Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články III: 40 - 49 | 42C. Život v souladu s Přírodou a Silami Světla

42C. Život v souladu s Přírodou a Silami Světla

Věra Talandová Vloženo 15.8.2011
Věra Talandová

Žijeme v nepřirozených podmínkách. Běžný člověk má nedostatek přirozené stravy. Co s negativními myšlenkami? Energii vložit do změny samotné nikoliv do výmluv. Způsoby stravování cenné z hlediska zdravotního, etického a ekologického. Jsou tři formy stravy, která udržuje naše zdraví: vegetariánská plnohodnotná strava, veganská strava, syrová strava. Živá strava jako zdroj životní i vitální bioenergie. Klíčky a zelené rostlinky. Jak je to s pesticidy. Živočišná výroba znečišťuje Přírodu a Planetu. Detoxikace těla. Zvýšení energie a vitality a její trvalé udržení.  Co s obezitou? Přirozenou stravou ke štíhlému tělu. Pravotočivost a levotočivost v potravinách. Další důležité faktory pro posílení zdraví a vitality: zdravý spánek, důkladné rozžvýkání potravy, Slunce je přítel. Nutnost nového čistého přístupu k životu. Rady a zkušenosti z knih.

Žijeme v nepřirozených podmínkách

Vnímám impulz, který naznačuje, že se mám pustit do volného pokračování článku 42B. Přirozená živá strava. Je mnoho důležitých informací, o kterých je potřeba mluvit a uvádět do života. V našich životech je zatím ještě neustálý nedostatek životní, vitální a informační bioenergie. Mnoho lidí má pocit, že je život vláčí sem a tam, nebo se vláčí životem oni.

Žijeme v nepřirozených podmínkách, které jsou zároveň vysoce nepříznivé, co se týká energií, které na nás působí. Například: člověk pracuje v budově s klimatizací, na oknech jsou žaluzie a celý den jsou rozsvícené zářivky. K tomu všemu na organismus negativně působí záření z počítačů. Uvnitř budov, které nejsou z přírodních materiálů, není zrovna příznivé místo k dlouhodobému pobytu. Po skončení práce nasedne do dopravního prostředku a nechá se odvézt domů, do další budovy. Tam už si naštěstí může alespoň otevřít okno a vpustit trochu čerstvého vzduchu a slunečních paprsků. I doma je však obklopen mnoha domácími spotřebiči včetně neodmyslitelného počítače a mobilu. Aby byl dobrý signál pro mobily, jsou všude nastavěné vysílače mobilních operátorů. A tak jsme vystaveni napospas elektrosmogu i mikrovlnám.

Člověk je pod dohledem a neustále ozařován. Kolem nás je mnoho věcí vyrobeno z umělých hmot a natřeno syntetickými barvami. Syntetické materiály i barvy jsou základem většiny oblečení, které nosíme na svém těle. Spousty chemikálií používáme na očistu svého domova, prádla i vlastního těla… Mnoho chemikálií přijímáme dobrovolně i do svého těla. Prostřednictvím léků, potravinových doplňků a především průmyslově vyráběných potravin.

Běžný člověk má nedostatek přirozené stravy

Běžně se stravující člověk za celý den sní velice málo přirozené stravy - ovoce a zeleniny. A právě přirozená živá strava nás zásobuje životní i vitální bioenergií a dokáže eliminovat ztráty, které způsobuje zrovna nepříznivé životní prostředí. Nepřirozená strava nemá na zdraví člověka ani na jeho vitalitu žádný pozitivní vliv. Je důležité se dopracovat alespoň k 50 % syrové stravy ve svém jídelníčku.

K nepříznivému životnímu prostředí se přidávají ještě negativní, toxické myšlenky. Že je z toho všeho člověk unavený, vyčerpaný a v depresi, je pochopitelné. Tělesná schránka dlouho odolává, ale nakonec se objeví nemoc. Člověk podvědomě touží po tom, aby to v jeho životě bylo jinak.

Co s negativními myšlenkami?

Krátce se zmíním o negativních myšlenkách. Co s nimi? Je zásadní si uvědomit, že jsou to naše vlastní výtvory, výtvory našeho ega. Že naše špatná nálada, nespokojenost nepochází z toho, jak se chovají ostatní, jak žijí svůj život. Pochází z našeho často zkresleného pohledu na situace, na svět. A z toho, jak my svůj život vedeme. A právě ta nespokojenost, všechen ten smutek, deprese, jsou impulzy k tomu, že jsme zralí na změnu.

Energii vložit do změny samotné nikoliv do výmluv

Tady záleží na tom, jestli svoji energii vložíme do hledání výmluv, proč změnu nemůžeme uskutečnit, nebo do změny samotné.

K životní změně patří i pochopení, proč právě tu či onu změnu zavést. Jsou to velmi jednoduché a logické věci. Například pochopit, že dobu strávenou v budově a bez pohybu potřebuji vykompenzovat dostatečným pobytem v Přírodě, pohybem v přirozeném prostředí. Pochopit, že vyčistit a uzdravit tělesnou schránku se mi nepodaří chemickými léky, ale jen přirozenými živými potravinami. Tím zároveň umožním tělu zahájit samoozdravný proces.

Mám-li nedostatek energie, nebudu do sebe cpát nepřirozené věci, se kterými se tělo musí následně vypořádat, ale doplním energii přirozenou živou stravou, nejlépe ovocem, které je schopno energii dodat okamžitě. Ovoce samozřejmě nebudu jíst po těžké mastné stravě, ale jako samostatné jídlo. Energii také mohu doplnit v čisté Přírodě.

Pokud člověk v nepříznivých chvílích života věnuje svoji energii tomu, aby našel dostatek výmluv, proč nemůže provést ve svém životě důležité změny, časem se dočká těžších a složitějších situací, aby konečně pochopil. Možnost pochopení je pro člověka otevřená v jakékoliv fázi jeho života.

Zvýšení vnitřní čistoty přináší zlepšení vnímání

Rozhodne-li se bytost postupně zavádět ve svém životě změny, čistit a vyživovat tělo přirozenou stravou, harmonizovat čakry Pěti Tibeťany a napravovat svůj pokřivený pohled na svět i jeho duchovní pozadí, začne se zvyšovat i jeho vnitřní čistota a vyladění. A tím jak se mu zvyšuje vnitřní čistota a vyladění, tím víc je schopen vnímat jak je to s čistotou a etikou jeho chování.

S větší čistotou a vyladěním dokáže přijímat i informační bioenergie z morfických polí. A také impulzy pro své další směřování v životě.

Každý člověk je jiný, má jiné podmínky pro svůj život, jiné potřeby. Je proto těžké stanovit nějakou univerzální cestu. Nejlépe je samozřejmě vnímat, jestli je daná věc pro mě nejvhodnější. To se ale na počátku změn příliš nedaří.

Rady a zkušenosti z knih

Chce-li člověk změnit svůj životní styl a začíná, pár drobných rad nebo zkušeností, které se osvědčily, neuškodí.

Odcituji několik řádek z knihy Christian Opitz – Výživa pro člověka a Zemi, která byla na NDC už zmiňována:

„Jaké máte možnosti

Každý krok směřující k přirozené stravě je cenný jak z hlediska zdravotního, tak i z hlediska etického i ekologického. Cílem na této cestě by měla být forma výživy, která udržuje naše zdraví, při které se cítíme dobře a která má pozitivní vliv na budoucnost života na Zemi. Tato kritéria splňují tři formy stravy:

                 - vegetariánská plnohodnotná strava

                 - veganská strava

                 - syrová strava“

 

Podrobnosti o vegetariánské plnohodnotné stravě a zmínky o veganství jsou v článcích: 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě, 22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I, 23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II.

       13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě

/informace/a13-pravotocivost-a-levotocivost-ve-hmote/

/informace/a22-optimalni-stravovani-z-pohledu-bioenergii-i/

/informace/a23-optimalni-stravovani-z-pohledu-bioenergii-ii/

Syrová strava

O syrové stravě, kterou se asi 6 let stravujeme, přidám ještě pár řádek z výše zmíněné knihy Christiana Opitze:

„Nejpřirozenější a nejdokonalejší výživu tvoří živá syrová strava: ovoce, zelenina, semena všeho druhu, klíčky s přídavkem bylin, koření, oleje lisované za studena a med. Při vážnějších onemocněních je jedině syrová strava ideální léčivou stravou!

Na počátku úplné výživy syrovou stravou mohou být v těle uvolněny mocné reakce z převedení se na nový způsob stravování a z detoxikace. Z toho důvodu se doporučuje zvyšovat podíl syrové stravy v celkovém jídelníčku postupně, až je nakonec vařená strava zcela vyloučena. Ale i při tomto postupu se mohou vyskytnout určité detoxikační symptomy, např. změny ve stolici a moči, kožní vyrážky, silné tvoření hlenů v nose a v hrtanu nebo lehké pocity závratě. Tyto symptomy však brzo nahradí změny, které umožní rozeznat dosažení převládajícího stavu zdraví:

- sníží se potřeba spánku, odpadnou všechny poruchy spánku, člověk se probouzí s pocitem tělesné i duchovní svěžesti

- úplně se vyčistí pokožka

- odpadnou všechny potíže s trávením

- zmizí všechny nepříjemné tělesné zápachy

- moč i stolice jsou světlé a bez zápachu

- tvoří se méně potu

- tělo je svižnější a má větší výdrž

- člověk je duševně svěží a lépe se koncentruje

- zvýší se citlivost všech smyslů

- zmenší se žízeň, člověk pozná dobrou chuť vody

- u žen se znatelně sníží menstruační krvácení (aniž by to omezilo schopnost otěhotnění), odpadnou psychosomatické potíže“

 

K tomuto tématu bych chtěla připomenout citáty Hippokrata, které jdou k jádru věci a zasloužily by být častěji citovány a uváděny v život:

„Pokud nejsi připraven změnit svůj život, není ti pomoci.“

„Nemoci nás nepřepadají z čistého nebe. Vznikají z mnoha malých hříchů proti přírodě a jejímu řádu. Teprve až se nahromadí, propuknou zdánlivě z čista jasna.“

„Strava budiž vaším lékem…“

 

Všechny tyto i další moudrosti svědčí o tom, že myšlenky přirozené stravy a přirozeného způsobu života v souladu s Přírodou, nejsou nic nového. Doprovázejí po celou dobu lidstvo, čekají na připravené. Dá se říct, že řešení je jednoduché a pochopí ho každý, kdo chce naslouchat.

 

Další zajímavý kontakt popisující zkušenosti s vitariánskou stravou:

https://www.freshness.cz/page/rozhovor-s-autorkou-knihy-what-do-raw-fooders-eat?xg_source=activity,

Klíčky a zelené rostlinky

Samostatnou kapitolu věnuji klíčení rostlin ze semínek. Klíčky a zelené rostlinky patří neodmyslitelně k živé stravě. Doma rostlinné klíčky využíváme jako doplněk stravy hlavně v zimních měsících. Semínka kupujeme chemicky neošetřená a klíčíme je v obyčejných skleněných miskách.

Klíčící rostlinky jsou přímo nabity vitamíny, enzymy a životní energií, kterou nám mohou předat. Byla by velká škoda se toho všeho vzdát. Klíčíme, pěstujeme i zelené rostlinky na vatě - fazol mungo, čočka, vojtěška, pohanka, klíčivý mix, cizrna, hrách, mandle, pískavice řecké seno.

Několika citáty upozorním na knihu, která se této záležitosti věnuje podrobně a vyšla v češtině - Ann Wigmore: Klíčení rostlin. Zmíním i odstavec, ze kterého je patrné, že zelenými rostlinkami a klíčky se dá bez velkých nákladů pomoci i chudým oblastem sužovaným hlady:

„Regenerace a omlazení lidského těla jsou v principu možné, pokud zanecháme škodlivých zlozvyků a budeme mu poskytovat potraviny bohaté na životní energii. Vážné degenerativní změny mohou být navíc zpomaleny a v některých případech dokonce zvráceny, pokud upravíme vhodným způsobem svůj jídelníček i celý životní styl.

Životní energie obsažená v klíčících rostlinách stimuluje v těle jeho vrozenou schopnost sebeočisty a sebeuzdravení. Přirozené procesy hojení – ať už v případě nějakého poranění nebo snižování horečky – se budou moci více uplatnit, jakmile tělo osvobodíme od neblahých účinků těžkých vařených jídel.

Lidé (a domácí zvířata) jsou jedinými bytostmi na celé planetě, které přijímají potravu bez přirozených enzymů (jinými slovy převařenou).

I když těžko lze vyčíslit hodnotu tak zdravých a blahodárných potravin jako jsou naklíčené rostliny, jejich komerční cenu můžeme určit snadno. Na jednotku hmotnosti a výživnosti jsou rostlinné klíčky asi nejlevnější potravinou vůbec. To je dáno jednak tím, že podomácku klíčená semena zvyšují při růstu svou velikost, hmotnost i výživnou hodnotu, a jednak tím, že je po celém světě přebytek semen, která jsou vhodná k naklíčení.

Například vojtěška – hmotnost naklíčených rostlinek se oproti semenům zvýší o 600% a jejich objem o 2900%.

Ozdravné tábory v Indii

Během posledních patnácti let jsem několikrát navštívila velká indická města, abych v nich pomohla založit ozdravné tábory – spolu s lékaři a vládními úředníky. Tábory jsou určeny pro stovky lidí s těmi nejrůznějšími zdravotními problémy – od srdečních potíží a rakoviny až po lepru nebo špatnou výživu. Pacienti jedí během svého pobytu v táboře naklíčené rostliny a ostatní živé potraviny do té doby než se uzdraví. Pokroky hladovějících dětí byly při tomto způsobu výživy skutečně ohromující. Během třiceti dnů jejich rány a jizvy zmizely a nafouklé břicho získalo normální rozměry. Navíc se těmto dětem vrátila chuť do života i k různým hrám a už je nikdo nemusel nosit a byly schopny samy chodit.

V mnoha oblastech na světě není samozřejmě tím hlavním problémem to, co lidé jedí (jsou tak chudí, že si nemohou dovolit maso, mléko a podobné potraviny, které tak poškozují zdraví Američanům), ale to, jak málo jedí. A přesto – když si ti nejchudší lidé v Indii mohli vybrat, co chtějí jíst, většinou si vzali maso a mléko, zřejmě díky hluboce zakořeněným pověrám, podle kterých se jedná o nejvýživnější potraviny. Brzy se nicméně naučili, že rostlinné klíčky je možno velice snadno a levně pěstovat doma a mít tak neustálý přísun živin. I dnes výzkumníci neustále pracují na tom, které rostlinky by byly nejlepší pro domácí pěstování v Indii.“

 

Řešení palčivých problémů lidstva jsou v podstatě jednoduchá, logická a levná. Proto se tak těžko ujímají.

 

Jak je to s pesticidy - Živočišná výroba znečišťuje Přírodu a Planetu

Chci také napsat o velmi rozšířeném mýtu. Každou chvíli nás někdo straší tím, že ovoce a zelenina jsou plné chemických hnojiv, pesticidů, …, tudíž nejsou vhodné k dlouhodobější konzumaci. Je otázkou, proč si takto ničíme vlastní potravu. Je to samozřejmě kvůli vyšším výnosům a ještě vyšším ziskům. Ocituji odstavec z knihy Harvey Diamond : Tvé srdce a tvá planeta, kde o této problematice píše autor v širší souvislosti a tím celá skutečnost vyznívá úplně jinak:

„Mnoho lidí si dnes již plně uvědomuje škodlivost pesticidů a dalších chemických látek v potravě. Většina z nás má však za to, že nejvíce těchto jedů se nachází v ovoci a zelenině. Tato domněnka je však stejně mylná jako představa, že Slunce bylo vyrobeno z ledu.

Ze všech toxických chemických reziduí zjištěných v potravě pocházelo pouze 10% z ovoce, zeleniny a zrnin. Přes 90 % pochází z živočišných produktů. Zvířatům z velkochovů se tyto škodlivé cizorodé látky, kterými je „ošetřováno“ jejich krmivo, ukládají v tkáních po celý život a vy je pak jíte spolu s masem.

Mnoho lidí, kteří se účastnili mých seminářů o zdravé výživě, mě bombardovalo ustrašenými dotazy, jak je to vlastně se všemi těmi pesticidy v ovoci a zelenině. Nikdy nikdo se nezeptal na pesticidy ve vejcích, drůbežím mase, rybách, hovězím, vepřovém nebo v mlékárenských výrobcích. Pozoruhodné!

Živočišné produkty obsahují devětkrát tolik pesticidů a vypadá to, že to nikomu nevadí. Zabývat se otázkou pesticidů v rostlinné stravě a klidně se přitom krmit masem je totéž, jako stěžovat si, že jste šlápli do louže, zatímco se vás chystá utopit obrovská přílivová vlna.“

Vyhnout se těmto nevhodným látkám, nebo alespoň je omezit, můžeme tím, že budeme dávat přednost zelenině a ovoci vypěstované bez chemie. Nebo v zimě nahradíme dovozové zeleniny jako rajčata, papriky… zeleninami místními jako je mrkev, petržel, celer, zelí, červená řepa, topinambury… A hojně využíváme rostlinné klíčky.

V knize „Tvé srdce a tvá planeta“ z roku 1990 je také popsáno, jaké neuvěřitelné plýtvání všemi zdroji (půdou, vodou, elektřinou, naftou) je pěstování a porážka 6 miliard kusů jatečního dobytka v USA ročně a jaké strašné znečištění to pro Planetu představuje. Toto téma zakončím jedním odstavečkem z knížky. A také upoutávkou na některé zdroje o této problematice.

„Krmíme dobytek, zatímco lidé hladoví

Drtivá většina pěstovaných obilovin není vůbec určena lidem, nýbrž je zkrmována dobytkem, určeným na porážku.

Dnes večer, když se budete ukládat ke spánku, na celém světě budou s hladem usínat miliony malých kluků a holek, kteří by s povděkem přijali jakékoliv jídlo. A zatímco se jim zdá o jídle, které by je mohlo ráno nasytit, ale nenasytí, dobytek ve stájích se přežere k prasknutí krmivem, ze kterého by bylo možno zrovna tak vyrobit potraviny pro tyto děti.

V Americe je nejvýnosnější rostlinou kukuřice. Z veškeré snězené kukuřice je celých 90 % spořádáno nikoliv lidmi, ale dobytkem.“

 

Další zdroje varovných zpráv

OSN VARUJE: CHOV DOBYTKA VYTVÁŘÍ VÍCE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ NEŽ DOPRAVA

 „Podle zprávy OSN, chov dobytka generuje více škodlivých emisí než řízení aut. „Živočišná výroba je jedním z hlavních kontributorů způsobujících nejzávažnější environmentální problémy současnosti a je třeba okamžitě jednat pro nápravu situace“, řekl Henning Steinfeld, vysoký činitel Organizace pro výživu při OSN (FAO). Chov zvířat je také hlavní příčinou degradace půdy a vody, dle zprávy FAO, která nese příznačný název: Plíživý stín chovu dobytka – Problémy životního prostředí a jejich řešení. „Environmentální zátěž živočišné výroby musí být omezena na polovinu, aby se alespoň zabránilo neustále se zhoršující úrovni poškození“, zpráva varuje.“

Zdroj: https://faktaozdravi.wordpress.com/2008/11/09/potravinova-pyramida-je-spis-o-politice-nez-o-osobnim-zdravi/

Další informace: https://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=20772&Cr=global&Cr1=warming

https://www.fao.org/newsroom/en/news/2006/1000448/index.html

Nebo též přeložený článek Mika Adamse z 6.6.2011 uveřejněný na adrese https://pohlady-nazory.webgarden.cz/ pod názvem:

 „Vynořují se lékařské soudní důkazy, že evropská superbakterie E. coli byla vyrobena bioinženýrsky, aby zabíjela lidi“

 

Ještě jednu knihu v souvislosti s nevhodným zpracováním potravin, ohlupováním lidí a naznačením východiska jak z bludného kruhu ven bych chtěla zmínit. Je to kniha – John Robbins: Nová výživa:

„Není to dlouho, kdy se na ty, kteří jedli zdravě, ekologicky šetrně vyráběné jídlo, pohlíželo jako na fanatiky zdraví, zatímco lidé, kteří jedli jídlo způsobující nemoci, měli neúměrně vysokou spotřebu surovinových zdrojů a byli závislí na nesmírném zvířecím utrpení, byli považováni za normální. Ale to vše se mění…

A poznával jsem, že stejná volba složení stravy, která tolik přispívá k prevenci nemocí – dá vám největší vitalitu, nejsilnější imunitní systém a největší předpokládanou délku života – je táž, která působí nejmenší újmu na životním prostředí, chrání naše cenné přírodní zdroje a je nejsoucitnější  vůči ostatním bytostem.

Je dieta založená na potravinách rostlinného původu příliš radikální? Esselstyn si to nemyslí. „Kritici nazývají rostlinnou dietu extrémní a nelidskou“, píše. „Bližší pohled však odhalí, že slova „extrémní“ a „nelidský“ spíše než rostlinnou výživu popisují důsledky naší současné západní diety. Mít prsní kost rozříznutou kvůli bypassu nebo zůstat po mrtvici invalidou se ztrátou řeči může být považováno za extrémní. A mít odstraněný prs, prostatu, tlusté střevo nebo konečník při léčbě rakoviny se může zdát nelidsky kruté. Uvedené nemoci jsou u lidí, kteří jedí rostlinnou stravu, velmi vzácné.“

Obezita

V současné době vychází mnoho článků, jsou natočeny dokumenty, probíhá mnoho diskuzí na téma obezity. Lidstvo neuvěřitelně tloustne. Je alarmující, že silné až obézní začínají být čím dál menší děti.

Tuto kapitolu začnu slovy lékařky Kristiny Nolfi, která vedla sanatorium, kde léčila syrovou stravou:

„Neexistuje důvod, aby se hmotnost člověka s věkem zvyšovala. Právě naopak. Svalstvo slábne, váží méně, při „ normální“ stravě je kostra chudobnější na vápník, váží méně. V každém případě nesmí váha s přibývajícími roky překročit váhu z mládí.“

 

Tělo, které má nadváhu, není zdravé. Má ohrožené orgány, cévy, nemá vitalitu.

Když do tématu obezity promítnu svoje životní zkušenosti, dávám této lékařce za pravdu. Celý život jsem se potýkala s nadbytečnými kilogramy. S blížícím se obdobím „přechodu“ jsem začala nabírat kilogramy rychleji.  Všude jsem slýchala, že je to normální u ženy mého věku, mění se hormony a podobně. Ačkoliv jsem vyzkoušela spoustu diet, jedla jsem málo, a intenzivně jsem cvičila, vynechávala jídla, vážila jsem pořád víc a víc. Celý život jsem se s nadbytečnými kily dost natrápila.

 

A ono stačí vrátit se k přirozené stravě a tělo si časem vytvoří optimální postavu. Dnes díky živé stravě mám svou dívčí váhu.

 

Všude jsou k dispozici výzkumy, že tělo se výrobou tuků vyrovnává s náporem toxinů ve stravě. A že v tukových zásobách kyselého organismu je skladiště toxických látek. A jsou celé studie o tom, že když člověk nějakou dietou přechodně zhubne a poté se vrátí ke své původní toxické stravě, tělo se k vytváření tuků vrátí. To jsou známé jo jo efekty.

Pokud jí člověk živé potraviny a hlídá si trochu jejich čistotu, přijímá do organismu málo toxinů. Tělo má správnou zásaditost, není nuceno k vytváření tukových zásob k ukládání toxinů.

Na obezitu má samozřejmě vliv více faktorů. Například běžné stravovací návyky, které tělo nedostatečně vyživují, nutí tělo člověka přijímat více potravy ve snaze mít živin dostatek. Proto má hodně lidí mnohem větší příjem než výdej.

Je velmi překvapivé jak jednoduché řešení likvidace obezity vlastně má. Lidé však místo toho utrácejí miliardy na hubnoucí prostředky, které jim slibují úspěch bez práce, dřou se v tělocvičnách, podstupují operace na zmenšení žaludku. A řeší následky špatných stravovacích návyků a životního stylu ve formě všech možných nemocí.

 

Nedávno manžel poslouchal v rádiu pořad o obezitě dětí. Hledala se řešení, jak to zmírnit. Padaly návrhy jako přidat hodinu tělocviku a podobné. Manžel poslal SMSku, ze které přečetli pouze část (červeně označenou). Víc se neodvážili:

„Hodina tělocviku navíc děti před obezitou neochrání. Bylo by to zase řešení následků, nikoliv příčin, tak jak to předvádí naše zdravotnictví ve vleku farmaceutického průmyslu.

Místo hodiny tělocviku navíc, by dětem prospěla hodina o zdravé výživě a zdravém životním stylu, aby alespoň děti dostaly rozum, když už ho nemají jejich rodiče. Ti jsou za jejich katastrofální stravovací návyky odpovědní, a to za vydatné podpory hrůzostrašných reklam o maminkách, které vědí co je pro jejich děti dobré.“

 

Kapitolu o obezitě ukončím několika zamyšleními:

Kolik tlustých lidí je ochotno přestat jíst průmyslově zpracované a vyráběné potraviny s vysokým obsahem chemických látek a zařadit co nejvíce živé stravy?

Vnímáte, že drtivá většina reklam je na mrtvé zpracované jídlo?

Myslíte si, že divoká zvířata v přírodě jsou obézní? A co ta domácí? Zrovna před pár dny jsme potkali obézní paničku s tlustým pejskem.

 

S přirozenou živou stravou nebudete tlustí ani omylem! Budete mít optimální hmotnost a souměrnou postavu. Chce to změnit způsob života a stravování a naučit se co a jak jíst.

Pravotočivost a levotočivost v potravinách

Dalším zajímavým tématem je pravotočivost a levotočivost v potravinách. Vrátit se k tomuto tématu, případně si sdělit zkušenosti – k tomu mě inspiroval Tomáš Havel v diskuzi k článku Přirozená živá strava, kde píše: „ přijde mi dobré sdílet s ostatními, co mi vyšlo při testování“.

Myslím si, že tak, jak je důležité zapracovat na tom, aby člověk byl vnímavý pro komunikaci s Přírodou, Planetou a dalšími Silami Světla, bylo by přínosné naučit se vnímat pravotočivé a levotočivé energie v potravinách, které konzumujeme. Ať už přímo rukou nebo pomocí kyvadla. Také jsme doma došli při testování k tomu, že olivový extra panenský olej lisovaný za studena má od jedné firmy levotočivé energie a u další pravotočivé.

A ještě větším překvapením bylo, když nám u jednoho typu jablek vycházely levotočivé energie a u ostatních testovaných jablek pravotočivé. Možná to bylo pěstitelem, nebo firmou, která ovoce dovezla? Jak je to s pravotočivými a levotočivými potravinami, které konzumujeme a díky nim si tělo vytváří nové buňky, je téma, které by zasluhovalo více pozornosti. My s tímto teprve začínáme.

 

Duchovní komunikace z 20. 7. 2011:

Přírodo, prosím o odpověď. Doma jsme naměřili některé syrové potraviny jako levotočivé a vařenou polévku ze zelenin ze zahrady jako pravotočivou. Co je pro nás vitariány méně škodlivé  - syrová levotočivá potravina nebo vařená pravotočivá?

 

Příroda: „Tady Příroda. Pro váš způsob stravování je ideální vyhýbat se obojímu. Levotočivé potravině obzvlášť. U levotočivých potravin, které přijmete do těla, je nebezpečí skrytého ovládnutí, zvlášť pokud by levotočivých potravin bylo větší množství.  Pár jablek, nebo občas nějaká jiná živá levotočivá potravina nemá až tak zásadní vliv na vaše těla. Ty mají už takové fungování, že si s tím poradí. Otázkou je, proč takové potraviny konzumovat a vystavovat svoji bytost zvýšené práci.

To je zároveň důvod, proč je pro vás důležité naučit se vnímat potraviny z hlediska levotočivých a pravotočivých energií. Je to už samozřejmě vyšší úroveň kontroly toho co jíte, tedy toho, z čeho si budujete tělesné buňky. V určité fázi stravování to je další logický krok.

Vaše stravování je na velmi dobré úrovni. A pilnou každodenní prací se posouvá dál, výš. Na NDC také nekončíte v určité fázi, ale pilnou každodenní prací se posouváte dál, výš. Tak to funguje i v životním stylu, v životosprávě. Dostanete se na určitou úroveň a je na vás, zda budete tuto úroveň udržovat a zvyšovat dál. Dlouhodobá stagnace nevede k dalšímu vývoji. Většinou po nějaké době ztrácí bytost motivaci, přestává pracovat a začne upadat.

Proto pokud jste se dostali ve stravování do určité úrovně, přicházejí vám impulzy na co se zaměřit dále. Pořád je co zlepšovat. Dobré je, že tyto impulzy vnímáte, situace vyhodnocujete, citem najdete správné řešení a aplikujete ho do života. A co je neméně důležité – o informace a zkušenosti se podělíte.

To je v současné době podstatné – aby se nové nezkreslené informace ze všech oblastí materiálního i duchovního života dostávaly na veřejnost a byly dostupné pro čím dál víc bytostí. Většina nových informací na stránkách NDC je úplně jiná, než běžně rozšířené a používané informace okolo vás.

Dalo by se zjednodušeně říci, že co se týká životosprávy, je důležité zaměřit se na dvě základní oblasti.

Dosáhnout alespoň 50 ti % podílu živé stravy ve svém jídelníčku.

Postupně začít zkoumat a vnímat kvalitu své stravy a vybírat si ji co nejvyšší. Tak kvalitní budou potom vaše tělesné buňky.“           

Děkuji.

Zdravý spánek

Všem nám dobře známé přísloví „Ranní ptáče dál doskáče“ je hluboce pravdivé. Aby člověk včas, s radostí a optimismem vstával, musí jít brzy spát. Naučit se chodit zavčas spát je prospěšné i z dalšího důvodu. Nejintenzivnější regenerační procesy probíhají v těle mezi 21. – 24. hodinou. V tuto dobu má tělo nejlepší předpoklady pro regeneraci, ozdravení, omlazení a oživení buněk. Opravdu to tak funguje. Určitě stojí za to vyzkoušet nějakou dobu chodit spát o půl desáté, maximálně v deset hodin večer a sám na sobě každý pozná ten rozdíl.

Důkladné rozžvýkání potravy

Alespoň malým odstavečkem připomenu velmi důležitou věc. Potravu v ústech je nutné důkladně rozkousat a proslinit. Je to důležitá pomoc trávicím orgánům. Podstatné také je, že důsledným rozmělněním potravy se mikro živiny mohou oddělit od vlákniny a být k dispozici buňkám.

Slunce

Na závěr jsem si nechala téma Slunce. Několikrát po sobě jsem narazila na články, kde se doslova píše, že Slunce je nepřítel. Takto lidi vystrašit se moc hodí průmyslu vyrábějícímu sluneční brýle a opalovací krémy stále vyšších faktorů. Přibývají strašáky na téma rakovina kůže.

Už ale nikde nezazní informace, že rakovinovým buňkám se daří množit pouze v překyseleném těle. Jestli jste překyselení, můžete se rakoviny obávat. Můžete ale vyčistit a vyladit svůj organismus tak, aby se v něm rakovinovým buňkám nedařilo.

Dokud bylo moje tělo překyselené, měla jsem problémy s pobytem na Slunci. Vadilo mi horko, bylo mi nevolno, neustále jsem vyhledávala stín. Nesnášela jsem opalování, často jsem se spálila. Po odkyselení těla je všechno jinak. Horko mi nevadí, na Slunci jsem ráda (samozřejmě při pobytu na Slunci používám zdravý selský rozum). Jsem pořád krásně opálená a opálení nevybledne ani v zimě. Je to i díky beta karotenu, který dostávám z pití mrkvové šťávy a jedení dostatku dalšího ovoce a zeleniny.

 

Shrnutí na závěr:

Slunce je náš přítel, umožňuje nám život na Planetě.

 

S vyčištěným a zdravým tělem díky přirozené živé stravě nepotřebujeme ani sluneční brýle, ani opalovací krémy. Pobyt venku v Přírodě ve sluneční dny je pro nás přirozený. Nepotřebujeme žádné „ochrany“.

Nutnost nového čistého přístupu k životu

Žijeme v nepřirozených podmínkách, Přírodu vnímáme jako něco co se dá využívat až zneužívat. Svoje jídlo „ošetřujeme“ jedovatými chemickými látkami, jíme zpracované potraviny bez špetky života. Bojíme se Slunce. Žijeme ve světě s pokřivenými hodnotami. Základní čistota není ani v našich myšlenkách, slovech a činech, ani ve vzduchu, ani v potravinách. Není toto stadium nejtmavější tmy před svítáním?

Světelné Síly mi napovídají, že rozbřesk už začal. Mohutné světelné sloupy lidí jdoucích po NDC  - jsou to ti, kteří pochopili, že čistota a zdraví fyzického těla je stejně důležitá jako čistota a zdraví charakteru a jsou ochotni každým okamžikem si toto uvědomovat a potřebné konat.

I Příroda zdánlivě ještě zdevastovaná lidským počínáním se obrozuje. Nabývá na síle a je čím dál víc schopna další vlastní očisty. Dává najevo nutnost spolupráce s člověkem.

Další Světelné Síly projasňují svoje vyzařování, čistí se morfické pole Planety. Spravedlivé fungování Karmické instituce se postupně přesouvá do hmoty. Jednotlivé bytosti začínají chápat nutnost úplně jiného, nového, ale hlavně čistého přístupu k životu.

A na nás, kterým v rozhodující chvíli nechyběla odvaha vstoupit na Novou Duchovní Cestu – čistý vzestup bez omezení a hranic a s odvahou jsme překonali i náročnější karmické čištění a jsme ochotni denně pracovat pro zdravé tělo i zdravého ducha, tak na nás je být příkladem pro ty ostatní. Pro ty, kteří cítí, že tyto nové, často překvapivé informace NDC jsou dar lidstvu v hodině dvanácté.

V dalším impulzu od Přírody mi bylo doporučeno, že tématem, které by v této problematice nemělo chybět, je voda.  K napsání tohoto tématu mi byla doporučena moje mladá přítelkyně Magda Malá. Tento text o vodě najdete v následujících dnech pod názvem 42D. Voda – základ života.

© Věra Talandová, srpen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 308
  • 26
  • 22
  • 23
  • 27

Celkový počet hlasů: 406