Pravčická brána
Úvodní stránka | Příběhy z dávné minulosti | P8. Zikmund Lucemburský a Černé bratrstvo

P8. Zikmund Lucemburský a Černé bratrstvo

Marie Mejdrová, Jiří Novák Vloženo 15.9.2012
Marie Mejdrová Jiří Novák

Příběh o temných vlivech působících na krále Zikmunda

Zikmund Lucemburský – český král

Při karmické očistě jedné z bytostí na Nové duchovní cestě dne 2.4.2008 vyšly najevo následující informace o období středověku. Šlo tehdy o první, nebo jedny z prvních vrstev, ze série karmického čištění daného člověka z jednoho z minulých životů, kdy byl součástí kompozitní bytosti Zikmunda Lucemburského, 1368 - 1437. Pro úplnost dodávám, že Zikmund byl složen z částí dvou bytostí, ve smyslu praktik spojování bytostí, prováděných lidskými Duchovními hierarchiemi při řízení karmy a vedení bytostí. Podrobněji bylo toto téma umělých magických zásahů do zrození bytostí rozpracováno v článku 43B. Ježíšovo poselství pro lidstvo, konkrétně v příloze za tímto článkem nazvané Magické zásahy do zrození člověka ve hmotě. A bude na to též reagovat duchovní komunikace ve druhé části tohoto textu.

Zikmund Lucemburský byl jedním ze synů krále a císaře Karla IV. Získal hodnosti římského císaře, uherského krále, českého krále, moravského markraběte a braniborského markraběte.

Karmická očista z období jeho života je dobrým ilustrativním příkladem, jaké chyby jednotlivce i lidských Duchovních hierarchií tehdy vedoucích vývoj, přispěly k tomu, že se bytost s vysokým světelným pověřením překlopila postupně do Temna. A také jakými důmyslnými způsoby byla přitom ovládána a využívána Černým bratrstvem.

Popisovaná situace byla jen začátkem karmického čištění této bytosti, než se Zikmund zvrhl do Temna pod vedením Černých bratrů kompletně a začal se dopouštět přehmatů, které vytvořily těžší karmické vrstvy, na mnohem vyšších frekvencích temných energií. Z nich se poté daná bytost čistila ještě v následujících letech, naposledy o letošních Velikonocích.

 

Vnitřní situace bytosti v minulosti, která vyšla najevo při obnažení této úrovně karmických vrstev v dubnu 2008, byla následující:

Velké, nabubřelé vnitřní duchovní Já, zveličené ego, světelný majestát, který se zvrhl do temného.

Temná energie bytosti 31 %, její temná síla 86 %. To naznačuje, že ve výbavě byla vysoká magie, nejvyšší privilegia. Dvojité jištění – prostřednictvím dvou stupňů Černých bratrů. (Vysvětlení, jaký význam má procento temné energie a temné síly pro bytost, metodu, zařízení, bylo uvedeno v textu U8. Jak rozpoznat, v jaké duchovní situaci se člověk nachází?

 

Zpracovávané karmické téma: umělé schopnosti, vysoká privilegia, ovládnutí Temnem, zneužití pravomocí a výbavy, přechod k Temnu.

 

Pohled na duchovní obal a čakry:

  • Čakry 5B, 6B, 7B na hlavě zezadu: mentální ovládnutí od Světla, mentální napojení na Světlo – umělá duchovní komunikace se Světlem.
  • Čakry 5B, 6B, 7B na hlavě zezadu: pod tím další mentální ovládnutí, tentokrát od Temna, spojené s obsazením Černým bratrem vyšší generace.
  • Čakry 7A, 6A, 5A na hlavě zpředu: napojení na dalšího Černého bratra, které zajišťovalo přepojení komunikace do Temna, na Černého bratra, spojené s dalším mentálním ovládnutím od Temna  (tzn. člověk vezme, co mu nabízí Černý bratr, např. určité schopnosti, zásadní informace a přitom si myslí, že stále komunikuje se Světlem).
  • Čakry 1B, 2B, 3B vzadu na bedrech: přijatý temný superúpis – na veškerý rozsah toho, čemu panovník vládl (území, lidé, kulturní a historické hodnoty, atd.) tak, aby užitek ze všeho plynul na konto Temných sil.

Jiří Novák:

Temné síly měly k dispozici mnohem účinnější metody vedení bytostí ve hmotě

Z tohoto přehledu je jasně patrné, že byl sice proveden pokus o řízení krále Zikmunda tehdejšími Silami Světla v podobě lidských Duchovních hierarchií, ale Zikmund byl také současně řízen Temnem. Přičemž toto temné vedení bylo mnohem dokonaleji propracované, dvojnásobně jištěné a tím i podstatně účinnější. Navíc upevněné a stvrzené přijetím závazné smlouvy, superúpisu, i když na nevědomé úrovni. Proto nakonec toto temné vedení v působení na bytost krále ve hmotě jednoznačně převládlo.

Význam obsazení černým bratrem zezadu a zpředu

Běžné obsazení člověka černým bratrem probíhalo vždy zezadu. Černý bratr byl napojen dovnitř člověka dvojicí vláken a takto jej skrytě ovlivňoval, řídil, inspiroval k určité činnosti. Připomínám, že podrobnosti o způsobu fungování černých bratrů byly uvedeny v článku 16. Magie z pohledu historie. Pokud však bytost měla relativně čisté nitro, dokázala se v určitých úsecích (například hodinách nebo dokonce dnech) svého života od tohoto vnuceného temného vedení zcela odpoutat a v těch chvílích se rozhodovala naprosto svobodně.

Netypické napojení černého bratra zpředu však bylo pro vedení člověka mnohem účinnější, ale zase nebylo jednoduché toho hned od samého počátku dosáhnout. A proto k tomu docházelo jen ve výjimečných případech, kterými mohly být například bytosti panovníků apod. Bytost ve hmotě musela nejprve být dostatečně připravena, zpracována pro tento zákrok běžným černým bratrem na zádech.

A jaký význam měl černý bratr nasazený zpředu? Stačí se podívat na psychologický význam hlavních čaker člověka na přední straně těla, viz články 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka, 33a. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami I, 33B. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami II:

 

Čakry na přední části těla označené písmenem A energeticky odrážejí a podporují vztah k sobě samému, ke svému Já, zatímco čakry vzadu označené písmenem B odpovídají zaměření na My, na okolí, Přírodu a vnější svět.

 

Pokud se tedy podařilo černému bratru obsadit člověka zpředu, získal tím naprosto jednoznačný, soustavný a trvalý vliv na vnitřní prožívání tohoto člověka, na jeho rozhodování a následné jednání. Ovládnutí zpředu je tedy mnohem účinnější, protože temným silám poskytuje prakticky dokonalou možnost ovládnutí bytosti. A člověk již není schopen se tomuto nátlaku přímo ve svém nitru vymknout. Navíc je taková forma vnitřního ovládnutí pro daný život prakticky nezvratná.


Privilegovaná umělá výbava obvykle přitáhla ovládnutí ze strany temných sil

MM: Nejvyšší Karmo, prosím o bližší informace ohledně karmického čištění jedné z bytostí jdoucích po NDC z 2.4.2008. Šlo o období, kdy byla významným panovníkem z našeho regionu 14.-15. st. a selhala, podlehla Temnu. Děkuji. (Duchovní komunikace z 9.4.2008)

 

Nejvyšší Karma: „Není vůbec jednoduché, aby si ten, kdo se stane panovníkem, udržel ego v takových mezích, aby neškodilo ani jemu, ani okolí. Je to pravděpodobně ještě těžší, než být vůdcem nějakého náboženského či duchovního hnutí, protože tam se člověk snaží dodržovat nějaký etický kodex, jehož součástí je obvykle i učení o pokoře a pýše. Ovšem musí to myslet upřímně.

 

Toto konkrétní čištění názorně ukazuje, jak dopadali ti, kteří dostali od strany Světla pro svoje další zrození privilegovanou výbavu mimo pořadí. Měly to být pomůcky k duchovnímu probuzení ve hmotě, k nalezení a prosazení správné cesty – očisty a nového nasměrování vývoje. Místo toho se staly špinavou, neetickou přítěží, která spolehlivě zajistila, aby se na člověka napojily Temné síly a překlopily ho do Temna pomocí zavazujících úpisů.

 

Umělá výbava se nikdy nemohla stát nástrojem prosazení spravedlivé světelné cesty

Onu výbavu – pravomoci, zvláštní schopnosti a privilegia, duchovní zbraně, přístroje a podobné mocenské nástroje si pak Temní s radostí shrábli pro sebe. Tyto pomůcky nebyly čisté, nepramenily z čistoty a harmonie dané bytosti, a proto se nikdy nemohly stát nástrojem prosazení skutečně čisté duchovní cesty, která je spravedlivá a etická. Natož když jde o výbavu v podobě magie. Ta představuje vždy manipulaci. Tedy přehmat, který naruší světelný řád daný Silami Světla, Přírodou a karmickými silami. Což znamená opět podhoubí pro vniknutí Temných sil.

 

Každý, kdo má napojení na zdroje energií vysokých frekvencí, magické systémy, mocenskou výbavu, strategické informace, je držitelem privilegií, pravomocí, zvláštních schopností apod., je samozřejmě extra zajímavým soustem pro Temné síly. Když ho mentálně ovládnou, bude tohle všechno používat v jejich prospěch. Když s nimi dokonce podepíše úpis, vydá všechnu výbavu Temným přímo do užívání. A superúpisem vydá i to, co jemu samotnému nepatří, s čím nemá vůbec právo sám disponovat, ovšem má k tomu přístup, napojení.

 

Následky zkreslených představ o vývoji tehdejšího duchovního vedení lidstva

Období konce 14. století a první třetiny 15. století v Čechách, na Moravě a dalších územích s nimi tehdy propojených, bylo charakteristické vyhroceným bojem o obrodu křesťanské církve, který vyvolal ve společnosti zásadní rozkoly. Byla to doba zmatků, bojů, převlékání kabátů, zrad, krutostí, násilí a ničení. A také například morové epidemie a boje proti Turkům. Šlo vlastně o průvodní jevy tuhého boje mezi stranou Světla a Temnoty v duchovním pozadí světa.

 

Tím, že lidské Duchovní hierarchie a andělé Dhyané měli tak zkreslenou představu o tom, co je Světlu prospěšné a co ne, byl osud těch, které vysílali na Zemi jako vůdce tohoto boje za stranu Světla, již zpravidla předem zpečetěn. Ať už to bylo díky extra privilegované výbavě, kterou dostali nebo například vlivem mentálního ovlivnění přijímat mučednické mise. Paradoxně tak bylo lepší, když se tito jedinci ve hmotě duchovně neprobudili.“


Následky rozdělování nebo naopak spojování bytostí Duchovními hierarchiemi

MM: Světelná sféro vedoucí vývoj, prosím o informace týkající se následků dělení, rozkouskování nebo naopak spojování bytostí ze strany Duchovních hierarchií. Děkuji. (Duchovní komunikace ze 7.4.2008)

 

Sféra vedoucí vývoj: „Spousta bytostí bývala, či stále ještě je, různě rozkouskována, protože jejich části někde uvízly, někdo jim je ukradl nebo byly uvězněny během věků, např. při hrůzných zážitcích v okamžiku smrti při katastrofách. Nikdo už to pak za tehdejších podmínek nedokázal napravit.

Umělé dělení a spojování bytostí prováděli lidské Duchovní hierarchie a andělé Dhyané, když tím chtěli napomoci světelnému vývoji. Nechávali část bytosti v duchovních sférách a část poslali do zrození dole ve hmotě nebo spojovali části dvou i více bytostí do jedné hmotné inkarnace. Bytosti se tím však naopak duchovně oslabovaly, karmicky zaplétaly a byly tak náchylnější k ovládnutí Temnými silami. Šlo vlastně o narušení přirozených postupů karmických sil a Přírody.

Pokud se zrodila ve hmotě jen část bytosti, neměla s sebou celou svou duchovní sílu, takže pro ni bylo obtížnější se duchovně probudit a jít po duchovní cestě. Často se tak se svou částí v duchovních sférách ani nebyla schopna propojit tak, aby jí ta část nahoře mohla být informačně či jinak energeticky nápomocna.

 

Spojením dvou bytostí v jeden celek se spojovalo neslučitelné, něco, co k sobě nepatřilo. Propojily se tendence a karmické břímě dvou a více bytostí, s nepředvídatelnými následky. Duchovní síly, které spojování prováděly, nebyly schopny dohlédnout do daleké historie těch jednotlivců, ani do jakýchkoli jejich minulých eskapád zasahujících do vysokých energetických frekvencí. Předpokládané kýžené duchovní výsledky tyto manipulace nepřinášely. Oproti tomu z hmotného pohledu se to často pozitivním jevilo, protože kombinací různých schopností a dovedností se dosáhlo u zrozeného člověka většího záběru a umu.“

 


Člověk překlopený na stranu Temných sil se stává součástkou zrůdné mašinérie

MM: Světelná sféro vedoucí vývoj, prosím o informace, co se vnitřně děje s člověkem, když se překlopí do Temna. Děkuji. (Duchovní komunikace ze 7.4.2008)

 

Sféra vedoucí vývoj: „To, co definuje světelnou bytost – člověka, je, že je dítětem světelného Stvořitele (Stvořitelů), má v sobě vloženou božskou jiskru a další různorodé předpoklady k tomu, aby se zdárně vyvíjel k prospěchu svému a zároveň k prospěchu evoluce celého Stvoření. Byla mu proto také dána možnost rozhodovat se na základě vlastní svobodné vůle.

 

Když se bytost vnitřně překlopí plně na stranu Temných sil, tahle základní charakteristika je tím pošlapána, negována. Stane se jen mechanickou součástkou zrůdné mašinérie. Je ve skutečnosti neschopna jednat na základě vlastní svobodné vůle. Její vědomí a podvědomí může fungovat až naprosto odděleně, protichůdně (podobně jako je tomu u těžkého schizofrenika). Je zcela ovládnutá, je otrokem, loutkou v rukou Temných sil.

 

Stane se vlastně vnitřně zrůdou, odříznutou od vyšší pravdy a reality. Zrůdou, která neustále škodí svému okolí – bytostem, Přírodě, Planetě, Vesmíru. (Mnohem častěji na nevědomé úrovni než vědomě.)  A tím ve skutečnosti škodí i sama sebe. Škodí v míře odvislé od své momentální temné síly a kontaktů v dané chvíli dostupných.

 

Bytost vnitřně překlopená na stranu Temna se tudíž stává naprosto nepotřebným dílkem mozaiky tohoto Stvoření. Kterou musí Vesmír v pudu sebezáchovy zahrnout mezi záležitosti k zneškodnění, pokud chce přežít ve Světle, pokračovat ve světelné evoluci. Síly Světla už jí nemohou v této fázi pomoci, protože všechny části této bytosti se staly zarytým protivníkem Světla. Pokud nikde nezbyl ukrytý či uvízlý ani kousek bytosti o dostatečné světelné čistotě a síle, na níž by se dalo stavět, pak může dostat případnou šanci na očistu, a s ní spojené prohlédnutí, až v další inkarnaci.

 

Hnacím motorem bytosti překlopené do Temna se stane nesmyslná, nikdy neukojitelná touha po stále větší moci (která jí ve skutečnosti žádné trvalé vnitřní uspokojení přinést nemůže). A tudíž je její základní motivací honba za neetickým hromaděním energie a hledání dalších opěrných bodů, zázemí, v duchovním pozadí světa a ve hmotě, což jsou předpoklady temné mocenské pozice. Žije v iluzi, ačkoli si myslí, že vyzrála nad veškerými řády Universa, že je svobodná a ve výhodě a nic ji v jejích činnostech a plánech neomezuje nebo trvale omezit nemůže.

 

V tu chvíli, v tomto stavu, se tedy chová tak, jako bytosti již od samého počátku vytvořené Temnými silami, jejichž mylné přesvědčení trvá až do likvidace jejich poslední temné částečky a temné síly.“

© Marie Mejdrová, září 2012
© Jiří Novák, září 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 177
  • 30
  • 21
  • 22
  • 26

Celkový počet hlasů: 276