Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články III: 40 - 49 | 41A. Soupeření mezi Světlem a Temnem v duchovním pozadí světa spěje ke zlomu

41A. Soupeření mezi Světlem a Temnem v duchovním pozadí světa spěje ke zlomu

Jiří Novák Vloženo 20.3.2011
Jiří Novák

V tomto období se rozhoduje o dalším směru vývoje našeho světa. Složení obou vyhrocených stran se během vývoje mění. Aktivní používání magie činí pád člověka ve Světle nezvratným. Lépe je na tom dnes člověk, který cestu k magii nenašel. Rozdíl mezi Světlem a Temnem byl dříve rozmazán do neurčitosti. Až pohled z vyššího nadhledu dokáže identifikovat Světlo a Temno. Řada osob podporuje stranu Temna nevědomě. Někteří se ovšem hlásí k temným aktivitám zcela vědomě. Temná strana dnešního sporu se jednoznačně vymezila, její oporou jsou aktivní mágové. Také dnešní strana Světla se jasně vymezila. Setrvačnost dosavadního vývoje je obrovská, energeticky je náročné vývoj odklonit do jiného směru. Svévolné zásahy mágové vysvětlují jako pokyny Stvořitelů. Také minulost mágů je vysoce nepříznivá. Lidé na pozici neutrality skrytě podporují dosavadní starý vývoj.

V tomto období se rozhoduje o dalším směru vývoje našeho světa

Už v textu Každý magický zákrok je dnes neoprávněný - Otevřená výzva panu Luďku Kováčovi jsem uvedl, že ne náhodou právě v dnešní době dochází k otevřenému konfliktu na stránkách internetu mezi obhájci magie a mezi cestou čistého vzestupu, která naopak poukazuje na to, proč je potřeba magii v tomto světě definitivně vymýtit. A připomněl jsem, že podobné soupeření mezi stranou mágů a těmi, kteří zastávali čistý vzestup a propagovali spojení člověka s Přírodou, probíhal již v Atlantidě. A dokonce i vícekrát předtím v dávné minulosti. Ani v Atlantidě jsme v tomto střetu neuhnuli, nebyli jsme však dostatečně silní. Také proto do tehdejšího světa sestoupila zkáza a už nebylo nikoho, kdo by ji zastavil.

Až dnešní podmínky a skryté možnosti neomezeného duchovního vzestupu člověka 2. typu dávají možnost otevřeně se proti magii postavit. V dnešní době se aktéři dávných bojů setkávají znovu – opět jsou tady dvě strany, mágové a proti nim ti, co prosazují cestu čistého vzestupu. I tentokrát strana mágů vyprovokovala boj na ostří nože a od samého počátku útočila proti našim veřejně sdělovaným informacím. Měli jsme opět dvě možnosti – buď se vzdát své cesty, zaleknout se výhrůžek magie a uhnout, zalézt do ústraní. To jsme však neudělali, naopak jsme se postavili proti těmto praktikám čelem. Výhodou je, že v sobě máme zkušenosti z mnoha podobných střetů a svojí karmickou očistou přicházíme postupně na to, jakých chyb je potřeba se dnes vyvarovat. Dnešní souboj má již jiné podmínky. A jeho pravidla už dnes neurčují mágové, ale samotná Příroda. Díky probuzení Planety a Přírody jsme získali ohromnou podporu, kterou magie nemá, nikdy neměla a již díky své podstatě mít nemůže.

Složení obou vyhrocených stran se během vývoje mění

Jak je to z hlediska vývoje a postavení se na tu či onu stranu? Je takový světelný či naopak temný postoj nevratný? Zkušenosti načerpané při karmické očistě mnoha lidských bytostí naznačují následující. Tyto dvě proti sobě stojící strany neměly vždy během historie stejné složení. Mnohé z těch, co v jednom životě stáli jasně a jednoznačně na straně Temna, dovedou podmínky nastavené při jiném zrození k tomu, aby naopak podporovali stranu Světla. A naopak – mnozí původně světelní pracovníci v určité fázi své cesty životem selžou, zapletou se s Temnem, přijmou temný úpis a zradou přejdou na druhou stranu. Takových přechodů tam či zpět byla v karmických očistách zaznamenána celá řada. Každému, pokud v něm stále ještě zůstává zbytek původní světelné jiskry, je v dalším zrození dána šance pochopit chyby, omyly i zrady, kterých se dopustil a přidat se znovu ke straně Světla.

Aktivní používání magie činí pád ve Světle nezvratným

Nevýhodou těch, co v tomto životě našli opět cestu k aktivnímu používání magie je to, že nedokázali zaregistrovat okamžik, kdy se magie dostala na jedno z předních míst v seznamu záležitostí, které síly Světla musí nutně z tohoto světa vytlačit, aby vůbec byla šance na pozitivní zvrat. Mágové povzbuzeni svojí mocí a pocitem, že jsou tady stále těmi prvními, nejvyššími a tím i „nejdůležitějšími“, stále pokračují v provádění magických zásahů v jejich vychýlené „dobré víře“, že tím mění svět k lepšímu. Takovou činností však naopak čím dál více zapadají do temných osidel, jak jasně naznačuje situace pana LK, Guyvera a dalších magických aktivistů, kteří aktivně napadají mou osobu i Novou duchovní cestu.

Dříve byly Planeta i její Příroda magií ovládnuty. Dnešní probuzená Planeta a Příroda jsou proti magii. Mágové, kteří kdysi v minulosti stáli jasně na straně Světla, se tak jednoznačně dostávají na stranu těch, co jdou dnes proti Planetě, proti Přírodě a tím i proti novému vývoji lidstva. Jejich temné nasměrování v dnešním světě se stává očividným. Sami se totiž zviditelnili veřejným odporem proti informacím na našich stránkách. Informacím nesoucím čistotu, upřímnost, jednoznačnost. Čím více při tomto úsilí zničit, rozvrátit, znemožnit tento pokus o změnu vývoje používají magického nátlaku, tím zřetelněji a jednoznačněji se přimykají k temné straně vývoje. A jejich temná aktivita se stává nejen veřejně známou a očividnou, ale stává se také pro tento život a zřejmě i pro celou další jejich existenci nezvratnou.

Lépe je na tom člověk, který cestu k magii nenašel

Lépe jsou dnes na tom ti, co cestu k magii nenašli. Přestože jsou v pádu, jsou pouze ovládáni mnoha vazbami, které nachytali v dobré vůli najít správnou duchovní cestu. Přes jejich bytost je sice mnohdy ubližováno druhým. Ale oni to nedělají vědomě. Nejsou vědomými bojovníky za manipulaci, nadvládu jako strana aktivních mágů. Tito všichni nevědomí spolupracovníci Temna se mohou v tomto životě od těchto vazeb očistit. Jedinou možností, jak toho dosáhnout, je však nastoupení cesty skutečného duchovního vzestupu ve Světle měřenou nárůstem frekvencí a nikoliv nárůstem informací, prošlých zasvěcení, vstřebaných umělých duchovních učení.

Světlo od Temna nebylo dříve jednoznačně rozlišitelné

Souboj mezi Světlem a Temnotou probíhal zde na Zemi celé věky. I proto je naše historie plná katastrof. Až v tomto světě, na těchto webových stránkách www.novaduchovnicesta.cz, bylo vysvětleno, jak lze jednoznačně rozlišit Světlo do Temna, světelné aktivity od temných, bytosti podporující Světlo od bytostí podporujících Temno. Právě pravotočivé a levotočivé bioenergie dávají tu možnost, jak jednoznačně identifikovat Světlo a Temno. Jak podle typu energií jednoznačně rozpoznat světelné aktivity od temných. Přitom samotná koncepce dvou typů vesmírné energie je tady na Zemi známa již řadu let. Až probuzení neomezeného duchovního vzestupu, možnosti typické pro nové lidstvo 2. typu, umožnilo lidem dokázat pocitově pravotočivou a levotočivou bioenergii jednoznačně rozpoznat.

To, zda člověk, skupina, instituce zastupují v tomto období vesmírnou stranu Dobra, Světla nebo naopak stranu Zla, Temnoty, není dáno tím, k jakému směru se veřejně slovně přihlásí. V dnešní době již máme k dispozici nástroje, jak jednoznačně rozlišit Světlo od Temna, dobrý čistý záměr od temného. Tímto nástrojem je schopnost rozlišit typy bioenergie, které jsou pro obě strany sporu typické. A to umožnil až vyšší duchovní nadhled. Až proražení bariéry 12. energického těla a vstup člověka na cestu neomezeného duchovního vzestupu, pro kterou používáme název Nová duchovní cesta. Až z této pozice lze Světlo a Temno jednoznačně rozlišit.

Z pohledu mágů je nesmyslem vše, čím NDC identifikuje Temno

Světlo a Temno však nelze identifikovat z pohledu mágů, z nich někteří jsou na úrovni 5. těla, ale většina těch aktivních spadla dosahem svého vědomí dokonce až na 3. tělo, tedy do pozice typické pro skeptiky zcela odmítající duchovní pozadí světa – viz článek 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců? Proto mágové nejsou schopni pochopit dnešní povahu boje mezi Světlem a Temnem. Proto mágové ani nejsou schopni rozpoznat, na jaké straně vesmírné síly vlastně sami v tuto chvíli stojí. Celý boj ze svého „podhledu“ chápou úplně jinak. Myslí si, že je potřeba udržet dosavadní „ideální vývoj“ proti všem pavědám a nevhodným revizím. A tímto si podávají ruce s vědeckými skeptiky, kteří bojují proti veškerému duchovnímu tmářství.

Právě schopnost rozlišení pravotočivé a levotočivé bioenergie je tím zázrakem, který umožňuje jednoznačně rozlišit Světlo od Temna. Není divu, že těm, kteří veřejně bojují za Temno a přitom se slovně hlásí ke Světlu a Lásce, se takové rozlišení nelíbí. Říkají, že to je nesmysl, veřejně se tomu vysmívají. Proč asi? Přece to jediné umožňuje dnes rozlišit, kdo je kdo. Umožňuje rozpoznat, kdo má jaký dres, zda světelný či temný. Jejich slova z posledního textu „Bludy a paranoia pana Jiřího Nováka 4“ a z diskuse pod ním jsou více než přesvědčivá:

LK: „Přestaňte s těmi vašimi levo-pravo točivostmi, protože to je taková „ptákovina“, že opravdu rozum zůstává stát nad tokem vašeho zjednodušování, tam kde je to trochu složitější….!!!“

Erien Azarin: „Nic takového jako NDC, SDC, LDC, PDC a kdo ví jaké DC prostě neexistují a rozhodně si každý musí být být schopen najít určitou míru zodpovědnosti za svůj osud a volbu. Není to moc, ale stačí to. Nemyslíte??“

Vědečtí skeptici také předkládají podobné výroky, které jsou pro duchovně probuzeného člověka dobrým vtipem pro pousmání: „Žádné duchovno neexistuje, čakry jsou vymyšlené rekvizity. Léčení bioenergiemi je nesmysl, do těla se při tom nepřenáší nic. Geopatogenní zóny jsou výmyslem šarlatánů a způsobem, jak z lidí tahat peníze, atd.“ – viz článek 40C. Za co ve skutečnosti bojuje hnutí skeptiků? Výroky dnešních mágů jsou podobně humorné. Skeptici se ohánějí dnešní vědou, tito mágové zase svojí dávnou magickou vědou. Snaží se vytvářet dojem, že skutečné pochopení reálného světa je pouze pro vědecky fundované zasvěcence. Ve skutečnosti však jde z jejich strany o argumentačně naprosto prázdná slova, opírající se pouze o dávné magické teorie, ne však o skutečnou situaci v duchovním pozadí dnešního světa.

Rozdíl mezi Světlem a Temnem byl dříve rozmazán do neurčitosti

Do té doby, než jsme zveřejnili všechny skutečnosti týkající se pravotočivých a levotočivých bioenergií, byl rozdíl mezi Světlem a Temnem rozmazán do neurčitosti. Vedlo to k tomu, že všichni, co mají v tomto světě duchovni vnímání, co nepochybují o existenci duchovního pozadí světa, co se účastní diskusí o duchovních tématech, co mluví o lásce, Světlu, Kristu, byli automaticky okolím považováni za ty duchovně nejvyspělejší, kteří drží prapor cesty ke Světlu. Zatímco Temno posilují ti druzí zapadlí ve hmotě a v čistě hmotném fungování. Plus určitá skupina jedinců skrytě řídících svět, podporujících rozpoutávání dalších a dalších válek, odstraňování nepohodlných osob jakýmkoliv způsobem. Není to zas tak jednoduché, protože ti neprobuzení, kteří den za dnem chodí do práce a o nic duchovního nemají čas se zajímat a především nikomu neubližují, jsou na tom svým způsobem života často podstatně lépe než mnoho těch probuzených, kteří aktivně dělají činnosti, které brání světu ve správném vývoji.

V textu 39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu? jsem vysvětlil, že samotné duchovní vnímání ještě není poukázkou na vzestup. Že právě naopak – lidé s dobrým vnímáním mají zažitou určitou praxi, jsou pevně uchopeni svými dosavadními znalostmi a nejsou ochotni přijímat nové informace. Vůbec se neobtěžují si něco takového jednoduše vyzkoušet. Pouhým mávnutím ruky to předem shodí ze stolu jako naprostý nesmysl. Jako např. pan LK svým prohlášením z textu „Bludy a paranoia pana Jiřího Nováka 3:

„Myslet si že když si roztočím osobní "káču" v podobě cviků 5-ti Tibeťanů, tak mám vyhráno není opravdu pro mne jako pro praktika života skousnutelné ani z hlediska praxe a ani z hlediska teorie.“

Ono opravdu není samotným cvičením Pěti Tibeťanů ještě vyhráno. Navíc je potřeba důsledně začít pracovat na energetické kvalitě své výživy a vědomě se vyhýbat všemu, co vzestupu brání. Tedy vzdát se vědomě magie, vzdát se všech zasvěcení, vzdát se všeho dalšího, co člověka stahuje a co jsem popsal v řadě textů na tomto webu. Takže jemu by cvičení Pěti Tibeťanů, pokud by si současně chtěl podržet svoji magii, opravdu nepomohlo. To cítí správně.

Až pohled z vyššího nadhledu dokáže identifikovat Světlo a Temno

Až pohled na svět z větší výše nadhledu umožnil rozpoznáním pravotočivých a levotočivých bioenergií odlišit, kdo je kdo v tomto světě. Byla tím jasně zviditelněna přímo hrozivá realita. Ukázalo se, že většina veřejně působících duchovních učitelů, léčitelů, mágů, ovládá více nebo méně druhé a energeticky na nich parazituje – viz například texty: Jak fungují systémy Reiki a Šambala?, Hromadné skupinové meditace na podporu Planety. Mnozí z nich jsou přitom sami ovládnuti vyšší temnou silou. Není jednoduché přijít jako léčitel a požádat o pomoc druhého člověka s rozvázáním svého života. Ale i to někteří dokázali udělat a v tuto chvíli po očištění a pochopení situace již pracují jiným eticky čistým způsobem. Ti všichni, kteří se k ovládání a snaze o další manipulování nepřiznávají veřejně, se ještě mohou očistit.

Až v tomto životě proběhne rozhodující volba

Jak už jsem uvedl, v dávné minulosti si většina zde zrozených bytostí vyzkoušela jak činnost na straně Světla, tak i působení na temné straně. Tento život je však rozhodující. Zde v tomto životě padne a musí padnout konečné rozhodnutí. Kdo ke které straně patří. Tento život dává šanci konečně se očistit od dávných omylů a přehmatů. Současně je však také rizikem, že člověk definitivně a nezvratně přejde k temné straně.

Takto je dnes nastavena celková situace. Právě v dnešním světě je možnost očistit se od dávných přehmatů za celou historii nejjednodušší a nejzřetelnější. Právě v dnešním světě dosáhla strana Světla čisté tvořivé síly, která takové vrstvy uměle nasazené magií již dnes dokáže na rozdíl od minulosti zpracovat a rozpustit. Funguje to však pro člověka, který se dnes dokáže jednoznačně postavit na stranu Světla. Nikoliv svými slovy, ale především svými činy. Svým vědomým úsilím kráčet vzestupnou cestou, která již byla proražena, a která je veřejně známá. Už není na co se vymlouvat.

Naopak ti, kteří se dnes veřejně a vědomě přihlašují k pokračování manipulace, k podpoře dalšího ovládání, nadřazenosti jedněch nad druhými, právě ti naopak pro tento život nezvratně přecházejí na temnou stranu. Jejich jednoznačně temná orientace, ať už vědomá nebo nevědomá, se tak stává definitivní skutečností, kterou již nebude možné v tomto dnešním světě napravit. A zřejmě už ani nikdy v budoucnu.

Jak to bylo v roce 1999?

Ještě v roce 1999 pan LK pomáhal s dalším kolegou (kolegyní) v boji proti Černému bratrstvu při nastartování Nové duchovní cesty. I v následujících měsících byl relativně otevřený a zkoumal, co se vlastně ve světě děje. Tehdy ještě bez ohledu na svoji dosavadní minulost na Zemi působil na straně Světla, ať už vědomě nebo nevědomě. Dnes jsou již magické aktivity mágů jednoznačně doprovázeny oddělováním temné části jejich bytosti a nasedáním těchto vlastních temných klonů v podobě černých bratrů na těla druhých lidí. Aby je tyto temné „oddělky“ mágů skrytě ovládaly a manipulovaly a současně energeticky zneužívaly. Také magické „očistné akce“ mágů jsou ve skutečnosti pokusem o ovládání temnými levotočivými energiemi.

Právě typ bioenergie, kterou člověk svými aktivitami kolem sebe šíří, a kterou přenáší na druhé lidi, nejlépe umožňuje rozlišit, jakou cestu v dnešním světě podporuje, za jakou cestu bojuje. A pak je tady ještě druhý důležitý ukazatel – moment vzestupu člověka ve Světle, který Příroda dokáže odečíst a připravenému člověku v případě jeho oprávněné žádosti sdělit. Až soubor těchto dvou ukazatelů jednoznačně prokazuje, jak to s člověkem na jeho duchovní cestě vypadá. Nejen jaké energie kolem sebe rozšiřuje, ale dokonce i jakým směrem směřuje.

Řada osob podporuje stranu Temna nevědomě

V článku 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců? jsem vysvětlil, že pro každého člověka existuje optimální moment pro vzestup na světelné cestě. Ten je označen jako jeho osobní optimum +100%. Znaménko „plus“ zde vyjadřuje, že se jedná o vzestup v kladném směru, tedy ke Světlu. Zde jsem také vysvětlil, proč lze na temné straně stoupat mnohem rychleji. Jak už jsem uvedl, řada jednotlivců, kteří za mnou chodí s prosbou o pomoc, má svůj moment vzestupu záporný: například -30%, -60%, -80%.

Znamená to, že ve Světle padají. Že svojí činností podporují temnou stranu světa. Přitom to mohou být lidé, kteří to s pomocí světu a druhým lidem myslí naprosto upřímně. Kteří ve svém životě nedělali nic jiného, než v dobré víře následovali doporučení uznávaných knih a zkoušeli postupně všechno možné, jak se dostat na správnou cestu. Stalo se však naopak to, že těmito aktivitami doporučenými pro světelnou cestu na sebe nabalili vazby, které je táhnou opačným směrem k pádu dolů ze Světla. Tím, že na sebe navázali nepříznivé vazby, často se stává, že tyto temné struktury na jejich zádech jejich jménem ubližují jiným bytostem a jejich jménem prodlužují ovládací procedury na další jednotlivce. Takže místo pomoci druhým naopak nevědomě svým konáním a tím, s čím se v životě spojili, vlastně druhým lidem ubližují. Tito všichni se mohou vzpamatovat, budou-li důvěřovat těm správným informací a začnou-li den za dnem v praxi pracovat správným způsobem na vzestupu ve Světle. Tito všichni mají volbu před sebou a záleží jen na nich. Mnohé z takových bytostí se skutečně již nechaly inspirovat našimi informacemi a dnes jsou již oporou nového vývoje tím, že se samy dostaly na cestu vzestupu. Tím, že svým životem začaly rezonovat s principy Planety a Přírody.

Někteří se ovšem hlásí k temným aktivitám zcela vědomě

Pak jsou tady však bytosti, které se vědomě dnešními aktivitami hlásí ke straně Temna. A o kterých především v tomto textu píšu. Jejich situace je zcela jiná, z pohledu Světla přímo hrozivá. Ukazuje se, že kritickou hranicí vlastního vývoje je překročení pádem ve Světle hranice -100%. Jakmile člověk tuto hranici prolomí a začne padat rychleji, jednoznačně to prokazuje rozsáhlé aktivity proti Planetě, Přírodě i proti Světlu celkově. Ať už je dělá vědomě, nebo takto působí z jeho těla jiné bytosti, které jej ovládají. Další kritická hranice je podle Přírody někde na úrovni -600%, za kterou se již pád do Temna stává pro tento život definitivním a nezvratným.

Karma mi doporučila, abych se zeptal Přírody a zveřejnil duchovní situace těch mágů, co drží prapor dnešního boje proti straně Světla. Dotazem jsem zjistil, že jejich skutečný moment vzestupu ve Světle dosahuje hodnoty -700%, -800% i -950%.

Co k tomu říci na závěr? Pád všech těchto bytostí ve Světle je hrozivý. A naopak jejich vzestup v Temnu je ohromující. To vše se dá přirovnat k dosahování nejvyšších temných osvícení. Dosáhli toho tím, že se veřejně a naprosto jednoznačně postavili proti té cestě vývoje, která je schopna Planetu a lidstvo vyvést z kolotoče opakovaných katastrof. Navíc to vše dělají s obrovským odhodláním, s maximálním vynaložením síly své magie. Dělají přitom vše, co jim umělá moc umožňuje. Situace bytostí s takovouto rychlostí pádu do Temna je již podle Přírody jasně nezvratná, konečná a definitivní.

Existuje jiná cesta skutečného vzestupu?

Mnoho lidí protestuje proti tomu, když říkáme, že na těchto webových stránkách předložená cesta vzestupu je jediná. Skutečností však zůstává, že žádná jiná taková cesta, která pro vzestup skutečně funguje, doposud nebyla předložena. A v situaci časové nouze je důležité dělat to, co prokazatelně funguje, než dlouze váhat a hledat něco pohodlnějšího. Případně pro lidi nezvyklé den na dnem na sobě pracovat se pokusit najít i něco více intelektuálního. Raději by studovali, nechávali se zasvěcovat, než by prakticky cvičili. Jsou na to zvyklí a je to tak pro ně pohodlnější. Na základě zkušeností z dávné minulosti je však jednoznačné, že žádná duchovní intelektuální cesta ke vzestupu nevede.

Temná strana dnešního sporu se jednoznačně vymezila

První strana historického sporu mezi Dobrem a Zlem se již dnes jednoznačně vymezila. Pro jejich vystoupení je typické provádění i obhajování temných aktivit, podpora manipulace, ovládání, lži. Tedy vše to, co je jednoznačně a všeobecně považováno za charakteristiky právě strany Temna. Dále je pro ně typický postoj za každou cenu udržet setrvačností dosavadní vývoj. Dnešní svět je podle nich přece to nejlepší, co nás mohlo potkat, a o co se oni „vznešení“ dlouhodobým dohledem nad lidstvem zasloužili. Většina lidí však dnes naopak vnímá, že dnešní svět není zas tak příliš dobrý. Že ti, co to tady doposud duchovně vedli, nám nezanechali dobré a čisté dědictví.

Takže tento souboj již není pouhým soupeřením eg dvou duchovních učitelů, jak naznačoval Jiří Mašek na webu osud.cz. Tento souboj se již přesunul do podoby typické pro celou naši pozemskou historii – Světlo, Příroda, Planeta, čistota proti Zlu, Temnotě, ovládání, zneužívání, manipulaci. Otevřený člověk dnes již jasně vnímá, na kterou stranu tohoto odvěkého sporu se dnešní mágové zařadili. A je jedno, že tato strana mágů se podepisuje slovy Láska, Světlo. Podstatné jsou aktivity, které touto svojí „láskou“ prosazují – násilí, manipulace, ovládání, zneužívání druhých. Dokladem je i poslední text pana LK nazvaný „Bludy a paranoia pana Jiřího Nováka 4“, proložený magickými příkazy všeho druhu, kterým rozumí pouze mág.

Temnou stranu zásadního sporu o směr dalšího vývoje tvoří mágové

První stranu tohoto zásadního sporu o další směr vývoje Planety a lidstva tedy tvoří mágové a všichni další, kteří magii otevřeně podporují, nebo i skrytě nevědomě magii využívají při svých rituálech. Také všichni, kteří stále ještě podporují vedení lidstva nikoliv samotnou Planetou a Přírodou, ale mocnými bytostmi Duchovních hierarchií. Ti, kteří tím, že tomuto způsobu vedení provolávají slávu a pějí na něj oslavné ódy, tak vlastně tento způsob vedení lidstva i nadále podporují. Skutečná pravda o činnosti Duchovních hierarchií je však jiná, jak jsem naznačil v článku 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi.

Jak napsal pan Luděk Kováč (LK) ve svém posledním textu „Bludy a paranoia pana Jiřího Nováka 4“:

„Ve stvoření jsou hierarchie z důvodu evolučního vývoje a tento model se nezměnil a nezmění, takže vymýšlíte nesmysly!!! I přes to že jsou hierarchie, jsou vždy nejen kontrolovány, ale především „ovládány“ Zákonem LÁSKY a ten nemůžete napadnout a když ano, tak se vlastně prozradíte za kterou stranu vlastně hrajete tuto hru s NDC.“

Takže podle slov pana LK ten způsob duchovního vedení lidstva, který nás zavedl tam, kde jsme dnes, se nezměnil a nezmění. Jen pouhá slova o tom, že by se mohl změnit, jsou pro něj rouháním proti „svaté pravdě“. Zajímavé je, že tento jeho údajný zákon lásky káže mágům bourat katedrály, manipulovat s lidskými bytostmi, útočit na osoby jiného smýšlení a dokonce je i mučit, připravovat o životy. Jak předvedla nechvalně známá katolická církevní inkvizice ve jménu téže lásky Krista, kterou se dnes tak ohánějí dnešní mágové – oni bratři „na cestě v Kristu“, jak sami o sobě píší. Šířící jejich „Světlo a Lásku“ pomocí ovládání, podpory násilí i osobního magického vynakládání násilí, manipulacemi všeho druhu. A hlavně zastíráním skutečné pravdy o vývoji tohoto světa. 

Setrvačnost dosavadního vývoje je obrovská

Tato první strana sporu má jednu obrovskou výhodu. Pokud nikdo nic neudělá, pokud někdo neprosadí vytrvalým úsilím změnu, pak výhody této strany mágů a jejich přisluhovačů i obětí budou nerušeně pokračovat dál. Setrvačnost vývoje je totiž obrovská. To původní staré se dá jednoduchým způsobem udržovat a prodlužovat pouhou setrvačností. Což je silový princip, který dobře platí ve hmotě i v duchovní oblasti.

Vlak vývoje má jednu hlavní lokomotivu magie a tisíce či dokonce miliony podpůrných menších pohonných agregátů jednotlivých mágů nebo těch, co magii nevědomě používají. A za tím vším je připojeno 7 miliard drobných vagónků obyčejných lidí, kteří ať už vědomě nebo nevědomě na sebe nechávají magii všeho druhu působit. A kteří tak vlastně posilují celkovou moc této magie tím, že ji nechávají parazitovat na svých energiích, na své vlastní tvořivé životní síle. A proto jsou tímto vlakem taženi směrem, který vybrala magie. Protože také k tomuto směru přispívají a dobrovolně jej tím přijímají. Každý z nich přispívá sice jen maličko, ale zato jsou jich ohromné zástupy, celé miliardy takto ovládnutých obyvatel Planety.

Setrvačnost tohoto kolosu starého vývoje je obrovská. Je mnohem jednodušší udržovat s minimálním vynaložením tento kolos v původním směru. Než ho s vynaložením obrovské síly, mimořádného tlaku, nejprve zpomalit, postupně zastavit a pak teprve odklonit opačným směrem. Tentokrát ke skutečnému Světlu. K takovému Světlu, které sice kolem sebe nemává slovy Láska, Kristus. Ale které každý pozná podle jednoduchých principů, které z tohoto skutečného Světla vyzařují. K tomu se ještě postupně dostanu.

Jak šel postupně vývoj na našich webových stránkách

Magická strana sporu se od samého počátku jasně vyprofilovala. Začalo to 8.2.2010, kdy jsem byl poprvé napaden „nadřazeným“ panem LK – viz text Proč musí být Stará cesta nahrazena Novou duchovní cestou?. Poté následovaly desítky a později až stovky provokativních příspěvků jeho a dalších podporovatelů magie. Jejich obhajoby staré moci, starých informací, staré neupřímnosti ve směru k lidem. To vše s jediným cílem. Znemožnit naše informace. Vzít lidem možnost je číst, společensky i odborně nás před čtenáři znemožnit. Kvůli potírání veřejně sdělované pravdy si pan LK dokonce zřídil své vlastní webové stránky, aby v nich krmil lidi kritikami všeho možného, jen ne toho, co je skutečně potřeba kritizovat.

Poté, co jsme znemožnili jejich další výstupy, pan LK ještě nějaký čas pokračoval „v rozborech“ našich textů na jeho webu, až i to ho přestalo bavit. Protože lidé přece jen četli naše články dál. A jak to tak bývá, počet čtenářů se postupně zvyšoval. A tak se do toho vložil v létě 2010 další bojovník za magickou pravdu, který se nazval jménem Guyver, protože k uvedení svého pravého jména nemá dostatek odvahy. Ví totiž, že to, co dělá, je již mimo zákon. Sledování, špiclování, otravování stovkami drobných či větších provokací. Tomu se říká v právnické terminologii stalking, jak jsem vysvětlil v textu Obraty a zlomy v životě jedné rodiny. Tuší, že mnohé z jeho výroků jsou již jednoduše právně žalovatelné. Proto se skrývá za nic neříkající přezdívku. Poslední dobou už je více opatrný, nepíše maily ze svého počítače, ale důsledně konspiruje jako pravý Jánošík v boji za magickou pravdu. I tento jeho tlak byl zrušením diskuse zastaven. Tak si alespoň zřídil svého Okouna na webu, kde ve srandičkách a provokacích pokračuje dál a vlastně tak posílá na naše stránky další a další lidi, kteří si sami udělají obrázek, co je pravda a co pouhá provokace.

Po dočasném několikaměsíčním příměří se opět probudil pan LK a 14.2.2011 na mne opět slovně a tentokrát i energeticky zaútočil. Tím, že se vložil do případu, o kterém vlastně téměř nic nevěděl. Pouze na základě kusé informace jednoho ze zúčastněných. Přitom hájil toho, kdo v celé záležitosti lhal, podváděl, vykonával nátlakové akce, neoprávněné vniknutí co cizího domu apod. Donutilo mne to zamyslet se, jak na tom vlastně tito lidé duchovně jsou, když na jedné straně mají rozsáhlý přehled o duchovní problematice, navíc k tomu doposud ještě fungující magické schopnosti a při tom všem se však chovají jako typičtí skeptici zapadlí do čistě hmotného fungování. A to nejen svým způsobem vystupování, svým způsobem boje za jimi uznávanou pravdu. Ale především i svými názory, které již od pohledu neodpovídají skutečnému vývoji dnešního světa. Výsledkem těchto neplánovaných úvah byly články 40D. Duchovní konzervatismus jako brzda vývoje lidstva, 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců?

Kdo jsou všichni ti, co chtějí prodloužit to staré?

Takže kdo všechno jsou ti, co tvoří tuto první základní stranu ve vývoji? Stranu, která chce prodloužit to staré? Jsou to ti, kteří halasně obhajují svoje právo nadřazenosti nad druhými, nad světem, nad Planetou a Přírodou, nad vývojem. Jsou to ti, co se ohánějí majestátem Kristovské moci. Jsou to ti, kteří manipulují s lidmi, ale také s Planetou, Přírodou, celým světem. Jsou to ti, kteří energeticky parazitují na svých bližních i na dalších lidech na Planetě a nehodlají se toho dobrovolně vzdát. Jsou to také ti, kteří kvůli prosazení své touhy ovládat druhé manipulují, napadají, podnikají útočné akce. Sledují, ubližují, vnikají násilně na chráněné území, vyhrožují nebo alespoň provokují. Jsou to ti, co volají o půlnoci před nejsilnějším úplňkem v roce a vyhrožují peklem. Jsou to ti, kteří se přikradou v noci k našemu domu. Pomalují hieroglyfy vstupní chodník k domu a vytvoří zde jakýsi magický oltář z klikyháků a nastartují magický rituál podpořený zapáleným ohněm.

Jsou to ti, kteří si na rok dopředu zaplatí ochotnou detektivní agenturu, aby mne rok pronásledovala a vyhrožovala za to, že pomáhám jiné osobě dostat se z jejich magického vysávacího vlivu. Jsou to ti, kteří se i jinak zuřivě brání, když se člověk, kterého léta ovládali, využívali, energeticky vysávali, začne konečně dostávat z jejich magického vlivu.

Jsou to ti, kteří se slétají jako vosy na rozlitý med, aby pochlebovali tomu, ze kterého cítí moc. Protože doufají, že kapička této moci zbude i na ně. A že jim alespoň zajistí ochranu před jakoukoliv změnou.

Jsou to ti, kteří staví sami sebe na nejvyšší duchovní pozice tohoto světa. A aby to tak nevypadalo, vytvořili si během vývoje a přijali za své umělé modly, majestáty Bohů, prvotních Stvořitelů a kdoví čeho všeho ještě. A odvoláváním se na tyto umělé modly pak zdůvodňují své činy. Činy, o kterých sami tuší, že není úplně v pořádku je provádět. Na ukázku uvedu jediný výrok:

„Jestliže zákon nedovoluje nikomu, aby zasahoval do Vesmíru, ani my nezasáhneme. Na druhé straně bude dána lidstvu pomoc - mezi jinými důvody proto, že člověk sám o tuto pomoc žádal, a protože mnoho lidí na Zemi souhlasí s přijetím této pomoci. Avšak tato pomoc bude dána pouze těm, kdo s ní dobrovolně souhlasí“. (Poselství z Borupu, příloha knihy Ivo Wiesnera: Předpeklí ráje, str. 281).

Každý vnímá tu manipulaci se slovy – zákon to nedovoluje, tedy nezasáhneme. Nazveme to však pomocí, a to už je v pořádku. A určité množství lidí si o to přece samo řeklo. A když si o to neřekli lidé, tak to nařídil Stvořitel všeho a všech. A je to pro mágy bez diskuse.

Svévolné zásahy mágové vysvětlují jako pokyny Stvořitelů

Svévolné zásahy magie do druhých bytostí, do Planety a Přírody pak označují jako „očistnou pomoc“ nebo „pomoc na doporučení Stvořitele“, nebo „jasný duchovní impuls shora ze struktury Duchovních hierarchií“. Jak je ošidné ohánět se takovými slovy. Já nic. To Bůh to schválil, nařídil, potvrdil. Já to jen na jeho pokyn provedl.

Každý čtenář jistě dokáže rozlišit zásadní rozdíl mezi tímto neupřímným postojem, který k nám zanesli Vesmírní lidé, a který jasně převzali i dnešní mágové zde ve hmotě. A mezi postojem propagovaným Novou duchovní cestou: Neovládáme energie, neprovádíme zákroky, jen požádáme o energie, poděkujeme a stáváme se kanály, prostředníky, skrze které energie proudí tam, kde je jich potřeba. Přičemž toto proudění neřídí a neovládá vůlí člověk. Ale řídí ho samotná Příroda, Planeta a karmická instituce, která vede vývoj. A pokud bychom náhodou požádali o léčbu, která je nepatřičná, nepřijatelná, tak energie jednoduše nebude proudit. Prostě se nestane nic a léčit se nebude. To je rozdíl mezi čistým přístupem, při kterém člověk vlastně nemůže udělat chybu. A mezi přístupem mága, který léčí, koho chce, a když chce. A mnoho, dokonce většina takových zákroků, je ve skutečnosti zcela nepřijatelných. Jak jasně pan LK ve svém textu „Bludy a paranoia pana Jiřího Nováka 3“ sám prokázal.

A mágové? Zde na Zemi postavili na samotný vrchol sami sebe. A tam nahoře postavili na vrchol umělou modlu – umělý majestát Stvořitele všeho. A jeho slovy, jeho pokyny se zaštiťují ve svých akcích, které ovšem provádějí plně vlastní vůlí a silou svého vlastního vědomí. Snadno pak udělají přímo obrovský přehmat jen tak levou rukou.

Příklad takové „pomoci“ mága

Pamatuji si jednu událost z přednášky mága na Vltavské, které jsem byl účasten. Událost, kterou mi pak osvětlili další lidé, a která jasně naznačuje způsob práce mágů. Dotyčný mág měl z pódia pocit, že jedna žena má v sobě obrácenou polaritu mužské a ženské energie. Na nic se jí neptal a zřejmě rovnou z pódia na ni ze své vůle provedl magický zákrok zaměřený „na nápravu její bytosti do normálu“. Ta žena přitom prožila jakousi formu orgasmu a logicky si myslela, že ji dotyčný svým způsobem sexuálně zneužívá a přerušila s ním veškeré styky. Toto je jedna ukázka toho, jakým způsobem mágové ve skutečnosti fungují.

Podobný zákrok provedl ze svého rozhodnutí pan LK v pátek 11.3.2011, jak sám přiznal v textu „Bludy a paranoia pana Jiřího Nováka 3“, když svým rozhodnutím provedl magický „očistný akt na lidech jdoucích po cestě vzestupu“. To je opravdu až přílišná samozřejmost a okázalá nadřazenost. Až přílišné hraní si na zástupce Boha v tomto světě, nebo dokonce na samotného Boha ve hmotě.

Také minulost mágů je vysoce nepříznivá

Tito mágové jsou ti samí, co v minulosti ovládli nebo dokonce úplně zničili nejednu bytost, nejeden svět, nejednu planetu. Jsou to ti, co svojí činností v minulosti přitáhli už nejednu katastrofu. Nelze se divit, že otevřeně podporují cestu vedoucí k další katastrofě. Katastrofa jim totiž vůbec nevadí. Právě naopak se naučili na katastrofě a násilné smrti mnoha bytostí parazitovat, jak jsem naznačil v textu Každý magický zákrok je dnes neoprávněný - Otevřená výzva panu Luďku Kováčovi. A jsou to ti, kteří v tom všem hodlají za každou cenu pokračovat. Protože jim to přináší výhody. Protože i každá další katastrofa je pro ně skrytou výhodou. Možností dalšího výrazného posílení jejich celkové magické síly.

Ohánějí se Přírodou a Planetou. Přitom každý chápe, že Příroda se nebude přátelit s těmi, kdo se ji snaží ovládat. Kdo ji svými násilnými magickými zákroky poškozují, ničí. Kdo chtějí tuto Přírodu sami suplovat svojí mocenskou vůlí.  

Pasivita přináší pokračování dosavadního vývoje

Pokud nikdo nic neudělá, je jasné, jaký bude další vývoj. Kolos dosavadního vývoje se bude ještě dlouho řítit pouhou setrvačností přímým směrem dál. Od minulé katastrofy k další následující katastrofě. A takto stále znovu a znovu. Přesně v tom duchu, jak už to tady na Zemi běží více než 100 tisíc let. Každých 6150 let další a další katastrofa příletem Planety Nimiru (viz Ivo Wiesner: Bohové a apokalypsy).

Mágové však dali zřetelně najevo, že si staré budou bránit, dokud se společně se zbytky své magie úplně nepotopí. Neváhají přitom vyhrožovat:

„Takže opravdu již nelze tolerovat vaše pokusy o změnu paradigmatu absolutního vývoje!!! Stavíte se do pozice nových Luciferů a padlých, dejte pozor, jak jsem již jednou napsal, abyste nebyli vymazáni z Knihy Života jako rasa a  jako výstraha pro ostatní. Tento experiment s padlými a jejich nápravou, stál tolik utrpení, že to již nebude nikdy dopuštěno a dovoleno…!!!“

Jedinou a skutečně CENTRÁLNÍ KARMOU VÝVOJE vždy byl a bude STVOŘITEL VŠECH STVOŘITELŮ , STVOŘITEL VŠEHO!!! Ten jediný se mě může ptát co jsem kde udělal, či vyvedl. Toto platí pro všechny, kdo jsou vedeni podle Zákona Milosti a Milosrdenství!!!! Takže pane Jiří Nováku, stáhněte jak se říká „ocas“ a to co jste mi chtěl naordinovat a zároveň mne tím vyděsit, platí především na vás. Jen tak mimochodem již vám uběhly 4KD ze sedmi dnů, které vám odtikávají.  Využijte zbytkový čas k vlastní nápravě a možnosti vlastní očisty. Negenerujte toxický virtuální odpad v podobě mýtomanských bludů  a pokroucenin.

 Závěrečné operace již dávno začaly, ale ve směru k očistění a transformaci Lidstva do vyšších vibračních rovin. Duplikáty energeticko materiálních těl jsou již pro většinu Lidstva hotovy, takže se agresorským přisluhovačům nepodaří stáhnout Lidstvo do otroctví, které vaše rasa a vaši Tvůrci chtěli dosáhnout. Žádné kataklyzmatické události tomu nepomohou, prohráli jste, protože vám jde o vlastnictví této planety. Vaše způsoby jsou strašení, manipulace a další disharmonické projevy. Naše způsoby jsou bezvýhradná Láska, Milost, Milosrdenství, Trpělivost, Laskavost, Soucit, atd. plus absolutní Poznání pro všechny, Moudrost, Vševědoucnost, VŮLE, Víra, … atd…. atd.

 Pane Jiří Nováku, již vám nebude dovoleno nic co by škodilo Lidstvu, skutečné Planetě a Přírodě!!!“

 

My, co jdeme po cestě vzestupu, však máme na dnešní vývoj zcela jiný názor. Nehledě na vyhrožování pana LK, nehledě na magické příkazy, které vůči nám zadal, teď konečně přišel ten čas, kdy je poprvé v historii příležitost tento rozjetý vlak dosavadního vývoje zastavit. Odstavit tažnou lokomotivu magie i všechny další pohonné agregáty jednotlivých mágů a zajistit nový pohon. Předpokládá a vyžaduje to obrovskou sílu na vynulování ohromné setrvačnosti starého kolosu. Taková síla tady dnes už k dispozici je. Je to spojená síla Planety, Přírody a lidských bytostí na skutečně cestě vzestupu ve Světle. Je to i síla Vesmíru a milionů či dokonce miliard dalších vyšších světů, sfér, úrovní nad naším Vesmírem. Je to síla prostředí všech těchto světů. A ti všichni chtějí celkovou změnu ve fungování světů. Ti všichni se spojili proto, aby tuto změnu prosadili a zajistili.

Také dnešní strana Světla se jasně vymezila

Tato druhá strana vesmírné síly tímto jasně vyprofilovala principy, které uznává a podporuje – jednoduše řečeno nelhat, nepodvádět, nekrást, nemanipulovat, neovládat, nezasahovat neoprávněně do jiných bytostí, neznásilňovat. Zvolila si cestu čistého vývoje, čistého duchovního vzestupu bez umělých pomůcek a nástrojů. Protože všechny takové pomůcky byly v minulosti zmanipulovány do služby udržování setrvačnosti starého vývoje, staré cesty manipulace, násilí a ovládání jedněch druhými. A ti všichni lidé, co hledali, důvěřovali radám zkušených a zkoušeli, ve skutečnosti místo vzestupu čím dál více zapadali do ovládacích osidel té strany, která chce i nadále ovládat vývoj.

Temná strana mágů na nás může házet jakoukoliv špínu. Mohou dělat podpůrné diskusní seance na svém webu. Nic to však nezmění na tom, že vlak starého vývoje byl v těchto dnech donucen k prudkému brzdění. Ne pro všechny na světě je to příjemné. V mnoha částech světa se mohou vyskytnout i dílčí nepříznivé projevy. Takový je běžný projev setrvačnosti, když se rychlost velkého kolosu zásadně mění. Když se staré principy, staré metody práce, staré energie zoufale snaží udržet i nadále původní směr vývoje. Podstatné na tom všem je, že zásadní změna ve vývoji se přibližuje. Vlak pomalu zastavuje a nastane odchýlení do jiného směru. Nádoby magií se každým dnem, s každým dalším otevřeným či skrytým útokem mágů, s každým dalším karmickým čištěním druhých osob, které byly magií ovládány, čím dál více vyprazdňují. Strana Světla vedená Planetou, Přírodou a centrální karmickou institucí stanovila lhůtu sedmi dnů pro pana LK a další mágy, pokud by se ještě chtěli omluvit nebo se dokonce vzdát zbytků své magie a vydat ji Planetě a Přírodě.

Místo toho však pan LK v textu „Bludy a paranoia pana Jiřího Nováka 4“ vykřikuje:

„Planeta jako Multidimenzionální bytost ví velice přesně kdo jsem a proč tady jsem! Stejně tak to ví všechny bytosti a jim podřízené síly, které označujeme souhrnně jako Příroda. Oni takovéto věci neřeší (úsměv) , protože ví jaká je moje Mise v tomto životě a jak naopak dostávají obrovské požehnání a pomoc  v tom co je potřeba napravovat díky činnosti Lidí a jejich loutkovodičů, různých nepřátelsky naladěných mimozemských ras (včetně té vaší). Kdo škodí jste tedy vy pane Nováku a to především v tom, že brzdíte skutečnou kvantitativní a kvalitativní přeměnu některých členů Lidského rodu na konci věků. Škodíte výrobou toxických textů, kterým zahlcujete virtuální prostor a pomáháte tvorbě elementárních bytostí, díky strašení a vytvářením paniky !!!“

 

Hodiny poslední možnosti pro mágy jsou odpočítávány od 16.3.2011, 14 hodin. V následujících dnech po uplynutí lhůty sedmi dnů nastane razantní zákrok Planety, Přírody, karmické instituce, tedy Spojených sil Světla, proti všem zbytkům magie na této Planetě a v tomto světě. Slovní ani energetické útoky aktivních mágů i těch, co magii pouze podporují a co se chtějí i nadále přiživovat na její moci, na tom již nemohou nic změnit. Jedna éra pomalu končí. Aby mohla začít nová éra. Magie bude definitivně vytlačena z tohoto světa.

Jaký význam má pozice neutrality?

Mnozí další se snaží zastávat v tomto zásadním sporu pozici jakési neutrality. Snažit se být nad vším – být nad těmi, kteří mezi sebou bojují. Mnoho lidí na duchovní cestě si dodnes myslí, že bojovat není duchovní. Že skutečný duchovní člověk nebojuje, že žije „lásku“, nenásilí. A že tato láska všechno na světě srovná. To je zásadní omyl. Mnoho lidí na to zatím nepřišlo. Postoje, které vysvětlují, že za nový svět je potřeba aktivně bojovat, jsou zatím ojedinělé. Jedním z takových bojovníků za lepší svět je například Steven M. Greer, který ve své knize „Utajovaná pravda“ na str. 76 napsal:

Jak už jsem řekl, milí lidé mají jeden vážný nedostatek: jsou milí. Poněvadž milí lidé jsou milí, zuřiví vlci a šílení psi je mohou roztrhat na kusy. Takže žijeme v době, kdy musí dojít ke sloučení jistého množství jasnozřivé spirituality (duchovnosti) a skutečného poznání s opravdovou kuráží a odvahou. Bohužel žijeme v době, kdy je spiritualita zaměňována s pasivitou. To je velmi nebezpečná věc, protože to je výsledek propagandy a indoktrinace, která byla vytvořena lidmi, kteří jsou duchovně zaměření a velmi milí, ale velmi pasivní a nevlivní. Při této pasivitě mají vzteklí psi volné pole působnosti.

Ano, tato slova říkají vše. Budeme-li jen naslouchat a snažit se stát „nad“ hlavním sporem tohoto světa, vzteklí psi budou mít zelenou a udělají vše pro to, aby udrželi vývoj světa ještě dlouho v tom samém směru. A jak štěkají a kousají vzteklí psi? Stačí se podívat na texty „Bludy a paranoia pana Jiřího Nováka 1 – 5“ z webu Rahunta. Texty, které neznamenají nic z pohledu vysvětlení cesty dalšího vývoje. Zato však jsou plné vyhrožování a halasného křiku proti skutečné pravdě, která se dostává do světa.

Lidé na pozici neutrality skrytě podporují starý vývoj

Zásadní spor mezi Světlem a Temnem je v našem světě jasně vymezen. Na kterou stranu se vlastně staví ti, co usilují o pozici neutrality? Kterou stranu tímto postojem skrytě a nevědomě podporují? Není tak těžké na to přijít. Všichni neutrální svojí pasivitou umožňují, aby dosavadní vývoj pokračoval setrvačností dál. Dosavadní vývoj – to však je to všudypřítomné ovládání, manipulace gigantického rozsahu. Manipulace člověka druhými lidmi či institucemi, manipulace Planety a Přírody člověkem. Takže je to jasné. Kdo pasivně vyčkává a čeká, jak to vlastně skončí, podporuje tím mlčky křičící stranu, která chce zachovat dosavadní stav.

Kdo chce naopak změnu, musí se odhodlat pro tuto změnu veřejně vystoupit. Nebo alespoň slovně povzbudit toho, kdo o tuto změnu veřejně usiluje. Nebo se alespoň svým vnitřním rozhodnutím jednoznačně přidat k jedné ze stran sporu, když už člověk nemá odvahu se veřejně či formou mailové zprávy projevit. I pouhé vnitřní rozhodnutí má svůj význam. Nejde jen o pouhá slova. Jde o zřetelné vyjádření svého postoje. Jde o energetické připojení se k novému vývoji, k úsilí o zásadní změnu dosavadního stavu na planetě Zemi. Nejhorší ze všeho je pasivita navenek i uvnitř. Nezapomeňme na slova Stevena M. Greera: Při této pasivitě mají vzteklí psi volné pole působnosti.

Pokud se člověk tváří jako neutrální, tak tím vlastně podporuje to staré. Také všeobecně přijímaná zásada nebojovat a šířit lásku podporuje starý původní směr vývoje. A ten člověk už pro to staré nemusí nic dalšího dělat. Stačí jen, že to nechává volně setrvačností běžet dál. To staré přece nic jiného nepotřebuje. Jen aby to všichni nechali běžet. Nebránili tomu, nezkoumali to detailně do hloubky a nijak se to nesnažili omezovat. Starému vývoji pak stačí pár aktivních mágů na udržování konstantní rychlosti a pevného směru. Od těch ostatních nepotřebuje starý vývoj nic jiného, než aby drželi pusu a krok. Aby neprotestovali, nekritizovali a nechali se v tichosti i nadále vést stejným směrem dál. Toto všechno jednoznačně podporují zkušenosti z dosavadního mnohatisíciletého vývoje našich bytostí i celého světa.

Láskou jednotlivý člověk proti magii i proti jakékoliv organizované temné síle zpravidla nic nezmohl. Kolik už naopak bylo v minulosti těch, kteří ve starověku a středověku se snažili šířit nové poznání a byli za to popraveni. Myšlenka, že popravou je pravda posílena, je jedním z největších omylů tohoto světa. Je lží z nouze, která byla rozšířena v době, když mise Ježíše Krista skončila ukřižováním.

Kolik je naopak těch, kteří podobným způsobem bez boje, pouhým šířením Světla a Lásky dosáhli zásadní, radikální a dlouhodobé změny vývoje? Křesťané si myslí, že jedním z nich byl samotný Ježíš před dvěma tisíci lety. To je však další omyl. Ježíš sice přinesl lidem nové čisté myšlenky. Mnohé z jeho zásadních myšlenek však byly později církví odvolávající se na jeho jméno zcela deformovány či vypuštěny. Pozdějším následkem období Ježíše nebyla pozitivní duchovní změna, ale naopak odstartování temného ovládání a rozšíření moci Černého bratrstva na celý svět, jak jsem naznačil v článku 16. Magie z pohledu historie. 

Dodatečně dodaný text vložený 21.3.2011:

 

Také bytosti na vzestupu dělaly v minulosti chyby

Nezakrývám, že jsem v minulosti také byl členem Duchovních hierarchií, stejně jako mnozí další z těch, co jsou dnes na cestě vzestupu. To už jasně vyplývá z mého duchovního jména. Po nastoupení cesty vzestupu jsme se začali přirozeně karmicky čistit. A odkrývaly se chyby, kterých jsme se my i další v minulosti dopustili.

Vyšší nadhled nám umožnil podívat se na situaci jiným pohledem. Z hlediska vyšší čistoty, dokonalejší spravedlnosti. Pochopit, co bylo chybou a co je nutné změnit. A snažit se udělat vše pro nápravu a překonání těchto minulých omylů. To je karmický úkol nejen nás na vzestupu, ale i všech ostatních bytostí, co se zde na Zemi zrodily. Všech těch jednotlivců, co sem nepřišli s vysloveně temnými úkoly a cíli. Rozdíl je v tom, že někteří dokázali nalézt cestu vedoucí ke karmické očistě a k postupné nápravě chyb. Zatímco mnozí další opakují stále ty samé chyby a masově k tomu vedou z titulu své moci a prestiže celé lidstvo. To je nepřijatelné.

Důležité je pochopit minulé omyly, vyvázat se z nich a udělat vše pro to, aby se totéž už nemohlo opakovat. A právě to cesta vzestupu umožňuje. Zatímco cesta magie naopak opakuje stále ty samé chyby. Místo zlepšení a změny se usilovně snaží udržet to staré, dosavadní, co vyvolalo mnoho chyb. Protože ze své pozice ty chyby nemohou vidět a už vůbec ne pochopit. A proto celkový vývoj bytostí spojených s magií jde nutně během historie z pohledu Světla dolů do pádu. To je jejich osobní volba. Horší však je, když s použitím své moci vedou k tomuto pádu celé lidstvo.

Skutečný původ mé bytosti

Na doporučení kolegů doplňuji ještě následující text. Pan LK se neustále snaží vytvořit dojem, že jsem součástí jakési ještěří civilizace. Snad reptiliánů, jak se jednou zmínil? Tedy bytostí parazitujících na mnoha civilizacích v tomto světě, jak jsem vysvětlil v textu 37H. Mimozemské temné mocnosti na Zemi. I k tomuto závěru jej zřejmě inspirovalo temné mimozemské učení MCEO, ze kterého přebral název svých webových stránek. Hrubě se přitom mýlí. 

Stejně jako mnozí další v tomto světě jsem byl dříve andělem Dhyanem. Má poslední odpovědnost byla spojená s lidskou civilizací na Plejádách. Kvůli nápravě chyb jsem poté sestoupil do hmotného světa v oblasti Plejád a po jistou dobu svého vývoje jsem tedy byl Plejáďanem. Z Plejád jsem se v jednom z výsadků hvězdných lidí přemístil na Zemi. A tím jsem se už natrvalo karmicky svázal s osudem planety Země a pozemské civilizace. To bylo zhruba v době před 700 až 800 tisíci lety. Při karmickém čištění se však z mého nitra obnažily i vazby na Vesmírné lidi a na vytváření systému Galaktické konfederace. Právě díky tomu jsem měl možnost rozpoznat a pochopit největší omyly, kterých se Vesmírní lidé při budování a následném udržování nového galaktického uspořádání dopustili. Také proto jsem s Vesmírnými lidmi relativně snadno navazoval v tomto životě informační spojení. A z toho důvodu bylo jedním z mých karmických úkolů zde na Zemi o tom podat otevřené informace a především se snažit o nápravu situace – viz články 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, 37E. Transformace Arkturianů do nové podoby, 37G. Převedení Země přes období hrozících katastrof.

V této době jsem již pozemšťanem

Od doby svého příchodu na Zemi jsem pozemšťanem a především se vnitřně cítím být pozemšťanem. Prožil jsem zde necelou tisícovku jednotlivých reinkarnací. Sem na tuto Planetu jsem nyní především vázán. Právě tuto planetu Zemi považuji za svůj domov a netoužím se vracet někam jinam do Vesmíru. Nejsem tedy v podobné situaci jako někteří adepti magie, kteří o svém stesku po domově kdesi v oblasti Siria otevřeně hovořili na veřejných akcích. Takovým bych řekl: „Děkujeme, odejděte! Vás ani Vaší magie už tady není potřeba“.

Mé působení ve strukturách Duchovních hierarchií

Zde na Zemi jsem se pod duchovním jménem Metatron stal součástí struktur Duchovních hierarchií. Po určité období jsem zastával vedoucí pozice Duchovních hierarchií ve sféře Slunce. I proto mám právo detailně rozebírat činnost Duchovních hierarchií a zveřejnit skutečnou pravdu o činnosti těchto umělých struktur vytvořených z duchovních mistrů. A proto je logicky mým úkolem snažit se udělat vše potřebné pro nápravu situace. Především veřejně přehodnotit úlohu magie v tomto světě a podrobně vysvětlit, proč už Planeta a Příroda magii zásadně odmítají. I to je jeden z mých karmických úkolů.

Některá moje speciální poslání ve hmotě

Vícekrát jsem byl vyslán do hmoty se speciálním posláním. V minulosti jsem byl například praotcem Henochem před potopou světa, který přinesl světu nové informace, varoval lidstvo před možnými budoucími katastrofami, ale na zásadní změnu vývoje to nestačilo. Později před dvěma tisíci lety v období počátku nového letopočtu jsem byl Josefem, otcem (pěstounem) Ježíše Krista. Tuto skutečnost mi potvrdily další osoby ve hmotě, aniž bych se jich na to tázal, například pan LK. I z těchto důvodů v této době jasně vnímám, kde se nachází skutečná bytost Ježíše. Proč o této minulosti píšu? Právě proto, že jsem mágy opakovaně napadán z pozice historické úlohy Stvořitelů i zneužitím jména samotného Ježíše Krista.

Mágové a Vesmírní lidé se nenapojují na skutečného Ježíše

Právě pro tuto svoji minulou vazbu na bytost Ježíše zřetelně rozpoznávám, že pan LK a další lidé ohánějící se jménem Ježíše nekomunikují se skutečným Ježíšem. Místo toho se až do nedávné doby napojovali na umělou modlu, automat, kterým Vesmírní lidé pro ně v té době nepohodlného skutečného Ježíše nahradili. Právě proto mám právo kritizovat osoby, které se ohánějí jménem Ježíše a jeho jménem ospravedlňují nejrůznější vlastní neetické magické zásahy a násilné akce. Protože v takových slovech jasně rozpoznávám neupřímnost a možná i zbabělost být sám zodpovědný za určité činy a neohánět se jménem někoho jiného – Ježíše Krista, Boha, Stvořitele. Tak jak to dělali Vesmírní lidé, když jasně vnímali, že jejich činy nejsou úplně z pohledu etiky v pořádku. A jako to dnes dělají mnozí vyznavači náboženství magie. Ti však už na rozdíl od Vesmírných lidí o správnosti svých činů ani v nejmenším nepochybují.

Všichni nezbytně potřebujeme změnu vývoje

Všichni nutně potřebujeme, aby se směr vývoje tohoto světa zásadně změnil. Drtivá většina z nás sestoupila do tohoto světa proto, aby s novým nasměrováním vývoje pomohli. Cesta pro každého člověka k tomu vede přes nastoupení vlastní cesty světelného duchovního vzestupu. Přes zahájení vlastní karmické očisty. Přes rozpoznání a pochopení chyb, kterých se v minulosti dopustili. A přes nová rozhodnutí, kterými udělají vše pro to, aby v podobných situacích rozhodli jinak. Aby minulé chyby neopakovali. Aby navíc udělali vše pro nápravu špatných minulých rozhodnutí.

 

Na závěr si udělejme v následující anketě takové menší referendum. Kdo má odvahu, zaškrtněte prosím jednu z následujících možností a dejte tak Planetě a Přírodě, a především také sami sobě, najevo, jakou pozici zastáváte:

© Jiří Novák, březen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Zaškrtněte prosím jednu z následujících možností:

  • 388
  • 25
  • 24
  • 20
  • 29

Celkový počet hlasů: 486


Diskusní téma: 41. Soupeření mezi Světlem a Temnem v duchovním pozadí světa spěje ke zlomu

Jménem provozovatelů těchto stránek děkuji všem, kteří jasně a jednoznačně vyjádřili podporu naší práci. V tuto chvíli 22.3.2011, 22.58 však vnímám, že stránky je potřeba ochránit a znemožnit další noční útoky mágů formou vstupu jejich energií do diskusních stránek. Postupně bylo vymazáno sedm diskusních příspěvků LK v rozsahu zhruba čtyř stran textu a další dva naprosté bláboly uvedené pod jménem Mischuler. Nepřijatelnost projevu pana LK a to, že bez jakéhokoliv požádání či navázání kontaktu začal na základě svého rozhodnutí diagnostikovat další účastníky diskuse, kteří se představili plným jménem, a neváhal veřejně prezentovat svůj pohled na ně, je z hlediska etiky duchovního pracovníka naprosto nepřijatelné. Vyjádřím se k tomu podrobněji ve speciálním textu, kde budou i některé ukázky jeho slov. Během dne bude možnost diskuse opět obnovena. Dosavadní diskusní příspěvky byly srovnány v chronologickém pořádku podle doby pořízení.

Jiří Novák


Datum 21.03.2011

Vložil Věra Talandová

Titulek Podpora čistého vývoje na Planetě

"Jednoznačně se připojujeme k novému vývoji, k úsilí o zásadní změnu dosavadního stavu na planetě Zemi." Podporujeme čistý duchovní vzestup bez prvků magie(manipulace, násilí, ovládání...).
Věra Talandová
Radomír Talanda
Blažena Bendová


Datum 21.03.2011

Vložil Roman Rajnoch

Titulek Podpora NDC

Chtěl bych touto cestou vyjádřit podporu Nové duchovní cestě.
Pevně stojím na straně NDC, ani náhodou nejsem loutkou, či
ovečkou pana Nováka, jak nazývá pan Kováč osoby sympatizující s NDC, ale člověkem, který si našel cestu k NDC postupným duchovním vývojem. Jsem na stejné názorové vlně, plno věcí jsem díky NDC pochopil, plno věcí si ujasnil. Lidé přestávají být slepí, začínají plno věcí chápat, začínají rozlišovat, co je dobro, co je zlo. Stačí koukat kolem sebe, a je jasné, že se něco děje.
Je na nás, aby jsme se začali probouzet, aby jsme našli cestu
ke světlu. Jsem rád, že je nám k tomu nápomocna NDC.
Za to jí díky.
S pozdravem Roman Rajnoch


Datum 21.03.2011

Vložil Radomír Sůva

Titulek Re: Podpora NDC

Vyjádření Romana Rajnocha vyjadřuje plně také mé vnímání a sučasně doslova radost z NDC,která mi naplnila moje tápání a hledání Pravdy po desítky let mého života. Proto není co více k jeho vnímání NDC již přidávat. Ztotožňuji se s ním ! Radomír Sůva,celoživotní ctitel Pravdy.


Datum 21.03.2011

Vložil Luděk Kováč

Titulek je krásné hovořit pravdu

... ale vám to bohužel moc nejde pane JN. Odpověď si můžete přečíst u nás ve středu to je 23.3.2011 :-)
Je mi líto, že se nedržíte zásady pravdomluvnosti, škodíte si a hodně....


Datum 21.03.2011

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: je krásné hovořit pravdu

Již v článku „17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie“ jsem vysvětlil, že pohled na svět člověka na cestě čistého vzestupu je a vždy bude jiný, než pohled magie. Vy jste však od počátku v tom jiném nemagickém pohledu na svět hned viděl úmyslnou lež a matení veřejnosti. K přirozené výbavě „velikánů“ by měla přinejmenším patřit slušnost a úcta ke každému, kdo se upřímně snaží něco nového vytvořit a kdo se nebojí jít se svojí kůží na veřejnost. Nic takového jste však neprokázal. Místo toho se snažíte ze sebe vytvořit velikána svými magickými hodnostmi, postavením, funkcí. A to Vám příliš nesluší. Lidé posuzují velikost člověka nejen podle jakési hodnosti, slávy, prestiže. Ale také především podle jeho vystupování. Podle toho, jak se chová k druhým lidem. A v tom jste příliš dobrý dojem neudělal. Nechal jste se až příliš svést svými magickými předsudky – možná právě rozšiřovanými klamnými informacemi učení MCEO o „Metatronické vědě smrti“. Jak jinak si lze vysvětlit, že jste nakonec veřejně popřel to, co jste vůči mé osobě tvrdil dříve. Když potkáte člověka, který má na svět jiný pohled než Vy, nemusí to přece hned znamenat, že lže. Někdy mohou být i dva různé pohledy na svět svým způsobem pravdivé. Jenže Vy jste okázalým preferováním svých „jediných správných znalostí“ prokázal, proč magie musí pryč. Především proto, že brání skutečnému vývoji tohoto světa.
Jiří Novák


Datum 21.03.2011

Vložil Pavel_K

Titulek Nevyhnutelnost

Ač v pádu a s mnoha chybami přesto hluboce cítím, že NDC je nevyhnutelnou cestou.
Nuže, zbývá "jen" odvrhnout další pouto a pokročit naproti své minulosti...
Pavel


Datum 21.03.2011

Vložil Milena Růžičková

Titulek Podpora NDC

Souhlasím s příspěvkem Romana Rajnocha, vyjádřil vše co cítím a vnímám já sama.Děkuji NDC za pomoc na cestě za světlem.
Rúžičková Milena


Datum 22.03.2011

Vložil Tomáš Havel

Titulek Jsem rád, že jsem objevil NDC

Rozhodně je potřeba se ozvat proti nepravdám, co o nás stoupencích nové duchovní cesty píše pan Luděk K. Za sebe musím říct, že se nerad nechám někým ovládat a k něčemu nutit. Na tránky NDC jsem narazíl na první pohled celkem náhodou a hned mě oslovily a v mnoha bodech jsem s nimi hned od počátku souhlasil. Podotýkám, že pana Nováka jsem předtím v tomto životě neznal a přesto jsem začal zcela svévolně cvičit 5T a to již asi půl roku před objevením stránek NDC. Dokonce již v 90. letech jsem si utvořil teorii, že nás místo boha nejspíš řídí nějaká jiná vyspělá civilizace. Později jsem také začal omezovat maso. A teprve potom všem jsem narazil na stranky NDC. Proto mi přišly tak blízké a začal jsem se o ně více zajímat. Jsou to totiž jediné stránky, které mi svým obsahem zapadly do toho, co vnitřně cítím.
Takže musím zcela oponovat názoru L.K., který si myslí, že lidé jdoucí po NDC jsou bez vlastní vůle a pouze se slepě řídi pokyny pana Nováka, naopak z mé karmické očisty jasně vyplynulo, že ten kdo mě v minulosti zneužíval a ovládal byl pan L.K. Předpokládám, že si to v dnešním životě neuvědomuje a proto se na něj nezlobím. Jen mi vadí, že lidi kráčející po NDC popisuje nepřesně i když to chápu. Pokud totiž není na světelném vzestupu, tak těžko některé věci pochopí a jest marnou snahou snažit se mu vysvětlit o čem NDC vlastně je.


Datum 22.03.2011

Vložil Jitka Křapová

Titulek Jen jednou

Jen drobnou poznámku k p. Kováčovi: Jen jednou jsem navštívila jeho stránky a ten energetický útok z nich byl velice nepříjemný, agresívní. Již nikdy více... Pro mě to je jasné rozřešení sporu. Jen prostě nechci, aby mě nebo kohokoliv jiného nějaké energie, či bytosti svazovali, vtloukali do hlavy jakousi "ohranou desku" stále se vracejících "myšlenek" jakoby samovolně přicházejících do hlavy (přitom neustále našeptávaných kýmsi u ucha). (O Lásce a Světle asi těžko může být řeč...) Jen, prosím, pozor na takové neodbytné a podivné, vracející se myšlenky, chce to očistu a nestrpět kolem sebe ty našeptávače... Ať už je posílá a řídí kdokoliv...

Ještě k boji... Ano pane Nováku, boj je potřeba, ale (možná jsem něco přehlédla) zatím nebylo jasně řečeno o jaký boj má jít, až v tomto článku. A mimojiné z toho asi pramení ona nerozhodnutost. Při slově boj si téměř každý představí hmotné zbraně a zasvěcenci i magické... Ale boj prosbou o očistu Světla prakticky bez vlastních zbraní je těžko přístupnou variantou pro boj... V tomto článku jste definoval ten správný boj a ten by měl být předzvěstí dalšího vývoje, díky.


Datum 22.03.2011

Vložil Věra Talandová

Titulek Přechod od magie v mém životě k vyspělejšímu chápání života

Kvůli svým neustálým zdravotním problémům jsem před 20 lety hledala cestu jak si pomoci. Nechala jsem se zasvětit do reiki, následovala celá řada různých zasvěcení, seminářů, práce s energiemi. Zdravotní problémy se nevyřešily, občas byla nějaká úleva. Vše po letech vyústilo ve vážné zdravotní problémy. Pochopila jsem, že tudy cesta nevede. V hodině 12 jsem radikálně změnila svou životosprávu. Začala jsem jíst pouze takové potraviny, které nám nabízí pouze Příroda, bez tepelné, chemické či jiné umělé úpravy. To znamená syrové ovoce, zeleninu, plané byliny, v malém množství oříšky, semínka... Doslova mi to zachránilo život. Zahájil se napřed očišťovací a potom uzdravovací proces. Po změně na tělesné úrovni jsem toužila správně pochopit i duchovní rovinu života a to už se ke mně takové informace dostaly. Informace z NDC byly jiné, než čemu jsem celá léta věřila. Na totální změnu životosprávy jsem potřebovala odvahu a kázeň. Odvaha je zapotřebí, aby člověk chtěl pochopit informace, aby mohl změnit způsob myšlení a emocionální návyky. S pochopením informací na NDC, čištěním a harmonizací čaker a energetického systému Pěti Tibeťany se mohl zahájit očišťovací a ozdravný proces i na duchovní rovině. Dnes jsem zdravá a vitální. Vysoké vnitřní vyladění mi umožňuje vnímat jak je to s čistotou a etikou mých myšlenek, slov a činů. Zcela dobrovolně a ráda jsem součástí Nové Duchovní Cesty. Je to to nejdůležitější co mě tady na Zemi potkalo. Věra Talandová


Datum 22.03.2011

Vložil Radomíra Švehlová

Titulek NDC

Ráda bych také napsala pár řádků na podporu NDC. Velmi mě inspiruje jednoduchost a srozumitelnost, kterou jsem zde našla. V praxi jsem si vyzkoušela jednotlivá doporučení a protože mi fungují, tak ráda posílám dále. Co se týče pana LK, tak mě prosím vynechte ze své ochrany, o žádnou jsem si nežádala a pro ochranu se obrátím na místa, která si sama zvolím.
S pozdravem Radomíra Švehlová


Datum 22.03.2011

Vložil Kateřina Šťástková

Titulek NDC

taky se plně stavím na podporu NDC, než jsem se na tuto cestu dostala, cítila jsem kolem sebe temné síly, které na mě působily....když jsem poprvé kontaktovala pana Nováka, byla jsem podle Přírody na - 250 % ..... hlavně tím, že jsem byla ovládána jinou bytostí...a nepřeju nikomu to, co jsem při tom zažívala, protože jsem už měla duchovní vnímání, abych to poznala, jen jsem tomu nerozuměla..... po přečtení článků pana Nováka se mi vše dalo do souvislostí a díky dodržování zásad na NDC se všechno začalo dostávat do normálu....bylo mi mnohem líp.....fyzicky i duševně.... sama jsem se dostala na - 35 % přijímání bioenergií a pak s pomocí pana Nováka díky očištění do plusu a později na Novou duchovní cestu, kterou plně podporuju a kterou jsem si sama vybrala, protože jsem hned od začátku cítila, že je tato cesta správná..... jak jinak než prací na sobě můžeme každý z nás podpořit i vývoj všech ostatních...... tato cesta třeba není nejjednodušší, protože každý musí na sobě zapracovat, přestat být líný......ale mnoho lidí cítí, že je správná...... pan Kováč je podle mě demagog, který si jen snaží udržovat svou pravdu stůj co stůj a sama vnímám z jeho odpovědí mnoho negativního.......... toto mi nikdo nevymluví, to je fakt, který vnímám sama.... NDC jsem si dobrovolně vybrala a naprosto dobrovolně jsem se začala řídit jejími principy, nejsem žádná loutka...... loutky jsou ti, které ovládá magie nebo bytosti, které ji podporují...... takže já se stavím plně na podporu NDC


Datum 22.03.2011

Vložil Jiří Novák

Titulek Zákaz diskuse pana LK na našich stránkách trvá od 13.3.2010

Pane Luďku Kováči, už jednou Vám byla diskuse na našich stránkách zapovězena, protože jste překročil základní meze slušnosti. Vzpomínáte si? Šlo o text „Arogance moci není vhodnou metodou pro hledání souladu s Přírodou“ umístěný v rubrice „Odpovědi na reakce čtenářů“ dne 13.3.2010. Po tom, co jste předvedl dnes, když jste si dovolil komentovat a znevažovat prakticky každý zdejší diskusní příspěvek, tento zákaz pro Vás i nadále trvá. Proto jsem Vaše příspěvky s výjimkou toho prvního bezprostředně po objevení z našich stránek odstranil. Vyjádřím se podrobněji ve zvláštním textu.
Jiří Novák


Datum 22.03.2011

Vložil Dismas

Titulek Kam zmizely všechny ty odpovědi pana Kováče ?

Ještě někdy před hodinou tady byly zajímavé odpovědi pana Kováče. Byly konkrétně k jednotlivým lidem včetně nabídky pomoci nebo setkání. Protože panu Novákovi však schází argumenty, tak je třeba opozici umlčet, nejlépe smazáním že ? Pane Nováku postrádáte jakoukoliv úctu k práci druhých ! Na Rahunta.cz by vás nevymazali ! ...


Datum 22.03.2011

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Kam zmizely všechny ty odpovědi pana Kováče ?

Jestlipak jste, Dismasi, alespoň jednou také dokázal říci svému mistrovi, panu LK, že postrádá úctu k práci druhých? Například když mi napsal: Nelžete, nemaťte veřejnost? Nemusíte mi však odpovídat. Je zajímavé, že tady dnes mágové jsou každou hodinu. Proč asi? Jaký asi úkol od svého mistra dostali? Já na rozdíl od Vás nemám potřebu na Rahuntě diskutovat. Dělám si svoji práci a nevšímám si Vašeho webu do té doby, dokud mne necháte být. A jestli jste si nevšiml, právo vymazat nevhodný příspěvek je základní právo každého provozovatele stránek. A k tomu ještě dodám právo bránit komukoliv v energetických útocích na tyto stránky. A že děláte vše, co umíte, je nasnadě. Pan LK svými články jasně a zřetelně vyjádřil svoji potřebu mne jakýmkoliv způsobem i za použití magie zastavit za každou cenu. A když už Vám to dostatečně účinně nefunguje na dálku od Vás, tak to alespoň zkoušíte zblízka, přímo na našich stránkách. Toto nebude z naší strany tolerováno. Takže považujte i tento svůj příspěvek za poslední, který zde ponechám. Já i další lidé jsme dostatečně citliví a vnímaví na to, abychom si zřetelně všimli, jaká energie slova a příspěvky Vás příznivců magie doprovází. Druhá věc, pan LK již má rok zákaz diskuse na těchto našich stránkách - že by to zapomněl? Ale nebojte se, jeho příspěvky nezapadnou, budou včas využity. Jinak jsou Vaše slova jen opakováním známé finty z filmu Vrchní prchni, když zloděj, falešný vrchní, volá: Chyťte zloděje, běžel tudy.


Datum 22.03.2011

Vložil Tomáš

Titulek Re: Kam zmizely všechny ty odpovědi pana Kováče ?

Pokud by pan L.K. psal příspěvky z nichž vyzařuje příjemná energie, tak by je pan Novák jistě nemazal. Problém je však, jak takový příspěvek napsat, když je jeden v hlubokém pádu ve světle. Špatně se mu pak totiž hodnotí, jest-li to co z příspěvku vyzařuje, je pro ostatní příjemné nebo ne. Takže doporučení pro lidi, co sem chtějí psát, zní: dostat se na cestu vzestupu a pak z Vašich příspěvků budou vyzařovat příjemné energie a nikdo je nebude mazat.


Datum 22.03.2011

Vložil Vlasta Mrázková

Titulek Čistý vývoj planety

Souhlasím s cestou NDC a podporuji čistý duchovní vzestup.

Vlasta Mrázková


Datum 22.03.2011

Vložil Tomáš

Titulek Smutné

Smutné je když žák přeroste učitele a učitel si to odmítá přpustit. A to i přesto, že se často tato situace v dějinách opakuje.


Záznamy: 1 - 18 ze 18


Datum 23.03.2011

Vložil Hana Hemišová

Titulek Jedna cesta

NDC je jediná cesta.Tento projekt má mou plnou podporu.
Hana Hemišová


Datum 23.03.2011

Vložil Ján Pecsok

Titulek NDC

Plne podporujem zásady a princípy Novej duchovnej cesty a som rád že môžem byť jej súčasťou.Potom ako som pred rokom a pol kvôli zdravotným problémom radikálne zmenil stravovanie na temer výhradne čerstvé ovocie a zeleninu,som okrem ziskanej vitality postupne objavoval informácie, ktoré som predtým ignoroval. Od hmotných konspiracnych teorii, po rôzne duchovné a ezoterické informacie, čo ma priviedlo k názoru, že vo svete nie je niečo v poriadku a najlepsie čo sa dá urobiť je pracovat na svojej vnutornej zmene. Ako konkrétne to vykonat a čo preto urobit som hladal na roznych akciach,webovych strankach hlavne s temou magie, samanizmu, pripadne s umelymi pomockami ako su ziarice energie apod, ale aj vo veľmi čistých knižkách, hlavne od Eckharta Tolleho. Som preto nesmierne vdačny za to že som našiel na stránkach NDC ucelené a pochopiteľné informácie. Po ich prečítaní ma naplnil pocit, že práve toto je cesta ktorú som hľadal a teraz je čas po nej kráčať. Následne sa tiež uvolnila vlna pochybností, tie sa však po čase rozplynuli keď som sa presvedčil, že to funguje. Ďakujem pánu Novákovi za to, že mi pomohol a pomaha očistiť sa od mnohých vazieb z minulosti. Veľmi oceňujem sústavnú snahu a prácu na textoch, ktoré ma ohromili kvantitou aj kvalitou vidím za tým množstvo energie a vytrvalosti. Tiež by som sa chcel poďakovať pani Věre Talandovej i keď ju nepoznám osobne za jej odkaz na tieto stránky a tiež že mi pomohla svojim postojom rozohnať počiatočné pochybnosti. Verim ze ísť po NDC je unikátni a najlepsi sposob ako pomoct sebe aj svetu k harmonickejsiemu fungovaniu.


Datum 23.03.2011

Vložil Milena Růžičková

Titulek Guyver

Jen zbabělci napadají a urážejí aniž by se dokázali podepsat vlastním jménem. Jeho příspěvky nemají s diskusí nic společného.
Navrhuji mazat i Guyvera
Milena Růžičková


Datum 23.03.2011

Vložil Radomíra Švehlová

Titulek mazání

Včerejší příspěvky, které byly smazány nemohu posoudit, jelikož jsem je nečetla. Zato příspěvky pod nálepkou Guyver mi nepřipadaly nebezpečné, spíše ukázka úrovně člověka skrývajícího se pod touto maskou. Zajímalo by mě, jestli by to napsal i pod svým vlastním jménem :))


Záznamy: 1 - 4 ze 4