Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 60B. Telepatie a další formy duchovní komunikace

60B. Telepatie a další formy duchovní komunikace

Jiří Novák Vloženo 30.4.2013
Jiří Novák

Kdy je člověk připraven na věrohodnou duchovní komunikaci? Základem je dosažení světelného vzestupu s dostatečně vysokým momentem vzestupu. Proč je důležité být při duchovní komunikaci na vzestupu? Člověk v pádu rezonuje spíše s informacemi, které tento pád vyvolaly. Naopak člověk na vzestupu rezonuje s informacemi podporujícími vzestup. Každý je dnes zrozen na Zemi především proto, aby napravil své minulé přehmaty. Pro každého připraveného člověka je vytvořena bytost, instituce Osobní Karmy, jako průvodce. Předsudky o duchovní komunikaci. Jak funguje telepatický přenos? Telepatie v dávné minulosti. Telepatie není jedinou formou duchovní komunikace. Na koho se ve skutečnosti napojovali dávní proroci? Obrazové vize jednotlivců na NDC. Vize budoucnosti. Komunikace formou snu. Vyvarovat se napojení na rituál meditace při duchovní komunikaci.

Články doposud věnované tématu duchovní komunikace

Tento druhý článek věnovaný tématu duchovní komunikace navazuje na dvojici dřívějších článků 34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi, 34B. Komunikace na Nové duchovní cestě. A dále na předcházející část nazvanou 60A. Nezbytnost duchovní komunikace na světelné cestě. V ní jsem se zabýval důležitostí duchovní komunikace pro světelnou vzestupnou cestu člověka. Vysvětlil jsem, že právě ztráta duchovní komunikace byla příčinou většiny přehmatů v dávné minulosti. Důležité však je uvědomit si, že bez světelného vzestupu není duchovní komunikace dostatečně věrohodná. Všeobecně uznávaný channeling není skutečnou duchovní komunikací. A informace tímto způsobem přenášené mají velmi nízkou úroveň pravdivosti vzhledem k současnému novému vývoji na Zemi.

V tomto druhém článku nejprve vysvětlím, kdy je člověk připraven na věrohodnou duchovní komunikaci. A dále se budu zabývat otázkami: Proč je důležité být při duchovní komunikaci na vzestupu? Jak vlastně funguje telepatický přenos? Jaké jsou jiné formy duchovního přenosu informací? Proč je důležité se při duchovní komunikaci vyvarovat napojení na rituál meditace?

Kdy je člověk připraven na věrohodnou duchovní komunikaci?

JN: Spojené Síly Světla, za jaké duchovní situace člověka je v dnešní době vhodné začít důsledně pracovat na duchovní komunikaci?

 

Centrální Karma Nového vývoje: „Duchovní komunikace by měla být jednou ze základních každodenních činností na vzestupné světelné cestě. To platí bez jakýchkoliv pochybností. Zároveň je však skutečností, že pokud člověk začne se snahou o duchovní spojení příliš brzy ještě v situaci, kdy není na světelném vzestupu, pak naopak navázané duchovní spojení může jeho pád ještě více prohloubit. Proč? Pokud se v lepším případě člověk napojí na světelné instituce, které dříve vedly vývoj, anebo si toto právo přivlastnily, bude dostávat informace o velmi nízké úrovni pravdivosti vůči skutečné situaci v dnešním světě. A co se pak stane?

Člověk si připadá mimořádně pokročilý, když dokázal navázat jasné duchovní spojení. A bude takto získaným informacím plně důvěřovat. A dokonce je ještě začne rozšiřovat zpočátku mezi své známé, a později dokonce i mezi širší veřejnost. Tyto informace jej ovšem nedovedou ke světelnému vzestupu, ale naopak ještě více posílí jeho pád. A navíc člověk, který již jednou začal takto přijímat vychýlené duchovní informace, pak není ochoten připustit, že to vše bylo špatně. Že cesta ke Světlu vede jinudy.

Dříve získané informace autentickým přenosem mnohdy spojeným i s dalšími duchovními zážitky v něm nabyly podobu zatvrdlých duchovních předsudků, kterých není ochoten se jen tak lehce vzdát. Musela by přijít událost nebo sled událostí, které by s jeho sebejistotou pořádně zacloumaly. Takový je osud a další život jednotlivců, kteří se dříve zabývali tzv. channelingem. Netušili přitom, že navázané spojení není dokladem jejich skutečné vnitřní čistoty a připravenosti. Ale že je dokladem použití umělých prostředků, kterými obvykle druhá strana komunikaci posiluje. Aby její hlas zněl zřetelně, naléhavě, nekompromisně.

Takže duchovní komunikaci jednoznačně ano, ale až v situaci, když na to bude člověk plně připraven. A co je tou připraveností? Především dosažení světelného vzestupu s dostatečně vysokým momentem vzestupu. Což by mělo být alespoň +30% nebo ještě lépe alespoň +50% vůči jeho osobnímu optimu. Tedy na úroveň, na které se samovolně spouští přirozená karmická očista. A navíc zbavení se temných odsávacích struktur a klonů parazitujících bytostí obvykle na svých zádech, které v tomto životě na sebe dobrovolně nachytal. To ovšem u těch, kteří navštěvovali nejrůznější duchovní akce, prošli některými z nabízených zasvěcení, nebo jsou terčem vysávání ze svého okolí, neznamená nic jiného, než projít vstupní očistou od těchto vazeb. Neboli požádat o pomoc člověka, který je něco takového oprávněn provádět. Protože samotné cvičení Pěti Tibeťanů, ani zásadní změna stravy, obvykle temný klon parazitující na člověku odehnat nedokáže.

 

Taková očista však může přinést výsledky pouze v situaci, kdy se bytost dokáže dobrovolně vzdát na vědomé i nevědomé úrovni všech zasvěcení, vazeb na jakékoliv aktivní zatemněné systémy a duchovní instituce v dnešním světě, na umělé pomůcky, teorie, učení, funkční magické systémy.

 

Podstatné je, že touto jednorázovou očistou se člověk dostane svojí celkovou čistotou na úroveň 9. – 11. vnějšího duchovní těla, tedy na úroveň Věčného Já. A i jeho celkové vnitřní procento temných energií a temné síly se dostane na přijatelnou úroveň. A za této situace je mu pak Centrální Karmou Nového vývoje instalována Osobní Karma, která jej bude nadále provázet jeho životem, pokud se dokáže na vzestupné světelné cestě trvale udržet.“

Komunikovat lze i v situaci duchovního pádu

Jak už jsem ovšem uvedl v článcích 34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi, 34B. Komunikace na Nové duchovní cestě, 60A. Nezbytnost duchovní komunikace na světelné cestě, duchovně komunikovat může člověk i v pádu. Mnozí jednotlivci jsou totiž schopni navázat spojení se sférou, odkud do života zde ve hmotě přišli nebo s duchovní institucí, které byli dříve součástí.

Právě proto někteří snadno a dobře navazují duchovní spojení s následujícími bytostmi nebo institucemi: S duchovními mistry mimo život, se starověkými učiteli lidstva, kteří se svými civilizacemi odpočívají v duchovním depozitu mimo oblast aktivní evoluce. Také s institucemi lidských Duchovních hierarchií všech stupňů, s majestáty duchovních mistrů, andělů, archandělů, stvořitelů, s bytostmi mimozemských civilizací, s Vesmírnými lidmi, atd.

Podstatné na tom je, že nikdo z těchto bytostí a institucí Staré duchovní cesty už nemá dostatečný nadhled nad dnešní skutečnou situací. Nemůže tedy poskytnout hodnotné informace, které by pomohly k nalezení správného směru pro novou evoluci. Právě naopak – všechny tyto struktury se budou zuby nehty držet starých metod, pravidel, postupů, které jim zajišťovaly vedoucí pozici v evoluci tohoto světa. A které však na druhé straně dovedly pozemské lidstvo k dlouhodobému postupnému duchovnímu pádu. K rozšiřování a upevňování všech možných forem manipulace, ovládání, parazitování ve hmotné i duchovní rovině planety Země.

Proč je důležité být při duchovní komunikaci na vzestupu?

Každá informace má určitou úroveň nosné energie a tím i určitou výši frekvence, čistoty a pravdy. Proto má stále platnost následující úvaha.

 

Pokud je člověk v pádu, jeho nitro bude dobře rezonovat s informacemi, které tento pád vyvolaly, dále prohlubují a posilují. A právě takové informace bude snadno přijímat a přenášet i pro druhé. Naopak člověk na světelném vzestupu bude rezonovat s informacemi podporujícími tento vzestup. Z toho logicky vyplývá, že člověk v pádu nemůže přijmout informace, které by dávaly šanci zvrátit současný nepříznivý vývoj světa do pozitivního směru. Pokud chce člověk být v tomto směru užitečný, potřebuje se nejprve dostat na stabilní světelný vzestup.

 

Příroda k tomu uvádí následující (úryvek z duchovní komunikace z 8.7.2010 uvedené v článku 34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi):

„Kdo je na vzestupu, jeho komunikace přináší znalosti důležité pro zlepšení situace ať už sebe samého nebo druhých bytostí či okolního světa. Kdo je v pádu, i jeho komunikace přináší znalosti pouze prohlubující pád, úpadek. Chce-li člověk změnit vývoj sebe i celku, potřebuje nejprve sám sebe dostat na cestu stabilního vzestupu ve Světle. Pak teprve může dostat na vzestup někoho jiného – člověka, Přírodu, celý svět.“

Každý je dnes zrozen na Zemi především proto, aby napravil své minulé přehmaty

Proč se drtivá většina dnešních lidských bytostí zrodila v tomto světě? Aby napravily chyby, kterých se dříve, v jiných existencích a identitách, dopustily buď jako lidé, nebo jako bytosti jiného typu – mistři Duchovních hierarchií, Vesmírní lidé, astrální bytosti (víly, trpaslíci, atd.), stvořitelé, andělé, přírodní andělé. A toto platí i pro ty jedince, kteří se domnívají, že jsou duchovně velmi pokročilí a sem do hmotné roviny planety Země přišli nás pozemšťany učit a pomoci najít správnou cestu. I tito lidé sem v prvé řadě přišli proto, aby napravili své minulé omyly a přehmaty. Není proto vhodná doba, aby si hráli na dokonalé a nadřazené. Na ty, co jsou tady proto, aby vedli duchovní vývoj lidstva.

 

Jak mohou bytosti zrozené v této době zde ve hmotné rovině Země dosáhnout odčinění svých přehmatů a zásadních chyb? Jedině tím, že se dostanou na stabilní světelný vzestup, začnou se karmicky čistit. A až se jim obnaží vrstvy s přehmaty, kvůli kterým musely sestoupit do našeho světa, aby své chyby rozpoznaly, pochopily, omluvily se za ně, dobrovolně ze sebe vydaly všechny umělé schopnosti, privilegia, které tyto chyby doprovázely. A  aby se další činností pokusily to vše napravit.

 

Co však dělá člověk, který není na vzestupu? Dělá další chyby a ukládají se mu další nové nepříznivé karmické vrstvy. Takže to, co mělo být obnaženo, pochopeno a zpracováno, je namísto toho přikryto dalšími negativními vrstvami. Takže důvod, proč je člověk v tomto světě, zapadá do stále větší hloubky jeho karmické minulosti.

Pro každého připraveného člověka je vytvořena Osobní Karma

Znovu připomínám také následující informace z článku 34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi:

Úlohu určitého průvodce člověka na duchovní cestě dříve vykonávali andělé případně mistři Duchovních hierarchií, kteří si začali více všímat člověka, který na své duchovní cestě pokročil, a posílali mu impulsy. Jak je to dnes s člověkem na vzestupu?

 

Pokud člověk zvládne dostat se na cestu stabilního světelného vzestupu, je pro něj vytvořena jeho Osobní Karma. Instituce, bytost, která jej bude trvale doprovázet, hlídat, vést. Bude jej zřetelným náznakem varovat, udělá-li přehmat, chybu, etický prohřešek. Bude mu předkládat vhodné příležitosti a zkoušky. A také dávat silnější výzvy, co je potřeba v jeho životě změnit.

Předsudky o duchovní komunikaci

U těch, co navazují spojení channelingem i v situaci pádu, se stává, že hlas, který slyší, je jasný, zřetelný, jednoznačný. Mohou mít dokonce pocit, jako kdyby spojení probíhalo přímo na hmotné úrovni. Jako kdyby ten hlas slyšeli přímo ve svých uších.

Důležité je zdůraznit, že běžná přirozená forma duchovní komunikace neprobíhá na základě sluchového přenosu. Přenos od duchovní instituce shora nemůžeme běžně slyšet ve svých uších. Takto naopak fungovala a u někoho stále ještě může fungovat uměle energeticky posílená komunikace s institucemi Duchovních hierarchií, Vesmírných lidí, nebo s uměle vytvořeným automatem, majestátem anděla, duchovního mistra, Stvořitele, atd.

 

Skutečná přirozená duchovní komunikace naopak obvykle probíhá formou jemného energetického přenosu energií, které v bytosti člověka nabudou formy myšlenek. Tomuto typu přenosu se říká telepatie. Člověk je schopen tyto jemné závany čistých energií vysoké frekvence zachytit pouze tehdy, je-li na světelném vzestupu a navíc pokud je jeho nitro dostatečně stabilizované a čisté.

Jak funguje telepatický přenos?

Člověk zadá otázku a očekává odpověď. Bezprostředně poté tuto odpověď přináší do nitra jeho bytosti určitá energie. Tato energie s informací vstoupí do energetického systému člověka a jeho duchovní i hmotné orgány ji převádějí, překládají, do podoby pojmů, slov, méně často do podoby obrazů, vizí, představ. A tato slova pak k člověku přicházejí v podobě myšlenky. V některých situacích má člověk přímo pocit, že již k němu informace v podobě určité energie přišla a následně se převádí do podoby slov. Což jde někdy u běžných informací naprosto lehce. A naopak v jiných situacích bývá vyjádření neobvyklé informace pomocí běžných slov velmi obtížné a člověk může vnímat určitou prodlevu při převodu informace do podoby myšlenky.

Každý toto jistě na vlastní kůži zažil, když byl svědkem simultánně probíhajícího překladu plynulé cizí řeči do češtiny, například projevu státníka nebo výkladu duchovního učitele na veřejné přednášce. A někdy místo rychlé odezvy vnímá jen neurčité zvuky, koktání, chrčení překladatele, který marně hledá české vyjádření rychle na sebe navazujících slov v jiném jazyce.

Člověk se při duchovní komunikaci stává obdobou televizního přijímače, který přijme signál v energetické podobě a převede jej do podoby obrazu a doprovodného zvuku. Rozdíl je však v tom, že v TV přijímači se energetický signál převede do podoby obrazu a slov. Zatímco duchovní signál, který člověk přijal, se obvykle převede do podoby jeho vlastní myšlenky. A jak už víme, myšlenka může být slabá, nepřesvědčivá, nezajímavá. Nebo naopak může mít podobu naléhavosti, urgentnosti, naprosté přesvědčivosti.

Například během února mi jeden konkrétní člověk začínající s duchovní komunikací napsal:

„Měl jsem pocit, jako bych při komunikaci všechna slova slyšel, nebo spíše vnímal, v hlavě. Vždy chvíli (několik vteřin) trvalo, než se neurčitá podoba myšlenky zformovala do určitých slov a vět.“

Telepatie v dávné minulosti

Příklady toho, jak v dávné minulosti telepatie skutečně mezi lidmi fungovala, jsou uvedeny ve více filmech. Například ve filmu  Hobit: Neočekávaná cesta je jedna scéna, kdy moudrá elfí královna Galadriel mluví telepaticky při poradě několika bytostí v sídle Elfů Roklinka s bílým mágem Gandalfem. Komunikují spolu telepaticky v myšlenkách (v podobě slov), domlouvají se přitom i očima, a ti další účastníci schůzky o jejich konverzaci netuší. Oba v té chvíli spojila skutečnost jejich vyššího duchovního nadhledu nad situací a lepšího pochopení znovu se rodícího temného nebezpečí, než tomu bylo u všech ostatních.

Ve filmech trilogie Pán Prstenů je naznačena telepatická komunikace Galadriel s mistrem Elrondem. A také s Frodem ve scéně, kdy Frodo slyší hlas Galadriel v hlavě v okamžiku, když vstupuje do Lórienu (viz Wikipedie).

Telepatie není jedinou formou duchovní komunikace

Telepatická komunikace je nejběžnější formou duchovní komunikace. Někteří jednotlivci však mají výrazně zesílené i jiné formy vnímání. A příjem duchovní komunikace pak u nich může mít podobu obrazů, vizí o událostech, které třeba proběhly v minulosti. Nebo naopak náhledu budoucích možností ve formě představ, kam až může daný vývoj dospět.

Právě obrazové vize byly typické pro mnohé proroky minulosti, kteří pak veřejným popisem těchto představ měli varovat lidstvo, kam až může na své cestě dospět, pokud neprovede ve svém dlouhodobém vývoji zásadní změnu.

Wikipedie uvádí o prorocích následující informace:

V Bibli (především ve Starém zákoně) je prorok jedním z klíčových slov. Používá se pro něj nejčastěji hebrejského termínu náví (prorok), někdy chózé (vidoucí)… Na rozdíl od dnešního pojetí se nejedná o člověka, jenž by předvídal budoucnost, ale o Božího prostředníka, o člověka, který zprostředkovává styk mezi Bohem a lidmi.

Největším prorokem podle biblického podání a vzorem všech ostatních proroků je Mojžíš, který mluvil s Bohem tváří v tvář a skrze nějž dal Bůh svému lidu zákon. Dalším významným prorokem je Eliáš, který nezemřel, ale byl vzat přímo k Bohu v ohnivém voze.

Podle Koránu je Mohamed označen za tzv. „Pečeť proroků“, která uzavírá sled řady předchozích proroků, Abraháma, Mojžíše, Ježíše a mnoha dalších.

Ve starověku byl prorok člověk, považovaný za Bohem inspirovaného, aby svou řečí poskytoval lidem vhled do budoucích událostí a do skrytých stránek přítomnosti. V tomto smyslu prorokoval či vyslovoval proroctví. Typickým příkladem byl Nostradamus.

 

Možná právě slovem náví (prorok) se nechal inspirovat režisér James Cameron, tvůrce mimořádně úspěšného filmu Avatar o mimozemské civilizaci Na'vi, žijící kdesi na vzdálené planetě v dokonalé symbióze s Přírodou. Pomocí zvláštních orgánů jsou tito mimozemští lidé schopni sdílet a předávat pocity a myšlenky dalším organismům (stromům i zvířatům). A takto jsou schopni se napojit na celoplanetární informační síť. Tomuto filmu z roku 2009, který nám pozemšťanům přinesl důležité poselství, jsme věnovali duchovní komunikace Poselství filmu Avatar, Nadřazenost a pýcha člověka ve filmu Avatar. V posledních letech zaznamenali někteří jednotlivci na NDC podobné jevy a tendence i u nás na planetě Zemi, viz například texty Film Avatar - energie připravené pomoci jsou všude kolem vás, Energetické koule zastupují vyšší vědomí Přírody, A17. Spontánní akce proti dalším pilířům Černého bratrstva.

Na koho se ve skutečnosti napojovali dávní proroci?

Přestože prorok byl považován za člověka, který měl přímé spojení s Bohem, v článcích 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi, 51B. Mučednictví jako cesta k ovládnutí lidstva II  jsem vysvětlil, že šlo nejčastěji o přenos informací od Vesmírných lidí (Mojžíš), nebo lidských Duchovních hierarchií (Mohamed).

V  dávné minulosti mohly mít předkládané katastrofické vize vysokou pravdivostní hodnotu, protože celkový vývoj stále ještě běžel naplno podle principů Staré duchovní cesty. V novém vývoji však již mají podobné vize velmi nízkou vypovídací hodnotu. A to především proto, že pocházejí od dřívějších duchovních institucí, které se již dostaly mimo současný vývoj. Překonáním kritického roku 2012 nastává období nové cesty pro lidstvo, jak bylo naznačeno v článku  A30. Kam směřuje svět a lidstvo na začátku roku 2013? – část I.

Obrazové vize jednotlivců na NDC

Také někteří jednotlivci na Nové duchovní cestě přijímají čas od času určité obrazové vize, vhledy do struktury určitého jevu, například do fungování tělesného orgánu, viz text Přirozené zlepšování duchovního vnímání při světelném vzestupu. Napojují se přitom nejčastěji právě na Přírodu a planetu Zemi. Což opět naznačuje aktuálnost poselství filmu Avatar v tom, že budoucnost člověka v novém vývoji je právě v dokonalém ztotožnění se s Přírodou. Kdy dokonalé ztotožnění se po energetické stránce přináší postupně také mimořádné informační napojení. Tedy právě ty schopnosti, které naznačil James Cameron ve filmu Avatar.

Další příklady takových komunikací spojených s vnitřním vnímáním minulých událostí jsou v oddíle Příběhy z dávné minulosti, například příběh P1. Každý, kdo chce nést Světlo, se potřebuje zbavit magie z minulosti. A také jde o vnímání v přírodě, zprostředkované Přírodou, přírodními bytostmi, apod., viz oddíl Zážitky v přírodě a v něm například texty Z7. Prožitek souznění s Přírodou a živými tvory, Z12. Probuzení energie Prachovských skal, Z13. Příležitost k uvolnění čistých energií bříz, Z15. Setkání s březovou vílou a dalšími přírodními bytostmi.

Vize budoucnosti

Nejvíce problematickým je ovšem vnímání budoucnosti. Protože budoucnost je vždy pouze pravděpodobná. Lze proto jedině odhadnout, jak vývoj poběží dál za předpokladu, že hlavní principy vývoje zůstanou zachovány.

Vize dalšího vývoje z pohledu Staré duchovní cesty jsou již v dnešní době zcela bezcenné, nepravdivé  (například teze o odchodu lidstva do nehmotné 5. dimenze, atd., viz články 48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno?, 48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě?, 48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní cestě?). Protože nový vývoj na Zemi již běží podle naprosto odlišných principů, viz například texty U4. Zásadní rozdíly Nové duchovní cesty a Staré duchovní cesty, U5. Jaké zcela nové a naprosto odlišné informace Nová cesta poskytuje?, U6. Jaké jsou výhody a možnosti na Nové duchovní cestě?

O náhled, jak bude pokračovat Nový vývoj na planetě Zemi, jsme se pokusili v sérii článků A23. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? - část IA29. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? – část VII. Právě v posledním z této série článků jsem uvedl detaily o vizích budoucnosti v duchu Staré duchovní cesty vycházejících z experimentů dvou amerických vědců (Dr. Helen Wambach a Dr. Chet Snow) v 80. letech 20. století.

Komunikace formou snu

Pro úplnost je důležité poznamenat, že duchovní komunikace „shora“ probíhá někdy také formou snu. Ve snu nám mohou něco důležitého aktuálně sdělovat Síly Světla vedoucí současný vývoj. Tato forma informačního přenosu může být zásadní pro jedince, jejichž duchovní vnímání je velmi slabé, téměř nulové. Sny s důležitými informacemi však mají i lidé s výbornou duchovní komunikací a s nadprůměrným duchovním vnímáním. Rozlišit správně povahu informací přicházejících ve snu však nebývá jednoduché.

Ve snu totiž často přicházejí také informace z právě obnažených a případně i automaticky zpracovávaných karmických vrstev z minulosti. Formou snu mohou člověka oslovit i zbytkové struktury dřívějších světelných institucí, které se již v dnešní době dostaly mimo vývoj, například Mistři Duchovních hierarchií, Vesmírní lidé. Jejichž jedinci jsou již v tomto období obvykle v pádu ze Světla. Nebo dokonce Vesmírnými lidmi vytvořené umělé automaty, umělé majestáty duchovních mistrů, andělů, Stvořitelů, viz článek 43H. O božských bytostech uměle vytvořených lidmi. Ve snu se mohou ozvat také bytosti astrální roviny světa (viz článek 55A. Astrální svět a význam astrálního ducha pro dnešního člověka), protože vědomí člověka bývá během spánku ponořeno do svého astrálního ducha. A člověk pak má logicky na tyto bytosti v době spánku snazší možnost napojení. Takto se dokonce mohou ozvat i bytosti a instituce zcela temné, protože na toho člověka mají doposud aktivní energetické vazby z minulosti.

 

Ze všech těchto důvodů je důležité informace přicházející formou snů nepřeceňovat. A pokud budí zdání důležitosti a urgentnosti, důležité je jejich prověření přímou aktivní duchovní komunikací se světelnými institucemi vedoucími nový vývoj. Tedy s Karmou, Přírodou, anděly Dhyany, případně také se Sluncem nebo Vesmírem (Kosmickým vědomím).

O kvalitě a přesnosti duchovní komunikace rozhoduje přístup člověka

Kvalita a přesnost duchovní komunikace závisí na celkovém přístupu člověka. Pokud se nachází v situaci hádky, silného projevu nepříznivých citů nebo silného stresu, pak si jen stěží může být vědom nějaké neutrální vnitřní myšlenky. Při pokusu o duchovní komunikaci se naopak potřebuje vnitřně ztišit, naladit na příjem. Závisí pak také na tom, jestli tato myšlenka rezonuje s jeho žebříčkem hodnot, s jeho způsobem vnímání světa. Nejtěžší je dokázat přijmout myšlenky zcela nové, které se nepodobají žádným předcházejícím zkušenostem a vědomostem tohoto člověka.

Na přijímání zcela nových informací potřebuje být člověk v duchovní komunikaci dostatečně pokročilý, soustavný a pevný. A jeho nitro by nemělo být svázáno, zablokováno předsudky v žádné podobě. Ani předsudky hmotnými, ani předsudky duchovními, které tady po světě rozšířili duchovní učitelé fungující na energiích Staré duchovní cesty.

Pokud píšu, že člověk se potřebuje vnitřně ztišit, neznamená to v žádném případě, že má zkusit jakýsi rituál meditace, kterých byla v rámci Staré duchovní cesty popsána celá řada. Meditace do vnitřního duchovního srdce, meditace soustředěním se na určitý předmět, atd.

Navázání duchovní komunikace nemusí být i u člověka na vzestupné světelné cestě vždy úplně automatické. Zvlášť u jednotlivců, kteří před nastoupením vzestupné světelné cesty absolvovali řadu přednášek, seminářů, i některá zasvěcení. Navíc přečetli i mnoho knih z tématiky Staré duchovní cesty. Pro takové jednotlivce může být vazba na dřívější všeobecně rozšiřované informace zpočátku velmi silná. Teoreticky jsou sice na duchovní komunikaci připraveni, ale dřívější zkušenosti a především dříve získané deformované poznatky o duchovním pozadí světa této komunikaci účinně brání. Aby se dokázali dostat z této smyčky nevhodných návyků a silně deformovaných informací, kterými je prosáknuto jejich nitro a duchovní struktury, potřebují si vybudovat soustavnou prací zcela nové správné duchovní návyky. Nedělat nic, co jen připomíná některé nevhodné návyky Staré duchovní cesty.

Vyvarovat se napojení na rituál meditace při duchovní komunikaci

Uvedu příklad. Ve smyslu Staré duchovní cesty je za nejvhodnější cestu, jak navázat duchovní spojení, považována meditace. O meditacích a jejich významu pro světelnou vzestupnou duchovní cestu člověka v dnešní době jsme se již vícekrát zmínili, například v textech 55A. Astrální svět a význam astrálního ducha pro dnešního člověka, Hromadné skupinové meditace na podporu Planety, A21. Zhodnocení meditací z nadhledu Nové duchovní cesty.

Meditace ve smyslu Staré cesty nevedou k pochopení toho, jak tento svět funguje. Tradiční meditace nedokáže odlišit světelný zdroj informací od temného. Klíčem k dosažení pozitivních zásadních změn je dosažení světelného vzestupu a nastartování karmické očisty. Dlouhotrvající tradiční meditací se člověk příliš odpoutává od reality, a to jeho duchovní vývoj rozhodně nepodporuje. Tradiční meditace probíhají přes astrálního ducha, zatímco tím, kdo řídí duchovní vývoj dnešního člověka, je ve skutečnosti Vnitřní duchovní Já.

 

Meditace obvykle znamená pokus o nahlédnutí do skutečné vnitřní podstaty něčeho – učení, náboženství, fungování planety Země, fungování Přírody, určitého problému, nedořešené situace, atd. Rituálem meditace se však člověk váže na určité energetické struktury v rámci Staré duchovní cesty. A jak už víme, Stará duchovní cesta dovedla lidstvo k dlouhodobému duchovnímu pádu. Takže napojování se na informační struktury v rámci Staré duchovní cesty nám již nemůže přinést žádný užitek.

 

Například podle Wikipedie se pod pojmem meditace

„nejčastěji rozumí různé praktiky prohlubování soustředění za účelem dosažení změněného stavu vědomí. Někdy tento pojem také označuje prosté rozumové přemítání a v některých náboženstvích také určité druhy modlitby.

Slovo meditace pochází z latinského „meditatio“, které znamená „rozjímání“. V tomto významu se používá v křesťanství, například „meditace o utrpení Krista“.

Meditací se obvykle míní jedno z následujících:

  • stav, kdy je mysl zbavená všech myšlenek
  • mentální otevření se „božskému“
  • soustředění mysli na jeden objekt (jako je dýchání, slovní mantra nebo skutečný hmotný předmět)
  • intuitivní vhled do duchovní nebo náboženské doktríny (např. meditace na Boha, na utrpení Krista)

Meditace se nejčastěji objevuje v náboženském kontextu, ale byla využívána i jinde, například v bojových uměních. Dnes je rozvíjena v mnoha duchovních hnutích, jako je jóga, New Age a omezeně i v křesťanství.“

 

 

Meditace, která automaticky přináší posouvání se do odlišných stavů vědomí, je všeobecně považována v rámci metod a praktik Staré duchovní cesty za nejvhodnější cestu, jak navázat duchovní spojení. Chceme-li však naopak navázat skutečnou oboustranně svobodnou duchovní komunikaci, která nám přinese nové informace, nezbytné je naopak oprostit se od jakýchkoliv pokusů o meditace, uvádění se do jiných stavů vědomí. Protože vše, co je spojené s meditacemi, nás váže na staré již překonané cesty, na duchovní struktury, které již ztratily vliv na současný vývoj.

 

Důležité je naopak začít každodenní komunikací posilovat úplně jiný návyk, který s meditací nemá nic společného. Posilovat naopak při bdělém vědomí přirozený komunikační kanál. Jak je nejvhodnější s tím začít, si postupně rozebereme do všech detailů.

 

V následujícím třetím pokračování (celkově již pátém) 60C. Jak správně začít duchovně komunikovat jsou do větších podrobností rozvedeny detaily o tom, jak správně provádět duchovní komunikaci a jakým způsobem si od samého počátku pěstovat optimální komunikační návyk.

© Jiří Novák, duben 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 216
  • 31
  • 21
  • 21
  • 19

Celkový počet hlasů: 308