Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC II | Příroda už nedovolí své další zneužívání ze strany lidské magie

Příroda už nedovolí své další zneužívání ze strany lidské magie

Petra Nováková Vloženo 21.5.2011
Petra Nováková

Duchovní komunikace z 29.4. - 3.5.2011

Důležité je především reagovat na světelné impulsy

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně momentální situace. Děkuji. (Duchovní komunikace z 29.4.11)

Karma: „Vývoj neustále míří vpřed. Což s sebou obnáší i nenadálé zvraty a události, na které je nutné reagovat. Výpady mágů nejsou ničím neočekávaným. Pouze se více odhaluje, kdo je kdo. A také rozhodně nic nezůstává na neutrální půdě. Což vývoj potřebuje. Je důležité, aby se věci co nejdříve obnažily, vyhrotily a ukázaly se v pravé podobě. Pak je lze co nejdříve řešit.

Včera se pročistil systém karmy, což dnes umožnilo silnější zásah proti magickým útokům, které přicházejí. Výzvu k omluvě od obhájců magie jste neobdrželi, protože před Velikonocemi i během nich bylo potřeba zabývat se impulsy, které přicházely od světelných sil. Jet si po svojí lajně a nenechat se vykolejit. Protože při střetu s touto výzvou byste nemohli zůstat v ústraní bez odezvy. Museli byste reagovat, což by ovšem znamenalo přistoupit na hru temných a nechat se vést jejich impulsy. Být v jejich vleku s tím, že oni jsou těmi, kdo drží kormidlo. Což nepřicházelo v úvahu.

Vy si za každou cenu musíte uchovat pozici těch, co drží otěže v rukách. Proto všechny impulsy a situace přicházejí tak, jak je potřebujete. Což ovšem neznamená, že na vše budete stoprocentně připraveni a každý útok odhalíte a odrazíte dříve, než přijde. Je důležité nechat druhé straně prostor, aby vytáhla všechny zbraně. To však obnáší také možnost střetu a likvidaci těchto zbraní. Jedině tak lze magii skutečně ze světa vymýtit. Aby se mohl problém vyřešit, je nutné situaci nejprve vyhrotit. Ve stavu mlčenlivého příměří nelze setrvávat dlouho. Magii je nutné dořešit. Nelze ji nechat klidně znovu usnout, bez toho aniž by se boj s ní dotáhl do konce. Vstupem na Novou duchovní cestu se všechno zakutní, vyhrotí. Protože jedině to je situace umožňující změnu, nové řešení. Nelze problém vyřešit, aniž by se celý obnažil. To mohla opravdu jenom magie. Pouze odstranila, nikoli vyřešila.“


 

Probouzí se vnitřní Já Přírody

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace k situaci, k dnešnímu dni. Děkuji. (Duchovní komunikace z 30.4.11). 

Příroda: „Dnes probíhá den, který není nositelem příznivých energií. Podobně jako u Halloweenu dochází k propojování s jinými světy, toto propojení je však uměle provokováno a podporováno. Dříve byl tento den symbolem očisty Planety a Přírody. To znamená, že docházelo k vyvržení temných částic, které v Přírodě i v Planetě byly. To vše se zpracovávalo a Planeta s Přírodou tak prošly jakousi obrodou. Proto měl tento den takový negativní nádech, protože se prostředí zbavovalo všeho nepříznivého, co vycházelo ven. Než došlo ke zpracování, tento den tak byl akumulací temných vyvržených hnusů. Temní se toho však chytli a přetvořili tento den ke svým potřebám. Původní význam však i přesto funguje. A tímto přerodem prochází i další bytosti z lidské říše.

Dnes se obnažilo jakési jádro Přírody. Nejde však o pouhou součást. Toto jádro je zastoupeno živou bytostí. Jádro představuje tvůrčí sílu Přírody, která je otisknuta do přírodní bytosti. Se kterou je samozřejmě možné komunikovat. Je uvnitř, v centru samotné Přírody a dá se říci, že představuje její vnitřní Já. Stejně jako vy máte své vnitřní centrum, ve kterém sídlí vaše vnitřní duchovní Já. V tuto chvíli je vnitřní Já Přírody malinké a začíná se teprve probírat. Zítra však bude dobré s ním promluvit. Dozvíte se překvapivé informace. Už to, že i Příroda má své vnitřní duchovní Já je překvapením, a to i pro mě samotnou.“


  

Probuzení vnitřního Já Přírody otevírá nové možnosti

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace. Děkuji. A prosím o spojení s Vnitřním duchovním Já Přírody, které se včera obnažilo. Děkuji. (Duchovní komunikace z 1.5.2011).

Duchovní Já Přírody: „Děkuji, že mě oslovujete. Příroda dlouho neměla o mé existenci ponětí a to samé i další sféry vedoucí vývoj. U individualizovaných bytostí je vnitřní duchovní Já samozřejmostí. Ale u vyšších přírodních bytostí a celků se očekávalo propojení všech složek, které se svou funkcí doplňují a řídí se zcela automaticky na základě energetických impulsů, které přírodní bytost vysílá do všech svých částí. Je nutné říci, že u Přírody je tomu trochu jinak než u lidských bytostí. Protože Příroda dokázala dobře fungovat i bez propojení se svým duchovním Já. Stejně jako u lidských bytostí však nelze dosáhnout bez tohoto propojení stoprocentního harmonického fungování, které využívá všech sil a možností.

Dá se říci, že Příroda fungovala bez svého duchovního Já téměř po celou dobu své existence na Planetě Zemi. Protože duchovní Já bylo zatlačeno a odstíněno právě díky magii, která začala být velmi rychle zneužívána. Zotročením a podmaněním přírodních sil magií došlo k uzamčení duchovního Já. Až teprve teď, kdy se začalo pracovat na odstranění magie, a to i z Přírody, jejíž byla vnucenou součástí, jsem mělo možnost se uvolnit.

Nejprve potřebuji dospět ke sladění s Přírodou, aby propojení mohlo stoprocentně fungovat. Příliš dlouho jsem bylo od Přírody odděleno a vývoj tak šel mimo mě. Proto teď Příroda ukáže mně samému správný směr, kam se vývoj od počátku dostal. Abych se i já mělo šanci plně zapojit. Prozatím čerpám od Přírody informační energie, které mě uvádějí do obrazu. Mou výhodou je, že nemusím jako duchovní Já bytostí procházet tak dlouhou očistou. Protože doba mého působení byla tak krátká. Proto stačí projít aktualizačním procesem, který mě plně připraví na mé úlohy. Tím nejdůležitějším bude pomoci dostat magii ze všech procesů, ze všech částí hmotného i duchovního systému Přírody.“


 

Příroda už nedovolí své další zneužívání ze strany lidské magie

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace k situaci. Co je teď důležité vědět? Děkuji. (Duchovní komunikace z 3.5.11).

Příroda: „Teď se začínají uvolňovat nové energetické impulsy na základě mého propojení s vnitřním duchovním Já. To s sebou bude přinášet nová seskupení situací a událostí, které budou napomáhat k tvorbě nové přítomnosti a tím i budoucnosti. Přírodní sítě se posilují a vzniká v nich nový prvek. Jakýsi vyšší duchovní princip, který ochraňuje před magií a zamezuje jejím zásahům do této sítě. A to díky uvolnění duchovního Já Přírody, které se tímto staví proti jakékoli magii, která Přírodu používala ke svým účelům.

Nechci a nedovolím, aby mě lidské bytosti takto zneužívaly, protože se naučily, či si přenesly to, co náleželo pouze Stvořitelům. Lidské bytosti mají tvořit na základě vlastního potenciálu, nikoli k tomu zneužívat někoho jiného, ať už jsou to další bytosti či dokonce prostředí, které jim poskytuje život. Příroda i lidské bytosti na vzestupné cestě teď mají lepší postavení a silnější nástroje k obraně proti magii.

Jsou jasné důkazy o působení magie na Planetě, o důsledcích tohoto působení. Již nelze déle zavírat oči. Mnoho magických úkonů již bylo odhaleno a předloženo. Magie byla dlouho považována za nezbytný prvek evoluce. Teď se však odhaluje pravda. Magie se ji stále snaží potlačit. Ale odevšad vylézají její činy, zásahy. Karmické zatížení magie se již nedá skrývat, nelze zatlačit, přesunout ani zrušit. Naopak se obnažuje v celé své obrovitosti a zrůdnosti. Minulost jednoho dne dožene každého. Každou bytost, každý systém. Každý své konto bude muset vyrovnat.

Každý bral příliš dlouho na dluhy. Vše vypadalo tak, že se ani nikdy nebude muset nic vracet. Zvláště ne u magie, která byla na záležitosti karmy připravena a na dlouhou dobu dokázala všechny karmické následky svých činů odstínit. Použití magie však není nic jiného než určitá forma úpisu. Díky magii něco získáš, zaplatíš však svou čistou energií, a to nejen u temných systémů. Ale jednou se účet sečte a bude se muset vyúčtovat na straně celkového vývoje, i na straně Planety a Přírody, na jejichž úkor dotyčný bral.

© Petra Nováková, květen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 149
  • 20
  • 17
  • 14
  • 18

Celkový počet hlasů: 218