Pravčická brána
Úvodní stránka | K aktuálním otázkám nového vývoje | K aktuál. otázkám nového vývoje A1-29 | A24. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? – část II

A24. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? – část II

Jiří Novák Vloženo 6.12.2012
Jiří Novák

Nejtemnější jádro ve hmotě ještě odolává masivnímu sestupu Nové Karmy do hmoty. Klíčem ke zlomu je masivní karmická očista jednotlivců na světelném vzestupu. Aktuální útoky parazitujících bytostí je potřeba zastavit v prvé řadě. Každá neútočící bytost dostane příležitost návratu ke Světlu. Je třeba se vyhýbat dobrovolnému přijímání temných energií. Lidé na vzestupné světelné cestě jsou v bezpečí tam, kam je postavil vývoj, pokud neudělají zásadní chybu. Drtivá celoplanetární katastrofa není na pořadu dne. Nejezděte zbytečně na místa, kde nemáte v této době co dělat. Období zimního Slunovratu dává příležitost k zásadnímu zlomu ve vývoji. Dojde už ke změně karmických poměrů ve hmotné rovině? Bude už fungovat možnost zásahů světelných energií přímo do struktury hmoty? Ve zcela novém typu vývoje nevidí nikdo do budoucnosti.

Nejtemnější jádro ve hmotě ještě odolává masivnímu sestupu Nové Karmy do hmoty

V následujících duchovních komunikacích předáváme informace o tom, jak vnímají dnešní svět z pohledu shora Síly Světla vedoucí současný nový vývoj. Tato druhá část navazuje na článek A23. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012? - část I.

 

JN: Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace o tom, jaký je současný stav duchovního vývoje na planetě Zemi, jaký je stav sestupu Karmy a principů NDC do hmoty. Jaký význam má letošní zimní Slunovrat 21.12.2012? Co se očekává, plánuje na závěrečné období tohoto roku? Jaký je výhled na nejbližší měsíce? Děkuji. (Duchovní komunikace 3.12.2012)

 

Centrální Karma nového vývoje: „Z karmického hlediska je současná situace ve hmotné rovině planety Země z našeho pohledu shora z duchovních úrovní nad hmotou následující.

 

Nejtemnější jádro vašeho hmotného světa stále ještě odolává masivnímu sestupu Karmy a principů NDC do hmoty. Odrazem toho je skutečnost, že některé zásadní vychýlené, deformované děje a činnosti naměřené proti světelnému vývoji stále ještě pokračují. Aniž by nová karmická instituce měla možnost proti tomu jakkoliv zasáhnout.

 

Toto se však týká pouze nejtemnějšího jádra, které je tvořeno bytostmi se silnou vnitřní magií. Bytostmi, které mají zatím ještě dokonalé hmotné uzemnění ve stovkách, tisících a dokonce i milionech lidských bytostí zde ve hmotě. V těch bytostech, které ovládaly v minulosti, a mnohé z nich ovládají ještě dnes a jsou do nich doslova zaháknuty. To je zatím dostatečně pevná opora těchto parazitujících bytostí. Avšak opora, která nebude mít věčného trvání.

Klíčem ke zlomu je masivní karmická očista jednotlivců na světelném vzestupu

Celková síla nejtemnějších bytostí a systémů na Zemi se totiž krok za krokem nenápadně zmenšuje. Protože v těchto dnech stále probíhá masivní karmická očista jednotlivců na světelném vzestupu. Kdy mnoho z těchto ovládacích vrstev i s otisky magických systémů, které byly k tomuto zneužívání využity, se u jednotlivců na NDC dostává na povrch. A přirozeným způsobem se to podle pravidel regulérní karmické očisty zpracuje. (Poznámka: Viz článek 39G. Principy přirozené karmické očisty.)

 

Právě prostřednictvím masivní karmické očisty se krok za krokem přibližujeme ke zlomové situaci, kdy naplnění určitého množství karmických očist od ovládání danou bytostí umožní dosáhnout určitého zlomu a získat k této bytosti kompletní karmický přístup. A konečně provést celkové karmické vyúčtování alespoň za její veškerý pobyt na Zemi za období dlouhé historie Planety a vyvození bezprostředních karmických závěrů.

 

Toto se bude týkat v prvé řadě především těch, kteří stále ještě v dnešní době, i když dostali příležitost seznámit se s informacemi nového vývoje, aktivně a mnozí i veřejně tlačí vývoj ve hmotné rovině Země směrem k temné straně světa. Ti už žádnou další příležitost nedostanou, protože se jednoznačně rozhodli. A čeká se jen na naplnění kritického množství očist, aby Karma k nim konečně získala plný přístup.

Aktuální útoky parazitujících bytostí je potřeba zastavit v prvé řadě

Tito „škůdci“ současného nového vývoje se mimo jiné opakovaně projevují tím, že den za dnem se pokoušejí své parazitování na svých obětech z dávných časů znovu obnovit. Dochází k tomu následujícím způsobem. Jakmile se někomu na vzestupné světelné cestě obnaží karmická vrstva s ovládáním od této bytosti, vlastně se tím znovu rozvinou všechny náležitosti děje, kdy agresor v minulosti ovládal tohoto člověka. Rozbalená karmická vrstva na tomto člověku přitom obsahuje i otisk energií agresora, případně dokonce otisk jeho magického systému, který při tomto ovládání používal, nebo alespoň energetickou adresu na magický systém, ze kterého toto ovládání plynulo.

Pokud je agresor v této době také zrozen ve hmotě planety Země a nepracuje na posilování světelných základů své bytosti, pak se může stát následující. Bytost dotyčného agresora si okamžitě na nevědomé úrovni uvědomí, že kdesi u určitého člověka se obnažila možnost znovu se napojit na svůj vlastní magický systém z dávné minulosti, ke kterému již dávno ztratil přístup. A stane se pak to, že karmické čištění člověka na vzestupu je ještě navíc doprovázeno energetickým útokem agresora. Který se prostřednictvím této obnažené vrstvy snaží na člověka, kterého v minulosti ovládal, znovu napojit, vlámat se do jeho nitra a dávné ovládání v plné míře obnovit tady a teď v tomto světě.

 

Nepříznivé vlivy obnažené karmické vrstvy jsou tak ještě zesíleny aktuálním útokem ovládajícího agresora. Tento útok pak ovšem trvá jen do té doby, než Síly Světla vedoucí vývoj ve spolupráci s karmickou institucí zajistí rozvázání této karmické situace a zastaví pokus agresora o obnovení svého parazitování.

 

Je nepřijatelné, aby se ti, co v minulosti ovládali druhé bytosti, snažili toto své ovládání znovu obnovit, místo aby se naopak dopracovali k vlastní soustavné karmické očistě. Právě tyto situace jsou nadále nepřijatelné. A to je to první, co by měla Nová karma ve hmotě přednostně řešit. Aby situace těch, co se dobrovolně a soustavně karmicky čistí, nebyla ještě více ztěžována vlivem útočících zatemněných agresorů. Ať už jsou jimi blízké osoby, členové rodin, nebo třeba veřejně působící mágové, duchovní učitelé, někteří léčitelé.

Každá neútočící bytost dostane příležitost návratu ke Světlu

Jiné je to s ostatními bytostmi na Zemi, které zatím nepracují soustavně na posilování světelných základů své bytosti. Každá taková další bytost, i když třeba v minulosti ovládala druhé, ale v tomto období se nesnaží zasahovat svými útoky do karmického čištění jiných bytostí, dostane příležitost navrátit se na cestu Světla. A nejprve bude postupně se zesilujícími náznaky vedena k tomu, aby pochopila, že tudy, kudy jde, cesta ke Světlu nevede. Toto se už u celé řady lidských bytostí děje a výrazné náznaky v jejich životech se neustále zesilují a nabývají již podoby zatím ještě malých osobních katastrof. Tyto náznaky se budou neustále zesilovat.

 

Pro jednotlivce na vzestupné světelné cestě se zatím nic nemění. Je důležité neustále krok za krokem pokračovat v mimořádně silné karmické očistě a v dalším vylaďování svých bytostí. Toto je z duchovního pohledu úkol číslo jedna pro toto období. Právě karmická očista je tím zásadním bodem, kterému by měli věnovat rozhodující pozornost.

 

Je třeba se vyhýbat dobrovolnému přijímání temných energií

Například brouzdání po nejrůznějších webových stránkách, ať už jsou zaměřeny přímo na duchovní oblast, na pokusy jiným způsobem popisovat světové události, nebo na cokoliv jiného, je poměrně rizikovou činností. Protože mnohé z těchto stránek mají silně nepříznivé a výrazně zatemněné energetické vyzařování. Každý člověk, který se na takové stránky dobrovolně a obvykle z pouhé zvědavosti napojuje, pak tyto energie přijímá po celou dobu nahlížení na tyto stránky do sebe. A v důsledku toho pak tím výrazně brzdí svoji cestu ke Světlu, i svoji již případně probíhající karmickou očistu. V této situaci méně bývá více. Pro duchovní cestu není důležité mít přístup k co největšímu rozsahu informací. Ale naopak soustředit se především na informace, o kterých vím, že pocházejí z čistého zdroje.

 

Dostatečně citlivý jedinec vnímá při otevření webových stránek s vychýlenými informacemi nepříjemný úder na břicho a silný závan více nebo méně zatemněných energií. A pokud je zvyklý sledovat náznaky a včas na ně reagovat, pak okamžitě odejde. Pokud mu však tato citlivost chybí, je při čtení nekvalitních informací vydán na delší dobu na pospas působení nepříznivých energií. A to vše jej znatelně brzdí. A v krajním případě, kdy schytá aktivní útok, jej to může dokonce srazit ze světelné cesty.

 

Lidé na vzestupné světelné cestě jsou v bezpečí, pokud neudělají zásadní chybu

Tyto bytosti, které dělají vše nezbytné pro udržení světelné cesty a naopak se důsledně vyhýbají záležitostem nesvědčícím světelnému vzestupu, mohou být v tomto období v klidu. U nich se není potřeba obávat, že by se s nimi mělo dít něco zásadně negativního během následujících týdnů, které zbývají do konce tohoto roku. To ovšem za předpokladu, že nebudou dělat zásadní chyby, kterými by do sebe vpouštěly temné energie, což by je mohlo dovést až k pádu.

 

U jednotlivců mimo vzestupnou světelnou cestu však nelze pro následující období nic zaručit. Mnozí z nich mají sice pocit, že směřují ke Světlu a slovně jsou to ochotni kdykoliv prohlásit. Ale jejich cesta směřuje ve skutečnosti do pádu. A to i u řady bytostí, které dostaly příležitost nahlédnout na vaše webové stránky. A přesto je to podstatným způsobem neovlivnilo a neinspirovalo k zásadní změně ve svých životech. Naopak hledají a kritizují ve vašich textech informace, které neodpovídají tomu, co mají z jiných zdrojů hluboce zažité. A mají pak pocit, že informace na vašich stránkách jsou sice do jisté míry zajímavé, avšak v řadě konkrétních tvrzení nepravdivé.

Neztrácejte čas s těmi, kteří nerozpoznali příležitost světelné evoluce

Jakou ještě další příležitost by tito lidé chtěli dostat? Když dostali šanci přímo nahlédnout na stránky, které věrně popisují současný vývoj na Zemi? A když jejich nitro jim neumožní tváří v tvář setkání se s pravdou tuto pravdu rozpoznat? Začít ji respektovat a vnášet do svých životů?

 

S těmito lidmi neztrácejte čas, je to zbytečné plýtvání energiemi, úsilím a drahocenným časem. Pomáhat potřebují v současné době především ti, kteří uchopili příležitost čistého světelného duchovního vzestupu naplno. Kteří napínají všechny své síly, aby se na cestu světelného vzestupu napřed dostali a poté se tam udrželi. Kteří právě takovou cestu považují za cíl, ke kterému ve svém životě směřovali. A na jehož uskutečnění jsou odhodláni pracovat po zbytek svého života. To je z mého pohledu vše ke karmické situaci.“

 

Drtivá celoplanetární katastrofa není na pořadu dne

Planeta Země: „Ne náhodou běžel v předcházejících dnech v televizi katastrofický film „2012“. Z mého pohledu popsal tento film situaci, která již mnohokrát v nejrůznějších obměnách zde na Zemi v dávné minulosti nastala. Mělo by to být pro lidstvo důrazné varování, že katastrofy často přicházejí ze dne na den, mnohdy dokonce z hodiny na hodinu. A předtím se ohlašují dílčími varovnými příznaky, které jsou vedoucími institucemi na Zemi často přehlíženy, opomíjeny, nebo dokonce záměrně zakrývány. Aby prý nenastala zbytečná panika. Zatímco ti „nejlepší“ si potají staví dokonalé úkryty a připravují se na všechno. A obyčejným lidem nedají šanci cokoliv zásadního v posledních týdnech svého života udělat.

 

V současné době není drtivá celoplanetární katastrofa na pořadu dne. Protože taková katastrofa se obvykle již týdny předem ohlašuje varovnými signály, že něco závažného se děje. Varovné náznaky zde na Zemi máme, ale zatím ne akutního katastrofického rázu. To však neznamená, že všichni lidé jsou v bezpečí.

 

Lidé na světelné cestě jsou v bezpečí tam, kam je postavil vývoj

Každý, kdo se dokázal dostat na vzestupnou světelnou cestu je v bezpečí tam, kam jej v tomto životě postavila Karma a jeho dosavadní osobní vývoj. Zvýšené riziko však představuje v tomto období odjezd z jakýchkoliv důvodů na karmicky silně zatížené místo v jiné oblasti Země, a to ať už z důvodu rekreace nebo vynucené pracovní cesty.

Ano právě v poslední době ses s podobným záměrem setkal, když se tě mladý muž zeptal na názor, jestli je v pořádku, když plánuje za pár týdnů odjet na dva měsíce do oblasti Thajska. Něco takového je čirým nerozumem. V paměti přece ještě máme právě dílčí katastrofu v oblasti Indonésie, ke které došlo na Vánoce 2004.  A přestože šlo tehdy o vlnu tsunami vysokou pouhých deset metrů, zahynulo na 300 tisíc lidí, mezi nimi i řada těch, kteří tam trávili své prázdniny. Právě oblast tzv. Indočíny odpovídající zhruba poloostrovu Zadní Indie, kam patří Vietnam, Laos, Kambodža, Thajsko a část Indonésie, totiž patří ke karmicky nejvíce zatíženým oblastem na Zemi. (Poznámka: Detailní informace o tom byly v článku 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj.)
 

V některých obdobích je nanejvýše důležité zachovat si obezřetnost a zbytečně neriskovat, není-li to životně nutné. A dlouhodobý pobyt v karmicky extrémně zatížené oblasti právě takovým rizikem je.

 

Nejezděte zbytečně na místa, kde nemáte v této době co dělat

Samozřejmě, nemusí se přece zrovna nic stát. Anebo se naopak stane a pak už je těžké něco změnit. I čistý člověk se může pobytem na nevhodném místě v nevhodnou dobu nachomýtnout ke karmickému vybití kolektivní karmy daného místa nebo daného národa dílčí katastrofou. Přitom rozsah takové katastrofy může být obrovský. (Poznámka: Konkrétní příklady viz článek 39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit.)

A je v tuto chvíli jedno, že tam nebydlí, že k tomu národu vůbec nepatří. Situace si i na něm vyžádá mnohdy tu nejvyšší daň. A právě v tomto období probíhajícího zlomu je něco takového daleko pravděpodobnější než v klidových obdobích.

 

Takže buďte opatrní. Nejezděte zbytečně na místa, kde nemáte v tu chvíli co dělat. A přitom jde u vás jen o touhu něco nového zažít. V tomto období je to nebezpečné více než kdy jindy.“


Období zimního Slunovratu dává příležitost k zásadnímu zlomu ve vývoji

Prvotní jsoucno: „Je to už rok času, co jsme spolu poprvé a zatím naposledy komunikovali. Tehdy jsem řeklo, že zatímco po většinu času setrvávám v klidu a jakémsi polospánku, pouze čas od času se probouzím jako síla, jejímž úkolem je vyslat další zásadní impuls k celkové změně vývoje. (Poznámka: Viz článek A10. Sestup Nové Karmy do hmoty právě probíhá.) Před rokem to vypadalo, že žádného dalšího impulsu již nebude z mé strany potřeba. Přesto jsem bylo znovu probuzeno.

Ano, toto období Slunovratu 2012 dává příležitost k zásadnímu zlomu ve vývoji. Takový zlom může vždy proběhnout dvěma způsoby – buď drtivou hmotnou katastrofou, nebo zásadním zvratem v duchovním pozadí celkového vývoje. Není náhodou, že mnohé dávné legendy udávají datum 21.12.2012 jako konec určité éry a začátek zcela nového období. Mnozí si to automaticky vysvětlují jako okamžik drtivé katastrofy. A záměrně pak rozšiřují nepravdivé, ale z jejich pohledu zaručené informace, co všechno se tento den stane. A jak se má běžný člověk proti tomu uchránit.

Nahromaděná energie nového vývoje se má přeměnit v novou kvalitu

Co tedy skutečně vnímám po svém probuzení já, a co by se mělo dít? Nahromaděná energie dosavadního vývoje a zejména pomoc, kterou vývoji poskytlo nalezení cesty čistého světelného ničím neomezeného vzestupu, se má v tomto období přetvořit v něco zcela nového. Jak se říká, je potřeba přeměnit nahromaděnou kvantitu ve zcela novou kvalitu.

 

To je jeden z obecných zákonů vývoje, který vždy platil a bude platit i nadále. Tento princip však není výplodem marxismu, který jej přijal za jednu ze svých hlavních tezí. Jde o zásadu univerzálně platnou, která zde byla před marxismem i komunismem, a bude tady i po nich.

Takže situace je skutečně již připravená na změnu, dokonce na zásadní zvrat ve vývoji. Ke změně však obvykle nedochází jednorázově právě v onen kritický den. Změna v duchovním pozadí světa bývá rozložena na období zhruba jeden až dva měsíce před i po kritickém datu. Do kritického data stále ještě zbývá řada dnů a za tu dobu se ještě může mnohé změnit. V současné době stále ještě pokračuje hromadění kvantity a ke startu zásadní změny stále ještě nedošlo.

Lidé na světelné cestě, Planeta i Příroda stále pokračují v karmické očistě

Lidé na světelné cestě pokračují vytrvale ve své karmické očistě. Nesmírně důležité je, že se současně čistí i Planeta a pozemská Příroda. Čistí se i Sluneční soustava a celý Vesmír. Právě na tom, kam se tuto očistu podaří v následujících dnech dotáhnout, závisí, jaké změny v tomto období proběhnou.

 

Na tento zlom už naštěstí nemají vliv rozšiřované informace o údajném odchodu lidstva nebo jeho nejvyspělejší části do nehmotné duchovní úrovně. Na tento zlom už nemají vliv ani jakékoliv další pokusy ovlivnit prostřednictvím magie globální vývoj na Zemi. Směr cesty je již jednoznačně dán a závisí teď už pouze na tom, jaké celkové množství pozitivní energie se podaří novému vývoji přirozeným způsobem vytvořit a jak zásadní poté budou celkové změny, které v tomto období proběhnou.

Dojde už ke změně karmických poměrů ve hmotné rovině?

Také můj impuls a můj energetický příspěvek napomůže zásadní změně.

 

Z mého pohledu by mělo konečně dojít ke změně karmických poměrů ve hmotné rovině vašeho světa. Konečně by mělo dojít k tomu, že ti jednotlivci, kteří se nejvíce snaží veřejným způsobem tlačit celkový vývoj na temnou stezku, začnou dostávat zásadní varovné signály, že něco je na jejich cestě úplně špatně. A poté že začnou být i zastavováni, pokud nebudou na přicházející výstražné impulsy dostatečně urgentně reagovat. Právě toto by měla být zásadní změna, která se v tomto období chystá.

 

Bude už fungovat možnost zásahů světelných energií přímo do struktury hmoty?

Jakmile Nová Karma začne ve hmotě naplno fungovat, dalším bezprostředně následujícím bodem bude možnost energií čistého světelného vzestupu začít napravovat zásadní vyhrocené vady a rozpory ve vývoji přímo zásahem do hmotných struktur. Tedy to, o čem jste již několikrát na vašich stránkách diskutovali ve smyslu: Kdy to bude, proč to ještě není, když už by to přece energie měly být schopny dosáhnout. Právě toto je mimořádně důležitý bod, který nejvíce přispěje k provedení zásadních změn ve vývoji.

 

Podstatné je, že celkový vývoj na Zemi teď drží pevně ve svých rukou systémy Spojených Sil Světla, Karmy, Planety, Slunce, Vesmíru a různých úrovní Přírody, a také lidé na vzestupné světelné cestě. Naopak ti, co jdou opačným směrem k Temnu, již nemohou tento nastartovaný nový vývoj zvrátit.“


Nový vývoj začíná přinášet své první plody

Světelná Sféra vedoucí Nový vývoj: „Já jsem byla tím článkem, kdo dal impuls, abyste se záměrně k takovéto duchovní komunikaci dostali. Protože lidé čekají na informace. Čekají na to, že i z vašich stránek vyjde určitý impuls k novému vývoji. Lidé se potřebují zorientovat v záplavě katastrofických vizí a nejrůznějších pokřivených informací. Proto bylo důležité podívat se na současný stav vývoje i z nadhledu Nové duchovní cesty.

 

Z mého pohledu je toto období završením prvních dvanácti let od zahájení nové cesty lidstva v novém tisíciletí. Základy k této cestě byly položeny v dubnu 1999. Později, v roce 2000, se k této cestě přidala také samotná planeta Země, pozemská Příroda a Vesmír – Kosmické vědomí. Tento nový vývoj začíná přinášet své první plody. A právě v tomto období následujících dnů a týdnů by mělo dojít k první větší sklizni.

 

(Poznámka: O dosavadních výsledcích nového vývoje na Zemi bylo více uvedeno v článcích  41A. Soupeření mezi Světlem a Temnem v duchovním pozadí světa spěje ke zlomu, 43C. Nový vývoj již jednoznačně prokázal svoji užitečnost, 43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou, U4. Zásadní rozdíly Nové duchovní cesty a Staré duchovní cesty, U5. Jaké zcela nové a naprosto odlišné informace Nová cesta poskytuje?, U6. Jaké jsou výhody a možnosti na Nové duchovní cestě? )

Ve zcela novém typu vývoje nevidí nikdo do budoucnosti

Nechme se však překvapit. Do budoucnosti vidí jen magie. A i ta pouze v typických situacích, které již ve vývoji vícekrát proběhly. Ve zcela novém typu vývoje nevidí do budoucnosti nikdo. Ani ten nejvyspělejší mág. Jeho případné vize nejsou tím, co se bude skutečně dít. Ale maximálně tím, kam by vývoj mohl dospět, kdyby se pokračovalo postaru.

 

Již více než 12 let zde na Zemi běží nový vývoj. Tento vývoj postupně přináší jednu zásadní změnu za druhou. Nejprve to logicky byly změny v duchovním pozadí tohoto světa. Protože duchovní pozadí je ve vývoji každého celku vždy prvotní. Aby teprve poté mohlo s určitým časovým odstupem dojít i na zásadní změny ve hmotě.

 

Mnoho lidí v dnešní době vnímá, že se v pozadí světa něco děje. Že zásadní změna vývoje je na spadnutí. Nechme se překvapit, jak velká změna to nakonec bude.“


Toto téma pokračuje třetí částí  A25. Kam směřuje svět a lidstvo na konci roku 2012 – část III, která obsahuje duchovní komunikace Petry Novákové.

© Jiří Novák, prosinec 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 182
  • 19
  • 13
  • 15
  • 17

Celkový počet hlasů: 246