Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC V | Uzemnit napojení na vyšší sféry skrz naše působení ve hmotě

Uzemnit napojení na vyšší sféry skrz naše působení ve hmotě

Eva Motyčková Vloženo 7.6.2020
Eva Motyčková

K publikování připravila a na web vložila Marie Holoubková 


Duchovní komunikace se Sluncem 2.6.2020:
 

Uzemnit napojení na vyšší sféry skrz naše působení, práci, činy

Eva Motyčková: Slunce, prosím o duchovní komunikaci. Dlouho jsem se tě na nic neptala. Cítím, že se s tebou chci propojit. Dnes jsem při cvičení Pěti Tibeťanů velmi výrazně a asi úplně poprvé cítila, jak chci být čím dál víc propojená se svým tělem, hmotou, a zároveň cítit duchovní pozadí věcí. Jak je to vlastně příjemné vnímat skrze fyzické tělo, užívat si tohoto spojení. Můžeš mi k tomu něco říct? Nebo k mému úkolu tady? Jestli to má souvislosti? Děkuji.
 

Poznámka:
Dřív jsem často někde „vlála“, necítila se dobře ve hmotě, nebyla propojená se svým tělem, neznala důvod, proč jsem zrozená v této době ani v místě, kde žiju.
Jako malá jsem někdy ve věku kolem pěti let hledala těhotenské oblečení své maminky, protože jsem byla přesvědčená, že moji rodiče nejsou ti praví „moji“. A protože jsem žádné těhotenské šaty nenašla, utvrdilo mě to v přesvědčení, že mě naši koupili na trhu.
Silně se mnou rezonovala kniha Elisabeth Haich Zasvěcení - při čtení některých pasáží jsem cítila, že dobře vím, o čem autorka píše.

Se Sluncem jsem cítila duchovní propojení už několik let před vstupem na NDC. Dokonce po jednom opravdu silném zážitku s ním mi postupně začalo docházet, že musím udělat důležitá rozhodnutí, výrazné životní změny, opustit určitého člověka, osamostatnit se. Cítila jsem, že v Slunci mám spojence a že mě od toho silného zážitku provází všemi důležitými životními změnami. Pohledy na západy Slunce mě vždy naplňovaly velkým klidem. Zatím nevím o tom, že by se u mě objevilo karmické čištění z této vazby na Slunce. (Mohlo se už něco čistit, ale ne na vědomé úrovni, protože nebyl důvod obsah určitého balíku obnažených karmických vrstev podrobně zkoumat.)

 

Slunce: „Zaslechnout tvoji výzvu není těžké, i když komunikace mezi námi neproudila po nějakou dobu. Jsi stále z naší strany sledována, podporována, jemně vedena. Víš, jaké prožitky máš při západu nebo východu Slunce, jak mystické okamžiky to pro tebe jsou. Takováto propojení stále posilují vazbu mezi námi, i když se nejedná o duchovní komunikaci v pravém slova smyslu, na tvojí vědomé úrovni. Ta vědomá duchovní komunikace je však cenná právě pro přenesené informace, ke kterým jinak nemáš přístup.

Co se týká tvého úkolu zde na Zemi, je to opravdu otázka uzemnění - jako hromosvodu, který svede blesky do půdy. Podobně ty máš své napojení na vyšší světy a sféry, ale toto napojení samo o sobě nemá nijaký smysl, nemůže se projevit ve hmotě jinak, než skrze tvoje chování, práci, působení, činy. Přes to, co opravdu po sobě zanecháváš, co tvoříš.

Kreativita, zkrášlování předmětů, prostředí, tvoje péče o květiny i podpora lidí ve tvém okolí, to, co jim dáváš a předáváš, to jsou nezastupitelné a velmi cenné věci. I když můžeš být přesvědčená, že je to málo, není tomu tak.

 

Spolupráce s duchovními rovinami vede k evolučním změnám

Samotný hmotný svět na zeměkouli sám o sobě žádný valný význam nemá. (pozn. Tj. lpění civilizace na hmotě bez další vazby. Opečovávání hmotného světa bez vazby na cokoliv dalšího, kdy lidé využívají jen hmotné věci a žijí pro hmotu.) Rovněž tak technická vyspělost civilizací. To jsou věci, které se pořád opakují v různých epochách vývoje, přitom jde stále jen o pochopení a porozumění přírodním zákonům.

Co se však má vyvíjet, je to, co ve hmotě a za hmotným pokrokem stále pokulhává, tedy pokrok duchovní. Provázanost "nebe - země". Tedy spolupráce s duchovními rovinami. Bez ní by některé evoluční věci nebyly možné, i když se vám to mnohdy těžko chápe. A proto k životu ve hmotě patří i jistý stupeň pokroku. O hmotná těla lze pečovat po hmotné stránce a je to i žádoucí. Ale pokud chybí propojení s energetickým pozadím, je to prostě jen lpění na hmotě. To je nedostatečné.

Teď je šance, že se to může začít měnit skrze jedince, kteří procitli, dostatečně se duchovně čistí a vnitřně vylaďují, a tyto vědomosti dokáží zprostředkovat. Jako i ty. Není náhoda, že jsi byla vedena v hmotném životě k lidem na NDC. Blízkým lidským kontaktem se duchovní věci urychlují.Ne z hmoty ven k duchovní svobodě, ale vysokou duchovní etiku ukotvit do hmoty


Eva Motyčková: Slunce, prosím můžeš mi něco říct k mým vztahům s muži? Jako by tam bylo něco jinak, než je dnes obvyklé. Nerozumím tomu.

Poznámka:
Dříve jsem při čtení textů o partnerských vztazích na webu NDC trpěla nevysvětlitelnými tělesnými pocity, svíráním na hrudi, silnými emočními návaly, záchvaty pláče, obrovského stesku. A pocity, že jsem sama jediná tady na Zemi a že ke mně tady není nikdo, kdo by mi byl podobný, kdo by mi rozuměl. Přitom jsem „věděla“, jaké to je být v dokonalém propojení s jinou bytostí, a zároveň věděla, že tady v této realitě toto zažít není možné.

 

Hluboké propojení s jinou bytostí


Slunce: „Volání tvojí duchovní podstaty po hlubokém propojení s jinou bytostí, které je přirozené v duchovním světě, je na Zemi možné právě jen omezeně. Je možné u probuzených jedinců, kteří nezapadnou do nástrah hmoty, hmotného života, hmotných citových vazeb.

Není to tak, že by toto, běžně žité na Zemi, bylo špatně. Jde opět o úroveň a stupeň nadhledu, kterou si jedinci dokážou udržet. Aby je hmota neuzavírala do svých hranic. Pak teprve - v tom zachovaném duchovním propojení - může dojít i k totálnímu (kompletnímu) celkovému propojení s druhou bytostí.

Nejde o to, propojit se muž a žena, a tím povýšit fyzické propojení na něco vyššího, jak o tom hovoří tantrické nauky. Naopak, jde o spojení jedinců s dosahem na duchovní svět, ještě i ve fyzické rovině, která tyto duchovní energie kotví. Tedy směr je opačný. Ne z hmoty ven k duchovní svobodě. Ale naopak vysokou duchovní etiku ukotvit do hmoty!

Proto jsi teď sama, vedena k hlubokému poznání sebe jako bytosti v mnoha rovinách existence, aby spojení s druhou bytostí mohlo přinést završení tvého úkolu i v tomto smyslu.

Už tady (na Zemi) takové věci existovaly v Atlantidě, byli jste na vysokém stupni duchovní vyspělosti. Byla to ale už jen skomírající hrstka jedinců, která nedokázala udržet stav a zvrátit trend směřující k úpadku. Proto máš ty své stavy, kdy "znáš" jak vypadá toto propojení, co je jeho obsahem. V tom jsi jiná.

Ale věci, které fungovaly v jiné epoše, nemohou fungovat dnes. Historicky se neudržely, zanikly.

 

Cesta pro dnešní dobu

Proto v dnešní době musíte najít jinou cestu, bez magie, bez posílených schopností. S obrovskou podporou Přírody Planety Země, s podporou čistých světelných energií.

Ten potenciál dnes, v této době, je obrovský, právě odstartovaný vznikem NDC. Je to příležitost, která se nebude opakovat, je potřeba ji uchopit. Uvědomit si, kam NDC směřuje. Že to není další systém několika lidí. Že to je tendence - proud, energetický tok, který jako čistý paprsek Světla prochází tmou. Máte spolu s naší podporou opečovávat tento paprsek a rozvíjet ho v síť, pevnou a odolnou matrici pro budoucí vývoj.

 

Žít vysoký stupeň čistoty skrz naše těla ve hmotě

My vám pomáháme, ale je potřeba vaše větší napojení, větší snaha o posun dál. Snaha překonat "gravitaci" hmoty (tj. omezení hmotné úrovně) a otevřít se životu, který hmotu využívá, ale i projasňuje čistými duchovními energiemi vysoké kvality, vysokého stupně čistoty. Tento vysoký stupeň čistoty pak žít skrze vaše hmotná těla, vaše životy.

 

Vzájemné působení duchovního světa a hmoty skrz probuzené jedince

Pak bude doslovný ráj na Zemi. Pak budou moci proudit duchovní energie oběma směry se zpětnou vazbou od lidí, kteří budou tvořit na základě světelných impulzů. A síly Světla budou mít okamžitou odezvu, zda jejich inspirace jsou schopné života (což hmota ukáže). Tato vzájemná interakce založená na propojenosti obou "světů" skrze probuzené jedince je cílem pro nejbližší etapu.

Děkuji ti, že jsi mě vyslyšela i za zprostředkování těchto energií dál.“


Poznámka: Během komunikace jsem měla i spoustu obrazových vjemů, hlavně v pasáži o Atlantidě. 
 

© Eva Motyčková, červen 2020
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 145
  • 10
  • 7
  • 6
  • 7

Celkový počet hlasů: 175