Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC II | Karmická očista umožňuje růst bytosti, nikoliv její degeneraci

Karmická očista umožňuje růst bytosti, nikoliv její degeneraci

Petra Nováková Vloženo 29.7.2011
Petra Nováková

Duchovní komunikace z 15.6., 8. a 13.7.2011

Je nebezpečné svoji minulost stále ukrývat pod pokličku

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace k dnešní situaci. Co bychom měli vědět? Děkuji. (Duchovní komunikace z 15.6.2011)

 

Příroda: „Každá bytost se postupně setkává se svojí minulostí. Minulost byla dlouho potlačovaná, ale teď se hlásí o slovo. Pokud ji člověk otevírá postupně, dobrovolně a nechá Spojené Síly Světla a přírodní energie, aby vrstvy uvolňovaly postupně, podle důležitosti, naléhavosti a aktivně se podílí na jejich očistě, pak vše funguje přirozeně a relativně klidně. Pokud však bytost stále uzavírá a ukrývá svou minulost pod pokličku jako bublající kaši, jednoho dne ji neudrží, kaše stejně vyteče, způsobí však nemalé škody a dotyčný se popálí.

Nastavení společnosti dlouho bylo budované tak, že minulé existence jsou na obtíž, brání svobodě a vše akorát komplikují. Je potřeba vybudovat takový postoj, že minulost naopak napomáhá pochopení, že je, byla a má být průvodcem, který ukazuje, co je důležité, čeho se vyvarovat a čeho se naopak držet. Kdo již tohle pochopil, ten objevil jedno z tajemství světelného vývoje. Tajemství, které leží přímo před vámi, ve vašich vlastních bytostech. Není nutné nikde zdlouhavě hledat. Každá bytost má na svou minulost napojení. Stačí jen ve své minulosti spatřit dar, nikoli danajský.“


 

Změna nemůže přijít, pokud člověk stále jedná ve starých stereotypech

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace k situaci. Proč se vše při karmickém čištění této bytosti tak vyhrotilo? Co nám to má říci? Děkuji. (Duchovní komunikace z 8.7.2011)

 

Karma: „Situace se vyhrotila z několika důvodů. Ten hlavní byl obnažit důvod, který způsoboval nepříznivé situace a hned ten další byl znovu upozornit na opakovaný chybný postoj člověka, který se karmicky čistí. Mnohdy není lehké bytost, které se právě obnažily karmické vrstvy s jejím hlubokým ovládnutím z minulosti, dovést k tomu, aby dobrovolně vydávala to, co ji k temnu právě váže.

Máte se naučit zvládat obtížné situace a hlavně vždy najít řešení. Takovéto situace však posouvají vás všechny, pokud nastanou. Či spíše jste nuceni k posunu. Učíte se jinak jednat, jinak chápat. Jinak přemýšlet, zaujmout jiný postoj. Nejvíce je tlačeno na člověka, jehož karmické vrstvy se obnažily. Ale každý z vás může do určité míry průběh jeho očisty ovlivnit a usnadnit.

Toto léto, by mělo být pro vás pro všechny zlomové, co se týká přeměny vašich postojů. Vy však tento úkol potřebujete přijmout a vědomě na něm pracovat. V konkrétních situacích, které vám přicházejí, se snažit sami sebe měnit. Učte se za každou cenu udržet si i ve vyhrocených situacích harmonii a jednejte tak, jak je to nejsprávnější v rámci etiky. Což nemusí být právě to, co je pro vás v tu chvíli obvyklé a přirozené.

Měňte sami sebe, aby vždy ta nejvyšší etika v každé situaci se stala pro vás přirozeností, a abyste vždy v jejím rámci jednali. Stále máte všichni velké tendence sklouzávat do starých zlozvyků. Přestaňte s tím. Teď k tomu máte ty nejlepší příležitosti v podobě různě nastavených situací. Ty vás mají učit správným reakcím. Ale musíte chtít a být změně otevření.

Změna nemůže přijít, pokud se jí bráníte a stále jednáte ve starých stereotypech. Proto vykročte na cestu nových možností, odhoďte stará břemena a nebojte se být jinými, jednat jinak. Jen to zkuste a uvidíte, jak se vám to zalíbí. Poprvé to jde nejhůře, protože musíte překonat velký odpor, sami sebe, své staré duchovní já.

 Změna vyžaduje odvahu. Odvahu být jiný, lepší. Pustit se starých, „domnělých“ jistot, které vám blokují rozlet. Jak chcete vylézt na vrchol hory, když se nevzdáte kamení, které s sebou vlečete. A hlavně když nenajdete odvahu vydat se na cestu. Je pravda, že nevíte, co přesně vás na takové cestě čeká, ani kudy přesně vede. Jen se pusťte za svým světelným průvodcem, který Spojené Síly Světla představují. Důvěřujte mu a nechte se vést spletitým labyrintem, na jehož konci však vyjdete čistí, lepší. To Světlo je stále před vámi. Vy mu ale potřebujete důvěřovat a kráčet dál za ním. Místo toho se mnohdy otáčíte na všechny strany, zpátky, začnete zmatkovat, místo abyste hleděli stále před sebe na ono světýlko. Ve zmatku zuřivě kroutíte hlavou a chcete spatřit jasnou záři. Místo toho vidíte všude kolem jen tmu. Protože světýlko je malé jako hvězda na noční obloze. Pokud se pozorně nedíváte tím správným směrem, nemůžete ho spatřit. Pak se ztrácíte v temném labyrintu vlastní nedůvěry, nejistoty, minulosti.

Stále mějte na paměti, že vše, co přichází, vám má pomoci. Vše přicházející má určitý smysl, který nevidíte. Smysl, který vás má vyburcovat, objevit skryté schopnosti, postrčit dál. To se však podaří pouze máte-li správný přístup. Pokud ke všemu přistupujete s nedůvěrou, negativně, pak v každé situaci vidíte jen další „rány“ osudu, další klacky házené pod nohy. Pak vám nikdo nevymluví pocit, že vše se děje pro to, aby vás to zlikvidovalo. Nikdy však netvrďte, že to je záměr Spojených Sil Světla. To nikdy nebyl, není a nebude. Prostřednictvím impulzů od Spojených Sil Světla máte růst. Nikoli degenerovat. Přirozeností Světla je vývoj, nikoli zánik.“


 

Karmické čištění tohoto léta přináší i výraznější hmotné projevy

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace k posledním událostem. Proč tak silné karmické čištění během noci? Děkuji. (Duchovní komunikace ze 13.7.2011)

 

Karma: „Noční tvrdá očista vás i vašich příbytků spojená s nepříznivými zdravotními situacemi byla nezbytná pro váš další posun. Všichni jste byli v minulosti provázaní, proto i teď probíhá vaše očista souběžně…

Při pobytu v Přírodě se jednotlivé vrstvy obnažují postupně v přesný čas, kdy je to vhodné. Zároveň se obnažují díky postupnému odkrývání vazeb a „klíčů“ v okolí. Ke spuštění, obnažení, některých složitých vrstev, pokud jsou propojeny s více místy, událostmi, bytostmi, je nutné nejprve odhalení několika insignií, které teprve pohromadě vrstvu v bytosti umožní naplno otevřít. Jako když se do trezoru hledá správná číselná kombinace. Teprve až všechna čísla zapadnou, zámek povolí a otevře se…

Zde při pobytu na venkově se veškeré čištění odehrává ve hmotných projevech, aby vás to tlačilo k hmotným změnám. To je poselství tohoto léta. Přinést kýžené hmotné změny, které umožní pohnout i celkovými vašimi situacemi. Aby vám mohly začít přicházet nové impulzy, na které čekáte, které přímo ovlivní a změní váš hmotný život. Prvotní je však vaše vnitřní změna. Pak může přijít i ta vnější.“

© Petra Nováková, červenec 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 164
  • 23
  • 17
  • 15
  • 17

Celkový počet hlasů: 236