Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC I | Postoj planety Země k učení MCEO

Postoj planety Země k učení MCEO

Marie Mejdrová Vloženo 5.4.2010
Marie Mejdrová

Komunikace s planetou Zemí z 4.4.2010

Planeto Země, můžu Tě poprosit o shrnutí Tvého postoje k učení MCEO a jeho odnožím?  Děkuji.
Už z informací, které máte v tuto chvíli k dispozici, naprosto jasně vyplývá, že samou esencí tohoto učení je svévolné zasahování do záležitostí, které mají být vyhrazené pouze Stvořitelům a dalším duchovním bytostem a sférám, které vedou světelný vývoj. A dále bytostem, které plní specifické úkoly, jim svěřené těmito silami. Pro něž mají zvláštní vybavení, potřebné znalosti, schopnosti, zkušenosti, čistotu a nadhled.

Konkrétně mám na mysli například tvoření hmoty, zasahování do její elementární struktury. Programování procesu vytváření energetických sítí, matric, jejich postupné vyplňování hustší a hustší hmotou. Používání kódů světla a zvuku při této práci. Dále naopak zpětná dematerializace. Operace s časovými zámky, časovými souřadnicemi, časoprostory. Otevírání a zavírání průchodů mezi dimenzemi. Toto mají mít na starosti výhradně strážci času a dimenzí, plnící program zadaný silami vedoucími aktuálně světelný vývoj. Což už dnes naštěstí nejsou ani žádné skupiny mimozemšťanů ani lidské duchovní hierarchie apod.

Už samotný akt zasvěcení do jakýchkoli nauk má jasnou vypovídací hodnotu, že jde o napojení na systémy magií. Mnohým se nebude líbit toto tvrzení, ale je nutné mluvit otevřeně. Zasvěcení je zkratka, nejrychlejší způsob vytvoření energetického kanálu a silného pouta na určitý systém. Vždy jde o napojení nečisté, nepřirozené a pro vývoj jednotlivce i celku nežádoucí.

K tomu se přidává fakt, že jde o zásahy cizích mocností a bytostí do fungování planety Země. Do její evoluce, jejího karmického plánu, jejího úkolu v rámci Vesmíru a celého Stvoření. To je nepřípustné. Neexistuje pro to žádná omluva. Ani v podobě obdoby nějakého „zvacího dopisu“ od samozvaných zástupců pozemské civilizace. To jsou, jednoduše řečeno, ovládnutí kolaboranti. Pokud to nejsou přímo zde zrození mimozemšťané s tímto úkolem.

Zásah do evoluce cizí planety, hvězdy, civilizace apod. je přijatelný výhradně za podmínek, kdy je schválen skutečnými čistými zástupci vedoucími světelný vývoj celkově shora a dole, v oblasti zásahu. To je jediná výjimka, kdy může dojít k takovéto pomoci, která pak může být přínosem pro všechny zúčastněné a dotčené strany. Je tedy nutné zapojit vždy každopádně i karmickou instituci, Přírodu a (v dnešní době) Spojené Síly Světla. Požádat při každém jednotlivém kroku o jejich svolení a předat jim řízení celé akce. Nejdříve je na ně přirozeně nutné mít napojení, možnost s nimi přímo komunikovat na základě vlastní vnitřní čistoty. Oni pak rozhodují, zda vůbec, kde, jakým způsobem a do jaké míry zasáhnout. Člověk je pouze prostředníkem, katalyzátorem procesu.

Nástroje a technologie Stvořitelů nepatří do rukou člověka. Ten má plnit jiné úkoly, pro které má pověření a vybavení. Spektrum těchto úkolů se mění v závislosti na tom, jaké frekvence dosáhne na základě své vnitřní čistoty a harmonie. Ne na základě nepřirozených metod a umělých zkratek. Nicméně škála úkolů člověka má své hranice a to i přesto, že možnosti duchovního vzestupu člověka 2. typu nejsou ničím omezeny. Člověk v hutné hmotě má prostě vymezeny jiné úkoly než Stvořitelé a další bytosti v duchovních sférách. Je to dáno vlastnostmi těchto prostředí a sfér a také těl, ve kterých je vědomí inkarnováno. Úkoly těch nahoře a dole jsou komplementární, vzájemně se doplňují, je to tak výhodné pro obě strany.

Hutná hmota vznikala přirozeným vývojem, vývoj si její vznik jednoznačně vyžádal. Bez ní nebylo možné se účinně vylaďovat, čistit a bojovat s Temnými silami. Její místo a úkoly jsou nyní již jasné, nezastupitelné ve vývoji. Hmota tu proto natrvalo zůstane. Ať už se to konzervativním zastáncům staré éry zdá ještě nesmyslné a nepochopitelné nebo ne.

Jak cíle, tak prostředky učení MCEO a podobných nejsou v souladu s aktuálním směrem světelné evoluce, jsou s ním dokonce v přímém rozporu.

© Marie Mejdrová, duben 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Diskusní téma: Postoj planety Země k učení MCEO

Datum 14.06.2010

Vložil arengar

Titulek dotaz

Přeji hezký den, mám pár otázek. MCEO a spousta dalších mě zajímá, proto bych se rád zeptal co je myšleno svévolným zasahováním...svtořitelů. Co považujeme za temné síly? Cizí civilizace na této planetě vždy prosazovali své zájmy. V tomto bodě za posledních řekněme 250 milionů let nevidím nic nového.

Vít Veselík

Datum 21.06.2010

Vložil Marie Mejdrová

Titulek Re: dotaz

Dobrý den Víte,
definici Temných sil, tedy svébytného organizovaného Zla založeného na levotočivých energiích, naleznete v řadě článků na tomto webu, např. č. 5, 6, 9.

Co je myšleno svévolným zasahováním do práce Stvořitelů, to je letmo naznačeno právě v této komunikaci, zejména v 1., 2. a 6. odstavci.
Každý článek Stvoření má svoje specifické úkoly. Vyplývají z několika charakteristik: Z jeho minulosti - zkušeností a karmického plánu. Z toho, kde se momentálně nachází - v jakém místě Stvoření a v jaké hustotě hmoty. A z jeho vnitřní čistoty a harmonie, tzn. z výše frekvence jeho vnitřní energie (z té průměrné, ne z chvilkových výkyvů).

Při plnění své úlohy je třeba respektovat světelný řád Universa, Přírody. Jinak vzniká chaos, který je podkladem vlády Temnoty, tedy skrytého a otevřeného ovládání, manipulace, zneužívání, násilí, kamufláží, lží, destrukce. Vyplatí se žít s tímto řádem v souladu, ne jít proti němu. Abych mohl řád respektovat, musím ho znát a rozumět mu, pochopit jeho pravidla. A k tomu se dopracuji světelným duchovním vzestupem za použití přirozených prostředků. Prostřednictvím karmické očisty, vylaďování, duchovní komunikace.
*****
Říkáte, že Vás zajímá „MCEO a spousta dalších.“
Zmínka o tom, jak učení typu MCEO kazila dlouhodobě zásadním způsobem světelný vývoj, je v článku 20B. Už studium, nejen zasvěcení a praktikování, člověka napojuje na silné temné systémy v jejich pozadí.

Pokud to člověk myslí s duchovní cestou ve Světle vážně a upřímně, dostane se do bodu, kdy se sám sebe bude muset zeptat na svoji základní motivaci:
Chci vědět proč jsem se tu narodil - jaký je můj životní úkol podle karmického plánu? Chci znát svoji minulost, ať už je jakákoliv? Poučit se z ní a podle toho trvale změnit svoje chybné postoje? Jsem ochoten a připraven převzít plnou zodpovědnost za svoji minulost a napravit přehmaty, které vedly k zaslepenosti, k zotročení, ovládnutí Temnými, úpadku, chaosu, utrpení, katastrofám pro mě a okolí? Chci se stát čistší a vyrovnanější bytostí? Chci budovat lepší budoucnost pro sebe a pro nás pro všechny? Chci poznat pravdu o fungování světa?

Nebo je mojí podvědomou motivací (spíš) mít dokonalý přehled o všech teoriích? Dosáhnout uznání, možná i slávu a moc. Osvojit si zvláštní schopnosti (třeba i přivlastňovat si energii, která patří jiným). Získat privilegia a majestáty. Stát se duchovním intelektuálem. Nebo dokonce třeba mágem, vládcem, šedou eminencí, která tahá v pozadí za nitky?

Není to otázka na 5 minut. Je potřeba prozkoumat svoje nitro, což je možné důkladně jen na duchovním vzestupu, při hloubkové karmické očistě. Uvědomit si jeho tendence v různých situacích. Nebývá to čisté A nebo čisté B. Je to směs neslučitelných protikladů a jde o to, která varianta zvítězí. Kterou svými postoji podpořím v růstu a kterou naopak nechám zaniknout.