Pravčická brána
Úvodní stránka | Zkušenosti z duchovní léčby a karmické očisty | Duchovný vývoj bytosti sa musí prejavovať v hmotnom jednaní

Duchovný vývoj bytosti sa musí prejavovať v hmotnom jednaní

Eva Koledová, Petra Nováková Vloženo 28.2.2018
Eva Koledová Petra Nováková

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová.
Část textu ve slovenštině nebyla pravopisně opravována.


Eva Koledová  

Už nejaký čas, v podstate asi odkedy som sa osamostatnila, sa potýkam s problémom stagnácie. S pocitom, že čas plynie, ale ja stojím stále na tom istom mieste a po osobnostnej stránke som na tom rovnako, nedarí sa mi zmeniť sa. Pričom po nástupe na NDC postupne tento pocit o niečo viac zosilnel.

V rámci predošlého zamestnania, ešte pred nástupom na NDC, som mala možnosť stretnúť sa s tematikou osobnostného rastu, čo ma zaujalo a mala som dojem, že to by mi mohlo pomôcť. Aj som si preto kúpila pár kníh z tejto oblasti, aby som sa dozvedela viac. Po istom čase som to však zanechala, pretože sa mi zdalo, že napriek mojej snahe to u mňa akoby nefunguje. Napriek získaným informáciám sa u mňa nič zásadne nepohlo a nezmenilo.

Napísaniu tejto komunikácie s Prírodou predchádzalo niekoľkodňové školenie koncom minulého roka, počas ktorého sa, okrem iného, konali aj prednášky venované osobnostnému rozvoju lídrov. Dozvedela som sa tam nové zaujímavé informácie a postrehy, na záver som si však so sklamaním uvedomila, že všetko to, čo tam odznelo, som už kedysi predtým počula a že to v podstate už „viem“, že to nie je nič nové. Tým som sa akoby znovu ocitla v tej istej patovej situácii, ktorú som sa snažila riešiť pred niekoľkými rokmi. Ale nevedela som pochopiť, prečo. A cestou domov sa mi neustále hlavou preháňala otázka, kde robím chybu vo svojej snahe o vnútornú zmenu a prečo sa mi to nedarilo vtedy a ani teraz. Vtedy som si tiež uvedomila, že ešte pred vstupom na NDC som kdesi vo svojom vnútri mala predstavu, akési očakávanie, že NDC tento môj problém nejako automaticky vyrieši. A na tejto situácii som pochopila, že tento predpoklad bol mylný. Pretože po takmer dvoch rokoch na NDC tomu stále čelím rovnako, pričom princípy osobnostného rozvoja sú také isté, ako som sa s nimi zoznámila v období pred NDC, ale sa to u mňa akosi minulo účinku.

 

Duchovná komunikácia s Prírodou z 20.11.2017:

EK: Príroda, pomôžeš mi, prosím, pochopiť a uvedomiť si, čo robím nesprávne? Mám pocit, že prešlo toľko času, čo som sa v tomto živote mohla zmeniť aj pred NDC, ale nedokázala som to. Ďakujem.

Príroda:Podvedome uvažuješ v medziach metód a praktík starého duchovného vývoja, a to ťa veľmi ovplyvňuje a vychyľuje. Snažíš sa nájsť cestu, ale stále spôsobom typickým pre minulý vývoj, ktorý nikam neviedol, resp. nie k potrebnej zmene a takýmto spôsobom sa točíš stále dokola v tom istom kruhu.

Potrebuješ to zmeniť, nehľadať v minulosti, v tom, čo si zažila, robila kedysi. Potrebuješ sa viac sústrediť na svoju bytosť, na prítomnosť, na prácu na svojej osobnosti, byť integrovanejšia. Potrebuješ rozvíjať svoje prirodzené schopnosti a nie sa spoliehať na to, že veci budú automaticky fungovať tak, ako kedysi s pomocou mágie.

Doba sa zmenila a je potrebné, aby si si to uvedomila a akceptovala to. Prijala fakt, že veci v terajšom svete sú také, aké sú, sú iné než si tvoja bytosť pamätá. S tým nič nenarobíš, ale pomôže ti, keď tento fakt na vedomej úrovni prijmeš a prestaneš preto trucovať a ponosovať sa. Je zbytočné snívať sny, ktoré sa nenaplnili vtedy a nenaplnia sa ani teraz, pretože nemajú opodstatnenie a stávajú sa tak iba falošnou ilúziou, ktorá nikomu nepomôže a iba ťa brzdí v tom, čo je potrebné robiť.

Sústreď sa viac na prácu na sebe v zmysle tvojej bytosti po praktickej stránke. Na to, čo ti pomôže adaptovať sa na podmienky terajšieho sveta.
Je potrebné sa naučiť vychádzať a jednať s ľuďmi.
Rovnako potrebuješ zistiť svoj potenciál ako človek. Kým si a aké možnosti prináša byť človekom na Zemi. Ako človek-ľudská bytosť máš v sebe potenciál, ktorý potrebuješ v sebe objaviť a naučiť sa s ním pracovať a narábať.
Máš možnosť pracovať sama na sebe, na svojom charaktere a to je oveľa dôležitejšie než spomínať na to, aké to bolo kedysi a aké schopnosti a uvedomenie ste mali kedysi. Tie časy sa už nikdy nevrátia. Je preto potrebné sústrediť sa na tu a teraz, ako možno veci meniť po novom, s tým, čo máš k dispozícii teraz. Je zbytočné čakať na niečo, čo sa už nevráti a ani by nefungovalo.

Preto je dôležité, aby si objavila možnosti sebarozvoja v terajších podmienkach tohto sveta. To je to podstatné, čo ti pomôže sa posunúť vpred, a nie niekdajšie techniky a metódy duchovnej práce a zahľadenosť do duchovnej roviny. To patrí minulosti. Pracuj sama na sebe, na svojej osobnosti, aby si dokázala byť lepšou a rozvinutejšou bytosťou, aby si dokázala byť najlepšou verziou svojej bytosti v praxi. Ako terajší človek máš v sebe veľký potenciál vyvíjať sa a rozvíjať sa, takže to neopomínaj a nezabúdaj na to.

Duchovné schopnosti a vnímanie sú ti nanič, ak sa nedokážeš posúvať vo fungovaní a jednaní na hmotnej úrovni. Hmota je rozhodujúca. Vyvaruj sa zaslepenosti duchovnou rovinou tak, ako kedysi v časoch Hyperborey, z ktorej sa momentálne čistíš. Je nevyhnutné, aby sa vývoj bytosti prejavoval v hmotnom jednaní. Pokiaľ práca bytosti na sebe prebieha v duchovnej rovine, ale neuplatní sa v hmotnej rovine, je to v podstate akoby sa nič neudialo, neukotví sa to. Takže v tom spočíva chyba v uvažovaní z minulosti – v zahľadenosti do duchovnej roviny a zabúdaní rozvíjať sa aj v hmote. To, čo sa v duchovnej práci na sebe neprejaví v praxi na hmotnej úrovni, to sa považuje za nepotvrdené.


Poznámka Petra Nováková:
Když se duchovní práce na sobě  neuplatňuje ve hmotě, neukotví se, tak se původní nastavení na duchovní rovině má tendenci vracet. Je nutné změny vlastní praxí průběžně potvrzovat. Vnímat a řešit zároveň obojí - duchovní pozadí i postoje a jednání ve hmotě.

Některé dávné civilizace řešily především duchovno a hmotu opomíjely. Ale teď řešíme každý jednotlivě i hmotu.
Z hlediska globálního vývoje též řešíme duchovní pozadí a jeho připravenost a postupné projevení těchto změn do hutnější hmoty. Nicméně, pokud zatím duchovní změny nemají jasné projevy ve hmotě, neznamená to, že se vlastně nic nestalo. V globálním měřítku je prosazování změn do hmoty mnohem pomalejší a složitější než u jednotlivce. Působí zde obrovská spousta nepříznivých zjevných a skrytých vlivů, vrstev, poškození, setrvačnost, většina bytostí dnes na Zemi je v duchovním pádu...


Je potrebné zostúpiť z oblakov na zem a prestať utekať do nehmotných sfér. Sústreď sa na život, ktorý momentálne žiješ a na jeho krásy a možnosti, ktoré ti prináša. Únik do nehmotných sfér je útekom pred zodpovednosťou a tento postoj je u teba do značnej miery ovplyvnený touto zahľadenosťou do nehmotných rovín z minulosti.

Prišiel čas to zmeniť, napraviť tak a prepísať tento vychýlený postoj, ktorý v minulosti viedol k zániku civilizácie a k pripraveniu sa o možnosť vývoja. Kto uteká pred zodpovednosťou, uteká pred rozvojom svojej bytosti a oberá tak svoju bytosť o vývoj, a to vedie k stagnácii. Nehľadaj preto v minulom, už prežitom, pretože to ťa nikam neposunie. Minulosť obsahuje mnoho chýb, ktoré je potrebné teraz naprávať, ale hľadať treba v aktuálnych podmienkach. V možnostiach a potenciáli, ktoré máš ako človek-bytosť teraz. A tie sú najlepšie, aké môžu byť, aby sa to podarilo.

EK: Príroda, ďakujem Ti za vysvetlenie.

 

O zahľadenosti do nehmotnej roviny, resp. uprednostňovaní duchovného pred hmotným, som sa dočítala v článkoch na webových stránkach NDC. Avšak vždy som mala za to, že sa to týka skôr tých ľudí, ktorí majú schopnosť duchovného vnímania-videnia. Čo však nie je môj prípad, a preto ma informácia od Prírody o výskyte tejto tendencii u mňa prekvapila. Nerozumela som celkom, ako je to možné, keďže duchovne „nevidím“. Postupne mi začalo dochádzať, že ide zrejme o tendenciu mojej bytosti na nevedomej úrovni, ktorá sa ale prejavuje v bežnej hmotnej rovine predovšetkým v sklonoch zutekať pred akýmikoľvek nepríjemnosťami, neschopnosťou čeliť problémom, pripustiť si ich, postaviť sa im a riešiť ich. Rovnako ako aj v tendencii príliš nad vecami uvažovať. Mnohokrát si problematické postoje v sebe preberať zo všetkých strán, tým sa akoby vnútorne uspokojiť, že je to tým vyriešené, že sa to v mojich postojoch nejako samo prejaví.

O tom, ako aj o potrebe viac pracovať na prejavoch a postojoch na hmotnej úrovni, sa preukázalo aj v ďalších komunikáciách s Prírodou a Osobnou Karmou.

 

Pohodlnosť je bariérou k zmene a vedie k stagnácii  

Duchovná komunikácia s Prírodou z 26.12.2017:

EK: Príroda, prečo moja bytosť nevydáva zo seba 100 % mágie obnažené z karmických vrstiev a necháva si 5 %? Nerozumiem, na čo jej to je? Chcem sa všetkej mágie konečne zbaviť, no pri očistách dostávam spätnú väzbu, že je to zatiaľ len na vedomej úrovni, ale na podvedomej úrovni to stále čiastočne viazne. Ďakujem.

Príroda: „Očakávaš zázraky, že sa všetko nejak vyrieši, a to optimálne samo. Pochopiteľne, je to kvôli mágii. V minulosti mágia naozaj zabezpečovala chod mnohých vecí a ťažko sa ti s týmto, dalo by sa povedať komfortom, lúči. Jednoducho si si naň zvykla a ťažko sa ti od neho odvyká a vzdáva. A rovnako ťažko sa ti to samej sebe aj pripúšťa. Že si si zvykla na duchovný komfort a na to, čo to so sebou, aspoň v minulosti, prinášalo.

Viem, nie je jednoduché vzdať sa určitého pohodlia, ale je potrebné sa s ním postupne lúčiť a rovnako aj s minulosťou. Dnes si na stránkach NDC čítala článok o rozdiele ľudí 1. a 2. typu a ako to bolo s fungovaním bytostí 1. typu v minulosti (viz 44C. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu III). A mala si pocit, že ľudia s otvoreným vedomím to mali v rôznych oblastiach jednoduchšie, než je to teraz. A je to pravda. Pravdou však tiež je, že ich to neochránilo pred Zlom a že to nezabránilo prenikaniu a šíreniu Temna. Ako bolo uvedené na príklade bytostí tzv. olympských bohov v minulosti. Stali sa pohodlnými a nevážili si, čo mali. Radšej sa prispôsobili temným podmienkam, temnému nátlaku, než aby vyvinuli dostatočnú a efektívnu snahu a úsilie o zmenu, zmenu svojho jednania a správania. A to sa im stalo osudným. Nemožno očakávať snahu a úsilie vykonať zmenu od niekoho, kto je v pohodlí, pretože na to v podstate nemá dôvod.

Takže radšej neklam samú seba, tvoja bytosť je na starý spôsob fungovania a určitého pohodlia zvyknutá. Preto má tendenciu si niečo z toho starého odkladať, ponechávať v nádeji, že sa to možno raz vráti a nebude musieť vynakladať toľko úsilia. Pohodlie a pohodlnosť sa niekedy zvykne zľahčovať a podceňovať, ale je to skutočný problém, ktorý má váhu a ktorý si zasluhuje patričnú pozornosť. Stojí za mnohými problematickými postojmi bytosti.

Predovšetkým je bariérou k zmene, ktorá je pre život a pre človeka nevyhnutná. Bráni príchodu nového, potrebného a smeruje tak bytosť k stagnácii, k zastaveniu jej rozvoja. K uspokojeniu sa s doterajším a oberá ju o ochotu, úsilie a motiváciu k zmene, k urobeniu ďalšieho kroku vpred. Pretože k posunu vpred a napredovaniu dochádza uskutočňovaním zmeny, rozlúčením sa so starým, už prežitým.
 

Poznámka Petra Nováková:
Navíc, starý způsob fungování může dávat určitý mylný pocit bezpečí. Mám určité schopnosti, to mě ochrání.... Také proto si bytost chce nechávat něco ze své staré duchovní výbavy a vazeb. Také se může obávat toho, že když se vzdá veškeré své minulosti, jako kdyby najednou zůstala stát nahá a samotná ve světě. Vykořeněná. Může mít najednou pocit, že neví, kam patří, co si se sebou počít. Zatímco opřít se o svou minulost může přinášet určitý pocit bezpečí. Ale i pohodlí a výmluvy. Jsem takový, protože jsem prošel tím a tím.... S tím nic neudělám, to jsem zdědil, to vzniklo v mládí, v minulosti a je to mojí součástí...

Je to podobné jako když ve filmu člověk ztratí pamět a najednou tu stojí jen on tady a teď a musí se naučit fungovat bez minulosti. Takový, jaký skutečně momentálně je. A to mu dává volnost, svobodu, všechny možnosti. Jde pak bez zátěže a předsudků za tím, co sám v sobě nyní skutečně cítí. Jaký je v tuto chvíli.

Dost často však k jeho spokojenosti vede ta cesta, že nejprve potřebuje pochopit, jakým byl předtím. Z čeho pramení, že se nachází právě v takové situaci atd. A pak se s touto minulostí může definitivně rozloučit. Tuto možnost máme prostřednictvím karmických vrstev. Které se obnaží, odhalí náš problém a na čem potřebujeme cíleně pracovat. Postupně se můžeme dobrat až do stavu, kdy karmická očista může po většinu času běžet automaticky. Bez toho, aniž bychom museli detailněji znát naše chyby v dávné minulosti.
 

Takže ani na toto netreba zabúdať a nepodceňovať silu a vplyv pohodlnosti alebo pohodlia. Samozrejme, každá bytosť určité pohodlie v podobe zázemia potrebuje, no aj v tomto smere je potrebné z času na čas vykonávať určitú aktivitu a dielčie zmeny, keď je to podľa impulzov potrebné. Ako napr. zbavovať sa starých a nepotrebných vecí. Jednoducho, netreba ustrnúť a nepodceňovať potrebu zmeny, revidovania doterajšieho statusu quo v každodennom živote a vo vývoji.“


Poznámka Petra Nováková:
Harmonie, pokud se neudržuje, nezvyšuje, se také začne časem zanášet. Je potřeba ji podle aktuálních impulzů neustále posouvat na vyšší rovinu. Jinak časem přestane dostačovat. Protože vše kolem nás – vnější okolí, podmínky, se neustále vyvíjí. Můžeme to ignorovat a zůstat ve své stávající hladině harmonie. Ale to nás časem dostává mimo hlavní proud vývoje. Jako bychom se zasekli a nešli dál. 

Harmonie, která byla na určité úrovni dostačující, už najednou tyto parametry nenaplňuje. A buď ji obnovujeme, udržujeme a zvyšujeme, nebo se začne stávat stagnací. Do níž se pak mohou postupně začít naroubovávat různé nepříznivé vlivy a vznikají nejprve dílčí a postupně závažnější neharmonie. Které nám ukazují, že tento stav již přestává být pro nás optimem. Buď s tím něco uděláme, nebo se s tím spokojíme.

 

Neposudzovať samého seba na základe nezdarov z minulosti  

Duchovná komunikácia s Osobnou Karmou z 24.11.2017:

EK: Osobná Karma, na čo sa mám momentálne vrámci karmickej očisty zamerať? Čo je pre mňa dôležité teraz riešiť? Ďakujem.

Osobná Karma: „Nadradenosťou a aroganciou nič nevyriešiš. Nie je to účinný spôsob, ako veci napraviť, ako si si mohla v minulosti myslieť. Je to skôr rýchly spôsob, ako niečo dosiahnuť, docieliť stanovené ciele, ale nie v prospech druhých a celku. Skôr na to, aby si sa niečoho čo najskôr zbavila, mala to z krku, a to nie je spôsobom, akým by si mala fungovať. Nie je to vhodné, ani správne.

Súvisí to s plnením úloh v minulosti, ktoré nie vždy boli zadané vhodným spôsobom a tým bytostiam, ktoré boli schopné ich zvládnuť. Nezohľadňovali sa pritom prirodzené schopnosti a vlohy bytosti na jednotlivé úlohy, či bola bytosť schopná ich prirodzeným spôsobom zvládnuť, čo často viedlo k preťaženiu bytosti, pretože kapacita bytosti na to jednoducho nestačila, nebola na to vnútorne stavaná.
 

Poznámka Petra Nováková:
Záleželo na čistotě a zkušenostech, a tím na nadhledu daných bytostí, které v tu chvíli konkrétní úkol zadávaly.  A též na čistotě bytostí, které je měly plnit. Vše se postupně díky používání magie a působení Temných sil zanášelo. A tím se vytrácela i objektivita, posouzení adekvátnosti nakládané zátěže v souvislosti s aktuálními podmínkami atd. Roli hrály i vzájemné karmické vazby zainteresovaných bytostí.

 

Bola tam však stanovená úloha, ktorú vtedy tvoja bytosť chcela splniť, avšak začala si pociťovať, že ťa príliš vyčerpáva, je nad tvoje sily a aby si ju bola schopná dokončiť, začala si sa uchyľovať k jednoduchším, rýchlejším metódam, ktoré by ti pomohli zbaviť sa toho bremena, ktorým sa tvoja vtedajšia úloha pre teba stala. Pamätáš si podobný pocit aj z predošlého zamestnania. Pocit bremena a ťarchy z výkonu náplne práce a neistota, či to zvládneš a či ťa to neprevalcuje. Či máš na to kvality a schopnosti. Vedz ale, že tieto pocity pochádzajú z neprimeraného preťaženia z minulosti, a nie sú reálnym odzrkadlením, ohodnotením tvojich terajších kvalít a schopností. Je dôležité, aby si si uvedomila, že podmienky sú teraz iné a neposudzovala samú seba na základe nezdarov a zlyhaní plynúcich z neprimeraných úloh v minulosti. Uvedom si, že tým, že boli nad tvoje sily, vlohy a schopnosti, nebolo jednoducho možné, aby si ich vtedy zvládla. Nie sú však objektívnym merítkom tvojich kvalít. Neposudzuj sa preto na ich základe a nehádž samú seba takpovediac ako flintu do žita. Neodsudzuj to, čo robíš, alebo o čo sa snažíš vopred na neúspech. Neposudzuj sa na základe toho, čo bolo kedysi.
 

Poznámka Petra Nováková:
Zároveň, kdyby člověk měl okamžitě ve všem jednoznačný úspěch, rostlo by příliš jeho ego. Překonáváním překážek získáváme nové schopnosti a dovednosti, a tak rosteme, stáváme se lepšími. Vědomí cesty, kterou jsme museli projít, a jaké úsilí za našimi kroky a úspěchy stojí, nás učí pokoře a vděčnosti za příležitosti, které přicházejí.

 

Zároveň sa snaž vyhnúť unáhlenosti a rýchlym riešeniam, aby si mala veci čo najskôr z krku. Takto sa oberáš o precítenie zmyslu a významu toho, čo vlastne robíš. Je prirodzené, že chceš byť úspešná a dosahovať výsledky, avšak nie za každú cenu. To ťa môže sťahovať k spomínaným rýchlym riešeniam, prostriedkom a metódam ako je napr. nátlak a s ním spojená nadradenosť a arogancia, ako neschopnosť vysporiadať sa s neúspechom, a zvaľovanie viny na druhých.

Vyvaruj sa stanovovaniu si neprimeraných cieľov. Z minulosti môžeš mať pocit, že určitý cieľ zvládneš, pretože môžeš podvedome cítiť, že si podobný už mala kedysi v minulosti, ale daj si pozor, aby v tom nebolo iba tvoje ego a aby nebol jedným z kategórie neprimeraných úloh z minulosti.“

 

Deformované a vychýlené myšlienky voči sebe a druhým je nutné vedome naprávať  

Duchovná komunikácia s Prírodou z 19.1.2018:

EK: Príroda, prosím o spojenie. Na čo sa mám momentálne zamerať a na čom pracovať? Ďakujem.

Príroda: „Je fajn, že si si našla čas na komunikáciu so mnou. Viem, že váš čas je drahocenný a potrebujete toho stíhať veľa, pretože máte svoje povinnosti.

Hľadáš si zamestnanie, snažíš sa nájsť svoje zázemie, stabilitu a domov, a to je v živote veľmi podstatné. Pre napredovanie a posúvanie sa vpred, pretože zázemie ti poskytuje oporu. Je akousi kotvou, základňou, o ktorú sa môžeš oprieť a ktorá v hmote poskytuje stabilitu pre rozvoj bytosti. A stabilita je veľmi dôležitá pre vývoj a napredovanie. Aj ty sama cítiš, že mať pevný oporný bod v hmote v podobe zázemia a domova je pre teba dôležitý a podstatný. A je to tak. Pre každú ľudskú bytosť. Hmotné zázemie predstavuje priestor pre osobný rozvoj a vlastný priestor, v ktorom získava istotu a takpovediac útočisko. Nepoľavuj zo svojho úsilia nájsť si vhodné zamestnanie a ísť za svojimi snami, nestrácaj nádej a optimizmus.

Dôveruj si a pracuj na sebe, na svojich postojoch, odbúravaj negatívne myšlienky, staré postoje a predsudky a snaž sa vidieť veci inými očami. Ešte stále si poznačená a ovplyvňovaná starými postojmi a myšlienkami z obdobia, kedy si v tomto meste pobývala naposledy a toho sa treba zbaviť, odbúrať to, aby to neskresľovalo tvoj pohľad na veci a svet. Pretože to už nie je reálne a aktuálne. Je potrebné sa v postojoch posúvať vpred a využívať na to každú príležitosť. Pracovať na tom vedome. Uvedomovať si každú deformovanú a vychýlenú myšlienku a postoj k sebe a k druhým. Je potrebné ich naprávať. Iba takým spôsobom sa ti podarí napraviť tvoj vzťah k svetu a okoliu. Vybudovať si k nim lepší a pozitívnejší vzťah.

Uvedom si, že predošlé obdobie tvojho života je vo veľkej miere poznačené a ovplyvnené negativitou a pesimizmom, takže z toho teraz nemôžeš vychádzať, ale byť si toho vedomá a pracovať na ich odstraňovaní. A hľadať iný, nový prístup a pohľad na svet, ktorý bude zdravší a bude viac zodpovedať skutočnosti. Pamätaj na to, že máš v sebe mnoho zarytých negatívnych predsudkov, ktoré ťa ovplyvňujú a sú silné. To však neznamená, že ich sila je priamo úmerná ich hodnovernosti. Nenechaj sa tým zmýliť, ani odradiť. Tých predsudkov, negatívnych postojov a pesimizmu z doterajšieho života sa jednoducho potrebuješ zbaviť. Bez toho to nejde. Sú totiž ťažkým bremenom, veľkou prekážkou k vyrovnanému životu, pretože nepriaznivo a výrazne deformujú tvoj pohľad na život, na svet a na samú seba. Sú veľkou brzdou vo vývoji a napredovaní, nehovoriac o ich dopade na tvoje vnútorné prežívanie. Predsudky častokrát nie sú postrehnuté na vedomej úrovni, avšak pôsobia skryto v pozadí, preto ich existenciu a silu vplyvu nepodceňuj.“

 

Impulzy k aktualizovaniu postojov z minulosti podľa potrieb nového vývoja  

Na záver by som pridala ešte pár myšlienok, ktoré som vnímala po stretnutí s priateľmi na NDC na konci roka 2017. Mala som potrebu si ich zapísať, aby som sa k nim mohla vracať kvôli tendencii „ulietať“, a potom na to podstatné zabúdať:

- Mojou hlavnou a najdôležitejšou úlohou v tomto živote je prevziať svoj život a zodpovednosť zaň do vlastných rúk. A zmeniť sa podľa potrieb terajšieho svetelného vývoja a aktuálnych podmienok života. Nielen to vedieť, ale hlavne to urobiť. (Cítim, že pre mňa, a tým aj pre Prírodu, ktorej sú svetelné bytosti súčasťou, je to dôležité a podstatné.)

- Je potrebné, aby som pracovala na „aktualizovaní“ informácií, ktoré v sebe z minulosti mám. Zbavovala sa starých z predošlého vývoja a nahrádzala ich aktuálnymi. Z duchovných komunikácií, z nových skúseností.

- Potrebujem získať nové, aktuálne informácie od Prírody ohľadom partnerských vzťahov v súčasných podmienkach a aktualizovať tak svoje postoje a prístup voči partnerovi. Pretože tie doterajšie, ktoré mám, nezodpovedajú terajším podmienkam a súčasnej podstate partnerského vzťahu.
 

Poznámka Petra Nováková:
Partnerské vztahy jsou často ovlivněné negativními zážitky z minulosti, a na jejich základě vzniklými předsudky, strachy, chybnými postoji, mylnými závěry apod. A také vzájemnými karmickými vazbami. Bytosti si mnohdy vzájemně ublížily. Nebo došlo k různým nedorozuměním či nepříznivým okolnostem mimo jejich přímý vliv. Je nutné tyto vzpomínky pustit, odpustit sobě, druhému a žít tak v přítomnosti. Pokud si necháváme to staré, žijeme vlastně částečně minulostí, která již není realitou. Zůstáváme v ní do určité míry uvězněni. A jen sami se těchto svazujících pout můžeme zbavit. Vlastním rozhodnutím. Prací na sobě, v závažnějších případech i s využitím pomoci světelné bytosti, která má oprávnění ke zprostředkování karmického vyvazování...


Poznámka Marie Mejdrová:

Člověk může projít desítky školení, kurzů, seminářů, přečíst mnoho knih, znát spoustu teorií a metod teoreticky. Ovšem pokud nabyté teoretické znalosti nepoužívá, neaplikuje pravidelně, usilovně a trpělivě v praxi ve svém životě, tak z toho nic reálného nevznikne. Nedojde k žádné skutečné změně u něj, v jeho životě, v jeho přístupech, v jeho myšlení a jednání.
Musí sám aktivně zjišťovat, kým je, jaká je minulost jeho bytosti. Proč je dnes právě tady, na této planetě, v této civilizaci, v této rodině, v tomto pracovním kolektivu, v tomto partnerském vztahu, v tomto zájmovém spolku, stoupencem tohoto náboženského, duchovního či politického směru atd. Proč má dnes právě tyto postoje, pocity, problémy, zájmy, předpoklady. Jaké jsou jeho slabé a silné stránky a proč a na obou vytrvale pracovat. Hledat a vyzkoušet vhodné způsoby práce na sobě.
Druhá věc je, že mohu vyvíjet řadu praktických a pravidelných aktivit zaměřených na moji harmonizaci, očistu, vzdělávání, ale když nejsou správně zaměřené, tak kýžené dlouhodobé výsledky nepřinesou.

© Eva Koledová, únor 2018
© Petra Nováková, únor 2018
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 165
  • 42
  • 26
  • 27
  • 31

Celkový počet hlasů: 291