Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC IV | Jaro je obdobím velkého úklidu a nových příležitostí

Jaro je obdobím velkého úklidu a nových příležitostí

Petra Nováková Vloženo 12.4.2012
Petra Nováková

Duchovní komunikace z 26. - 30.3.2012

Jaro je vždy počátkem něčeho nového

PN: Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně momentální situace. Co mi v tuto chvíli můžete říci? Děkuji. (Duchovní komunikace z 26. 3. 2012)

 

Sluneční sféra: „Náš kontakt je v tuto chvíli pro tebe důležitý, a nejen teď, ale pro toto delší období. Energie vás stále čistí, promývají, posouvají vstříc k novým zkouškám.

 

Jaro je vždy počátkem něčeho nového. Pro každého z vás. Důležité je, že se ladíte na stále vyšší energie, což přináší i vám vyšší vyladění. To ale neznamená, že nejsou stále věci, které v sobě nemáte srovnané, které je důležité na duchovní i hmotné rovině lépe vyladit do středu.

 

Tobě též chodí takové zkoušky, aby ses naučila ohlídat to své. To je pro další vývoj to nejdůležitější. Nejdříve ses učila nevnucovat. Což občas stále ještě uděláš. Na postoji udržet si to své pracuješ už hodně dlouho a stále se vyskytují situace, kdy na to máš tendence zapomínat. Vše je však už na velmi vysoké frekvenci a dá se říci, že jde o drobnosti. Ještě je potřeba dolaďovat detaily. Nekamuflovat, protože je to jednodušší, ale říci na rovinu pravdu. Diplomaticky, ale pravdu.

 

Sféra harmonického Ticha: „Dnes tě čeká další určitý druh zkoušky. S určitými drobnými se setkáváte téměř každý den. Ty v posledních týdnech velmi často. Je to však důležité a potřebné pro utužení a nejprve nastolení těch správných návyků ve tvé bytosti. Každá zkouška je tak pomocí, aby si bytost vyzkoušela, zda má vše srovnané a aby to mohla případně zase o něco lépe srovnat.


Jaro přináší zrychlení, nutnost hodně na sobě pracovat

PN: Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace k současné situaci. Kdo pro mě máte sdělení? Děkuji. (Duchovní komunikace z 27. 3. 2012)

 

Sféra Optimálního Stavu: „Ozývám se dnes poprvé já. A ozývám se proto, že cítím impulz tak učinit. A protože právě teď je ta optimální doba. Můj úkol je vyvažovat všechny situace tak, aby byly pro bytost co nejoptimálnější po stránce hmotné i duchovní. Protože každý impulz, který přichází, je nutné přizpůsobit hmotě, aby hmota takzvaně zabrala. A zároveň se pak hmota přetvořila podle těchto impulzů, aby jejich poselství bylo zachováno prakticky v nezměněné podobě. Což není samo sebou. Protože hmota a temné systémy v ní stále vyvíjejí značný tlak.

Z hlediska hmotného se vám samozřejmě současný stav nejeví jako optimální. Máte pocit tlaku ze hmoty, události běží jedna za druhou a vy máte pocit neustálého stresu. I přesto je to v tuto chvíli nejoptimálnější stav, který nejlépe odpovídá současné situaci, novým energiím jara, které dokáže bytost takto nejlépe využít.

 

Období jara je proto obdobím velkého úklidu bytosti. To znamená, že nově přicházející energie se snaží v co nejkratším období co největší množství uklidit, obnažit, zpracovat. Pro bytost to znamená nepříjemné zrychlení, tlak, který ji nutí na sobě hodně pracovat, jít co nejrychleji vpřed a zvládnout zpracovat co nejvíce věcí. Dle vzoru Přírody připravit půdu, aby mohlo v průběhu roku být zaseto a sklizeno co největší množství co nejkvalitnějších plodů.

 

Drobné zkoušky vedou k tomu, aby se člověk oprostil od starého

Proto se bytost takovouto důkladnou očistou a drobnými zkouškami očistí, oprostí od starého a připraví se na příchod nového. Jaro je tedy přípravnou fází na to, co přinese léto. Zejména v těchto měsících jsou energie průraznější, proto jde vše daleko více do hmoty. Jak fáze přípravná, tak ta přímo tvořivá. Jinak však se tyto fáze různě střídají v průběhu celého roku a bytost tak jimi prochází téměř neustále. A pokud vše běží, jak má, znamená to optimální stav. O jehož dosažení se neustále snažíte jak vy ve hmotě, tak také my nahoře.

 

Optimálním stavem na jaře je tedy co nejvíce toho zpracovat. A hlavně důkladně a účinně. Což nejlépe jde v případě zkoušek, které vyžadují změnu chování bytosti. A pokud takových zkoušek chodí více za sebou, nový přístup bytosti se tím upevňuje. To je pak nejlepší způsob.“


Letos uplyne 13 let od zahájení likvidace temných sil 1.4.1999

PN: Spojené Síly Světla, prosím o informace k momentální situaci. Co vše dnes probíhá, jaké světelné sféry nám včera pomohly, kam vše směřuje? Děkuji. (Duchovní komunikace z 30. 3. 2012)

 

Karma: „V tuto chvíli se ozývám já. Nejdůležitější v tomto období je celková situace, kterou přicházející energie navozují. Letos to bude 13 let od započetí likvidace temných sil v čele s Černým bratrstvem.

 

Letošní jaro přineslo mimořádné energie, které teď umožňují obrovské skoky v dalším postupu, co se týče očisty. Vše směřuje k určitému uzavření, k vyhledání prvotních temných zárodků, které jsou v duchovním pozadí temných systémů působících ve hmotě.

 

A to vše proto, aby mohlo dojít k úplnému dořešení i vašich karmických vazeb, kterými jste ve hmotě dosud stále zatíženi. A které stále ještě ovlivňují váš hmotný život více, než si myslíte. Je proto důležité pokročit v této době co nejdále vpřed. Využít příležitostí, které se v tomto období nabízejí. Protože to vše může mít zásadní vliv na vás i na celý vývoj.

Odhalit počátek znamená šanci vše dořešit

Odhalit a rozvázat počátek znamená držet v rukou šanci, mít možnost vše dořešit, dokončit. Stále se šlo od konce. Bez nalezení počátku však pořád ještě zůstávají určité struktury, onen prvotní zdroj, kořeny, s nimiž Temno může stále fungovat a drží si své sice oslabující se, ale přesto dostačující postavení a celkový vliv. Ve hmotě tyto doposud existující temné brzdy stačí na to, aby nový vývoj šel dopředu velmi pomalu.

 

A čas je to, co hraje pro Temno. Protože zákony hmoty jsou stejné pro všechny, nelze je obejít. Temné systémy tu budou stále, dokud se nezlikvidují. Ale bytosti ve hmotě tolik času nemají. I bytosti, které se dokázaly dopracovat k probuzení schopnosti likvidace temných systémů, mají svůj čas omezen délkou hmotného života. Ty odejdou, pokud by se nepodařilo zákony hmotného života změnit. Což je vzhledem k působení temných sil velice obtížné a pomalé.

 

Je teď velmi důležité toto období silné očisty ustát. Využívat přitom co nejvíce světelné pomoci a jít co nejrychleji vpřed. Bez zádrhelů, bez zdržování. Snažit se toho zpracovat z minulosti co nejvíce. Buďte otevření všemu, co právě přichází.

 

Dnes ještě ne, ale zítra již bude vhodné navázat komunikaci se sférami, které vám včera svými energiemi pomohly. Dnes buď v klidu a přijímej energie. Ty tě srovnají.“

© Petra Nováková, duben 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 133
  • 21
  • 19
  • 20
  • 21

Celkový počet hlasů: 214