Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články II: 30 - 39 | 39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit

39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit

Jiří Novák Vloženo 24.1.2011
Jiří Novák

Magie dokáže pouze odložit nahromaděnou karmu z jednoho místa na jiné, přetvořit ji do jiné energetické podoby. Neumí však člověka od karmy definitivně vyvázat. Magie svou podstatou nedává možnost vzestupu a proto ani ke skutečnému duchovnímu vzestupu nemotivuje. Rovněž medicína je opakem karmické očisty. Také většina dalších metod alternativní medicíny používá magii a táhne proto člověka do pádu ve Světle. Jaká je podstata homeopatie? Vede léčba homeopatií člověka na vzestup? Zakrýváním náznaků ztrácíme zpětné vazby vývoje. Dáme přednost postupné karmické očistě nebo raději zvolíme cestu katastrof? Nečistí-li se zodpovědní jednotlivci, dochází k hromadné drastické očistě území, národů, civilizací. Zemětřesení v Indickém oceánu 2004 a na Haiti 2010. Poselství těchto největších katastrof posledních desetiletí pro lidstvo. V možnostech lidstva dnes je takovým katastrofám předejít.

Magie a karmická očista

Jak už jsem uvedl dříve – magie dokáže pouze odložit nahromaděnou karmu z jednoho místa na jiné, přetvořit ji do jiné energetické podoby. Dokáže i jakoby umrtvit, či pozastavit karmu, zaklidit ji tak, aby člověka bezprostředně neohrožovala. Neumí však člověka od karmy definitivně vyvázat. Kdyby toto zvládla, tento svět by byl někde jinde. Magie jenom odklízí karmu z cesty ve všech případech, kdy se to mágům a institucím, které zastupují, hodí. Podstatné je, že tato kamsi odložená karma stále zůstává napojena na prostor naší Planety a je součástí čím dál více rostoucího celkového karmického zatížení civilizace na této Planetě.

O magii se už dnes bezpečně ví, že mnohokrát potopila svět. Pokud jde o přirozený duchovní vzestup člověka měřený růstem frekvencí, tak všichni, co používají systém jakékoliv magie, nebo nechávají na sebe magii působit, dnes zůstávají na pozici 5. těla. I když třeba pouze konzumují magicky ovlivněné bylinné kapky na zlepšení svého zdraví.

Faktem proto zůstává, že dokud budou tito lidé hájit magii, nemohou karmicky vyčistit své přehmaty z dřívějších etap vývoje Země. Museli by překročit 2. duchovní práh, 8. tělo, ale tam je používání magie nebo přijímání magických zákroků nepustí. Je to pro ně začarovaný kruh. Pokud si i nadále magii nechají, nemohou se svým karmickým vrstvám postavit tváří v tvář na stejné frekvenci. Když se však na své karmické vrstvy dívají zdola, nemohou význam svých dávných chyb pochopit. A proto i dnes vedou lidstvo k tomu samému, čím tehdy svět potopili. A to s naprosto vážným výrazem, jako kdyby dělali to nejlepší, co se dělat dá.

Magie nemotivuje ke skutečnému duchovnímu vzestupu

U těchto lidí je zatím nepravděpodobné, že budou hledat cestu skutečného vzestupu. Nemají totiž důvod něco měnit a hledat nové cesty. Mágům nevadí, že jsou z pohledu vzestupu tak dole. Oni skutečnost cítí a prožívají úplně jinak. Mají přece nejlepší vnímání mezi všemi i nejvyšší tvořivé schopnosti. Jsou v pozici těch, od kterých jsou neustále žádány rady – sami sebe proto staví na duchovní vrchol civilizace. Z minulosti si přinesli mnohé informační koridory, kterými nahlížejí do všech možných knihoven. Takže mají i dostatečný přísun informací – mnohem širší, než většina běžných duchovně probuzených jedinců. Mají pocit, že právě magie podává nejvyšší pravdu. Z jejich pohledu je vyloučené najít ještě něco vyššího, pravdivějšího, dokonalejšího. I z hlediska etiky, morální čistoty, si mágové připadají dostatečně vyspělí a uvědomělí, protože jejich úkolem je též pracovat na svých vlastnostech. Proto se neváhají i v dnešním světě postavit do pozice těch, kteří duchovně vedou svět a drží v rukou otěže dalšího vývoje.

Používání zdravé výživy a Pěti Tibeťanů pro vzestup jim připadá směšné, bláhové. Jak by se někdo mohl podle nich dopracovat k tak dokonalým schopnostem, jaké mají oni, pouhou změnou stravy nebo nějakým cvičením? K tomu jsou podle nich potřeba informace, studium, zasvěcení, magický výcvik. Nebo alespoň některé umělé pomůcky, které jsou tady u nás tak široce propagované. Lidstvo však nepotřebuje dokonalé schopnosti. Lidstvu jde především o vzestup a o vše, co vzestup ve Světle přináší – tedy v prvé řadě karmickou očistu, přístup k informacím z vyšších hladin pravdy, vítězství v boji s temnými silami v sobě i v okolí.

Duchovní učitelé mágové vedou lidstvo na slepé cesty

Tito duchovní učitelé bez duchovního nadhledu svádějí ostatní s nižší úrovní duchovního vnímání na špatné cesty. Vedou je k tomu, abychom jako lidstvo opakovali tytéž chyby, a to je pro nás katastrofální. Tím, že opakují stejné chyby, svádějí civilizaci na slepé cesty, a získávají temné body. To vše je vede k postupujícímu pádu ve Světle a naopak k razantnímu vzestupu na temné cestě. Výsledkem jsou narůstající schopnosti pro manipulaci s energiemi, pro skryté energetické parazitování a vysávání.

Jak už jsem naznačil v textu Jak fungují systémy Reiki a Šambala?, řada takových duchovních učitelů či léčitelů parazituje na svých klientech, které zasvěcují či léčí. Temné síly, které jsou na ně napojeny, parazitují na účastnících jejich seminářů, přednášek. I na hromadných meditacích, které takoví lidé organizují - viz text Hromadné skupinové meditace na podporu Planety. Troufám si tvrdit, že tato skupina je největším problémem současného duchovního vývoje Planety. Protože dělají všechno pro to, abychom jako civilizace skončili další katastrofou. A o to je to horší, že si toho nejsou vůbec vědomi.

Jistě - těmi, kdo určují vývoj ve hmotě, jsou temní magnáti a nejrůznější temné rady a seskupení. Předobrazem a prvotní příčinou dnešního vývoje ve hmotě je však magií řízený vývoj v duchovním pozadí světa. Cesta vedená od jedné katastrofy k další. Chceme-li, aby se změnil vývoj ve hmotě, musí se nejprve změnit jeho duchovní předobraz. Lidstvo jako celek potřebuje přijmout novou cestu bez magie, cestu k těsnějšímu spojení s Přírodou a jejími tvořivými silami. Mají-li zmizet mafie všeho druhu ze hmoty, potřebujeme nejprve, aby zmizely magie všech typů z duchovního pozadí světa. Mafie – magie: ne náhodou jsou si tato slova tak podobná. Oba pojmy mají podobné rysy – systém nadřazenosti a moci jedněch nad druhými, nad Přírodou, nad světem, nad civilizací.

Také magické zásahy do karmických vrstev nejsou vhodné

A co je ještě důležité. Tito lidé s dobrým duchovním vnímáním, ale ve světelném pádu a bez nadhledu, tvrdí, že lidem zprostředkují karmickou očistu. Síla jejich otevřené či skryté magie jim totiž dává možnost přehrabovat se v karmických vrstvách člověka jako v usušeném senu. Přehrabovat, to horší vytahovat na povrch a něco s tím dělat. Říká se tomu tomu regrese, hlubinná terapie. Má to jedno společné – jde o nahlížení do karmických vrstev mimo pořadí, mimo přirozenou karmickou očistu. Takové přehrabování se ve vrstvách může mít velmi destrukční dalekosáhlé následky. Narušení přirozeného navrstvení vrstev, potrhání vzájemných vazeb - to vše se mnohdy projeví až v dalších existencích celkovým nárůstem neharmonií, zablokováním přirozené karmické očisty.

Je jediná eticky čistá a přirozená možnost karmické očisty. Dostat se na vzestup, zajistit svým způsobem života, aby se frekvence mých vnitřních energií ve Světle trvale a stabilně zvyšovala. To má za přirozený následek postupně obnažování a odkrývání karmických vrstev v tom pořadí, jak je to pro člověka i pro světový vývoj optimální.

Rovněž medicína je opakem karmické očisty

 A medicína? Co se běžně dělá v případě nemoci, která je také takovým náznakem? Místo, aby se náznak řešil, obnažená karma se vyčistila, překryje se dalším neoprávněným zásahem, novou karmickou vrstvou, za použití temných energií ve formě silných levotočivých léků. Původně obnažená vrstva se tím zatlačí zpět, a takto se zajistí, aby náznak nezlobil. Tlak na masové používání léků je v dnešním světě velmi silný. Stačí se večer dívat na televizi a sledovat, že drtivá většina televizních reklam se týká léků a zase léků. A lékárny? Ty jsou dnes už prakticky v každé větší ulici i v obchodních centrech. Vrstvy však nemůžeme skládat donekonečna. Jednoho dne se to provalí. A objeví se třeba drtivá nemoc, kterou již nelze nijak zastavit – ani lékem, ani čistým způsobem života. Může se stát, že na zásadní změnu je již pozdě. Opět jsme u toho: Důležité je začít vnímat a respektovat varovné náznaky od samého začátku a nečekat až na náznaky silně destrukční – viz článek 39G. Principy přirozené karmické očisty.

Je řešením alternativní medicína?

Dnes je populární alternativní medicína – mnoho lidí v ní hledá spásu a domnívá se, že jde o naprosto čistou cestu. Není tomu tak vždy. Kolikrát už jsem měl v rukou relativně čisté bylinné kapky od různých léčitelů, které však v sobě navíc obsahovaly stopy magického zásahu. Možná v dobré víře, aby to lidem ještě více pomáhalo. Celkový výsledek takového preparátu na vzestup je pak jednoznačný – „necháš-li na sebe působit magii, táhne tě to do pádu ve Světle“.

Zastavím se u jedné metody, která je u duchovně zaměřených lidí hodně populární – a tou je homeopatie. Na seminářích v roce 1999 nám bylo řečeno: „Nejprve je potřeba energetická léčba a potom vyhledejte kvalitního homeopata“. Jenže takový postup sám o sobě člověka na skutečný vzestup ve Světle nedostane. Proč, co je vlastně podstatou homeopatie?

Jaká je podstata homeopatie?

„Co to vůbec homeopatika jsou? Informace bylin plus virové informace, které blokují vir v těle... Základem homeopatie je aplikace pravidla podobnosti: Podobné se léčí podobným... Léčivý účinek má jen ten lék, který má ve svém obrazu nejvíce podobných symptomů (příznaky a projevy) s obtížemi pacienta... Homeopatikum vyvolá v těle co nejpodobnější umělé onemocnění, a tím stimuluje organismus k obraně.“ (Medicína třetího tisíciletí, rozhovor Aleny Součkové s lékařem MUDR. Slavomírem Zemánkem, časopis Astro č. 17/2003).

„Homeopatie... je založená na zkoumání pacienta a jeho symptomů jako celku, kterého potom jako celek i léčí (princip totality symptomů). Používá vysoce ředěné (tzv. potencované) látky, které ve vyšší dávce u zdravého člověka vyvolávají příznaky podobné těm, jaké má léčená choroba (princip minimální dávky a princip podobné léčí podobné)“ (zdroj: Wikipedie).

Homeopatie má samozřejmě proti klasické medicíně několik výhod – nezanáší tělo velkým množstvím chemických sloučenin, a tím jsou prakticky eliminovány vedlejší účinky léků. Je zde možnost přistupovat k pacientovi a chorobě individuálně změřením situace v jeho těle, a tak dále. Lékařské kruhy i zdravotní pojišťovny některých zemí ji přijímají, jiné ji však naopak odmítají.

Vede léčba homeopatií člověka na vzestup?

Člověka hledajícího optimální duchovní cestu však bude zajímat především to, zda léčba homeopatií vede člověka na vzestup nebo nikoliv. Princip metody je následující: vyrobí se lék, který vyvolá co nejpodobnější příznaky, projevy a obtíže, jako dané onemocnění. A tato účinná látka se vysoce zředí a takto se pacientovi podává. Podobá se to jakési formě očkování, kde účinnými látkami jsou určité informace obsažené v silně naředěném homeopatiku. Prý to stimuluje organismus k obraně proti nemoci. Podle Přírody to však spíše organismus učí přijmout nemoc jako běžný normál a přestat se proti ní bránit příznaky, symptomy. Tím pádem to člověku nepomáhá uvědomit si a pochopit skutečnou podstatu problému.

Dejme tomu, že člověk má zánět břišního orgánu. Prvotní příčinou je vážná nerovnováha v prožívání a příjímání určité oblasti, která se např. projevila dlouhodobou nefunkčností čakry 3B vzadu. Logicky by bylo nejlepší čakru dát do pořádku, tok energie do nemocného orgánu obnovit a dodat tělu optimální hmotnou výživu, aby samo dokázalo nemocný orgán „opravit“ a obnovit v něm původní plnou funkčnost. Toto je ideál, který však už nebude stačit, pokud chorobné změny na orgánu překročily určitou kritickou hranici.

Dokáže homeopatie obnovit fungování poškozené čakry? V žádném případě. Dodá homeopatie dostatečný materiál v podobě hmotné výživy, vitamínu, minerálů, bílkovin, atd, potřebný k obnově poškozeného orgánu? Také ne.

Ptám se Přírody: Z kolika procent účinné homeopatikum v průměru vyřeší příčinu nemoci?

Příroda: 3 %.

A z kolika procent účinné homeopatikum vsugeruje tělu, aby se proti nemoci přestalo bránit zánětem?

Příroda: V průměru 70 – 80 %, výjimečně až 97 %.

Z kolika procent naučí účinné homeopatikum tělo přijmout energeticky vychýlený stav prostředí těla jako běžný normál?

Příroda: Běžně 50 – 60 %, výjimečně až z 99 %.

Z tohoto všeho vyplývá, že také homeopatie nedělá nic jiného, než pouze zastírá, odklízí příznaky, ale prvotní příčinu nemoci neřeší. Stále jde o jeden a tentýž medicínský princip, který je však v tomto případě mnohem šetrnější. Místo působících chemických látek vkládá do těla účinné, ale cizorodé, informace. Příčina nemoci se tím nevyřeší, ale symptomy nerovnováhy v těle mohou zmizet.

Jaký je průměrný vztlak na vzestup při používání homeopatie?

Příroda: -10 až -20 % vůči optimu.

Používání homeopatie proto brání vzestupu, ale není to tak drastické, jako například zasvěcení Reiki nebo vyhledávání klasické medicíny. Vztlak po konzumaci jedné dávky kvalitního antibiotika je pro srovnání podle Přírody kolem -50 % vůči optimu. Člověka to jednorázově zpomalí či srazí na vzestupu. Pokud však dělá potřebné věci, dokáže se z následků použití antibiotik během několika dnů či týdnů vyčistit.

Pro toho, kdo hledá nejen pomoc v nesnázích, ale i skutečný vzestup ve Světle, bych původní radu jiného léčitele „energetická léčba plus homeopatie“ nahradil následujícím doporučením, které pro nastoupení vzestupu a odstranění běžných nemocí s lehčím průběhem prokazatelně funguje: Nejprve změna výživy a pravidelná péče o čakry cvičením Pěti Tibeťanů a potom se energetickou léčbou vyvázat ze stahujících vazeb nachytaných v tomto životě (zasvěcení, magické zásahy, kursy, semináře). To by mělo běžně stačit, aby se člověk dostal na vzestup, zahájila se u něj přirozená karmická očista a otevřel se přístup k dalším karmickým vrstvám z minulosti a jejich postupnému vyvazování.

Skutečná síla homeopatie

Lékařské kruhy v některých evropských zemích i zdravotní pojišťovny homeopatii otevřeně přijímají, zatímco jiné ji odmítají nebo dokonce zakazují. Přesto homeopatie funguje a její síla může být obrovská, jak naznačuje následující příběh. Pokud si dobře pamatuji, přečetl jsem ho v jednom ze spisů Rudolfa Steinera. A protože původní zdroj nemám k dispozici, převyprávím ho svými slovy tak, jak si jej pamatuji: Dotyčný měl problémy s divokými králíky, kteří podrývali celý pozemek norami a nebylo je možné žádným způsobem vypudit, a pozemek od nich vyčistit. Autor tohoto nápadu udělal toto: Jednoho králíka zabil a jeho krev silně homeopaticky naředil vodou. Tímto roztokem pak vydatně postříkal celý pozemek okupovaný divokými králíky. A jaký byl výsledek? Všichni králíci do jednoho zřejmě „v hrůze“ odtáhli a pozemek opustili.

Je to zajímavé a běžným rozumem nepochopitelné. Jedna z pouček homeopatie však říká: „Potencovat (pozn.: ředit) znamená zesílit léčivé síly léku. To se děje paradoxně vícenásobným zřeďováním. Tato zředění se nazývají „potence“. D1 znamená zředění léčiva nosičem v poměru 1 : 10, D2 v poměru 1 : 100, až například D12 v poměru 1:1012, tedy jedna ku bilionu… Vyšší a vysoké potence, jako například D12 nebo dokonce D30, jsou tak mohutná zředění, že podle matematického výpočtu léčebně použité množství takové látky s největší pravděpodobností už neobsahuje ani jediný atom potencované léčivé substance. Ale Steiner potvrzuje ze svých duchověrných bádání, že zvláště v tak vysokých potencích se uvolňují silné duchovní účinky zředěné fyzické substance, tyto účinky považuje za jakýsi druh duchovní esence materiálních látek, které zase samy nejsou nic jiného než duchovní síly vysrážené do pozemské hustoty v dlouhém procesu zemského vývoje.“ (Zdroj: webové stránky anthroposof.cz, stať „Léky“)

Je v pozadí homeopatie nebo dokonce její součástí určitá forma magie (komunikace z 23.1.2011)?

Příroda: „Samozřejmě, bez toho by to nemohlo fungovat. Jde o princip magického přenosu energetického otisku určité látky, sloučeniny do roztoku. Nejde přitom o běžný přírodní zákon. Protože obvyklým ředěním se účinky zpravidla zeslabují. Podstatné je, že takto vytvořený energetický otisk nemůže nahradit skutečnou hmotnou výživu, která je pro obnovu, regeneraci hmotného těla nepostradatelná. Proto metoda homeopatie nemůže hmotnou výživu nahradit. A navíc jako každá další magická metoda působí proti duchovnímu vzestupu ve Světle.“

Zakrýváním náznaků ztrácíme zpětné vazby vývoje

Většina běžných karmických náznaků se dá překrýt nebo odstínit magií. Tak to vždycky bylo. Současná medicína také představuje určitý typ magie. Každé zakrývání náznaků je však vždy nebezpečné. Jednotlivci i lidstvo tím ztrácejí přirozené zpětné vazby vývoje. Místo pochopení, že se cosi nepříznivého, nebo vysloveně hrozivého děje, že je potřeba vývoj zásadně změnit, pokračují dál v tom samém, ukolébáni pocitem, že je všechno v pořádku. A karma se hromadí dál a dál, až jednoho dne nastane pomyslný výbuch, nehoda, zkáza, další katastrofa. A výsledkem pro člověka jsou vážné problémy v lidských vztazích, rakovina, zkáza majetku, ztráta prestiže, postavení nebo dokonce vězení. Pro národ a území drtivá živelná katastrofa. Takto vyhrocené náznaky už nelze jednoduše zaklidit a tvářit se, že neexistují.

Příroda zajistí postupnou ztrátu síly magických systémů

Veškerá magie však musí postupně z tohoto světa ven. Příroda zajistí, aby jakékoliv typy magie krok po kroku ztrácely sílu svého fungování. To se týká i těch částí medicíny, které jsou založeny na magii, na obcházení karmy, na manipulaci s karmou. Je to lákavé, nechat si o kousek prodloužit tento hmotný život umělým zásahem a nehledět na to, jaké, třeba i dalekosáhlé následky, to má do budoucna, do mých dalších existencí. Většina lidí však zatím volí právě tuto cestu, protože nic mimo hmotu nevidí. Proto je lidstvo jako celek v drtivém pádu do temných osidel daleko od Světla.

Klasická medicína, magie, jakékoliv umělé duchovní postupy jsou opakem karmické léčby. To vše naopak ukládá karmické vrstvy. Nebo s již dříve uloženými vrstvami neoprávněně manipuluje. Místo aby je to přirozeně nárůstem čistoty a frekvencí bioenergie obnažovalo a rozpouštělo. Dokonce i většina variant alternativní medicíny má magický základ.

Zatímco magie musí jednoznačně z tohoto světa ven, medicínu v její dnešní podobě zatím odstranit nelze. Protože jsou na ní závislé miliardy lidí. Záměrem nového vývoje je změnit samotné základy medicíny, její duchovní pozadí, principy a způsoby jejího fungování. Aby přestala být ovládána mocnými astrálními egregory temných farmaceutických systémů a dalšími temnými systémy mnoha typů, ale aby byla napojena na morfická pole Planety a Přírody. Aby více sledovala potřeby člověka a vedla jej k využívání přírodních procesů a tvořivých přírodních sil. Aby přestala v prvé řadě sledovat zájmy výrobců léků, jak tomu zatím v dnešní době je u mnoha v praxi používaných léčebných systémů.

Blíží se ukončení karmických privilegií mnohých bytostí

Podle Přírody stále ještě zhruba 50 % zrozených bytostí zde na Zemi si udržuje a hlídá svoji schopnost obcházet Karmu, vyhýbat se přirozeným následkům svých činů. Stačí nahlédnout na internet, jak se všude rozmáhá propagace nejrůznějších duchovních způsobů léčby, které obvykle fungují na principu zasvěcování. Zaplatíš peníze, dostaneš pravomoc a už jsi sám léčitelem. Také tyto systémy umělé esoterní léčby však obcházejí karmu. Kolik lidí je s nimi spojeno – ať už je sami používají nebo je nechávají na sebe působit.

Jsme zatím v přechodném období od jednoho způsobu fungování světa k novému, lepšímu, více spravedlivému. I tato přechodná doba však jednoho dne skončí instalováním takové karmické instituce, která bude měřit všem stejně. Těm co vládnou stejně jako běžným občanům. Lidem propagujícím čistou cestu stejně jako mágům zastávajícím manipulaci a ovládání. Ten čas se nezadržitelně přibližuje. A ti zbývající, co zatím o existenci karmy nemají ponětí? Ti se pak rozčilují a nadávají na nepřízeň všeho možného – počasí, Boha, hmotné vlády, parlamentů schvalujících zákony, a dokonce i Přírody. Ale na sebe a na způsob svého života nyní i v minulosti si v tomto výčtu obvykle nevzpomenou.

Probuzená Příroda dnes už vidí do každého

Mnozí lidé byli dlouhé věky jakoby „zakamuflováni“ systémem osobní magie, kterou používali. Aby na ně nebylo vidět, aby jejich nitro bylo pro ostatní neproniknutelnou tvrzí. Aby nebylo patrné, jakou stranu vesmírné síly, dobro či zlo, pravotočivost či levotočivost, vlastně zastupují. V dnešní době jsou však jiné možnosti. Jakékoliv zabarikádování se osobní magií už nedává záruku skrytosti, jako tomu bylo po celé věky dříve. Dnes jsou Příroda i Planeta plně probuzenými bytostmi či systémy. A příslušnost každé bytosti k té či oné straně vesmírné síly je pro Přírodu jasně rozpoznatelná podle stavu a vývoje frekvence jeho vnitřní bioenergie. Aniž by někdo druhý musel pronikat do samotného nitra bytosti, jak to při vyšetřování druhých dělají mágové. Příroda jasně vnímá, zda se tato vnitřní frekvence člověka zvyšuje nebo naopak klesá, a jak rychlý je případný vzestup nebo pád. Dnes začíná být každý čím dál více obnažený před vesmírnou spravedlností a Karmou. Žádná magie už nedokáže skrýt nitro člověka před receptory Přírody.

Mnoho „pracovníků za Světlo“ je v duchovním pádu

Je mi z toho smutno, když za mnou přijde člověk, který navštívil toho či onoho známého učitele či léčitele, absolvoval zasvěcení, seminář, a vnímá na sobě nepříznivé příznaky. A já pak zjistím, že dotyčný pracovník vehementně navenek údajně bojující za Světlo, ve skutečnosti parazituje na druhých, zneužívá je (obvykle podvědomě), odsává jejich tvořivou sílu, aby sám posílil svůj magický systém, který při léčení druhých používá. A přitom je sám napojený na skryté temné systémy, které jej ovládají.

Skutečná situace každého člověka lze zjistit dotazem na Přírodu, když je k takovému dotazu oprávněný důvod: „Jaký je moment vzestupu tohoto člověka ve Světle?“ Protože z toho, že moment je záporný, tedy frekvence vnitřní energie člověka se snižuje a etika jeho činů klesá, jednoznačně vyplývá, že svojí činností posiluje Temno a nikoliv Světlo.

Tato možnost dává obrovskou výhodu. Protože pokud mne někdo požádá o pomoc, mohu pomocí Přírody otipovat předem, jestli je taková pomoc vůbec vhodná, možná nebo dokonce bezpečná, jestli k ní dozrála situace. Jestli rychlost jeho pádu ve Světle není příliš vysoká a na zásah nemůže být ani pomyšlení. A to všechno lze dotazem na Přírodu zjistit ještě před jakýmkoliv zásahem energií do dotyčného člověka. Už i pouhé energetické vyšetření čaker totiž představuje energetický zásah. O těchto záležitostech jsem více napsal v textu Komu mohou a komu nemohou systémy NDC pomoci.

Dáme přednost postupné karmické očistě nebo raději zvolíme cestu katastrof?

Jak už jsem napsal v článku 16. Magie z pohledu historie: Na nás lidech teď je, jestli dáme přednost klidné, postupné, ale radikální očistě od všeho přežitého. Očistě, kterou neponese na svých bedrech pár desítek či stovek jedinců. Ale do které se začnou zapojovat další rozsáhlé skupiny lidí. Nebo jestli ponecháme volnou ruku Přírodě, aby si náhlými očistnými akcemi v podobě zemětřesení a dalších dílčích katastrof dokázala zjednat nápravu sama a dostatečně rychle. Právě tak, jak to začínáme vnímat v dnešním světě. V období, kdy narůstá počet těchto dílčích katastrof – zemětřesení na Haiti, v Chile, v Turecku, výbuchy sopek, záplavy, požáry, a kdy ničivé tsunami narážejí na osídlená pobřeží.

Jak jsem uvedl v článku 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, mnohé karmické nádrže nahromaděné energie přehmatů nejsou v tomto období v klidu. Na některých místech pak akutně hrozí možnost protržení karmické nádrže a její vylití nebo dokonce její výbuch. Problém je ten, že takovou situaci nelze předem odhadnout. Pokud pak k takovému náhlému karmickému jevu vynucené očisty dojde, protržení nebo vybuchnutí karmické nádrže přináší jednorázovou drastickou událost. Která může mít pro jednotlivce podobu smrtelné nehody, okamžité zkázy nebo ztráty majetku, postavení, prestiže. Pro území pak podobu živelné katastrofy – sesuvy půdy, zavalené domy, požáry, pády letadel, celé série zemětřesení. Podobné události se v dnešní době přece dějí všude na celém světě. Uvedu dva konkrétní příklady z posledního desetiletí, které jsou dvěma největšími živelnými katastrofami za několik posledních desetiletí.

Zemětřesení v Indickém oceánu

O Vánocích, 26.12.2004, došlo k zemětřesení o síle převyšující stupeň 9 Richterovy stupnice, které pohnulo mořským dnem západně od ostrova Sumatra v délce asi 1200 km. Následná vlna tsunami pak zasáhla nejen Indii, Sumatru, Ceylon, Thajsko i další přímořské oblasti v Indickém oceánu, ale účinky byly pozorovány i na pobřeží Jižní Ameriky nebo v Arktidě. Přestože vyvolaná přílivová vlna nebyla extrémně vysoká, pouze 4 – 10 metrů, celkové škody byly obrovské. A ztráty na životech se zastavily na hranici 230 tisíc. Dalších více než milion osob ztratilo střechu nad hlavou. Zajímavé jsou také další informace: Vědci následně zjistili, že větší část ostrova Sumatra se posunula o 36 metrů. Došlo také k určitému zrychlení rotace Země (délka dne se změní v řádu několika vteřin) a posunu pólů, zřejmě o několik desítek kilometrů. Vlna tsunami se šíří volným mořem rychlostí 800 km/hod. Po několika hodinách tato vlna zabíjela i na pobřeží 6000 km vzdálené Afriky.

                     

Navíc se jedná o rekreační oblast, kde v té době trávily dovolenou tisíce zahraničních turistů. Mnozí z nich za to zaplatili životem, další unikli katastrofě jen o vlásek. Voda spláchla všechny, co byli v té době na plážích, především hodně malých dětí. Vlna přišla znenadání bez jakéhokoliv upozornění. Jeden z příkladů - vlna srazila vlak na Srí Lance s dvěma tisíci cestujících, přežilo pouhých 150. Ale také se třeba jedné dvojici z Čech stalo to, že těsně před katastrofou si jakoby náhodou vyšli na blízký kopec a scénu katastrofy pak pozorovali v přímém přenosu. Dnes už je v oblasti vybudován varovný systém, který včas s předstihem desítek minut upozorní na blížící se nebezpečí.

Poselství katastrofy pro lidstvo

Proč k této katastrofě došlo a jaké poselství taková událost pro lidstvo přináší? V této oblasti kdysi ležel podle legend a bájí ostrov Taprobane, který byl údajnou kolébkou nového lidstva 2. typu zde na Zemi, a jehož existence byla potvrzena několika starověkými mapami, které se dochovaly, jak o tom píše Ivo Wiesner v knize „Stezka draka“, str.54: „Při podrobném studiu Eratosthenovy mapy ze 4. stol. př. n. l., Ptolemaiovy mapy a středověkých portulánů… zakreslujících pravděpodobně stav pevniny před prvou srážkou Země s Nimiru, k níž došlo před 115 tisíci roky, lze v Indickém oceánu nalézt na místě dnešního indického subkontinentu velký ostrov Taprobane, obklopený větším množstvím menších ostrůvků… Taprobane je pravděpodobně ta část pevninské masy, která po naražení do kontinentu mezi řekami Gangou a Indem vytvořila dnešní Indii a Himálaj (pozn.: a dalším zbytkem Taprobane je ostrov Ceylon, nazývaný dnes Srí Lanka).Dále pak uvádí: „Je tedy velmi pravděpodobné, že mytický posvátný Ostrov jablek (ostrov bohů s jabloní nesmrtelnosti, tajemný Avalon podle Keltů, Strom Hesperidek podle Řeků) je ve skutečnosti totožný s mytickým Taprobanem.“

Na Ceylonu se dnes nachází posvátná Adamova hora (Adams Peak, 2243 m) s kamenem, kde je podle legend otisknuto Adamovo chodidlo, když byli s Evou vyhnáni z ráje, podle buddhistů se však jedná o Buddhův otisk. Tento otisk má přitom obrovské rozměry a jeho délka je kolem 170 cm.

                    

                   

O příchodu prvního člověka, Adama, na svět, vypráví následující báje. Ivo Wiesner v knihách „Předpeklí ráje“, str. 65, a „Stezka draka“ spojuje tuto legendu o vyhnání Adama z ráje s vysazením člověka 2. typu, jinak označovaného jako rasa Adama Kadmon, totožného s Kromaňonským člověkem v západní Evropě.

„Když byl Adam vyhnán z ráje a bloudil světem, dostal se prý na ostrov starými Řeky zvaný Taprobane a přezdívaný Královna ostrovů nebo Zahrada Indie… Měl náhle dojem, že se dostal opět do ráje, tak krásná a utěšená byla okolní Příroda – plná bujných rostlin, květů, plodů a zvířat… I uvěřil, že mu Hospodin odpustil a vrátil jej zpět do ráje… Tuhle legendu nepřinesli do Evropy a přední Asie křesťané, ale Arabové, a to někdy kolem 5. století.“ – viz časopis Země světa, č. 12/2002.

Andělé Dhyané mi k této události poskytli následující informace (duchovní komunikace z 5.1.2005):

„Projekt člověka 2. typu byl nejprve připraven v nehmotné duchovní sféře, a poté byli noví lidé na ostrově Taprobane přetvářeni z nehmotné do fyzické podoby. Zasáhla však skrytě určitá skupina a podařilo se jí některé věci v genotypu poškodit, aby se lidem na vzestupu neprobouzely automaticky duchovní schopnosti. Byla to určitá sabotáž, která měla v budoucnu znemožnit nebo alespoň znesnadnit probuzení člověka 2. typu a otevírání schopností duchovního vnímání ruku v ruce s frekvenčním energetickým růstem vnitřní čistoty člověka. Tato sabotáž ovšem z dlouhodobého pohledu vyvolala ohromné karmické následky v podobě pokračujícího duchovního pádu lidstva, mnoha zbytečných válek, obrovských destrukcí a dalších zbytečných katastrof. Tím vším jsou zasaženi nejen jednotlivci, kteří genotyp nového člověka 2. typu poškodili, ale zároveň i další, kteří za celý projekt zodpovídali nebo se na něm pouze podíleli a rovněž také území, kde k té události došlo.“

Nečistí-li se zodpovědní jednotlivci, dochází k hromadné drastické očistě

Podobnou skrytou nádrž nahromaděné karmy je možné nalézt, když se bude dobrovolně karmicky čistit alespoň jeden člověk, který má na této nádrži svůj přímý podíl. Protože během jeho léčby se obnaží přímá adresa na tuto karmickou nádrž a situaci člověka je pak možné karmicky rozvázat. Navíc celou nádrž je možné prostřednictvím energií NDC energeticky neutralizovat, doslova rozpustit, aby už dále netížila Planetu se všemi bytostmi, Přírodu, Vesmír. A co ti ostatní, kteří mají na vytvoření karmické nádrže svůj podíl? Karma jako taková ve formě určitého zápisu v jejich vlastních vrstvách jim zůstane, protože nikdo to za ně odpracovat nemůže. A oni se jednoho dne začnou čistit dobrovolně nebo nedobrovolně.

Když se však nečistí jednotlivci, kteří mají podíl na vytvoření obrovské karmické nádrže, nádrž zůstane skryta bez možnosti ji včas najít a zpracovat. Někdy pak dochází k tomu, že pod tlakem zvyšujících se frekvencí Přírody a prostředí se taková karmická nádrž obnaží jako ohromný vřed v daném místě a dokonce se protrhne.

Když jsem několik hodin po katastrofě v Indonésii zpětně duchovně posuzoval, co tuto katastrofu vyvolalo, Příroda mi poskytla pohled na protrženou ohromnou karmickou nádrž, ze které se vylévá nepříznivá karmická energie. Ta následně pokryla oblast až do výšky necelého jednoho metru. A jako temný povlak pak doslova dusila celou oblast na povrchu Planety a bránila jakémukoliv proudění běžné energie. Stalo se pak to, co by bylo typické například pro člověka, pokud by jej někdo začal dusit – snažil by se bránit, s vypětím všech sil by se zmítal, aby se z dusícího sevření konečně osvobodil. Příroda a Planeta tedy vlastně reagovaly na protrženou karmickou nádrž podobným způsobem. Zemětřesením, které způsobilo obrovské škody.

Celá událost měla ještě dohru. 26.12.2004 jsem vnímal přírodního ducha Indonésie, jak prosí o pomoc. Zeptal jsem se především, proč nepřišel dříve před katastrofou. Odpověděl, že jej ke mně nepustili. Andělé Dhyané mi pak vysvětlili, že „každé události není správné zabránit, protože z karmických důvodů musí určité události proběhnout, aby se oblast pořádně vyčistila, když se skuteční viníci prozatím anonymně skrývají ve zrozené populaci.“ Touto katastrofou se dostaly k povrchu další karmické nádrže. A bylo potřeba místo opakovaně léčit. Přišly i další prosby přírodních bytostí, například přírodní ducha Jávy, o pomoc během ledna 2005, že situace je opět kritická a hrozí další velké zemětřesení. Planeta Země potvrdila, že v místě vnímá velké napětí, bolest. A požádala o uvolnění tohoto tlaku energetickou léčbou. Další vylitá karma, která souvisela s událostí v nedávné minulosti. Na Jávě totiž proběhla v 60. letech 20. století při vojenském převratu obrovská genocida členů Indonéské komunistické strany, při které bylo za pouhých pět měsíců zabito půl milionu osob a celkem jeden a půl milionu občanů prošlo internačními tábory.

Zemětřesení na Haiti v lednu 2010

Také další příklad prokazuje, že Planeta nutně potřebuje čistit své prostředí. A když se o likvidaci nahromaděné karmické energie nepostarají ti, co ji vytvořili, Planeta si pomůže jinak. V lednu 2010 proběhlo zemětřesení na Haiti. Proč k tomu došlo? Ještě několik dnů po zemětřesení jsem vnímal vystřikující gejzíry temné karmické energie přehmatů, masakrů a zrad, obdobu ničivého výbuchu sopky v nehmotné podobě. Všechno to, co v místě nahromadili příslušníci tohoto národa, i ti, od kterých se národ nechal ovládat, za uplynulá století. Psalo se o černé magii, kultu vúdú, smlouvě s ďáblem, reakčních režimech, masakrech vlastního obyvatelstva. Tato karmická nádrž vybuchla místo toho, aby byla zpracována jiným způsobem. Nápravou situace, omluvami, odpuštěním, zásadní změnou směru vývoje národa.

Je příznačné, že i tato druhá obrovská novodobá přírodní katastrofa si vyžádala také zhruba 230 tisíc obětí. Tedy přibližně stejný počet, jako vlna tsunami v Indonésii na Vánoce 2004. Rok po katastrofě uvádí teletext ČT následující údaje: 300 tisíc mrtvých, a zhruba 1,5 milionu osob přišlo o střechu nad hlavou. Nějak postižena byla třetina z 9 milionů obyvatel Haiti. Ještě dnes žije 800 tisíc lidí v provizorních táborech.

                                 

V minulosti byly realitou i celoplanetární katastrofy

Budiž obě tyto katastrofy varováním, jak se dokáže celoplošně prosadit akutní potřeba karmické očisty, když se nezačnou dobrovolně a vědomě čistit jednotlivci. A kdo shlédl film „2012“, viděl v přímém přenosu drtivou katastrofu Planety, tak jak v dávné minulosti podobné katastrofy skutečně probíhaly. Roztříštěné lámající se zemské kry s kusy pevniny. A vše, co postavil člověk, mrakodrapy, katedrály a další honosné stavby, se hroutí jako pouhé sirky pod náporem přírodních živlů a nezadržitelně padá do hlubin rozbouřených oceánů.

V možnostech lidstva dnes je takovým katastrofám předejít

Je těžké stát tváří v tvář drtivé katastrofě, která zničila tolik životů. A sledovat utrpení lidí, kteří přišli nejen o veškerý majetek, ale i některé členy svých rodin. A přitom v možnostech nás lidí je každé takové události předejít. A v prvé řadě ty největší nahromaděné karmické nádrže vyčistit, odstranit, zpracovat i jiným, nekatastrofickým způsobem.

Energetické možnosti pro takové zásahy v podobě energií Nové duchovní cesty dnes už lidstvo má k dispozici. Může jich však aktivně využívat pouze ten, kdo se odhodlá nastoupit cestu neomezeného duchovního vzestupu a den za dnem se začít karmicky čistit. Ten, kdo se rozhodne konečně začít dělat to, kvůli čemu jsme my lidé 2. typu byli na této Planetě vysazeni. Každý takový člověk svou karmickou očistou pomáhá nejen sobě. Zároveň umožňuje i celé Planetě a Přírodě postupně se zbavovat nahromaděných karmických nádrží za celé věky existence lidstva na Zemi. Ve své praxi jsem se přesvědčil také o tom, že podobné zákroky nepomáhají jen lidstvu na Zemi, ale mohou zasahovat a takto pomáhat i zcela jiným formám života v různých světech a úrovních Stvoření, kde všude se tento zrozený člověk pohyboval ve svých minulých existencích a jiných identitách.

Stačí naslouchat Přírodě a přírodním bytostem. A dělat kroky, ke kterým nás Příroda urgentně vyzývá nebo o které nás přírodní duchové prosí. Vývoj světa však prozatím jde zcela jiným směrem. Dokonce i mnozí z těch, co o sobě tvrdí, že komunikují s přírodními bytostmi a naslouchají jejich výzvám, ve skutečnosti nasazují na Přírodu další a další nánosy magie. Jako lidstvo se konečně potřebujeme vzpamatovat. Času na volbu dalšího směru naší cesty nemáme nazbyt.

© Jiří Novák, leden 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 306
  • 34
  • 23
  • 22
  • 31

Celkový počet hlasů: 416