Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC IV | Magické záměry vnesené do struktur starých chrámů

Magické záměry vnesené do struktur starých chrámů

Marie Mejdrová Vloženo 2.11.2012
Marie Mejdrová

Duchovní komunikace z léta 2012

Útok od symbolů zednářů

Během zájezdu do Velké Británie v létě 2012 jsem navštívila také anglické město Chester a v něm významný kostel sv. Jana Křtitele. (Postaven na místě anglosaského kostela, nejstarší normanská katedrála na severu Anglie. Založen r. 689, zvětšený r. 907, částečně přestavěn r. 1075, katedrálou diecése Chester v letech 1075 - 1102). V něm jsem si všimla cedulky se 45 značkami kameníků, které tam byly nalezeny. Šlo o jednoduché geometrické znaky s různými úhly, mezi nimi také kříže všeho druhu a levotočivá varianta svastiky.

V komentáři ke značkám bylo uvedeno pouze: „Kamenické značky na rané normanské stavbě Sv. Jana v Chesteru. Největší jsou 6 až 7 palců dlouhé, nejmenší zhruba 1 palec.“  (1 palec = 2,54 cm)
(„Mason marks on the early Norman work St.John’s Chester. The largest are 6 to 7 inches long, the smallest about 1 inch.“)
Přičemž v angličtině slovo „mason“ znamená buď „kameník“ nebo s velkým M „zednář“, což ovšem v této větě nebylo poznat, protože dané slovo bylo na jejím začátku. Vzpomněla jsem si na zednáře, jejichž specializovaná složka stavěla v období gotiky, zvláště na počátku, ty nejvýznamnější a nejpropracovanější katedrály s mnoha skrytými symboly a působeními. Ovšem bylo mi velice divné, že by něco takového někdo uvedl v křesťanském kostele a mínil tím skutečně zednáře a ne jen běžné kameníky.

Křesťanská církev a zednáři jsou odpůrci. Každopádně na oficiální všeobecné úrovni, v době stavby prvních katedrál tam byly zřejmě i otevřené kontakty s vybranými osobami církevní hierarchie na určitých místech v Evropě. Zednáři působí jako tajný řád, nezachovávají doktrínu a rituály křesťanské církve, nepodřizují se kontrole její mocenské hierarchie. Mají vlastní pravidla, svoje rituály. V jejich praktikách je otevřená i skrytá silná magie. Navazují na tradice prastarých učení typu hermetismus, nesoucích se v historii přes starověké Řecko a Egypt až k Atlantidě. Křesťanské prvky byly na tato učení až dodatečně naroubovány ve smyslu aktualizace, sladění se současným děním na Zemi.

Vnímala jsem to jako impuls k prozkoumání a případné očistě.


Jiří Novák:

Proč je někdy důležité nechat útok proběhnout?

Detailním vyšetřením stavu bytosti Marie Mejdrové, která v té době byla v Anglii, jsem zjistil, že nejde o běžné karmické čištění. Ale že na svých zádech a hlavě má temné nánosy, které lze charakterizovat jako plný stoprocentní útok temných magických systémů za symboly zednářů.

V posledních letech již sice máme na Nové duchovní cestě dostatečnou ochranu proti podobným energetickým napadením, takže cílené útoky se obvykle nedostanou až přímo na naši bytost, ale zůstanou zastaveny opodál. Výjimkou však zůstávají situace, kdy je z hlediska dalšího celkového vývoje nezbytné očistit dané místo na Planetě nebo zlikvidovat silné temné systémy za určitou bytostí. V takové situaci se pak nechá útoku volný průběh, aby násilí na bytosti nacházející se na Nové duchovní cestě bylo dokonáno. A aby tak systémy NDC měly oprávněný a jednoznačný důvod zasáhnout plnou bojovou silou svých energií proti těmto magickým systémům a mohly je zneutralizovat nebo dokonce kompletně zlikvidovat. A temný vřed nacházející se na Planetě tak tímto způsobem očistit a pokud možno dané místo navrátit Přírodě a jejím původním energiím.


Zednářské značky představují magické naprogramování

MM: Centrální Karmo, prosím o bližší informace o útoku od symbolů zednářů 20.7.2012, v anglickém městě Chester, ve starém normanském kostele sv. Jana Křtitele. (Duchovní komunikace z 22.7. – 23.8.2012)

 

Centrální Karma nového vývoje: „Skutečně to byly zednářské kamenické značky, které pocházely z oblasti dnešní Francie. Nejsou to znaky týkající se přímo způsobu opracování kamenů ani jejich pozic v katedrále, jak by se předpokládalo u běžného kameníka. Tyto značky indikují tok vesmírných a zemských bioenergií skrz kameny tvořící katedrálu (především sloupy, oltáře, příčné transepty, žebroví, klenby a venkovní opěráky, věže a věžičky). Jsou přitom spojené se záměrným magickým ovlivněním, jsou magicky naprogramovány.

Nejstarší katedrály byly stavěny na energeticky výjimečně silných místech

Je známo, že nejstarší katedrály byly stavěny záměrně na vybraných energeticky výjimečně silných místech. Osoby, které řídily jejich výstavbu, ať už otevřeně nebo skrytě zprostředkovaně, byly duchovně probuzené, pracovaly vědomě s duchovním pozadím světa a byly vzdělané ve vysoké magii.

Magie zneužila přirozenou energii místa několika způsoby

Hlavní architekti, kteří znali místní bioenergetické toky, tak nejenže pouze využili přirozené vlastnosti kamenů. Přirozená přírodní síla místa a kamenné stavby byla překroucena a zneužita několika způsoby. Docházelo zde ke střetu řady neblahých vlivů: 

 

 • Vzhledem k tomu, že nebyl správně rozpoznán princip působení pravotočivých a levotočivých bioenergií, nemohlo být s nimi ani správně pracováno. V některých případech se třeba ani neodlišovaly tyto dva typy bioenergií. A pokud ano, tak ne takovým způsobem, jak by bylo třeba.

 

 • Do struktury katedrál byly záměrně vneseny umělé magické prvky, zakódována magická ovlivnění, někde přímo příkazy a záměry. Cílem bylo přirozené působení daného místa na Planetě maximálně zesílit, umocnit. Pomocí jistých geometrických proporcí, tvarů, obrazců a také situování stavby tok bioenergií uvnitř katedrály znásobit a nasměrovat. Případně i změnit jeho charakter. A to tak, aby návštěvník byl ovlivněn určitým daným naprogramovaným způsobem dle záměru architekta nebo stavitele, investora katedrály.

Všeobecně mělo jít o energetickou očistu a harmonizaci návštěvníků katedrály koncentrací čistých bioenergií vysoké frekvence. A tak docílit až například iniciaci, tedy duchovní probuzení až třeba určitou úroveň zasvěcení, podle momentálního duchovního stavu příchozího návštěvníka. Ovšem šlo také o ovlivnění jeho dalšího směrování a působení v rámci civilizace.

Místa staveb katedrál již dávno nebyla energeticky čistá

 • Místa, kde se zakládaly katedrály, již v té době dávno nebyla čistá. Obvykle se jednalo o tzv. místa „posvátná“. Před nimi tam prakticky vždy stály různé kostely, církevní stavby, z nichž se také použily částečně základy a kameny na materiál nové stavby. Ještě předtím to někdy bývala místa dávných „pohanských“ obětišť a rituálů. To vše tam zanechalo energetické stopy, které tehdejšími prostředky nikdo nebyl schopen skutečně vyčistit. Jen se tam překrývaly a zakrývaly vrstvy různé magie a temných působení. Někdy tam byly i ovlivněné vodní prameny, studny nebo kulty Černé Madony navazující na prastará božstva atd.

 

 • A konečně magie a rituály křesťanské církve, které se v katedrálách celá staletí odehrávaly, a stále ještě odehrávají, je dále ponořovaly do působení temných systémů skrytých v duchovním pozadí křesťanství.
   

Nádherné katedrály se z těchto důvodů staly nástrojem Temných sil

Tyto nádherné kamenné katedrály, ač vystavěné v určitých parametrech dle matematických proporcí vesmírného řádu, z nichž sálá úžasná harmonie a síla, se tak staly nástrojem Temných sil a systémů stojících v pozadí křesťanství. Docházelo zde navíc k překrývání mnoha vlivů bioenergií různého typu a frekvence. Většina z nich zcela mimo vědomí a vliv zednářů. Jejich dílo se jim vymklo z rukou, sami byli skrytě ovládáni temnými systémy mnohem vyšší frekvence, než byli schopni zaznamenat.

 

Zednáři se mohli domnívat, že působení katedrál zůstane v jejich rukou, případně v rukou duchovních mistrů v centrech Duchovní hierarchie v astrální sféře Planety. Ve skutečnosti však už nebyli schopni vnímat temné vlivy, které na těchto místech působily: existenci a působení nejsilnějších celoplanetárních magických temných systémů, všech aspektů moci Černého bratrstva, skutečnou podstatu působení zaslepených a částečně zatemněných Vesmírných lidí i samotných lidských světelných Duchovních hierarchií, temné zrůdy parazitující na křesťanství, uvězněné zajatce Planety až někdy temné zombie na místech starých obětišť, atd.

Bez světelného vzestupu a duchovního nadhledu není radno do energií Planety zasahovat

Tak tomu je nakonec vždy, když člověk neoprávněně a umělými způsoby zasahuje do fungování Přírody a Planety. Kdy není dlouhodobě na stabilním světelném vzestupu. A není tak schopen spolehlivě a přesně komunikovat přímo s Přírodou a Planetou a soustavně se čistit od nepříznivých karmických a současných energetických vlivů. Až teprve za těchto předpokladů (stabilní světelný vzestup, schopnost přímé komunikace s Přírodou a Planetou, na určitou úroveň dotažená vlastní karmická očista) je totiž člověk schopen vnímat a dotazem zjišťovat skutečné potřeby a záměry Přírody a Planety. A zároveň také správně vnímat vlastní světelný úkol a možnosti jak pomáhat lidem, Přírodě, Planetě, celé civilizaci.

 

Ke zrušení místních magických vlivů bývá důležitá cílená očista místa

Původní čisté přírodní působení těchto energeticky významných míst na Planetě bylo již tolikrát v historii svázáno, že z něho zůstala jen (malá) část, pokud vůbec.

Od dob počátků Nové duchovní cesty, kdy se křesťanství začalo hloubkově čistit, se však nepříznivá působení energetických systémů za křesťanstvím plošně celoplanetárně zeslabují. Nicméně ke zrušení některých specifických a místních vlivů je třeba přímý cílený kontakt a individuální očista energiemi Spojených Sil Světla. A to ve chvíli, kdy k tomu přijde impuls.

Na své očištění ještě čekají další chrámy a megalitické stavby po celém světě

Obdobné principy byly uplatňovány a podobné chyby zrealizovány i během stavby známých starých chrámových komplexů v Asii, Americe a Africe. A i u mnoha kamenných megalitických staveb, z nichž dnes nejznámější je Stonehenge.

To ostatně víte i na základě vašich konkrétních karmických čištění z dob, kdy jste byli architekty těchto staveb, či kněžími a kněžkami v nich.“


Další informace k tomuto tématu najde čtenář v článku 24. Původ a poslání menhirů a dalších megalitických staveb.

© Marie Mejdrová, listopad 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 147
 • 19
 • 18
 • 18
 • 18

Celkový počet hlasů: 220