Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC V | Film Avatar – energie připravené pomoci jsou všude kolem vás

Film Avatar – energie připravené pomoci jsou všude kolem vás

Petra Nováková Vloženo 6.11.2012
Petra Nováková

Duchovní komunikace ze 4.11.2012

Další zážitek dokonalého propojení s Přírodou

PN: Spojené Síly Světla, prosím, můžete mi dát informace, jaký má význam pro další vývoj film Avatar, který teď běžel poprvé v televizi po dvou letech, co šel v kinech. Tehdy to bylo v prosinci. Jaký to má význam pro mě. Děkuji. (Duchovní komunikace ze 4.11.2012)

 

Po zadání komunikace jsem měla pocit, jako bych stála na tom velkém oblouku jako ve filmu, skočila jsem dolů a tam mě zachytila obrovská křídla nějakého létajícího tvora. A letěli jsme. Nad zelenými stromy, nad řekou, ke které jsme se přiblížili tak, že jsem rukou prohrábla v té rychlosti letu její hladinu, až voda všude vystříkla. Pak se rychlý až závratný let plný radosti změnil v pomalý, kdy jako by se zastavil čas a bylo možné vnímat atmosféru klidu, zapadajícího slunce. Ten klid, ticho, souznění s Planetou. Pak jsem jen tak ležela na zádech těch obřích křídel a pomalu se nesla krajinou. A vnímala pocit naplnění. Pak jsme přistáli a seděli jsme vedle sebe jako dva lidé, sobě rovní, kteří si společně povídají. Jako když jsem mluvila s Naharem jako s člověkem. Ne jako se zvířetem.

Jak povznášející může být spojení s Přírodou a Planetou

PN: Co to všechno znamená? Kdo mi můžete povědět více? Děkuji. Ten film mě fascinoval od samého začátku, kdy jsem viděla plakát. To spojení s Planetou. Ten tunel, který jsme viděli, když lidé přecházeli do Eiwy nebo do bytosti Avatara. Na Slunci také vnímám takový podobný tunel, když se zklidním. Ne však duchovně jako jakousi představu, ale jako skutečnost, kterou vidím očima. Už dávno.

                                                                                                                                                         

Planeta Země: „Ty už dávno víš, jak povznášející může být spojení s Planetou, s Přírodou. Dokážeš ho vnímat, a přesto mnohdy cítíš, že by mohlo být ještě daleko dokonalejší, ale nelze se té představě více přiblížit. Mnoho podobného tvému vnímání je ukázáno ve filmu. Že je to možné a také na jakém principu to mohlo někde jinde fungovat.

Například napojením se na strom, slyšením jeho hlasu. Nebo napojením se na Planetu, kdy byly Avataři připojeni k Planetě svými copy. Stali se tak plně součástí Planety. Chápali její potřeby a respektovali je a podle nich se také chovali. Naslouchali znamením, která jim Planeta přinášela, důvěřovali jejímu hlasu, jejím impulzům. Stejně jako když Příroda zahalovala jejich lidská těla při přestupu do Avatarů. Totéž jsi vnímala již dřív například v komunikaci z Osvětimanských skal. Kde sis lehla do lůžka, a Příroda tě plně zahalila. Bylo to stejné jako vyobrazení v tomto filmu.

Lidé se potřebují dozvídat o významu těsného spojení s Planetou a Přírodou

Svůj význam má tento film hlavně proto, že ukazuje těsné spojení s Přírodou a Planetou. Vzájemný respekt, spolupráci. A přináší nové energie, které mají v navázání tohoto těsnějšího kontaktu pomoci. Mnozí z vás jste tento těsný kontakt již kdysi dávno cítili. Ať už to bylo zde na Zemi nebo na jiných planetách, v jiných existencích. Na tom nezáleží. Svými činnostmi se ho teď snažíte co nejvíce obnovit, posílit.

 

Tento film ukazuje možnosti, jak lze takové vnímání cítit, navázat. A hlavně potvrzuje, jak silný význam takové spojení má a jak krásné může být. Energie samotné vám pomáhají pocítit jeho dotek například skrze zážitky z tohoto filmu.

Také vy lidé na Zemi obnovujete své dávné propojení se mnou a s Přírodou. Pomáháte mi získat zpátky svou sílu a harmonii a já vás na oplátku vedu tudy, kudy je to pro náš společný vývoj nejlepší. Mnohá místa vám pomáhají svými energiemi posunout se tam, kam je potřeba, aby váš vývoj mohl jít vpřed, a vy jste zvládali své další úkoly. Ať už osobní nebo globální. Každý jste tak vedeni. Někteří to vedení vnímáte, jiní o něco méně. Další si ho ani neuvědomují, protože funguje spíše prostřednictvím hmotných událostí, které vás potkávají a směřují vás tam, kam je potřeba.

Propojení s Přírodou umožňuje snáze a lépe zvládat situace

Toto propojení s Přírodou obnažuje ty problémy, na kterých je nutné pracovat. Nebo přináší takové situace, které vám pomáhají jiné náročné úkoly ustát, zvládnout. Pokaždé, když máte před sebou náročnou situaci, úkol, který je potřeba zvládnout, vždy je vedle vás i opora, která vám v tom pomáhá. Ať už má jakoukoli podobu. Dokud je této podpory potřeba, zůstává. Jakmile její potřeba pomine, sama odejde nebo ji nahradí jiná.

 

Někdy však je nutné stát pouze na vlastních nohách. Dokázat, že jste již dostatečně silní, abyste mohli jít dál. Pak taková opora existuje ve formě energií, o které vždy můžete požádat. Jinak je však zvládnutí situace jen na vás bez podpůrných prostředků. Protože pokud by vás stále něco drželo, celou situaci by to jen prodlužovalo. Pozornost by se nezaměřovala na samotný úkol, ale dělila by se i mezi tuto oporu mající mnohdy hmotou podobu.

Energie připravené pomoci jsou všude kolem vás

V každém období plníte jiné úkoly, pracujete na jiných věcech a tomu odpovídají i možnosti, které k vám přicházejí. Vždy však existují potvrzení, která vám ukazují, že jdete správně. A někdy máte možnost přímo vnímat pomoc, která přichází.

Taková pomoc může být i odměnou za těžké období, které se vám podařilo projít. Energie jsou všude kolem vás. Někdy přináší pocit nenadálé radosti, která jen tak přišla, aniž by byl k ní nějaký mimořádný důvod. To se vám jen podařilo zachytit energie, které k vám přicházejí. Které mohou přinášet nové impulzy.

Jen vnímejte a energie vás samy nasměrují

Film pomáhá ve vás otevírat další vaše skryté komůrky, které mají nějakou souvislost s vaším dalším vývojem a je potřeba do nich nahlédnout. Pro někoho to může představovat krásné pocity, jiný může prožívat neutralitu nebo naopak pocity nepříjemného strachu, či úzkosti.

 

Pokud se však necháváte vést, energie vždy obnaží to, na co jste připravení a pomohou vám to zpracovat. Předpokladem pro to ovšem je, že dokážete jejich pomoc přijmout a vlastní minulosti se postavit. Nemusíte dělat nic výjimečného, nepotřebujete hledat, na co zaměřit svou pozornost. Jen vnímejte a energie vás samy nasměrují. A ukážou, co je podstatné.

 

Každý se bude muset jednou postavit své minulosti tváří v tvář

Všichni jste si vědomi toho, že v rámci celkového vývoje probíhá mnoho změn. O tom se stále mluví a mnozí z vás to vnímáte i na vlastní kůži. V tom, jak jste neustále tlačeni k řešení nedokončených záležitostí. Těch záležitostí, které mají návaznost na váš současný život. A přitom jde současně i o minulé chyby, kterých jste se dříve dopouštěli opakovaně.

 

Minulost nejde vymazat. Stále tu je a jednou se té své minulosti bude muset postavit tváří v tvář každý. Kdo tak činíte už teď, máte v energiích, které jsou teď velmi silné, velkou oporu.

 

Poselstvím filmu Avatar pro dnešní dobu je hledat propojení s Planetou, Přírodou. Protože ta jediná může najít cestu ven. Stejně jako ve filmu Planeta formou znamení ukazovala, co je správné, aby se celá Planeta i se svým lidstvem dokázala zachránit.

Nejde jen o informace, ale i o energie, které film přináší

Navíc nejde jen o pouhý příklad, informace, ale i o energie, které s sebou film přináší. A doslova tak pomáhá, podporuje čistý světelný vývoj na Zemi.

Přitom nejde jen o globální impulzy. Jde i o impulzy, které patří vám jednotlivcům. Každý zaznamenáváte ty své, které jsou důležité právě pro něj.

Mnohé bytosti dosud žily své životy jako hrdina ve filmu před tím, než se dostal na Planetu modrých bytostí. Kdy šlo o pouhou vnější formu, která však neobsahuje to hlavní, duchovní stránku. To znamená, že šlo o život, který vlastně nebyl realitou. A ten skutečný teprve hledají či začínají poznávat.

Také vy jste vedeni k tomu, abyste našli svůj skutečný plný život

Stejně jako hrdina ve filmu našel mezi domorodým obyvatelstvem svůj skutečný život, své poslání, to, co je skutečné, stejně tak jste k tomu vedeni i vy, kteří jste dosáhli stabilního světelného vzestupu na planetě Zemi. Někteří z vás teprve poznávají, seznamují se se skutečností, jiní odhalují jen další její zákoutí. Poznávají tajemství své vlastní existence. Které leží v minulosti a postupně se odhaluje, aby vám pomohlo tvořit novou budoucnost. Volit nové kroky. Psát zcela nový příběh, který by se měl tolik lišit od těch předchozích, které vás dovedly do bodu, ve kterém jste teď.

 

Každý příběh může mít svůj konec. Aby mohl začít nový. Nebo naopak může mít své pokračování. Co je pro vás správné, vám pomohou posoudit energie. Učte se vnímat, jaká poselství vám přinášejí impulzy, události, které přicházejí. A tudy pak veďte svou cestu.“

© Petra Nováková, listopad 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 176
  • 20
  • 16
  • 14
  • 13

Celkový počet hlasů: 239