Pravčická brána

Duchovní informace o Vltavě

Jiří Novák Vloženo 28.1.2011

Zjišťuji, jestli existuje a funguje přírodní duch Vltavy. Vnímám, že reaguje na moji výzvu, pohybuje se právě na hladině Lipna (duchovní komunikace z 12.1.2011):

Přírodní duch Vltavy:Jsem potěšen tvým zájmem o řeku Vltavu. Její stav i čistotu se nám všem přírodním bytostem daří udržovat na poměrně slušné úrovni. Jediným problémem byly dříve papírny, a to se v poslední době výrazně zlepšilo (pozn.: Z jednoho školního výletu v žákovském věku si pamatuji papírny Větřní pod Lipnem a za nimi typicky zpěněnou a zapáchající Vltavu). Přesto prosím o pomoc a energetické vyčištění nás všech, i když temnota, která všude bují, nás přírodní duchy spojené s vodou tolik nezasáhla. Protože voda je a vždy byla naší spásou, naší možností očisty v kritických obdobích. A voda nikdy nebyla tak špinavá a chycená temnem, aby nám nedokázala pomoci. Její čistota začíná už čistotou šumavských rašelinišť, ze kterých Vltava své vody čerpá. My přírodní bytosti spojené s Vltavou a jejími přítoky vítáme, že oblast naší péče bude takto pře vaše webové stránky více zviditelněna a tím i energeticky posílena. Zároveň se obráceně posílí také vliv Vltavy a jejích vod na všechny ty, co čtou vaše stránky. Děkujeme za vaši pomoc Přírodě, velmi si toho vážíme.“


 

Jaký je hmotný, duchovní a energetický význam Vltavy? (duchovní komunikace ze 14.1.2011):

Příroda: „Vltava se všemi svými přehradami tvoří páteř vodního systému na území Čech. Vytváří obrovské zásobárny užitkové i pitné vody pro řadu oblastí. Voda byla odjakživa nejdokonalejším přírodním médiem pro přenos energií. V tomto smyslu pak Vltava svým tokem roznáší čistou energii slatí a rašelinišť panenské přírody na Šumavě do rozlehlých končin Čech. Voda Labe nese průraznou, silovou energii, voda Vltavy naopak čistotu a jemnost. Rozsáhlé přehradní nádrže na Vltavě pak hromadí, akumulují tuto čistotu jako zásobárnu čisté duchovní síly, kterou naše území tolik potřebuje.“


 

Petra Nováková:

Prosím další informace o důležitosti Vltavy (duchovní komunikace ze 16.1.2011):

Přírodní duch Vltavy: „Důležitost toku, který střežím, jehož jsem neoddělitelnou součástí, je nezpochybnitelná. Vltava prodloužená tokem Labe protéká napříč celým územím od jihu k severu, od Šumavy až po pískovcové útvary dalšího důležitého místa – Hřenska. Jsou tak propojena duchovně nejsilnější území Čech, nejen duchovním poutem, ale i na hmotné rovině. Energie se na vodu vážou daleko lépe a již v dřívějších dobách, kdy zajišťovaly energetické sítě menhiry, bylo energetické stabilizování území a jeho posílení „vodní cestou“ daleko stabilnější, než pouhé dálkové přenosy. Protože Vltava protéká velkým územím, zajišťovala i dostatečně silnou energetickou síť a zásobování značně rozsáhlého území, které by jinak zůstalo bez duchovních impulsů. Energetické sítě pro Planetu nefungovaly příliš dlouho. Neměly dlouhého trvání díky zásahům temných sil. Voda však vždy měla vcelku silné očistné účinky i sama o sobě. Pomáhala tak území udržovat v určitých přijatelných mezích... Vltava též protéká hlavním městem a je proto do určité míry symbolem Čech, vlasteneckým znakem. Představuje tak určitou hybnou sílu evoluce českého území...“


 

Jaký byl význam Vltavy v minulosti i dnes?(duchovní komunikace ze 17.1.2011):

Příroda: „Řeky vůbec představují jako u člověka cévní systém, kterým se rozlévá životodárná síla. Řeky tak zajišťují nejen život v podobě vláhy a živin pro rostlinnou a živočišnou sféru, ale také duchovní sílu energie, která se rozvádí po celé oblasti. Důležitost řek nemizí, právě naopak stoupá. Protože Příroda a vše, co ji ve hmotě zastupuje, se stává čím dál více potřebnější. Protože právě Příroda a prostředí je významnou silou, která může pomoci vývoj ve hmotě změnit...“


Zpět na hlavní stranu s fotogaleriemi se dostanete zde: Vltava

 

© Jiří Novák, leden 2011
www.novaduchovnicesta.cz