Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VI: 70 - 79 | 70B. Genetický program člověka 2. typu na Zemi

70B. Genetický program člověka 2. typu na Zemi

Jiří Novák Vloženo 25.4.2014
Jiří Novák

Srovnání genetického programu člověka 1. a 2. typu. Projekt lidského genomu a profesor Sam Chang. Až druhé zveřejnění těchto informací vzbudilo větší rozruch. Neexistující profesor Chang? Jaký může být důvod smyšleného jména? Zastrašování a likvidování vynálezců a vědců přinášejících zcela nové myšlenky.  Lidský genom jako univerzální program s mnoha variantami. Způsob, jak některé sekvence dočasně vyřadit z fungování. Automatické otevírání některých sekvencí skutečně funguje. Náznaky automatického uzavírání sekvencí. Konstruktivně a destruktivně fungující sekvence genomu. Otevírání sekvencí genomu morfickou rezonancí. Čekají nás zásadní změny ve fungování lidské bytosti. Jedině spolupráce s Přírodou nám otevírá cestu k nastartování dalších možností. Zásadní předpoklad – pochopit odlišnost civilizací 1. a 2. typu na Zemi. Přece jen nakonec nalezený Sam Chang?

Srovnání genetického programu člověka 1. a 2. typu

O genetickém programu dnešního člověka 2. typu jsem se zmínil již ve více textech. Připomínám nejprve informace uvedené v článku 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo o rozdílech v genetickém programu člověka 1. a 2. typu:

Člověk 1. typu měl kompletně otevřený genetický program. Z našeho pohledu měl dokonalé duchovní tvořivé schopnosti - například schopnost telepatické komunikace, léčení energiemi, plně rozvinuté mimosmyslové vnímání. Jak naznačují některé knihy zabývající se dávnými civilizacemi i novou cestou duchovního vzestupu, původní lidstvo 1. typu mělo možná dvanáctivláknovou genetickou šroubovici DNA - viz například Barbara Marciniaková (Poslové úsvitu). Nemělo však žádné další rezervy v růstu a zdokonalování sebe sama. Bylo na vrcholu svých možností. A vlivem zla na planetě začalo postupně duchovně upadat. Řada sekvencí původního genetického programu se stávala trvale nefunkční. Dávné lidstvo tak postupně ztrácelo své schopnosti a nemohlo je už znovu získat.

Cesta nového člověka 2. typu k dokonalosti byla ze strany Tvůrců naplánována zcela jinak. Současná věda podrobně zmapovala genetický program současného člověka. Výchozím stavem u běžného člověka je dvouvláknová genetická šroubovice DNA, ve které je více než 95 procent sekvencí nefunkčních, jakoby dočasně uzavřených a oddělených. Ty sekvence, které prozatím lidský řídící počítač nemá používat, jsou umístěny v jakýchsi závorkách a tím jsou vyjmuty ze zpracování. Ve vědeckých kruzích se jim říká nadbytečná DNA (junk DNA). Člověk tak začal svoji evoluci na velmi nízké hladině svých tvořivých schopností. Žádné indicie přitom nenaznačují, že by se počet těchto vláken měl do budoucna zvýšit.

Není pro to totiž ani žádný důvod. Existuje však možnost otevírání dalších sekvencí genetického programu, jakmile člověk sám sebe dostatečně vnitřně vyladí, vytěsní ze svého fungování co nejvíce projevů zla a zvýší tak frekvence bioenergií, na které je uvnitř vyladěn. Mnozí z nás se přece přesvědčili o tom, že s duchovním růstem přicházejí nové schopnosti. Vnímání bioenergií, vnímání příčin jevů z duchovního pozadí světa, schopnost telepatické komunikace, schopnost zprostředkovat léčení bioenergiemi na dálku.

Měla by existovat i zpětná možnost uzavírání sekvencí, jakmile by člověk začal duchovně upadat, špinil se zlem a ztrácel své původní vysoké frekvence. Jednotlivé části genetického programu by se tak měly otevírat nebo uzavírat v závislosti na světelné duchovní a etické vyspělosti člověka. Tento genetický program proto člověku umožňuje různé úrovně fungování a tím i různé hladiny jeho schopností a tvořivých sil. Záleží jen na něm, jakou cestu životem si vybere.

Dávné civilizace začaly od plně rozvinuté duchovní výbavy a pak už jen postupně klesaly a upadaly. My naopak začínáme od nuly. Chápete, jaké to má výhody? Vážíte si více toho, co dostanete zadarmo nebo toho, k čemu se dopracujete až vlastním vytrvalým úsilím?

Nové vědecké výzkumy o DNA?

Jak to vlastně v dnešní době vypadá s vědeckým výzkumem týkajícím se fungování lidského genetického programu? Již v lednu 2001 byl v časopise Skryté skutečnosti 20/2001 publikován článek Přebytečná DNA - nová překvapení“ přeložený Jiřím Wojnarem ze zahraničního tisku. (Spisovatel a badatel Jiří Wojnar žil před revolucí ve Švýcarsku. A proto se někdy podepisoval jménem George Wojnar, ze kterého vychází používaná zkratka „gewo“). Časopis na internetu k dispozici není, ale celý text článku najde čtenář na adrese https://www.gewo.info/health/DNA_1.htm. Čtenářům doporučuji přečíst si tento článek v plném rozsahu. Jeho anglická verze je pak na adrese https://www.gewo.info/health/DNA_1e.htm. Netypické je, že překladatel Jiří Wojnar neuvádí žádný odkaz na zdroj, ze kterého tento pozoruhodný článek převzal.

Nejde přitom o ryze vědecký článek, ve kterém bývá každé dílčí tvrzení doprovázeno nezpochybnitelnými důkazy. Spíše jde o populárně naučné pojednání obsahující řadu hypotéz a jen naznačující důkazy některých z nich.

První část téhož textu vyšla ovšem v lednu 2001 také v české verzi UFO Magazínu. A zde je za článkem napsáno: „Přeloženo z anglického originálu 12/2000“. Z toho lze usuzovat, že původní článek vyšel v anglické verzi UFO Magazínu na konci roku 2000. Toto se mi ovšem nepodařilo hledáním na internetu potvrdit, protože k dispozici je archiv pouze USA verze UFO Magazinu, a tam v obsahu za rok 2000 žádný takový článek není. Mohlo tedy zřejmě jít o britskou verzi časopisu s tímto jménem.

Projekt lidského genomu a profesor Sam Chang

Článek přeložený Jiřím Wojnarem obsahuje následující zásadní informace (jde o můj volný komentář a stručný výtah z celého textu, nejde o přesnou citaci):

Skupina badatelů v USA pracujících na Projektu lidského genomu (genotypu, genetického programu, nebo zkráceně GP), vedoucím je profesor Sam Chang, došla k úplně novým poznatkům. Toto odhalení tajemství genomu člověka je považováno za jednu z největších vědeckých senzací roku 2000. Jedná se zejména o následující informace. Kompletní lidský genom je rozsáhlý program a člověk z něj využívá pouze 3 % informací, zbývajících 97 % nemá žádnou funkci a v současné době jsou nadbytečné. Při bližším zkoumání to vypadá, že lidský genom je program, ze kterého pouze 3 % fungují, a zbytek úseků je oddělen závorkami, kterými tvůrce programu úmyslně vyřadil provádění těchto částí programu.

Je to obdobné jako v klasickém počítačovém programu, kde autor veškeré části programu, které nemají být počítačem zpracovávány, označí znakem poznámky či komentáře a tento znak dodá před a za uvedený úsek programu. Takovým znakem bývá lomítko, apostrof nebo třeba hvězdička. V genetickém kódu je takovým znakem, který nefunkční části kódu odděluje, sekvence ALU, kterou genetici objevili, a která všechny nadbytečné části genomu z obou stran odděluje.

Profesor Chang vytváří hypotézu:

„Naše hypotéza je, že vyšší mimozemská životní forma se zabývala tvořením nového života a jeho umisťováním na rozličné planety. Země je jen jedna z nich. Možná, že nás podle toho programování naši tvůrci pěstují stejným způsobem jakým my pěstujeme baktérie v Petriho miskách. Nemůžeme znát jejich pohnutky - zdali to byl vědecký pokus, nebo cesta přípravy nové planety ke kolonizaci, možná jde o dlouhodobě odstupňovanou záležitost setby života ve vesmíru.

Jestliže o tom uvažujeme v našich lidských termínech, mimozemští programátoři s největší pravděpodobností pracovali na jediném velkém kódu, složeném z několika projektů, které měly produkovat rozmanité životní formy na rozličných planetách. Proto zkoušeli rozličná řešení. Napsali ´velký kód´, spustili ho a neplnil jisté poslání, pozměnili ho nebo přidali nový kus, spustili to znovu, udělali další vylepšení, zkoušeli to znovu a znovu.

Ovšem, dříve nebo později ´hořel plán´. Několik krajních lhůt už asi vypršelo. Vedení začalo požadovat něco, co bylo možné definitivně spustit. Programátorům bylo přikázáno zapomenout na všechny idealistické plány pro budoucnost a soustředit se na jediný projekt (Zemi), aby vyhověli naléhavému termínu. Velmi pravděpodobně ve spěchu programátoři drasticky omezili ´hlavní kód´ a dodali ´základní program´, určený pro Zemi. Avšak tehdy si (možná) nebyli úplně jisti, které funkce z hlavního kódu mohou potřebovat později a které ne, takže je nakonec ponechali všechny. Místo aby pročistili ´základní program´ vymazáním přebytečných řádků hlavního kódu, změnili tyto části na komentáře. V kvapu tu a tam opomenuli několik /* symbolů, a tak obdařili lidstvo nelogickým růstem množství buněk, které známe jako rakovina."

Až druhé zveřejnění těchto informací vzbudilo větší rozruch

Nicméně tento článek publikovaný v letech 2000 a 2001 nevzbudil v té době žádný zvláštní rozruch. Další komentáře z té doby se mi už na internetu najít nepodařilo. Svět ještě zřejmě nebyl připraven na podobné revoluční informace. Mnohé z dnes dobře zavedených webových portálů u nás i v zahraničí zabývajících se duchovní tématy a nevyřešenými záhadami se na počátku nového tisíciletí teprve začínaly stabilizovat.

Až po šesti letech dochází k zásadní změně. Tentýž text o bádáních profesora Sama Changa znovu vychází v lednu 2007 pod autorským jménem John Stokes na Canada´s progressive blog pod adresou

https://www.agoracosmopolitan.com/home/Frontpage/2007/01/08/01288.html

A v této době už tento článek vzbudil skutečný rozruch. Přebírají jej a podrobně komentují mnohé další webové portály. Kolem celého tématu se rozvířily široké diskuse.

U nás jej postupně přebírají nejznámější webové portály. Osud.cz Jiřího Maška v lednu 2007 na adrese

https://www.osud.cz/je-zde-zcela-prevratny-absolutni-vedecky-dukaz-velka-cast-lidskeho-genomu-je-mimozemskeho-puvodu

Na text reagoval již v lednu 2007 podrobným rozborem i Matrix-2001.cz Jaroslava Chvátala na adrese

https://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/1854-je-zde-zcela-prevratny-absolutni-vedecky-dukaz-velka-cast-lidskeho-genomu-je-mimozemskeho-puvodu-ne-jde-o-hoax-1/

V jeho komentáři je naznačeno, že spíše než by šlo o absolutní vědecký důkaz, je naopak celá ta informace podvodem. Protože podle ruských vědců prý

„neexistuje ani náznak indicií, že by s nekódovanou sekvencí DNA nějak souvisela umělá manipulace či činnost (třeba mimozemského charakteru), naopak potvrdili, že i tato složka lidské DNA je přirozeného charakteru a je tedy dílem přírody“.

Tvrdí-li někdo, že celá lidská DNA je dílem Přírody, a to dokonce včetně sekvencí, které jsou z fungování vyňaty, znamená to jednoznačnou podporu neprokazatelné Darwinovy evoluční teorie. Která tvrdí, že veškerý život na Zemi se vyvinul postupnou evolucí z buněk a nejnižších forem života. Což na druhé straně neodpovídá pohledu na tento svět z dostatečného duchovního nadhledu. Této všeobecně uznávané vědecké teorii jsem se blíže věnoval již v jednom z prvních článků 4. Základní rozdíly duchovního a hmotného pohledu na svět a také v dalším textu 40C. Za co ve skutečnosti bojuje hnutí skeptiků? Pozoruhodné ovšem je, že takto setřený článek nakonec na tom samém portálu vychází v červnu 2009 v plné podobě:

https://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/3458-nove-objevy-o-smyslu-a-puvodu-prebytecne-dnk-mohou-prinest-velke-prekvapeni/ ,

tentokrát převzatý z adresy https://www.gewo.info/health/DNA_1.htm. Kdo to tam pustil, když přece má jít o nesmysl?

Článek později přebírá nejenom zahraniční, ale i česká exopolitika zabývající se problematikou mimozemských civilizací, a to v červenci 2013 na adrese

https://www.exopoliticsczechrepublic.cz/news/vedecky-dukaz-ze-lidska-rasa-byla-vytvorena-mimozemstany-/

a následují pak další zavedené duchovně orientované české i slovenské webové portály.

Neexistující profesor Chang?

V nově uveřejněném článku z roku 2007 je dokonce fotografie údajného profesora Sama Changa. Jenže když další novináři a badatelé začali pátrat po tom, kdo to je Sam Chang, nikdo ze známých genetiků neměl tušení ani o jeho osobě, ani o jeho „Projektu lidského genomu“.

Na adrese https://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/ciencia_adn07.htm najdeme například kromě informací o výzkumu profesora Changa také interview s profesorem Johnem McPhersonem zabývajícím se genetikou na lékařské fakultě v Houstonu. Jedná se o bývalého spoluředitele Genome Center, Washington University, St. Louis, Missouri. 

Na přímou otázku, odkud pochází informace o genetickém programu i samotné jméno profesor Sam Chang, se smíchem odpověděl:

"Nevím. (směje se) Připadá mi to vlastně poněkud žertovné (zábavné, kuriózní)."

Další pátrání po neexistujícím profesorovi Changovi

Pátráním po Samu Changovi se zabývali také autoři webové stránky

https://pravdu.cz/dna/mimozemsky-puvod-lidske-dna.

Cituji:

Článek o „mimozemském programátoru lidské DNA“ by byl zřejmě bombou na Nobelovu cenu, jenomže už je starý více než asi pět let – a nic se neděje. Byl zveřejněn na alternativním internetovém médiu „Canada´s Progressive Blog“ nikoli v nějakém odborném časopise. České překlady anglického článku začínají kolovat až v poslední době po internetu. Proč je tato převratná zpráva z oblasti výzkumu genetiky tak ignorována?…

Když zapátráte po tom, kdo je prof. Sam Chang, vedoucí údajné vědecké skupiny, nenajdete o něm na internetu žádné informace, což je u renomovaného vědce podivné. Také je zvláštní, že autor John Stokes v originálním článku neuvedl zemi původu ani univerzitu, na které profesor působí…

Článek vzbudil podezření už v době, kdy byl publikován – v roce 2007. Jedna zvídavá žena Linda M. Howeová oslovila pár dní poté, co byl zveřejněn, jiného genetika, profesora Johna McPhersona, bývalého spoluředitele Genome Center na Washingtonské univerzitě. Ten jí řekl, že o žádném profesoru Changovi ani jeho převratných objevech nikdy neslyšel. „Geny jsou a budou ještě tak dalších deset let záhada i pro specializované vědce,“ řekl J. McPherson. „Pro mne je největší záhada, jak to vlastně všechno funguje. Známe geny, můžeme se na ně podívat, ale stále ještě nevíme, jak to funguje. Je to velká hádanka.“

John Stokes s prof. Changem dále evokují informace o Anunnaki, kteří měli stvořit genetickými pokusy člověka, aby pro ně sloužil jako otrok-zlatokop. Také Anunnaki se po tomto převratném bioinženýrském počinu vypařili.

 Prof. Chang přišel, aby dal těmto příběhům vědecké posvěcení. Má to jen jednu chybu: prof. Chang zmizel. Rodí se snad nějaká nová konspirační teorie o zmizení geniálního genetika? To zatím nevíme. Prof. McPherson o kolegovi Changovi nikdy neslyšel a jeho „objev“ pokládal za nějaký žert. Také o možnosti, že by lidský genom mohl být stvořen mimozemšťany, vyjádřil své pochybnosti: „Pokud vím, nejsou pro to žádné důkazy. My nevíme jistě, odkud se tady DNA vzala, je možné, že první DNA přišla z vesmíru a potom se rozvíjela na Zemi. To nevíme. Můžete se podívat na některé matrice a něco v nich uvidíte, ale další člověk tam uvidí něco jiného. Myslím si, že lidé tam vidí to, co chtějí,“ poznamenal Prof. McPherson.

 

Nicméně další komentáře naznačují, že výzkumy údajného profesora Sama Changa nejsou v zásadním rozporu s dosavadním bádáním jiných skutečně existujících genetiků.

Viz například název komentáře z roku 2011 z adresy https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/archive.cgi/noframes/read/210357:

Profesor Chang je zřejmě fiktivní osobou, ale jeho myšlenka má svoji hodnotu.

Jaký může být důvod smyšleného jména?

Jde snad skutečně o pouhý žert a naprosto nereálné, smyšlené a navíc skutečné pravdě neodpovídající informace? O žert rozhodně nejde. Nejzávažnější na tom všem je totiž skutečnost, že podle Přírody je celková objektivita a pravdivost informací z článku o výzkumech profesora Sama Changa kolem 95%. Což je ve srovnání s jinými informačními vědecky laděnými zdroji velmi vysoká úroveň pravdivosti.

Existuje snad tedy důvod, proč by profesor Sam Chang měl zmizet a stejně tak všechny dříve dostupné zmínky o něm? Ano, takové věci se skutečně v minulosti děly, lidé mizeli a s nimi i veškeré doklady o jejich existenci. Až tak daleko mohou sahat chapadla tajných služeb, aby toto dokázaly zařídit. Právě z reálného nebezpečí této možnosti existuje rozumný důvod, proč by se měl pod smyšleným jménem skrývat z důvodů své bezpečnosti někdo úplně jiný. A jednoduše takto anonymním způsobem zkusil na různá místa zaslat svůj článek, až se konečně najde vydavatel, který jej zveřejní. Protože měl tehdy pocit, že je důležité, aby se tato informace dostala na veřejnost dříve, než se za ní zavřou dveře sejfů tajných služeb.

Informace o výzkumech domnělého profesora Changa totiž naznačují šanci kompletního pochopení lidského genomu. A dokonce možná v budoucnu i možnost proniknutí do lidského genomu. Šanci, jak s lidským genomem záměrnými zásahy manipulovat. A takto skrytě ovládat či řídit lidské jednotlivce, jejich schopnosti, spuštění určitých nemocí nebo naopak dosažení určité úrovně zdraví, atd.

Zastrašování a likvidování vynálezců a vědců přinášejících zcela nové myšlenky

Kolik už takových podobných výzkumů bylo nenávratně zavřeno do sejfů tajných společností, aby vše běželo podle původních not dál? Ze strany těchto společností je pečlivě hlídáno, že pokud se skutečně něco zásadního objeví, aby to nebylo volně k dispozici pro celé lidstvo, ale pouze pro vyvolené nadnárodní špičky. Aby tyto utajené instituce mohly prostřednictvím takových poznatků skrytě řídit či zmanipulovat celou lidskou civilizaci.

Jen si vzpomeňme na situaci s prototypy přístrojů na získávání volné energie z vakua, které by dokázaly okamžitě vyřešit problematiku hrozící energetické krize na planetě Zemi. Více o tom bylo v článcích 40G. Proč jde tajná věda proti lidstvu?, 40H. Je již lidstvo připraveno na skutečné odhalení?:

Dokud si bude hrstka mocných bytostí z titulu své magické moci přivlastňovat právo na duchovní směrování vývoje lidstva a Planety, do té doby bude jiná hrstka bohatých a „vyvolených“ ve hmotě určovat zase celkový směr hmotného vývoje pomocí Haarpů, plazmových zbraní, geofyzikálních zbraní a dalších technologických vymožeností. Které místo veřejného využití ve prospěch celého lidstva byly ukradeny a zneužity na vývoj dalších zbraní zajišťujících převahu nad protivníky a kontrolu nad lidstvem. Aby tímto způsobem hrstka vyvolených i nadále mohla podporovat závislost ostatního světa na uhlí, ropě, plynu a případně i na atomové energii. A za tím účelem aby si i nadále činila právo ukrývat technologie, které by pomohly zachránit Planetu, do tajných trezorů.
 

I výzkumníci v této oblasti se nepochopitelně ztráceli, byli vražděni, odklízeni, aby jejich projekty upadly v zapomnění. Aby to neohrozilo naftový průmysl ve světě a bohaté, kteří skrytě tahají nitkami v této oblasti. Projekt lidského genomu je podobně choulostivá záležitost jako otázky přístupnosti volné energie nebo také problematika uznání existence mimozemských civilizací.

Jen si vzpomeňme na podrobné líčení Stevena M. Greera z jeho knihy „Utajovaná pravda - Zapovězené poslání“, jak na něj a jeho kolegyni přenesly tajné síly v roce 1997 energetickým zásahem zvenčí metastázu rakoviny. A uměle tak vyvolaly zdravotní problém, na který se již obvykle umírá. Steven M. Greer přežil, zatímco jeho kolegyně podlehla. Připomínám, že Američan Steven M. Greer je tvůrcem projektu Odhalení (Disclosure), jehož cílem je říci světu pravdu o mimozemských civilizacích a otevřít možnost využívání nových zdrojů energie pro celé lidstvo. Více o tom všem je v článcích 40G. Proč jde tajná věda proti lidstvu?, 40H. Je již lidstvo připraveno na skutečné odhalení?

Lidský genom jako univerzální program s mnoha variantami

Podívejme se teď detailněji, co všechno dalšího vyplývá z informací v článku o Projektu lidského genomu profesora Sama Changa.

Mnozí komentátoři těchto informací automaticky uvažují, že pod pojmem „mimozemský genetik“ se automaticky skrývají lidské bytosti žijící na jiných planetách v tomto našem Vesmíru. Neuvažují o bytostech jiné vyšší hladiny duchovní reality nad naším Vesmírem. To znamená přímo o Tvůrcích civilizací, Stvořitelích nebo andělech Dhyanech. I v tom se projevují předsudky materialistického světového názoru.

Objektivnější je v tomto směru komentář samotného Jiřího Wojnara, který je umístěn bezprostředně za jeho překladem textu z roku 2000:

Bible uvádí, že první lidé žili velice dlouho a neznali žádné nemoci. Kdo, proč a jak otevřel Pandořinu schránku? Co se skrývá za výrokem Tvůrce, který řekl:

"Nebudu se nesnadnit s člověkem na věky, ale protože také tělo je, bude délka jeho života 120 let!"

Byla délka lidského života z jakéhosi důvodu uměle omezena na průměrných 120 let, a drobné chybičky, které se vměšují do původního programování, vedly k další regresi až po nynější stav? Opravdu - k čemu by byla hloupé a nepoučitelné bytosti nesmrtelnost? Naproti tomu rychlá výměna generací umožňuje jakýsi vývoj. Víme, že spousta "nezvratných názorů" a "vědeckých pravd" bývá pohřbena až se svými nositeli. Ta hrůza, kdyby byli nesmrtelní… Nedostali bychom se vůbec nikam!

Je "rakovina" projevem částí mechanismu, který bytosti disponující plným kódem umožňuje cosi jako věčný život? Sloužila nesmírná vitalita, která se projevuje ve zhoubných nádorech, původně k rychlé regeneraci poškozených orgánů, nebo dokonce končetin? Je boj proti rakovině bojem proti pozůstatkům předchozí "nesmrtelnosti"?

To vše je docela dobře možné. Zdá se, že je opět jednou načase obrátit směr pohledu i myšlení…

Způsob, jak některé sekvence dočasně vyřadit z fungování

Pro autory skrývající se za smyšleným jménem profesor Sam Chang zůstává problémem, jakým způsobem lze otevřít vyřazené sekvence programu. Kladou otázku, zda se vyřazené sekvence mohou otevřít zábleskem určité energie. Zda jejich otevírání řídí nějaká jiná bytost z Vesmíru a my jsme jedna ze šlechtitelských stanic.

Výsledky zatím nedokážou vysvětlit jinak, než že mimozemští projektanti pracovali na jediném univerzálním kódu, který měl produkovat rozmanité životní formy na různých planetách. Proto byla zkoušena různá řešení a různé kombinace genů.

Když tvůrci chtěli, aby části programu byly dočasně nebo napořád vyřazeny z činnosti, označili je jako komentáře (poznámky). Z tohoto pohledu pak badatelé usuzují, že člověka lze přirovnat k vysoce pokročilému biologickému počítači s přípojkou na věčnou energii a moudrost Vesmíru. A takové programové vybavení umožňuje buď krátký, chorobami pokažený život, nebo naopak možnost určité superexistence s dlouhým a zdravým životem.

Na rozdíl od autorů citovaného článku se nedomnívám, že v současné době nějaká bytost vypíná či zapíná další části genetického kódu člověka. Program byl zcela jistě vytvořen tak, aby od určité doby mohl fungovat bez dalších zásahů jeho původních tvůrců. A tato doba podle informací, které získáváme z duchovního nadhledu na cestě neomezeného světelného vzestupu, již nastala. Protože původní tvůrci, to znamená Stvořitel a nejvyšší andělé Dhyané, již kontrolu nad civilizacemi ve Vesmíru ztratili.

Automatické otevírání některých sekvencí skutečně funguje

Program byl proto uzpůsoben tak, aby se jeho další úseky otevíraly automaticky v závislosti na pokračujícím duchovním vývoji člověka. A historie skutečně dokládá, že během minulosti docházelo nejen k otevírání nefungujících sekvencí programu, ale docházelo i k uzavírání funkčních částí programu.

Nemyslím tím ty jedince, kteří mají určité duchovní schopnosti od narození. Kteří si dokázali do tohoto života přenést určité zvláštní schopnosti přenosem z minulých existencí a napojením na svůj domovský svět. Nebo kterým byly duchovní schopnosti propůjčeny v okamžiku, kdy se dostali do blízkosti fyzické smrti nebo dokonce až za hranice klinické smrti, aby se poté s novými schopnostmi vrátili do života (viz například Geoff Boltwood, autor knihy Posel, o které bylo více v článku 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru). Nebo jednotlivce, kterým byly určité schopnosti uměle propůjčeny formou zasvěcení do určitého systému. Nebo ty, kterým se otevřely dávné schopnosti obnažením z karmických vrstev. Příkladem schopností a způsobu vnímání získaných některou z výše uvedených možností jsou zážitky Stevena M. Greera popisované v textu 40F. Sbližování dnešní vědy s duchovními poznatky.

Mám teď konkrétně na mysli jednotlivce, kterým se probudily určité mimořádné duchovní schopnosti až poté, co se dostali na cestu neomezeného světelného vzestupu a na této cestě dokázali překonat určité frekvenční hranice.

Jde například o schopnost telepatické duchovní komunikace, schopnost zprostředkovat přirozené energetické vyladění čaker duchovními bioenergiemi vysokých frekvencí z vyšších světů nad naším Vesmírem, možnost zprostředkovat karmickou očistu, možnost zprostředkovat odvedení zemřelého do posmrtné dimenze, aby se nestal zajatcem Planety, přesnější vnímání a rozpoznávání duchovních souvislostí a příčin, mnohonásobné zrychlení a zdokonalení karmické očisty a vnitřního vylaďování, schopnost přijmout pro sebe i jiné bytosti v okolí mimořádně průrazné inteligentní energie z vyšších světů, jejichž pomoc se projevuje v tom, že dokážou najít a vydolovat i ty nejstarší a nejzapadlejší karmické vrstvy, duchovní skrýše, kamufláže.

Náznaky automatického uzavírání sekvencí

Nebo naopak jde o jedince, kterým se tyto schopnosti nejprve přirozeným světelným vzestupem probudily, aby je později po vypadnutí ze vzestupné cesty opět ztratili. Ten člověk ztrácí schopnost vnímat duchovní souvislosti a příčiny hmotných situací. Přestává mu fungovat možnost příjmu světelných energií vysoké frekvence. Někdy se však stává, že takoví jedinci, pokud se jim nepodaří pád včas zastavit, se probouzejí k temné dokonalosti. Začínají využívat temných nabídek, nacházejí cestu k magii, k umělé tvořivé moci, aniž si to na vědomé úrovni uvědomují. A původní světelné schopnosti nahrazují schopnostmi temnými, které jsou obvykle vázány na úpisy a podřízenost temné straně světa. Rozdíl je ovšem možné rozpoznat jen z dostatečně vysokého světelného duchovního nadhledu.

Jak postupné získávání nových schopností, tak i jejich opětné uzavírání po vypadnutí ze světelné cesty, to obojí naznačuje, že do určité míry otevírání a uzavírání dalších sekvencí genetického programu skutečně v dnešní době funguje.

Mnohými články na těchto webových stránkách se nese myšlenka, že pokud člověk dokáže dostatečně zvýšit úroveň své vnitřní harmonie, automaticky se mu rozšíří vědomí a může dosáhnout spojení s informačním polem Planety, Přírody, Vesmíru. Jinými slovy tím vyjadřuji totéž, co předchozí badatelé, kteří zřejmě o duchovních záležitostech mají minimální informace. Oni hovoří o přípojce na věčnou energii a na moudrost Vesmíru, my píšeme o možnosti duchovního růstu, o přijímání duchovní bioenergie libovolně vysoké frekvence a o získání přirozeného přístupu k informačním polím.

Způsob otevírání sekvencí genomu

Nejsem biolog a genetik, abych mohl vědecky zkoumat genotyp člověka. Ale při duchovním posuzování této problematiky dostávám následující odpovědi.

Dříve existovala možnost spustit některé z uzavřených sekvencí programu energetickým zasvěcením člověka. V současné době se postupně uzavírá možnost otevírat uzavřené sekvence prozařováním člověka vhodnou vnější energií, například také určitou formou umělého energetického zasvěcení.

Hmotně orientovaná část lidstva se bude muset rozloučit s myšlenkou, že by si někdy podle své vlastní vůle mohli lidé sami spouštět různé sekvence genetického programu. Se stejnou myšlenkou se budou muset rozloučit i ti, kteří by chtěli tímto způsobem začít produkovat biologické stroje nejrůznějších schopností a používané k nejrůznějším účelům. Dříve to takto fungovalo, viz články o Melkorovi a Vesmírných lidech, o jimi vytvářených biorobotech a bojových monstrech, zrůdách, které pak silně zatemnění lidé vědomě vyvolávali prostřednictvím obětních rituálů. O tom všem je více v textech 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu, 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo, 12. Opakované pokusy temných sil ovládnout hmotný svět, 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, 38D. Obětní rituály a jejich následky, 43H. O božských bytostech uměle vytvořených lidmi, 50C. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista III, 68F. Vlivy energií Stvořitelů Ještěrů na pozemské lidstvo II.

V současné době se všechny tyto možnosti nepřirozených zásahů postupně uzavírají. Ano, jsem si vědom toho, že toto je odvážné tvrzení. V možnosti, že se ke kompletnímu znemožnění takových zásahů dokážeme jako lidé dobrat, však zároveň spočívá naše naděje, že lidstvo jako celek dokáže dospět ke vzestupné světelné evoluci. Pokud by se naopak nepodařilo všechny podobné zásahy zastavit, osud dnešního lidstva by tím byl zpečetěn, jako už vícekrát v dávné minulosti.

Kritické hodnoty světelné frekvence umožňující otevřít spící sekvenci

Na druhé straně další sekvence genomu mohou být otevírány a spouštěny energií, ale výhradně buď vnitřní světelnou bioenergií člověka, nebo vnitřní světelnou bioenergií v součinnosti s působením morfických polí Planety, Přírody a Vesmíru. Uzavřena by měla být možnost spouštět sekvence působením mentální energie, tedy zásahem vlastního vědomí spojeného s rozumem a vůlí.

Každá bytost má určitou hladinu své celkové harmonie a té odpovídá určitá frekvence vnitřní bioenergie, na kterou je člověk naladěn. Čím je člověk duchovně vyspělejší, tím je jeho vnitřní frekvence vyšší. Jeho duchovní pozice je tedy přirozeně vyjádřena frekvencí vnitřní energie, která je člověku vlastní, a kterou vyzařuje do okolí. A navíc tendencí změny frekvence této vnitřní energie. Jestli se frekvence zvyšuje, a je-li tedy člověk na cestě světelného vzestupu. Nebo naopak jestli se frekvence snižuje, což znamená, že člověk je v pádu a směřuje k temné straně světa.

Odtud už je krůček k pochopení, že jednotlivé sekvence by se mohly a měly otevírat při překročení určitých hodnot frekvence vnitřní pravotočivé bioenergie člověka. Naopak tyto sekvence by se měly uzavírat, když člověk svojí vnitřní harmonií klesne pod určitou hranici. Zřejmě to však vlivem zásahů temných sil do genomu ve všech případech takto nefunguje.

Výše popsané skutečnosti by měly být ideálem do budoucna, až se podaří genetický program kompletně opravit. A současně jej kompletně ochránit před všemi nežádoucími vlivy. Zatím však tady na Zemi stále ještě existuje možnost duchovního růstu na Temné stezce. Růstu ve frekvencích temných levotočivých bioenergií. A to v sobě skrývá mimořádné nebezpečí.

Nebezpečí spočívá v tom, že čím většího pádu dosáhne člověk ve Světle, pak naopak tím větší dokonalosti se otevírá na temné straně. Pokles frekvence světelné bioenergie, na kterou je člověk uvnitř naladěn, zároveň přináší nárůst frekvence temné levotočivé bioenergie, pro kterou se jeho nitro stává přístupné, a kterou je tedy schopen přijmout a používat ji. Pokud by šlo do genomu zasahovat jakýmkoliv typem energie a záleželo by například pouze na její frekvenci, byla to katastrofa, která by lidský genom zcela otevřela zásahům ze strany temných sil na Zemi.

Stále ještě stojíme před úkolem kompletně zamezit zasahování do lidského genomu temnými levotočivými bioenergiemi nebo výrazně zatemněnými technickými energiemi libovolných druhů a frekvencí.

Konstruktivně a destruktivně fungující sekvence genomu

Badatelé v lidském genomu nalezli i sekvence vedoucí organismus k produkování rakovinného nádoru a leukémie. A co je zajímavé, u těchto sekvencí byla odstraněna vstupní závorka, zůstala však výstupní. K tomu mám následující vysvětlení.

Možnost otevírání sekvencí je dvojí. Pokud člověk zapadne do výrazně hmotného myšlení, do chaosu, negací a násilí, jeho vnitřní frekvence poklesne pod určitou hodnotu a dojde ke spuštění destrukční sekvence genomu. U člověka propukne vážná nemoc, např. rakovina. Naopak pokud člověk zaznamená duchovní vzestup ve Světle, jeho zvyšující se vnitřní frekvence překročí určitou hranici a dojde ke spuštění konstruktivně fungující sekvence. Člověk získá další mimořádnou vlastnost nebo schopnost, např. možnost telepatického dorozumívání. A možná také někdy zásadně zvýšenou schopnost regenerace orgánů a tkání svého hmotného těla.

Sekvence dávající možnost fungovat konstruktivně i destruktivně

Existují však i sekvence, které je možné spouštět oběma způsoby, a které tak mohou vykonávat konstruktivní i destruktivní funkci. Typickým příkladem by mohla být rakovina, jak se o tom ve svém komentáři zmínil již Jiří Wojnar. Je-li sekvence spuštěna destruktivně, jde o bujení buněk, které ztratily spojení s řídícím centrem organismu a začnou požírat zbytek těla. Výsledkem je smrtelná nemoc.

Pokud by však byl takový proces spuštěn konstruktivně a rychle se množící buňky by neztratily spojení s řídícím centrem daného organismu (lidského těla) a věděly by, k jakému účelu jsou pro podporu organismu vytvářeny, takový proces by pak mohl znamenat velmi rychlou regenerační obnovu poškozené tkáně – jakési znovuzrození člověka nebo jeho některých orgánů.

I v těchto a následujících úvahách jde o výhled do budoucna, až se podaří genom opravit. Zatím to však nefunguje tak, jak by mohlo a mělo. Za bujením rakoviny není pouze to, že se tyto buňky vymkly kontrole řídicího systému těla. Rakovina není běžnou nemocí. Jde o extrémně silnou temnou strukturu v pozadí, která parazituje na živoucích organismech všeho druhu – na lidech, na zvířatech, stromech, apod. Z hmotného pohledu jsou rakovinné buňky neřízené. Z duchovního pohledu jsou však řízeny jakousi temnou inteligencí, temným duchovním centrem v pozadí za touto nemocí. Toto centrum jednotlivé buňky vede k nezřízené nenasytnosti na úkor svého okolí.

Možnost kompletního znovuzrození bytosti spojeného s výrazným omládnutím, a trvajícím řádově minuty a hodiny, naznačil jeden z dílů rozsáhlého kanadského seriálu "Faktor PSI", viz

https://www.csfd.cz/film/69597-faktor-psi-kronika-paranormalnich-jevu/,  

který byl natočen na základě skutečných událostí. A který běžel i v naší televizi v 80. letech 20. století.

A to je jiné potvrzení toho, že člověk tuto možnost a schopnost vyššího stupně regenerace a obnovy ve svém genotypu má, zatím je však uzavřena. A jistě zůstane uzavřena až do té doby, dokud nebude spolehlivě zajištěno, aby tato možnost nemohla fungovat pro pokročilé temné bytosti.

Přitom podobně rychlý růst buněk není v lidském těle neobvyklý a normálně probíhá v prvních fázích vývoje lidského zárodku. Je však řízen centrem daného organismu.

Jakým způsobem se v takovém případě obě funkce téže sekvence odliší? Velmi jednoduše. Uvedu příklad. Původní uzavřená sekvence kódu může vypadat takto /#$&@$#@/. To znamená, že oddělující závorky jsou na začátku i na konci a sekvence je tak vynechána z fungování. Při otevření destruktivní funkce se odstraní pouze počáteční závorka a vznikne tak #$&@$#@/. Koncová závorka, která zůstane, pak způsobí, že provádění sekvence bude probíhat, ale bez řídící kontroly centra organismu. Při otevírání konstruktivní funkce se odstraní počáteční i koncová závorka a sekvence #$&@$#@ se tak stane plnou součástí programu.

Otevírání sekvencí genomu morfickou rezonancí

Do budoucna je třeba počítat také s tím, že některé úseky genetického programu se mohou otevírat na základě morfické rezonance způsobem, který jsem popsal v článcích 38A. Návyky Přírody, morfická a morfogenetická pole, 38B. Vývoj nových návyků člověka a Přírody.

Jestliže se na planetě Zemi dopracuje dostatečný počet jedinců k otevření určité nové schopnosti obsažené v genetické výbavě přirozeným způsobem, tedy zvyšováním své hladiny vnitřní harmonie nad určitou hladinu, pak se u dalších zrozených jednotlivců může tato sekvence otevřít automaticky prostřednictvím morfické rezonance za již poněkud mírnějších podmínek. A nastane tak efekt uplatnění pozitivní genetické mutace lidského rodu.

Jakým způsobem morfická rezonance funguje? Pro prvního člověka bude velmi obtížné, aby v sobě otevřel novou schopnost, kterou lidstvo dávno zapomnělo, nebo kterou mělo vždy uzavřenu. Nebude stačit dosáhnout určité vnitřní světelné frekvence, ale bude muset splnit řadu dalších vnitřních předpokladů. Například dosáhnout mnohem vyšší hladiny frekvence, dosáhnout určitého celkového stupně karmického vyčištění, případně splnit další podmínky. Protože prochází cestou, kterou předtím ještě nikdo neprošel. A otevírání zcela nových sekvencí tak může mít ještě další dodatečné pojistky navíc.

Pro druhého člověka již totéž bude o něco jednodušší. Čím více osob tuto vlastnost dokáže otevřít, tím snazší bude její otevření pro dalšího člověka. Opět po naplnění kritického počtu osob, které si dokážou vlastním úsilím a přirozeným způsobem tuto schopnost probudit, získá tuto schopnost už automaticky každá další osoba, která vyhoví určitým základním podmínkám – dosáhne požadované vnitřní světelné frekvence, apod.

Z tohoto pohledu je každý jedinec, který usiluje o mimořádný světelný duchovní vzestup, novátorem, který prošlapává cestu dalším lidem, aby oni to měli snazší.

Toto však zatím ještě na Zemi funguje nejen ve Světle, ale i v Temnotě. A navíc těch, co prošlapávají pro další Temnou stezku, je mnohonásobně více. Proto také ve hmotné úrovni zatím ještě zřetelně převažují projevy temné evoluce civilizace.

Člověk sám v součinnosti s morfickými poli postupně převezme řízení své bytosti

Z předchozích řádků vyplývá následující. Člověk je tím, kdo přebírá do svých rukou řízení své vlastní bytosti. On rozhoduje o tom, jakou duchovní cestou se vydá, a jaké úrovně své vnitřní čistoty a frekvenčního naladění na této cestě dosáhne. A pak už se buď postupně automaticky přirozeně spustí, nebo nespustí jeho další duchovní schopnosti a možnosti. To už není záležitostí jeho samého, ale působícího prostředí, ve kterém žijeme, existujících morfických polí a podmínek, které nám byly dány.

Stále však ještě není dořešen jeden zásadní problém. Magie dávala člověku sílu všechna tato pravidla a možnosti přebít silou vůle a vědomí. Magie dávala člověku sílu a právo deformovat vývoj jiných bytostí. Chceme-li dosáhnout spravedlivého světa a světelné evoluce, bez kompletního odstranění magie to nepůjde.

Aby však měl člověk svůj život plně pod kontrolou, potřebuje navázat spojení s vyššími úrovněmi své bytosti, se svým Vyšším Já, i se svým Věčným Já. A především se potřebuje naučit vnímat a rozpoznávat duchovní impulsy Sil Světla vedoucích Nový vývoj. Jedině v takovém případě bude člověk v každém okamžiku svého života vědět, co se s ním děje a kam právě směřuje.

Jeho život se však naopak bude podobat chaotické plavbě ve skořápce vydané napospas vlnám a větru. Pokud bude žít výhradně v úrovni svého Nižšího Já, tedy osobnosti, řízen svým rozumem a egem, a nebude mít spojení s vyššími hladinami své vlastní bytosti, ani s vyššími Světelnými systémy.

Čekají nás zásadní změny ve fungování lidské bytosti

V článku 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne?  jsem uvedl následující informace: 

Lidstvo stále čeká na výraznější změny ve hmotném fungování civilizace. Ano, takové změny nás skutečně čekají. Ale budou se týkat v prvé řadě jedinců, kteří dokážou využít předpoklady, které jim dnes Příroda dává k dispozici. Všech zbývajících, kteří budou stále volit minulost, dávná učení, Staré duchovní cesty, připomínání dávných schopností formou zasvěcování, se tyto změny týkat nebudou.

Dalším pozitivním důsledkem vyšší hladiny energetického fungování běžného člověka by například měla být změna regeneračních a samoobnovovacích schopností jeho hmotného těla na vyšší stupeň. Změna, která ve svém důsledku zajistí zřetelné posílení zdraví a podstatné prodloužení věku. Každý člověk uvnitř sebe má energetické předpoklady i pro tento posun. A především lidé na cestě stabilního vzestupu mají šanci, že se tato možnost u nich otevře. Je však potřeba, aby překročili určitou úroveň karmické čistoty - pak teprve se dá očekávat, že dojde ke změně v genetickém programu člověka a v morfických polích Planety. Kdy k tomu dojde, ukáže až budoucnost.

Skutečností zůstává, že během uplynulých šedesáti let došlo k výraznému vzestupu energetických možností člověka. Navíc tyto energetické změny nejsou u konce a lze očekávat jejich další pokračování. Tyto zdokonalené energetické předpoklady připravují každého jednotlivce pro výrazný duchovní i hmotný vzestup. Pro skutečnou transformaci hmotného i duchovního fungování člověka. Tato transformace však nebude zcela automatická. Kdo z lidí dokáže překonat stín všech duchovních předsudků, kterými je obklopen, a správně zvolí tuto novou vzestupnou cestu člověka?

Více o změnách v energetické výbavě člověka a jejich důsledcích je v textech 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka, 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne?, 33a. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami I, 33B. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami II, 33C. Osm stupňů energetického fungování člověka.

Ti, co vstoupili na cestu stabilního světelného duchovního vzestupu, už teď získali některé z řady výhod – schopnost telepatické duchovní komunikace s nehmotnými světelnými bytostmi a světelnými institucemi, přesnější vnímání a rozpoznávání duchovních souvislostí a příčin, a to jak v jejich osobním životě, tak i z pohledu vývoje celého světa, schopnost rozpoznávání pravotočivých světelných a levotočivých temných bioenergií, schopnost rozpoznat kamufláže, manipulace, skrytý nátlak, dále mnohonásobné zrychlení a zdokonalení karmické očisty a vnitřního vylaďování, atd.

Jedině spolupráce s Přírodou nám otevírá cestu k nastartování dalších možností

Člověk na vzestupné světelné cestě je si vědom toho, že základní podmínkou pro nastolení spravedlivého řádu na Zemi je správné fungování Karmy pro hmotný svět. Naopak k posunu lidstva ke světelné evoluci nepomohou technické cesty umělých zásahů, které hledá a rozvíjí současná věda. A které dávají člověku šanci nadřazovat se nad Přírodou, přebíjet, obcházet přírodní a vesmírné zákony. Konkrétně jde o různé nanotechnologie, umělou inteligenci, pokročilou robotiku, genetické manipulace, pokusy s kmenovými buňkami, atd. To vše zdánlivě vypadá jako ohromující vědecký pokrok. Ve skutečnosti to však dnešního člověka staví do jednoznačné opozice proti Přírodě.

Přitom jedině důsledná spolupráce s Přírodou, naplnění možnosti stát se součástí Přírody úrovní svého vnitřní vyladění, nám otevírá cestu k nastartování dalších, doposud uzavřených sekvencí našich genetických programů. Naopak magie, a vše co okrajově i přímo souvisí s magií, i umělé technické zásahy do běhu života, to vše nás v minulosti od souznění s Přírodou i od čisté světelné cesty oddělovalo.

Abychom vnitřního souznění s Přírodou dosáhli, potřebujeme se naučit řídit svoji hmotnou i duchovní cestu životem výhradně využitím eticky čistých metod, pomůcek a principů. Zajistit, aby nabyté duchovní schopnosti nevycházely z umělých tvořivých systémů typu magie, ale naopak z napojení se na tvořivé síly Přírody.

Pokud se člověk v důsledku své vnitřní harmonie stane nedílnou součástí Přírody, bude pak mít právo jako jeden z článků Přírody využívat jejích tvořivých sil ve prospěch světelné evoluce své bytosti a zároveň i světelné evoluce celého světa. Nedílnou částí Přírody se přitom může stát pouze člověk, který se dopracoval k plnému pochopení toho, že správné je to, co je dobré nejen pro něj, ale zároveň i pro ostatní a celý svět. A který dokázal překročit hranici 95% vnitřní vyladěnosti a otevřenosti vůči přírodním zdrojům hmotné potravy a bioenergií, jak je vysvětleno v textu 45C. Proč právě Nová duchovní cesta? III.

Zásadní předpoklad – pochopit odlišnost civilizací 1. a 2. typu na Zemi

Neobejdeme se přitom bez plného pochopení odlišnosti civilizací 1. a 2. typu na Zemi. I naší odlišnosti od mimozemských civilizací 1. typu, které si dříve osobovaly právo zasahovat do vývoje na Zemi.

Více o lidstvu 1. a 2. typu je v článcích 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu, 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo, 14. Důsledky nepochopení rozdílů dvojího lidstva, 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I, 44B. Další srovnání lidstva 1.a 2. typu II, 44C. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu III.

O mimozemských civilizacích je více v textech 36B. Stvořitel, andělé, Kosmická inteligence, mimozemšťané, 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi, 37A. Proč existuje člověk ve Vesmíru?, 37B. Arkturiané, Plejáďané a další kosmické civilizace, 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru, 37E. Transformace Arkturianů do nové podoby, 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi.

A protože ti, co zde na Zemi tisíce let vedli duchovní vývoj, nedokázali plně pochopit a přijmout princip odlišnosti dvojího lidstva a skutečné záměry vysazení nového člověka, pro samotný vývoj lidstva to mělo, a dodnes ještě má, nedozírné následky.

Viz články 39D. Způsoby umělého řízení Karmy v minulosti, 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla, 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi, 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj.

Přece jen nakonec nalezený Sam Chang?

Ti, kteří hledali profesora Sama Changa na internetu, nevzali v úvahu, že jméno Sam může být ve skutečnosti pouze zkráceným tvarem skutečného plného jména, například Samuel. Po dokončení první verze tohoto článku se mi podařilo najít ještě následující údaje, které pocházejí z diskuse na webové stránce https://www.abovetopsecret.com/forum/thread506261/pg2 , (druhá strana diskuse ze tří).

Jeden z diskutujících zde cituje článek z ledna 2009 na adrese

https://exopoliticsjournal.com/vol-3/vol-3-1-McClure.doc pod autorským jménem Douglas McClure, nazvaný „Původ lidského druhu – Quo Vadis – minulá překvapení/budoucí odhalení“ (The Origins of Humankind – Quo Vadis - past surprises/future revelations). Zde autor na obhajobu existence Sama Changa mimo jiné uvádí:

Online časopis Canadian National Newspaper nedávno publikoval sérii článků týkajících se údajného vědeckého průlomu v této oblasti jistým profesorem Sam Changem, spojeným s Projektem lidského genomu. Profesor Chang se ukazuje jako extrémně nepolapitelný. Ale právě takto mohou vypadat pozadí životů a životopisy jiných špičkových vědců pracujících na super tajných, tak zvaných „černých“ projektech. Světově známá výzkumnice a autorka v této oblasti si ověřila, že profesor Chang skutečně existuje a dokonce s ním i mluvila.

Další pátrání odhalilo, že v časopise Frontiers in Bioscience 11, 852-866, January 1, 2006, byl publikován článek Mechanisms of X-chromosome inactivation  autorů

Samuel C. Chang, Tracy Tucker, Nancy P. Thorogood, and Carolyn J. Brown, Department of Medical Genetics, University of British Columbia,Vancouver, BC, Canada .

Viz stránka https://www.bioscience.org/2006/v11/af/1842/figures.htm

Nebo další článek Identification of regulatory elements flanking human XIST reveals species differences z března 2010 na adrese https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2841178/. V něm je jasně uvedena identita obou autorů:

Samuel C Chang1 and Carolyn J Brown 1

1Department of Medical Genetics, Molecular Epigenetics Group, Life Sciences Institute, University of British Columbia 2350 Health Sciences Mall, Vancouver BC V6T 1Z3, Canada

Za uvedením jejich původu pak v tom článku dokonce následují i jejich emailové adresy. A klikneme-li postupně na jejich jména, zobrazí se rozsáhlý seznam vědeckých publikací každého z nich. Jak je pak ovšem možné, že profesor z oboru genetiky John McPherson, o jehož názorech jsem se zmínil výše, neví nic o jiném odborníkovi Samuelu C. Changovi, který na toto téma publikoval desítky vědeckých článků?

 

Jednoznačně je tedy prokázána existence vědce v oboru genetiky Samuela C. Changa spojeného s Univerzitou v kanadském Vancouveru. Otázkou zůstává, zda tento Samuel C. Chang je identický s profesorem Samem Changem, jehož výzkumy se zabývá článek o nadbytečné DNA. Nebo zda někdo jiný v pozadí využil jeho jména k publikování těchto zásadních hypotéz.

Článek o nadbytečné DNA je psán o Samu Changovi ve 3. osobě. Jako když někdo jiný napsal reportáž o práci Sama Changa a jeho výzkumu. A občas do textu vkládá citace s rozhovoru s ním a jeho spolupracovníky. Takže Sam Chang zřejmě nenapsal článek sám a proto zůstává i nadále tajemnou osobou v pozadí. Totéž naznačuje i celkový styl textu. Jde spíše o populárně vědecké pojednání zřetelně odlišné od vědeckého stylu, kterým se obvykle vyjadřují vědci publikující v odborných časopisech.

 

V dalších dvou pokračováních 70C. Genetický program z pohledu historie i současnosti, 70D.Naznačení směru rekonstrukce našeho genetického programu se budeme zabývat prostřednictvím navázaných duchovních komunikací otázkami, kdo vlastně genetický program vytvořil. A jaký je dnešní pohled andělů Dhyanů, Ilúvatara a dalších vyšších světelných institucí na problematiku genetického programu dnešního člověka 2. typu. Jaké jsou možnosti jeho fungování, jak dalece byl poškozen zásahy temných sil v minulosti. Jaká rozhodnutí bude nutné přijmout, aby se program dal opravit a kompletně zprovoznit.

V pokračováních 70E. Temné zásahy do přípravy a realizace projektu člověka 2. typu I, 70F. Temné zásahy do přípravy a realizace projektu člověka 2. typu II se budeme věnovat dávným zásahům temných sil do genetického programu a uvedeme konkrétní příběhy z karmické očisty týkající se této problematiky.

© Jiří Novák, duben 2014
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 188
  • 23
  • 16
  • 18
  • 19

Celkový počet hlasů: 264