Pravčická brána
Úvodní stránka | K aktuálním otázkám nového vývoje | K aktuál. otázkám nového vývoje A1-29 | A11. Jaké výsledky přináší letošní zimní slunovrat?

A11. Jaké výsledky přináší letošní zimní slunovrat?

Jiří Novák Vloženo 26.12.2011
Jiří Novák

Jaký význam pro nadcházející události měl pohřeb Václava Havla, bývalého prezidenta naší země? Co se dělo v duchovním pozadí smutečního obřadu v Katedrále Svatého Víta? V jakém stavu je proces budování nového karmického systému pro tento náš svět? Stále ještě existují země, kde lež se stává státní pravdou. I u nás však musíme pokročit dále. Potřebujeme se konečně podívat do očí pravdě v tom, jak to skutečně funguje v duchovním pozadí našeho světa. A také u nás vymýtit situace, kdy nepravdy se stávají veřejně proklamovanou pravdou. Jaký význam měla přítomnost mnoha delegací z jiných států při smutečním obřadu?

Co se dělo v pozadí smutečního obřadu?

Jaký význam pro nadcházející události měl pohřeb Václava Havla, bývalého prezidenta naší země? Co se dělo v duchovním pozadí smutečního obřadu, který probíhal v katedrále Svatého Víta? To, co jsem vnímal během televizního přenosu, popisuji v dalších větách. Důležité je, že jsem nebyl jediným, kdo vnímal, že zde došlo k určitému zneužití čistých energií plynoucích z drtivé většiny účastníků tohoto obřadu.

Během smutečního obřadu v Katedrále Svatého Víta vnímám, jak z nitra drtivé většiny přítomných osob stoupá energie pokory, čistoty a upřímného žalu nad úmrtím člověka, který pro naši zemi tolik znamenal. Tito lidé ji vyzařují naprosto přirozeně na znamení úcty k zemřelému. V prostoru pod kopulí chrámu vnímám symbol bílé holubice potvrzující celkovou čistotu a upřímnost myšlenek a osobních pohnutek většiny z přítomných. V tomto místě pod kupolí chrámu se tato čistá a upřímná energie proudící ze smutečních hostů koncentruje, aby poté prošla stropem nad samotnou katedrálu.

Co se však s touto původně čistou energií dělo dál? Během přechodu energie nahoru přes strop dochází k zásadní změně. Nad katedrálou už má tato původně čistá energie vyzářená lidmi temnou podobu. Zřejmě je pouze svázána, ovládnuta temnou kazajkou, která ji spoutala. A z místa nad chrámem odchází kamsi do dáli temným vedením, doslova temnou rourou. Vzpomínám si, že podobný případ zneužití energie truchlících po smrti tehdejšího papeže jsme vnímali při smutečním obřadu v roce 2005 ve Vatikánu. Tehdy však šlo o jasné zneužití energie pokory a úcty běžných občanů Vesmírnými lidmi. Popisoval jsem to v článku 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace.

Jaká bytost či systém zneužily odsávané čisté energie?

Dnes je však jiná doba. Organizované struktury Vesmírných lidí již byly z naší Planety vytlačeny. A pokud se čas od času objevují jednotlivé výskyty mimozemských jevů, jedná se o zbytky jejich institucí a struktur včetně kosmických lodí, tak jak se při pokračující očistě Planety a Přírody vynořují jako součást karmických vrstev z minulosti této Planety. Případně byly přicházejícími energiemi vytlačeny z  existujících úkrytů zanořených do vedlejších dimenzí, kde doposud v tichosti tito vesmířané vyčkávali na „lepší“ dobu a novou příležitost.

Zjišťuji, co se dělo v Katedrále Svatého Víta tentokrát. Kam energie z Katedrály odcházely. Kdo nebo co, jaká bytost, systém, duchovní instituce toto inspirovaly nebo přímo zajistily a mocensky provedly. Místo, kam energie odchází, zůstává uvnitř tohoto Vesmíru a nepřekračuje hranice duchovních obalů této Planety. Jako místo určení vnímám vysokou bytost v bílém hávu sídlící kdesi v duchovních sférách Planety Země. Na první pohled vypadá jako čistá, tedy světelná. Podívejme se na tu bytost celkově, ne pouze z pohledu jejího vnějšího obalu. Ptám se Přírody, jaké je energetické složení této bytosti. Podle Přírody tvoří podíl temných levotočivých bioenergií 95 % této bytosti. Zbývajících pouhých 5 % pravotočivých světelných bioenergií připadá na světelnou část, což je zejména onen zářivě bílý vnější obal. Jde tedy o jasně temnou bytost zakamuflovanou z vnějšího pohledu do světelné podoby. Pokud jde o směr duchovní cesty této bytosti, její moment světelného vzestupu je podle Přírody -750 % vůči jejímu osobnímu optimu, pokud by byla běžným člověkem. Moment je záporný a v záporné hodnotě mimořádně vysoký. Což znamená, že tato bytost je v extrémním a v tuto chvíli již nevratném pádu směrem k temné straně světa.

Jak může systém z duchovního pozadí ještě dnes ovlivňovat dění ve hmotě?

Spojené Síly Světla, jak je možné, že tato bytost ještě může v dnešní době ovlivňovat dění ve hmotném světě a takto zneužívat energii vytvořenou mnoha lidmi na smutečním obřadu? Když víme, že většina duchovních institucí mimo hmotu již ztratila možnost přímého zásahu do hmoty, možnosti přímého ovlivňování událostí ve hmotě? Jde o uměle vytvořenou bytost nebo nikoliv? (Duchovní komunikace z 24.12.2011)

 

Příroda: „Nejde o uměle vytvořenou bytost. Tato bytost byla původně člověkem, než byla kdysi v minulosti po svém úmrtí ve hmotném světě doslova povýšena na boha. A astrální duch toho člověka se tak stal jedním z bohů v rámci seskupení Vesmírných lidí a lidských Duchovních hierarchií. Podstatná na tom je ještě skutečnost, že tato bytost má doposud vliv na fungování hmotného světa právě a jedině proto, že její část je v dnešní době zrozena na planetě Zemi, tedy v rámci nejhutnější hmoty v tomto Vesmíru. A kdo je tou zrozenou částí? Jeden z českých politiků, kteří byli osobně přítomni smutečnímu obřadu v Katedrále Svatého Víta. Je samozřejmé, že identitu tohoto člověka není vhodné v tuto chvíli uveřejňovat. Je také nepochybné, že dotyčný o ničem z toho neví. Ničeho z toho si není na vědomé úrovni vědom.

Takže vlastně jeden z přítomných, dokonce možná i jeden z organizátorů této akce, byl zároveň tím, kdo silou svého uzemnění ve hmotě jistil, potvrzoval a spouštěl na nevědomé úrovni zneužití obrovského množství pokorné energie truchlících k temným účelům. A to k  posílení temných struktur v duchovním pozadí tohoto světa. Proto bylo nesmírně důležité, aby Síly Světla do této akce nezasahovaly. Aby vše proběhlo tak, jak to temné systémy skrytě řídily. Aby tento čin zneužívání na vrcholné státní úrovni za účasti mnoha delegací z celého světa byl uskutečněn a dokonán. A to proto, aby následné reakce na tyto události se staly možná prvotním nebo jedním z prvních činů automatického působení Nové Karmy ve vašem hmotném světě, která bude tyto události do všech důsledků hodnotit a vyvozovat z toho bezprostřední karmické závěry.“

 

Proč nestačilo počkat na zjištění, kam energie odcházely a poté to zarazit, hned vyčistit a lidem, místu a prostředí energie vrátit?

 

Příroda: „Situace je v tomto směru zatím stále ještě složitá. Karma ještě plně nefunguje v případě, kdy temný systém má pevné uzemnění ve hmotě v konkrétním člověku. Takové akce ještě v tuto chvíli nelze plně do všech důsledků karmicky dořešit a současně zabránit možnému opakování takové akce. Protože aby Karma mohla danou situaci řešit a bezprostředně zajistit nápravu situace, musela by se v prvé řadě řešit se všemi důsledky a bezprostředními karmickými následky zodpovědnost člověka zrozeného ve hmotě, který je uzemněním temné bytosti či temné instituce. A to stále ještě v plném rozsahu přirozeně a automaticky nefunguje.

Přicházející energie jsou zatím schopny vytlačovat neetické záležitosti do viditelné podoby, aby poté mohly být tyto neetické činy řešeny hmotnými orgány činnými v trestní odpovědnosti. Zatím to ještě nefunguje tak, že duchovní instituce Nové Karmy sama zajistí karmické vyrovnání, vyvázání, případně i nápravu situace a naopak návrat nepříznivých karmických energií k původci. A je otázkou, zda právě toto zneužití energií na nejvyšší státní úrovni přináší takové seskupení okolností, aby při jeho karmickém řešení mohlo dojít ke konečnému „průlomu“ Nové Karmy do hmoty. To potvrdí až nadcházející události, které ve hmotě budou probíhat.

Co přináší letošní období zimního slunovratu?

Spojené Síly Světla, co všechno přineslo a doposud přináší letošní období zimního slunovratu, jaký význam měl pohřeb bývalého prezidenta Václava Havla? (Duchovní komunikace z 24.12.2011)

 

Centrální Karma nového vývoje: „Letošní slunovrat důkladně zamíchal událostmi a celým vývojem na vaší planetě Zemi. Přinesl nejen obrovskou mimořádně silnou karmickou očistu všech osob, které v tomto období byly na cestě stabilního světelného vzestupu. Přinesl ale také zviditelnění, odhalení mnohých nešvarů, které vývoj ve hmotě deformují. Jde o nejrůznější neetické činy státních úředníků na nejvyšších postech – ministrů vlády, poslanců parlamentu, ředitelů policie apod. To jsou první vlaštovky postupného startování automatického fungování Karmy, které se začaly objevovat. A které naznačují, že Karma postupně krok za krokem začíná a čím dál více bude měřit všem stejně. A že se v prvé řadě zaměří na ty, kteří něco před zrakem národa veřejně slíbili a poté to skrytě porušili. Podobné události odhalování zásadních neetických přestupků osob ve veřejných funkcích se budou čím dál více množit. Další skutečnosti zneužívání svého postavení a státní moci budou neprodleně odhalovány. To je výsledek působení energií, které do tohoto světa v tuto dobu přivádí nový vývoj nastartovaný v roce 1999. Přichází doba, ve které začínáte sklízet první veřejně zjevné výsledky nové spravedlnosti, která se začíná ve vaší hmotě zabydlovat.

Pozitivní zlom ve vývoji nemůže proběhnout v jediném okamžiku

Toto období přináší světu skutečný zlom ve vývoji. Nemůžeme však očekávat, že takový zlom bude výsledkem jednoho časového okamžiku. Tak tomu bývá pouze v případě drastických katastrofických událostí. Má-li však být zásadní vývojová změna pozitivní, nemůže k ní dojít v jednorázovém okamžiku. Taková změna se připravuje, spouští nejprve v duchovním pozadí světa a poté přechází do hmoty postupně v určitém časovém rozmezí. Lidský čas běží velmi rychle a to, co pro vás znamenají týdny a měsíce, to jsou pro vývoj Planety, Přírody a Vesmíru pouhé vteřiny okamžiků. Pokud se něco zásadního děje, vždy je to z Vašeho lidského pohledu rozloženo do určitého časového intervalu kolem kritického okamžiku, který takovou změnu přináší, prohlubuje. Který využívá příznivou energetickou příležitost a mimořádnou sílu dané doby, aby tuto změnu protlačil do hmoty.

(Poznámka JN: O vrcholech Platónského roku, o využití ohromných energetických nábojů zlomových časových období lidské historie, bylo více v článku 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne?)

Slunovratem však celá záležitost nekončí. Dosavadní vývoj bude pokračovat v podobném tempu dál.  Protože toto vše je pouhým začátkem zásadních změn, které se již dlouho připravují a dolaďují v duchovním pozadí světa. Aby v nadcházejících týdnech a měsících pokračoval sestup jednotlivých fází těchto událostí do hmoty.“

V jaké fázi je budování nového karmického systému?

A jaká je situace v záležitosti budování nového karmického systému na Planetě dnes, kdy máme za sebou okamžik slunovratu, a kdy se dny opět začínají prodlužovat a noci se zkracují?

 

Centrální Karma nového vývoje: „Stavba nového karmického systému je v tuto chvíli dokončena. Součástí karmického systému se stala Karma pro hmotný svět, dále automaticky fungující přírodní Karma a další instituce, kterou můžeme označit jako Výkonnou strukturu Karmy pro hmotu. Ta bude zajišťovat bezprostřední karmické řešení a vyvozování karmické zodpovědnosti vlastní nahromaděné karmické energie pro bytosti, které se i nadále odmítají karmicky čistit. A které chtějí naopak i nadále využívat, zneužívat magicky vytvořenou karmickou imunitu, která je doposud úspěšně chránila před dopadem přirozené karmické reakce na jejich bytost. A to tak, že tyto bytosti postaví tváří v tvář vlastní nahromaděné nepříznivé karmické energii a jejím bezprostředním účinkům.

Tento karmický systém má jako celek v tuto chvíli již dostatečnou ochranu, aby dokázal odolat případným pokusům o ovládnutí nebo další zneužití. Aby už se nestalo to, k čemu opakovaně docházelo v minulosti. Totiž k ovládnutí Karmy temnými systémy, k jejímu přetvoření na temnou Karmu, která drtila pokrokově smýšlející jedince, zatímco těm zatemněným na nejvyšších postech ve hmotě dávala doslova zelenou na jejich další neetické činy zaměřené na zneužívání světa, přírodního bohatství i lidské síly pro osobní potřeby přepychu, blahobytu, nezměrné ekonomické moci.“

V čem se stal pohřeb Václava Havla mezníkem?

Jaká je duchovní pozadí celé této smuteční události z globálního světového pohledu? Proč k tomu došlo právě teď, kdy se láme vývoj?

 

Centrální Karma nového vývoje: „Výsledkem nového karmického systému, který v tomto období doslova přebírá etický a karmický dohled nad tímto světem bude další rozkrývání, kdo je kdo, kdo kterou ze dvou stran vesmírné síly, zda Světlo nebo Temno, podporuje. Pohřeb bývalého prezidenta Václava Havla byl v tomto směru zásadním mezníkem. Odchází člověk, který nadřadil zájem celku nad své vlastní zájmy. Který odhodlaně vystupoval proti útlaku, i když mu to přinášelo osobní útrapy, pobyt ve vězení, ztrátu svobody, pokusy zcela zničit a zlomit jeho osobní sílu. Odchází symbol boje za spravedlnost a svobodu. Ale odchází zároveň člověk, který měl i své osobní lidské chyby. A ty se netýkaly jen jeho osobních záležitostí, ale i některých politických veřejných postojů.

Ani on, ani kterýkoliv jiný člověk, nemůže být absolutně dokonalým, nejvyšším vzorem etické čistoty, spravedlnosti a svobody. Odchází právě v tomto období proto, aby ke slovu mohla přijít nová vyšší duchovní spravedlnost. Která už nebude zatížena lidskými chybami, ani lidskými předsudky, ani lidskou citlivostí a přílišnou shovívavostí. Nový karmický systém bude nade všechny hodnoty stavět důslednou etickou čistotu, spravedlnost a jednoznačnou podporu světelných principů nového vývoje.

Už žádné podléhání diktátu peněz. Ani přehnanou slušnost, přílišnou podřídivost, nepřiměřenou shovívavost vůči lidem s vyšším společenským a mocenským postavením a jejich případným neetickým činům, jak se dnes v politice stále ještě děje. Ani podléhání diktátu uměle vytvořených nehmotných bytostí božské povahy, které si lidé vymysleli či stvořili proto, aby mohli věřit, že nad nimi kdesi nahoře je „něco“ dokonale spravedlivého a čistého, co je ve chvílích nouze podpoří. Něco, co je a bude za všech okolností nezkorumpovatelné, nezlomitelné, nezneužitelné. Něco, co je možné označit jako vzor dokonalé spravedlnosti, jako etalon čistoty, důslednosti a zásady všem měřit stejným metrem.“

Nový karmický systém je novou příležitostí dokonalého vzoru

Co by se mělo postupně stát novým vzorem dokonalé čistoty a spravedlnosti pro dnešní lidstvo na Zemi?

 

Centrální Karma nového vývoje: „Právě takovou příležitost dokonalé čistoty a nezlomitelné spravedlnosti přinášejí tomuto světu nové energie v podobě nově vytvořeného karmického systému. A není náhodou, že současně odešel jeden z bojovníků za svobodu, spravedlnost a čistotu, zatímco v protilehlé části světa, na Korejském poloostrově, odešel naopak jeden z posledních diktátorů v režimu, kde doposud privilegovaná vrstva drtí, manipuluje vlastní lid, ze kterého dělá loutky svého mocenského systému. Kde lež se stává státní pravdou.

I vy v této vaší části světa však musíte pokročit dále. I vy se potřebujete konečně podívat do očí pravdě o tom, jak to skutečně funguje v duchovním pozadí vašeho světa. Abyste i u vás dokázali vymýtit situace, kdy nepravdy se stávají veřejně proklamovanou pravdou. Známky toho bylo možné vnímat i při smuteční církevní mši v Katedrále Svatého Víta. Právě prostředí církevní katedrály se stalo místem, kde snadno dochází k podobnému zneužívání masové energie velkého množství lidí pro posílení temných systémů. Proč asi?

Kdyby církevní prostředí katedrály bylo místem, ve kterém budeme za všech okolností slyšet pouze pravdu a nic než pravdu, nemohlo by v tomto místě k masovému zneužití energií ve prospěch Temna dojít. Právě prostředí silně nasáklé církevní demagogií a církevním deformovaným a překrouceným výkladem minulosti našeho světa se stává živnou půdou pro bujení temných systémů.“

Jaký význam měla účast mnoha státních delegací na obřadu?

Jaký význam mělo seskupení řady vládních delegací z mnoha zemí na tomto smutečním obřadu v této dnešní době?

 

Centrální Karma nového vývoje: „Ještě k významu, který pro toto období mělo seskupení vládních delegací z mnoha zemí světa právě na tomto místě v Praze a právě při události tohoto typu. Tito lidé se stali osobními svědky nových energií, které právě z tohoto místa planety Země proudí do všech částí světa. A které jsou právě zde v Praze ve větším množství a koncentraci než kdekoliv v jiné části světa. Stali se tak na nevědomé úrovni posly, kteří přenesou zárodky nového vývoje dále do dalších částí světa. Protože je důležité, aby se nová očistná vlna šířila po světě nejen prostřednictvím Přírody a bytostí přírodního typu. Ale i prostřednictvím lidských jednotlivců z různých částí světa, kteří mají ve svých zemích přístup k rozhodovacím pravomocím. Kteří jsou představiteli svých zemí, svých národů, i zástupci území, na kterém se jejich země rozkládá.

Nitro mnoha lidí bylo naladěno na potřebu nového vývoje

Nejde jen o to, že zde byli tito státníci přítomni. Václav Havel byl tak silnou osobností a měl v sobě tak silné přesvědčení bojovat za Světlo, že i při svém odchodu dokázal stmelit nejen velkou část národa, ale skrze zástupce jiných zemí propojit celý svět, k vyjádření pokorné úcty a jednoznačného souhlasu se symboly Světla, kterými jsou pokora, spravedlnost a svoboda.

 

Nesmírně důležité tak je, že během smutečního setkání byly vytvořeny podmínky, ve kterých bylo nitro drtivé většiny přítomných naladěno na čistotu, pokoru, úctu, spravedlnost, tedy na podporu principů Světla. Proto mohla do nich vstoupit čistá energie přinášející zásadní změny do našeho světa, kterou by za jiných okolností nebyli schopni přijmout. A tato energie v těchto zástupcích jiných zemí vytvořila semínka, která teď budou rozeseta do dalších částí této naší Planety.

 

Nové energie mohly vstoupit i do těchto lidí pohybujících se po většinu času v celkově „nečistém“ prostředí politiky právě proto, že se nesešli z obvyklých světských důvodů. Kdy jsou taková setkání prosycena nikdy nekončícími hádkami, například o snížení objemů vypouštěných skleníkových plynů. Ale že se sešli v duchu jednoty, pokory a prokázání poslední úcty člověku, který bojoval za čistotu, spravedlnost a svobodu, a v souvislosti s tím i za morálku a etickou čistotu.

 

Takové setkání představitelů mnoha zemí, přestože se při něm nedohodla žádná ekonomická smlouva, nebyla podepsána žádná dohoda o odzbrojení, má mnohonásobně vyšší hodnotu, než jakákoliv další hromadná setkání zaměřená na ekonomiku, vojenství, války, a další světské záležitosti. Výsledkem je „nátisk“ energií nového vývoje, který si všichni přítomní odnesli s sebou do svých zemí a domovů.“

© Jiří Novák, prosinec 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 202
  • 26
  • 21
  • 22
  • 34

Celkový počet hlasů: 305