Pravčická brána
Úvodní stránka | Zážitky v přírodě | Z30. Boka Kotorská v Černé Hoře

Z30. Boka Kotorská v Černé Hoře

Jiří Novák Vloženo 23.8.2015
Jiří Novák

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová


Energie pro období, kdy lidstvo 2. typu začne kráčet vstříc vzestupné světelné evoluci 

Těžkosti před cestou

Před touto cestou do zahraničí v první polovině května, jejíž jednu část jsem popsal již v předchozím textu Z29. Národní park Krka v Chorvatsku, nás pronásledovala celá řada těžkostí a neobvyklých problémů. Zeptal jsem se na to v duchovní komunikaci.
 

JN: Řídící Centrum Energií pro tento svět, z čeho vznikaly ty všechny problémy, které nás před cestou a na počátku cesty doprovázely: Krádež průkazů znamenající dočasnou ztrátu identity, stresy při zajišťování náhradních dokladů, aby se to vůbec včas stihlo. Dále problém s vlakem, zpoždění kvůli nehodě na trati, stres, zda počká další navazující spoj, atd. (Duchovní komunikace ze 17. 5. 2015)

Řídící Centrum Energií pro tento svět: „To jsou běžné doprovodné jevy, které se týkají všeho, co je úplně nové. Staré systémy se snaží prodlužovat současný stav, brání se změnám. Vy razíte změny ve všech oblastech. Každá vaše cesta znamená příchod nových energií pro další území na povrchu Země. Proto kolem vás létají třísky, trosky, jako doprovodné jevy toho, že se bortí staré způsoby fungování. Že se otevírají nové možnosti. Vy to ustojíte, není to zase tak drtivý tlak. Jde jen o stresy navíc. Vše jste plynule překonali, posílilo vás to. Jdete dál, nevzdáváte se, nenecháváte se zastrašit.“

JN: A proč jsme nuceni v tomto období provádět tolik zásadních změn najednou? Proč stále trvá tlak na další zásadní rozhodnutí – bydlení, pracovní zařazení, další organizování v rámci Nové duchovní cesty?

Řídící Centrum Energií pro tento svět: „Čím více zásadních změn v tomto období zlomu svým rozhodnutím začnete, nastartujete, tím silnější příležitosti mohou následně přijít, mohou se otevřít. Setrvalý stav, setrvalý život – to neotevírá další příležitosti. Naopak vaše zásadní nová rozhodnutí nové příležitosti otevírají. Umožňují jim projevit se. Zatím děláte správná rozhodnutí. Jdete tím směrem, kudy máte jít. Mnohá rozhodnutí sice mohou pro člověka mimo světelnou duchovní cestu vypadat jako riskantní, až příliš odvážná. Ale jsou to jednoznačně správná rozhodnutí. Dostali jste impulsy, prověřili jste je a dokázali je přeměnit do změn ve hmotě. To postupně přinese zásadní změny, nové způsoby fungování, ve vašich životech. I ve fungování celého systému Nové duchovní cesty. Není potřeba obávat se nepříznivých následků. Nepodléhejte vlastním slabostem, které se čas od času znovu hlásí o slovo. Jděte krok za krokem dál.“


Boka Kotorská

Pro mne Boka Kotorská znamená především úchvatnou přírodní scenérii – úzké dílčí zálivy sevřené výraznými horskými masivy, které se táhnou okolo zálivu. Na lidské osídlení zde zbývá jen úzký pruh obyvatelné země těsně při pobřeží. Vzhledem k této své podobě bývá Boka Kotorská přirovnávána k severským fjordům.
 

Wikipedie uvádí pod heslem Boka Kotorská následující informace:

Boka Kotorská čili Kotorský záliv je největší přírodní záliv na jihu Jaderského moře a často bývá mylně považovaný za nejjižnější evropský fjord. V těchto místech však ledovec nikdy nebyl, jedná se pouze o zatopené ústí řeky. Pod hladinou jsou k nalezení dodnes říční naplaveniny a zbytky někdejšího koryta. Nachází se v Černé Hoře, jmenuje se podle města Kotor a dělí se na čtyři menší zálivy – Hercegnovský, Risanský, Kotorský a Tivatský. Celková délka činí 28 km a šířka je v nejužším místě, zvaném Verige (řetězy) 350 m. …  Kromě Kotoru leží na pobřeží zálivu města Perast, Risan, Herceg Novi a Tivat.


Satelitní Google mapa zálivu je na adrese
https://www.google.cz/maps/place/Boka+Kotorska/@42.4542309,18.638887,37468m /data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x134c24ea7304ad47:0x179c23bc9eff7238

 

Na adrese https://www.cernahora.net/lokality/boka-kotorska/ jsou uvedeny další zajímavé informace:

Boka znamená italsky ústa nebo otvor a přeneseně se běžně používá pro záliv. Boka Kotorská není jen obrovský, ale je současně i podivuhodný záliv v severozápadní části černohorského přímoří. Podle odborníků patří Boka Kotorská k 25 nejkrásnějším zálivům na světě. Majestátností své horské hradby zvedající se přímo z moře i svým tvarem a velikostí připomíná spíš daleký sever, malebností svého pobřeží a bujným rostlinstvem slunný jih. Zatímco první nedočkavci se v polovině jara v Herceg-Novi plném subtropické květeny koupou, milovníci lyží si ještě užívají sjezdu na zasněžených svazích hory Subra v pohoří Orjen. V nejvyšších oblastech okolních hor bývají ještě v květnu spousty sněhu.

Vodní srážky převážnou měrou zadržují horská pásma nad Bokou Kotorskou, především Krivošije a Orjen. Obec Crkvice v pohoří Krivošije, kde ročně spadne na 4600 mm vodních srážek, je nejdeštivějším místem v Evropě (v horách severozápadně od Risanu). Dostatek vláhy však mají i některá města na pobřeží, která jí děkují za svou bohatou flóru (např. Herceg-Novi).
 

Námořní základna

Ještě v době první světové války byla Boka Kotorská součástí Rakouska-Uherska. A pro svoji výjimečnou a dobře chráněnou polohu sloužila jako základna, kde kotvily desítky lodí rakousko-uherské armády. Tuto tradici později převzalo i nově se rodící Československo. Takže později za první republiky během 20. a 30. let 20. století byla Boka Kotorská přístavem také pro československé lodě.
 

Vzpoura v Boce Kotorské

Wikipedie uvádí ještě následující informaci:

S datem 1. 2. 1918 je spojená vzpoura v Boce Kotorské. Povstání tisíců námořníků z několika desítek válečných lodí v zálivu proti Rakousko-Uhersku. Vzpoura však nebyla vnitřně jednotná a během tří dnů byla potlačena. 800 námořníků bylo vsazeno do těžkého žaláře, 432 z nich bylo do konce války souzeno stanným soudem a čtyři vůdcové vzpoury byli popraveni.
 

Kotorské městské hradby

Kotor je jedním z nejlépe zachovaných středověkých měst v jihovýchodní Evropě s bohatstvím historických budov. S ohledem na chráněný záliv bylo místo považováno za nedobytné. Proto si po staletí uchovávalo určitou samostatnost. Právě díky jedinečnosti městských hradeb bylo staré město Kotor zapsáno v roce 1979 na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Staré město je obklopené středověkými městskými hradbami o celkové délce 4,5 km, výšce až 20 m a šířce až 15 m. Tyto hradby byly postupně budovány mezi 9. až 19. stoletím. Hradby se táhnou nahoru až k pevnosti sv. Jana na strmém kopci nad městem ve výšce 260 m n. m. Celková délka výstupu je 1200 metrů a je přitom nutné zdolat 1350 schodů.

 

O Boce Kotorské vím z dětství, z knihy Julese Verna Matyáš Sandorf – Nový hrabě Monte Christo. Protože část děje v této knize probíhala právě v Kotoru. Jules Verne v této knize napsal:

„Není snad v Evropě a v celém Starém světě místo, které by bylo svým útvarem podivuhodnější než Kotorský záliv.“

Přikládám pro zajímavost obrázek městských hradeb v Kotoru z této knihy. Ten naznačuje, jak mohly vypadat hradby ve druhé polovině 19. století.

Obrázek kotorských hradeb podle knihy Matyáš Sandorf

 

Pro srovnání současný pohled na hradby města Kotor

 

Výstup na vrchol hradeb

Výstup nahoru k pevnosti nad Kotorem patří k hlavním turistickým záměrům v tomto místě. Nenechali jsme si jej ujít ani my. Po cestě vzhůru po serpentinách schodů míjíme kostel Matky Boží od zdraví (Gospa od zdravlja) ze 17. století, dále malou pevnost z 15. století.

Během výstupu po schodišti se otevírá výhled na město a záliv

 

Při pohledu shora vypadá výstup takto
 

Malá pevnost, kterou cestou nahoru procházíme a míjíme

 

Cesta končí na samotném vrcholku kopce. Zde jsou zříceniny kostela sv. Jana ve výšce 260 metrů n. m. Odtud se otevírá mimořádný pohled jednak na město Kotor dole na břehu moře a současně i na Kotorský záliv, který je jednou ze čtyř větví Boky Kotorské.

Zříceniny kostela sv. Jana na vrcholu s pohledem na Kotorský záliv
 

Město Kotor se zálivem v hloubce 260 metrů

 

A jak vnímal Kotorský záliv malíř L. Bennet, který ilustroval Vernovu knihu? V jeho představách skály kolem zálivu narostly až do nereálných, monumentálních rozměrů.

Doprovázely nás přírodní bytosti

Na cestě vzhůru po schodištích podél městských hradeb jsem opět vnímal, že nás doprovází skupina místních přírodních bytostí. Na vrcholu po dokončení výstupu jsem se zeptal v duchovní komunikaci.
 

JN: Co jste za bytosti, které jste nás doprovázely po cestě vzhůru podél městských hradeb? (Duchovní komunikace z 15.5.2015)

Přírodní bytosti: „Jsme přírodní bytosti této oblasti odpovídající za toto území. Čekali jsme tě a doprovázíme tě, abychom ti dali najevo, že tvá návštěva je vítána. A prosíme tě jako zástupce Nového vývoje o očistu této oblasti. Aby mohlo dojít k otevření přírodních energií z nitra Země, které už dávno přestaly proudit. Prosíme, pomoz nám dát tuto oblast opět do pořádku. Obnovit, zvýšit její původní čistotu.“

Bezprostředně poté jsem požádal o energie pro léčbu a očistu celé oblasti i těchto bytostí. Mezitím se ozvalo ještě Řídící Centrum Energií pro tento svět:

Řídící Centrum Energií pro tento svět: „Toto místo má jiný význam než Národní park Krka. Zde je nebo spíše byla dlouho uložena zvláštní energie, která může pomoci Novému vývoji překonat další bariéry. Je to energie umožňující provést skok ve vývoji, zavést do vývoje zásadnější změny. Konkrétně by to mohlo postupně umožnit spuštění nového kompletně očištěného genetického programu vás lidí druhého typu na Zemi. Případně i postupné otevření a nastartování vyššího stupně regeneračních schopností. To ovšem až po důkladné přípravě, kterou bude představovat další kolo zesílené karmické očisty. Uvidíme, co bude dál. Podstatný je výsledek, který se objeví v následujících měsících.“
 

Odjezd z Kotoru

Při odjezdu z Kotoru tentýž den v podvečer míjíme na moři uprostřed zálivu kostel sv. Matouše ze 17. století (Crkva Sv. Matija).

 

A proplouváme nejužším místem Boky Kotorské, které bylo kdysi chráněno řetězy.


A ještě pohled zpět na Kotorský záliv v pozadí:

 

Duchovní význam návštěvy v Boce Kotorské

S odstupem tří měsíců jsem se znovu zeptal na význam naší návštěvy v Boce Kotorské.  Vnímáme totiž, že během letních měsíců skutečně došlo k zásadnímu zesílení karmické očisty jednotlivců na NDC. V poslední době se navíc objevily cílené útoky magických systémů na celý systém Nové duchovní cesty. A zejména cíleně na novou Karmu pro hmotu se snahou vylomit ji, zeslabit nebo dokonce plně ovládnout. Přicházející impulsy naznačují, že v těchto dnech probíhá další kolo boje o vylomení magie na Zemi ze samotných základů. A o definitivní dosažení situace, kdy magie, aktivní magické systémy, už nebudou mít žádné možnosti, pokud jde o zásahy do směrování dalšího vývoje tohoto světa. Magie jako systém se však aktivně brání tomu, že by měla definitivně skončit v propadlišti dějin.
 

JN: Spojené Síly Světla, v čem vnímáte hlavní význam města Kotoru a celé Boky Kotorské? Jakým způsobem může nebo již mohla naše návštěva v této oblasti pomoci Novému vývoji? Duchovní komunikace z 8. 8. 2015)

Řídící Centrum Energií pro tento svět: „Boka Kotorská představuje jedinečné přírodní území, které už svým vzezřením budí dojem mimořádnosti a neopakovatelnosti. Něco podobného lze skutečně spatřit na severní polokouli jen v severských zemích. Oproti Skandinávii má však Boka Kotorská ještě něco navíc. Ve Skandinávii můžeme hledat historické tradice Hyperborejské civilizace, tehdy ovšem šlo ještě o lidstvo prvního typu na Zemi. Naproti tomu oblast Boky Kotorské je úzce spojena s prvopočátky lidstva druhého typu. Konkrétně s jedním z výsadků, který se odehrál v oblasti dnešní Evropy. Nejde o výsadek spojený s kromaňonským člověkem. Jde o dřívější jiný výsadek, jehož pozdějším pozůstatkem byly kultury Středomoří – Egypt a později Řecko a Řím. Tato skutečnost není historicky doložena.

Právě v oblasti Kotoru je uschována jakási základní dosud neprobuzená energie, která je připravena pro období, kdy nové lidstvo druhého typu konečně zvedne hlavu a začne kráčet vstříc vzestupné světelné evoluci. Není proto náhoda, že tebe a další zástupce Nové duchovní cesty zavedly vaše kroky právě v tomto období na toto důležité místo. A to proto, abyste zprostředkovali očistu celé oblasti a umožnili tak otevřít tuto dávnou energii a zpřístupnit ji pro Nový vývoj.

To se skutečně podařilo. Sami vnímáte, že v těchto dalších měsících, které následovaly po vaší návštěvě, se karmická očista většiny jednotlivců na NDC zintenzivnila. Že energie začaly doslova vytlačovat ze všech bytostí na NDC jejich kritické, doposud nevyčištěné karmické vazby a problémy. To vše je nezbytné k tomu, aby se konečně naplno spustil nový karmický systém pro hmotu. Aby se definitivně oprostil od všudypřítomných magických vlivů a dokázal se konečně proti nim plně ubránit.

V poslední době vnímáš, že všechny bytosti na NDC, které se automaticky dobrovolně podřídily Karmě, tvoří jakousi strážní ochranu pro nový karmický systém ve hmotě. Lidé na NDC představují nárazníky, které dokážou identifikovat a neutralizovat útoky směřující na celý systém NDC a také na Karmu. To je naprosto zásadní právě z toho důvodu, že magie na Zemi je stále ještě dostatečně silná a útoky vynořujících se dávných magických systémů z karmických vrstev jsou mnohdy drtivé.

Probíhající léto se stává prubířským kamenem, ve kterém by se mělo naplno projevit, jestli drtivá většina jednotlivců na NDC je již na tento tlak připravena. A naopak u těch, kteří ještě připraveni nejsou, se urychleně čistí další zásadní karmické vazby, které těmto lidem brání v dalším posunu. V právě probíhajícím měsíci srpnu by se tato očista měla završit. V následujícím měsíci září by se už měly s nástupem podzimu projevit první zásadní změny vyvolané fungováním nového karmického systému ve hmotné úrovni.

Takže uzavírám. Vaše návštěva Boky Kotorské splnila svůj účel. Nová energie podporující lidstvo druhého typu na Zemi byla otevřena a zpřístupněna pro celý systém Nové duchovní cesty. Probíhající změny ve fungování jednotlivců na NDC jsou toho potvrzením.“

© Jiří Novák, srpen 2015
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 148
  • 28
  • 25
  • 25
  • 26

Celkový počet hlasů: 252