Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC II | Působení očistných energií letošních Velikonoc

Působení očistných energií letošních Velikonoc

Petra Nováková Vloženo 13.5.2011
Petra Nováková

Duchovní komunikace z 22. - 25.4.2011

Velikonoce jsou vždy obdobím velké očisty 

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně celkové situace. Co teď o Velikonocích probíhá. Děkuji. (Duchovní komunikace z 22.4.2011).

Sféra odpovědná za nový vývoj:   „Velikonoce jsou vždy obdobím velké očisty a letos tomu není jinak. Otevírají se ty pro danou chvíli nejtemnější vrstvy, které jsou připravené ke zpracování. A které většinou souvisejí s dalším vývojem a s temnou minulostí. Je proto důležité, abyste byli ve střehu. Vždy se znovu čistí vazby na Ježíše a jeho dobu a k tomu nejaktuálnější problémy, které bytosti tíží a brání dalšímu vzestupu. Nejvíce je ve vrstvách obsažena silná magie, která má nejen silné, ovládající účinky, ale navíc i ve chvíli obnažení tvořivé účinky. Proto jsou destrukční účinky silné a je důležité rychle zakročit. Očistné energie zasahují do mnoha věcí do hloubky, aby se uložené vrstvy uvolnily, a mohly se přihlásit o slovo. Je důležité nepříznivým energiím těchto vrstev nepropadnout a zůstat nad věcí.“


 

Obnažované karmické vazby umožňují dočistit minulost

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně celkové situace. Co teď probíhá? Duchovní komunikace z 23.4.11).

Karma: „Působící energie stále vypuzují temnotu z úkrytů. A bytosti, které tyto úkryty představují, se stále ozývají. Vše je nuceno k přerodu. Nic nezůstává v klidu. Energie doslova převrací vše naruby a obnažují pravou podobu věcí. Kamufláže vystupují napovrch. Karma silně působí, doslova rozvrtává usazeniny. Znamená to období změn a záleží na každé bytosti, zda těmto změnám půjde vstříc nebo se jim naopak postaví.“

Sféra odpovědná za nový vývoj: „Každé období má nějakou souvislost na minulost. Může být silná nebo úplně slabá. Tato vazba umožňuje, aby se mohla minulost dočistit, dořešit. Ať už v bytostech či celkově v rámci celé Planety a vývoje jejího i lidstva. Pokud minulost zůstala silně uchována a připomínána nějakým obdobím, datem či jinými insigniemi, znamená to, že se o to postaraly silné vrstvy. Ty donutily situace poskládat se tak, aby minulost nezůstala zapomenuta, ale naopak aby na ni zůstala silná vazba. Pokud je něco velmi na očích, znamená to dvě věci. Buď to byl úplný průšvih, nebo je to cesta, která přetrvala věky a je hodna následování. To ovšem musí být potvrzeno momentální situací, která tuto úspěšnost dokládá.

V případě křesťanství tomu tak není. Jako neustálá otevřená rána stále chrlí ven další a další vrstvy. Je živoucím propojením na minulost, která obsahuje příliš mnoho uvěznění a karmických vazeb. Bytosti zde mají zavázané své životy natolik, že byl vytvořen přímý kontakt propojení mezi minulostí a současností. Stále se tak poukazuje na nutnost toto období dočistit. Jinak bude stále tato minulost jako vřed vypouštět do dnešní doby temné zrůdné energie zkázy a zmaru. V období Velikonoc se znovu otevírají rány minulosti a umožňují, přímo nutí k dalšímu řešení. K projevení minulosti a k jejímu zpracování.“


 

Vynořuje se vždy to, co má být v daném období zpracováno

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně celkové situace. Děkuji. (Duchovní komunikace z 24.4.11).

Sféra odpovědná za nový vývoj:  „Včera jsme mluvili o tom, že pokud existují silné vazby na minulost, která jako vřed leží na celém vývoji, tyto vrstvy si najdou cestu, jak na sebe upozornit. Proto není vůbec náhodné, že tolik bytostí vnímá své vzpomínky na Atlantidu. Která byla velmi silným obdobím, které však vývoj na Planetě tvrdě poznamenalo. Bytosti jsou nastavené tak, že se vynořuje to, co má být zpracováno. A zůstávají vzpomínky a vazby na ta období, která jsou pro další vývoj bytosti důležitá, rozhodující. Proto existují vzpomínky na totéž období jak pozitivní, aby bylo vidět, co bylo na začátku, tak ty negativní, aby bylo jasné, čím to skončilo. Ze stejného důvodu teď probíhá tak bouřlivý boj na vašich stránkách. Vazby na magii jsou ve všech takto jednajících a vystupujících bytostech silně zakořeněné.“


 

Očistné energie mnohým doslova otevírají oči 

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně momentální situace. Duchovní komunikace z 25.4.11).

Příroda:  „Znovu se hromadí další nesouhlasné reakce na vašich stránkách. Důvod je však jediný. Takto reagující bytosti jsou ke svým odpovědím hnány na základě v sobě ukrytých vrstev, které reagují na očistné energie Velikonoc. Protože očista neprobíhá jen u vás, ale i globálně, tyto bytosti jsou vrstvami nuceny reagovat a takto mohou být jejich vrstvy likvidovány a jejich temnota též. Likviduje se ovšem pouze to, co souvisí s dalším vývojem, nikoli jejich vlastní karmická zátěž. A naopak jiné bytosti se mohou na základě těchto reakcí rozhoupat ke své vlastní změně. Protože konečně prohlédnou a uvědomí si na základě vyhrocených negativních slov, kde skutečně leží pravda. Proto některým tato slova otevírají oči, probouzí je, stahují z nich kamuflážní ovládací vrstvy, díky nimž neviděli skutečnou pravdu. A čisté energie tohle všechno rozpouštějí.“

© Petra Nováková, květen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 151
  • 12
  • 15
  • 20
  • 14

Celkový počet hlasů: 212