Pravčická brána
Úvodní stránka | K aktuálním otázkám nového vývoje | K aktuál. otázkám nového vývoje A1-29 | A25. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? – část III

A25. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? – část III

Petra Nováková Vloženo 7.12.2012
Petra Nováková

Vše, co teď na Zemi probíhá, se děje nově. Nová duchovní cesta se stala vyspělým stabilizovaným systémem. Dnešní vývoj směřuje k zásadním hmotným změnám ve vývoji. Lidstvo jako celek dostalo novou šanci, ale jednotlivci si tuto šanci potřebují zasloužit. Rok 2012 je možností i pro ty, kteří se ke změnám doposud nerozhoupali. Žádoucí dnes není další katastrofa, ale zásadní změny ve fungování hmoty. Bytosti ve hmotě se potřebují probudit do skutečné reality. Předchozí plány zrození i dřívější zásahy institucí, to vše se začne rozpadat. Pozitivní změny prosazované do života začnou eliminovat vliv minulých prohřešků. Nový vývoj netvoří žádné budoucí detailní vize. Každá detailní vize budoucnosti vlastně nový vývoj omezuje. Drtivé katastrofě v tomto období nic nenasvědčuje. Rozhodující stále zůstává práce na sobě, na světelných základech své bytosti.

Vše, co teď na Zemi probíhá, se děje nově

V následujících duchovních komunikacích předáváme další informace o tom, jak vnímají dnešní svět z pohledu shora Síly Světla vedoucí současný nový vývoj. Tato třetí část navazuje na úvodní článek A23. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? - část I a první část duchovních komunikací v  pokračování A24. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? - část II.

 

PN: Spojené Síly Světla, prosím, kdo mi můžete dát informace ohledně momentální situace se současným vývojem, jaké jsou krátkodobé výhledy do konce roku 2012, co nás ještě čeká a co v tuto chvíli probíhá. Děkuji. (Duchovní komunikace z 1. 12. 2012)

 

Světelná Sféra vedoucí Nový vývoj: „Všichni, kteří se o celkový vývoj zajímáte hlouběji a pracujete s pomocí světelných sfér a energií na jeho stálém světelném růstu, víte, že vše, co teď probíhá, se děje nově. Žádné vize, které se naplňují, žádný setrvačný neměnný stav, žádné pokračování v předem nalajnovaných kolejích. Kdyby tomu tak bylo, již by se dávno děly zcela odlišné věci, které by ukazovaly na nestabilní hmotnou situaci blížící se nevyhnutelně ke katastrofě.

 

Už je tomu dost let, co se určité bytosti rozhodly situaci svou i situaci celé Planety na základě vlastní práce na sobě změnit. V tom zůstává vše stejné. Rozdíl je v tom, že dnes pomáhá sobě i Planetě daleko více bytostí. Nutno ale podotknout, že jsou to především ty bytosti, které kráčejí po vzestupné světelné cestě. Protože jedině takové bytosti mají dostatečně vysoký duchovní nadhled a tím zajištěné napojení na vysoké světelné sféry. Tyto světelné sféry pomáhají těmto lidským bytostem v jejich očistě, aby tyto bytosti zase mohly na oplátku pomáhat svým konáním Planetě i Přírodě.

Nová duchovní cesta se stala vyspělým stabilizovaným systémem

Za uplynulých dvanáct let nového tisíciletí se změnilo to, že situace je dnes daleko více stabilní. Nová duchovní cesta už není žádným nováčkem, kterému se ještě klepou kolena, když se pokouší teprve se postavit na své nepevné nohy. Dnes již o NDC můžeme mluvit jako o vyspělém systému, který pevně směřuje ke stále vyšší světelné čistotě. Který funguje, má pevné základy a pracuje na svém neustálém zdokonalování.

 

V tuto chvíli je cílem tohoto zdokonalování především hmotné projevení všech změn, které se zatím v duchovním pozadí lidstva, Planety, vývoje odehrály. Aby vše mohlo pokračovat dál.

 

Stará duchovní cesta má své vlastní, obvykle katastrofické vize budoucnosti

Dosah na vize odpovídající budoucnosti nového vývoje nemůže mít žádná z bytostí, které dosud setrvávají ve svých starých kolejí. Které se doposud nechávají vést Starou duchovní cestou, protože k tendencím nového světelného vývoje se nepřidaly.

Všechny tyto bytosti proto mohou spatřit, vnímat pouze staré vize, které předkládá pohled Staré duchovní cesty. Což obvykle bývá pohled na blížící se hrozivou, drtivou katastrofu, případně na další období po ní. Pohled Staré duchovní cesty jinou vizi ani spatřit nemůže. Proto stále vzrůstá počet sdělovaných zpráv o blížícím se konci světa. Vše je však postavené na nepravdivých vizích.

Dnešní vývoj směřuje k zásadním hmotným změnám ve vývoji

Dnešní svět směřuje úplně jinam. Stejně tak vývoj v tomto roce 2012. Směřujeme ke změně. Ke hmotné změně, která bude kopírovat, rozvíjet změnu duchovní, která již probíhá od nastartování Nové duchovní cesty, tedy od roku 1999. Tento časový bod představoval zásadní zlom v budoucích vizích. V tom, kam se bude lidstvo ubírat.

 

Pravdou však zůstává, že nový vývoj se týká z pohledu jednotlivců pouhé hrstky bytostí. Právě tyto bytosti tím, že se ve svém úsilí dokázaly spojit se samotnou planetou Zemí, Přírodou a Vesmírem, dokázaly výrazně pomoci v odvrácení předpovídaných katastrof. A i nadále důsledně pracují ve spolupráci s Planetou, Přírodou a Silami Světla vedoucími vývoj na celkové změně vývoje.

Lidstvo jako celek dostalo novou šanci, ale jednotlivci si tuto šanci potřebují zasloužit

Proto lidstvo ještě dostalo šanci. Ale další otázkou je, jak tuto novou šanci dokážou využít jednotlivé lidské bytosti. Desítky či stovky jednotlivců mohou změnit celkové nastavení lidstva, a zvýšit šance lidstva na další vývoj. Ale nemohou změnit, ani to není správné, šance jednotlivých bytostí. Proto nelze vyloučit jednotlivé dílčí katastrofy, které se mohou dít jak těmto jednotlivým doposud vychýleným bytostem, tak také silně karmicky zatíženým oblastem. Jak bylo zaznamenáno v nedávných týdnech například v USA.

 

Šanci dostalo lidstvo jako celek. Ale jednotlivé bytosti si nejprve budou muset tuto šanci svou vlastní činností na sobě zasloužit. Podstatné pro ně je zaměřit se nejprve na změnu své duchovní situace. Nezaměřovat se od počátku na to, jak by pomohli celkovému vývoji. Vychýlený člověk potřebuje nejprve pomoci sám sobě a to ostatní už přichází samo od sebe. Protože pomůže-li sobě, pomůže tím automaticky i celému vývoji.

 

Energie dokážou rozlišit, která bytost pomáhá vývoji, a která jej naopak zatěžuje

Energie jsou inteligentní. Samy dokážou vnímat, cítit, která bytost vývoj zatěžuje a která naopak naplňuje význam lidské bytosti ve vývoji. To znamená, která bytost se stala katalyzátorem evoluce. Zda bytost urychluje celkový vývoj, rozvíjí ho a posouvá směrem ke Světlu. (Poznámka: Více o úloze člověka ve Vesmíru bylo v článku 37A. Proč existuje člověk ve Vesmíru?)

 

Záleží přitom na každé bytosti. Proto i tento rok, víc než kterýkoli jiný, tlačí na každou bytost, aby se rozhodla, kterou cestou se vydá. Každý se postupně dostává před konkrétní hmotné situace, kdy musí volit, kudy půjde dál. Na každou bytost taková situace čeká. Vyhrocují se události, situace, které ukazují, že něco není v pořádku. Bytost má možnost to buď změnit, nebo pokračovat dál ve stejném duchu. Nevolí tak pouze krátkodobou budoucnost svých dalších kroků. Ale volí doslova další směr své existence. Rozhoduje o svém bytí.

 

Rok 2012 je možností i pro ty, kteří se ke změnám doposud nerozhoupali

Rok 2012 představuje možnost změnit směr i pro ty, kteří tak ještě neučinili. Někdy i pro ty, pro které se zdálo, že již není šance. Že jejich celkové karmické zatížení překročilo všechny přijatelné hodnoty. Tuto šanci dostali z důvodu potřeby dořešení karmického zavázání lidstva, Planety a dalších zatím nedořešených propletenců, které doslova brzdí celý vývoj.

Tato možnost však přece jen nebude dána každému. Rozhodující v takových příkladech bude ochota a vůle těchto bytostí ještě v tomto období začít s posilováním světelných základů své bytosti a vstoupit na cestu zásadních změn. Naproti tomu jakékoliv pokračování v energetickém parazitování na blízkých osobách nebo na celkovém vývoji už bude pro ně znamenat konec světelných šancí.

U bytostí směřujících ke Světlu půjde o dolaďování duchovních změn s hmotou

U bytostí, které již svou cestu vybraly a směřují svojí vlastní prací na sobě ke Světlu, jde v tomto období o promítnutí duchovních změn, kterých zatím dosáhly, do hmoty. Aby hmotná situace bytosti začala odpovídat úrovni duchovního zpracování vlastní minulosti. Aby už na všech rovinách byly karmické uzle rozvázány. Předpokladem pro to je, aby každá jednotlivá část bytosti měla svou dávnou minulost již zpracovanou. Ať se to týká duchovního pozadí, hmotného postoje i myšlenek, pocitů.

 

Zkrátka aby každá bytost na základě řešení své minulosti směřovala přímo do bodu, ve kterém již všechny její složky budou dokonale vyladěné do vzájemné jednoty. Natolik vyladěné, že hmotná situace bude odrážet úroveň duchovního vyladění. A stejně tak duchovní čistota bude posilována hmotným zpracováním problému, a to ve všech oblastech života dotyčné bytosti.

Změny uskutečněné v duchovním pozadí je teď důležité promítnout také do hmoty

V tomto období se cíleně postupuje v tomto celkovém dolaďování hmotné a duchovní roviny u všech bytostí, které na sobě již pracují. Ve stejném duchu pokračuje i celkové vylaďování Planety. A to tak, aby hmotná podoba situací, jevů a událostí začala odpovídat duchovnímu pozadí. Aby se konečně dobře upevněné nové principy v duchovním pozadí světa promítly i do zásadních změn ve hmotě.

 

Nový vývoj netvoří nové vize budoucnosti, netvoří žádné detailní vize. Detaily této nové cesty se den za dnem dolaďují a upřesňují podle aktuální situace. A to tak, aby směr cesty v každém okamžiku reagoval na nově vznikající potřeby současné cesty ke Světlu.

Žádoucí dnes není další katastrofa, ale zásadní změny ve fungování hmoty

Žádoucí v dnešní době však není dovést Planetu ke katastrofě. Právě naopak, novým východiskem je zásadně změnit podmínky vývoje i ve hmotném světě tak, aby směr vývoje již nadále nemohly ovlivňovat temné systémy přítomné ve hmotě. A to i za podmínek, že tyto systémy jsou stále ještě podporovány činností velkého počtu bytostí. Ne-li většinou pozemské populace.

 

Naopak je nezbytné a žádoucí, aby tyto temné systémy byly systematicky z vývoje vytlačovány, aby jejich existence končila ruku v ruce s tím, jak nový vývoj postupuje vpřed. Aby světelné základy přítomné v duchovním pozadí světa byly protlačovány i do fungování celého hmotného systému. Aby Temnota ve hmotném světě ztrácela svou podporu, své skrytí. Naopak aby se stávala stále více viditelnou i pro další bytosti.

 

Bytosti ve hmotě se potřebují probudit do skutečné reality

I přesto, že toto probuzení do skutečné reality nebude pro mnohé bytosti příjemné, je nutné. A to především proto, aby se podle změn v duchovním pozadí změnila i hmota tak, že každá neetická činnost začne být postihována.

 

Každá bytost postupně dostane šanci spatřit pravou podstatu všeho, co se na Planetě odehrává. A jak je do toho všeho zapojena ona sama. Jakou hraje ve vývoji roli. Zda to bude brát jako skutečnost, realitu, nebo se vysměje domnělým pohádkám, to už je na každé bytosti. Ale na základě rozhodnutí každého jednotlivce se bude dále tvořit jeho nová budoucnost.

 

Předchozí plány zrození i dřívější zásahy institucí, to vše se začne rozpadat

Také vývoj ve hmotě postupně začne běžet podle nových pravidel. Předchozí plány zrození, předchozí zásahy různých institucí, které dříve do vývoje mohly zasahovat. To všechno se začne rozpadat. Stejně dopadnou vlivy Temných, kteří si mysleli, že si zajistí růžovou budoucnost.

 

To vše bude postupně nahrazeno novou budoucností, která však není do všech detailů předem známa. Která se teprve dotváří konkrétními kroky teď a tady. Každý další krok v životě člověka bude formovat a tím i volit podobu jeho budoucnosti. A zároveň tím bude vytvářet možnosti pro kroky další. Každá bytost tak rozhoduje o svém dalším vývoji právě tím, co dělá teď v tomto období. Žádné dřívější plány ji nezachrání.

 

Pozitivní změny prosazované do života začnou eliminovat vliv minulých prohřešků

Pokud bytost provede ve svém životě zásadní pozitivní změny, dřívější nepříznivé karmické plány pro její další život se mohou začít měnit. Může se pak stát i to, že bytost, která měla jako karmický následek z minulosti třeba i přijít o život, dostane novou šanci tady a teď. Pokud ovšem svým dosavadním a následným způsobem života bude podporovat světelný způsob svého vývoje.

 

Nejrůznější minulé duchovní a karmické vlivy vycházející z deformovaných principů Staré duchovní cesty by se měly začít eliminovat. Aby nakonec zůstal jediný zásadní vliv. Vliv vlastního konání, vlastní činnosti, v tomto období.

 

Ten jediný bude rozhodovat o dalším osudu daného jedince. Žádná minulá privilegia. Jen samotná bytost, vědomá si karmické zátěže vlastních chyb a omylů v minulosti. Avšak se snahou tyto chyby napravit, zpracovat, karmicky rozvázat. To bude rozhodovat o jejím dalším životě a vývoji. To by měla být zásadní změna, která by se měla začít do hmotného světa prosazovat. Jasný řád, pravidlo platné pro každého. Pravidlo, které začne ovlivňovat každou bytost a žádná tak nebude moci být z jeho působení vyjmuta.


Nový vývoj netvoří žádné budoucí detailní vize

PN: Světelná Sféro vedoucí Nový vývoj, prosím, můžeš mi dát k předchozímu textu ještě nějaké informace? Jaké věci se ještě do konce roku očekávají? Jak by měl probíhat Slunovrat? Děkuji. (Duchovní komunikace z 2.12.2012)

 

Světelná Sféra vedoucí Nový vývoj: „Otázky budoucnosti se zodpovídají velmi složitě. I přesto, že se jedná o tak blízkou budoucnost tohoto konce roku. Chápu, že otázky se množí, protože tento rok mohl z pohledu Staré duchovní cesty představovat pro lidstvo dokonce konec. Co skutečně proběhne, se můžeme stále jen domnívat. Ani energie Nové duchovní cesty neznají zcela odpověď. A to z toho důvodu, protože vše závisí, jak rychle bude možné postupovat den za dnem vpřed. Kolik se toho ještě stihne zpracovat. Jak hodně to posune situaci a tím i kolik dalších možností se odkryje.

Vše může být zvláště v takovémto období už příští den jinak. Záleží na každém jednotlivci na cestě světelného vzestupu. Jak hodně se posune, zda svým vzestupem dostane možnost napojení na další nové energie, světelné sféry, které pak mohou znamenat v dalším vývoji velký skok.

 

Proto nový vývoj netvoří žádné budoucí detailní vize. Protože každá taková vize oklešťuje možnosti dalšího vývoje už jen tím, že existuje. Dává vývoji určité mantinely. Omezuje ho v jeho rozletu. Navíc tím, že vývoj postupuje velmi rychle vpřed, stává se každá taková vize velmi brzy neaktuální, zastaralou.

 

Každá detailní vize budoucnosti vlastně nový vývoj omezuje

Když však taková detailní vize budoucnosti existuje, energie pak samy nevědí, jak vlastně postupovat. Zda podle aktuálnosti, jak by postupovaly bez existující vize. To znamená tím nejvhodnějším směrem, podle nejlepších dostupných možností. Nebo podle předlohy této vize. Kterou by pak tyto energie měly tendenci naplňovat, když už byla vytvořena.

Proto nelze říci, co nás přesně na konci roku čeká. S určitostí lze říci, že dojde k příchodu nových očistných energií, které s sebou vždy období Slunovratu každý rok přináší. A toho zimního obzvlášť. A tyto energie budou důsledně pracovat na uvolnění možností zásahu do hmoty i na celkové přeměně hmoty.

Duchovní situace je již připravena na změny ve hmotě

Duchovní situace je již v mnoha oblastech dosti připravena, aby se změny mohly začít projevovat i na rovině hmotné. Příroda a Planeta to potřebují, vývoj to potřebuje, bytosti pracující na svém světelném vzestupu to potřebují.

 

To všechno je samo o sobě dosti významné. Konkrétní hmotné změny však předem určit nelze, ani by to nebylo správné. Příliš to pak ovlivňuje kroky jak jednotlivých bytostí, tak samotných energií, kterým takové vize staví mantinely.

Přesná znalost budoucnosti by člověka odpoutala od přítomnosti

Jak již bylo řečeno. Pokud byste chtěli příliš znát budoucnost, začne vám přitom unikat přítomnost. Soustřeďte se každý v tomto období na své úkoly, na práci na sobě a nebudete pak potřebovat znát budoucí vize. Protože budete vědět, že v daný okamžik děláte to nejvíce, co můžete a zároveň to nejlepší možné pro sebe a tím i pro celkový vývoj.

 

Znát budoucnost je příliš svazující. A pokud je to z nějakého důvodu potřeba, stane se tak samo, přirozeně. Jako bylo potřeba v minulosti upozornit na skutečnost, že lidstvo svým konáním míří k drtivé katastrofě. Aby se našly bytosti, které budou tato proroctví brát vážně a které najdou cestu, jak katastrofě zabránit. Na tom nový vývoj společně s  bytostmi na vzestupné světelné cestě již několik let pracuje.

Drtivé katastrofě v tomto období nic nenasvědčuje

Kdyby staré vize, které se teď stále více probírají, byly pravdivé, znamenalo by to, že žádná změna neproběhla, že lidstvo jako celek je stále na stejném bodě. Že nedokázalo potvrdit svou důležitost ve vývoji a bude z něj proto vyjmuto. Takové skutečnosti však nic nenasvědčuje. Právě naopak. Proto drtivá celková katastrofa není v tuto chvíli na pořadu dne.

 

Ale to neznamená, že katastrofy u dílčích jednotlivců nemohou proběhnout. Proto ať se řekne cokoli, není to přesné. Protože se může stát, že bytost si přečte, že katastrofa se konat nebude, ale pak se sama stane součástí nějaké menší. Pak bude tvrdit, že slova o budoucnosti nebyla pravdivá.

Rozhodující stále zůstává práce na sobě, na světelných základech své bytosti

Každý by proto měl pracovat především sám na sobě. A to podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, přitom na základě světelných impulzů, na základě dostupných informací o světelném vzestupu. Protože znovu opakuji, že právě tímto způsobem nejlépe pomůže sobě i druhým, i celému vývoji.“


Toto téma pokračuje čtvrtou částí  A26. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012 – část IV, film Atlas mraků, která obsahuje duchovní komunikace Marie Mejdrová a navíc podrobné informace o novém filmu Atlas mraků, který v tomto období běží v našich kinech.

© Petra Nováková, prosinec 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 168
  • 21
  • 13
  • 15
  • 19

Celkový počet hlasů: 236