Pravčická brána
Úvodní stránka | Zkušenosti z duchovní léčby a karmické očisty | Zdánlivě nepříznivé životní situace

Zdánlivě nepříznivé životní situace

Petra Nováková Vloženo 16.5.2016
Petra Nováková

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová


Situace ukazující, na co se máme na své cestě zaměřit
 

Petra Nováková:  Spojené Síly Světla, kdo mi můžete dát aktuální informace co říci na nadcházejícím setkání jednotlivců na NDC v Brně. Co je pro lidi na NDC důležité. Děkuji. (Duchovní komunikace ze 4.12.2015)
 

Řídící centrum energií pro tento svět „Pro lidi je důležitá motivace. Hledat řešení ve svých situacích. Zdůraznit to, co ti už chodí hlavou.

Lidem se dějí různé nepříznivosti. Situace se různě skládají a cílem je jediné. Dotlačit vás ke změně. Ty situace nejsou vám pro zlost, nejsou to naschvály ani házení klacků pod nohy. Není to za trest. Je to důsledek. Vaší minulosti. Vašeho chování. Vašich postojů. Vašeho vnitřního nastavení. A tyto situace vás mají učit, jak to v sobě změnit, abyste se mohli posunout dál. Stále vás tyto situace zkoušejí, abyste si mohli ověřit, zda to a to už máte v sobě zpracováno, nebo zda je potřeba ještě přidat.

Tyto situace se dějí proto, aby vás dovedly k tomu daný problém vyřešit. Nejsou to rány osudu. Ani vás tím nikdo nechce šikanovat. Je to pro vás škola. Jsou to možnosti ke změně. Jsou to otevřené dveře ukazující správný směr cesty. Je to nabídka vzít život do vlastních rukou. A nenechat se vláčet okolnostmi, které nejsou příznivé. Negativními vlivy, které na vás působí.

Protože nebýt těchto událostí, těžko budete ve svých životech něco měnit. Okolnosti tak jsou vašimi průvodci. Ukazují, na co je potřeba se na vaší cestě zaměřit. Co je potřeba řešit, zlepšit, zpracovat. Abyste se mohli posouvat dál.

Vaše otázka by proto měla být: Co mi má daná situace přinést v práci na sobě? Čím já mohu přispět k tomu, aby se problém srovnal?

Nikdo u ničeho nejste náhodou, ale protože v sobě nesete prvky řešení. Klíč. Buď se sami máte něco naučit, nebo můžete navíc i pomoci druhým. Optimální řešení podle Spojených Sil Světla dává možnost pozitivně posunout všechny zúčastněné. Záleží na každém z nich, jak se k tomu postaví. Vždy byste ale nejprve měli zaměřit pozornost na sebe, než začnete mít ambice radit druhým.

Můžete stále dokolečka dělat ty samé chyby. Anebo se rozhodnete je už neopakovat. A situaci změnit. Ne na hodinu, den, týden. Ale napořád. Máte v sobě ty schopnosti. Proto vám takové možnosti přicházejí. Jen je v sobě musíte probudit, vydolovat a použít.

A tak postupujete od jednoho záchytného bodu, mezníku, ke druhému. Když to zvládnete, máte o co se opřít. Je to podobné jako třeba hra Člověče, nezlob se. Když projdete určitým kolem, dokončíte ho, už vás nikdo nemůže vyhodit. A je potřeba zvládnout kolo další. Ale máte tam už opěrnou nožičku. Už jste to zvládli jednou. První kolo je to nejtěžší.

Je jedno, jestli se to týká práce, vztahu k sobě, k druhým, partnerského vztahu…

Když chcete, aby se něco zlepšilo, musíte pro to něco udělat. Nestane se to samo. A čím více sil do toho vložíte teď, tím rychlejší a větší změna se může stát. Když budete dlouho čekat, stejně daná práce, zkouška, stále bude ležet před vámi, jen vyplýtváte mnoho sil. A můžete tak prošvihnout snazší příležitost. Tím, že problém budete oddalovat, neztratí na obtížnosti. Jen prodlužujete dobu, kdy na vás nepříznivě působí a vyvolává ve vás stres, nepříjemné emoce a stavy.
 

První pomoc sám sobě

Světlo přináší radost, štěstí, sílu, harmonii… Pokud vnímáte cokoli nepříjemného (jakékoli negativní pocity - smutek, nervozitu, depresi, agresi, lítost, strach, napětí, bolesti, tlaky, negativní myšlenky, divné události, neshody ve vztazích,…), znamená to, že se něco děje, něco se čistí, něco nepříznivého na vás působí. Z vlastních vrstev nebo z okolí. A vy se v tom někdy rádi přehrabujete, litujete, destruujete. Je důležité nenechat se tím stáhnout. Nesklouznout do postoje mučedníka.

Jak postupovat?

1.       Uvědomit si, že tyto pocity nepocházejí od Světla.

2.       Je potřeba říci si stop. To mi nepomáhá. Nenechám to na sebe působit, nedám se tím stahovat. Nechci to přijímat, rozumovat o tom, zabývat se tím.

3.       Zajistit si první pomoc. Vzít si na podporu zdravé, energeticky čisté jídlo (syrové ovoce, zeleninu, oříšky…) zacvičit si Pět Tibeťanů, požádat o energie Spojené Síly Světla. A hlavně to vše vydávat. I ty emoce, myšlenky, bolesti, postoje sebedestrukce… Vše nepříznivé.

4.       Prosba o pomoc dalšího člověka stabilního na NDC, s vyšším energetickým vyladěním, který vám může pomoci to zpracovat, pokud cítíte, že na to sami nestačíte.
 

Bytost by toto vše měla vydávat dobrovolně a s odhodláním. Pokud tam zůstává nějaký pocit lítosti, ztráty, že o něco přichází, ať už jde o bývalé duchovní schopnosti, možnosti, výbavu..., znamená to, že bytost naplno nevydává. Nechce. Není připravená se s tím definitivně rozloučit. Pak ale tato minulost, nepříznivé karmické vrstvy, bytost drtí, když to nějaká její část chce nechat na sebe dál dobrovolně působit. Je potřeba mít jednoznačný postoj. Jinak se tato disproporce promítá i do celkového fungování bytosti. Kdy to na jedné rovině své bytosti chcete vydat a na té druhé (vědomé či podvědomé) to zároveň obdivujete, nechcete o to přijít, máte pocit ztráty, nechcete se s tím rozloučit. Jsou to protichůdné impulzy. Jako kdybyste seděli v autě a chtěli jednou doprava, jednou doleva, nejde obojí. Výsledkem pak může být jedině něco uprostřed. Nebo stálé kličkování.

Podobné to může být i v případě silně nepříznivých emocí vůči něčemu, někomu. Protože každá silně vychýlená emoce vytváří určitou vazbu. Nebo ji udržuje. Proto, pokud se chcete s něčím, s někým vyvázat, je potřeba snažit se postupně vyladit vaše emoce vůči tomuto do neutrální polohy. Kdy dokážete být nad věcí. Dokážete si udržet nadhled.

Je důležité se rozhodnout, co skutečně chcete a pak to jednoznačně dělat, podle svého rozhodnutí se chovat.
 

Přijímání pomoci od druhých

I tento bod je potřeba naučit se vyvažovat. Kdy a zda máte pomoc druhých přijmout, požádat o ni a kdy naopak se potřebujete postavit sami za sebe a dokázat si vybojovat svůj vlastní boj.

Když máte (většinou v náročných situacích) možnost využít pomoci od druhých, není správné ji vždy odvrhovat. Za každou cenu chtít vše zvládnout sám bez pomoci, když je nablízku a když ji skutečně potřebujete. To vyjadřuje postoj ega.
Nebo naopak byl člověk vychýlený do postoje, že vše s ním smýkalo, byl stále podřízený, a proto má pocit, že teď už to musí zvládnout vždy sám. Že je to pouze jeho vlastní zodpovědnost. Jinak že opět selže. A může mít tendenci pomoc za všech okolností zcela odmítat. Nezatěžovat druhé.

Ani není správné stále spoléhat na tuto pomoc a nedokázat se postavit na vlastní nohy. Zároveň je důležité umět si i v případě potřeby o pomoc říci. I tomu se učíte. Je to o spolupráci. O podpoře.

Spolupráce znamená, že každý nese svůj díl zodpovědnosti a zároveň přispívá svým dílem práce k posunu svému i celku. Není to přehazování práce a zodpovědnosti, je to dělení se o ni. Je to pomoc a podpora zvládnout nést svůj díl práce a zodpovědnosti.
 

I pomoc druhému má své hranice

To znamená i pomoc druhému má své hranice. Neměla by je překročit. Aby se nestala kontraproduktivní. Proto je potřeba, aby byla vyvážená. Pomoc by měla být poskytnutou oporou postavit se sám za sebe na vlastní nohy. Neměla by brát druhému jeho vlastní zodpovědnost. Neměla by druhého oslabovat, ale měla by mu pomoci ze sebe vydolovat to nejlepší. Pokud pomoc oslabuje schopnosti druhého tím, že přebírá jeho díl práce a zodpovědnosti, přestává být pomocí. Příklad najdete ve známém pořekadle. Buď naučíte dotyčného chytat ryby, anebo mu je budete chytat sami donekonečna. Tím ho však činíte závislým na vaší pomoci. Nejde o proces vývoje, o posouvání se, ale o stagnaci.

Pomoc je jako záchytný bod, jako očko na skále, do kterého se můžete zachytit. O které se můžete opřít. Neznamená to, že vás samo vytáhne nahoru. Stále musíte sami šplhat. Ale jde to snáz a zbytečně se nevyčerpáváte, neplýtváte silami na zdolání překážky, když pomoc je tak blízko.

I to může být kaskadérství. Když to bytosti drtí samy, chtějí dokázat vylézt nahoru bez pomoci. Bez záchytného očka. Stejně jako nechat se tahat na laně vzhůru. Místo aby bytost zabrala sama.

Někdy ale ten blízko vás nevidí, že na očko kousek od vás nedosáhnete, že potřebujete pomoci ho přistrčit.
Na vás je dokázat zhodnotit situaci, nepřeceňovat ani nepodceňovat své síly a možnosti a požádat o pomoc, radu, potvrzení.

Pokud jde o situace opravdu závažné, je důležité, zajistit si pomoc sám, jak bylo uvedeno výše a pokud je to potřeba, požádat o ni i druhé. Obojí včas. Protože se může stát, že pak další úsek cesty budete klopýtat. Nezvládat. Protože jste prošvihli záchytné očko, včas se neukotvili a události vámi náhle smýkají. Protože nejste dost pevní a stabilní. Protože jste něco podcenili. I to je zodpovědnost, nést riziko vlastních rozhodnutí. Za zajištění si vlastní pomoci, požádání o ni druhé, za její přijetí, či odmítnutí. I za její poskytnutí.

Pomoc může mít různé podoby. Slovní, energetická, v podobě kvalitní stravy, v podobě pomoci s nějakou činností atd. V podobě článku, který obsahuje potřebné energie a impulzy…
 

Nepříznivé situace s blízkými lidmi

Mnoho lidí řeší nepříznivé situace s příbuznými, známými či dokonce s partnery. Není to smůla ani nešťastná náhoda. Ty bytosti kolem sebe máte záměrně. Je to též důsledek vaší minulosti. Vašich chyb. Máte je ve své blízkosti, abyste se s nimi mohli karmicky rozvázat. Abyste se naučili chránit svou bytost. Nebo naopak nezasahovat neoprávněně do životů druhých. Vyladit hranice. Zlepšit své postoje. Abyste už neopakovali chybu z minulosti, kvůli jejíž nápravě jste v tomto životě byli svedeni dohromady.

Je potřeba držet si to své. Nenechat se vychylovat. Pak bytost nezvládá svou očistu. Nemá dost sil pro sebe. Potřebujete nejprve myslet na sebe. Jak sami sebe ochránit. Potřebujete si zajistit stabilitu. Čisté prostředí. Abyste byli schopni procházet zkouškami, které vás čekají.

Když je disharmonie kolem vás příliš, znamená to jediné. Je potřeba s tím něco udělat. Nemůžete měnit druhé, pouze své vlastní postoje. Na vás je, abyste si dokázali zajistit čisté harmonické prostředí, domov, oázu, kde můžete načerpat nové síly. Kam nic nepříznivého nevpustíte.

V případech, kde si můžete zvolit, s jakými bytostmi se budete stýkat, jaké energie tím necháte na sebe působit, je dobré to udělat. A takových případů je většina. Není to o špatných okolnostech, o nepříznivých náhodách. Je to o vás. O vašem přístupu. Jedině ten můžete změnit. A zajistit si tím stabilitu ve Světle, na světelné cestě.

Zároveň když budete mít dost silnou oporu sami v sobě, i vnější vlivy vás budou daleko méně vychylovat. Pak i určitá setkání s příbuznými, kteří za sebou mohou mít různé silné nepříznivé vlivy, mohou proběhnout relativně v klidu, pokud si dokážete stále držet své hranice a nenecháte na sobě druhé parazitovat, manipulovat se do něčeho, s čím vnitřně nerezonujete. Naopak s tím zásadně nesouhlasíte. Nenecháte si vnucovat jejich případné vychýlené názory. Každý má svobodnou vůli zvolit si vlastní cestu a na vás záleží, zda si dokážete udržet svůj světelný směr.
 

Shrnutí

Znovu zopakuji. Ty situace nevznikly proto, že vás mají zlomit, ale proto, že vás mají někam posunout. Když se ale stále držíte toho starého a nechcete to pustit, pak je o to těžší zvládnout to překonat. Potřebujete připustit, že daná změna je pro vaše dobro. I když to v tu chvíli nemusíte tak vidět.

Tyto myšlenky nejsou nic nového. Každý to znáte, ale občas to potřebujete připomenout. Každý procházíte různými událostmi. Skládají se tak, aby ukázaly, co vás právě tíží. K čemu dozrál čas to obnažit, vytáhnout na světlo, zpracovat. Vadné postoje, myšlenky, pocity, nesrovnané vztahy a mnoho dalšího. Brzdí vás to. Proto jste na to upozorněni.

Lidé často nechtějí změnu, brání se jí. Chtějí, aby vše zůstalo při starém. Mohou se bát vyjet ze zajetých kolejí. Mít strach z toho, co to přinese. Navíc k takovému kroku je zapotřebí vyvinout značné úsilí, energii, vůli, odhodlání. A také odvahu. Aby dotyčný změnil to, co je již dlouho zažité. Kdy jde o určitý zvyk, nad kterým bytost nemusí přemýšlet, jen ho opakuje. Vybudovat jakýkoli nový návyk, vyvolat změnu svého dosavadního fungování, není snadné. Je zapotřebí vědomá práce na sobě den za dnem. Než se nový návyk ukotví a stane se zaběhnutým.

Vy ale nechcete zůstat stejní. Rozhodli jste se pro NDC, abyste se mohli stát lepšími.
A proto potřebujete změny, abyste mohli růst. Brát je jako výzvu, příležitost.
Říci si: Tak co je to tentokrát? Co je potřeba odhodit, čeho se mám zbavit, co vylepšit?

A nejlepší je, že to nemusíte hledat, přemýšlet o tom, na čem je zrovna teď potřeba pracovat. Samo se to ukáže. Spojené Síly Světla vám napoví. A situace se tak skládají, abyste to věděli, nepřehlédli to a nemohli pochybovat o tom, že právě tohle je potřeba řešit. To další už je na vás.

Pokud se necháte vést impulzy a neděláte neuvážené kaskadérské kousky, vždy přijdou takové situace, které máte sílu zvládnout. Jen musíte odhodit to, co vás tíží, srovnat, spravit to, co je v této podobě pro vás již neúnosné.
 

Komunikace se Spojenými Silami Světla

Když si nevíte rady, co dělat, duchovně komunikujte. Hlavou se všechno vymyslet nedá. Proste Spojené Síly Světla o inspiraci, o impulzy, jak věci změnit, co dělat, jak situaci řešit.
A buďte otevření možnostem. Někdy si je sami blokujete. Buď je v takovéto podobě nechcete přijmout, nebo vše stále drtíte rozumem a ten nemůže vymyslet nejlepší řešení, protože má příliš omezený pohled.“Zasahovat či nezasahovat v nepříznivých situacích s cizími lidmi
 

Petra Nováková:  Spojené Síly Světla, prosím o informace, jak máme postupovat v situacích, kdy nám něco u cizích lidí vadí, jejich chování nás rozčiluje. Máme pak mnohdy dilema, zda zasáhnout, z výše našeho duchovního nadhledu se snažit postoje těchto lidí našimi impulzy, podněty, informacemi měnit. Nebo zda naopak nezasahovat, nechat to být, i přesto, že se nám to nelíbí. A vnitřně tím můžeme být popuzeni. Nás osobně se přitom taková záležitost nemusí vůbec dotýkat. Zda být neteční, odejít, nebo se do toho vložit, což pak mnohdy může přinést nepříjemné reakce dotyčných. Děkuji. (Duchovní komunikace z 11.9.2015)
 

Řídící centrum energií pro tento svět: „Světelné principy uvnitř vás nejsou samozřejmostí. Je potřeba je neustále střežit, rozvíjet, posilovat. Temné karmické vrstvy, které se z vás občas obnažují, pak vaše chování mohou vychylovat. Můžete pak být rozhozeni z událostí, které konkrétně s vámi ve hmotě nesouvisejí. Ale třeba umožnily uvolnit nějaký postoj, který máte v sobě dosud nezpracovaný. Je potřeba si to uvědomit, nenechat se tím strhnout.

Když jde o situaci, která se vás jakoby osobně netýká, vidíte někoho, že dělá něco, co vás rozčiluje. Např. kouří na zastávce městské veřejné dopravy, maluje po zdech, či jiné nevhodné chování. Je vhodné zasáhnout nebo ne? Máte zasáhnout přímo nebo upozornit orgány, které by se měly takovými záležitostmi zabývat?

Situace není vždy jednoznačná. Je důležité brát v úvahu řadu okolností. Dotýká se takové parazitování nebo působení přímo vaší bytosti? Omezuje takové chování vaši osobní svobodu? Nejde náhodou o vaši osobní zkoušku, abyste se dokázali vzepřít tlaku temných bytostí a temných energií z okolí? Abyste dokázali ochraňovat společné životní prostředí?

Je pravdou, že vaším úkolem je pracovat především na sobě. Naopak nejste zodpovědní za druhé. Nejste jejich Karmou. Je důležité si v každém okamžiku dokázat uvědomit: Co mě tato situace má naučit? Co v sobě mám nezpracované, že si nedokážu udržet klid, nadhled, rozvahu, chladnou mysl? Že mě to tak zneklidňuje, vychyluje? Dělám snad sám/-a za jiných situací něco podobného? Jsem já sám/-a stoprocentní za každé takové podobné situace? Jsem tak daleko, abych mohl/-a, měl/-a právo kritizovat druhé? Dělám vše správně, mám zpracované všechny své postoje?

Ano, měli byste chránit sami sebe. A měli byste také chránit společné prostředí, ve kterém žijete. Když to necháte být, Zlo se postupně rozleze všude kolem. A kdo by to Zlo měl zastavit, když ne lidé na vzestupné světelné cestě? Nemůžete počítat s tím, že všechny zákony budou tak dokonalé, aby vás osobně, vaše životy, i vaše životní prostředí dokonale chránily. Je na vás, abyste také vy pro to něco udělali. Samozřejmě vhodným způsobem, při zachování základní bezpečnosti. Nemíchat se osobně do vybíjení vášní mezi cizími lidmi a přetáhnout tak jejich agresi na sebe. Spíše upozornit odpovídající orgány. Ale nenechat to plavat, něco udělat. Žádat řešení po orgánech, které jsou za takovou situaci zodpovědné. A jsou i na řešení takové situace dostatečně vybavené.

Každý má jinou karmickou situaci, jiné zkoušky, ale obecně se má člověk držet z dosahu nepříznivých energií druhých. Má-li na základě impulsů od Spojených Sil Světla ke konfrontaci naopak dojít, nebo je k ní člověk okolnostmi nucen, nejde z ní bezpečně vycouvat, tak je vždy potřeba zhodnotit v rychlosti své možnosti s ohledem na svou bezpečnost. A podle toho jednat.

Každá situace, kterou zažijete, je tu především proto, abyste se posunuli vy sami. Skrze práci na sobě pak můžete pomoci druhým. A vždy jde o vás, co vy máte udělat, změnit, zlepšit, aby vás situace nevychýlila. Nemůžete změnit druhé, jen sami sebe. Někdy je vhodné dát druhým impulz, informaci. Jít sami osobním příkladem. Ale musí to být pro vás bezpečné. Mělo by se to dít rozhodně tehdy, když se vás to přímo dotýká. Pokud přímo s vámi událost nesouvisí, je mnohdy vhodnější držet se opodál a neuváženým zásahem na sebe zbytečně nepřitáhnout komplikace, agresi, duchovní útok dané bytosti nebo temných systémů v jejím pozadí, atd.

Spojené Síly Světla podporují a vedou světelné bytosti, které na sobě pracují. Těm posílají zkoušky, ty vedou. Každý má příležitost skrze působení čistých světelných energií změnit své nasměrování. Třeba i setkáním se s bytostí, která takové energie nosí v sobě. Nelze však oslovit každého, snažit se napravit vše, co kolem sebe vidíme. Stejně jako ve filmu Země zítřka (viz články A39. Film Země zítřka I – budoucnost máme ve svých rukou, A40. Film Země zítřka II – most od minulosti k budoucnosti, A41. Film Země zítřka III - Jednou přijde čas ). Začít musíte u sebe a dál je na vás, na vaší zodpovědnosti, komu pomyslný odznak (jako v Zemi zítřka) do rukou vložíte. Koho oslovíte. Když se spletete, důsledky si ponesete sami. Když se snažíme rovnat postoj druhého člověka v situaci, která měla být pro nás zkouškou, z níž jsme měli odejít nebo srovnat svůj vlastní postoj, pak můžeme schytat v lepším případě „jen“ nepříznivé temné vlivy, nánosy. V horším případě energetický útok.

Vy jste se rozhodli jít světelnou cestou. Vás Spojené Síly Světla vedou, vychovávají, zkoušejí. Protože se dobrovolně chcete učit. Snažit se dávat impulsy bytostem, které nemají zájem, nebo tím opovrhují, je plýtvání energií. Navíc oni tyto impulzy ve většině případů nejsou schopni zatím vnímat, správně je chápat. Jsou frekvenčně mimo jejich dosah. Toto „vzdělávání“ je tu pro každého. Každý sám svým jednáním rozhoduje, zda vyslyší světelné impulzy. Zda se sám začne učit, jak být lepším člověkem, nebo zda toto učení, impulzy, cesta zůstane pro něj zatím uzavřena. Nikoho nelze přemlouvat a nutit. Je to svobodná vůle každého, kterou mají všechny bytosti stejnou. A samy si pak za svou svobodu (zda skutečnou či jen domnělou), kterou si zvolí, nesou důsledky.

Nelze nikoho násilím učit plavat. Sám nejprve musí do vody vstoupit a chtít jít dál, udělat další krok. Pak teprve to má svůj význam, svůj smysl. Čistá světelná cesta je cestou dobrovolnosti. Cestou rozhodnutí pracovat na sobě, posouvat se, zlepšovat se. Cestou praxe. Je to cesta o vás. Ne o druhých a jejich chybách. Ale o vás. Na druhé byste měli působit především svým osobním příkladem. Váš osobní příběh. Co jste dokázali ve svém životě změnit, jaké pozitivní výsledky jste tímto dokázali do svého života přitáhnout. To je vaše největší deviza, pomocí které můžete oslovit a motivovat další jednotlivce.“

© Petra Nováková, květen 2016
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 247
  • 25
  • 26
  • 24
  • 27

Celkový počet hlasů: 349