Pravčická brána
Úvodní stránka | Zkušenosti z duchovní léčby a karmické očisty | Přirovnání pomáhají lépe pochopit náročné situace

Přirovnání pomáhají lépe pochopit náročné situace

Věra Talandová Vloženo 19.3.2023
Věra Talandová

Text připravila k publikování a vložila na web Marie Holoubková


Přirovnání jako pomůcka k lepšímu pochopení a zvládnutí náročných situací 

Duchovní komunikace 27. 9. 2022

Věra Talandová: Krásné ráno, Sféro Příležitosti. Vnímám impulz od Spojených Sil Světla, Karmy a Přírody připravit článek složený z duchovních komunikací s různým přirovnáními, podobenstvími, sloužícími jako pomůcka pro lepší pochopení. Abych si lépe uvědomila, jak náročné situace zvládat a srovnat se s nimi. Z různých období v mojí očistě od října loňského roku.

Sféra Příležitosti: „Ano, impulz je od nás, už to nějakou dobu vnímáš, teď to nabralo konkrétnější podobu. Ty sama po tolika letech na světelném vzestupu máš chvíle, kdy je potřeba, aby sis uvědomila, jak se s určitou složitou situací vypořádat, jak dál. K tomu velmi pomáhá říci si nějaké připodobnění. Jsi pak lépe schopna si své nesprávné myšlenky, pocity, chování v dané chvíli uvědomit a navést je jiným směrem.

Je to vlastně taková pomůcka, jak určité situace lépe zvládat.

Například náš návrh před dvěma dny, kdy k tobě proudily silně nepříznivé vlivy: „Buď jako pevnost, skála, hora. Nějaký vítr, vichr s tebou nehne. Ty přece jako ta skála, pevnost, hora nebudeš uhýbat větru ani vichřici. Drž si svou pevnost proti těmto vlivům. Nemohou ohrozit tvoji světelnou cestu, tvoji stabilitu.“

Tento náš návrh ti pomohl uvědomit si sebe, jako pevnou základnu, horu, když okolo tebe dují větry nepříznivých vlivů, někdy i vichřice. Pomohlo ti to nakonec zůstat pevná, nenechat se vychýlit. I když už určité rozhození u tebe proběhlo.
Světelná cesta je samozřejmě o pružnosti myšlení a činů, reagování na momentální situace optimálně. Stabilita je však stejně zásadní pro zvládání vypjatých situací. Mít se o co opřít. Což je hmotná strava, zdravý životní styl, a zároveň vnitřní klid, ke kterému ti pomohla právě ta připodobnění.
Přirovnání k hoře má navíc více významů. Nejen ukotvení ve hmotě, ale i připomenutí, že cestou na vrchol fouká více než v nížině. I na vrcholu může být velký vichr. Ale zároveň vrchol přestavuje i větší rozhled, nadhled.


Pro každou bytost jsou v určité chvíli připodobnění důležitá. Bytost díky nim lépe situaci pochopí a srovná se s ní.“


Ocenění sama sebe, láska k sobě, sebedůvěra

Duchovní komunikace 30. 10. 2021

Věra Talandová: Ahoj Přírodo, včera jsem měla zvláštní sen, něco o stavění základu vesmíru. Zase jsem tomu tolik nerozuměla, bylo to složité, ale v té chvíli mi přišlo, že je to pro mě impulz, že si mám svůj život stavět od základů, respektive vrátit se k nim více – což je strava, pohyb, pozitivní nastavení, atd. až k té nadstavbě, kde to má i vyšší smysl.

Příroda: „Perfektní, to je přesně to poselství. Neustále posilovat své základy. Je hezké žít svůj život čistě na základě světelných principů. To znamená ve vaší lidské současné civilizaci opravdu hodně. Takových bytostí není mnoho ve srovnání s množstvím bytostí, které v současnosti obývají Zemi. Ale je to málo pro tebe. Celé věky jsi na příležitost kráčet na světelném vzestupu čekala, a teď jsi ustrnula v určitém momentu. Je tam určitá nedůvěra v sebe, že dokážeš víc. Tato nedůvěra v sebe je jedním z bodů, které tě pořád ještě brzdí v rozletu. Podřídivost, sloužení druhým jsi z větší části zvládla zpracovat, pořád tam je však nižší sebedůvěra.

Pro lepší pochopení uvedu příklad:
Lékař vystuduje a je připraven léčit. Je schopný, talentovaný, přesto si nedůvěřuje. Bojí se jít dál. A tak lidským bytostem pomáhá tak, že si s nimi povídá, dodává jim sebedůvěru na zvládnutí zdravotního problému. To je velká pomoc, to určitě do jeho léčby patří. Ale on musí jít dál, začít léčit na dalších úrovních, prakticky jim pomoci – dát do sádry zlomenou nohu, provést operaci, která jim zachrání život. Sama z toho vnímáš, že popovídat si s bytostí, která má zlomenou nohu nepomůže. Je potřeba se sebedůvěrou začít dělat další kroky v praxi a praxí se zlepšovat.

Vždy se hraje nejen o další podobu toho současného života, ale i následujících zrození. Ale to je informace jen na okraj. Svoji karmickou očistu z nedořešené minulosti, svoji současnost i budoucnost můžete řešit a ovlivnit svými postoji jen právě teď v přítomnosti.

Jste v bodu, odkud je možné se skokově posunout. Mnoha bytostem se drobný skok již daří. Nebo spíš by se dalo říct, velký krok. Pro tebe to neznamená začít dělat mnohem víc. Tvoje práce je dostatečná, spolehlivá, zodpovědná. Ale začít něco dělat jinak. U tebe jde o přenastavení ještě některých chybných postojů. Pochopit to a převést do života.

Za celou svou existenci, statisíce zrození jsi u takové šance nestála. Chceš ji využít nebo zahodit? Vnímám z tebe, že ji chceš využít. Ale díky určitému sebepodceňování si to rozmluvíš. Jsi schopná to zvládnout. Jinak by se ti tato šance neobjevila, neotevřela. Jsi i připravená. Jde o to překonat tu překážku, která tomu brání – pořád ještě nedostatek sebevědomí a sebelásky ve smyslu chtít pro sebe to nejlepší. A vědět, že si to zasloužíš. Ne chtít to nejlepší jen pro druhé. To leží před tebou. Ta šance tu je. Co s ní uděláš je na tobě. Na nastavení priorit. Každá bytost to má jinak, toto je úkol pro tebe.

I tvoje neustálé zdravotní problémy, některé vážné, mají určitou souvislost s láskou k sobě. A v minulosti s obětováním se pro druhé. Bolesti, nedostatek zdraví je velmi náročné ustát. Avšak nezaměřuj se jen na to, jak to zvládnout. Zaměř se na ocenění sama sebe, lásku k sobě. Toto musí převážit. Pokud toto v sobě člověk má, nebo si vypěstuje, vše se mu pak snáze zvládá. I nachází příležitosti, jak problémy eliminovat. Když se má člověk dostatečně rád, i nepříznivými situacemi může projít snadněji. A nalézá řešení. Pokud chybí sebeláska, člověk z dlouhotrvajících zdravotních problémů a bolestí propadá melancholii, nedůvěře v sebe ještě víc, často i depresím. Aby ses dostala do bodu, kdy jednou bude možná náprava geneticky podmíněných zdravotních problémů, je nutné zvládnout toto přenastavení tvé mysli.
Dostala jsi velký dar v podobě karmické očisty formou světelných operací, které trvaly rok. Bez nich bys nemohla pokračovat dál. To se dělo proto, že sis to svou usilovnou dlouhodobou prací na sobě zasloužila a že se s tebou na světelné cestě počítá.

Zaměř se na lásku k sobě, ocenění sebe, pozitivní pohled na ty dobré věci, které se ti dějí, na život. Máš těžké zkoušky, protože jsi v minulosti nedostatečně řešila impulzy ke změně, které ti přicházely, nebo na ně vůbec nedbala. Ale stále to lze změnit. Už to stojí hodně sil, zmobilizovat se a zvládnout změnu. My, Spojené Síly Světla se ke tvé snaze o změnu vždy připojíme, je-li dostatečná.

Jdi za svým světelným cílem.“

VT: Děkuji, Přírodo.Poznámka Jiří Novák:

Světelné operace jako nová forma karmické očisty

Některé vnitřní bloky z dávné minulosti byly u dlouhodobě karmicky se čistících jedinců už natolik zatuhlé a ztvrdlé, že odolávaly všem pokusům o jejich otevření, zpřístupnění obsahu, následnému karmickému rozvázání a umožnění jejich nahrazení novým návykem. V listopadu 2021 se objevila nová možnost, jak se s těmito zatvrdlými bloky vypořádat. Síly Světla vedoucí karmickou očistu tomu říkaly „světelné operace“. O co přitom šlo?

Obnažený blok nebyl rozvázán běžným způsoben. Místo toho byl jakoby vyříznut a nahrazen novými světelnými strukturami s příznivými informacemi.

Navenek jsem to vnímal tak, že dotyčný člověk byl obalen v léčivé světelné bioenergii, podobalo se to bílé vatě. Když barva byla čistě bílá, v takovém případě probíhalo nahrazování bez problémů. Pokud během nahrazení docházelo k částečnému blokování, například když bytost člověka nechtěla dobrovolně vše vydat – pak se barva vaty měnila na lehce šedou, až výrazněji šedou. Nebo dokonce tmavou, pokud nahrazení nešlo vůbec provést za situace, kdy odpor bytosti vůči nahrazení byl velmi silný.

Tato forma očisty pomohla několika jednotlivcům urychlit jejich pokrok na duchovní cestě. Pokračovala ještě téměř po celý rok 2022. V dnešní době na počátku roku 2023 už není potřeba tuto formu karmické očisty používat.


Duchovní komunikace se Světelnými silami je základ

Duchovní komunikace z roku 2020

Věra Talandová: Spojené Síly Světla, Karmy a Přírody, řekněte mi prosím něco krátkého o duchovní komunikaci s vámi.

Energie ze špičky NDC: „Vaše komunikace s námi Světelnými silami je na vašem světelném vzestupu zásadní. Bez ní nejste samostatní, jste odkázáni na informace od druhých. Prostě se jen vezete a čekáte, co se dozvíte od ostatních. To je příklad nezodpovědného přístupu k vaší světelné cestě. Raději věnujete čas a energii výmluvám než samotné práci. A jestliže máte ve svém charakteru tuto vlastnost, určitě to stojí za zamyšlení, jestli nepřišel čas to změnit.

Od začátku vašeho dobrovolného vstupu na NDC slyšíte, že duchovní komunikace s námi je základ. Přemýšlejte o tom, proč si myslíte, že se vás to netýká. Brání-li tomu nějaká příčina, odstraňte ji. Chcete pracovat pro světelnou cestu? Komunikujte tedy s námi, jedině tak se dozvíte, co je třeba, co je důležité, i kdy. Komunikace je přece zásadní při jakémkoliv dorozumívání.

Jestliže jste dobrovolně přijali svůj úkol na světelné cestě, tak vězte, že součástí toho úkolu je právě komunikace s námi.

VT: Děkuji, Energie ze špičky NDC.


Cesta hlubokým temným lesem

Část duchovní komunikace ze 17. 1. 2022

Příroda: „V této fázi očist se dostávají na povrch pro tebe nejtěžší záležitosti k vyřešení. Procházíš velmi těžkým obdobím. Chce se nyní po tobě hodně odolnosti a trpělivosti.

Mám-li použít srozumitelného příměru pro tvoje pochopení, tak jakoby musíš projít hlubokým, hustým, temným, strašidelným až strašlivým lesem se spoustou nástrah, třeba v podobě strachů…. Víš, že za tímto lesem je slunná světelná paseka, na kterou se musíš dostat. Tam budou čekat jak odměny, tak další úkoly pro tvůj život. Je to tam už jiný svět. Nemůžeš ten les nikudy obejít, musíš ho projít, je to nejkratší cesta. Obejití by mohlo znamenat prodlevu i několika životů.

Využij veškeré podpory, kterou můžeš mít, podporu nás Spojených Sil Světla, Karmy a Přírody, podporu ve stravě, čistých doplňcích stravy, zdravém životním stylu, to znamená zpevněné základy a podporu partnera.

S odvahou jdeš, víš, že to není jednoduché, občas upadneš, jsi poškrábaná, někdy trochu potlučená, ale s odvahou jdeš dál. Bojuješ sama za sebe. Víš, že potom už to bude o něčem jiném, a to tě posiluje, dodává odvahy se nebát a pokračovat v cestě. Les se ti může zdát nekonečný, ale není. Je to v podstatě kousek, to strachy cestu prodlužují. Jdi dál, s pozitivním naladěním sama k sobě, nezastavuj se, jen se občas nadechni, neotáčej se, odpočinout si chvíli můžeš na té voňavé, prosluněné světelné pasece, plné života. Pak už se nebudeš moct dočkat dalších úkolů. 


Dělám vše pro změnu této situace

Duchovní komunikace 30. 10 2022

Věra Talandová: Krásné ráno, Sféro Příležitosti. Chtěla jsem napsat, že dělám, co můžu, ale mám u toho určité negativní pocity. Není to asi optimální, asi můžu mnohem víc, pokud budu chtít. Uvědomila jsem si, že rčení „dělám, co můžu“ je u nás zažitá formulace, když se něco nevede.

Sféra Příležitosti: „Krásné ráno, přesně tak. Je to zavádějící formulace. Při něm je bytost energeticky omezovaná. Samotná slova jsou v pořádku, není řečeno, co všechno bytost může. Ale energeticky je tam omezení. Jakýsi strop, vytvořený právě z nedůvěry velmi mnoha bytostí, z jejich víry, že jejich možnosti jsou omezené.

Přesnější a lepší je například – „dělám vše pro změnu této situace“. A naslouchat impulzům, které přesně poukazují na to, co vše je důležité pro danou změnu udělat. Jsou to prosté postupy, přesto málo pochopené.“


Léčba jizev

Duchovní komunikace 5. 11. 2022

Věra Talandová: Krásné ráno, Sféro Příležitosti. Pokračuji v léčbě jizev na těle. Zároveň se léčí i psychické a duchovní-energetické pozadí těchto jizev. A mám z toho velmi dobrý pocit.

Sféra Příležitosti: „Krásné ráno. Ano, to je úžasná možnost, jak se zase v určité oblasti posunout dál. V posledních měsících jsi udělala kus práce na ocenění sama sebe, svém sebevědomí. Toto je další šance napravit určité záležitosti. Jizev máš mnoho, uleví se ti, až situace okolo nich zpracuješ tímto způsobem.

A je hezké, že i vážné situace umíš brát s humorem. I vážné záležitosti lze brát s nadhledem, s trochou humoru, lehce. Tak by vlastně měl probíhat i váš život. V radosti, radostně, s radostí.

VT: Děkuji, Sféro Příležitosti.


Nesmyslnost vytváření negací

Duchovní komunikace 5. 2. 2023

Věra Talandová: Krásný den, Sféro Příležitosti. Chtěla jsem dnešní komunikaci s tebou vynechat. Něco jsem neudělala, jak jsem si představovala, tak se stydím.

Sféra Příležitosti: „Krásný den Věro. Jakýmsi falešným studem přidáváš k negacím další negaci. Nedává to smysl. Proč se stydíš přede mnou? Já jsem, když to připodobníme vašim měřítkům, v nadhledu, nad věcí, neutrální, nezlobím se, nesmutním.

My světelné instituce máme radost z každé bytosti, která se vydá po světelné cestě, požádá nás o pomoc. My rády pomáháme. Ale my můžeme přidat světelné energie pouze ke světelným pozitivním energiím, které vytváří sama bytost. Pak může být naše pomoc i výrazná, výrazný celý výsledek.

Rozhodne-li se bytost vytvářet jakékoliv negace, respektujeme její volbu. Pak se nám z vlastního rozhodnutí vzdaluje. Nemůžeme násilím zvrátit její rozhodnutí. Posíláme jí impulzy ke změně tohoto negativního kurzu různými formami. Ve formě článku, který si přečte, rozhovoru s jinou bytostí, pořadu, který shlédne, na světelném vzestupu i duchovní komunikací s námi…

Chce-li bytost čehokoliv dosáhnout, musí vyvinout jisté úsilí. Například chce-li jíst, musí si potraviny nakoupit, vypěstovat, obstarat… Bez úsilí to nejde. Máte přísloví – bez práce nejsou koláče. Tak je to i se světelnou cestou. To je život.

Takže nemá smysl k nějaké chybě, nepovedené události přidávat další negaci, třeba ve formě studu, sebeobviňování, či jiné destrukce. Ale smysl má přejít okamžitě do Pozitivní Přítomnosti. To je velmi silné. V této Pozitivní Přítomnosti si bytost může uvědomit poučení z nepovedené záležitosti, z negativního myšlení. A nesmyslnost vytváření negací.

Pozitivní Přítomnost máš „ve svých rukách“, je to tvoje právo. A komunikace se mnou má smysl i proto, že to spolu můžeme rozebrat.“

VT: Děkuji, Sféro Příležitosti.


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci.


V rubrice  Vydané KNIHY  najdete přehled a objednávkový formulář k našim knihám zaměřeným na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.


V krátkých videích na Facebookové stránce  Proč jsme tady na Zemi  vysvětlujeme témata spojená s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, aby se hledajícímu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním bytostí. Pro přehrání videa není nutné mít vlastní účet na FB a přihlašovat se na FB. Případně lze zadat odkaz napřímo na všechna videa: https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos


© Věra Talandová, březen 2023
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 123
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0

Celkový počet hlasů: 125