Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VII: 80 - 89 | 87C. Dvacet let Nové duchovní cesty III

87C. Dvacet let Nové duchovní cesty III

Jiří Novák Vloženo 8.4.2019
Jiří Novák

K publikování připravila a na web vložila Marie Holoubková


Změny postojů lidstva k planetě Zemi a k Přírodě. Planeta Země a Příroda jako živé bytosti. Situace planety Země a Přírody na počátku roku 1999. Léčba nezvládané situace nepřirozenými zásahy zvenčí. Katastrofické hrozby na konci tisíciletí. Využití energií podporujících změny. Žebříček magických hodností Staré duchovní cesty. Magický způsob vedení světa byl čím dál více odtržen od skutečné reality. Snaha pomáhat Zemi prostřednictvím magie. Magická litopunktura. Šamanství. Řízená katastrofa Země spojená s evakuací vybraných. Snaha mimozemšťanů vydávat se za Ježíše Krista. Zákrok nebo bratrská pomoc? Jak jsme se snažili pomáhat Přírodě a Planetě my? Dočasné oddělení energetických vazeb Planety a lidstva. Očista Planety od Černého bratrstva. Probuzení drobných kamenných bytostí, planety Země a jejích čaker. Omezující vliv Vesmírných lidí skončil. Ztráta vlivu duchovních sfér na fungování Planety. Proč někteří lidé na Zemi stále komunikují s Vesmírnými lidmi? Pohled Přírody na změny za dvacet let. Pohled planety Země na současnou situaci. Jaký stupeň vyladění Příroda ke svému fungování potřebuje? Kdy se člověk stává součástí Přírody?

Na jaře roku 1999 byla otevřena Nová duchovní cesta. Nejprve nás bylo pouhých několik jedinců, kteří jsme dokázali překročit svojí vnitřní harmonií bariéru frekvence tehdy nejvyššího jedenáctého duchovního těla člověka. Aby se nám poté otevřela nová cesta vzhůru k vyšším frekvencím, které byly do té doby pro člověka ve hmotné rovině nedosažitelné. Velmi brzy jsme však začali chápat, že mezi jednotlivci, skupinami a hnutími ve hmotné rovině planety Země bude téměř nemožné najít nějaké spojence, kteří dokážou bez předsudků přijmout zcela nové informace a zapojí se do postupného budování Nového vývoje zde na Zemi.

Bylo zřejmé, že kus cesty budeme muset urazit nejprve sami. A teprve až budeme mít zřetelné výsledky, až se naše informace zpřesní, až budeme mít jasnou vizi, kam směřujeme, pak teprve přijde doba začít oslovovat další jednotlivce ve hmotě. A hlavně, na počátku cesty bude pro nás i pro celý vývoj důležité najít úplně jiné spojence mimo lidskou civilizaci ve hmotě. Okamžik zlomu na konci 2. tisíciletí novodobé historie byl velmi blízko. A přitom bylo zřejmé, že do té doby bude nezbytné zavést zde na Zemi zásadní změny, aby vývoj civilizace mohl pokračovat dál. Našimi novými spojenci se pro první měsíce a roky Nové duchovní cesty stala planeta Země a pozemská Příroda.

Tato třetí část bude věnována našemu spojenectví s planetou Zemí a Přírodou. Připomenu, co vše jsme postupně podnikali, abychom pomohli Planetě a Přírodě nastartovat jejich regenerační síly.
 

Planeta Země a Příroda jako živé bytosti

S myšlenkou, že planeta Země a Příroda jsou živé bytosti, jsme poprvé nepřišli my. Jak už jsem uvedl v článku 43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou, koncept Planety jako živé bytosti se dnes objevuje v mnoha uznávaných dílech světové literatury a světové vědy, například James Lovelock v knize Gaia – živá Planeta, na straně 31 píše:

„Možná si všimnete, že pro Gaiu užívám metaforu „živá Země“… Zjistil jsem, že je užitečné představovat si Zemi jako živočicha… Metafora je důležitá, protože pokud máme se stavem, ve kterém se nacházíme, nějak nakládat, rozumět mu, musíme poznat skutečnou povahu Země a brát ji jako největší živou věc ve Sluneční soustavě, ne jako něco neživotného… Dokud nebudeme Zemi brát jako Planetu, která se chová, jako by byla živá…, bude nám chybět vůle změnit způsob života a pochopení, že jsme ze Země udělali největšího nepřítele…“

V roce 1999, kdy se otevřela Nová duchovní cesta, jsme zatím neměli dostatek informací k tomu, co se vlastně děje. Netušili jsme, v jakém stavu se obě tyto obří bytosti nacházejí. Odpovědi na naše otázky jsme v té době ještě vždy nedostávali. Spíše nám průběžně přicházely urgentní impulsy, co vše je potřeba vykonat. Často jsme se museli řídit vnitřním pocitem, jestli do toho jít nebo ne, aniž bychom v tu chvíli přesně věděli, proč právě to a to je důležité udělat.

Podstatné ovšem je, že pokračujícím postupem čela Nové duchovní cesty k vyšším frekvencím během jara 1999 jsme zjistili, že bytost Přírody a bytost planety Země se z hlediska naladění frekvence nacházejí vysoko nad výškou frekvence dvanácti vnějších duchovních těl člověka. Tedy vysoko nad informačním dosahem běžného člověka, i kdyby se ve smyslu Staré duchovní cesty považoval za duchovně probuzeného nebo dokonce osvíceného. Dokázat se frekvenčně naladit na informace plynoucí přímo od Planety tak mohl pouze člověk, který na své duchovní cestě překročil bariéru dvanáctého vnějšího těla člověka a vstoupil tak na Novou duchovní cestu. V rámci Staré duchovní cesty, pro kterou byla harmonie tehdy nejvyššího jedenáctého vnějšího těla člověka nepřekonatelným stropem, tak nikdo nemohl navázat s planetou Zemí informační spojení.

My jsme sice byli schopni se na planetu Zemi i Přírodu naladit, ale vnímali jsme nějaký zásadní problém. A jak už jsem uvedl výše, přímá duchovní komunikace nám v té době ještě nefungovala. Až o několik let později jsme dokázali plně pochopit, co se v prvních letech existence Nové duchovní cesty vlastně dělo. Teprve pak nám začaly docházet všechny souvislosti spojené s naší tehdejší činností a s postupným budováním systému Nové duchovní cesty. A přicházející střípky informací nám postupně vytvářely celou skládanku tehdejší pravdy. Například jaký význam měly jednotlivé kroky, které jsme počínaje rokem 1999 podnikali. Tyto informace jsem pak začal poprvé veřejně prezentovat na seminářích v Kulturním domě Vltavská v Praze od podzimu 2003 a později po dalším upřesnění na internetu od roku 2009.
 

Jaká byla situace planety Země a Přírody na počátku roku 1999?

Podívejme se na tehdejší situaci planety Země a Přírody z pohledu pozdějších let, kdy už jsme běžně duchovně komunikovali s planetou Zemí, Přírodou, anděly Dhyany, s Vesmírem – Kosmickým vědomím i s vyššími úrovněmi nad naším Vesmírem. Část následujících informací vychází z článků 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi,  37G. Převedení Země přes období hrozících katastrof.

Pozdější informace naznačily, že s planetou Zemí a Přírodou nemohly komunikovat ani světelné instituce pokoušející se v té době vést vývoj. Vypadalo to, že tyto obří bytosti jsou v jakési agonii. Že si nedokážou uvědomovat samy sebe. Že nánosy, které na ně byly za dlouhé věky naloženy, zabránily jejich probuzení a uvědomění si sebe samých. Fungovaly jako vážně nemocné bytosti, u kterých probíhají samovolně pouze základní životní funkce, ale další životní projevy řídí a kontroluje někdo jiný. Informace dokonce naznačovaly, že nikdy v minulosti nebyla planeta Země plně probuzena a vědoma si své individuality. Jaké to mělo důvody?

Celý Vesmír byl stvořen magicky a pohodlné bylo jej také magicky řídit a udržovat. A tím si neustále demonstrovat svoji tvořivou magickou sílu. Nejprve to dělali andělé nad světem a později v tom pokračovali i lidé. Lidstvo 1. typu mělo odjakživa schopnosti měnit prostředí Planety a přizpůsobovat je svým potřebám. V dobách, kdy původní lidské bytosti 1. typu na Planetě měly vysoký stupeň vnitřní harmonie, uspokojování potřeb člověka nešlo na úkor Přírody a Planety. Ale lidské bytosti od počátku používaly magii a tím jejich vnitřní čistota i etika jednání krok za krokem klesaly. Člověk začal čím dál více porušovat přirozené hranice mezi sebou a Přírodou. Začal se nadměrně roztahovat a rozpínat na úkor Přírody.

Počáteční období prvotních lidských civilizací, které žily alespoň v relativní harmonii s Přírodou, postupně pominulo a soulad s prostředím začal být nahrazován umělými zásahy ve Světle klesajícího lidstva. Člověk se postupně posunul do postavení vládce světa, přestal Přírodu a Planetu respektovat. Začal vše přetvářet ve svůj domnělý prospěch. Na Přírodu i planetu Zemi tak byly nakládány další a další magické nánosy.
 

Léčba nezvládané situace nepřirozenými zásahy zvenčí

Bylo jednoduché násilným magickým zásahem vyvolat například zemětřesení jako způsob hromadného vyrovnávání karmy, jako způsob očisty Planety a člověka, tak jak to dělaly lidské Duchovní hierarchie. Bylo jednoduché vyvolat globální katastrofu Země jako způsob regulování vývoje Planety a lidstva žijícího na ní, tak jak to plánovali na konci 20. století Vesmírní lidé. Bylo to jednodušší, než dovést Planetu k tomu, aby se probudila její vnitřní samoléčivá síla, která je schopna problémy odstranit naprosto přirozeným způsobem bez vnějších násilných zásahů. Všechny takové násilné magické zákroky však byly stejně primitivní a málo účinné jako pouštění žilou nemocnému člověku, které se provádělo ve středověku.

Mistři lidských Duchovních hierarchií si nepřipouštěli, že Planeta představuje vážně nemocného jedince, který potřebuje pomoc druhého. Dál pokračovali ve svých magických praktikách a mnozí z nich si mysleli, že duchovně komunikují přímo se Zemí, stejně jako se to domnívali Vesmírní lidé vměšující se do vývoje na Zemi.

Stejně tak si to mysleli zde ve hmotě zrození přírodní andělé, kteří sestoupili do hmotného světa proto, aby se očistili z používání magie vůči Přírodě. Všichni tito odpovědní pracovníci se celé věky tvářili, že právě oni vědí, co Příroda a Planeta potřebují a jakým způsobem jim mají pomoci. Ještě dnes dělá většina veřejně duchovně činných lidí zoufalé zákroky na údajnou pomoc Přírodě. Svými akcemi však Přírodě a Planetě ve skutečnosti nasazovali další a další svěrací kazajky. Konkrétní situace uvedu v dalším textu.
 

Katastrofické hrozby na konci tisíciletí

Za této problematické situace se blížil konec 20. století. Blížil se kritický bod zlomu, který měl existující situaci překlopit k něčemu zcela novému. Celá řada proroctví svědčila o tom, že období přelomu 2. a 3. tisíciletí bude obdobím přinášejícím předpoklady obrovských změn. Obrovský potenciál pro zásadní změny podporovalo i několik neobvyklých konstelací v postavení planet ve Sluneční soustavě v období 1998 – 2000. Detailní informace o tom jsou v článku 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi.

Veřejnost tehdy diskutovala o tom, kdy vlastně končí tisíciletí, kdy tedy nastává ten rozhodující zlom – jestli 31. 12. 1999 nebo až 31. 12. 2000. Ve skutečnosti ale nebylo důležité, kdy nastává konec tisíciletí. Podstatné naopak bylo, kdy dochází ke zlomu letopočtu. A to bylo jednoznačně o půlnoci z 31. 12. 1999 na 1. 1. 2000. Co tento přerod letopočtu s sebou přináší?

Víme, že čísla mají určité energetické vibrace, a že tyto vibrace mohou mít zásadní vliv na běh událostí. Abych lépe pochopil tehdejší situaci, chytal jsem se v té době každého pomocného stébla. Například jsem studoval duchovní význam čísel, zabýval se významem zvláštního postavení planet, atd. Proto jsem chápal, že změna data z 31. 12. 1999 na 1. 1. 2000 přináší přerod starého pojetí individuality ve smyslu Já, ego reprezentovaného číslem 1 v nové pojetí jednoty ve smyslu My zosobněné číslem 2. Navíc jednička posílená třemi devítkami znamená radikální ukončení vlády individualismu a ega spojené s karmickým vyrovnáním, s karmickou odplatou za minulé skutky. Současně dvojka znamenající My je posílená trojicí nul, což jí dává energii navíc, aby toto nové pojetí My prorazilo za jakoukoliv cenu a nahradilo staré pojetí Já razantní silou, třeba i formou násilné změny vývoje. Tato situace tak s sebou přinášela mimořádný energetický potenciál pro ohromnou změnu ve vývoji.
 

Využití energií podporujících změny

Taková mimořádná energie může být v evoluci využita několika způsoby. První možností je fyzická destrukce Planety, lokální nebo globální katastrofa a vrácení vývoje zpět o tisíce let, pokud civilizace jde naprosto nesprávnou cestou. Druhou možností je odstartování nebo urychlení nové fáze duchovního vývoje za předpokladu, že civilizace jde správným směrem nebo uvnitř civilizace se zrodilo hnutí, které našlo správnou cestu evoluce a potřebuje energetickou podporu. Obvykle však nastává kombinace obojího. Lokální katastrofy vyrovnávají karmu některých národů či oblastí a současně dochází k podpoře nového nasměrování evoluce.

Samotné nastartování Nové duchovní cesty několika lidskými jedinci ještě nemuselo stačit.  Rozhodující pro průběh událostí bylo, zda se planeta Země s Přírodou stihnou v relativně krátké době dostatečně očistit a zharmonizovat, aby došlo ke zvýšení frekvence jejich vnitřních energií na dostatečnou úroveň. Pokud by se Země nestihla dostatečně energeticky vyladit, hrozilo nebezpečí zvratu ve vývoji formou náhlé katastrofy Země. Aby to planeta Země dokázala, bylo potřeba pomoci jí a sejmout z ní dostatečně velkou část nánosů nahromaděných lidstvem, lidskou činností, válkami, masakry, magickými rituály, apod. za dlouhé věky.

Než přejdu k připomenutí toho, které všechny očistné zásahy jsme v té době na základě světelných impulsů zprostředkovali, připomenu nejprve postoje Duchovní hierarchie k planetě Zemi na základě magie i způsob řešení situace na konci 20. století, jak to navrhovali Vesmírní lidé. Až později jsme se ve sporech s mágy dozvěděli, jak vlastně seskupení lidských duchovních mistrů nazvané Duchovní hierarchie duchovně řídilo tento svět, lidstvo i planetu Zemi. Více o tom bylo v našem textu 43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou.
 

Žebříček magických hodností Staré duchovní cesty

Z výše uvedených informací vyplývá, že mágové nemohli mít přímý informační dosah na planetu Zemi a na Přírodu. Frekvence vnitřního vyladění těchto obřích bytostí, na které s nimi bylo možné komunikovat, se nacházela vysoko nad možnostmi informačních kanálů mágů. Jak se tedy na Zemi a na Přírodu dívali? Považovali je vůbec za živé bytosti?

Z jejich pozice bylo jednoduché vytvořit si logickou domněnku, že planeta Země s Přírodou nejsou svéprávnými živými bytostmi. Nemají své vlastní individuální vědomí. Nejsou a ani nebudou v budoucnosti schopny řídit své záležitosti. Že představují jen neurčitý komplex mnoha forem života. A tento komplex bude tedy nutné nějak řídit, starat se o něj z pozice magie, aby vše správně fungovalo a zdárně se vyvíjelo.

Systém magie a Duchovních hierarchií si za tím účelem vybudoval tabulkový systém hodností, magických stupňů, prostřednictvím kterých byl duchovně řízen dlouhé tisíce let nejen vývoj lidstva na Zemi, ale bylo rozhodováno i o samotné planetě Zemi a Přírodě. Tyto moje úvahy potvrzují následující slova jednoho z hlavních mágů řídících zde vývoj, která jsem citoval v článku 43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou:

„To co představuje souhrnně Přírodu, může být sbor entit, které mají přidělené funkce a odpovědnost za přidělené úseky v té časti projevu, které obdržely jako své pracoviště!!! Každá tato bytost = entita, má jméno, titul, seznam mocí a sil, které musí poctivě delegovat před člověkem, který prokáže odpovídající stupeň vnitřního rozvoje. Nikdo tedy nemůže vystupovat za celou planetu krom ducha planety a jeho nadřízený Logos této planety. Ten je hlavním představitelem všeho na dotyčné úrovni, tedy i všech bytostí a entit, které můžeme sloučit do tzv. Přírody. Za Přírodu může hovořit pouze a jen její planetární Logos (u vyšších úrovní odpovídající Logos). Ten samozřejmě má Jméno, síly a moci odpovídající zastávané funkci……“

Tato formulace je poněkud zamotaná, ale je z ní jasně patrné, že Příroda je zde považována za sbor bytostí a entit s přidělenými funkcemi a přidělenými pracovišti. Tím ale nejsou myšleny jednotlivé formy života žijící na Planetě. Tím jsou myšleny bytosti s magickou výbavou uměle postavené do určitých rolí, funkcí. A tím, kdo toto vše zastřešuje, a kdo má právo hovořit v zastoupení planety a Přírody, je nejvyšší funkce označená jako planetární Logos. Funkce spojená s určitou dostatečně vysokou (magickou) silou a mocí.
 

Magický způsob vedení světa byl čím dál více odtržen od skutečné reality

Tento systém magického řízení světa byl naprosto oddělený od skutečného života, který ve Vesmíru funguje. Byl uměle naroubovanou magickou strukturou, ve které byly jednotlivé pozice odstupňovány podle úrovně magické síly a moci. Takto se magie snažila řídit svět a vše v něm. Na základě privilegií a moci. Nelze se pak divit, že svět pod tímto vedením nefungoval a potácel se od jedné katastrofy k další.

Takto tedy vypadal magický způsob duchovního řízení světa, který tady byl protlačován ještě v dalších letech po nastartování Nové duchovní cesty. A protože byl čím dál více odtržen od skutečné reality, nedokázal už objektivně popsat, co se vlastně na Zemi děje. Nedokázal vytvořit jako protiváhu k Nové duchovní cestě jiný objektivní a přitom dostatečně jednoduchý popis toho, co zde skutečně probíhá. O co v tom období šlo, jaké nepříznivé varianty budoucího vývoje byly v sázce.

Když jsme později komunikovali s Přírodou, dotyčný mág na to reagoval následujícími slovy:

„Závěr tohoto krátkého vysvětlení spočívá v tom, že si pan JN a další spolupracovníci vymysleli objekty komunikace, které neexistují a když tak s úplně jinou právní subjektivitou ve Stvoření. Je to stejné, jako kdybychom volali na nějakou firmu nebo ministerstvo a místo abychom chtěli se spojit nebo si smluvit schůzky k jednání s odpovědnou osobou jako představitelem určité konkrétní funkce, tak bychom volali a spojovali se s nekonkrétním názvem firmy nebo ministerstvem.“

Těmito slovy dal jasně najevo, že z pohledu magie považuje Přírodu za nekonkrétní název nějaké firmy. Zatímco oprávněným hovořit za Přírodu a Planetu je magická funkce nazvaná Logos.
 

Snaha pomáhat Zemi prostřednictvím magie

V textu Hromadné skupinové meditace na podporu Planety z října 2010 jsem připomněl, že každá vizualizace doprovázená vědomou snahou o nasměrování energií určitým směrem je magií. Je přece naprosto zřetelný rozdíl mezi zprostředkováním očisty, tak jak to popisuje Barbara Ann Brennan v knize Ruce světla. Kdy požádám Síly Světla o pomoc pro sebe nebo pro druhou bytost, poděkuji a nechám energie volně plynout. Zůstávám přitom na pozici zprostředkovatele. A mezi přístupem spojeným s magií, kdy se člověk sám snaží pomocí vůle a vědomí směrovat, posílat energie určitým směrem, například k planetě Zemi. Kdy zadává z určité pozice kolektivní síly nebo své osobní magické moci příkaz, kam energie mají plynout.

Na začátku své duchovní cesty v roce 1998/99 jsem se několikrát osobně zúčastnil veřejné meditace organizované na podporu Planety. Až později jsem pochopil, že není v pořádku, když je taková meditace spojená s vědomým posíláním energií Planetě. Následující příklad souvisí s Vesmírnými lidmi. Bylo to v době, kdy už jsme plně rozuměli tomu, proč taková forma meditací není v pořádku. Na počátku roku 2004 jsem byl na jedné z přednášek organizovaných hnutím Vesmírní lidé a osobně Ivo Bendou v Kulturním domě Vltavská v Praze. Ivo Benda zahájil meditaci na podporu Planety spojenou s vědomým posíláním energie Planetě. Za ním se objevil vysoký anděl a snažil se mu všemožně říkat do ucha, že Planeta protestuje proti takové akci. Ať toho nechá, protože Planetu to svazuje, zvyšuje stupeň jejího ovládání. Ivo Benda však nic z toho nevnímal a dál svojí vůlí podpořenou radami a energetickou podporou už silně zatemněných mimozemských přátel posílal energii stovek lidí v sále Planetě.

Dělal tedy totéž, co mimozemšťané tisíce let na Zemi – manipulace, ovládání, neoprávněné zasahování do vývoje z pozice ega a rozumu člověka, který je v duchovním pádu.


Magická litopunktura

Příkladem magického působení na Přírodu je také tzv. litopunktura Marko Pogačnika, známého slovinského autora řady knih s tématikou přírodních a elementárních bytostí. A jím vztyčované menhiry s magickými symboly, jeden například na Šibeničním vrchu v Praze, blízko Olšanského náměstí. Zmínku o tom jsem uvedl v článku 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody. Jejich tvůrce to prováděl v dobré víře, že takto probouzí a posiluje Přírodu a napomáhá celkovému světelnému vývoji planety Země. Kdyby skutečně s Planetou komunikoval, jasně by vnímal totéž co já a co mi Příroda potvrdila – ať to nedělá, protože Planeta se tím cítí jakoby svázána do řetězů. Jedná se o umělé zásahy z nedostatečně vysoké úrovně nadhledu. Magie spojená s těmito zásahy pak vede k přitahování nevhodných energií a naopak blokuje přirozené přírodní očistné procesy.
 

Šamanství

Dalším příkladem jsou mnohé schopnosti a rituály označované jako šamanské, které jakoby vycházejí ze spojení s Přírodou. Ve skutečnosti však na Přírodě parazitují a zneužívají její tvořivé síly (i zde se jedná o určité druhy magie). Ve starých kulturách býval šaman prostředníkem mezi světem živých a světem nehmotných bytostí, duchů, démonů, apod. Zároveň býval léčitelem a věštcem.

Podle Wikipedie jde v šamanství také o techniky dosahování extáze, změněných stavů vědomí. Jsou k tomu používány některé byliny či houby obsahující psychotropní látky. V dnešní moderní společnosti pak i různé druhy umělých drog. Z šamanismu vycházejí různé směry propagující budování a poznávání vlastní duchovní cesty právě prostřednictvím různých forem změněných stavů vědomí. Kterých zájemci dosahují za pomocí přírodních či umělých drog.

V dnešní době jde o módní věc v určitých kruzích. Zažít alespoň na okamžik prožitek duchovních světů. Zažít záblesky neobvyklých schopností, apod. Karmická očista nám dává dostatek zkušeností, abychom věděli, jak si takovým jediným krátkým zážitkem může člověk zkomplikovat svoji další životní cestu. Když se kontaktem s duchovním světem otevře něco, na co v té chvíli není připraven.
 

Řízená katastrofa Země spojená s evakuací vybraných

Všechny výše uvedené příklady jsou malými epizodkami ve srovnání s tím, jaké řešení pro Zemi a pozemskou civilizaci navrhovali na konec 20. století Vesmírní lidé. A ne náhodou jejich vyslanec zde na Zemi, Ivo Benda, objížděl před koncem 20. století české země a snažil se získat co největší počet příznivců. Současně pořádal hromadné meditace, aby co nejvíce lidí přiměl k požádání Vesmírných lidí o pomoc v problematické situaci. Neboli aby tímto způsobem Vesmírní lidé vytvořili dojem, že plánovaná akce proběhne na požádání lidstva na Zemi.

Okolní mimozemské civilizace sdružené do Galaktické konfederace a zejména Plejáďané, kteří měli od vedení konfederace plnou moc řídit operace v blízkosti planety Země, se domnívali, že existuje ještě jiná možnost, jak řešit situaci Země na přelomu tisíciletí. Možnost, která nejvíce vyhovuje Duchovní hierarchii Galaxie i Vesmírným lidem. Podrobnější informace, v čem tento plán spočíval, jsou uvedeny v Poselství z Borupu, které bylo přijato dánskou duchovní skupinou někdy v letech 1967 – 1969 a vyšlo i v knižní podobě. Nejdůležitější část z tohoto poselství uvedl Ivo Wiesner jako přílohu ke své knize Předpeklí ráje. Z jeho knihy jsem převzal následující citace. Detaily o této akci jsem uvedl v článku 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi.

Člověk by mohl říci, že papír snese všechno. Že to jen někdo napsal. Že šlo pouze o ničím nepodloženou domněnku. Nebo spíše varování, abychom se my lidé Země konečně snažili něco udělat pro to, aby se vývoj ve hmotné rovině překlopil do více pozitivního směru. Jenže události před koncem 20. století, zejména nebývalé aktivity českého hnutí Vesmírných lidí vedeného Ivo Bendou, potvrzovaly, že mimozemšťané skutečně k realizaci plánu uměle vytvořené katastrofy Země směřovali. Více o tom řeknu v dalším textu.
 

Snaha mimozemšťanů vydávat se za Ježíše Krista

Poselství z Borupu je prezentováno jako informace od Ježíše Krista. Také na jiných místech se Vesmírní lidé snaží vytvořit dojem, že samotný Ježíš Kristus je mezi nimi, že je jedním z nich, jak naznačují následující citace z knih Ivo Bendy: Rozhovory s poučením od mých přátel z vesmíru I a II.

 „Blíží se den mého návratu na Zemi. Ano, všichni lidé mě budou moci spatřit, tak jak se na mě dívali před dvěma tisíci lety, kdy Kristus přišel na Zemi dávat zde nový řád a učení bytí, aby lidstvu ukázal cestu. A nyní tento Kristus, tedy já, Orton, ve hmotném těle ukáži lidem cestu ke světlu, aby lidé věděli, jak se bude žít v nejbližším tisíciletí, které takto ustanovil náš Stvořitel milovaný, a které je již za dveřmi.“ (Rozhovory I, str. 238). Nebo: „Tak pravím já, Orton, Ježíš Kristus.“ (Rozhovory II, str. 283).

Podle Poselství z Borupu měla být akce zahájena objevením se znamení na nebi: „Člověk uvidí létající talíře, až přijdou v ohromném množství a lidé si uvědomí znamení na nebi, která byla slíbena před dávnem… aby si lidstvo uvědomilo, že vesmírná moc je na cestě k němu…“ (Poselství z Borupu, Wiesner, str. 287). Tím znamením tedy mají být létající talíře a podle přímých informací dalších mistrů i objevení modré planety Mesiáš Alfa na obloze. Na možnost katastrofy a evakuace nás během let 1998 a 1999 upozorňovalo kontaktérské hnutí Ivo Bendy vydanými knihami (Rozhovory s poučením od mých přátel z vesmíru I a II), veřejnými přednáškami i formou letáků o Vesmírných lidech, které byly rozšiřovány po území České republiky, a také veřejná vystoupení Ivo Bendy ve sdělovacích prostředcích.
 

Výběr vyvolených pro evakuaci

Po objevení se znamení na nebi bude následovat rychlá masová evakuace lidí do gigantických prostorových lodí, které jsou připraveny v blízkosti Planety: „Dnes se v okolí Země rozmístily základní evakuační lodě pro případ ohrožení lidstva, je to tak proto, že se stále více blíží den katastrofy… Máme nyní připraveno několik set lodí pro tuto evakuaci pro řádově jednu miliardu lidí, neboť toto je počet lidí, který nyní splňuje tuto podmínku záchrany, tedy dostatečná vibrace těla…“ (Rozhovory I, str. 110).

Jaké jsou orientační rozměry těchto lodí? Kniha Ivo Bendy informuje o tom, že rozměry vesmírných mimozemských lodí jdou až do desítek nebo dokonce stovek kilometrů. Například vesmírná mezigalaktická loď z oblasti Andromedy má průměr 700 km a posádka čítá 5 miliónů bytostí (Rozhovory I, str. 358). Jedná se tedy o skutečná vesmírná města zajišťující určitý běžný komfort života a umožňující i dlouhodobý pobyt.

V gigantických lodích budou lidé vzděláváni a převychováváni, aby se po určité době (po roce) mohli navrátit na očištěnou Planetu a založit novou civilizaci podle vzoru Vesmírných lidí.

Sdělení od Aštara ze dne 11. 10. 1997: „Lidé s vysokým kmitočtem vibrací budou při této události vyzvednuti ve svých tělech na naše vesmírné lodě, a po zásadní očistě planety Země pak vráceni zpět, ale pod novou vládou, vládou Vysoké rady Galaxie a na Planetě Radou moudrých tak, jak je to i na jiných planetách. Ostatní lidé ve svých tělech ukončí svůj pozemský život…“ (Rozhovory I, str. 73).

Jenže Vesmírní lidé zřejmě neměli prostředky, jak rozpoznat výši frekvence světelného naladění člověka. Orientovali se na něco úplně jiného. Jak tedy měli být vybíráni lidé vhodní pro evakuaci? 

„Poznáme, kdo si v hloubi srdce přeje podrobit se božímu zákonu. Ten bude vzat, i kdyby se obrátil v poslední vteřině. Frekvence aury je přesný obraz a záruka duchovní kvality dotyčného člověka. Proto nemůžeme učinit žádnou chybu. Proto neprojde zchytralec, podlézavec či člověk s přetvářkou. Dobro, které přinášíme na Zemi, bude dáno pouze těm, kdo reprezentují takové duchovní kvality, aby jim mohlo být svěřeno, a budou schopni podrobit se hierarchickým zákonům, zákonům božím, ze své svobodné vůle“ (Poselství z Borupu, Wiesner, str. 286)

Z předchozí citace lze vystopovat, že důraz by byl kladen na určité barvy v auře vyjadřující frekvence víry, oddanosti, dobrovolné podřízenosti vyšší moci. Tyto frekvence jsou vyjadřovány zejména blankytně modrou barvou idealismu, která je současně barvou duchovní nehmotné planety Mesiáš Alfa, která se v té době měla k Zemi přiblížit.
 

Řízená katastrofa Planety

Co se po evakuaci vyvolených stane s větší částí civilizace? „Země se zastaví na jednu sekundu a bude stát nepohnutě. Potom se opět začne otáčet. Země se prostě převrátí a tím se změní celý její povrch“ (Poselství z Borupu, Wiesner, str. 287). Uvedená slova nasvědčují tomu, že se rotace Země nejprve zastaví a potom se obnoví v opačném směru. Právě obrácení směru rotace Země vyvolává nejničivější katastrofy na zemském povrchu. Jak k tomu může dojít a je to vůbec z hlediska přírodních zákonů reálné? Taková změna je spojená s přehozením magnetických pólů. Dojít k tomu může například přiblížením jiného dostatečně velkého vesmírného tělesa. Možné vysvětlení je v článku 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi.

Jaký osud by pak postihl zbytek civilizace? Jednoduše zahynou, utopí se - o ty přece podle Vesmírných lidí vůbec nejde, to jsou ti méně vyvinutí, ve skutečnosti „nepoddajní“, kterých se Galaktická konfederace potřebuje natrvalo zbavit: „Hrůzy, které přepadnou lidstvo, jsou věci, jež člověk na sebe přivolal sám, protože neposlouchal Božího zákona, který mu byl dán a znám po tisíce let.“ (Poselství z Borupu, Wiesner, str. 286).

Aštar to však dovede říci velmi jemně, viz sdělení z 11. 10. 1997 (Rozhovory I, str. 73): „Ostatní lidé ve svých tělech ukončí svůj pozemský život a další životy budou realizovat na tzv. rozvojových planetách mimo tuto Galaxii, neboť celá tato Galaxie se povznese o stupeň výše, na vyšší úroveň bytí, a to včetně planety Země.“
 

Zákrok nebo bratrská pomoc?

Vyvstává nyní otázka oprávněnosti takového drastického zásahu na cizí planetě ze strany Vesmírných lidí. Sami Vesmírní lidé si pro zdůvodnění takové akce zahrávají se slovíčky, aby obhájili eticky nezdůvodnitelné jednání: „Jestliže zákon nedovoluje nikomu, aby zasahoval do Vesmíru, ani my nezasáhneme. Na druhé straně bude dána lidstvu pomoc - mezi jinými důvody proto, že člověk sám o tuto pomoc žádal, a protože mnoho lidí na Zemi souhlasí s přijetím této pomoci. Avšak tato pomoc bude dána pouze těm, kdo s ní dobrovolně souhlasí“. (Poselství z Borupu, Wiesner, str. 281).  

Proč asi Ivo Benda skrytě i otevřeně řízený Galaktickou konfederací objížděl v letech 1998 a 1999 České země a snažil se získávat co největší masovou podporu pro mimozemské myšlenky? Proč asi stále znovu vyzýval národ, aby v pravidelnou hodinu meditoval na podporu vesmírných bratří? A tento počet skutečně neustále rostl od stovek, přes tisíce až možná k milionům obyvatel celého světa? Proto byly jeho Rozhovory od září 1997 šířeny všemi možnými způsoby. Proto tehdy fungovaly webové stránky Vesmírných lidí i v angličtině a dokonce také v čínštině a chorvatštině…

Aštar 19. 6. 1998: „Právě se dnes počet čtenářů dostal na číslo 300 milionů ve světě, zde v českých zemích je to 3,7 milionů, počet lidí v kontaktu zde v českých zemích je nyní 265 tisíc.“ Strategie Vesmírných lidí byla jasná - mají-li provést očistný zásah, je potřeba získat žádost co největšího počtu obyvatel Planety.
 

Jak to nakonec dopadlo?

Až do poslední chvíle byl v roce 1999 patrný záměr Vesmírných lidí týkající se katastrofy a evakuace (Rozhovory II, str. 232, z 23. 4. 1999): „Doba možné evakuace stále ještě nebyla schválena, neboť k rozhodnutí je potřeba mnoho souhlasů. O celé situaci se neustále radí Nejvyšší rada… Vzhledem k tomu, že dochází k průniku dimenzí a ke konkrétnímu střetu negativních a pozitivních sil, nechává Stvořitel sám všemu volný průběh, protože věří, že pozitivní síly mohou leccos ještě vybojovat a zvrátit… Ještě stále je zlomek času, který umožní lidem přiznat chybu a obrátit se k Bohu.“

A poslední sdělení z knihy Rozhovory II, str. 289, z 16. 7. 1999: „Ano, nyní jsou naše flotily v permanentní pohotovosti na celé planetě Zemi provést evakuaci na pokyn Stvořitele milovaného. Máme vše do puntíku připraveno a nic není ponecháno náhodě. Všechny bytosti, které se rozhodnou evakuovat, budou vzaty na paluby, pokud splní vibrační kritérium lásky. Planetka se neustále přibližuje a den očisty se blíží.“

Tyto citace ukazují, že vše bylo měsíce předem detailně připraveno. Je tady zmínka i o kosmickém tělesu, které se má přiblížit, přitom žádné hmotné těleso v tu dobu Zemi neohrožovalo. Ale na přednáškách se někteří duchovní učitelé zmínili o tom, že se k Zemi blíží duchovní planeta Mesiáš Alfa. Nakonec se však Vesmírným lidem nepodařilo řízenou katastrofu Země o Vánocích roku 1999 vyvolat. Na konci roku 1999, ani v roce 2000, se žádná evakuace nekonala. Proč a z jakého důvodu? Planeta Země s Přírodou se dokázaly do té doby duchovně probudit a celé akci se účinně vzepřít. Napomohla tomu očista prostředí planety Země od zásadních temných nánosů.
 

Jak jsme se snažili pomáhat Přírodě a Planetě my?

Životním údělem člověka mělo být nechat Planetu a Přírodu volně se vyvíjet, aby mohla společně s lidstvem dozrát a probudit se k plnému dospělému životu. Lidstvo to však neumožnilo a naopak stále více Planetu násilně zneužívalo. Z předchozího vyplývá, že pokud lidstvo chtělo překonat kritický bod ve své evoluci na konci 20. století, pokud samo chtělo získat šanci duchovního růstu, bylo třeba pomoci Planetě, a sejmout z ní dostatečně velkou část nánosů nahromaděných lidstvem za dlouhé věky, aby se sama mohla probudit. Na konci 20. století přišel čas, kdy duchovní probuzení Planety začalo být nezbytné jako jediná možnost, která dokáže zastavit svět řítící se k temnému zlu a katastrofě a nasměrovat jej jiným směrem.

Bytost každého člověka má ve svých genech zakódovánu schopnost regenerace a samoobnovování. Nesmírnou vnitřní sílu a vnitřní předpoklady opravovat sebe sama. Proto srůstají zlomeniny, proto se obnovuje spálená kůže, proto se uzdravují nemocné orgány. Je jen potřeba ze začátku tyto samoregenerační síly organismu podpořit - ošetřit rány, spojit zlomené kosti a dodat tělu vhodnou výživu a bioenergie. Bytost už si dále pomůže sama a nastartuje se samoléčba.

Totéž platí i pro planetu Zemi jako živou bytost. Také Země potřebovala na začátku pomoci s nastartováním svého samoregeneračního procesu. Ještě předtím, než se Planeta mohla duchovně probudit, bylo potřeba podpořit ji očistou, sejmutím dostatečného množství vrstev temných nánosů, které na ni nasadili nejen běžní lidé, ale i organizované temné síly. A především dodáním čistých energií.

Jak vypadaly jednotlivé etapy této podpory? Planeta Země nejprve potřebovala vyčistit nejhorší temné vředy, které ji sužovaly a zavázat obnažené rány. Těmi, kdo nejvíce škodí Planetě, však nejsou sloni, tygři, lvi a další zvířata. Byli a jsou to především lidé a dále neviditelné temné duchovní síly v pozadí za hmotou. Co s tím? Jak s tímto zatížením pohnout? Bylo potřeba začít řešit jedno po druhém. A nejprve začít s lidstvem.

 Aby dokázalo pomoci Planetě pár lidí, kteří se dostali na stabilní a dostatečně rychlý světelný duchovní vzestup, bylo nejprve potřeba eliminovat a odstínit vliv všech ostatních, kteří pokračovali ve svém pádu. To znamená na nějaký čas Planetu energeticky oddělit od v té době již značně vychýleného lidstva, které pro Planetu představovalo obrovskou zátěž negativních energií, jakoby obrovský hnisající vřed na těle Planety.
 

Dočasné oddělení energetických vazeb Planety a lidstva

Jak jsme se dozvěděli po otevření Nové duchovní cesty na jaře 1999, k tomuto oddělení energií Planety od energií lidstva došlo na podzim roku 1998. Impuls k tomuto oddělení přišel odkudsi shora z vyšší hladiny Přírody nad tímto světem. My jsme s tím tehdy neměli nic společného. Počínaje podzimem 1998 se tak uvolnily energetické vazby Planety a lidstva, které svazovaly celkovou harmonii lidstva s harmonií Planety a z toho důvodu spojovaly i pokles lidstva s pádem Planety. Došlo k tomu proto, aby se Planeta nejprve sama dala do pořádku a tím získala dostatek vnitřní energie a síly ke svému probuzení. Aby poté byla sama schopna pomoci s léčbou svého největšího bolestivého vředu, který se nazývá lidstvo. Frekvence Planety začaly v důsledku tohoto zákroku krok po kroku stoupat, i když zatím velmi pomalu.

To, že Planeta se svým vývojem dočasně oddělila od zátěže, kterou pro ni představovalo lidstvo se všemi svými zlozvyky a násilnými manipulativními způsoby fungování, zaregistrovali po určité době i další lidé. Například známé osobnosti Ana a Marko Pogačnikovi ze Slovinska (u nás vyšla mimo jiné kniha Elementární bytosti) ve svém otevřeném dopise Pomozte v procesu proměny Země ze dne 13. 12. 1999 uvedli následující slova:

„Zdá se, že se připravuje nový krok v procesu proměny Země. Poprvé jsme ho zaznamenali 2. prosince, kdy se změnilo zemské vyzařování. Nejprve jsme se domnívali, že se jedná o dočasnou krizi. Proces však pokračoval 12. prosince, kdy se změny ještě prohloubily a v naší rodině se objevily zdravotní problémy. Brali jsme to jako znamení, které nás má upozornit na větší potřebu spolupráce. Ana požádala o vysvětlení bytosti andělské říše. Odpověď zněla… Země vstupuje do nového cyklu změn. Problém však spočívá v tom, že lidstvo jako by se z celého procesu vyčlenilo, jako by nebylo připraveno nový krok udělat. Ztrácíme tak spojení s vývojem Země. Pokud ztratíme spojení se Zemí, nebudeme schopni se více podílet na síti života této Planety“.

V předchozím textu jsem sice uvedl, že Marko Pogačnik nemohl mít přímé napojení na planetu Zemi jako kompletní bytost. Se svojí manželkou však měli naopak dobré napojení na individuální bytosti působící v Přírodě, ať už šlo o určité andělské bytosti nebo elementární bytosti – skřítky, víly i další. Více o těchto bytostech je v jeho knize Elementární bytosti. Proto je možné jejich předcházející citaci brát jako věrohodnou.

Po celý zbytek roku 1998 a na počátku roku 1999 postupovala harmonizace Planety a jejího prostředí, zvyšovala se její frekvence. Planeta, i když stále ještě nevědomá, postupně zvyšovala svoji energii a celkovou vitalitu. Blížil se první rozhodující mezník nového vývoje. Planeta potřebovala pomoci se sejmutím temné svěrací kazajky, kterou pro ni i pro nemocné lidstvo představovalo nehmotné Černé bratrstvo. Protože právě Černé bratrstvo v tomto období představovalo klíčový článek organizovaného zla na Planetě. Více o tom bylo v minulém druhém pokračování.
 

Očista Planety od Černého bratrstva

Mimořádné energie spojené s nástupem jara a Velikonocemi 1999 byly využity k zastavení Černého bratrstva, k jeho neutralizaci a úplnému rozpuštění ve Světle. Bytosti tehdy sdružené na straně Světla za pomoci energie Nekonečného vědomí prolomily 1. 4. 1999 ochrany Černého bratrstva a přešly do protiútoku na záchranu Planety a Vesmíru. Tento souboj duchovních energií proběhl v naprosté tichosti mimo okruh pozornosti drtivé části lidské populace na Planetě. V tento den přestalo Černé bratrstvo jako organizovaná síla existovat. To byl rozhodující temný balvan, který Planeta i lidstvo svými zástupci ze sebe setřásli. Uvolnila se tím cesta k výraznější očistě prostředí.
 

Probuzení drobných kamenných bytostí

V následujících měsících po Velikonocích 1999 začaly nezadržitelně stoupat frekvence anorganické sféry Planety - nerostné sféry, vodní sféry a atmosféry. Karmicky se čistilo prostředí Planety i jednotlivé oblasti na jejím povrchu. Planeta Země představuje mimo jiné i milióny drobných kamenných bytostí, které leží volně v Přírodě a jiné se dostávají na povrch při podzimní orbě. Tyto obyčejné kameny se začaly probouzet, individualizovaly se jejich duchovní energetické obaly. Kameny začínaly být individualitami, které se probudily ke svému poslání, které jim kdysi dávno bylo určeno. Přestaly být pouhou neživou hmotou, jak nás všechny učili ve škole. Jejich posláním je transformovat energie a energeticky čistit prostředí Planety. A v tomto mohou pomáhat i každému člověku, pokud jejich pomoc využije.
 

Probuzení planety Země a jejích čaker

Během podzimu 1999 došlo k energetické aktivaci desítek významných a silně energeticky působících duchovních míst na celém světě. U nás např. Říp, Blaník, Prachovské skály, Panská skála v Kamenickém Šenově (varhany). Tehdy v roce 1999 jsme na základě přicházejících impulsů tato místa objížděli a na každém z nich zprostředkovali energetickou očistu vedenou z vyšších světelných rovin. Například ještě na poslední chvíli, těsně před Vánocemi 1999, konkrétně 20. 12. 1999, jsme na základě urgentního impulsu navštívili a zprostředkovali očistu na místě bitvy u Lipan – viz článek 38D. Obětní rituály a jejich následky. To vše vytvářelo vhodnou situaci pro budoucí obnovení fungování energetického systému Planety.

Během listopadu a prosince 1999 začalo naplno fungovat čtrnáct energetických center (čaker) Země. Jen pro srovnání, čakry Země mají ve srovnání s člověkem ohromnou velikost. Jestliže průměr běžné hlavní plně rotující čakry člověka je 5-7 centimetrů, průměr hlavních čaker Země je řádově stovky metrů i více. Navíc čakry Země fungují odlišným způsobem než čakry člověka. Zatímco u člověka převažuje proudění energie čakrou dovnitř do těla, u planety Země už to není tak jednoznačné. Některé její čakry přijímají sluneční a kosmickou bioenergii a převažuje u nich proudění dovnitř. U většiny čaker Země je tomu však naopak. Energie proudí ven z čakry, protože Planeta sama je tvůrcem energie, a rozhodující životní prostředí, ve kterém se odehrává fungování dílčích složek bytosti Planety (nerostná sféra, vodní sféra, atmosféra, flóra, fauna, lidstvo), je na jejím povrchu. Fungování prvních čtrnácti čaker Země vytvořilo základní předpoklad pro probuzení vědomí Planety, ke kterému došlo v prosinci roku 1999.

Ještě před Vánocemi 1999 začala fungovat další část energetického systému Země, tzv. geomantická síť, která představuje energetickou rozvodnou síť tvořenou tisíci probuzených skalních útvarů i menhirů. Keltové a další dávné národy dokázali vnímat zemské energie a na místech s maximálním vyzařováním zřizovali svá hradiště. Tyto tradice se v náznacích dochovaly dodnes a na energeticky významných místech najdeme stavby kostelů, hradů a jiných významných památek. Geomantická síť pomáhá vytvářet stabilní úroveň pozitivní zemské bioenergie po celém povrchu Planety. Umožňuje vyrovnávat větší erupce temné levotočivé bioenergie, které dříve stály v pozadí vzniku některých živelných pohrom a neobvyklých jevů.
 

Omezující vliv Vesmírných lidí skončil

Důsledky zvyšování frekvence Planety a jejího postupného zotavování se projevily i v duchovní oblasti. Vliv nehmotných Duchovních hierarchií ovlivňovaných Vesmírnými lidmi postupně klesal a svým probuzením v prosinci 1999 se Země zcela vymkla jakékoliv vnější duchovní manipulaci ze strany těchto duchovních institucí. A to je zároveň odpověď na to, proč Vánoce 1999 proběhly v klidu, přestože přípravy na ovlivnění fungování Planety probíhaly až do posledních okamžiků. Planeta a lidstvo jako celek vykročily novým směrem a rozloučily se s řídícím a omezujícím vlivem Duchovních hierarchií různých stupňů. Vesmírní lidé však i následující roky pokračovali ve své snaze „vychovávat“ lidstvo a „upravovat“ podmínky ve Sluneční soustavě, než byli v roce 2004 z oblasti Země a Sluneční soustavy vykázáni.

Více o tom bylo v našem textu 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru.
 

Ztráta vlivu duchovních sfér na fungování Planety

Je-li určité duchovní seskupení vedoucí vývoj infikováno přítomností neodhalených temných bytostí zevnitř, nejlepší způsob ochrany je zajistit, aby tento útvar ztratil možnost jakéhokoliv vlivu na další vývoj. Lidské Duchovní hierarchie skutečně přestaly mít další vliv na fungování Planety. Probuzením Planety a Vesmíru zároveň ztratili rozhodující vliv na Vesmír a civilizace v něm i původní tvůrci Vesmíru a civilizací, to znamená Stvořitel a nehmotní andělé Dhyané. O Vánocích 1999 začalo období přirozené evoluce člověka, Planety, celé Sluneční soustavy i Vesmíru. Období vývoje bez umělých pomůcek, bez magie, bez umělých postupů a rituálů.

Rozhodujícím pro toto nové období se stává čistý duchovní vzestup každé individuální bytosti založený na postupné vnitřní očistě, postupujícím zpracovávání nepříznivých karmických vrstev a zvyšování vnitřní frekvence, na kterou je člověk naladěn. Klíčem k tomu všemu však nejsou žádná dávná učení, magie, rituály, umělé pomůcky. Ale obyčejná přirozená každodenní činnost – tělesné cvičení Pěti Tibeťanů na optimalizaci fungování svých čaker, důsledné sledování optimální výživy z pohledu bioenergií a vyvarování se všemu, co brání duchovnímu vzestupu člověka – viz články 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?, 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?, 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody.

Začne-li člověk den za dnem dělat důsledně to, co je pro jeho vzestup optimální a bude-li mít vůli vyhýbat se všemu, co tento vzestup naopak brzdí, získá automaticky přístup k novým informacím, začnou se mu probouzet další doposud skryté možnosti a přirozené duchovní schopnosti.
 

Proč někteří lidé na Zemi stále komunikují s Vesmírnými lidmi?

V následujících letech mi další a další lidé pokládali dotazy, jak to tedy vlastně je? Když my píšeme o tom, že Vesmírní lidé byli ze Země vykázáni a přitom mnozí lidé na Zemi stále ještě hovoří channelingem s Vesmírnými lidmi? Viz např. článek Channeling s členkou Galaktické rady z června 2010 (autor Miroslav Zelenka) na webových stránkách matrix-2001.cz? Tam se tváří, jako by vše fungovalo dále.

V textu 34B. Komunikace na Nové duchovní cestě jsem vysvětlil, že channelingem se obecně rozumí vytvoření umělého komunikačního kanálu, kterým pak shora dolů proudí dávky informací. Při tomto způsobu spojení má bytost nahoře nad člověkem dole převahu ve výšce frekvence. Přijímající člověk většinou není schopen rozlišit charakter zdroje, stupeň jeho čistoty a procento zatížení temnými energiemi. Zbývá mu jen spolehnout se na to, co mu zdroj sám o sobě řekne a jakým jménem se představí. Pravdivost informací z channelingu nemůže prověřit jinak, než intelektuálním rozborem sdělených slov.

Informace přijaté channelingem obvykle směrují nebo spíš manipulují lidstvo nevhodným směrem - vytvářejí všeobecně přijímané nesprávné duchovní předsudky, které pak brání člověku přijmout vyšší pravdu. Mnohé z těchto sdělení totiž pocházejí od sil, jejichž nitro je z více než 90 % tvořeno temnými levotočivými energiemi. Skrytým cílem takových sdělení je jednoznačně svést lidstvo na špatnou cestu pro Světlo a na dobrou cestu pro Temno. Do slepé uličky, která nedává žádnou možnost pro skutečnou světelnou evoluci a světelný duchovní vzestup. Channeling od Vesmírných lidí byl navíc energeticky dotován, aby spojení bylo snadné a dostatečně zřetelné.

Tímto způsobem s lidmi ve hmotě komunikovaly bytosti, instituce, které neměly jinou možnost, jak získat určitý vliv na fungování ve hmotné rovině Země. Mnoho channelingových sdělení pochází od starověkých duchovních mistrů, učitelů lidstva, příslušníků dávných civilizací. Nebo také od bytostí mimozemských civilizací 1. typu, které záměrně navazovaly spojení s pozemšťany, aby vývoj na naší Planetě zavedly směrem, který je z jejich pohledu optimální. Náš postoj k takovým informacím jsem vyjádřil v článku 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?

Informace z channelingu pak logicky propagují především fungování člověka 1. typu. Tedy něco, co bylo vytlačeno z tohoto hmotného světa do propadliště dějin jako koncept, který dlouhodobě neuspěl. Do této kategorie patří mnohá sdělení propagující stará učení, dávné metody, zasvěcování, magii.

 

Andělé Dhyané mi k výše uvedenému channelingu s členkou Galaktické rady sdělili následující slova (moje duchovní komunikace z 5. 10. 2010):

„Už to tak bývá, že řada informací v dnešním světě si bude navzájem odporovat. Vždy je nejblíže pravdě vidění světa toho, který se na vše dívá z nejvyššího duchovního nadhledu, měřeno vnitřní čistotou a frekvencí. Z tohoto hlediska je pohled vás lidí na Nové duchovní cestě nejvěrnější. Ostatní ztratili vizi budoucnosti, protože stará realita už nebude pokračovat. Tvoří se nová budoucnost, nová realita, podle principů Nové duchovní cesty. Z našeho pohledu Galaktická konfederace nefunguje. Její mocenské struktury byly skutečně rozpuštěny. Přesto však ještě může mnoho individuálních bytostí mluvit jménem bývalých řídících struktur tohoto bývalého celku. To je normální. Nemají už mnoho možností, jak se zapojit do vaší hmoty. Proto vítají každý pokus o channeling s relativně čistou bytostí.“
 

Pohled Přírody na změny za dvacet let

JN: Přírodo na Zemi, jak ty vnímáš změny v situaci za uplynulých dvacet let? Když z pohledu nás lidí se hmotné ekologické i jiné problémy na Zemi spíše ještě více vyhrocují a zvýrazňují, než že by se účinně řešily. Jak vnímáš změnu z pohledu duchovních energií? (Duchovní komunikace z 10. 3. 2019)

Příroda: „Na první pohled to skutečně vypadá tak, že vše spěje k horšímu. Já sama to ale tak rozhodně nevnímám. To je hodnocení vás lidí žijících ve hmotě. Některé hmotné situace se skutečně více a více vyhrocují. Vyhrocení však není vždy předzvěstí přicházejícího kolapsu. Vyhrocení častěji naznačuje, že se vadné doposud skryté tendence obnažují, aby je lidstvo mohlo překonat a nahradit novými způsoby fungování. Že se tedy tímto vyhrocením připravuje půda pro řešení a vyřešení situace. Aby bylo možné přístupy lidí změnit, nejprve se to staré ještě více vyostří. Aby se to ukázalo, zviditelnilo. A následně poté aby to mohlo být skutečně řešeno. Ano, takto fungují imunitní síly vás lidí. A takto fungují také imunitní síly Přírody.

Vyhrocení má ve skutečnosti dvojí účel. Zaprvé ukazuje lidem, že už je potřeba, aby se i oni více než dříve začali zasazovat za ochranu prostředí, ve kterém žijí. A zadruhé, vyhrocení naznačuje, že imunitní síly Přírody se nastartovaly, aby začaly ohrožení Přírody řešit. To řešení pak může probíhat dvojím způsobem. Buď násilným vytlačením okolností, situací, které tento stav způsobily a třeba i nadále způsobují. Například určité novodobé projekty začnou být vytlačovány ze života. Jejich další uplatňování v praxi bude přírodními a karmickými silami potlačováno až znemožňováno. A to třeba i vlivem určitých dílčích drobných katastrof projektů, zařízení, jednotlivců prosazujících záměry poškozující Přírodu. A zadruhé, vyhrocení je vlastně jakýmsi samoléčebným procesem v nitru Přírody, který umožní tyto vlivy překonat, ohrožené úseky přírody regenerovat a vrátit k původní vyšší harmonii.

Z mého pohledu se tedy mnohé změnilo. Především jsem sama schopna reagovat na situace a buď si sama pomoci, nebo žádat o pomoc lidský rod. Už dávno nejsem nemohoucí věchýtek neschopný jakkoliv se vzepřít přicházejícím nepříznivým vlivům. A jako vy lidé postupně spějete k otevření vyšších regeneračních schopností vašich bytostí, tak i já postupně směřuji ke zdokonalení svých vlastních vnitřních ochran. A k nastartování také určité podoby vlastních vyšších samoregeneračních možností.

Že jsou ohroženy a i postupně mizejí mnohé rostlinné a živočišné druhy? To já sama nepovažuji za zásadní okolnost. Příroda i Planeta směřují ke zjednodušení fungování. Průvodním jevem tohoto mohou být situace, že počet druhů na Zemi bude postupně snížen. Život a vývoj jde dál a toto je jedna ze záležitostí, kterou je důležité posouvat dopředu. Ale pro vás lidi by to mělo být zásadní varování – vzpamatujte se, přestaňte ničit svoje okolní prostředí, odhazovat odpadky, zamořovat prostředí Planety plasty a volně používanými chemikáliemi všeho druhu, vypouštět do ovzduší nadměrné množství smogu. Protože mizení živočišných a rostlinných druhů vašim přičiněním vám naznačuje, že totéž by se mohlo jednoho dne stát i s vámi, s lidským rodem parazitujícím na Přírodě.

Zhoršená kvalita půdy a životního prostředí? Smog, chemikálie, zbytky pesticidů v půdě, zbytky plastů v půdě, v ovzduší, v oceánech, v plodinách všeho druhu? Divoké druhy se přizpůsobí. A lidmi pěstované plodiny? Bude vás to tlačit k jednoduchosti, k omezení živočišné výroby. K přeměně mnoha ploch na místa volné Přírody, na háje, lesy, horské louky, atd. Protože volná Příroda se dokáže po nějaké době se zesíleným znečištěním sama vypořádat. Někdy to ovšem bude trvat velmi dlouho, zejména u nejnovějších „vynálezů“ světové vědy v této oblasti, jako jsou nanotechnologie a genetické modifikace. A pokud vy lidé včas nepochopíte, s čím je důležité přestat, Planeta si to dokáže vynutit jiným způsobem.

Máte obavu, že Příroda to nemusí přežít? Nemějte o mne starosti. Já už si teď vždy dokážu nějakým způsobem pomoci. Nechcete-li ovšem, aby to bylo na úkor vás lidí, začněte se jako lidstvo chovat jiným způsobem. Omezte chemikálie a odpady zanechávané v přírodě. Omezte umělé zásahy do běhu života – genetické modifikace, nanotechnologie, apod. Chovejte se více šetrně vůči Přírodě. Třeba v tom, že na víkendové vycházce nezanecháte po sobě volně ležet plechovky a obaly, jako to mnozí z vás stále ještě dělají. Že budete respektovat jiné formy života ve volné přírodě.

Očista duchovního pozadí tohoto světa mi dala potřebnou sílu navíc. Jsem svobodná a dokážu se o sebe postarat. A to i přesto, že vy lidé mi v tom jako celek příliš nepomáháte. Nebezpečí, že účinkem temných energií bych mohla být překlopena do temné podoby, už v současnosti nehrozí. V tom všem vidím ty největší změny, které se mnou nastaly během posledních dvaceti let. Podstatně jsem zvýšila svoji sílu i odolnost.“
 

Pohled planety Země na současnou situaci

JN: Planeto Země, jak ty vnímáš celkové změny, které se v tvé působnosti odehrály za posledních dvacet let od zahájení Nové duchovní cesty? (Duchovní komunikace z 12. 3. 2019)

Planeta Země: „Já jsem z vašeho pohledu obrovský kolos. Podstatné je, že v mnoha situacích se už dokážu sama o sebe postarat. Teď už bych dokázala vyřešit i vyhrocené situace, pokud by moje existence začala být ohrožována. Dříve tomu tak nebylo. Dnes už jsem schopna proti škodícím vetřelcům na mém povrchu razantně zasáhnout.

Pro mne bylo tím nejpodstatnějším mé probuzení a uvědomění si sebe samé. A to se odehrálo již v prvním roce existence Nové duchovní cesty. Vaše lidské úsilí pomohlo očistit mnohá místa na mém povrchu a já jsem si začala uvědomovat sebe samu. To byl pro mne ten klíčový rozhodující bod celého vývoje.

V dalším období už jsem vám i já dávala impulsy, co dalšího je důležité vykonat. A takto jsme společným úsilím odesílali z našeho světa další a další parazitující a škodící vetřelce. Počínaje Vesmírnými lidmi a konče jednotlivými skupinami temných bytostí a systémů. Každým takovým dalším dílčím krokem jsem se stávala stabilnější a silnější. Dnes už ani o mne nemusíte mít strach. Mé samočistící síly si s mnohým už dokážou poradit. Ale jak už řekla Příroda – aby to nebylo na úkor vás lidí, potřebujete i vy účinně přiložit ruce k dílu.

A to ještě není konec. Společně s vaším světelným vzestupem v rámci Nové duchovní cesty stoupám i já směrem k vyšším hladinám svého vnitřního vyladění. Také já se stávám po duchovní stránce čistější, stabilnější a pevnější. A pevnost mého duchovního nitra bude mít logicky vliv i na čistotu a stabilitu mého hmotného těla a tím i hmotného prostředí, které je domovem vás lidí.“
 

Oddělení Planety a lidstva stále trvá

Oddělení Planety s Přírodou a lidstva jako celku i v dnešní době nadále trvá. A zatím to vypadá tak, že to takto zůstane i do nejbližší budoucnosti. Dokud se lidstvo jako celek nepřestane chovat jako parazitující živočišný druh. Toto se ale týká pouze lidstva jako celku. Protože otevřením Nové duchovní cesty vznikla nová možnost pro každého jednotlivého člověka, jak se energeticky spojit s planetou Zemí a Přírodou. Jak se stát skutečně nedílnou součástí Přírody. Jak zajistit, aby mne, jednotlivého člověka, Příroda zaregistrovala jako svůj „nový prst“, „novou nožičku“. Cituji z komunikace s Přírodou z 10. 5. 2011 uvedenou v článku 45C. Proč právě Nová duchovní cesta? III:
 

Jaký stupeň vyladění Příroda ke svému fungování potřebuje?

Příroda: „Abych já, Příroda, mohla fungovat jako celistvá bytost obsahující v sobě mnoho dílčích forem života, celkové množství nepřesností, chyb, nerovnovážností v mém systému nesmí překročit hranici pěti procent vůči optimálnímu stavu. Jenom v rámci těchto mantinelů jsem sama jako svobodná bytost schopna pochody probíhající uvnitř mne automaticky řídit a regulovat. Jakmile naopak množství neharmonií uvnitř mne, nebo i v některé dílčí oblasti, začne tuto mez výrazněji převyšovat, vznikají pochody, které se začínají vymykat mé svobodné vůli. Vy lidé tomu jednoduše říkáte katastrofy. Každá taková náhlá změna situace na Planetě je důsledkem neharmonie, která překročila přípustnou mez. Jako příklady je možné uvést zánik živočišných druhů, náhlé drastické změny životního prostředí, katastrofické změny na povrchu Planety, a podobně.“
 

Kdy se člověk stává součástí Přírody?

Příroda: „Dnešní člověk 2. typu představuje biologickou formu života, která reaguje automaticky na vnitřní úroveň své čistoty a harmonie stupněm otevřeností svých čaker vůči vnějším bioenergiím. Je-li člověk v souladu s určitým tématem fungování světa, jeho čakra pro tuto oblast je plně otevřená a člověk přijímá optimum energie touto čakrou…

Z celkového pohledu lze potvrdit to, co jste sami prokázali svým životem. Že jakmile člověk překročí hranici 95 % vnitřní vyladěnosti a otevřenosti vůči přírodním zdrojům hmotné potravy a bioenergií, pak v jeho životě nastává zásadní zlom. Otevírá se mu cesta k postupnému probuzení mimořádně významné skryté schopnosti, která v něm celé věky dřímala (JN: schopnosti neomezeného světelného vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy). A vlastně o ní celé věky lidstvo jako celek nevědělo. Jinak by se aktivně pídilo za tím, co udělat, jak dosažení takové hranice zajistit. A proč se právě překročením této hranice začne něco dít? Protože dosažením této úrovně se člověk stává součástí Přírody a automaticky získává přístup k nejnižší úrovni tvořivých sil Přírody.


V dalším čtvrtém pokračování tohoto tématu se budu zabývat karmou a změnami, které v oblasti karmy nastaly po nastartování Nové duchovní cesty.

© Jiří Novák, duben 2019
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 149
  • 22
  • 24
  • 24
  • 23

Celkový počet hlasů: 242