Pravčická brána

Význam Krkonoš II

Jiří Novák Vloženo 12.12.2010

Prosím, Přírodo, můžeš mi podat základní informace o Krkonoších – současnosti a případně i o minulosti?

Příroda:  Ano, je důležité, že jste si vzali do hledáčku toto nejvyšší pohoří České republiky. Krkonoše byly odjakživa jakousi doménou Čech, vyvýšeným územím, kde sídlily privilegované duchovní bytosti nad českým územím. Zejména lidští duchovní mistři, jakési vydělené pracoviště Duchovních hierarchií pro tuto českou zemi, která měla hrát důležitou úlohu při přechodu k věku Vodnáře na počátku 3. tisíciletí.

Víme však z karmického čištění, jak vážné byly přehmaty ve formě umělých zásahů těchto duchovních mistrů. Je jedno, že tyto kroky konali v dobré víře, že tím pomohou vývoji. Podstatný je výsledek a celkové směrování vývoje, kterého tím bylo dosaženo. To všechno na Krkonoše přitáhlo odvetné reakce – další nepříznivé temné energie, které začaly vyvolávat devastaci zdejší Přírody. A hlavní přírodní anděl tohoto území nazvaný Krakonoš? Se svojí magickou berlou, tak jak je zachycován v pohádkách? To je odraz další reality, že i andělé a přírodní andělé se shlédli v lidské magii. A místo skutečné očisty Přírody začali provádět magické zákroky.

Jaký je dnešní stav? Po nastartování NDC a postupné očistě Přírody, probuzení Planety se situace krok za krokem začíná zlepšovat. Pomohlo i určité omezení návštěvnosti a lidských aktivit na tomto území. Příroda se postupně vrací ke svému normálu a začíná se probouzet k novému životu. Zatím to zdaleka ještě není optimum, ale pouze normál.

Krkonoše jako naše nejvyšší pohoří už teď nehrají roli území, které je svou důležitostí v duchovním vývoji Českých zemí nade vším. Tuto roli převzaly oblasti Šumavy a Českého Švýcarska. Je však potřeba tyto dva styčné body české kotliny doplnit do trojice třetím bodem. Přišel čas znovu pozdvihnout význam Krkonoš a učinit z nich třetí opěrný bod energií Nové duchovní cesty na našem území. Přistupujeme k tomu v době, kdy výhodnost je na obou stranách. Krkonoším to pomůže dočistit a lépe duchovně naladit území. Nové duchovní cestě to pomůže posílit přírodní zázemí, o které se její energie opírají – dvojici důležitých přírodních center, Šumavy a Českého Švýcarska doplnit na trojici. Protože je dobře známo, že až teprve tři opěrné body poskytují dostatečně pevnou stabilitu.


Volám Krakonoše, hlavního přírodního ducha, anděla Krkonoš. Vnímám, že leží v nedobrém energetickém stavu kdesi pod Sněžkou v oblasti Obřího dolu (duchovní komunikace ze 7.12.2010):

Krakonoš: „Ano, slyším, ale nemám už sílu povstat a odpovědět na výzvu v té důstojnosti, kterou jsem vždy měl. Jsem nemocný, vychýlený, připadám si jako člověk nedlouho před smrtí. Takto se na mě podepsala postupující zkáza území, o které jsem nedokázal správně pečovat. A místo toho jsem měl na prvním místě svoji reprezentaci jako Krále nejvyšších hor. Teď chápu a vnímám, že to byla zásadní chyba, že mi po dlouhou dobu chyběla skromnost, pokora. Že jsem si připadal jako výjimečná bytost – Král, vládce nejen nad Krkonošemi, ale i nad územím Čech. Teď už jsem naplno v realitě a vnímám na sobě i na okolí vlivy energetické zkázy, kterou jsem svým postojem nejen dovolil, ale dokonce i přitáhl. Dnes v pokoře prosím o pomoc, vědom si toho, co jsem svým nadřazeným postojem způsobil. Pomozte mi vrátit původní zdraví, abych se pokusil napravit situaci. A začal o území Krkonoš pečovat správným způsobem. Abych je chránil, pomáhal čistit a udržovat. Už jsem pochopil, že jakási reprezentace je pro nás přírodní bytosti záležitost druhořadá. Zásadní je náš úkol. Pečovat o čistotu, svobodu a prosperování území, které nám bylo svěřeno. To je ten hlavní úkol, ke kterému se teď vrátím.“

Následující den, 8.12.2010, byl Krakonoš očistnou akcí systémů NDC očištěn a navrácen ke svému plnému zdraví.

Zpět na hlavní stránku s fotogalerií se dostanete zde: Krkonoše

© Jiří Novák, prosinec 2010
www.novaduchovnicesta.cz