Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC III | Odpovědi na své otázky hledejte v duchovním pozadí své bytosti

Odpovědi na své otázky hledejte v duchovním pozadí své bytosti

Petra Nováková Vloženo 13.11.2011
Petra Nováková

Duchovní komunikace z října a listopadu 2011

Každý jednotlivý krok vpřed je dobrý

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace. Co je pro mě i pro ostatní důležité? Děkuji. (Duchovní komunikace z 16.11.2011)

 

Sféra odpovědná za nový vývoj: „Teď končí jedno období, začíná jiné. Každý může vnímat změny, které se odehrávají. Ať už v globálním měřítku nebo v individuální podobě. Teď je důležité soustředit se na tyto změny, brát je jako výzvy a proměnit možnosti, které přinášejí, ve své nové šance. Šance ke změně sebe samého. Svého okolí. Energetického zázemí, ve kterém žijete.

 

Každý krok vpřed je dobrý. I když je jen jeden. Protože budou následovat další. Je důležité se nebát. Odhodit všechny strachy, které vycházejí z minulosti a které omezují vaše možnosti. Být otevřený všemu čistému představuje nejsnazší a nejrychlejší cestu vpřed. Protože jste tak připraveni využít jakékoli čisté řešení, které se objeví. Nejste-li sešněrováni předsudky, řešení se najde rychleji.


Pokud stále hledáte a nenalézáte, začněte hledat v duchovním pozadí své bytosti

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace. Co je důležité říci lidem. Děkuji. (Duchovní komunikace z 20.11.2011)

 

Sféra prvotní čistoty: „Je mnoho otázek, mnoho odpovědí. Přirozeností lidských bytostí je stále hledat a nacházet. Nové cesty, nové možnosti. Ke své vlastní dokonalosti. Tato touha po poznání je lidem vlastní. Lidé však ztratili duchovní aspekt, duchovní rozměr hledání. A tuto svou pozornost obrátili zcela do hmoty. Hledají ve hmotě, jakákoli zdokonalování vědy, techniky, svých vlastních hmotných životů. Nic však nepřináší po svém získání onen pocit nalezení štěstí.

 

Bytost stále hledá nové a nové, stále není uspokojena a nikdy nebude. Protože tato touha se zdokonalovat, růst vychází z duchovního principu světelného vzestupu, který je lidským bytostem 2. typu vlastní. Jde o jejich přirozenost. Dokud světelného vzestupu nenaleznou, tento pocit nalezení, naplnění, potvrzení, že jsou na tom správném místě, ve správnou dobu a zabývají se těmi správnými věcmi, nenajdou. Hmota a její požitky nemohou duchovní rozměr nahradit.

 

Pokud jste těmi, kdo stále hledají a nenalézají pocit uspokojení, vězte, že je nutné začít hledat v duchovním pozadí své bytosti. Nikoli ve hmotném světě kolem vás. Tam odpovědi neleží. Tam je nehledejte, tam je nenalezete.

 

Lidské tělo je nejdokonalejší nástroj k příjmu těch nejlepších, nejvyšších a nejčistších impulzů a energií. Nejdokonalejší anténa, která je schopna rozpoznat jaké energie a odkud přicházejí. Zda impulzy, které nesou, jsou pro bytost ty správné. Každý tuto možnost má. Všichni jsou na tom stejně. Jen své antény musí vyladit již každý sám.

 

Proto musíte hledat prací na sobě, skrze osobní práci zaměřenou na posílení světelných duchovních základů své bytosti. Pak, ve chvíli vaší připravenosti, se odpovědi samy dostaví. Bytosti stále hledají vyšší rozměr bytí. Naleznou ho však opět a jedině skrze samy sebe.

 

Proč stále hledáte tak daleko, když vše je tak blízko. Téměř na dosah ruky. Chce to jen vlastní úsilí. Stejné, jaké vkládáte do hledání ve hmotném světě. V duchovní oblasti však nejde prostě jen odhodit to, co se mi nelíbí a nahradit to něčím jiným. To, co je v duchovním pozadí vašich bytostí, se nedá odhodit. Ale je nutné to zpracovat. A dokud tak neučiníte, nelze se posunout dál. Vaše bytost vás dál nepustí.“


Následováním impulzů dokážete do svého života přitáhnout harmonii

Spojené Síly Světla, prosím máte pro mě někdo aktuální informace ohledně momentální situace? Co je pro nás teď důležité? Děkuji. (Duchovní komunikace z 28.11.2011)

 

Sféra prvotní čistoty: „Nejdůležitější pro všechny bytosti je pokračování ve své vlastní cestě světelného vzestupu. Sledování impulzů, využívání veškeré dostupné pomoci, která je k dispozici. Samozřejmě světelné. Práce na sobě, na svých největších slabostech. Jejich odstraňování, udržování si nadhledu a harmonie v každé situaci. Řešení jakékoli situace podle světelných impulzů. Všechno to však lze shrnout do první věty.

 

Každá bytost je vedena individuálně. Zároveň však v určitou dobu, období přicházejí tak vysoké čisté a silné energie, které posouvají vše najednou. Proto i mnohé bytosti mají možnost využít této energetické vlny a posunout se mnohem dál, než je možné jejich běžným každodenním úsilím bez podpory a pomoci těchto nových energií.

 

Karmické nádrže většiny bytostí jsou velmi plné a mnoha bytostem dokonce karmická energie již vytéká. Přitahuje neharmonie z okolí a to se projevuje různými nepříznivými událostmi, kterými tyto bytosti procházejí, aniž by mohly cokoli ovlivnit.

Vesměs se váš svět skládá z bytostí, které buď mají pocit, že si vše určují samy, život drží pevně v rukách a vše je výsledkem jejich práce. Což se však týká hmoty. A pak jsou takoví, kteří si naopak myslí, že vše je již určeno, že nezáleží na jejich činnosti.

Naštěstí však přibývá i těch, kteří chápou pravou podstatu věci. Což znamená, že každý je za svůj osud zodpovědný sám. Může ho tvořit na základě svých činností, může sledovat impulzy, které ho povedou tou nejlepší cestou, a tím se vyhne nepříznivostem, naopak přitáhne do života harmonii.

 

Roli zde však hraje i síla minulosti. To něco v životě, co se nedá ovlivnit, vychází z toho, že bytost svou minulost cíleně nečistí a nezpracovává. Vlastní minulost tu je a vždy byla. Jen na bytostech záleží, jak s ní naloží. Zda ji násilně odříznou (stejně se však přihlásí o slovo), nebo se jí nechají vláčet, nechají, aby minulost tvořila jejich budoucnost. Anebo ji čistým vzestupem zpracují. Pak se minulost promění ve vaši ochranu.


Energie přicházející shora již mají přepoklady pro to, aby se hmota začala měnit

Spojené Síly Světla, prosím jaké pro mě i pro další bytosti máte informace? Děkuji. (Duchovní komunikace z 29.11.2011)

 

Sféra prvotního tvoření: „Mnohým by se mohlo zdát, že světelné tvoření představuje převážně zhmotnění něčeho. I tak se to dá říci, jde však o velmi zkreslený pohled. Tvoření z hlediska vysokého nadhledu představuje hlavně převedení světelných impulzů do hmotné podoby. A týká se to všech impulzů. Ať jde o impulzy karmy v podobě událostí, situací, takzvaných náhod, které směřují člověka a posouvají ho dál tím správným směrem. Nebo spíše mu ten správný směr ukazují. Posouvat se už musí každý sám.

Důležité je však také tvoření týkající se zpracování své vlastní minulosti. To znamená, aby se energetické zpracování vrstev promítlo pozitivním výsledkem i na fyzické rovině. I u těch problémů, které mají delšího trvání nebo jsou z hlediska zdraví fyzické schránky závažné. To znamená i různé degenerace či vážná onemocnění, která ohrožují život. Myšleno samozřejmě u bytostí, které pracují na svém světelném vzestupu, ale jejich situace karmická je natolik závažná, že fyzický nepříznivý stav i přes energetickou očistu přetrvává. S tím souvisí i nastartování vyšší schopnosti regenerace.

Energie, které k vám v posledních měsících přicházejí shora, všechny tyto schopnosti mají. Jsou vysoce čisté a velmi silné. Mají všechny tyto předpoklady pro to, aby se na hmotné rovině začalo i v těchto oblastech vše zlepšovat. Síla světelného tvoření však zatím stále není tak vysoká, aby se vše toto začalo zhmotňovat. Proto je nutné zaměřit tímto směrem veškeré úsilí světelných sfér. Protože jedině tak lze přetvářet hmotu ke světelnému obrazu.


Vaše duchovní komunikace představují pro další bytosti důležité impulzy

Spojené Síly Světla, prosím o informace, které pro mě máte. Co je důležité zveřejnit? Děkuji. (Duchovní komunikace ze 6.12.2011)

 

Sféra harmonického Ticha: „Další důležité sféry o sobě nechávají vědět. Do vývoje se tak mísí stále nové principy, které umožňují překonávat dosud vystavěné bariéry. Ty bariéry, které minulost dokázala vyhnat do obrovských rozměrů. S pomocí nových energií jsou tyto překážky jedna za druhou zdolávány. Hmotný vývoj tak dostává jasné kontury, jasné impulzy a nové cesty, kudy musí vést, aby výsledek odpovídal těm nejlepším možnostem. Zároveň se prostřednictvím těchto nových sfér dozvídáte i další podrobnosti o minulosti.

 

Informace, které v komunikacích přenášíte, jsou velmi cenné jak pro další bytosti, které po cestě světelného vzestupu kráčejí, tak i pro ty, které se teprve odhodlávají. Všem těmto bytostem ukazují jinou tvář reality světa, ve kterém žijí a jehož fungování mnohdy nerozumí.

 

Nejde však pouze o informace jako takové. Ale také o energie, které tyto informace přinášejí. Pro mnohé bytosti představují jak tato slova, tak i energie skryté za těmito slovy, nové impulzy. Impulzy, které mnohdy doslova mění životy dalších bytostí a ukazují jim nové cesty, kudy se vydat. V tom jsou vaše komunikace nejdůležitější.

 

Vaše komunikace rozšiřují obzory. Pro každého. Ukazují, jak věci, které se zatím nehýbou, změnit. Svým vlastním přístupem, svým konáním. Ukazují na čem pracovat, co zlepšit, co využít, aby to všechno do sebe lépe zapadalo a tím se celek posunul. Duchovně i hmotně.

© Petra Nováková, listopad 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 150
  • 23
  • 16
  • 16
  • 20

Celkový počet hlasů: 225