Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 66B. Doprovodné jevy karmické očisty II

66B. Doprovodné jevy karmické očisty II

Jiří Novák Vloženo 22.11.2013
Jiří Novák

Odstranění tělesného orgánu medicínou. Použití magie jednoznačně likviduje světelný vzestup, naopak použití medicíny bývá někdy nezbytné. Důležitost důkladné analýzy fungování čaker, pokud se vyskytne problém. Jaká je budoucnost klasické medicíny? Medicínu postavit více na prevenci a vedení lidí ke zdravému životnímu stylu. I medicína může volit šetrnější postupy. Dnešní situace s léky. Rozhodování, zda a kdy přijmout nebo nepřijmout lékařský zákrok, lék. Podlehnutí energiím z karmických vrstev přináší zvýšené nepříznivé projevy. Nezvládnutí karmické očisty. Zastavení karmické očisty při duchovním pádu. Úskalí divokého karmického čištění. Nastoupení vzestupné světelné cesty je důležité konzultovat předem se svým partnerem. Důsledky chyb a nesoustavného posilování světelných základů své bytosti. Jak napomoci odstranění dvojakosti uvnitř své bytosti.

Pokračování tématu o karmické očistě v tomto období

Tato druhá část tématu navazuje na článek  66A. Doprovodné jevy karmické očisty I. V něm jsem se zabýval otázkou, jaké jsou dvě zásadní okolnosti nutné pro sestup Karmy do hmoty. Uvedl jsem několik příkladů bezprostředního reagování karmické instituce. Naznačil, že Karma spolehlivě automaticky funguje u těch, kteří se jí dobrovolně podřídili. Dále jsem se zabýval otázkami, co naznačují problémy s koleny, problémy s prsty, končetinami, se zuby, zády, se žaludkem, střevy, trávením.

V této části pokračuji v reakcích na běžně se opakující otázky jednotlivců na cestě stabilního světelného vzestupu. Tentokrát budu pozornost věnovat jednak klasické medicíně, případům, kdy je nezbytné pomoc medicíny na vzestupné světelné cestě vyhledat. A znovu se vrátím k nepříjemným jevům doprovázejícím „divokou“ karmickou očistu, ke které dochází vlivem vnějších energií a podnětů.

Odstranění tělesného orgánu medicínou

Otázka: Co když například lékaři v operaci odstraní žlučník nebo jiný důležitý tělesný orgán, místo aby ten člověk zásadním způsobem změnil svoji životosprávu? Nebo jak to je při odstraňování mandlí, což je podle lékařů naprosto běžný zákrok? To jsou přece také případy, kdy dojde k určitému narušení linie života v oblasti orgánu, který byl odstraněn?

Odpověď: V minulém pokračování jsem naznačil, že například problémy s rukou mohou být způsobeny vážným zraněním utrpěným v minulých existencích, například useknutím ruky. Protože při nich došlo v souvislosti s tímto orgánem k narušení linie života. A může se to pak nepříznivě projevit určitými probémy s tímto orgánem v dalších zrozeních tohoto člověka.

Také každý zákrok medicíny, při kterém je člověku odstraněn určitý tělesný orgán, se bude muset jednou energeticky čistit, karmicky rozvázat. Kolik už jsem vyslechl jednotlivců, kterým se třeba odstraněním mandlí původní problémy neodstranily, naopak ještě vznikly další.

Tím chci jen naznačit, že příčina problémů není obvykle zcela jednoznačná. Rozhodně příčinou určitých problémů člověka, například opakovaných nemocí, zpravidla nebyly mandle samotné. Proto je logické, že jejich odstraněním se problém nemůže vyřešit.

Důležitost důkladné analýzy fungování čaker, pokud se vyskytne problém

Nalezení skutečné duchovní příčiny zdravotního problému napomůže hloubková analýza fungování hlavních čaker v odpovídající oblasti, doprovázená duchovní komunikací. Právě tímto způsobem má člověk šanci zjistit, co vlastně jeho problémy naznačují.

Jenže v dnešní době stále ještě jde většina lidí raději pod nůž, než by se začala zajímat o duchovní pozadí světa a svých vlastních životů. A než by se pokoušela o zásadní zlepšení své životosprávy.

Například situace mandlí reaguje zpravidla na problémy v oblasti krku a horní části dýchacích cest. Mandle jsou také součástí imunitního systému – jsou jednou z nárazníkových zón organismu proti infekci zvenčí. Když jsou dlouhodobým sídlem bacilů, na jejichž likvidaci imunitní systém nestačí, značí to, že imunitní systém je oslaben. Obvykle pak jde o kombinaci duchovních, psychických a fyzických příčin, která vedla k oslabení imunity. Jiný člověk může mít v této oblasti např. v minulosti vsazený skrytý nehmotný nebo polohmotný implantát (technické zařízení) od mimozemšťanů, který narušuje čistotu a přirozenou funkci přilehlých orgánů, atd.

U mandlí se jedná o problém, který souvisí s duchovní energetickou funkcí čaker 5A, 5B (viz články 33a. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami I, 33B. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami II):

Pátá úroveň čaker - komunikace, vyjadřování a sdělování pravdy, upřímnost a otevřenost vůči sobě i druhým. Na této úrovni dochází k vyjadřování a sdělování pravdy nebo naopak k jejímu překrucování či zastírání. Je to úroveň komunikace se sebou samým, s okolními fyzickými bytostmi, s vyššími úrovněmi své bytosti i s duchovními bytostmi a světy.

Mandle se však obvykle trhají malým dětem. A ty ještě nemají šanci uvědomovat si vše to, co je napsáno výše. Jsou závislé na rozhodnutích rodičů a lékařů. Jejich zdraví je ovlivněno životním stylem, který do rodiny zavedli rodiče. Rodiče by měli respektovat tyto důvody a příčiny u svého dítěte. Často však toho nejsou schopni. Vymknout se pak nezdravým vzorcům rodiny se může dítěti podařit obvykle až v období dospívání, nebo dokonce až v dospělosti.

Někteří možná znají takové příklady v okolí. Malé dítě s opakovanými angínami a dalšími nemocemi. Zřejmě je kýmsi pravidelně vysáváno. Protože v noci se budí, brečí, zoufale hledá dotek a těsnou blízkost některého z rodičů. Mluví někdy i o čertech či bubácích, které občas zahlédne. Rodiče to dítěti vymlouvají, že oni přece nic takového neviděli. Výsledkem je oslabená imunita, mandle pak mohou být neustálým hnízdem bacilů. Lékař pak mandle vytrhne, protože dokáže vnutit rodičům názor, že tímto zákrokem se problém vyřeší. Vysoká nemocnost však bude pokračovat dál.

Použití magie jednoznačně likviduje světelný vzestup

Otázka: A co když mi čisté světelné energie nemohou ve vyhrocené zdravotní situaci dostatečně rychle a účinně pomoci, kdy už pouhá dočasná úleva nestačí? A můj zdravotní problém přitom začíná ohrožovat dokonce i život? Co mám udělat, abych se z toho dostal a současně si také zachoval světelný vzestup? Je lepší zkusit magii, která dokáže provést určité zásahy do struktury hmoty? Nebo zkusit alternativní metody léčby, které používají magii skrytým způsobem? Nebo je správnější vyhledat pomoc klasické medicíny?

Odpověď: Co pak ti lidé s tím mají dělat, pokud vychýlení určité části těla překonalo meze snesitelnosti? Důležité je pokračovat v karmickém čištění spojeném s léčbami čistými světelnými energiemi, důsledným sledováním kvality výživy, pravidelným cvičením Pěti Tibeťanů. I nadále pracovat na změnách svého hmotného chování podle doporučení Karmy. Někdy také využít možnosti doporučeného cvičení z oboru fyzioterapie, apod. Navíc jsou pak dvě možnosti, které by dávaly šanci pomoci okamžitě.

Zaprvé, okamžitou pomoc slibuje návštěva „zázračných“ léčitelů, kteří při své práci používají magii. A to ať už magii vědomě propagují, nebo i když vůbec na vědomé úrovni netuší, že magii používají. Ano, jejich zákrok může pomoci. Magie někdy dokáže zmírnit hmotnou stránku problému. Ale skutečný duchovní problém v pozadí je tím jen zakryt nebo přesunut jinam. Skutečná duchovní příčina problému obvykle nebyla vyřešena, magie tak vlastně obešla princip přirozené karmické očisty, o kterém bylo více v článku 39G. Principy přirozené karmické očisty. Z toho důvodu se nerovnováha zákonitě projeví za čas znovu, buď na stejném místě, nebo prostřednictvím jiného orgánu.

Navíc, takový zákrok za použití magie jde naprosto jednoznačně proti světelnému vzestupu. Člověku, který takovou pomoc vyhledá, to může přivodit pád ze světelné cesty. Dočasný, nebo dokonce i definitivní.

Druhou možností je využití pomoci klasické medicíny

Zadruhé je možné využít pomoci klasické medicíny. Klasická medicína představuje umělý způsob řešení nemocí a problémů. Způsob, který obvykle nepřihlíží ke skutečné duchovní příčině problémů. Na těchto webových stránkách jsme opakovaně vysvětlovali, jaká je podstata fungování medicíny a léků, viz například texty 23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II, Najděte si cestu k přijetí zodpovědnosti za své vlastní zdraví, Zdravotní problémy člověka představují silné náznaky na duchovní cestě, Příroda poskytuje lidem možnosti ke znovuobnovení zdraví.

Přes tuto neduchovní povahu nelze současnou medicínu mávnutím ruky jen tak jednoznačně odsoudit a zcela odmítnout.

Během tohoto léta a nastupujícího podzimu se několik jedinců na cestě světelného vzestupu nebo alespoň uvažujících o světelné cestě dostalo do vysoce problematické, někdy až doslova kolapsové, život ohrožující situace, kdy museli nutně pomoc medicíny vyhledat. Cysta na vaječníku, selhání jater a ledvin, klíšťový zánět mozku, rostoucí nezhoubný nádor v břišní dutině. Dříve třeba ještě mimoděložní těhotenství.

Použití medicíny bývá někdy nezbytné

Z pohledu světelného duchovního vzestupu je vyhledání pomoci u klasické medicíny mnohem šetrnější, než vyhledávání pomoci magického způsobu léčby. Takže volba pro člověka na vzestupné světelné cestě by měla být naprosto jednoznačná: V případě obrovského vychýlení zdravotní situace volit medicínu ANO, volit magii NE.

Zásadní je totiž skutečnost, že lidé na vzestupné světelné cestě nevyhledávají pomoc medicíny hned při prvním náznaku vychýlené situace. Protože jsou si vědomi duchovního pozadí každého problému. Ještě předtím, než vyhledali pomoc medicíny, se snažili průběžně čistit karmické příčiny, které způsobily tyto problémy. Takže už obvykle chápou, proč se jim právě to děje. A trpělivě se snaží čistit jeden blok karmických vrstev za druhým. Zároveň se snaží i ve hmotě dělat vše pro to, aby daný chybný postoj již neopakovali. Učí se pro ně nové optimální způsoby chování a postojů. Snaží se přitom následovat duchovní impulsy, které průběžně dostávají.

Navíc během těchto medicínských zákroků byli stále pod očistou, kontrolou duchovních Sil Světla. Karmická očista stále běžela, někdy s výjimkou určité časové periody, třeba jen několika dní, kdy se automaticky zastavila. Protože neměli dostatečný vztlak na světelný vzestup – vlivem nedostatečné výživy v nemocnici, dočasného přerušení cvičení Pěti Tibeťanů, nebo i z důvodu působení narkózy, silných léků, medicínských přístrojů, diagnostických metod, vychýlení při operacích, jiných stavů vědomí při celkovém umrtvení, apod.

Význam pojmů moment světelného vzestupu a vztlak na světelný vzestup je detailně vysvětlen v článku U8. Jak rozpoznat, v jaké duchovní situaci se člověk nachází?

Jaká je budoucnost klasické medicíny?

Otázka: Co vůbec bude dál s klasickou medicínou, kterou v dnešní době tolik jednotlivců na Zemi potřebuje? V řadě textů na těchto webových stránkách jste medicínu příliš nepropagovali.

Odpověď: Zatímco magie musí jednoznačně z Planety pryč, medicínu v její klasické podobě bude lidstvo stále ještě potřebovat.

V dnešní době je na medicíně závislá značná část světové populace. Jedná se o stovky milionů až miliardy osob. V zájmu plynulého pokračování vývoje bez drtivých kolapsů proto není možné medicínu okamžitě opustit a zcela zavrhnout. Systémy NDC proto opakovaně pracují na očistě systému medicíny i jejího duchovního pozadí. Na jejím postavení na čistém základu. Na jejím oproštění od temného pozadí, které bylo za stovky a tisíce let minulosti za medicínou postupně vytvořeno. A na odříznutí medicíny od veškeré magie, se kterou byla doposud spojena.

Medicínu postavit více na prevenci a vedení lidí ke zdravému životnímu stylu

Je důležité, aby medicína začala být více postavena na prevenci, na vedení lidí ke změně životního stylu. A až teprve v nevyhnutelných situacích aby používala skalpel na vyříznutí orgánů. Nikoliv odřezávat orgány dokonce někdy i preventivně jak to bylo popsáno v článcích A34. Odstranění prsních žláz jako údajná prevence rakoviny? I, A35. Odstranění prsních žláz jako údajná prevence rakoviny? II, A36. Odstranění prsních žláz jako údajná prevence rakoviny? III. Ale až v případě nejvyšší nouze, kdy běžné přirozené prostředky nápravy u toho člověka selhaly. Aby se medicína postupně stala systémem, který bude mít šanci stát se svojí čistotou součástí Přírody.

V textu 38C. Vliv astrálních egregorů na vývoj jsem o tomto pohledu na medicínu uvedl:

Aby Příroda mohla převzít řízení medicíny, musí se nejprve samotná medicína přiblížit Přírodě. Vzdát se metod a technik, které jdou zjevně proti Přírodě a větší pozornost věnovat etice, čistotě života, podpoře nového životního stylu. Příroda odmítá medicínu jako zakrývače nemocí, odklízeče nemocí pod koberec. Odmítá i medicínu jako řezníka, který krájí, řeže, odstraňuje to, co vadí, místo aby vedla tělo člověka k tomu, aby si nastartováním vyšší formy regenerace samo pomohlo.
 

Medicína zatím málo vychovává, o to více však násilně „opravuje“ chyby a vady. A to je potřeba změnit.

I medicína může volit šetrnější postupy

V případě, že člověk na vzestupné světelné cestě pomoc medicíny skutečně nezbytně potřebuje, měl by i přesto dbát na pokračující duchovní očistu. Nejen od karmických vrstev, které se vynořují z vlastního nitra. Ale i od nepříznivých nánosů, které do něj při zákrocích zanese medicína, její přístroje, diagnostické metody a nejrůznější léky. Snažit se i v případě zdravotní nouze zachovat si vyšší duchovní vedení. Aby nesklouzl jako ovce do mašinerie medicíny a nestal se loutkou v jejím vleku. Je důležité vyvíjející se situaci opakovaně kontrolovat a nenechat se dotlačit ke zbytečným zákrokům.

I v případě například odstranění problému cysty na vaječníku má medicína několik možností, jak postupovat. Jednou z nich je šetrné laparoskopické odstranění cysty a zachování vaječníku. Přesto však se jiné lékařské koncilium může v případě určitých náznaků rozhodnout odstranit cystu i s vaječníkem. A v případě nebezpečí zhoubného napadení pak dokonce nekompromisně volí i odstranění nejen vaječníků, ale i dělohy. 

Druhá strana tohoto problému je taková, že lékaři mají často oprávněné obavy. Nemohou se spoléhat na to, že pacient změní způsob života a sám tak „pomůže“ šetrnějšímu vyřešení problému. Pacienti se na jedné straně plně oddávají do péče medicíny. Ale běda, když něco nedopadne. Pak často přicházejí soudní žaloby, že jim medicína ublížila, v mnoha situacích neoprávněné. Lékaři se proto naučili zajistit se proti všemu. Jakmile hrozí sebemenší komplikace, raději vybrat složitější komplexní zákrok, neboli vyříznout toho pro jistotu co nejvíce.

Dnešní situace s léky

Otázka: Jaká je dnešní situace s léky. Jsou skutečně všechny zatemněné, levotočivé?

Odpověď: A situace s léky? V uplynulých letech jsem měl několikrát možnost navštívit blízkého člověka v nemocnici. Zjistil jsem, že ne všechny léky jsou zcela temné a levotočivé. Byl jsem překvapen, když jsem zjistil, že například některé typy běžné výživy dávané lidem v nouzi ve formě kapačky do žíly obsahují v převážné míře světelné pravotočivé energie. I některé další léky ordinované na zmírnění určitých nepřirozených stavů jsou na přírodní bázi a obsahují příznivé energie. Často to může fungovat tak, že člověk na světelné cestě přitáhne k sobě relativně čisté léky, když už ty léky nutně potřebuje použít. Nebo přitáhne ty lékaře, kteří jsou pro něho optimální.

Drtivá většina léků však zůstává jednoznačně levotočivá. Například léky proti bolestem všeho druhu. Řada lidí například dostává v případě trhání zubů automaticky injekci proti bolesti. Lékař se často ani neptá, jednoduše injekci píchne zcela automaticky. Zažil jsem to sám na sobě při trhání kořenu stoličky. A výsledek? Při samotném trhání i v období poté zub sice nebolel. Ale tři dny jsem byl vnitřně energeticky vychýlen. Měl jsem pocit vnitřní zimomřivosti, jakoby nachlazení. Navíc k tomu ještě zhoršené duchovní vnímání, atd.

Rozhodování přijmout nebo nepřijmout lékařský zákrok, lék

Je věcí každého, jestli injekci proti bolesti odmítne nebo ji automaticky přijme. Je však třeba vzít v úvahu, že někdy má vysoký psychický stres, strach ze zákroku a okamžitá bolest horší účinky, než třídenní energetické vychýlení, které méně citlivý člověk nemusí vůbec vnímat. Pokud je člověk na stabilním světelném vzestupu a duchovní pozadí celé situace kolem určité části těla, konkrétního orgánu se již snažil opakovaně čistit, pak energetické vychýlení při použití injekce se tím předem zřetelně zeslabuje.

Je samozřejmé, že nepříznivé energetické projevy v důsledku přijetí zatemněných léků se liší od člověka k člověku. Čím čistší a duchovně citlivější člověk je, tím to bude více cítit, vnímat. Tím větší vliv na něj to bude mít.


 

Poznámka Marie Mejdrové: Zda, kdy a jak podstoupit lékařský zákrok

Pokud se člověk rozhoduje, zda a kdy podstoupit určitý lékařský zákrok, měl by vzít v úvahu následující okolnosti:

  1. Neukvapovat se – pokud možno nechat nejprve pročistit všechny podstatné karmické vrstvy, které se v souvislosti s daným zubem, orgánem postupně obnažují. Často se např. u zubů zjistí, že vylézá právě nějaká silná magie z karmických vrstev. Zvlášť u magie související s ovládáním oblasti hlavy, vědomí, tedy mentálním ovládáním. A když se tyto vrstvy zpracují a pročistí, bolest pak samovolně pomine.
  2. Ujistit se řádně u lékaře, že jiná možnost, než trhat zub nebo podstoupit nějaký jiný zásadní lékařský zákrok, už není. Někdy je vhodné konzultovat problém s více lékaři. A také si sám o tom zjistit co nejvíce informací.
  3. Když už se přikročí k trhání, k lékařskému zákroku, počkat pokud možno na situaci, kdy jsem v karmické očistě stabilní, nemám nějakou problematickou situaci. Problémem ovšem je, že některé lékařské zákroky bývají naplánovány dlouho dopředu a termíny nelze měnit ze dne na den. Nezbývá pak než počítat s ním, že pokud jsem na stabilním světelném vzestupu, pak vedoucí Síly Světla přizpůsobí moji karmickou očistu tak, abych byl v období vážného zákroku, například operace, v klidu.
  4. Pokud vůbec je možnost výběru, pak požádat lékaře o nejšetrnější, eventuálně nejslabší možnou variantu léku, injekce, apod. Například v případě injekce proti bolesti požádat o čistou látku bez přísad a dalších problematických pomocných látek a v dávce, která se dává lidem se slabým srdcem.


Jiří Novák

Také mnohé lékařské postupy a vyšetření mají invazivní temný charakter

Je důležité si uvědomit, že také mnohé lékařské postupy, procedury, vyšetření mají invazivní temný charakter, jak jsem naznačil v článku A35. Odstranění prsních žláz jako údajná prevence rakoviny? II. Duchovní následky mnohých z těchto zákroků, například běžné vyšetření na RTG, je možné energeticky vyčistit během jednoho až tří dnů.

Stejně tak lze energeticky vyčistit nebo alespoň výrazně oslabit nepříznivé duchovní následky běžného očkování dětí, které je dáno zákonem. Zásadní je přitom očkovat co nejméně. Počkat s očkováním u dětí vždy co nejdéle je to možné – na dobu, kdy už je organismus odolnější a vyvinutější. Snažit se vyhýbat dvoj-, trojkombinacím očkovacích látek na více onemocnění, kde to lze. Protože ty jsou v materiálech odsuzujících očkování vyhodnocovány jako nejvíce rizikové.

Problémy spojenými s očkováním se zabývá například kniha Gerharda Buchwalda: Očkování – obchod se strachem. Více o očkování bylo například v článku 55H. Indigové, křišťálové, diamantové a perleťové děti II.

Při karmické očistě se opakují souboje z minulosti

Pokud se člověku na světelné vzestupné cestě obnaží karmické vrstvy z minulosti, ve kterých byl ovládán, zneužíván, vysáván jinou bytostí či temným systémem, obvykle se tytéž vrstvy jakousi rezonancí automaticky vytlačí na povrch i u toho, kdo byl tehdy tím, kdo ho ovládal. Nebo kdo zde ve hmotě zastupuje temný systém, který byl tehdy v pozadí za ovládáním. Protože v tomto světě jsou dnes zrozeni jak ti, kteří byli opakovaně ovládáni, tak také zástupci druhé strany – ti, kteří ovládali. Ti, kteří zastupují, uzemňují ve hmotě temnou strukturu, která byla v pozadí za tímto ovládáním.

Minulý souboj, který tehdy v minulosti proběhl jednoznačně ve prospěch tehdejších agresorů, se tak opakuje. Především se vám tento problém obnaží v podobě energií a karmických vrstev. A navíc můžete mít ve své blízkosti člověka, který vás tehdy v minulosti ovládal a i v tomto životě má podobné tendence. Toto opakování dává jednotlivým aktérům šanci, aby změnili své postoje. A nahradili je novými, čistějšími, z pohledu světelné evoluce více harmonickými.

Pokud však člověk, který v minulosti ovládal, není na světelném vzestupu a neusiluje vědomě o karmickou očistu, bude mít spíše tendence energie z minulosti přijmout a energetické násilí na druhém opakovat. Karmická očista pak bude spojena s obdobnými projevy ve hmotě, jako tomu bylo v minulosti, i když třeba mírnějšími.

Jak prochází karmickou očistou člověk na světelném vzestupu?

Otázka: Jak by měl reagovat na přicházející karmickou očistu člověk nacházející se na světelném vzestupu? Co to znamená „zvládat karmickou očistu“?

Odpověď: Člověk na světelném vzestupu ví, že prochází karmickou očistou. Je si vědom toho, že, pokud u něj nastane náhle nepříznivá situace, je důležité hledat příčinu této situace. Snědl jsem výrazně levotočivou potravinu, přehnal jsem pracovní úsilí, udělal jsem zásadní chybu, schytal duchovní útok, když jsem se k něčemu nevhodně připletl, nebo se jedná o obnažené nepříznivé karmické vrstvy?

Sám je schopen rozpoznat, že se s ním něco děje, v případě hmotného problému, hmotného náznaku, impulsu, vychýlené zdravotní situace nebo psychického vychýlení. Už složitější je dokázat vnímat i problém čistě duchovního rázu – zpomalení světelného vzestupu, pokles celkové úrovně harmonie, nebo dokonce převrácení světelného vzestupu v pád. V těchto situacích už obvykle potřebuje upozornění od jiného člověka na světelném vzestupu, který je schopen jeho duchovní situaci zkontrolovat.

Člověk na světelném vzestupu pracuje vědomě na nápravě své minulosti. Ví, že by měl své minulé nepříznivé návyky nahradit novými, vyššími, čistějšími. Pokud si toto vše uvědomuje a v praxi usiluje o změnu svého chování v tomto smyslu, je to v pořádku. Karmickou očistu má ve svých rukou, zvládá ji v poměrném klidu. A obvykle pak nedochází k nadměrným neobvyklým problémům.

Pokud však člověk v minulosti nahromadil nadprůměrně těžkou karmu, pak se i přes jeho veškeré pozitivní úsilí někdy stává, že se určitému vyhrocení situace nelze vyhnout. Některé situace musejí proběhnout „na hraně“, v situaci největšího tlaku. Protože právě taková situace dokáže člověka dotlačit ke zmobilizování všech svých vnitřních sil plus k využití veškeré možné vnější pomoci. Právě v situacích pod největším tlakem se nacházejí nová neobvyklá řešení a dochází se ke skutečnému pochopení problému a jeho následnému pročištění. Na takové případy jsem již v tomto textu upozornil, konkrétně  v oddíle Druhou možností je využití pomoci klasické medicíny.

Podlehnutí energiím z vrstev přináší zvýšené nepříznivé projevy

Otázka: Proč někteří nezvládají karmickou očistu? Jak se to u nich projevuje?

Odpověď: Občas se stává, že člověk nacházející se ve více vyhrocených situacích z tohoto konceptu vědomé karmické očisty vypadne. Najednou začne mít pocit (spíše ovšem jde o hlas vlastního rozumu či ega), že nic nemá smysl, že takto nikam nedojde. Že ho ta minulost zničí. Že je jednodušší nechat ji zavřenou a raději si více užívat života. Místo otravného cvičení dělat cokoliv jiného zábavnějšího.

Při takových prožitcích má zaděláno na problémy. Karmická očista je v nepříznivých projevech ještě silnější a drtivější. Protože člověk opustil snahu změnit se. Naopak má v sobě tendenci od toho všeho utéci. V takové situaci se pak stává, že člověk nebude vědomě usilovat o zpracování karmických vrstev a nápravu minulosti. Naopak má tendence od toho všeho uniknout, snažit se tak zbavit své zodpovědnosti za tuto situaci. Obnažená nezpracovaná vrstva jej začne energeticky stahovat. Člověk namísto vzestupu přechází do pádu.

Jak vzniká nepříznivá situace při karmické očistě?

Jak taková nepříznivá situace při karmické očistě může vzniknout? Příčinou obvykle bývá podcenění, zanedbání některé ze základních zásad, činností které jsou pro světelný vzestup nezbytné (shrnutí všech těchto základních činností je uvedeno v textu U14. Jak dále prohlubovat a rozvíjet vzestupnou světelnou cestu?).

Těmito základními každodenními činnostmi jsou: pravidelné cvičení Pěti Tibeťanů, příjem zdravé výživy (nejen z hlediska hmotného, ale i z pohledu doprovodných bioenergií), vyhýbání se škodlivým záležitostem, každodenní sledování náznaků a včasné reagování na ně, pravidelná energetická očista prosbou Spojeným Silám Světla. Případně požádání o pomoc s karmickou očistou člověka k tomu oprávněného, je-li to potřeba.

Pokud už došlo k určitému zanedbání v tomto směru, pak obnažené karmické vrstvy dokážou vychýlit stabilitu tohoto člověka, snížit jeho vnitřní harmonii, zpomalit světelný vzestup nebo dokonce vzestup obrátit v pád. Nitro toho člověka začíná být ovládnuté. Začíná se měnit způsob jeho uvažování a rozhodování. Člověk pak přestává být schopen rozpoznat, co je v té situaci prospěšné, a co je naopak temné, škodlivé. Postupně přestává být svým podvědomým fungováním na straně Světla. A naopak si začne ponechávat starou výbavu, magii, privilegia, které se mu obnažily z karmických vrstev. Vnitřně tuto výbavu přijal a začíná ji využívat. A to začne jeho vnitřní vychýlenost a pád ze Světla ještě více zvýrazňovat.

Příklad nezvládání vlastní karmické očisty

Uvedu jeden takový příklad z poslední doby. Mladý muž se již celé měsíce karmicky rozvazuje od své bývalé partnerky, která jej vysávala. Jde to ztuha, protože některé záležitosti nejde dořešit hned (například společná finanční půjčka). Výsledkem je dočasná stagnace, vyhrocená situace, nebezpečí pádu, opakované nepříznivé projevy při karmické očistě naznačující pokračování energetického parazitování na něm.

A v této složité situaci pak ještě navíc k tomu všemu udělal podstatnou chybu. Během víkendu několik hodin hrál jakousi zatemněnou počítačovou hru z internetu. Najednou se mu začalo otevírat vnímání z míst, kde působily některé z postav této hry. Začal se tak energeticky napojovat na jakýsi umělý svět, na který jej ta hra vázala. Vnímal, že se s ním něco děje. Když mne po víkendu požádal o kontrolu, byl už v duchovním pádu, jeho vnitřní harmonie výrazně poklesla. Vypadl mimo frekvenční koridor NDC a bude mu zřejmě trvat několik dní, než se dokáže vrátit zpátky.

Nezvládnutí karmické očisty

Otázka: Je možné ještě se dostat z duchovního pádu, který následoval poté, co člověk v určité fázi nezvládl karmickou očistu?

Odpověď: Někteří se dokážou dostatečně rychle vzpamatovat. Optimální je, když to dokážou během několika hodin. Protože po tu dobu člověk i přes pád stále ještě zůstal součástí Nové duchovní cesty. Pád pak lze velmi rychle převrátit nazpět ve světelný vzestup.

Složitější situace nastává, když vzpamatovávání se tohoto člověka trvá až několik dnů. Prodleva může být příliš dlouhá. Člověk mezitím vypadl z Nové duchovní cesty. Je sice stále ještě možné vrátit se zpět nahoru, ale může to trvat dny nebo týdny. Dostat se podruhé na světelný vzestup a do koridoru Nové duchovní cesty bude obtížnější než poprvé. Protože selhal, bude dostávat řadu zkoušek, aby potvrdil, že opět nabyl vnitřní pevnosti.

Zastavení karmické očisty při duchovním pádu

Mnozí však již nedokážou tento duchovní pád překonat. A jejich pád ze světelné cesty se pak pro ně stává na dlouhou dobu definitivním.

Karmická očista se u nich zastavila, problémy doprovázející karmickou očistu postupně pominou. Protože v důsledku duchovního pádu se původně obnažené karmické vrstvy opět zanoří dovnitř a stávají se spícími. Ten člověk ztratil světelný vzestup a svými chybami přišel i o světelný vztlak. Vnitřní frekvence, na kterou je naladěn, propadla o mnoho úrovní níže. Ztratil tak dosah na očistné energie dostatečně vysokých frekvencí, které by mu mohly pomoci. A pomoc druhého člověka vždy není na blízku. Zůstává to hlavně na něm. Jestli se dokáže vzchopit. Jestli dokáže probudit skryté rezervy a začne soustavně správným způsobem posilovat světelné základy své bytosti.

A koho vlastně může člověk v situaci nejvyšší nouze požádat o pomoc? Životního partnera, člena nejužší rodiny, možná kamaráda, kamarádku, nebo pověřeného člověka, který se těmito záležitostmi zabývá? Každopádně pomáhající potřebuje být na světelném vzestupu a mít dosah na frekvence energie vyšší, než jsou ty, na kterých se pohybuje problém z obnažených karmických vrstev.

Někdy se však situace vyhrotí právě proto, aby se ten člověk sám postavil na vlastní nohy. Aby se pomoc druhých nestala pro něj trvalou berličkou, na kterou se doposud vždy spoléhal. Aby už konečně sám zvládl situaci a dokázal se posunout. Protože někdy se objeví vyhrocené situace, když už nelze druhému pomoci. Protože když už to nezvládne v této situaci sám, pak už to nebude schopen zvládnout nikdy. Za druhého přece nelze procházet jeho duchovními životními zkouškami. Taková cesta nikam nevede. Bytost pak ztratí vnitřní sílu, vnitřní motivaci i zkušenosti, jak se vzepřít Temnu v sobě i kolem sebe.

Pokles vnitřního vyladění při pádu, návrat k jinému uvažování

Situace člověka v duchovním pádu je navíc obtížná v tom, že postupně bude vlivem poklesu frekvencí energie, na kterou je vnitřně naladěn, přecházet k jinému vnitřnímu uvažování. K takovému uvažování, které má každý další, kdo je mimo světelnou cestu. Jeho názory se během hodin a dnů rapidně mění. On sám může mít pocit, že nad tím vším nepříjemným konečně vyzrál. Že toto je ta optimální cesta, kterou hledal.

Už si ovšem neuvědomuje, že obnažením karmické vrstvy se znovu obnovilo jeho ovládnutí určitým temným systémem z minulosti. Že je teď po vypadnutí ze světelné cesty na tom vlastně hůře, než byl před začátkem úsilí o duchovní cestu. Tehdy bylo toto dávné ovládání ukryto hluboko v karmické nádrži a tedy nefunkční. Dnes je však obnaženo a jeho fungování naplno obnoveno.

Někteří takto vypadlí se domnívají, že už budou mít nadále pohodlný život bez problémů. Že se konečně z té nepříjemné zátěže cesty světelného duchovního vzestupu dostali ven. Jenže ve skutečnosti se zařadí po bok všech dalších mimo světelnou vzestupnou duchovní cestu. Bude u nich docházet k „divokému“ karmickému čištění, jako u ostatních kolem. Kdy se budou čistit vlivem tlaků a energií z okolí. A nebudou mít přitom šanci chápat souvislosti a přijmout energie, které by jim s očistou pomohly. K „divokému“ karmickému čištění se ještě podrobněji vrátím v dalším textu.

Šetrné rozvázání vazeb, pokud obě strany sporu jsou na světelném vzestupu

Otázka: Když jsme se oba v minulosti navzájem ovládali, magicky jsme spolu soupeřili o moc. A teď při obnažení karmických vrstev s touto náplní vnímáme nepříznivé energie mezi námi. Vede nás to k hádkám, vzájemné nevraživosti. Můžeme se z toho karmicky vyčistit? Uleví se nám poté? Srovná se opět náš vztah?

Odpověď: Pokud jsou nyní oba lidé, jak ten, co byl ovládán, tak také ten, co ovládal, na stabilním světelném vzestupu, pak vzájemné rozvázání nepříznivých karmických vazeb mezi nimi může proběhnout se vším všudy, i s nápravou situace. A tím pádem i s opětovným obnovením příznivého energetického prostředí mezi nimi.

Ten první, který byl tehdy ovládán, se zbavuje postojů nechat se ovládat, přílišné podřídivosti, nedostatku obezřetnosti, nevyrovnaných reakcí, apod. a nahrazuje je novými postoji. Ten, co ovládal, se naopak dobrovolně vzdává veškeré magie, manipulačních technik, zvláštních schopností a pravomocí, které mu tehdy ovládání umožnily. Oba pak tuto nepříznivou vazbu vyčistí. Oba směřují k vyšší harmonii. Jejich vzájemný vztah přestává být zatížen tímto nepříznivým nánosem z minulosti.

Podobně lze vyčistit i situace, kdy oba měli tendence ovládat a manipulovat. I když třeba v dávné minulosti byli nesmiřitelnými soupeři a například ve vzájemných soubojích plných magie a ovládání usilovali o získání větší moci na úkor druhého. Pokud se obě strany tehdejšího sporu aktivně, naprosto vědomě a správným způsobem zapojí do karmické očisty, pak lze karmicky rozvázat jakýkoliv přehmat, jakoukoliv i vysoce nepříznivou dávnou situaci.

Viz například články o temném vědomí 59D. Temné vědomí – příběhy z minulosti I, 59E. Temné vědomí – příběhy z minulosti II, 63A. Temné vědomí – příběhy z minulosti IV, 63B. Temné vědomí – příběhy z minulosti V, 63C. Temné vědomí – příběhy z minulosti VI.

Co když druhý pokračuje i v tomto životě v ovládání druhých?

Otázka: A co když ten druhý, který mne tehdy ovládal (například můj dnešní otec) odmítá udělat vše pro to, aby se začal vědomě karmicky čistit? Co když nějakou karmu vůbec neuznává? A to, co dělám já, je pro něj pouhým nesmyslem?

Odpověď: Ve většině případů však tomu není tak, že obě strany sporu, který se vynořil z minulosti, se vědomě karmicky čistí. Zpravidla se vědomě čistí pouze jeden z nich, zatímco u druhého se karmické vrstvy obnaží vlivem vnějších situací a okolností. Jak vypadá karmické rozvázání situace v tomto případě?

Ten, který byl v minulosti ovládán a v tomto životě vědomě prochází karmickou očistou, se z této situace dokáže vyvázat i za předpokladu, že druhý člověk se nebude vědomě karmicky čistit. I když ten druhý, který v tehdejší minulosti odpovídající těmto karmickým vrstvám ovládal, má tendence ovládat i v tomto životě. A má tendence znovu používat vědomě magii, prosazovat a propagovat ji veřejně i v tomto životě. Nebo používá magii na nevědomé úrovni, svojí vůlí usiluje o ovládání událostí, snaží se řídit bytosti ve svém okolí, bere jim energii, aniž by to sám tušil. Aniž by to byl ochoten přiznat a vůbec připustit. Opakuje pak tehdejší snahy manipulovat i v tomto životě. Tehdy v minulosti k tomu ovšem měl silnější, výraznější páky – pokročilou magii, nejrůznější umělé schopnosti, umělou výbavu, pravomoce a privilegia rozhodovat.

Jak probíhá karmické čištění této vzájemné vazby pak? Také lidem, kteří o karmickou očistu vědomě neusilují, se v dané situaci tlakem vnějších energií obnaží vrstvy s tímto problémem z minulosti. Oni však o karmickou očistu neusilují vědomě a správným způsobem. U nich se tedy jedná o „divoké“ karmické čištění. Tedy o čištění, ke kterému nedošlo vlivem vlastního vědomého úsilí o posilování světelných základů své bytosti.

O tom, jak je toto divoké karmické čištění problematické, bylo více v článku 39B. Karmické vrstvy a předpoklady karmické očisty. Přesto se k tomu vrátím ještě jednou v dalším textu.

Jak se má zachovat člověk, kterého druhý ovládá, energeticky vysává?

Otázka: Jak se má zachovat člověk, který byl ovládán druhým, když ten druhý není ochoten toto energetické zneužívání vůbec přiznat? A pokračuje v tom klidně dál i v tomto životě?

Odpověď: Důležité je připustit si, přiznat, že v této situaci se v tomto životě neocitl náhodou. Může to mít dva základní důvody.

Zaprvé se má naučit, jak se v případě energetického napadení a v případě pokusů o ovládnutí zachovat. Učí se držet si svoji cestu. Nenechat se zmanipulovat, nenechat se dotlačit k podřídivosti. Učí se dokázat si udržet svůj postoj, svoji přiměřenou dávku sebevědomí. Nenechat se dotlačit k tomu, aby učinil další rozhodnutí na úkor sebe nebo druhých bytostí. Aby si za každé situace dokázal zachovat světelnou etiku jednání a fungování vůči sobě i druhým. Učí se vnitřně posílit a obrnit natolik, aby se už dokázal proti tomuto parazitování postavit. Ozvat se vhodným způsobem, nenechat si to líbit. V případě potřeby zásadně změnit chování vůči tomuto člověku, který jej využívá jako zdroj energie.

Více o možnostech řešení energetického parazitování a vysávání bylo v textech U10. Jak se vyvázat z aktivní služby Temnu?, U11. Jaké je skutečné pozadí vysávání mezi blízkými osobami?, U12. Možnosti řešení energetického vysávání v rodinách, U13. Proč je důležité vzepřít se vysávání?

Druhým důvodem je skutečnost, že přes celé věky se táhnoucí vzájemné působení těchto dvou jedinců obvykle není jednoznačně černobílé. To znamená, že by jeden byl vždy ovládán a druhý by na něm pokaždé parazitoval, kdykoliv se v životech potkali. Postupnou karmickou očistou často i ten dlouho ovládaný jednou zjistí, že i on dříve v minulosti ovládal toho druhého. Že ublížil i tomuto konkrétnímu člověku, který jej teď energeticky drtí. Že právě on byl možná tím, který jej kdysi dávno svými chybami dostal na temnou stranu.

Že tedy jeho problém není jen nenechat se stále ovládat. Ale že během své existence přecházel mezi dvěma protikladnými extrémy. Jednou ovládal, příště byl zase ovládán. A teď se konečně potřebuje vyladit do středu mezi těmito dvěma krajními polohami. A vůči tomu druhému potřebuje ve svém vnitřním postoji nejen mu odpustit vše to, co dělal dříve, ale také se mu omluvit (to ovšem neznamená, že to má vůči současnému agresorovi dělat i na hmotné rovině). A zároveň přijmout jednoznačné vnitřní rozhodnutí, že už si nic takového nenechá nadále líbit. Že už se proti pokusům o ovládání dokáže přiměřeně postavit. A zároveň že ani on nebude usilovat o ovládání druhých a manipulaci s nimi.

Úskalí divokého karmického čištění

Otázka: K čemu všemu může dojít, když se člověk čistí karmicky tímto „divokým“ způsobem, bez vlastního vědomého úsilí? A když vlastně skutečnost tohoto čištění zcela odmítá?

Odpověď: Výsledkem „divokého“ obnažení nepříznivých karmických vrstev často bývá, že bytost tohoto člověka není ochotna vzdát se na nevědomé úrovni magie z minulosti. Obnažením karmických vrstev se tomuto člověku dostane na povrch silná tvořivá síla v podobě dávné magie z minulosti. Najednou má moc a sílu měnit chod událostí, jako tomu bylo kdysi. Získal v tomto životě novou příležitost zajistit si více energie na úkor druhých, než měl doposud. Přitom nic z toho nemusí na vědomé úrovni tušit.

Co s tou magií udělá, záleží na tom, jaký je jeho hlavní záměr, smysl, cíl v tomto životě. Jeho záměrem v tomto životě však obvykle není dostat se na vzestupnou světelnou cestu a pomoci s nápravou celkového vývoje ve světě.  Neuvažuje o vyčištění a zharmonizování své bytosti, o karmickém vyvázání, nápravě svých minulých přehmatů, o splnění svého osobního a světového duchovního úkolu. Hlavním motivem jeho jednání bývá obvykle snaha mít se lépe, žít v pohodlí a bez problémů, a to hned, bez ohledu na etiku, přirozenou posloupnost věcí, druhé bytosti, okolí a přírodu, apod. A obnažená magie mu splnění tohoto cíle výrazně usnadňuje.

Právě z těchto důvodů mnohdy tuto magii na nevědomé úrovni znovu přijme za svou. Navíc jeho bytost na nevědomé úrovni zaregistruje, že tam někde se objevil člověk, který byl pro něj v minulosti pohodlným zdrojem energie. Opět se na něj na nevědomé úrovni napojí, aby se dávné magické ovládání obnovilo v plné míře. Přitom energetické propojení těchto dvou bytostí proběhne snadno, protože tam v danou chvíli existuje energetická rezonance, soulad duchovních energií, přes aktivní obnažené karmické vrstvy. A to je ten duchovní energetický útok v přítomném čase.

Přitom dotyčný člověk vůbec nemusel být duchovně probuzeným. Existenci duchovního pozadí světa může dokonce zcela odmítat. To však nic nemění na tom, že v tomto životě se stal agresorem, který bere energie druhým. Je velmi obtížné snažit se mu něco vysvětlovat. Je-li to cizí člověk, je jednodušší jít od něj, oddělit se, přestat se stýkat. Pokud je to ovšem například životní partner, je důležité dát mu šanci. Snažit se mu tyto záležitosti jednoduchým způsobem vysvětlit a přiblížit. Dát mu takto příležitost, aby si tyto skutečnosti uvědomil a mohl s tím něco udělat.

Více o útocích doprovázejících karmickou očistu bude v následujícím pokračování 66C. Doprovodné jevy karmické očisty III.

Nastoupení vzestupné světelné cesty je důležité konzultovat předem se svým partnerem

Právě pro toto nebezpečí „divoké“ karmické očisty důrazně doporučuji každému, aby před započetím snahy o světelný vzestup konzultoval tuto situaci se svým životním partnerem. Aby pokud možno šli na světelnou cestu oba. Jinak se pak může stát, a v mnoha případech se to již stalo, že doposud skryté energetické parazitování ve vztahu se začíná obnažením magie z minulosti zesilovat, více zviditelňovat. A to vše najednou začne člověka nutit, aby situaci začal řešit. Přestože předtím to ve vztahu vypadalo zdánlivě v pořádku.

Zvlášť v případě malých dětí není vhodné nastoupit vzestupnou světelnou cestu bez svého partnera. I v případě, kdy on vysává, parazituje a není ochoten s tím přestat, je vhodné toto rozhodnutí odložit na období, až budu i z hmotného hlediska připraven na případný odchod (finančně, zázemím, bytovou situací). Jinak se situace nepřiměřeně vyhrocuje, další soužití se stává nesnesitelným. A přitom třeba partnerka s malými dětmi stejně zatím nemá možnost odejít.

Jaká může být reakce partnera na informace o jeho parazitování?

Ve své praxi jsem se už setkal s oběma možnostmi. Ten druhý se vysmál informacím o tom, že vysává. Řekl, že to je nesmysl, že žádné vysávání přece nemůže existovat. Situace v takovém vztahu se čím dále zhoršovala, a rozchod začal být na pořadu dne. Tento člověk nebyl na podobné informace připraven. Nechápal je a bylo to pro něj podobné, jako kdybyste na něj mluvili čínsky.

Co s tím? Bude potřeba, aby vysávaný partner začal důsledně a zásadně měnit své chování vůči vysávajícímu partnerovi. A pravděpodobně bude nezbytné vztah nebo spojení s tímto člověkem postupně ukončit. Odstěhovat se, odejít z partnerského či přátelského vztahu, někdy i změnit zaměstnání, pokud parazitování probíhá na pracovišti. Protože vysávající se stejně jako alkoholik své vnitřní závislosti sám dobrovolně nevzdá.

Setkal jsem se ovšem i s druhou situací. Manžel, kterému duchovní informace nebyly úplně cizí, připustil, že by to mohla pravda, že odebírá energie své partnerce. Rozhodl se vzít ty informace vážně. Řekl si, co kdyby to byla pravda? Začal cvičit pět Tibeťanů a vnášet do svého života další zásadní změny. Celková situace v rodině se pak skutečně poměrně brzy zásadně zlepšila. Dnes jsou již oba tito partneři i s dětmi součástí vzestupné světelné cesty.

Důsledky chyb a nesoustavného posilování světelných základů své bytosti

Uvedu typový příklad, k čemu může při karmické očistě docházet, když člověk nedělá, co je potřeba. Nemá pak optimální moment světelného vzestupu blížící se ke sto procentům. Například vlivem různých opomenutí, nesoustavností v základních činnostech, je jeho moment vzestupu například pouze 80%. A k tomu ještě provede určitou nepředloženost. Třeba se pokusí zmanipulovat určitého člověka, dotlačit jej k nějakému rozhodnutí. Nebo několik hodin hraje zatemněnou počítačovou hru, jak již bylo v jednom příkladu uvedeno.

A teď se mu v tomto období obnaží karmické vrstvy s vysokou magií z minulosti. Na světelné cestě však není v důsledku chyb a omylů dostatečně pevný a stabilní. Projeví se to následujícím způsobem. On sice bude rozhodnut ve světelné cestě pokračovat a na vědomé úrovni se magie vzdává. Jeho nitro však na to „neslyší“. Jeho nitro naopak vnímá v obnažené magii příležitost k zásadní změně své situace v dnešním světě. Když se u takového člověka zeptám, na kolik procent vůči optimu je jeho bytost ochotna vydávat výbavu z minulosti, dostanu odpověď, že nikoliv na 100%, jak by tomu mělo být, ale třeba pouze na 60%.

Jak napomoci odstranění dvojakosti uvnitř své bytosti

Výsledkem této situace je, že tato dvojakost uvnitř vlastní bytosti jej vychyluje, tlačí energeticky dolů. Potřebuje vyvinout mimořádné úsilí na posílení světelných základů své bytosti, aby své nitro dokázal dostat na stranu Světla. Doporučuje se přitom zaujmout pozici pokory vůči vyšším duchovním Silám Světla, tedy kleknout si. A skutečně upřímným tlakem, upřímně míněnými omluvami, pevností svého rozhodnutí na hmotné úrovni, se snažit o vydání dávné duchovní výbavy, mocenských pozic, napojení na nejrůznější temné systémy. Jakmile v této chvíli pochybuje, je nedůsledný, dovolí nepříjemným negativním myšlenkám, aby ovládaly jeho nitro, bude mít s touto situací značné problémy.

Někteří jednotlivci právě takto na čas nebo i definitivně vypadli ze vzestupné světelné cesty. Na začátku byly napřed drobné, později větší nedůslednosti, nesoustavnost v úsilí o posilování světelných základů své bytosti. Následovaly drobné etické přehmaty (drobné lži, snahy o manipulaci s někým). Mnohdy k tomu ještě přišlo navíc dobrovolné spojování se s nepříznivými temnými energiemi (čtení zatemněných webových stránek, zatemněných knih, hraní zatemněných počítačových her, trávení času se zatemněnými bytostmi, apod.). A jednoho dne se pak obnažily karmické vrstvy s vysoce nepříznivou temnou výbavou z minulosti. Člověk pak už neměl dostatečnou vnitřní sílu na to, aby se této výbavy dobrovolně vzdal. A v důsledku toho ze vzestupné cesty vypadl.


 

Ve třetí části tohoto tématu 66C. Doprovodné jevy karmické očisty III  se budu zabývat otázkami útoků doprovázejících karmickou očistu. A důvody, proč se i lidé na vzestupné světelné cestě dostávají do nepříznivých situací. Ve čtvrté části 66D. Doprovodné jevy karmické očisty IV pak předám slovo Věře Talandové a jejím duchovním komunikacím, které se týkají problematiky závažné karmické očisty v tomto období.

© Jiří Novák, listopad 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 178
  • 25
  • 20
  • 17
  • 21

Celkový počet hlasů: 261