Pravčická brána

Očista území Jeseníků

Jiří Novák, Věra Talandová Vloženo 16.5.2011
Jiří Novák Věra Talandová

Jiří Novák: 

Na počátku května, 2.5.2011, jsem obdržel následující duchovní komunikace od paní Věry Talandové, ve které nám bylo doporučeno provést očistu území Jeseníků.


 

Věra Talandová:

Přírodo, jak je to s čistotou Jeseníků? Není potřeba něco vykonat? (Duchovní komunikace z 12.12.2010). 

Příroda: „Tady Nejvyšší Příroda. Jeseníky na tom nejsou zrovna nejlépe. Jsou tu oblasti i velmi temné - Petrovy kameny, také Praděd bude potřeba pročistit, Karlova Studánka i další místa. Je tu spousta temné energie pocházející z magií provozovaných ve středověku, z upalování nevinných bytostí, ze samotných honů na „čarodějnice“. Je potřeba odlehčit městečkům jako Lázně Losiny a podobně. Zatím toto čištění není na pořadu dne. Bylo potřeba vyčistit Šumavu, České Švýcarsko a v poslední době Krkonoše. Čištění oblastí Jeseníků by přicházelo v úvahu příští rok např. v červnu. Postupně přijdou na řadu i Beskydy a další pohoří.

K čištění Jeseníků budete přizváni a včas se dozvíte co dělat. Půjde-li vše dobře, čištění Jeseníků nastane dříve.“                                                      Děkuji

 

Přírodo, jakou akci je teď vhodné provést v mém okolí? (Duchovní komunikace z 2.5.2011).

Příroda: „V okolí, kde žiješ je mnoho míst spojených s magií. V posledních dnech se opět dostaly na povrch dění energie z nechvalně známých procesů upalování „čarodějnic“. Celá část Jeseníků je těmito energiemi svázaná. Doba je vhodná k tomu, aby se tato oblast začala čistit. Je vhodné požádat Přírodu a Světelné instituce, které tuto očistu mohou provést, aby ji zahájily.

Nesmyslná tradice pálení čarodějnic v letošním roce rozvířila negativní energie bývalých honů na čarodějnice a čarodějnických procesů. Očistná akce by měla být zahájena na jaře letošního roku. Její dokončení bude znamenat velkou úlevu nejen pro oblast Jeseníků, ale i pro Planetu. Poté se mohou začít čistit bytosti s těmito procesy svázané. Síla moci, magie, ovládání se zase o kousek zmenší. Tímto cíleným procesem vyhledávání a čištění míst a bytostí magicky ovlivněných se síla magie neustále zmenšuje.“


 

Jiří Novák:

Očistná akce pod vedením Spojených Sil Světla

Akci jsme provedli pod vedením Planety, Přírody, karmické instituce, za pomoci několika osob ve hmotě na území Prahy i na Moravě, v podvečer 5.5.2011. A to společně s očistou Brd a dalších oblastí Přírody na naší Planetě Zemi.

Během této očistné operace se čistilo těžké zatížení přírodních území v této oblasti. Uvolňovaly se zapadlé karmické vrstvy s hrůznými energiemi utrpení, násilných poprav, lidské bezmoci na straně jedné a těžké manipulace, ovládání, až k vyhrocenému vraždění ve jménu jakéhosi „vyššího práva“ na straně druhé. To vše je nechvalný následek násilných magických umělých zásahů do evoluce lidstva a Přírody ve jménu „vyšší duchovní pravdy“. Až do takovéto obludné formy zneužívání postavení a moci se do hmoty promítl magický způsob vedení lidstva za využívání umělých privilegií, umělé moci, umělých magických schopností.

Čarodějnické procesy na Šumpersku

O celé oblasti a o čarodějnických procesech dodávám ještě základní informace z Wikipedie: 

Čarodějnické procesy byly v českých zemích ojedinělé. Jediným územím, které tyto procesy významněji postihly, bylo Jesenicko a Šumpersko s převládajícím německým obyvatelstvem, které sousedilo se Slezskem; odtud na naše území pronikala pověra o moci čarodějnic.

Jesenicko v letech 1622 až 1684 postihly ve třech vlnách největší procesy s čarodějnicemi v českých zemích. Tyto procesy počtem obětí i brutalitou překonaly známé Losinsko-šumperské procesy – upalovaly se tu celé rodiny včetně dětí.

Během 17. století zde bylo upáleno asi sto lidí. Známý je případ Jindřicha Bobliga z Edelstadtu, který, podobně jako několik dalších osob, zneužil svého postavení světského soudce a vynucoval torturou doznání ke smyšleným zločinům. Šumperský děkan Kryštof Alois Lautner vystoupil jakožto zástupce církve na obranu čarodějnic, avšak sám roku 1685 skončil na hranici. Velmi negativní roli v celém případu ovšem sehrál Lautnerův představený, olomoucký biskup Karel II. z Lichtenstein-Castelkornu, který Lautnera Bobligovi vydal. K posledním procesům došlo v Šumperku roku 1696. Tyto procesy zachycuje též známý historický román Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice, podle něhož byl natočen stejnojmenný film.

Petrovy kameny

V oblasti Jeseníků je místo nazvané Petrovy kameny. Petrovy kameny jsou z botanického hlediska unikátním místem evropského významu. Přežívají zde relikty z doby ledové - řada vzácných lišejníků a mechů, vrba bylinná a zejména dva jesenické endemické druhy: zvonek jesenický a lipnice jesenická, která přežívá jen v několika ostrůvcích právě pod Petrovými kameny.

Petrovy kameny jsou přírodní rezervací o rozloze 19,1 ha, součástí Národní přírodní rezervace Praděd. Předmětem ochrany jsou zejména relikty z doby ledové - jak půdy, tak rostliny. Vstup na Petrovy kameny je proto celoročně zakázán.

Za čarodějnických procesů v 17. století byly Petrovy kameny označovány jako dějiště čarodějnických sletů. Podle pověsti dostaly Petrovy kameny jméno po mladém kováři, který se zde ukryl se svou dívkou, dcerou správce sovineckého panství, když prchal před jejím otcem. Na vrcholu skal je pamětní deska botanika Dr. Bedřicha Kolenatého, který pod Petrovými kameny při průzkumu místní květeny v roce 1864 zahynul.

Fotografie Jeseníků

Následující fotografie jsou převzaty z Wikipedie. Příroda zajistila spojení těchto starších fotografií s aktuálními energiemi míst. Fotografie již proto mají čisté vyzařování, které odpovídá nové situaci na těchto místech dosažené po očistě území Jeseníků 5.5.2011.

         
              Petrovy kameny, v pozadí nejvyšší hora Moravy, Praděd,

                                 autor Martin Vavřík, Wikipedie

 

            

                        Město Jeseník z Červenohorského sedla,

                                 autor Martin Vavřík, Wikipedie

           

                           Pohled z Hrubého Jeseníku na Malý Jeseník,

                                    autor Martin Vavřík, Wikipedie

 

               

             Velký a Malý Roudný, nejvyšší dávné sopky Malého Jeseníku,

                                       autor Tedmek, Wikipedie


Věra Talandová:

Síly Světla, prosím o informace týkající se procesu čištění Jeseníků při dnešní očistě různých míst Přírody. (Duchovní komunikace 5.5.2011 během procesu očisty Jeseníků). 

Spojené Síly Světla: „Je dobře, že jsi sama uprostřed Přírody, tady lze dobře vnímat přicházející očistné energie. Vidíš okolo sebe tu krásu, vnímáš moudrost Přírody. Je slyšet skřivánky, kousek od tebe se prochází po poli čáp, rákosí šumí, potůček bublá, Slunce se sklání k obzoru a lesy v okolí vše osvěžují odstíny zelené. Tato krásná místa je potřeba vyčistit od temných energií. Začíná proces, při kterém se postupně uvolňují temné energie nashromážděné lidským počínáním. Uvolňuje se vrstva za vrstvou a díky Spojeným Silám Světla i díky pomoci bytostí ve hmotě s vysokým vnitřním vyladěním a čistotou se začínají tyto vrstvy rozpouštět.

V této oblasti, kde žiješ, se událo mnoho velmi nepříznivých situací. Jedním z nejhorších, doslova zvěrstev, byly známé hony na čarodějnice, vykonstruované procesy, upalování nevinných lidí, zlovůle a další šílenosti ve jménu Boha. Tyto hrůzné energie zůstávaly jako vřed ukryté v nitru těchto krásných hor, ve zdech zámků, v podvědomí i v karmických vrstvách bytostí, u kterých nadešel čas osvobození z těchto temných pout.

V těchto chvílích se čistí Velké Losiny, místo z nejtemnějších, přicházejí na řadu další oblasti. V očištěných místech se Přírodě velmi ulevuje. V oblasti Jeseníků to lze přirovnat k prasknutí velkého vředu, boláku, z něhož vytéká, až vytryskává hnis a krev a okolo je temnota.

Očistné síly Přírody, Spojených Sil Světla umožňují rozpouštění těchto temných energií a Planetě se ulevuje. Prožívá oddech a úlevu. Další očištěné místo podpoří samočistící sílu Planety.

Čištění je u konce. Spojené Síly Světla děkují všem, kteří se zapojili. Temných energií je zase o něco méně. Planeta tento stav ráda přijímá.“

 

Přírodo, mohou už lépe působit dobré vlivy v této oblasti, které dříve neměly šanci se více prosadit, nebo upadaly?(Duchovní komunikace z 15.5.2011).

Příroda: „Celé území Jeseníků je vyčištěno, bez útlaku a harmonizuje se. Do popředí se mohou dostat ty správné vlivy, které tu vždy působily, ale byly zatlačeny do pozadí kvůli velké převaze temných vlivů. Pro zdraví člověka jsou to například Lázně Priessnitz, kde podstatou léčení je vodoléčba, práce venku a dlouhé procházky Přírodou. Pro zdraví Přírody je zase důležité dobré fungování zdejších rašelinišť s mechovými jezírky. Tato místa jsou důležitá pro udržování klimatu Země.“                                                 Děkuji

 

© Jiří Novák, květen 2011
© Věra Talandová, květen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 206
  • 24
  • 24
  • 23
  • 28

Celkový počet hlasů: 305