Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články III: 40 - 49 | 40G. Proč jde tajná věda proti lidstvu?

40G. Proč jde tajná věda proti lidstvu?

Jiří Novák Vloženo 2.4.2011
Jiří Novák

Proč věda umožňuje malé skupince skrytě ovládat svět? To, co se děje ve hmotě, je vždy obrazem toho, co se již dříve po určitou dobu dělo v duchovním pozadí světa. Chceme-li účinně dostat plevel ze záhonů, musíme ho vymýtit i s kořeny. To znamená, že musíme nesprávné, nevhodné, neetické činnosti vymýtit i s jejich skrytými duchovními předobrazy v duchovním pozadí. Předběhne-li věda duchovní vývoj, je zle. Lidstvo by mohlo mít k dispozici mnoho neuvěřitelných vynálezů. Mnoho vynálezů je však ukryto v trezorech. Kdo vlastně řídí hmotný svět? Proč je umělé zemětřesení používáno jako zbraň proti jiným národům? Lidstvo potřebuje duchovní vedení „shora“. Ne však vedení od mágů, jejichž dnešní pohled na svět je naprosto vychýlený. Úsilí o spravedlivý svět mágové považují za neoprávněnou revizi. Odchod magie ze scény se proto stal nejdůležitější otázkou této doby.

Jak věda umožňuje malé skupince skrytě ovládat svět

Pokud jde o samotnou vědu a vědecké výzkumy, jedna věc je, co z nových technologií je skutečně dáno k dispozici celému lidstvu. Které z nových technologií jsou skutečně využity k mírovým účelům pro celkové zlepšení života na Planetě a uvedeny do sériové výroby, aby výsledky těchto nových objevů byly dostupné pro každého. A co z toho zůstává dokonale ukryto v trezorech, aby to pro veřejnost nebylo dostupné, a aby výsledků těchto technologií mohla využívat pouze úzká vrstvička nadřazených obyvatel Planety. Tajná skupina, která si uzurpovala právo řídit tento hmotný svět a veškeré události v něm probíhající. A která pomocí neuvěřitelných a veřejnosti neznámých technologií skrytě ovládá tento svět a skrytě manipuluje se všemi ostatními.

Vývoj ve hmotě je odrazem vývoje v duchovním pozadí světa

V tomto článku se zamyslím nad tím, jak je možné, že určitá skrytá skupina ovládá svět. Proč tomu tak je? Kde takové myšlenky skrytého ovládání světa a manipulování s celou civilizací původně vznikly? Stačí přitom využít jednoduchou duchovní tezi: „Jak nahoře, tak také dole“. Jinými slovy: To, co se děje ve hmotě, je vždy obrazem toho, co se již dříve po určitou dobu dělo v duchovním pozadí světa. Duchovní pozadí světa je totiž prvotní, zatímco fungování ve hmotě je až druhotné. Systémy, metody, jevy probíhající v duchovním pozadí sestupují s určitým časovým zpožděním do hmoty. Taková je realita našeho světa.

A pokud se v duchovním pozadí děly nepravosti, sestupem do hmoty se takové metody ještě razantně zhoršují, stávají se často mnohem více agresivními. Známe to i ze hmoty. Pokud rodič má nějaký zlozvyk, u jeho dítěte bývá často tentýž zlozvyk zesílený až do podoby karikatury.

Plevel ze záhonu je potřeba vymýtit i s kořeny

A obráceně: Pokud chceme změnit fungování tohoto světa a vymýtit ty nejhorší jevy, postupy, metody, se kterými se ve hmotě setkáváme, co je potřeba udělat v prvé řadě? Nejprve je důležité zjistit, co je v duchovním pozadí světa předobrazem těchto vadných postojů, které drtí lidstvo ve hmotě. A na odstranění těchto duchovních předobrazů všeho špatného se zaměřit v prvé řadě.

Nelze totiž změnit samotnou hmotu a přitom nechat volně běžet další sestupy těch samých nesprávných vzorů z duchovního pozadí do hmoty. To by pak bylo stejné, jako trhat agresivní plevel ze záhonu bez kořenů. Rozdíl pak každý z nás jasně vnímá. Pokud se zachovají kořeny, plevel nemá problémy s rychlým obnovením. Chceme-li účinně dostat plevel ze záhonů, musíme ho vymýtit i s kořeny. To znamená, že musíme nesprávné, nevhodné, neetické činnosti vymýtit i s jejich skrytými duchovními předobrazy v duchovním pozadí. Právě o tom bude řeč v tomto článku.

Také některé veřejné technologie Přírodě a lidem ubližují

A pak je tady ještě další stránka vědeckého výzkumu. Pokud nová technologie vysloveně neprospívá Planetě a Přírodě, Planeta se jí postupně dokáže zbavit. Příkladem jsou nadzvuková dopravní letadla Concorde vytvářející rázové energetické vlny, které narušují Přírodu a doslova v ní drtí duchovní struktury. Kdy po několika záhadných haváriích bylo jejich používání zastaveno.

Už méně si však lidé uvědomují, že podobný účinek mají vibrace mobilních telefonů. Abyste nerušili, vypnete zvukové zvonění, zapnete si mód vibrací a takto nastavený mobil schováte do kapsy. Příchozí hovor pak vaše okolí nebude slyšet a vy budete jasně pociťovat vibrace telefonu na svém těle. A skutečný výsledek? Tyto vibrace vám rozkládají jemné energetické struktury vnějších energetických těl. Doslova drtí duchovní stránku vaší bytosti. Jak mnoho lidí používá tuto techniku, aniž by přitom tušili, že tyto vibrace jim spolehlivě blokují nastoupení cesty skutečného vzestupu nebo dokonce vůbec znemožňují duchovní probuzení do hmoty zanořeného člověka.

Takže jaký je celkový výsledek? Vnější přírodní energie tohoto období tlačí člověka k duchovnímu probuzení, zatímco mnohé z používaných technických vymožeností jej naopak spolehlivě tlačí opačným směrem. Ať už jsou to masově používané nevhodné technické vymoženosti, jako například vibrace mobilních telefonů, nadzvuková letadla a další. Nebo naopak skryté metody mentální manipulace i jiné formy skrytého ovládání, které jsou masově na Zemi používány.

Předběhne-li věda duchovní vývoj, je zle

Oficiální věda odmítá duchovní pozadí světa. Tajná věda zase právě s duchovním pozadím a energiemi duchovního pozadí pracuje, ale postrádá přitom jakékoliv zásady etiky a morální čistoty. Tvořivé schopnosti, které tito lidé mají k dispozici, zřetelně převyšují úroveň jejich duchovního nadhledu. V některých směrech mají v rukou doslova prostředky a schopnosti „Bohů“, ale chovají se přitom jako duchovně zaostalé až na samé dno vývoje propadlé lidské bytosti bez svědomí, bez pocitu sounáležitosti s Přírodou a druhými lidmi.

Obě části vědy ve skutečnosti předběhly duchovní vývoj lidstva. Umožňují pak člověku provádět zákroky, na které není eticky připraven. Provádět zásahy, jejichž skryté následky není schopen předem rozpoznat. Každý chápeme, že věda, která oficiálně odmítá duchovního pozadí, i věda, která toto duchovní pozadí naopak zneužívá, jsou často vedeny jinými motivy než pomáhat lidem, zlepšovat život. Všichni to známe z historie – atomový úder na Hirošimu nebo nové psychotronické zbraně dnešní doby, o kterých bude více v následujícím článku 40H. Je již lidstvo připraveno na skutečné odhalení?

V článku 40B. Důležitost postoje vědy k duchovní rovině života jsem vysvětlil, proč věda potřebuje duchovní rozměr a proč bez tohoto rozměru směřuje k násilí. Také Steven M. Greer na toto téma uvádí:

„Čím více se nějaká civilizace vzdálí od spirituality, tím více má sklony k násilí. Mám na mysli od skutečné spirituality, nikoliv od religiozity (pozn.: tedy náboženství). Nyní pro náboženství z větší části platí to, že se jedná o lidské machinace s vírou, které již s původním záměrem nemají nic společného. Když se civilizace odloučí od vrozené spirituality a zároveň rozvíjí ohromné rozumové a technologické prostředky, pak jsou konflikty nevyhnutelné... Oni (pozn.: mimozemšťané) vědí, že bychom nemuseli být hrozbou jen sami sobě, ale i pro jiné světy. Naše technologie už dávno předběhly náš duchovní a sociální vývoj, což z nás, zcela upřímně, udělalo nebezpečné tvory.“ (Zapovězené poznání, str. 45)

„Masy lidí prostě chtějí žít své životy v míru. Nestarají se o to, jak by si vzájemně podřízli krk. Pouze velmi malá menšina lidstva je psychoticky násilnická a má sklony ovládat druhé.“ (str. 47)

Jak lze technicky využít jiné hladiny energie?

Po celém světě se dnes často omílá myšlenka energetické krize. Světové zásoby ropy se postupně tenčí a o ty zbývající neváhají velmoci vést války. Nás běžné občany straší tím, co bude lidstvo dělat pak, až tyto zásoby definitivně dojdou. Zdražují běžným lidem energie, aby zdůraznili naléhavost docházejících zdrojů energie.

Pak je tady ale ještě druhá strana mince. Jen se podívejte všude kolem sebe, jak korporace, velké společnosti, mamutí podniky plýtvají energiemi a přírodními zdroji na nesmyslné a na první pohled zbytečné věci. Do každé schránky vhozené měsíc co měsíc kilogramy reklamních letáků. Kolik tun papíru se takto spotřebuje a jaké množství lesů na to musí padnout? Ohromná monstra uprostřed polí kolem dálnic umožňující vyvěšení reklamních billboardů. Kolik dalších přírodních prostředků lidstvo spotřebuje na tyto zbytečné věci?

Veřejné uznání dalších hladin energie vědou by znamenalo nesmírný pokrok v oficiálním lidském poznání i ve vývoji techniky a v energetických možnostech lidstva. Z dalších hladin energie je totiž možné prakticky zadarmo čerpat volnou energii, jak naznačuje celá řada fyzikálních pokusů - viz Thomas E. Bearden („Maxwellovi démoni žijí a prosperují“, WM magazín 9/2002). A to přesto, že dosavadní věda na základě zákona o zachování energie vylučuje, že ze systému lze získat více elektromagnetické energi­e, než do něj vloží obsluha.

A přece příkladem takových zařízení, které získávají volnou energii z aktivního okolního prostředí, jsou například plachetnice či větrné mlýny poháněné větrem, obyčejné dětské mlýnky vložené do proudu vody v malém potoce nebo jejich zdokonalená obří obdoba - vodní turbíny v hydroelektrárnách. Žádné z těchto zařízení pře­ce nevytváří energii, ale získává ji přeměnou z jiného typu ener­gie volně dostupné v okolním prostředí. V těchto případech nejde o nic tajemného. Jde o využití projevu přírody, který je na první pohled zjevný a viditelný. Jedná se o přeměnu známé a fyzikálně popsané pohybové energie vzdušného proudu nebo vodního toku.

Jak je to vlastně s perpetuem mobile?

V okolním prostředí exis­tují i jiné typy energie, které jsou běžnými způsoby fyzikálně neměřitelné - například ta, kterou jsem označil jako bioenergii. A co když vyrobíme přístroj, který bude přeměňovat právě takovou pro vědu „neexistující energii“ na energii fyzikálně známou, nap­říklad elektrickou? Dostali bychom pak zařízení, které vědci oz­načují jako perpetuum mobile“, neboli věčný motor“. Ten je pre­zentován jako zařízení, které vykonává kladnou práci z ničeho, to znamená bez dodávání energie.

Jak nás učili ve škole, takové monstrum podle vědy nemůže existovat. Vynálezci a propagátoři podobných zařízení byli obvyk­le včas vyobcováni z vědeckých řad a mnohdy dokonce odklízeni do blázinců se slovy, že „představují nebezpečí pro celý svět“. A to všechno bylo zdůvodňováno slovy, že přece „získat energii z niče­ho nelze“. Přesto takový přístroj již dnes existuje, viz informace časopisu „WM magazín“ v číslech 5 a 9/2002 o americkém badateli Thomasi E. Beardenovi. Jeho výzkumnému týmu byl 26.3.2002 udělen v USA patent na generátor MEG. Co se skrývá pod touto zkratkou? Princip přístroje MEG popisuje holandský fyzik Jacco van der Worp („Průvodce volnou energií aneb MEG v laických termí­nech“, WM magazín 9/2002). Jde o otevřený systém, který si bere energii z okolního prostředí podobně jako plachta pohánějící plachetnici nebo vodní turbína v hydroelektrárně vyrábějící elektrickou energii.

Přístroj je přitom bezpohybový - nic se v něm neto­čí, nic se neopotřebovává a nevyžaduje proto prakticky žádnou údržbu. Stačí jen vnější řídící impulsy, které jej uvedou do cho­du. Stejně tak jako plachtu na lodi je potřeba nejprve napnout a správně nařídit, aby se plachetnice mohla rozletět. Řečeno jinými slovy – tento přístroj dokáže získat elektrickou energii přeměnou z jiné energetické hladiny Vesmíru, která se vědě jeví jako neexistující. Získanou elektrickou energii pak lze využít k pohonu nejrůznějších domá­cích spotřebičů. Pro laika se jedná o technický zázrak, perpetuum mobile, věčný motor, stroj na bezplatnou energii. Je to pro vás až příliš fantastické?

Lidstvo by mohlo mít k dispozici mnoho neuvěřitelných vynálezů

Lidstvo by dnes mohlo mít k dispozici mnoho neobvyklých, a z běžného pohledu až fantastických vynálezů. Vše to by výrazně zlepšilo život lidí na zemi. Mnoho lidí by to osvobodilo od otrocké práce a dřiny a poskytlo by to všem lidem na Planetě více času věnovat se také duchovní stránce života.

„Po padesáti či šedesáti letech práce a výdajích přesahujících triliony dolarů a námaze některých nejgeniálnějších mozků světa došlo ve světě tajných programů k mnoha velmi pokročilým objevům.“ (Steven M. Greer, Zapovězené poznání, str. 224)

Všichni lidé, co si zvolili duchovní vzestup na Nové duchovní cestě, postupně pochopili, že základem duchovního vzestupu ve Světle je soustavně věnovat duchovním činnostem alespoň jednu až dvě hodiny denně (viz článek 35. Shrnutí pro ty, kteří chtějí vstoupit na cestu vzestupu). Není to mnoho z celého rozsahu 24 hodin, které máme každý den k dispozici. I to je však pro většinu lidí až příliš.

Kromě každodenních povinností zaměřených na obživu (výdělečné zaměstnání), základní fungování rodiny, úklid, údržbu, nákupy, přípravu jídel, běžnou hygienu, věnovat ještě další hodinu nebo dvě navíc soustavné cílevědomé duchovní práci na sobě. Lidé jsou zmítáni chaosem, který je všude kolem nás. Také vyčerpáním, nedostatkem energie, protože nevědí nebo nechápou, jak a kde energii přirozeně čerpat (optimální výživa, pobyt v čisté Přírodě, pravidelný režim). O vysávání a energetickém zneužívání ze strany druhých lidí či systémů ani nemluvě. Lidé pak nehledají žádnou další soustavnou činnost, jednoduše na to nemají dostatek vnitřní síly a energie. Ale nutně naopak potřebují určitou formu nezávazného uvolnění, odreagování, odpoutání se od mnoho hodin zaměřené pozornosti i od chaosu světa.

„Relaxační činnosti“ často účinně blokují duchovní vzestup

Každý pak volí mnohé další možnosti, aby se uvolnil. Často však volí z toho, co je nám veřejně masově vnucováno – televize, počítačové hry, brouzdání po internetu, hrací automaty, čtení knih. Ale vlivem všeho, co zde skrytě v tomto světě působí, je i při této zdánlivě „relaxační činnosti“ v mnoha případech skrytě ovládán (například konkrétně zábavné knihy o čarodějnictví). Kdysi jsem četl zprávu, že již před léty vznikala v Německu centra pro léčení závislosti na internetu. Důsledky nadměrného styku s internetem rozebírá například článek z 11.8.2008 „Závislost na internetu může obrátit život vzhůru nohama“, dostupný na adrese www.novinky.cz/internet-a-pc/146969-zavislost-na-internetu..

Nebo článek „Závislost na Internetu – bluf či realita?“ z roku 2005:

 www.lupa.cz/clanky/zavislost-na-internetu-bluf-ci-realita/

Nebo „Patologická závislost na Internetu“ z roku 2004:

https://diskuse.doktorka.cz/patologicka-zavislost-internetu/

Závislost na počítačích, internetu a počítačových hrách je mnohdy podceňována. A přesto člověku nebo rodině dokáže doslova rozložit život.

Pouze cílená duchovní práce na sobě dokáže vyvést člověka z ovládání

Už méně času zbývá lidem na ty aktivity, které by jim pomohly mnohem výrazněji - na pobyt v Přírodě, cestování, aktivní sport a fyzická cvičení.

Takže jak se nakonec ukazuje, jedině cílená duchovní práce na sobě dokáže člověka vyvést z tohoto nekonečného kolotoče ovládání, manipulací, lží a přetvářky. Neboli jinými slovy nastoupit „vědomou cestu životem“. Člověk by však musel v sobě najít den za dnem sílu na další jednu až dvě hodiny soustavné vědomé práce na sobě. Zkušenosti mnoha lidí na Nové duchovní cestě potvrzují, že se to vyplatí, mít svůj život více ve svých rukou. Chápat význam událostí, které kolem mne probíhají. Mít možnost předem zjistit, co je správné udělat a co naopak není správné. A to nejen z pohledu hmotné části bytosti, ale i z hlediska vlastního duchovního vývoje i duchovního vývoje celého světa.

Mnoho vynálezů je ukryto v trezorech

Všechny vynálezy, které by výrazně pomohly celému lidstvu na světě, jsou však ukryty v jakýchsi trezorech. Protože si to ti, co skrytě ovládají svět, přejí. Americký lékař Steven M. Greer usiluje už desítky let o to, aby podobné vynálezy dostal ven. Na summitu Exopolitiky v Barceloně 26.7.2009 během své přednášky nazvané „Příslib nových energií“ prohlásil:

„Nikola Tesla již v roce 1902 předváděl generátor, kterým by člověk mohl provozovat statek. Vůbec jsme nepotřebovali ropu, plyn, atomovou energii... Tohle je ten největší zločin proti lidskosti. Je to celé o korupci a moci... V USA je 4000 patentů na nové technologie, které spadají do listiny národního utajení. Jsou zadržovány pod právem národní bezpečnosti. Když se někdo takovou technologii snažil dostat ven, byl zavražděn...

Dostat tuto první úroveň vědy ven. Ne antigravitační systémy, které v sobě mají problém obrany. Ale jen tento generátor energie... Světlo pravdy, světlo odhalení a světlo všech, kteří o tom vědí a jsou si toho vědomi, je naším základním druhem ochrany... Představte si, že 70 % této skupiny Kabalistů by rádo vidělo naše nové technologie hotové. Zbylých 30 % je naprosto bezcitných, kteří nemají špetku svědomí. Ti, co zabili šéfa CIA pana Cobiho, který se nám snažil pomoci.

Elektromagnetické gravitační systémy, které vám dovolí jít odtud řekněme do Afghánistánu, Iráku během 4 minut. Tohle by mělo bezpečnostní aplikace očividně. Přesto jsou tu jiné konfigurace technologií, které by nám dovolily přinést zpočátku jenom generátory energie. Já tohle vidím jako multifázový proces. Avšak dochází nám čas ho zavést. Měl být zaveden už v roce 1902. Pokud by se svět vyvinul tam, kde už mohl být, v roce 1955 bychom neměli silnice, jako v tom animovaném seriálu The Jetons, kde se cestuje podélně plovoucím způsobem. Bylo by to plně funkční již do roku 1955.

Bylo mi vyhrožováno a mé nejlepší přátele mi zabili. Byl jsem popotahován a zesměšňován a bylo mi všechno provedeno. Předtím, než jsem sem přijel, jsem měl hrůzostrašné výhrůžky zlikvidováním. Tady je jeden jednoduchý legální fakt. Tito lidé jsou krutí, nelidští. Ale my nejsme krutí. My jsme ti dobří lidé planety Země, kteří chtějí vytvořit lepší svět pro naše děti a pro děti našich dětí... My jsme na straně andělů, na straně zákona. A proto bychom měli jít dopředu s jistotou, nemyslet si, že to bude lehké. Nemyslet si, že to bude bez rizika. Udělat něco velkolepého na této Planetě bez rizika a nějakého úsilí nejde... Vyžaduje to práci tohle udělat. Ale řeknu vám toto. Tohle je perla velké ceny. Tohle je něco, co nehážete zpět do moře.

Ne pouze jenom mírový kontakt s mezihvězdnými návštěvníky a odtajnění (Disclosure). Ale vidět, jak položíme základy pro tyto technologie, aby mírumilovné energie mohly být používány naší generací a dalšími generacemi. Zachránit Planetu od této zkázy, do které se řítí... Je to už nyní kataklysma. Je to už nyní strašné... Nemůžeme mít mír, když 80 % populace žije v chudobě. A kde je 200 nebo 300 rodin a korporací, které vlastní polovinu světového čistého jmění a bohatství. Tohle není udržitelná situace.“

Kdo vlastně řídí hmotný svět?

V knize „Utajovaná pravda – zapovězené poznání“ na straně 195 Steven M. Greer píše: 

„Další vědec, který pracoval v tomto oboru, vyvinul elektromagnetické zařízení, které lidem umožňuje levitovat... Tyto vymoženosti existovaly již v 50. letech... Samozřejmě, všechny tyto věci by šlo použít pro obecně prospěšné účely – od léčení po přepravu a výrobu energií. Bohužel jsou však v držení lidí, kteří zneužívají moc a jsou na zneužívání moci závislí.“ 

Na adresu této úzké skupiny ovládající svět Steven M. Greer uvádí: 

„Existuje stínová skupina, která má své vlastní vojenské letectvo, své vlastní vojenské námořnictvo, své vlastní finanční zdroje a vymyká se zákonu. To platí dvojnásob v oblasti pokročilých tajných technologií... Tato stínová vláda je čím dál silnější díky tomu, že je schopná sebefinancování. Tyto korporace provádějí operace, které předčí veškerou moc Pentagonu, Spojených států nebo jakéhokoliv státu na Zemi. Je to netvor nekontrolovaných, zkorumpovaných korporací a tajné moci, která je jen zčásti v rukou vlády. (str. 279)

Ta politická skupina či vládnoucí skupina má tak 200 až 300 lidí a je transnacionální. Spojené státy nejsou jediným větším centrem jejich aktivity. V této skupině jsou důležití členové z Číny, Latinské Ameriky, Vatikánu, různých institucí, z Evropy i Ruska. Státní hranice vlastně nehrají žádnou roli. Národní záležitosti jsou podružné... Lidé, kteří jsou v těchto klíčových rolích, jsou tam proto, že tuto roli zdědili po předchozí generaci. Předává se z generace na generaci... (str. 243)

Tato skupina... nepodléhá žádné vládě na světě, ale pronikla do téměř všech aspektů téměř všech důležitějších vlád světa. Tato skupina si pro sebe uzurpovala – pomocí zločineckých operací, nestoudného jednání a dokonce i vražd - ilegální kontrolu nad všemi nejdůležitějšími technologiemi, které byly vůbec kdy objeveny, včetně technologií schopných mezihvězdného cestování. Technologií, které mohou zbavit celý svět nutnosti užívat fosilní paliva, a tím spasit životní prostředí a skoncovat s chudobou. A navíc tato skupina nanejvýš pohrdá zákonem, právem i demokracií i svobodou a blahobytem ostatních lidí... a vůbec budoucností Země. (str. 229)

Také mají kopie mimozemských korábů, které vypadají jako UFO a fungují díky novým energetickým antigravitačním pohonným systémům...(str. 167)

Tato buňka používá těchto pokročilých technologií k tomu, aby zamezila odhalení na oficiálních úrovních. Vyhrožuje a vydírá světové vůdce a unáší mezinárodně vysoce postavené osoby, jako byl generální tajemník OSN Perez de Cuellar... Jsou vládci psychotronických a high-tech elektronických systémů, které jsou zodpovědné za únosy, kontroly mysli a podobné ataky... tato vnitřní nejvyšší klika je odhodlána držet zuby nehty vše pod pokličkou, dokud se nevyplní nejhorší možný scénář. Jejich cílem je vyhlazení přinejmenším 4 – 5 miliard lidí na zeměkouli... (str. 168)

Skupina mocných Kabalistů ve hmotě i v duchovním pozadí

Ne náhodou nazývá Steven M. Greer skupinu mocných, kteří skrytě řídí svět, Kabalisté (Cabalists). Podle slovníku cizích slov vyjadřuje slovo „Cabale“ konspirační skupinu spiklenců a intrikánů uskutečňující tajné plány a záměry. Slovo „cabale“ také znamená úklady.

Příbuzné slovo „Kabballah“ z hebrejštiny však rovněž naznačuje tajné magické učení, jak je vysvětleno v článku 41C. Vrcholná pirátská akce upadající magie. Tajné učení přístupné zasvěcencům, vyvoleným, které umožňuje mágům prostřednictvím magických gest a vibrací písmen zadávat příkazy. Nejde přitom o žádné dětské hrátky. Jde o skutečné zásahy do struktury hmoty, fungování bytostí nebo do samotných přírodních pochodů na Planetě. Dobře vyladěný mág má ohromující magickou tvořivou sílu, která dokáže doslova hýbat světem, lidmi, Planetou. Třeba i do té míry, že dokáže pouhým gestem ruky, prstů, případně slovní vibrací, magicky vyvolat umělé zemětřesení, jak jsem naznačil v textech Každý magický zákrok je dnes neoprávněný, Dnešní magie se čím dál více podobá umělému náboženství.

A jsme zase u toho, kruh se uzavřel. Skupina mocných ve hmotě, kterým Steven M. Greer říká Kabalisté, zcela mimo zákon ovládá svět v duchu své vůle, svých mocenských zájmů a svých vychýlených životních postojů. Současně skupina mágů, stoupenců učení zvaného kabala, i všech dalších odlišných magických systémů, se i nadále snaží obhajovat skryté ovládání světa z duchovního pozadí. A jménem pokynů a příkazů plynoucích k nim od jakýchsi duchovních struktur shora pak touto magií provádějí zásahy stojící mimo přirozené zákony Planety, Přírody, Stvoření.

Nechceme už další umělá zemětřesení vyvolaná magií

Jedním z takových zásahů bylo například uměle magicky vyvolané zemětřesení v italském Assisi v roce 1997, o kterém jsem informoval v textu Každý magický zákrok je dnes neoprávněný. A reakce samotného aktéra takové magického příkazu, pana LK? V textu 41B. Další nepřijatelné praktiky mágů jsem znovu otevřeně vyzval pana LK následujícím dotazem:

„V textu Každý magický zákrok je dnes neoprávněný, jste byl, pane LK, jednoznačně vyzván, abyste veřejně vysvětlil, jaká byla Vaše úloha při zemětřesení v italském městečku Assisi, při kterém bylo několik mrtvých, a byly zničeny historické památky nedozírné hodnoty. Takže teď vy se zachovejte jako chlap a odpovězte upřímně a pravdivě na veřejně položené otázky.“

Pan LK na to v textu „Bludy a paranoia pana Jiřího Nováka 7A“ konečně otevřeně odpověděl:

„Mohl bych říci, jak to bylo, ale ještě nepřišla doba, kdy bude vše vyjeveno. Jen tak mimochodem, porušil jste jednu ze základních zásad vztahu učitele- žáka a to, že co vám váš učitel řekne, má zůstat tajemstvím mezi vámi dvěma nebo dalšími žáky. Vám jsem to říkal trochu z jiného důvodu, aby vaše rasa věděla, že nelze jen tak bezděčně zasahovat mimo karmický rámec. Jen tak mimochodem, bylo něco sdělováno těm, kteří vládnou zde na Zemi. Bylo vybráno na mou prosbu místo, kde jsem kdysi prožíval jednu inkarnaci a to co jsem zde učil, bylo otočeno do absurdna.Učil jsem pokoru, chudobu a službu bližním… moje názory a postoje se nezměnily ani po stovkách let. K čemu jsou chrámy, když nám chřadnou ty naše vnitřní???!!! Jenom zde můžeme rozmlouvat s Kristem a BP!!! Pokud to nevíte, je mi vás líto, protože se snažíte chytrači,t stejně jako farizejové za dob Ježíše Nazaretského. Kdo jste aby ste mne soudil?! Kdo jste, abyste viděl co je před vašimi zraky skryto, jako nejvyšší tajemství dnešní doby?! Nezvedejte hlavu příliš vysoko, aby se vám z toho nakonec nezatočila hlava…..“

Jsem občanem planety Země. A nejsem tady, abych soudil pana LK za jeho minulé magické zákroky. Od toho je tady samotná Planeta, Příroda a karmická instituce. Jedním z mých úkolů v této době je především veřejně poukázat na nebezpečí, které by nám lidstvu z dalšího používání magie hrozilo. Upozornit na podobné nepřijatelné praktiky, které ještě před několika lety dnešní magie prováděla a dokonce má jednoznačné ambice je ve jménu svého „magického Boha“ i nadále ve prospěch „světlých zítřků lidstva“ praktikovat. Je mimořádně důležité, aby se definitivně uzavřela doba zákulisního kabinetního vedení lidstva vychýlenými lidskými Duchovními hierarchiemi. Aby skončilo období podobných skrytých násilných zásahů, které na jakési pokyny shora pan LK a možná i další mágové prováděli.

Lidstvo potřebuje duchovní vedení „shora“

Lidé potřebují určité duchovní vedení shora. Neobejdou se bez instituce, duchovní síly, která má vyšší duchovní nadhled nad situací. Potřebují však vedení duchovní institucí, pro které jsou typické světelné pravotočivé bioenergie, a která upřímně usiluje o nasměrování lidstva, Planety, Přírody optimálním směrem pro další vývoj. Takovým optimem však rozhodně nemůže být směr vývoje, který člověka i nadále odděluje od Přírody, který i nadále propaguje ovládání jedněch druhými.

Po celé tisíce let vývoje na Zemi lidstvo mělo své duchovní vedení shora. Svět byl veden lidskými Duchovními hierarchiemi a jejich zástupci ve hmotě, kteří mezi běžné lidi sestupovali s mimořádnými privilegii, umělou tvořivou silou, uměle propůjčenými schopnostmi. O tomto způsobu vedení lidstva jsem podrobněji informoval v článku 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi. Tento způsob vedení však historicky potvrdil, že není schopen lidstvo vyvést z dlouhodobého duchovního úpadku a z cesty směřující od jedné katastrofy k další. Svět nutně potřebuje zásadní změnu. A to nejen změnu ve hmotě, ale především také změnu duchovního vedení, které inspiruje a směřuje určitým směrem lidstvo ve hmotě. Dnes již jednoznačně chápeme, že takovým duchovním předvojem, který nás vede, nemůže být skupina mágů zde ve hmotě a ty duchovní síly shora, na které se mágové napojují, a kterými se nechávají inspirovat.

Tito mágové se snaží i v dnešní době přesvědčit běžného člověka, že právě oni s „lepším duchovním vnímáním“ s „dokonalou tvořivou silou“ a se „speciálním pověřením od Stvořitelů“, sestoupili do hmoty proto, aby vedli ostatní. Aby jim ostatní s důvěrou naslouchali a nechali se jimi vést. Tato strategie prokazování postavení mocí, schopnostmi i umělými „zázraky“ nikdy nebyla správná. Dnešní celosvětová situace je toho nejlepším dokladem. I například Buddha, který kdysi usiloval o čistou cestu, byl nakonec magickým nátlakem shora doveden k tomu, aby začal provádět zázraky. Aby skrze zázraky zvyšoval svoji prestiž a svůj vliv na běžné občany.

Dnešní pohled mágů na svět je naprosto vychýlený

Dnešní pohled těchto mágů na svět je vlivem jejich drtivého duchovního pádu ve Světle již zcela vychýlený a zcela nereálný, jak jsem vysvětlil v článcích  40D. Duchovní konzervatismus jako brzda vývoje lidstva,40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců? Oni však i z této pozice hodlají i nadále vnucovat světu svoji „magickou“ vůli, jak pan LK dokládá sérií článků „Bludy a paranoia pana Jiřího Nováka 1 – 7b“. Článků, ve kterých kromě opěvování a zdůvodňování jeho magické moci nad světem, už není nic rozumného. Žádný nový pohled na svět. Jen opakování starých již překonaných duchovních pouček a vychýlené pravdy. Včetně dalšího a dalšího vyhrožování ze strany svých umělých magických model a majestátů, kterým říká „Stvořitel Všeho“, „kristovská moc“ a podobně. O tomto tématu jsem více napsal v článcích   39D. Způsoby umělého řízení Karmy v minulosti,39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla,39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi.

A v rámci této své vychýlenosti a stále uzurpované moci nad světem pak mágové provádějí skutečně neuvěřitelné zásahy do celkového fungování lidstva na této Planetě, jako byl například pokus vzít všem lidem na Planetě vývoj tím, že vlastně zruší všechny karmické vazby na Zemiviz článek 41C. Vrcholná pirátská akce upadající magie. Myslí si snad, že se tímto zoufalým činem sami očistí od všech svých nepřijatelných zásahů do vývoje? A myslí si, že nás ostatní přesvědčí tím, že to je ve jménu Stvořitele Všeho?

Pohled do zpětného zrcátka a znásobení úsilí

Ne náhodou se na adresu mágů hodí v řadě bodů stejná slova, která řekl Steven M. Greer na adresu skupiny mocných „Kabalistů“ ovládajících tento svět:

„Vidí svět z perspektivy zničení a cítí, že jediný způsob, jak zajistit Kristův návrat, spočívá ve zničení světa a smrti miliard lidí... Tito lidé se však skutečně dívají do zpětného zrcátka. Očekávají něco, co již minulo. Nevědí nic o tom, v jakém cyklu se nyní nacházíme, a neberou v potaz, v jakém století žijeme. Jsou zcela mimo časovou přímku lidské rasy a nevědí o tom. Vedou svět k destrukci, aby naplnili svou interpretaci proroctví, které se již uskutečnilo... Fanatismus se skládá z toho, že naše úsilí znásobíme poté, co jsme zapomněli svůj cíl“ (Zapovězené poznání, str. 281).

Přesně takové znásobení úsilí – to je to, co dělají obhájci dnešní magie poté, co jsme začali zveřejňovat informace o skutečném fungování duchovního pozadí tohoto světa. Kvůli našim informacím urychlili vytvoření svých vlastních webových stránek Rahunta se vznešeným podtitulem „O duchovní cestě bez dogmat a jiných nesmyslech na konci této Epochy“. Kvůli tomuto svému „vznešenému“ poslání vstupují agresivně i několikrát denně do diskusí na našich stránkách, aby odváděli pozornost, provokovali, rozmělňovali, odváděli čtenáře od našich informací. Dokonce i aby zesměšňovali a zastrašovali čtenáře našich stránek. Aby znemožňovali lidem na cestě vzestupu svobodně vyjadřovat své názory a navzájem si vyměňovat informace. A pokoušeli se nalákat je na domnělou magickou pomoc proti našemu údajnému „ovládání“.

Také tito mágové i ti další, co je otevřeně podporují, se dívají do zpětného zrcátka starých dávných časů, kdy magie byla na vrcholu a byla jedinou známou možností, jak účinně řídit svět. Dnes je však jiná doba a toho si oni za žádnou cenu nechtějí povšimnout. Netuší, že magie byla Planetou, Přírodou a nejvyššími Silami Světla, které dnes vedou vývoj, umístěna na černou listinu metod a umělých rituálů. Kterých se tato civilizace a tato Planeta potřebují nutně zbavit, chceme li mít jako lidstvo šanci na další přežití.

Úsilí o spravedlivý svět mágové považují za neoprávněnou revizi

Dnešní mágové nás napadají, že narušujeme dosavadní zákony Stvoření. Úsilí o pravdu a čistý svět považují za neoprávněnou revizi základních principů fungování světa. Znovu a znovu obhajují jejich pojetí duchovního uspořádání dnešního světa. Tedy to minulé, co jsem popsal v článku 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi. Kdy na samotném vrcholu stojí „mocné bytosti“ Duchovních hierarchií s propůjčenými umělými tvořivými možnostmi a dalšími privilegii: 

"Takže opravdu již nelze tolerovat vaše pokusy o změnu paradigmatu absolutního vývoje!!! Stavíte se do pozice nových Luciferů a padlých, dejte pozor, jak jsem již jednou napsal, abyste nebyli vymazáni z Knihy Života jako rasa a  jako výstraha pro ostatní. Tento experiment s padlými a jejich nápravou, stál tolik utrpení, že to již nebude nikdy dopuštěno a dovoleno…!!!" (Bludy a paranoia pana Jiřího Nováka 4)

Žijeme však v době zlomu a změny jsou nezbytné

Tato slova jasně prokazují, že mágové se zoufale snaží pohledem do minulosti, do zpětného zrcátka, i nadále udržet dosavadní paradigma, dosavadní způsob fungování tohoto světa. Tedy tentýž způsob, o kterém Steven M. Greer napsal:

„Nyní jsme uprostřed smrtelné agónie starého paradigmatu, díváme se, jak umírá. Je to temno před úsvitem, v této době často zuří nejprudší vichry, pak nastane klid. Často to bývá ta nejobtížnější a nejzáludnější doba, pak dojde k trvalému ustanovení nové éry. Přesně v době tohoto zlomu žijeme... Během posledních 150 let došlo k více změnám, než během předchozích několika tisíců let...“ (Zapovězené poznání, str. 237)

Ano, skutečně žijeme v období obrovských změn ve fungování světa i jeho duchovního pozadí. Tento nový přirozeně přicházející vývoj však brzdí každý, kdo se snaží skrýt, ututlat nové poznatky, nové informace, nové technologie. Každý, kdo se snaží za každou cenu udržet staré pořádky, staré metody, stará privilegia a duchovní funkce. A právě takovým úsilím se dnešní mágové jednoznačně prezentují. A není vůbec divné, že touto inspirací od minulého „magického“ duchovního vedení lidstva se nechávají vést i dnešní mocní ve hmotě, kteří skrytě vedou svět v naprosto stejném duchu.

Úsilí o udržení starého označují jako Lásku Kristovu

Svoje úsilí udržet staré a nedopustit nástup nového často označují mágové Láskou, nebo dokonce Kristovou Láskou. A opět, jak jinak, používají i výhrůžek z titulu své domnělé moci nad tímto světem. Snahu o čistou Planetu, o pojmenování toho, co je skutečným zlem, o skutečnou nápravu situace, považují naopak za „kecy“ o temnotě a zlu: 

"Mne nemusíte tolerovat ani na vašich stránkách a ani nikde jinde pane JN. Dejte však pozor, abych  mé „JÁ JSEM!“pro změnu tolerovalo vaše činy proti Lidstvu zde v 11.Vesmíru!!! Opravdu nevíte s čím si zahráváte ve své tupé nevědomosti, kterou s drzosti sobě vlastní vydáváte za nějaké osvobozující nóvum. Hřešíte na to, že většina Lidstva Duchovně spí a hlavně nemá rozvinuté vidění, slyšení a i cítění. To co si většina myslí, že je dostatečné, je velice převelice nedostatečné. Proto jim můžete doslova valit klíny do jejich Mysli a tuto Mysl obratně ovládat „kecy“ o temnotě a zlu. Jako terč je pro vás velice vhodná Magie, která byla vždy potírána navenek vládci a duchovními všech dob, protože, nikdo z nich neměl zájem ztratit výhodu větších znalostí, které mohli a používali pro svůj prospěch, stejně jako to děláte Vy. Kdo útočí na vaše příznivce, jste vy a vaše výtvory, které tak usilovně živíte, abyste měl alespoň nějakou rádoby ovládací moc nad nimi." (Bludy a paranoia pana Jiřího Nováka 7a)

Další zdůrazňování vlastní moci a pozic

Jakékoliv stopy magie, které po sobě zanechávají, všude kam vstoupí, si dovolují označit jako stopy Lásky Krista. Takže oni sami, i jejich magie, i jejich vychýlenost a násilné magické zásahy – to všechno je v jejich podání Láska Krista. Vzpomeňme si na neupřímná slova zástupce katolické církve v kostele, jak často vynáší do nebes Ježíše Krista. Tutéž bytost, jejíž základní myšlenky byly pod hrozbou kacířství v 6. století na církevním koncilu v Konstantinopoli tvrdě odvrženy, zakázány a osoby byly za jejich propagování později upalovány.

Následující slova mága LK z textu „Bludy a paranoia pana Jiřího Nováka 7B“ jsou proto obhajobou náboženství magie v přímém přenosu – více o tom bylo v textu Dnešní magie se čím dál více podobá umělému náboženství:

 

"To co pan JN považuje za šlápoty LK, jsou v překladu místa kde se dotkla „bosá noha“ Lásky Krista!!! Pane JN, mé jméno je LK a to je zároveň Láskou Kristovou, toto je můj úkol, takže cokoliv vydáváte proti mně jako křivé svědectví, vydáváte proti němu!!! Takže první pro vás magické ve zkratkách již máte rozkódované:

„JJ  LK“ = „JÁ JSEM Láska Kristova!“  - ano máte pravdu Láska Kristova je Magická svou Čistotou a Vznešeností, takže „JJ KMaŠP“ =  „JÁ JSEM Kristův Modrý a Šarlatový Plamen!“ (Modrý plamen je plamenem čistoty a Šarlatový plamen je plamenem vznešenosti … tam kde je čistota je i vznešenost, jdou vždy ruku v ruce) o tomhle nemáte ani zdání, proto se vám všechno zdá jako magie. Zaměňujete Opravdová Mystéria s vaším pokřiveným náhledem na skutečný a věčný Život…!!!

Když už jsme u těch zkratek v podpisu, tak tedy ok jdeme dále: „JJ FOP!“ = „JÁ JSEM Fialový Očistný Plamen!“  Jedna z mých dřívějších inkarnací byla spojena s tím, kdo tento Plamen  dal jako dar pomoci Lidstvu jako zástupce 7. Paprsku!!! Opravdu nevíte nic a musím se jen nad vámi smutně usmívat, jaký jste diletant!!!

„JJ SaL“ = „JÁ JSEM Světlo a Láska!“…..tím může být každý, kdo touží se spojit s nejvyšší  = Boží Vůlí, Moudrostí a Láskou...

 „JJ BP!“ = „JÁ JSEM Boží Přítomnost!“….ten kdo dosáhl nejen spojení, zpřítomnění, ale i ztotožnění s BP, toto může nejen říkat … ale to asi nemá cenu vám a vám podobným říkat, protože pokud to nezažijete a nežijete, nebudete nikdy vědět o čem je řeč."

Stačí si přečíst předchozí řádky pana LK. A člověku je hned jasné, kam těmito slovy mágové směřují. Považují sami sebe za jedny z duchovně nejvyspělejších bytostí na této Planetě. Ve skutečnosti se však čím dál více vzdalují od skutečné duchovnosti (spirituality) a jednoznačně nastupují pozici umělé víry, umělého náboženství – tentokrát však „náboženství magie“.

Je vhodné si v tomto směru připomenout slova Stevena M. Greera, kterými popisuje svůj vývoj a naráží přitom na vliv náboženské výchovy:

„Absence náboženské výchovy byla vlastně skrytým požehnáním. Myslím si, že mezi náboženstvím a spiritualitou existuje přesně opačný vztah, až na několik málo výjimek. Poněvadž jsem byl ušetřen náboženské výchovy, jednoduše jsem mohl hledat pravdu, aniž bych nesl břemeno náboženských doktrín a jejich pozlátek.“ (Zapovězené poznání, str. 26)

Umělé zemětřesení jako zbraň proti jiným národům?

Jedna ze základních duchovních pouček, jak jsem se už zmínil, říká: „Jak nahoře, tak také dole“. Nebezpečí toho, že skupina mágů prováděla magickými zásahy umělá zemětřesení a další katastrofy na Planetě je, že podobné akce začnou provádět i tajné kruhy ovládající tento hmotný svět. Protože jakékoliv praktiky prováděné v duchovním pozadí světa pozvolna sestupují do hmoty a inspirují jednotlivce ve hmotě k podobným činům. Na doklad těchto slov uvádím následující citace z desetiminutového videa

www.gloria.tv/?media=136963  (Libor Halik: Umělé zemětřesení zabíjelo v Japonsku), ve kterém hovoří Benjamin Fulford, syn kanadského diplomata:

„Minulý rok jsem hovořil s panem Heizo Takenaka, bývalým japonským ministrem financí o tom, proč dopustili, aby japonský finanční systém kontrolovala skupina americko-evropských oligarchů. On a jeho vyslanec mi odpověděli, že to bylo proto, že Japonsko zastrašovali zemětřesením. V tom čase jsem tomu nevěřil. Avšak když jsem začal uvažovat o jejich činech, japonská tajná policie mi pověděla, že to bylo proto, že město Niigata bylo ohrožené zemětřesením. O dva dny později byl největší atomový reaktor v Japonsku přesným epicentrem dvou zemětřesení o síle 6,8. To bylo příliš mnoho pro mne, začal jsem to zkoumat a zjistil o Haarpu a uvědomil jsem si, že oni opravdu umí vyvolat zemětřesení.“

Poznámka: Zemětřesení na jihu Japonska ve městě Niigata proběhlo 26.2.2010, zabilo 65 lidí a zatím ještě nevyvolalo větší vlnu tsunami. Na rozdíl od posledního zemětřesení 14.3.2011, které bylo stupně 8,9, vytvořilo ničivé desetimetrové vlny tsunami, zabilo desítky tisíc lidí a navíc vyvolalo obrovskou hrozbu atomové katastrofy v podobě vážně poškozené jaderné elektrárny Fukušima, ze které uniká radioaktivní materiál do okolí, do půdy, do moře. Názor samotné planety Země na toto zemětřesení zjištěný duchovní komunikací najdete v textu Každý magický zákrok je dnes neoprávněný.

V tomto videu je v detailech popsán způsob, jak vytvořit zemětřesení - technologie vycházející z Teslových objevů. Jak je možné napumpovat do ionosféry mikrovlny celkové energie miliard wattů:

„Když pustíme miliardu wattů do tropické bouřky, tak ji několikanásobně zesílíme a změníme její směr.... Jinými slovy – tito lidé dokážou vytvořit cyklón, jaký byl v Mjanmarsku, tsunami v Indonesii a zemětřesení v Číně.“

Poznámka: Cyklón Nargis v Mjanmarsku (což je jiný název pro Barmu) v květnu 2008 způsobil smrt až 100 tisíc lidí. Další cyklón Giri z října 2010 rovněž způsobil obrovské škody a zhruba stovku mrtvých. Co z toho bylo uměle vyvolané nebo uměle zesílené lidmi?

Benjamin Fulford v tomto videu dále popisuje, jak mu byla předvedena tajná plazmová zbraň, vytvářející neobvyklé barevné útvary bez pevného tvaru – jakoby obláčky doslova nabité miliardami wattů energie. A na záběrech v tomto videu ukazuje, že právě podobné úkazy na obloze byly pozorovány několik minut před zemětřesením v Číně. Aby nakonec řekl:

„USA se stává izolovanou zemí a namísto policajta světa se stává světovým gangsterem a šikanátorem světa. USA ovládli šílenci, je třeba je zastavit. Nesmí dostat žádnou záminku, aby vyvolali třetí světovou válku. To chtějí a to nedostanou!“

Magie z duchovního pozadí světa skrytě manipulovala a ovládala nejen Planetu a Přírodu, ale také druhé lidské bytosti. I tyto vlivy a inspirace z duchovního pozadí světa postupně sestoupily do hmoty a projevily se v nové generaci psychotronických zbraní. O tom bude více v následujícím článku 40H. Je již lidstvo připraveno na skutečné odhalení?

Odchod magie ze scény je nejdůležitější otázkou dnešní doby

Pokud se nad těmito souvislostmi duchovně uvažující člověk jednoduše zamyslí, okamžitě mu bude jasné, že pokud potřebujeme zásadně změnit fungování tohoto světa ve hmotě, musíme se napřed zasadit o podobnou žádoucí změnu v duchovním pozadí. Nechceme, aby hmotu ovládala skrytě klika 200 až 300 nejbohatších rodin na Zemi, která pomocí nejmodernějších zbraní diktuje světu a drží jej v šachu. Proto je potřeba nejprve zajistit, aby bytosti na Zemi, aby přírodní pochody a planetární procesy přestala ovládat skupina mágů, která si uzurpovala právo řídit směr vývoje tohoto světa ve jménu jistých umělých duchovních struktur.

Takže pro duchovně uvažujícího člověka je nejdůležitější otázkou dnešního dne zjištění, kdy konečně skončí veškerá moc magie nad tímto světem. Kdy konečně bytosti mágů v čele s panem „Svatým Přesvatým“ Luďkem Kováčem, ztratí jakýkoliv magický vliv na fungování tohoto světa jako celku i všech jednotlivých bytostí v něm. Ne náhodou informace o tomto konfliktu mezi cestou čistého vzestupu a magií plní všechny texty na našich stránkách v období posledních několika týdnů. Nejde přitom jen o jeden z mnoha běžných konfliktů, se kterými se člověk na své cestě životem setkává. Jde skutečně o zásadní otázku naší dnešní novodobé lidské historie.

Dokud si bude hrstka mocných bytostí z titulu své uměle vytvořené magické moci přivlastňovat právo na duchovní směrování vývoje lidstva a Planety, do té doby bude jiná hrstka bohatých a „vyvolených“ ve hmotě určovat zase celkový směr hmotného vývoje pomocí Haarpů, plazmových zbraní, geofyzikálních zbraní a dalších technologických vymožeností ukradených lidstvu. A bude i nadále podporovat závislost ostatního světa na uhlí, ropě a plynu. Takže důvod, proč se právě v tomto období konflikt s magií objevil, je nasnadě.

Odchod magie ze scény je to nejdůležitější, co dnešní lidstvo ve spolupráci s Planetou a Přírodou potřebuje konečně a jednou provždy dořešit. 

Co k tomu říká samotná planeta Země? (duchovní komunikace z března 2011):

„Napřed je potřeba zlomit duchovní moc všech typů magie nad tímto světem. Pak teprve se vývoj ve hmotě může zásadně pohnout. Jste již blízko. Systémy Planety a Přírody jsou již velmi blízko k celkovému vítězství v této oblasti. Všechny přirozené aktivity omezující a likvidující moc magie a podporované samotnou Planetou a Přírodou mají v tomto světě v tomto období jednoznačně zelenou. To je to hlavní, o co teď běží. To je ten rozhodující konflikt, který je potřeba nejprve dovést do zdárného konce. Teprve poté se před celkovým vývojem na Zemi otevřou další možnosti.“ 

Dalším pokračováním tématu 40 bude článek 40H. Je již lidstvo připraveno na skutečné odhalení?

© Jiří Novák, duben 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 226
  • 30
  • 22
  • 22
  • 24

Celkový počet hlasů: 324


Diskusní téma: 40G. Proč jde tajná věda proti lidstvu?

Vložil Radomír Sůva

Titulek Doplňující poznámka.

Především děkuji za tento článek aktualizující současný stav duchovního stavu lidstva a pokračující cílenou dezinformaci a utajování pokročilých technologií pro dobro všech lidí a jejich život, která má trvání v "novověku" minimálně již 80 let!
Již v dřívějších článcích Jiřího Nováka je uváděn jako zdroj velmi pravdě blízkých informací od počátku lidstva 1. a 2.typu m.j. také Ivo Wiesner,(1933-2008) neobyčejně znalý a vzdělaný badatel s širokým rejstříkem znalosti ve více oborech, především pak nejužší profesí chemik analytik - výzkumník, který vždy všechny získané poznatky a podklady podroboval křížové analýze.!!! A specielně ty utajované objevy, vynálezy a technologie popisuje i s důkazy ve svých knihách, které napsal v letech 1994 - 2007, zejména pak "Stezka draka" a "Gambit Mahátmů".(Celkem 13 titulů, s více jak 2000 dokladů,důkazů a více jak 1000 odvolání, citací, podkladů v bibliografii a přehledu webových stránek!!)
I způsob a oslovení čtenáře je laskavé, nevnucující, dává na rozhodování a uvážení samotného čtenáře! Jeho sdělení vnímám jako předstupeň nástupu NDC, a podrobnosti v jeho díle podrobněji doplňují pravdivost všeho, co je v tomto posledním článku J.N-40G. kratičce o utajování sdělováno. Nemohu neocitovat jeho dovětek k Stezce draka:
"Temné mocnosti využívají toho, že svoboda volby daná člověku jako jediné bytosti ze všech stvořených entit, mu dovoluje svobodně volit směr své osobní evoluce buď do sféry Světla či Tmy. Cestou intrik, dezinformací a uměle vytvářených situací, indukujících v člověku strach před utrpením a smrtí, se Temným mocnostem v minulých milenií podařilo zmýlit a zavést do duchovní záhuby mnoho lidských bytostí. " a v "Gambitu..." : Prosím čtenáře, aby mi prominul, že uvádím informace svou samou podstatou úděsně nelidské, leč ony existují a musíme se s nimi vyrovnat, aby nás jejich důsledky nakonec nesrazily na kolena."
(Můžete porovnat s vyjadřováním se L.K. a jeho souputníky....)Záznamy: 1 - 1 ze 1