Pravčická brána
Úvodní stránka | Co je to Nová duchovní cesta? | Náš postoj k duchovní komunikaci

Náš postoj k duchovní komunikaci


Duchovní komunikace nám dává rady a impulsy o vyšší úrovni pravdy, než je to, co dokážeme přijímat hmotnými smysly.

    Duchovní komunikaci s duchovními úrovněmi našeho světa, s vyššími světy nad naším Vesmírem, s planetou Zemí, Sluncem, s přírodou, atd., považujeme za mimořádně důležitý zdroj cenných informací. Proto na Nové duchovní cestě denně komunikujeme. Protože duchovní komunikace je nejen záležitostí vnitřní čistoty, ale také cviku a pravidelného návyku. Jedině tak člověk dokáže duchovní informace přenášet do hmoty čistě a nezkresleně bez ovlivnění svými přáními nebo naopak svými obavami a strachy. Samozřejmě informace z duchovní komunikace nejsou jediné. Nemůžeme žít zcela odtrženi od hmotného světa. Potřebujeme také vědět, co se děje ve hmotě. Mít přehled o hlavních událostech. Duchovní komunikace nám pak dodává vysvětlení, proč se to nebo ono stalo. Co znamenají tyto události. Jaký význam mají pro planetu, pro lidstvo, pro jednotlivce. Kam směřuje vývoj dnešního lidstva.

    Duchovní komunikace nám dává rady a impulsy o vyšší úrovni pravdy, než je to, co dokážeme přijímat hmotnými smysly. A protože denně navazujeme duchovní spojení, máme jistotu, že pokud nastane v životě situace, kdy máme udělat důležitý krok, radikální změnu v čemkoliv, včas k tomu dostaneme zřetelný a důrazný impuls.

    Lidé tvrdí, že jedině hmota dává jistotu. Že vše duchovní je nehmotné, neviditelné, neprůkazné a slabé. Nebo dokonce zcela vymyšlené. Že jistotou je pouze to, co vidím, slyším. Co opakuje mnoho lidí kolem nás. A přece pak přichází náhle nečekaná ztráta zaměstnání, rozpad rodiny, náhlé neštěstí. To, jak ve skutečnosti vypadá ta hmotná jistota, naznačují mnohé katastrofy, které jsou v této době na pořadu dne. Zemětřesení, požáry, pády letadel, tragické nehody, bankroty, ztráty majetku, drtivé nemoci. Statisíce mrtvých jednou událostí, milióny dalších, kteří ztratili domov, zázemí, majetek. Děti, co ztratily rodiče. Rodiče, kterým se už nevrátí děti. Obrovské tragédie jednotlivců i celých národů. To je ta hmotná jistota?

    Naopak duchovní cesta, respektování duchovních impulsů a náznaků. Využívání příležitostí a výzev. To vše dává jistotu, že jdu ve svém životě správným směrem. A pokud jsem na své cestě pokročil dost daleko, právě taková cesta ke mně začne přitahovat všechno, co potřebuji. Ne co potřebuje mé ego, mé velikášské chtění. Ale co potřebuje moje kompletní bytost k optimálnímu vývoji a k trvalému vzestupu. Například setkání s určitou bytostí, neočekávaný přísun peněz, nabídku mimořádné příležitosti.