Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VI: 70 - 79 | 72C. Jak funguje nevědomá karmická očista?

72C. Jak funguje nevědomá karmická očista?

Jiří Novák Vloženo 16.5.2015
Jiří Novák

Text připravila k publikování a vložila na web Marie Mejdrová


Samotná kvalitní výživa nestačí. Podíl z přijímané výživy, který tělo skutečně využije. Jak přesně formulovat otázky na Přírodu? Jaké mohou být důvody vnitřní ztráty živin? Každá akutní zdravotní situace má příčinu v duchovním pozadí. Medicína přece nemusí hned řezat. Zdroje dalších nepříznivých vlivů na člověka – šperky, oblečení, piercing, tetování. Vnější výživa. Výživa domácích zvířátek. Kdy se člověku otevírá možnost aktivně měnit tento svět? Každodenní rozhodování podle situace TADY a TEĎ. Být otevřený novému. Nevědomá podoba karmické očisty. Dnešní systém NDC je již pevný a stabilní. Dva pevné opěrné body nevědomé světelné cesty. Krok za krokem překonávat těžkosti. Upevňování základního uzemnění systému NDC.

Samotná kvalitní výživa nestačí

Kdysi jsem si myslel, že správná výživa dokáže všechno. Ale u některých jednotlivců se ukázalo, že kvalitní výživa nestačí. Že je ještě cosi v pozadí jejich bytosti, co správné využití výživy tělem může částečně nebo zcela blokovat. Až později, když se mi otevřela duchovní cesta, aniž bych ji vlastně hledal, jsem začal poznávat, že člověk má své karmické zatížení z minulých životů. A také zatížení z tohoto života – události, kterými prošel, nevhodná spojení, která na sebe navázal, zásadní chyby a přehmaty, které udělal. Případně také neviditelné vysávací struktury od bytostí ve svém okolí. Parazitování na sobě, které na sebe dobrovolně přijal a i nadále to toleruje.

Na NDC se snažíme lidem předávat informace, že výživa je pouze jednou ze tří základních nožiček vzestupné světelné cesty. K výživě blížící se požadovanému optimu pro konkrétního člověka ještě potřebujeme dodat pravidelnou péči o naše čakry a náš energetický systém, a to každodenním cvičením Pěti Tibeťanů. A třetí nožičkou je vyhýbání se všemu, co světelný vzestup blokuje. A to jsou nejen různá zasvěcení, učení, semináře, knihy v rámci Staré duchovní cesty. To jsou také potraviny zanesené temnými vlivy. A to je také parazitování na své bytosti, které jsme doposud tolerovali.

Může se zdát snadné dostat se a stabilně se udržet na vzestupné světelné cestě. Ale pro mnohé to vůbec není jednoduché, jak jsem opakovaně vysvětloval na těchto webových stránkách. Potřebujeme tři základní opěrné body a pak teprve to může komplexně fungovat.

 

Podíl z přijímané výživy, který tělo skutečně využije

Důležitým bodem v otázce posuzování výživy určitého člověka je zjistit nejen jaké procento živin člověk denně přijímá ve srovnání se svým optimem. Ale také zjistit, jaké množství přijaté stravy zvnějšku bytost člověka skutečně využije pro sebe.

Důležité je přesně formulovat otázky na Přírodu, od které dostávám odpovědi. Například:
Jaké procento výživy dostává člověk zvnějšku do těla vůči svému optimu (průměr za celý týden nebo stav dnešního dne, stav včerejšího dne, atd.)?
Dostanu třeba odpověď 58 %.

Druhá otázka:
Jaké procento výživy vůči svému optimu bytost člověka skutečně využívá pro sebe (opět průměr za celý týden nebo stav dnešního dne, stav včerejšího dne, atd.)?
Odpověď může být třeba 51 %.

Srovnáním obou čísel dostáváme, že ne vše, co člověk do sebe dostává, jeho bytost skutečně využije pro sebe. V tomto případě je rozdíl obou čísel 7 %, toto množství se tedy kamsi ztrácí. Optimální rozdíl obou čísel je kolem 0,1 %, což představuje běžné ztráty při přenosu a zpracování živin. Jakákoliv vyšší hodnota rozdílu představuje nevyrovnanost, anomálii, kterou je vhodné řešit.

Je důležité uvědomit si, že jakmile k něčemu takovému dochází, je to výrazný náznak k tomu, aby člověk se sebou, se svým životem něco konečně udělat. Aby začal řešit skryté příčiny této situace.

Ještě poznamenávám, že tytéž otázky je možné položit pro dílčí složky výživy: Například jak to vypadá u bílkovin, u vitamínů a minerálů, u mastných omega-3 kyselin, atd.
 

Jaké mohou být důvody vnitřní ztráty živin?

  • Silné energetické parazitování ze strany určité bytosti nebo systému, odebírání energie i hmotných živin transformovaných do podoby energií.

Příklad: Při detailním vyšetření toho člověka mohu konkrétně vnímat, že z jeho nitra vede neviditelná hadice, kterou určitá bytost či systém čerpají pro sebe energie i živiny transformované do podoby energií. Totéž lze obvykle zjistit náhledem do Vnitřního duchovního centra bytosti. Uvnitř je patrný vetřelec nebo dokonce několik vetřelců, kteří na člověku parazitují a okrádají jej o energie. Tím parazitujícím objektem může být konkrétní bytost v blízkosti toho člověka – dokonce i životní partner, rodič, vlastní dítě, známý, spolupracovník, nebo jiný člověk, se kterým dotyčný absolvoval určitou duchovní akci (např. společnou meditaci, zasvěcení, rituál rodinných konstelací, regresi do minulosti).

 

  • Jiné duchovní bloky vázané na minulost.

Například: V důsledku dlouhodobého zneužívání magie a parazitování na druhých bytostech je uvnitř člověka otevřena aktivní nepříznivá karmická vazba, která vyvolává ztrátu vnitřní energie. Tlačí to člověka k tomu, aby situaci začal řešit. Aby se vzdával magie z minulosti, která může být částečně otevřená. Aby se vzdal jakéhokoliv dalšího manipulování s druhými bytostmi, s přírodou, planetou Zemí, atd. A aby tuto ochotu vzdát se vnitřních tendencí manipulovat potvrdil také ve svých hmotných rozhodnutích, postojích, v konkrétním jednání ve hmotné rovině planety.

 

  • Dlouhodobý zánět v těle a jiné vleklé zdravotní problémy, nebo neobvyklé anomálie. Na udržení tohoto problému v určitých mezích se spotřebovává velká část přijatých živin. Živin však není dostatek na to, aby se problém začal řešit. Nezačne-li se včas řešit duchovní pozadí problému, zdravotní problém se může postupně zhoršovat.

Příklad: Před řadou let jsem řešil případ člověka, který měl sice zvnějšku optimální výživu, ale s jeho problémem se nic nedělo. Výživa v dané situaci na řešení problému nestačila. Tehdy jsem zjistil, že člověk utrpěl v minulosti vážnou autonehodu. V důsledku toho byl jeho systém metabolismu narušen a jakýsi vnitřní blok bránil využití živin. Tehdy jsem ještě nebyl na duchovní cestě a nedokázal jsem s tím nic udělat. Protože do duchovního pozadí problému jsem neviděl. Skutečné pozadí problému by bylo možné rozpoznat detailním vyšetřením čaker člověka a funkčnosti jeho energetického systému. Náznaky a okolnosti v životě mne postupně dovedly k tomu, že jsem se s čakrami naučil pracovat.

Jiný příklad: Člověk může trpět zvýšeným množstvím parazitů, například nepříznivých kvasinek, ve svém zažívacím ústrojí. V důsledku toho nemůže konzumovat některé běžné formy potravin. U někoho to mohou být jakékoliv výrobky z mouky, cukru, u jiného třeba nevhodně kombinované syrové ovoce, někdy i syrová zelenina atd. A duchovní pozadí takové situace? Parazitují na něm jiné organismy. Důvodem často bývá jeho karmická situace – masivně parazitoval na jiných bytostech v minulých existencích. Ani v tomto životě to příliš nevylepšil, protože místo vyrovnání se do středu přešel do opačného extrému – nechává na sobě dobrovolně parazitovat jiné bytosti ze svého okolí, životního partnera, vlastní dospělou dceru, syna, atd. A protože souhlasné energie se přitahují, nemůže se kvasinek uvnitř sebe zbavit do té doby, než výrazně posune k vyřešení svůj duchovní problém z minulosti i ze současnosti.

 

  • Nepříznivé doprovodné bioenergie ve stravě, organické a neorganické živiny.

Lidé usilující o zdravou výživu, nebo dokonce o tzv. živou stravu, často konzumují polotovary, do kterých se při procesu zpracování dostalo výrazné procento temných levotočivých bioenergií. Organismus člověka ovšem někdy odmítá potraviny s výrazným procentem temných bioenergií přijmout. Výsledkem jsou zažívací problémy, nepříznivé pocity v oblasti břicha. Řešením je více pozornosti věnované energetické čistotě potravin.
Více o tom je v textech  
22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I, 23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II, 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě  a  58A. Rizika vitariánství – část I,  58B. Živá strava a vitariánství,  58C. Co je zásadní při posuzování „živosti“ potraviny?,  58D. Rizika vitariánství – část II, 58E. Rizika vitariánství – část III,  58F. Přirozená živá strava - hlubší zamyšlení,  Jak zjišťovat dotazem na Přírodu úroveň pravdivosti knihy a čistoty potravin?, Zjišťování kvality své výživy vůči osobnímu optimu

 

  • Silně zanesené či již poškozené zažívací ústrojí – tělo proto nedokáže živiny správně a beze zbytku vstřebat. Problém se zhoršuje, když tělo již nedokáže odvést účinně ven všechny odpadové a toxické látky.

Vnitřní sliznice zažívací ústrojí běžně se stravujícího člověka bývá mnohdy pokryta nánosem, povlakem, který brání využití živin a jejich vstřebání ze střeva do krevního oběhu. Důležitá je hmotná detoxikace organismu. Nikoliv však hladovkou nebo umělým klystýrem (pro který se někdy používá název hydrocolon terapie).

Nejšetrnějším způsobem pro tělo je detoxikace stravou, pravidelnou konzumací syrového ovoce a syrové zeleniny, přijímáním zvýšeného množství vlákniny ve stravě, čerstvými ovocnými a zeleninovými šťávami.
 

Každá akutní zdravotní situace má příčinu v duchovním pozadí

Důležité je uvědomit si, že např. žlučníkový záchvat má v tu chvíli své duchovní pozadí – obnažení vrstev s nepříznivou situací, se silným duchovním útokem, nebo útok v reálném čase zvenčí. Řešením takové situace tedy nemusí být vždy nutně okamžitý operativní hmotný zákrok. Někdy může situaci srovnat i energetický duchovní zákrok. Energetická očista, dodání tělu čistých pravotočivých energií ve formě stravy nebo čistých potravinových doplňků. To vše je pak důležité potvrdit trvalou změnou svého přístupu k životu, k péči o své zdraví.

Jak se říká: Jedna vlaštovka ještě jaro nedělá. Ale rozhodnutí, soustavná změna v přístupu k životu, ke stravě, k péči o sebe, to může ve svých důsledcích vyvolat zásadní změnu zdraví.
 

Medicína přece nemusí hned řezat

Když přijdete k lékaři s problematickým žlučníkem, často řekne: Vyřízneme to, to dnes není problém. Uděláme to laparoskopicky, je to jednoduchá operace. Jenže až ho necháte vyříznout, ten žlučník už tam nebude a za normální situace nikdy nedoroste. Člověk už bude definitivně bez toho orgánu a přitom v éterické podobě, ze které se přenášejí bolesti do vědomí, tam ten orgán stále bude. A ještě dlouho může bolet, přestože už dávno bude hmotně nefunkční. Duchovní příčiny daného problému totiž nebudou vyřešeny, takže ani neodpadne důvod, aby z éterického žlučníku přestala probudit bolest jako příznak problému. Dotyčný orgán, přestože už tam na hmotné úrovni není, pak mnohdy člověka i nadále „bolí“. I po vyříznutí orgánu se stejně budete muset chtě nechtě jednoho dne dobrat k duchovní příčině problému a tu vyřešit.

Příklad: Ze zprávy od jednoho člověka, který prochází soustavnou karmickou očistou: „Včera ráno křeče v břiše, opakované pobolívání na místě žlučníku, který byl již dříve vyoperován. Dále pobolívání v krku, zduřelá místa po dříve vyoperovaných krčních mandlích.“

Předchozí slova naznačují, že u toho člověka se začala obnažovat původního duchovní příčina, kvůli které začal mít problémy se žlučníkem a s mandlemi.

Nechat si vyříznout orgán je akt skutečně poslední nouze. Něco jiného je úraz, zlomená noha. Tam je medicíny akutně potřeba, aby srovnala kosti a zajistila potřebné.

Zničený žlučník, to je přece dost urgentní náznak, že s energiemi a stravou to ten člověk nemá dlouhodobě v pořádku – minerálky, pečivo, maso, výrazně zatemněné potraviny a navíc třeba ještě opakované prožívání silných stresů, atd. Na první místo potřebujete dát světelnou čistotu, čisté pravotočivé energie, dostatek čisté syrové stravy. To je ta hlavní zásada. Pouhým vyříznutím orgánu se problém na čas odloží, jakoby zaklidí, ale kompletně se nedořeší.

Přitom zásadně nemusí vadit, když si dáte něco vařeného, pokud je to z čistých zdrojů. Vadí však zásadně, když použijete temné zdroje, ať už syrové nebo vařené.

V čem může spočívat např. problém s játry? Játra čistí, filtrují. A to nejen hmotný odpad, ale také a možná především nevhodné temné energie. Další věc – člověk na NDC je vůči všem temným vlivům mnohem citlivější. Daleko více to vnímá. A špatné vlivy na něj mnohem silněji a razantněji působí.

Obdobná témata jsme detailně probírali např. v článcích A34. Odstranění prsních žláz jako údajná prevence rakoviny? I, A35. Odstranění prsních žláz jako údajná prevence rakoviny? II, A36. Odstranění prsních žláz jako údajná prevence rakoviny? III.

 

Zdroje dalších nepříznivých vlivů na člověka – šperky, oblečení, piercing, tetování

V této souvislosti připomínám, že i další hmotné záležitosti, kterými zasahujeme do svého těla, nosíme je, mají na nás zásadní duchovní vliv. Ať už jde např. o šperky, přívěšky, náramky, prsteny, piercing, tetování, také styl účesu, oblečení a obuvi. Nápisy na nich, temná loga. Různé nevhodné druhy masáží, léčiv, léčitelských zákroků, zdravotních pomůcek. Všemi těmito způsoby se můžeme dostávat vědomě i nevědomě pod stahující vlivy nesčetných duchovních i hmotných systémů a sil. Nechat se jimi inspirovat, ovládat a zneužívat.

Více o tom bylo např. v textech 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?,  30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody,  A13. Skrytá nebezpečí novodobých atlantských náramků,  A14. Diamantová voda, další magicky ovlivněné pitné vody a jejich skryté účinky,  A18. Egyptský magický kříž anch je veřejně protlačován do oblasti ochrany Přírody,  60D. Nech do sebe vstoupit Světlo – počátky duchovní komunikace,  63A. Temné vědomí – příběhy z minulosti IV,  O světelných vzorech čistoty a dokonalosti,  Hodnocení dalších umělých pomůcek a metod pro zdraví a vzestup,  Je možné použít orgonity místo menhirů ke stejnému účelu?,  Pomohou uměle vytvořené mandaly duchovnímu vzestupu nebo ne?   

 

Vnější výživa

Na obdobném principu jako vnitřní výživa funguje i výživa vnější – produkty péče o pokožku a vlasy, tělové a mycí přípravky, kosmetické výrobky. I tyto produkty by měly vyčistit, ozdravit a dodat všechny potřebné živiny, aby pleť jako vnější orgán těla měla stejně jako vnitřní orgány těla dostatek síly k regeneraci a obnově.

I u těchto výrobků by se procento hmotných složek, které mají čistý pravotočivý obal, mělo blížit co nejvíce optimu 100 %. Ovšem i v tomto případě to není v dnešním světě běžným pravidlem, ale naopak výjimkou. Je logické, že přijímáním výživových složek s čistými doprovodnými bioenergiemi orgány těla lépe regenerují a přirozeně se ozdravují. A to platí jak pro vnitřní orgány, tak také pro pleť. Navíc, přijímané čisté pravotočivé bioenergie podporují světelný vzestup člověka. Zatímco používání výrobků s nízkým procentem pravotočivých bioenergií člověka zanáší nepříznivými energiemi a tlačí jej k pádu.

Mám-li v pořádku vnitřní výživu, je proto vhodné uvažovat i o optimalizaci výživy vnější. Ne každý však má tuto zásadu. Někteří to dělají právě naopak – napřed pleť a pak teprve se postupně inspirují, aby zlepšili i vnitřní výživu. 

 

Výživa domácích zvířátek

A ještě jedna věc. Stanete-li se pokročilými na NDC, začne Vám najednou vadit, že jako vegetariáni třeba krmíte svá zvířátka masnými výrobky. Když vegetariánská rodina, tak se vším všudy. Také máme doma psa, krmíme ho ovšem syrovou zeleninou doplněnou vegetariánskými granulemi Ami Dog. Rád si dá i kousky ovoce. Protože vnímáme, že cokoliv, co souvisí s masem, už doma nemůžeme mít. Zatím však ještě nemám informace o tom, že by to takto fungovalo také v případě kočky, která je ještě více než pes považována za masožravce.

 

Kdy se člověku otevírá možnost aktivně měnit tento svět

Pokud nechceme jen přežívat v tomto zatemněném světě, ale chceme-li mít aktivní sílu ho postupně změnit, pak pravidelné cvičení Pěti Tibeťanů nestačí, potřebujeme i velice dobře vyladěnou výživu a důsledné vyhýbání se nepříznivým stahujícím vlivům.

Teprve při dostatečně vyladěné kombinaci těchto předpokladů neomezeného světelného vzestupu je možné se karmicky čistit do hloubky. Postupně se pak z nás obnažují i ty nejhorší temné nánosy z minulosti a máme možnost se z nich vyvázat a vyčistit. Jen poté dokážeme úspěšně a vytrvale procházet těžkými a mnohdy nepříjemnými zkouškami odolnosti vůči Temnu ve všech ohledech. Zkouškami pevnosti a stability ve Světle. Zkouškami naslouchání světelným impulsům a reagování na ně. V opačném případě v člověku zůstanou ty nejzávažnější karmické vrstvy uvnitř zablokovány, protože nemá dostatečnou vnitřní sílu na jejich zpracování a rozvázání. Nedokáže se vyladit na světelné energie potřebných frekvencí. A může se tak karmicky čistit jen od jednodušších přehmatů.

Drtivá většina jednotlivců na Zemi má na sobě velké množství nepříznivých energetických nánosů z minulosti. Našim úkolem je především dopracovat svoji karmickou očistu do určitého stupně. Chceme-li navíc plnit určité poslání vůči lidstvu, nejprve potřebujeme zapracovat na sobě, na své pevnosti a stabilitě. Na svých osobních úkolech. To je prvořadé. Teprve poté se postupně začne otevírat možnost pracovat na nějakém vyšším duchovním úkolu, na našem specifickém poslání vůči lidstvu. Včas nám přijdou náznaky, kudy jít dál, co nového můžeme dát svému okolí, světu, lidem. S jakým úkolem jsme na tento svět sestoupili, jaký světový duchovní úkol máme nyní předpoklady plnit. Nicméně, naše zkoušky tím nekončí, budeme dostávat další a další, abychom se učili a rozvíjeli se dál.

 

Každodenní rozhodování podle situace TADY a TEĎ

Chcete pomáhat světu? Napřed potřebujete pomoci sami sobě a své rodině se stabilizovat a očistit od nepříznivých vlivů. A mezitím začnou přicházet další impulsy. Budete procházet zkouškami. Energie Vás budou inspirovat, abyste se podle nich řídili. A do toho budete mít také řadu pochybností a rozumových úvah, jestli raději nemáte jít jinou cestou.

Důležité je jít krok za krokem dál. Rozmýšlet každý krok teď a tady, v tomto okamžiku. Ale ne zase přemýšlet tak, že u jednoho kroku budete chtít uvažovat ještě navíc krok desátý a dvacátý. A to Vás pak zablokuje, že zůstanete sedět a neuděláte nic. Například úvaha: Teď je tahle určitá možnost výborná, ale jak bude vypadat za 10 let? Když o tom budete dlouze přemýšlet, neuděláte nic. Podstatná přece je ta možnost, kterou volíte teď. Ano nebo ne. Další příležitosti se objeví podle toho, jak se rozhodnete dnes. Nemůžete přesně naplánovat cestu na 20 kroků dopředu.

Duchovní cesta není jako šachová partie, kde hráči plánují dopředu každý tah. My nevíme, co přesně bude. Ale vnímáme svým nitrem, co máme udělat teď. Rozhodujeme se podle současné situace. Nevíme dopředu, co bude zítra. A až přijde zítřek, podle přicházejících impulsů se budeme rozhodovat, co udělat zítra. Ale je zbytečné o tom uvažovat 10 let dopředu.

Chápete ten rozdíl? Duchovní rozhodování je jako interaktivní hra – vždy odráží existující situaci a přicházející příležitosti a reaguje na ně. Není však možné takto nalinkovat život na 10 let dopředu. Rozhodujeme se tady a teď. Co přesně bude zítra, to se teprve ukáže. Zítra se budeme rozhodovat podle nové situace, která do té doby vznikne. Není správné se již dnes pokoušet rozhodovat za zítřek.

 

Být otevřený novému

Na NDC se mnozí z Vás přesvědčili o tom, co to znamená být otevřený novému – novým informacím, změnám, novým postojům. Ti, kteří navštěvovali dříve řadu akcí Staré duchovní cesty, vědí, o čem hovořím. Najednou potřebovali vše odhodit, vzdát se toho, přijmout nové principy duchovní cesty a začít na sobě pracovat novým způsobem. Vy všichni, co jste dnes stabilní součástí NDC, jste to dokázali. Jste od počátku aktivními a vnímavými na své duchovní cestě. A zůstali jste jimi i nadále.

Nastala teď doba, aby se celý komplex NDC začal rozšiřovat i o další jednotlivce. Kteří vlastně žádnou duchovní cestu vědomě nehledají. Kteří jen hledají jiný styl života, chtějí být zdravější, mít den za dnem více energie, být pozitivní ve svém přístupu k životu, přitahovat ve svém životě příznivé události. A to vše si zajistit čistým přirozeným způsobem bez magie, bez zneužívání druhých, bez parazitování na jejich energiích. A navíc s ochotou měnit sám sebe, své každodenní návyky, postupně opouštět své zlozvyky.

Bez motivace být den za dnem čistějším, vyrovnanějším, zdravějším, to však nejde. I tito lidé potřebují být v životě vysoce aktivní ve snaze stále na sobě pracovat, den za dnem se lepšit ve svém přístupu. A za těchto předpokladů i u nich může probíhat pomalá a postupná karmická očista, ovšem poněkud jiným způsobem. Ze své dílčí minulé karmy se mohou vyvazovat překonáváním každodenních problémů, touhou a ochotou jít dál, pokračovat v nastoupené cestě, nenechat se odradit. Neuhnout, neslevit z etických pravidel ve svém životě ani v nejtěžších okamžicích.

 

Nevědomá podoba karmické očisty

Někteří z nás prvních, co byli u zrodu NDC, jsme vlastně napřed fungovali právě v této nevědomé podobě karmické očisty. Teprve postupně jsme se něco dozvídali o karmě. Přesto jsme se čistili. Zpočátku jsme dělali vše, co bylo veřejně doporučováno. A dnes už víme, že mnohé z toho ke světelné cestě nevedlo. Přinášelo nám to v životě rozpory, těžkosti. Poučovali jsme se postupně a nebylo to jednoduché. Náznaky a urgentními impulsy jsme postupně byli tlačeni opouštět ty a ty metody Staré duchovní cesty, které jsme na doporučení začali dříve používat.

Mnohdy to bylo bolestné, nepochopitelné. Nerozuměli jsme tomu, proč to najednou vadí. Ale nepříznivé události nás tlačily dopředu. To byl nejlepší způsob, jak nás dovést k jiným návykům. Tato forma částečně nevědomé duchovní cesty a karmické očisty bývá nejen dost pomalá, ale také hlavně často nepříjemná.

Šlo to zpočátku pomalu a přinášelo to mnohé problémy v životě. Novým lidem teď říkám, že tu cestu, kterou my jsme dokázali urazit vzhůru za prvních deset let, je teď možné při zcela vědomém přístupu urazit za jediný měsíc. Původním záměrem některých z nás vůbec nebylo hledat nějakou duchovní cestu. Vůbec jsme o tom nic nevěděli. A ona se nám pak sama otevřela, když jsme dostatečně změnili svůj přístup k životu. A to se může začít v dnešní době dít i druhým lidem, pokud jsou na to okolnostmi svých životů dostatečně připraveni.

U mne mělo otevření duchovní cesty za následek počátek vnímání energií, zásadní změnu v pohledu na sebe, na svůj život, na svět. A teprve to mne dovedlo k hledání komplexního duchovního pohledu na svět. Až později se k nám začali přidávat další lidé, kteří už světelný vzestup hledali dříve, ale do té doby nevhodnými způsoby.
 

Dnešní systém NDC je již pevný a stabilní

Podstatné je, že dnešní systém NDC je stabilní, pevný. Už dokáže odolávat útokům mágů, i snahám bytostí jiných mimozemských civilizací zastavit nás na naší cestě. O tom všem jsme psali více v článcích na našem webu. NDC dnes představuje sílu jednoznačně podporovanou Přírodou, Planetou, Vesmírem, anděly Dhyany, atd. Což má zpětně podstatný vliv na jednotlivce upřímně a vytrvale usilující o světelný vzestup.

My všichni, co jsme dnes součástí NDC, se karmicky čistíme vědomě. V mnoha situacích je to jednodušší, rychlejší. A pokud neděláme zásadní chyby, neuhýbáme ze své cesty, neslevujeme z etiky a čistoty myšlenek, slov a činů, nemusí nám to do života přinášet zásadní těžkosti a problémy. Máme k dispozici dostatek nových informací. Už víme, čemu je důležité se vyhýbat, abychom neměli v životě těžkosti. Určitě je to vhodnější způsob karmické očisty. Rychleji jdeme nahoru, mnohým se znatelně rozvíjí duchovní vnímání, atd.

 

Dva pevné opěrné body nevědomé světelné cesty

Dnes jsou i další lidé připraveni na to, aby se jim samovolně otevřela cesta světelného vzestupu, aniž by o to usilovali. Logicky to nebudou ti, co jsou roky spojení se stahujícími metodami, principy a učeními Staré duchovní cesty. Budou to ti, kteří jsou relativně vnitřně velmi čistí. Navíc ze tří opěrných bodů vzestupné světelné cesty mají alespoň dva naprosto pevné a třetí se pokoušejí nahrazovat něčím jiným, co není temné. A co také přináší dílčí pokrok, i když třeba ne takový, jako pravidelné cvičení Pěti Tibeťanů.

Konzumují na pozemské poměry vysoce kvalitní výživu. Nepodvádějí, jejich záměrem je pomáhat lidem. Je jim vlastní postoj na sobě den za dnem pracovat. Cvičí, sportují, jsou dostatečně tělesně aktivní, zdraví. A to, že doposud žádnou duchovní cestu vědomě nehledali, může být jejich výhodou. Protože nejsou stahováni kontaktem s metodami, principy a učeními Staré duchovní cesty. Někteří z takových to mají usnadněné tím, že dříve byli součástí Přírody, byli přírodními anděly, anděly Dhyany. Neprožili třeba v tomto světě stovky a tisíce zrození, takže jejich celkové karmické zatížení z tohoto hmotného světa je relativně malé.

Takže kdybyste chtěli hledat další potenciální osoby, které jsou připravené stát se součástí NDC, nebudete je hledat ve skupině těch, co propagují metody Staré cesty a chodí na různé duchovní přednášky, cvičení, zasvěcení. Naopak je budete hledat mezi těmi, co o Staré duchovní cestě (prakticky) nic nevědí. Pokud jsou poctiví, nepodvádějí, tak jeden jejich opěrný bod je pevný. Nemají na sobě temné nánosy z tohoto života. Důsledkem toho také je, že snáze odolávají pokusům o ovládání ze strany příbuzných, partnerů a dalších jedinců v blízkosti. Samozřejmě, nejde o všechny, protože někteří mohou hrát temné počítačové hry, mají zatemněného životního partnera, vybírají si zatemněné potraviny apod.

Ale pokud je člověk v tomto životě vnitřně eticky dostatečně čistý, neovládnutý a zároveň neparazitující, a ještě má navíc mimořádně pevný druhý opěrný bod, tedy vysoce kvalitní výživu, tak už jsou to dva dost pevné body. A i když třeba necvičí denně Pět Tibeťanů, ale místo toho se věnuje jiné běžné normální aktivitě (tedy ne jóga, ne bojové umění, ne taiči, ne třeba vzývání Ježíše Krista, jak vysvětlovala jedna vegetariánka, se kterou jsem se setkal), pak má dva pevné opěrné body a relativní čistota čaker může stačit i bez cvičení Pěti Tibeťanů na to, aby takový člověk postoupil dále.

Je-li příjem čistých pravotočivých bioenergií u člověka stabilně mimořádný, pak se denně čistí a rovná do optima jeho nitro. Takový člověk se vnitřně mění, stává se vnímavějším, vnitřně čistějším. Postupně se takto snáze dokáže vyrovnat se svými zlozvyky. Někteří jsou připraveni na to, aby se stali součástí Přírody úrovní své vnitřní vyladěnosti a harmonie, a aby se jim otevřel systém NDC. K čemuž dochází až při překročení hranice vyladěnosti 95 % vůči optimu toho člověka.

 

Krok za krokem překonávat těžkosti

Takto se NDC v jistém smyslu vrací ke svým začátkům. Kdy se první lidé stávali součástí NDC, o karmické očistě nic nevěděli, proto postupovali pomalu, krůček za krůčkem překonávali těžkosti, které je postupně potkávaly.

Podobně pomalu, jako my první na začátku, budou zřejmě postupovat tito noví lidé. Nikoho nebudou žádat o kontrolu a pomoc s karmickou očistou. Budou sami krůček po krůčku překonávat problémy a těžkosti, které jim život přinese. A tím vším se bude řešit krok za krokem i jejich karmická očista. Jednoho dne třeba najdou cestu k našim stránkám, nebo ke knihám, které budou postupně vydány. A dostanou se i ke cvičení Pěti Tibeťanů.

 

Upevňování základního uzemnění systému NDC

Tento proces otevírání NDC pro další připravené jednotlivce se již začal rozšiřovat po celém světě. To má a jistě bude mít i do budoucna obrovský vliv na celkové fungování a celkovou stabilitu systému NDC.

Systém NDC má nyní stovky lidí hodně frekvenčně nahoře, ty, kteří den za dnem vědomě aktivně pracují na svém světelném vzestupu. A kteří tímto soustavným posilováním světelných základů své bytosti neustále zvyšují svou celkovou vnitřní harmonii a frekvenčně pak dosahují velmi vysoko. A takto zároveň tlačí samotné čelo NDC ke stále vyšším frekvencím. A teď přibývají navíc další desítky tisíc relativně čistých jednotlivců dole tvořící samotnou základnu. Pevné základní uzemnění.
 

© Jiří Novák, květen 2015

    www.novaduchovnicesta.cz

© Jiří Novák, květen 2015
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 198
  • 26
  • 24
  • 23
  • 26

Celkový počet hlasů: 297