Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 63A. Temné vědomí – příběhy z minulosti IV

63A. Temné vědomí – příběhy z minulosti IV

Petra Nováková, Petr Svoboda Vloženo 4.7.2013
Petra Nováková Petr Svoboda

Pokračování příběhů, které vyprávějí o další karmické očistě dvou bytostí, jejichž minulost byla opakovaně nepříznivě zasažena Temným vědomí. Jednotlivá vnímání jsou opět doplněna básněmi, které dokreslují celkovou atmosféru této dávné minulosti a příběhů, které se v jejím rámci odehrávaly. Bezbrannost vůči Temnotě v minulosti. Potřeba podpory při karmické očistě na hmotné úrovni. V tomto životě jste se znovu našli, čeká vás vzájemné karmické dočištění. Příroda pomáhá volit správnou cestu. Temný úkol stále člověka k sobě pevně připoutává. Jedině světelná spolupráce umožňuje zlikvidovat temný systém až do samých základů. Světelným vzestupem zabránit tomu, aby se minulé příběhy opakovaly v současnosti. Přetrvávající vazby na nepříznivou minulost vychylují bytost. Každá úroveň otevírá dveře k dalšímu posunu dál.

Jiří Novák

Tento článek je pokračováním příběhů, které vyprávějí o další karmické očistě dvou bytostí. Bytostí, jejichž minulost byla zasažena Temným vědomím, a které dostaly v tomto životě další novou příležitost k vzájemnému partnerskému vztahu. Obě bytosti jsou v tomto období zrozeny ve hmotě. V tomto textu je zaznamenán průběh jejich náročné karmické očisty, kterou procházejí jak společně, tak i každý zvlášť.

Jak již bylo naznačeno v článcích 57C. Optimální partnerský vztah I – Příběhy z minulosti, 57D. Optimální partnerský vztah II – Současná realita, karmická očista tvořícího se partnerského svazku je jedním z kroků, které se nevyplácí přeskakovat. Bez karmické očisty v rámci páru, která bude probíhat již na počátku vzájemného sžívání se, zpravidla není možné vytvořit harmonicky fungující vztah. Není možné vztah dále rozvíjet a posouvat jeho harmonii na vyšší úroveň čistoty.

Tento text přímo navazuje na předchozí dvě pokračování 59D. Temné vědomí – příběhy z minulosti I, 59E. Temné vědomí – příběhy z minulosti II. A zpracovává podobné téma jako i třetí nepřímé pokračování příběhů bytostí zasažených Temným vědomím 59F. Temné vědomí – příběhy z minulosti III, které je dílem jiného autora.


Petra Nováková

Příběh osmý – Bezbrannost vůči Temnotě v minulosti

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, prosím, kdo mi můžete dát informace ohledně toho, že něco vnímám na zádech, tlak, něco mi tam překáží, hůř se nadechuji. Co to je? Co se má ještě ohledně těch mých předchozích vnímání souvisejících s Temným vědomím dočistit? Prosím o případné obrazy. Děkuji (Vnímání z 1.4.2013)

Vnímala jsem nepříjemný pocit, že mě něco drží, svírá, úplně jsem z toho měla třes. Pak se mi otevřel pohled, že na mě leží nějaká příšerná zrůda, pevně mě drží. Jsem absolutně bezbranná a ona do mě vstřikuje svou Temnotu, která se mi šíří od spodu celým tělem (vynucené sexuální spojení). Tato Temnota mne celou zachvacuje.

Vnímám svého partnera, který stojí opodál, nemůže se na to dívat, je nešťastný a odchází. Náhle zjišťuji, dochází mi, že to on mě té zrůdě dal. Vnímám tu zradu a bolest a jen nechápavě na něj zírám. Byla jsem jeho partnerkou, byla jsem čistá, nějakým způsobem mě zaprodal, zaplatil něčemu vyššímu temnému mnou. Nevím, jestli neměl na výběr. Ale udělal to. Stala se ze mě temná zrůda s křídly a pak jsem svého partnera rozsápala. Protože jsem se mu chtěla pomstít za to, co mi udělal.

Ten silně nepříjemný vliv na zádech vnímám jednak jako něco, co mne ovládá. A zároveň jako ta temná křídla, která ze mě vyrůstají.

Potřeba podpory při karmické očistě na hmotné úrovni

Celá tato z karmických vrstev obnažená nepříznivá situace se energeticky čistí, ale vnímám, že to nestačí. Vnímám zoufalství, které mě zachvacuje, a nejsem schopna mu čelit. A cítím, že potřebuji podporu svého partnera na hmotné rovině. Napsala jsem mu SMS s prosbou o podporu, že jsem měla ošklivé vnímání. Měla jsem pocit, že potřebuji, aby se situace změnila, že potřebuji potvrzení, že mě v tom tentokrát nenechá jako tenkrát.

A skutečně, když mi od něj přišla SMS s povzbuzujícími slovy, teprve jsem vnímala uvolnění, uklidnění a energie mohly pracovat na zpracování a pročištění celého nepříjemného zážitku.


Petr Svoboda

 

Vločka

Z nebe malá vločka padá,

vítr v letu si s ní pohrává.

Každá je tak krásná, mladá,

každá svou září tmu rozkládá.

 

Slabý tón se line vzduchem,

chřadnou už i lilie.

Mrazivá je krutost v kráse,

Sníh teď všechno překryje.

 

Až mi hlava spadne dolů,

K obzoru se zadívej.

Moje tváře ztuhnou zimou,

Naposled mi zazpívej.

 

Zpívej o těch krásných časech,

o náruči plné květů.

Zpívej o mé vnitřní kráse,

o kráse všech čistých světů.

 

Naposled mě polib, lásko,

oči se mi zavírají.

Nech poslední slzu zmrznout,

vzpomínky pak neroztají.

 

Vyjdi mlhou z této bouře,

přišel k tomu pravý čas.

Nevšímej si ohně, kouře,

brzy se k tobě vrátím zas.


Petra Nováková

Příběh devátý – vnímání ze 7.4.2013

V tomto životě jste se znovu našli, čeká vás vzájemné karmické dočištění

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, prosím, kdo mi můžete dát v tuto chvíli nějaké informace k momentální situaci. Děkuji.

Nahar: „Delší čas jsme spolu nemluvili. Provedl jsem tě prvními důležitými vjemy, co se týkalo tvé společné minulosti s Petrem. Pak tě již vedla Sféra harmonického spojení, která měla blíž ke tvé minulosti. Já jsem tehdy nebyl její součástí, proto jsem tě ani do těch vzpomínek nemohl provázet. Byla to procházka tvými vzpomínkami, tvým nitrem. Kam nemá nikdo jiný přístup.

Sféra harmonického spojení však mohla pomoci tvé vzpomínky odkrýt a být ti průvodcem na tvé cestě minulostí. Já jsem mohl pomoci odkrýt pouze to, co zprostředkovala Příroda. Což bylo tvé seznámení se, tvůj první kontakt s duchovní bytostí Petra. Teď se za tu, vlastně dá se říci krátkou dobu, mnoho věcí změnilo.

Z vás se stal společný pár na světelné cestě. Dvě bytosti, které se dokázaly najít, které se dokázaly natolik pročistit, že našly své společné vyladění, svou vzájemnou blízkost a mohou si tak být oporou. Mohou si pomáhat na světelné cestě, ve svém vlastním vývoji, se svou očistou, se zpracováním karmických vrstev z minulosti, která se jim postupně obnažují.

Jste si oporou, pilířem, vzájemně tvoříte harmonický pár, který dostal možnost se dál vyvíjet na světelné cestě společně. A za to jsem i já moc vděčný. Že i ty jsi našla toho, kdo ti může být partnerem, s kým můžeš kráčet bok po boku a sdílet radosti i nástrahy, které na vás ještě čekají. Tohle všechno je velká změna ve tvém životě.

Teď je důležité, abyste se společně čistili, drželi při sobě a vzájemně se podporovali. Protože to je teď úsek cesty, který stojí před vámi, který máte zdolat, který na vás čeká. Váš nový společný úkol. Vzájemné dočištění a posouvání se vpřed. Už začínáš cítit, že se hlásí o slovo nějaké vnímání. Bude důležité, stejně jako všechna ostatní, ale jeho náplň už bude zcela jiná. Sama uvidíš.“

Zdánlivá harmonie je opět přerušena příchodem temné síly

Petra Nováková: Mám pocit, že již nejde o minulost, ale současnost. Nebo minulost, která není tak vzdálená. Vnímám, že to bude harmonické, vnímám zcela jiné energie.

Nahar říká: „Tentokrát tě povedu já, protože nebudeme procházet dávné vzpomínky ve tvém nitru. Provedu tě vzpomínkami, které jsou součástí Přírody.“

 

Vnímám Petrova pejska, běží ke mně, poznal mě a radostně se vítáme. Už je čistý, takový, jaký byl ve skutečnosti před ovládnutím. Před ním stojí Petr, dojdeme k sobě a obejmeme se. Pak vnímám, že společně ležíme na krásném zeleném mechu, z něhož vyrůstá koberec plný kopretin. Ale nepomačkáme je, ani je nezničíme, když ležíme v jejich náruči.

Držíme se za ruce a pejsek leží mezi námi, užíváme si společnou harmonii. Prožíváme skutečnost, že jsme se dokázali pročistit a jsme zase spolu. Najednou se však nebe zatahuje, pejsek někam odběhl. Nemůžeme ho najít, počasí se zhoršuje. Nakonec jsme ho našli, ale má v srdci dýku. A jako by byl zase ovládnutý. Nemůžu se ho dotknout, kousl by mě. Jen Petr může. Drží ho a já mu dýku vyndavám. Ale je těžce zraněný a zdá se, že někam svou duší odchází, umírá.

Náhle před námi stojí bytost Přírody, bere ho do náruče a říká, že se o něj postará. Že se potřebuje vyléčit, ozdravit a že nám ho pak zase vrátí. Pak pokládám dotaz, jak se to stalo. Chtěla bych vidět, co proběhlo mezi tím, co jsme hledali.

Znovu přichází temný strážce se svojí odvetou

Vnímám mezi stromy postavu temného strážce. Přišel najít Petra, který se vymanil ze svého temného úkolu. Chce Petra zlikvidovat. Vedle něj je černý pes, spíše vlk. Je hrozivý, cení zuby, je svou podstatou temný. Nikdy nebyl jiný, stejně čistý jako pes Petra. Tento temný pes vyčenichal Petra a jeho psa. Nejprve se společně postarali o psa Petra, a zlikvidovali ho. Teď mají to samé v úmyslu udělat s Petrem.

Pak vnímám, že ten temný strážce přichází k Petrovi a on se s ním zná. Vítají se, podávají si ruku. Je to jeho přítel z minulosti. Já vidím chystající se zradu, přistupuji k Petrovi a snažím se ho varovat. Tím vnímání končí.

Toto vnímání mělo souvislost s přítomností, kdy došlo k setkání Petra s tímto temným strážcem na hmotné rovině v tomto životě. (I tento temný strážce je dnes bytostí zrozenou na hmotné rovině.)


Příběh desátý – Příroda pomáhá volit správnou cestu

Petra Nováková: Ležím, mám zavřené oči a prosím Spojené Síly Světla o vnímání. (Vnímání z 9.4.2013)

Vnímám stříbrnou nitku. Nahar říká, ať se jí chytím, že mě Příroda povede, ať se jí za žádnou cenu nepouštím. Jdu dál, nitka mě táhne, vede. Přede mnou se objevuje celá černá postava Petra. Nehybně stojí, má zavřené oči, jen je vidět skrz tu černotu jeho srdce. Červené srdce, jak září a bije. I jeho tlukot je slyšet.

Nitka mě vede dál. Tam stojí další postava Petra, je už bělejší. Opět je vidět jeho pulzující srdce, jinak je vše bez pohybu. Pak přicházím ke třetí postavě Petra, která už vypadá jako člověk, ale bez života. Nitka mě dál nevede, stále stojí. Jako bych měla najít toho pravého, určit ho. Ale nevím jak.

Mám pocit, jako by nešlo o minulost, že nejde náhle o vnímání, kdy sleduji minulost, ale že jsem se stala hlavním aktérem příběhu a na mně záleží, co udělám, jak se bude situace dál vyvíjet. Mám pocit, že nesmím nic zkazit. Že to má přímou souvislost s přítomností.

Pak vnímám, že u každé té postavy sedí jeho pes. Ten má oči otevřené, podle psa toho správného Petra poznám. U první postavy má pes oči zcela temné. Pak mám problém rozlišit, jak je tomu u ostatních dvou. Nakonec vnímám, že u prostřední postavy má pes určitý úšklebek, jako by se tak trochu vysmíval. A u poslední postavy má smutné oči. Nemůže nic dělat. Poznala jsem toho správného.

Pak mne nitka táhne dál, znovu se rozpohybuje. Vstupuju do nějakého tmavého prostoru, jako by to byl jakýsi obří stroj. Zřejmě hodiny. Nebo přesněji vnitřek hodin. Slyším, jak hlasitě ťukají. Odbíjejí čas. Petrův čas. Pak vnímám, že tam na nějakém vyvýšeném místě je v jakési báni jeho životní jiskra. Čeká se, až čas vyprší a jiskra se tak stane součástí něčeho nebo někoho jiného. Přijde o ni.

Jiskra prozatím vyzařuje studené bílé světlo. Zatím ji však nelze přetvořit do Temna. Je jakoby chráněná. Chrání ji má láska. Beru jiskru do rukou, začíná zářit zlatavě a také hřeje. Příroda mě vede rychle pryč. Vnímám, že celé to důmyslné zařízení bylo toho druhého temného strážce z předchozího vnímání. Zastavím se u té poslední postavy Petra, kterou jsem identifikovala jako správnou. Ale nevím, jak mám Petrovi jiskru předat. Pak mne napadne obejmout ho, přitisknout své rty na jeho. A vzápětí vnímám, jak jiskra v mé pravé ruce pomalu mizí, spojuje se s Petrem, stává se jeho součástí.

Pak se Petr prudce nadechne a otevře oči. Chytne se stříbrné nitky za mnou a Příroda nás rychle pobízí, abychom utekli. V tu chvíli se však otočí první temná postava a přesekne nitku. Je to ten temný strážce. Je velmi silný, nebezpečný. V tu chvíli mě Příroda bere za ruku, my se s Petrem také držíme a rychle nás vede ven. Pes běží za námi. Stihli jsme to.

Temný úkol stále člověka k sobě pevně připoutává

Petr však jakoby stál nerozhodně a nevěděl, zda se nemá vrátit. I když sám nechce. Má tam silnou povinnost, je vázán svým temným úkolem. Svým příslušenstvím k temným strážcům. Pak vnímám, jak se začíná probouzet jeho tetování. Jako by se v něm spustil nový záložní program, život, funkce. Část tetování na povrchu, která vidět na hrudi, představuje jen špičku ledovce. Vnímám skrytou velkou část, která zasahuje hluboko do jeho nitra. Bylo by potřeba zařadit tetování znovu do očisty. Aby se jeho temná podstata znovu likvidovala.

Pak vnímám, jak je tetování celé černé, jakoby znovu obživlé. Vylézají z něho červené nitky, provázky, které Petra postupně celého spoutávají, svazují a táhnou zpět. Pes však začal provazy rozkousávat. Já ho napodobuji a trhám je také. Pak vnímám, že na místě tetování na hrudi z něj vyrůstá černý ohavný květ, který mává svými chapadly jako chobotnice. Něco, jakousi energii, shromažďuje, do sebe nasává a hledá. Potřebuje se opylovat, oplodnit, rozmnožit. Aby získal podstatně větší sílu.

Vnímám temnou ženu na způsob samičky, kterou Temno určilo za partnerku Petra. Velmi výrazné ženské proporce. Také ona má takový květ na hrudi, i když nemá tetování. Přibližuje se k Petrovi. Jejich květy se vzájemně propojí, dojde k jejich opylení a oni dva se tím spojí. Ona z něj pak vysaje život. Jeho síla přejde do ní, stane se její součástí. Její temná zrůdná kytka, která se schovaná uvnitř ní, tak vyroste, zdvojnásobí svou sílu a může hledat další oběť. Dále se bude množit.

Takto má celé lidstvo postupně zachvátit Temno v podobě bytostí, které jsou zároveň uvnitř temnými masožravými rostlinami. Něco podobného tomu, jak to bylo popsáno ve známé knize Johna Wyndhama Den trifidů. S tím rozdílem, že tady jsou ty zrůdné formy života přímo v lidském těle.


Aktéři z dávné minulosti se znovu setkávají v tomto životě

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, prosím, můžete mi dát k tomuto vnímání nějaké informace? Děkuji.

Příroda: „Je potřeba tohle všechno důkladně očistit, protože je to velmi silné a navíc zrůdné. A má to stále silné souvislosti na přítomnost. Nejde tak jen o promítnutí minulosti, ale už se zde propojují prvky z minulosti se současností a zobrazuje se i určitá podoba, vize budoucnosti. Je nezbytné se teď na očistu důkladně zaměřit. A všechny odkryté vazby důkladně zpracovat.

Bytost druhého strážce je velmi nebezpečná. Není radno podceňovat její hmotné zrození zde. Je velmi zakamuflovaná, skrytá, o to více nebezpečná. Velmi důkladně konzultovat jakékoli kontakty, setkání, cokoli, co jakýmkoli způsobem navazuje nějaký, byť sebemenší kontakt. Způsobuje to oživování minulých vrstev, temného úkolu, temných vazeb i sílu tetování. Pozor! Je to velmi nebezpečné.

Úkol Petra je v tuto chvíli jasný. Dokázat se od těchto temných strážců definitivně rozvázat, odstřihnout. A také pomoci světelným energiím celou jejich existenci zlikvidovat. Jde však o velmi silný temný systém, ve kterém figuruje více postav zrozených nyní na Zemi. Souvislosti se postupně odhalují s tím, jak vyšel váš společný článek. Je to další úkol ve vývoji, který je nutné splnit, projít jím, aby cesta ke Světlu mohla dále pokračovat. Tohle je daleko silnější, než s čím jste se prozatím setkali.

Jedině světelná spolupráce umožňuje zlikvidovat temný systém až do samých základů

Tento úkol nebude pro Petra jednoduché splnit. S tím, jak se objevují další vrstvy tohoto dávného příběhu, objevují se také i souvislosti ve hmotě. Setkání s temným strážcem zrozeným v této době ve hmotě, odstraňování tetování. To všechno má vazby na dávnou minulost. A dokud nebude tetování zcela odstraněno na hmotné rovině, je to stále dost silná vazba, která hraje ve prospěch temného systému. A také temný strážce cítí prozatím své možnosti a bude se jich snažit plně využít.

Je potřeba být co nejvíce obezřetný. Být neustále pod kontrolou Spojených Sil Světla, být pod jejich přímou léčbou. Nespoléhat pouze sám na sebe. Tady musí jít přílišná samostatnost a individualita stranou. Temní stráži přitom vždy takoví byli. Individualisté.

Na světelné cestě je však nejpodstatnější spolupráce. Jedině tak lze tento temný systém až do samotných jeho základů zlikvidovat. Sám jednotlivec to nedokáže zvládnout. Znovu opakuji, nepodceňujte temnou sílu. Je potřeba nejvyšší obezřetnost. Pak se vše zvládne.“

Petra Nováková: Dobře, děkuji.


Příběh jedenáctý – vnímání ze 13.5.2013

Světelným vzestupem zabránit tomu, aby se minulé příběhy opakovaly v současnosti

Další vnímání bylo tak smutné, že jsem ho nechtěla ani zaznamenávat, jakkoli se k němu vracet a nejprve jsem se jen zeptala na jeho význam.

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, prosím, kdo mi můžete dát nějaké informace k momentální situaci. Ohledně mého vnímání. Děkuji.

Centrální Karma Nového vývoje: „Tvé další vnímání je odrazem minulosti. A mohlo by zároveň být i předzvěstí možné nepříznivé budoucnosti, kdyby se neusilovalo o posilování Světla a současně o likvidaci veškeré Temnoty, která se právě prostřednictvím odkrývání vaší minulosti postupně obnažuje.

Proto je tak podstatné všechny tyto příběhy očistit, zpracovat. Protože to jednak očišťuje všechny vás jednotlivě. A zároveň to pomáhá najít další stopy, nitky vedoucí k očištění světa od jakýchkoli temných vlivů, které se zatím skrývají. Adresy k nim se nacházejí přes informace a napojení obsažená v obnažených karmických vrstvách.

Všechny tyto příběhy, vize, mají silnou provázanost na současný vývoj. Protože právě nové možnosti odkryté v dnešní době dávají příležitost tyto prožitky z minulosti pročistit a tím také usnadnit změnu současného vývoje. Ve srovnání s minulostí prožít novou současnost, kde na takové tragické události už není místo. Všechny takové příběhy vás silně ovlivňují nejen po stránce energetické, když máte možnost je náhle vnímat. Ale také ovlivňují vaše prožívání, pocitovou rovinu. Jejíž vyčištění je neméně důležité a potřebné.

Přetrvávající vazby na nepříznivou minulost vychylují bytost

Věci se postupně obnažují podle toho, jak postupujete vpřed. Díky dalším společným zpracovaným vrstvám a hlavně pocitům, kdy jste se sobě vzájemně více otevřeli a více se k sobě přiblížili, přišel další stupeň. Možnost pročištění situace, kdy už jste se ve společném životě dostali v minulosti dál a měli možnost prožít větší kus společného života. Ale opět nebyla situace dost vyladěná, Temnota dost zpracovaná na to, aby mohlo vše zůstat harmonické, aby už nepřišel další zásah temných. Který měl pro vás opět podobu tragickou.

To všechno, co ještě zůstává uvnitř vašich bytostí, ovlivňuje celou vaši bytost, vaše vnímání i prožitky v současnosti. Může to i negativně ovlivňovat postupné budování vzájemného vztahu. Kdy uvnitř bytosti zůstává strach, obavy pramenící z minulosti, které nedávají moc prostoru pro vzájemný rozlet a zároveň pro úplné otevření se druhému. Nepřináší to ani pocit absolutní důvěry vůči partnerovi. Vše je tak zbytečně sešněrováno. A proto přicházejí světelné energie, které vám pomáhají pečlivě rozmotat uzlík po uzlíku a všech nepříznivých vlivů z vašeho nitra se zbavit. Tak, aby vás již nic nebrzdilo ve světelném rozletu a harmonie vašeho vztahu se mohla zvyšovat.

Světelné energie všechny nepříznivé energie a emoce během karmické očisty pročišťují, odnášejí a s jejich pomocí se vytváří nová skutečnost. Která znamená přepsání minulých tendencí a návyků, protože oba partneři v tuto chvíli situaci zvládli, pročistili se a jsou si při jejím zpracování navzájem oporou. Slova omluvy a odpuštění pak umožňují prohloubení vzájemného vztahu, vzájemné důvěry, posunutí celkové harmonie společného vztahu na vyšší úroveň.

Zkus přece jen vnímání zaznamenat, lépe to pomůže k pročištění všeho.“

Temné vědomí odvolalo partnera ze života

Vnímala jsem, jak spouštějí černou rakev, s nakresleným křížem navrchu (tlustý kříž, na koncích rozšířený). Hlavou mi proudí mnoho myšlenek, ale nechápu jejich význam. Jako bych jen sledovala, jak plynou, ale nerozumím jim.

Stála jsem nahoře na samém okraji jámy, měla pocit, že prší a stojí tam lidé s deštníky. Dívala jsem se, jak spouštějí rakev dolů. Stále jako ve filmu, kdy jsem jen pozorovatel a nechápu, co přijde dál. Náhle mi došlo, že je to rakev s mým milovaným. Stojím tam, všechno mi dochází a zachvacuje mě smutek a zoufalství. Házela jsem mu dolů žlutou květinu, stále se mi chce automaticky psát růži, ale myslela jsem, že to byl tulipán. Byla od něj, hlavou mi běželo, že nestihla ani uvadnout a já mu ji teď házím dolů jako poslední rozloučení.

Pak vnímám, že jsem tam sama, ležím na té rakvi, v slzách ji objímám, jako bych objímala jeho a chtěla být mu co nejblíže. Pak vnímám, že stojím v povzdálí, pravou rukou držím asi desetiletého kluka, v levé možná čtyřletou holčičku a na hrudi v šátku mám čerstvě narozeného chlapečka. Chvilku se na něj dívám, jak spí, jak je malinký a očička má zavřená. Pak vnímám, jako bych mluvila k milovanému muži a říkám mu, že se o ně postarám, že jsem mu to přece slíbila. Asi jsme spolu o tom stihli mluvit, než zemřel. Asi věděl, že se to stane. Ale přitom jakoby to bylo náhlé, příliš rychlé.

Stále přemýšlím mimo vnímání, co se stalo, že zemřel. Pokládám tu otázku Spojeným Silám Světla.

Pak mi přišlo, že ho Temné vědomí a ostatní temní strážci odvolali, že tady na Zemi dělá blbosti a vymyká se kontrole. Nemohl se vzepřít, měli na něj příliš silné páky. Asi nějak zařídili jeho smrt, nebo si ho prostě přitáhli a on je jen pryč a já to vnímám jako pohřeb z hlediska hmotného. Ale možná to tak vůbec neproběhlo a ten pohřeb je jen symbolický. Protože on jen odešel jinam. Ale vnímám, že kdybych nezůstala s dětmi, nedala slib, šla bych za ním. Ne ve smyslu, že bych se zabila, ale šla bych do toho jiného světa, kde musí on teď být. Kam musel odejít. Prostě bych se tam za ním přesunula.

 

Centrální Karma Nového vývoje: „Teď to všechno ze sebe pusť, uvolni se a nech se promýt čistými energiemi, které z tebe všechno odplaví“.


Petr Svoboda

 

Princův příchod

Nevidím Slunce, zas je mi zima,

teplo a společnost byla by prima.

Šedý a ponurý, jak plující mrak,

bez barvy, bez hudby, rezavý brak.

 

Přece jsme dva, však já cítím samotu,

šedivé prostředí a přítomnou Temnotu.

Přece jsme dva, však dělí nás vzdálenost,

dělí nás od sebe, tak chodím a hledám most.

 

Hledám své místo a pomalu cítím,

že zavírají dveře a provázejí mě kvítím.

Spouští mě dolů a písek mi házejí,

ticho a samotu, klid mi teď dopřejí.

 

Nevidím Slunce, zima už mi není,

smrt přinesla bolest, ale také uklidnění.

Už chvíli jsme spolu a já jsem za to rád,

Odcházím v pokoji, i když jsem ještě mlád.

 

Odcházím daleko, kam nemůžeš za mnou jít,

ta cesta není pro tebe, o nás už můžeš jen snít.

Mé temné já umřelo a já budu moci znovu žít,

na bílém koni za tebou přijedu, jestli mě ještě budeš chtít.


Petra Nováková

Příběh dvanáctý – Prožitek vyšší harmonie společného souznění

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, prosím, kdo pro mě máte v tuto chvíli nějaké informace. Měla jsem pocit, že se mnou chce mluvit Nahar. Nahare, bylo mé vnímání správné? Děkuji. (Vnímání z 31.5.2013)

Nahar: „Ano, bylo. Opravdu jsem tě chtěl oslovit a po náročných dnech zprostředkovat vnímání, které ti ukáže, kam až se vám podařilo společně s Petrem dojít.  Je to krásný svět a lze ho vnímat jen díky vaší snaze a vytrvalosti. Pojď, teď ho společně navštívíme. Abys mohla jeho podobu, jeho krásu a harmonii předat dál. Bude obsažena ve tvém novém obrázku Sféra harmonického spojení. Teď se jen dívej, kochej, vnímej tu neopakovatelnou, jedinečnou atmosféru.“

 

Nejdřív jsem vnímala Nahara, jak je krásný, bílý, hladila jsem ho po hřbetě, po hlavě. Pak jsme se zastavili před něčím krásným, z čeho vyzařovala nádherná energie čistoty. Člověk by měl tendenci si v úctě před tím kleknout, ale nevnímala jsem žádný obraz, žádný by nebyl dost výstižný. Jen jsem vnímala, že je to velké, obrovské, že nás to dalece přesahuje.

Nahar říká, že jsme tomu společně s Petrem pomohli vtisknout novou podobu, obohatili to a posunuli k nové podobě. Pak jsme šli dovnitř, čekala jsem na Nahara, kudy tam vstoupíme, ale Nahar povídá, že tady budu mít už jiného průvodce. Pak vnímám, že vedle mě stojí můj Petr, bere mě za ruku a jdeme spolu do té krásné harmonie.

Nevnímám nic konkrétního, jen jakési zamlžení jako opar, který se kolem nás lehce vznáší. Jsme společně uvnitř toho světa, držíme se za ruce a hledíme na sebe a vnímáme krásu společného souznění. Naše srdce jsou jak dva bílí ptáčci, volní a svobodní, kteří letí k sobě. Pak vedle sebe ležíme a necháme se energiemi promývat. Užíváme si jejich dotek a společnou blízkost. Je krásné vnímat ten pocit, že jsme to my, co patříme k sobě, na celý život.

Nejsem už schopná vnímat více, protože u toho začínám usínat.

Každá úroveň otevírá dveře k dalšímu posunu dál

Petra Nováková: Prosím, Spojené Síly Světla, můžete mi k tomu něco říci, nějaké informace? Děkuji.

Příroda: „Měli jste oba možnost pocítit vyšší harmonii, která vzniká ze společného souznění, která se mezi partnery přirozeně zvyšuje, jak se společně slaďují. Měla jsi pocit, že se uvolňují některé jakoby bariéry, které ještě nedovolovaly se k sobě zcela přiblížit. Které vznikly odlišnou minulostí, kterou každý z vás prošel a která každou bytost ovlivňuje. Všechny zážitky, zkušenosti, které vás potkaly a ovlivnily vaše současné vnímání, vnímání vašeho chování vůči sobě navzájem, prožívání do různých extrémů.

A teď se postupně toto vnímání sebe navzájem vylaďuje do středu. Aby všechno vnímání, prožívání, které spolu pociťujete, bylo čisté, nezkreslené vrstvami a prožitky z vlastní minulosti. Ale bylo skutečné, tady a teď, na základě vlastní čistoty, dosažené harmonie vlastní i společné. Tohle je jen jedna fáze, přijdou další, které budou představovat stále větší sladěnost, blízkost mezi partnery.

Ke každé harmonii existuje harmonie vyšší, pokud se na jejím dosažení pracuje. Za každým dosaženým bodem, úrovní, zpracovanou oblastí se pak otevírají další dveře, které přináší důsledky dosavadní práce na sobě, posun ve vlastním vývoji a nové možnosti, jak se posouvat ještě dál.“


Na tuto část příběhů o nepříznivém vlivu Temného vědomí v dávné minulosti i v dnešní době bezprostředně navazují další pokračování 63B. Temné vědomí – příběhy z minulosti V63C. Temné vědomí – příběhy z minulosti VI63D. Postupné hledání společné harmonie v partnerském vztahu.


Dodatek k aktuální situaci - vloženo 16. 10. 2017

Petra Nováková

 

Po vzájemných složitých očistách a dospění i k harmonickým okamžikům, se ukázalo, že není pro naše bytosti po dvou letech společného partnerského vztahu ( tedy na konci roku 2015) již dále vhodné pokračovat ve světelném vývoji společně jako partneři.

Naopak, že je vhodné dále pokračovat a pracovat na svém světelném vzestupu každý sám za sebe. A otevřít se tak novým příležitostem, které na každého z nás čekaly, či teprve čekají.

© Petra Nováková, červenec 2013
© Petr Svoboda, červenec 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 155
  • 29
  • 24
  • 22
  • 23

Celkový počet hlasů: 253