Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC I | Nestačí jen bourat, je potřeba také tvořit novou cestu

Nestačí jen bourat, je potřeba také tvořit novou cestu

Jiří Novák Vloženo 7.2.2010
Jiří Novák

Komunikace z 25.11.2009

    Většina z informačních webových stránek je pouze rozbíječem starého. Nedávají však nové návody, kudy jít, co konkrétně udělat, aby se vývoj na Zemi radikálně změnil. Pouhý nárůst nespokojenosti a odporu ještě není návodem. Podívejme se na rok 1989. Nárůst nespokojenosti tehdy způsobil zhroucení režimu. Nebyly však nové návody, kudy jít dál, jak řídit stát a ekonomiku, aby se situace razantně změnila. Vedení se chopili ti, co byli prosáklí dřívějšími způsoby fungování a existence. Nebo dokonce ti, co to vedli už dříve. Jen založili jiné politické strany s novým kabátem. A podívejme se na dnešní výsledek. Korupce, morální a mravní úpadek patrný již na nejvyšších politických špičkách. Sexuální aféry nejvyšších politických představitelů státu. Jak nevhodné způsoby udržování a respektování rodiny, kterou náš právní systém považuje za základ národa a státu. Nehody pod vlivem alkoholu - poslanci a senátoři. Jaké tohle jsou příklady pro mladou generaci?

    Této chyby je potřeba se vyvarovat. Nestačí rozbíjet. Je nezbytné připravovat novou cestu. Dávat k ní jednoznačný návod. Stavět takové podmínky, které může následovat každý, kdo má dobrou vůli. Konstruktivně a jednoduše vysvětlovat veřejnosti novou cestu. A dávat informace o této nové cestě. Poskytovat impulsy a návody, jak na ni vstoupit. Rozbíjet staré chce sice určitou odvahu, ale je to snadné. Tvořit nové chce daleko větší odvahu a není to jednoduché.

 

Diskusní téma: Nestačí jen bourat, je potřeba také tvořit novou cestu

Datum 11.02.2010

Vložil Luděk Kováč

Titulek není nových cest

Není potřeba hledat nových cest, protože je jen jedna Cesta. Je to Cesta bezvýhradné Lásky a Poznání, která potřebuje nové přístupy a postoje. Vše jsme již mnohokrát vyzkoušeli jen ne Bezvýhradnost v Lásce a v Poznání(spíše v Moudrosti) v žité a prožité praxi ve 3D, právě proto jsou tady z mnoha Světů bytosti jako zástupci svých civilizaci a hierarchií, kterí mají přinést Evangélium Pravdy o jedinečné a Jedinné CESTĚ.

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: není nových cest

Že existuje jen jedna duchovní cesta? To je pouze hra se slovíčky. Z mého pohledu Stará duchovní cesta zůstává uvnitř tohoto Vesmíru a jeho duchovních úrovní. Dívá se tedy na Vesmír a principy jeho fungování zevnitř. Chceme-li však skutečně objektivně pochopit, jak Vesmír funguje, potřebujeme se něj podívat zvnějšku, shora, z vyššího duchovního nadhledu, z pozice vyšších duchovních světů nad naším Vesmírem i jeho stvořitelskými úrovněmi. A to umožňuje pouze Nová duchovní cesta, která dává člověku možnost dostat se výší své vnitřní frekvence ven z tohoto Vesmíru až do těchto vyšších světů. Uvedu názorné přirovnání. Jste-li ve vagónu bez oken, budete vnímat, že to hází, ale vůbec nebudete tušit, kam vagón směřuje. Jestli skončí bezpečně v nádraží nebo na slepé koleji nárazem do skály. Až pohled zvnějšku na vagón vám dá představu kudy jede, kam směřuje a jak dopadne. Chcete-li z jiného pohledu poznat a pochopit, co znamená pohled zvnějšku na náš svět, přečtěte si knihu Geoff Boltwood: Posel - cesta duchovního učitele. O tomto "bodu za nekonečnem" píší i Bergier, Pauwels: Jitro kouzelníků. Já se tím budu podrobně zabývat v 15. článku, který uveřejním zhruba za měsíc někdy v březnu. Takže z mého pohledu jde o radikální rozdíl, jestli se na Vesmír dívám zevnitř nebo jestli mám možnost proniknout výší svojí harmonie až nad něj. Proto označení Nová duchovní cesta je z mého pohledu zcela na místě, protože skutečně poskytuje hledajícímu naprosto novou příležitost.

Datum 16.02.2010

Vložil LK

Titulek Re: Re: není nových cest

Existuje mnoho duchovních cest , některé vedou do "nebe" a některé do "pekla". Některé tam vedou docela zpříma a některé oklikou. Některé se zdají že směřují do "nebe" a končí v "pekle" a některé že vedou do "pekla" a vedou do opravdového NEBE. V tom je právě ta potíž, že nám byla dána svobodná volba a my jí máme používat, abychom dokázali rozlišit co je Dobré a co až tak není pro nás Dobré, protože nakonec Vše je Dobré! Takže nakonec můžeme klidně říci následující : Je jen Jedna CESTA a je dostatečně široká, aby si na ní každý našel svou pěšinku, protože CESTA nemusí být pro účastníka na Cestě z jeho pohledu přímá, schůdná,bez překážek. Stále musí být ostražitý a pozorný kudy kráčí a kam směřuje, aby nesešel z Cesty a neocitnul se ve Škarpě. Ta naopak může být skvěla, dlážděná a je uzoučká, jasně navádějící kam jít. Člověk-jdoucí, už nehledající, přestane být pozorný, opravdově hledající a pak lehce spadne do Kanálu, který jako na potvoru není zakrytý, protože si někdo přilepšil ve sběrných surovinách(úsměv). Na té široké skutečné CESTĚ je jeden chodníček, který je Cestou na CESTĚ a je nejpřímější. Pokud bude mít rozhořelý Oheň (nejen zapálený, ale opravdu rozhořelý) ve svém Srdci a aby to nebyla jen tak nějaká fráze, tak v T44(označení IST podle pořadí těl a rovin v těle) a v něm probuzené , aktivní Vědomí (V44), které svítí jako maják a navádí bezpečně kam je potřeba. Světlo tohoto ohně Vás povede a jakmile dosáhnete svého vnitřního Sloupu Božství, dosáhl jste nejkratší spojnice mezi dvěma body 1 a 10. Dosáhl jste přímky v podobě Sloupu Božství a pozvedl jste svá Andělská Křídla, není nic jednoduššího než skončit s hledáním a kráčením, můžete Vzlétnout a letět vstříc k POČÁTKU přes moře Projevení se k Pramení Bytí vyvěrající z Neprojeveného.
Pokud chcete jít za hranice tohoto Vesmíru , to je 11. Vesmíru, musíte nejprve poznat a zvládnout svůj vnitřní vesmír- Mikrokosmos, pak teprve můžete díky využívání metody zvané analogická podobnost, pořádně prozkoumat a především pochopit tento 11. Vesmír a jeho Stvořitele, skutečného Syna Pravého OTCE, Stvořitele všech Stvořitelů. Pokud nepoznáte Syna k Otci se nedostanete, platí to ve Vašem vnitřním vesmíru, tak i v tom Velkém a ještě Větším konečném BYTÍ.
To co nabízíte je pasivita, omezení Vědomí a jeho stagnaci, líbivá slova vedoucí ke ztrátě Svobody Ducha a Krasy Duše. Povím Vám jedno tajemství, které vlastně není tajemstvím, protože bylo zveřejněno v Klíči opravdové Kabale. Písmeno A v mystice písmen má schopnost vypěstovat v praktikujícím například schopnost rozpoznat a pochopit jakýkoliv symbol a zároveň rozpoznat jeho způsob nabití(energeticky i informačně). Myslíte si že jsem nezačal za ty roky co jsem Vás učil a roky poté používat nabyté schopnosti, respektive že se neujala žádná z těchto schopností na mentální, astrální a dokonce fyzické úrovni ? Cokoliv totiž děláte na sobě vede k rozšiřování Vědomí a tím i se Vám rozšiřuje a vyrovnává(ale vlastní prací) Cesta. Dává Vám možnosti, jak použít nabytých schopností v pomoci trpícímu lidstvu, tak jak to psal a říkal F.B. !!! nyní je potřeba pozvednout Vědomí kolektivního Vědomí Lidstva zde na planetě. Pozvednout znamená očisťovat od závojů a mlh, které kladou a zastírají TI, kterým Vy říkáte Stvořitelé, ale kteří jsou nepřátelé Lidstva a kteří chtějí otročit a trvale zotročit své domnělé poddané. Jestli jim chcete sloužit, tak jste podepsal PAKT a za ten budete muset zaplatit nejvyšší cenu, protože ten kdo zabíjí (umrtvuje) svého Ducha a nebo pomáhá umrtvovat Duchy jiných, dopustil se smrtelného přestupku, za který může být i vymazán z knihy Života. Nestraším Vás , nemám to ve zvyku, je Vám dávám možnost zeptat se sebe sama jestli víte co opravdu děláte.....???!!!
Na těchto stránkách už nebudu diskutovat nad tím co napíšete. Od středy , to je 17.2. otevíráme naše stránky www.rahunta.cz kde budou zveřejněny naše polemiky v plné podobě s odkazy na Vaše stránky. Zároveň budu psát a zveřejňovat skutečné praktiky pro pozvednutí každého opravdu hledajícího, které jsou výsledkem rošířeného Vědomí , poznání nezkreslené skutečnosti a žité praxe.
V co nejkratší době chci zveřejnit článek pod názvem Filipika proti duchovním misomusům, kde chci ozřejmit metodicky to co se děje na české duchovní scéně, ale i světové. Bude to stručné, jasné a asi pro Vás příliš břitké, ale takový jsem!

Datum 26.02.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Re: Re: není nových cest

Pokud jste na cestě duchovního vzestupu (měřeno frekvencí vnitřní bioenergie a ne rozsahem znalostí či schopností) a následujete impulsy, které přicházejí, pak nemůžete spadnout do škarpy. Lidem, kteří na skutečném vzestupu nejsou, se to však může stát velmi snadno. Ať už mají jakýkoliv informační rozhled.

© Jiří Novák, únor 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Diskusní téma: Nestačí jen bourat, je potřeba také tvořit novou cestu

Datum 11.02.2010

Vložil Luděk Kováč

Titulek není nových cest

Není potřeba hledat nových cest, protože je jen jedna Cesta. Je to Cesta bezvýhradné Lásky a Poznání, která potřebuje nové přístupy a postoje. Vše jsme již mnohokrát vyzkoušeli jen ne Bezvýhradnost v Lásce a v Poznání(spíše v Moudrosti) v žité a prožité praxi ve 3D, právě proto jsou tady z mnoha Světů bytosti jako zástupci svých civilizaci a hierarchií, kterí mají přinést Evangélium Pravdy o jedinečné a Jedinné CESTĚ.

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: není nových cest

Že existuje jen jedna duchovní cesta? To je pouze hra se slovíčky. Z mého pohledu Stará duchovní cesta zůstává uvnitř tohoto Vesmíru a jeho duchovních úrovní. Dívá se tedy na Vesmír a principy jeho fungování zevnitř. Chceme-li však skutečně objektivně pochopit, jak Vesmír funguje, potřebujeme se něj podívat zvnějšku, shora, z vyššího duchovního nadhledu, z pozice vyšších duchovních světů nad naším Vesmírem i jeho stvořitelskými úrovněmi. A to umožňuje pouze Nová duchovní cesta, která dává člověku možnost dostat se výší své vnitřní frekvence ven z tohoto Vesmíru až do těchto vyšších světů. Uvedu názorné přirovnání. Jste-li ve vagónu bez oken, budete vnímat, že to hází, ale vůbec nebudete tušit, kam vagón směřuje. Jestli skončí bezpečně v nádraží nebo na slepé koleji nárazem do skály. Až pohled zvnějšku na vagón vám dá představu kudy jede, kam směřuje a jak dopadne. Chcete-li z jiného pohledu poznat a pochopit, co znamená pohled zvnějšku na náš svět, přečtěte si knihu Geoff Boltwood: Posel - cesta duchovního učitele. O tomto "bodu za nekonečnem" píší i Bergier, Pauwels: Jitro kouzelníků. Já se tím budu podrobně zabývat v 15. článku, který uveřejním zhruba za měsíc někdy v březnu. Takže z mého pohledu jde o radikální rozdíl, jestli se na Vesmír dívám zevnitř nebo jestli mám možnost proniknout výší svojí harmonie až nad něj. Proto označení Nová duchovní cesta je z mého pohledu zcela na místě, protože skutečně poskytuje hledajícímu naprosto novou příležitost.

Datum 16.02.2010

Vložil LK

Titulek Re: Re: není nových cest

Existuje mnoho duchovních cest , některé vedou do "nebe" a některé do "pekla". Některé tam vedou docela zpříma a některé oklikou. Některé se zdají že směřují do "nebe" a končí v "pekle" a některé že vedou do "pekla" a vedou do opravdového NEBE. V tom je právě ta potíž, že nám byla dána svobodná volba a my jí máme používat, abychom dokázali rozlišit co je Dobré a co až tak není pro nás Dobré, protože nakonec Vše je Dobré! Takže nakonec můžeme klidně říci následující : Je jen Jedna CESTA a je dostatečně široká, aby si na ní každý našel svou pěšinku, protože CESTA nemusí být pro účastníka na Cestě z jeho pohledu přímá, schůdná,bez překážek. Stále musí být ostražitý a pozorný kudy kráčí a kam směřuje, aby nesešel z Cesty a neocitnul se ve Škarpě. Ta naopak může být skvěla, dlážděná a je uzoučká, jasně navádějící kam jít. Člověk-jdoucí, už nehledající, přestane být pozorný, opravdově hledající a pak lehce spadne do Kanálu, který jako na potvoru není zakrytý, protože si někdo přilepšil ve sběrných surovinách(úsměv). Na té široké skutečné CESTĚ je jeden chodníček, který je Cestou na CESTĚ a je nejpřímější. Pokud bude mít rozhořelý Oheň (nejen zapálený, ale opravdu rozhořelý) ve svém Srdci a aby to nebyla jen tak nějaká fráze, tak v T44(označení IST podle pořadí těl a rovin v těle) a v něm probuzené , aktivní Vědomí (V44), které svítí jako maják a navádí bezpečně kam je potřeba. Světlo tohoto ohně Vás povede a jakmile dosáhnete svého vnitřního Sloupu Božství, dosáhl jste nejkratší spojnice mezi dvěma body 1 a 10. Dosáhl jste přímky v podobě Sloupu Božství a pozvedl jste svá Andělská Křídla, není nic jednoduššího než skončit s hledáním a kráčením, můžete Vzlétnout a letět vstříc k POČÁTKU přes moře Projevení se k Pramení Bytí vyvěrající z Neprojeveného.
Pokud chcete jít za hranice tohoto Vesmíru , to je 11. Vesmíru, musíte nejprve poznat a zvládnout svůj vnitřní vesmír- Mikrokosmos, pak teprve můžete díky využívání metody zvané analogická podobnost, pořádně prozkoumat a především pochopit tento 11. Vesmír a jeho Stvořitele, skutečného Syna Pravého OTCE, Stvořitele všech Stvořitelů. Pokud nepoznáte Syna k Otci se nedostanete, platí to ve Vašem vnitřním vesmíru, tak i v tom Velkém a ještě Větším konečném BYTÍ.
To co nabízíte je pasivita, omezení Vědomí a jeho stagnaci, líbivá slova vedoucí ke ztrátě Svobody Ducha a Krasy Duše. Povím Vám jedno tajemství, které vlastně není tajemstvím, protože bylo zveřejněno v Klíči opravdové Kabale. Písmeno A v mystice písmen má schopnost vypěstovat v praktikujícím například schopnost rozpoznat a pochopit jakýkoliv symbol a zároveň rozpoznat jeho způsob nabití(energeticky i informačně). Myslíte si že jsem nezačal za ty roky co jsem Vás učil a roky poté používat nabyté schopnosti, respektive že se neujala žádná z těchto schopností na mentální, astrální a dokonce fyzické úrovni ? Cokoliv totiž děláte na sobě vede k rozšiřování Vědomí a tím i se Vám rozšiřuje a vyrovnává(ale vlastní prací) Cesta. Dává Vám možnosti, jak použít nabytých schopností v pomoci trpícímu lidstvu, tak jak to psal a říkal F.B. !!! nyní je potřeba pozvednout Vědomí kolektivního Vědomí Lidstva zde na planetě. Pozvednout znamená očisťovat od závojů a mlh, které kladou a zastírají TI, kterým Vy říkáte Stvořitelé, ale kteří jsou nepřátelé Lidstva a kteří chtějí otročit a trvale zotročit své domnělé poddané. Jestli jim chcete sloužit, tak jste podepsal PAKT a za ten budete muset zaplatit nejvyšší cenu, protože ten kdo zabíjí (umrtvuje) svého Ducha a nebo pomáhá umrtvovat Duchy jiných, dopustil se smrtelného přestupku, za který může být i vymazán z knihy Života. Nestraším Vás , nemám to ve zvyku, je Vám dávám možnost zeptat se sebe sama jestli víte co opravdu děláte.....???!!!
Na těchto stránkách už nebudu diskutovat nad tím co napíšete. Od středy , to je 17.2. otevíráme naše stránky www.rahunta.cz kde budou zveřejněny naše polemiky v plné podobě s odkazy na Vaše stránky. Zároveň budu psát a zveřejňovat skutečné praktiky pro pozvednutí každého opravdu hledajícího, které jsou výsledkem rošířeného Vědomí , poznání nezkreslené skutečnosti a žité praxe.
V co nejkratší době chci zveřejnit článek pod názvem Filipika proti duchovním misomusům, kde chci ozřejmit metodicky to co se děje na české duchovní scéně, ale i světové. Bude to stručné, jasné a asi pro Vás příliš břitké, ale takový jsem!

Datum 26.02.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Re: Re: není nových cest

Pokud jste na cestě duchovního vzestupu (měřeno frekvencí vnitřní bioenergie a ne rozsahem znalostí či schopností) a následujete impulsy, které přicházejí, pak nemůžete spadnout do škarpy. Lidem, kteří na skutečném vzestupu nejsou, se to však může stát velmi snadno. Ať už mají jakýkoliv informační rozhled.