Pravčická brána
Úvodní stránka | Jak nastartovat vlastní duchovní cestu? | U5. Jaké zcela nové a naprosto odlišné informace Nová cesta poskytuje?

U5. Jaké zcela nové a naprosto odlišné informace Nová cesta poskytuje?

Jiří Novák Vloženo 11.6.2012
Jiří Novák

Pochopení, že dobro a zlo jsou reálně existující duchovní síly. Pravotočivost a levotočivost bioenergií umožňuje odlišit Světlo od Temna. Samotné vědomé „šíření lásky“ tento svět změnit nemůže a navíc často obsahuje skrytou manipulaci, zvláště pokud vychází z učení Vesmírných lidí. Důležitost pochopení rozdílu dávného lidstva 1. typu a nového lidstva 2. typu. Nejsme zdegenerovaným dávným lidstvem, ale naopak novým lidstvem vyššího evolučního typu. Pochopení, proč magie musí z tohoto světa ven, proč je pro dnešní lidstvo zkázou. Jiný pohled na Boha, víru v Boha a náboženské modlitby. Nový pohled na vyspělé mimozemské civilizace. Proč je nezbytný nový vývoj a jinudy už ke Světlu nemůžeme? Proč je důležitá jednoznačnost? Sedět na dvou židlích nelze. Jak postupovat, když je člověk v partnerském páru?

Typické pro starý pohled na svět je tolerování temných energií

V mnohých knihách se píše, že dobro a zlo jsou pouze dílem subjektivního hodnocení člověka. Že ve skutečnosti žádné dobro a zlo neexistují, že vše má jediný původ. Že hledání zla je dokladem duchovní nedokonalosti. Protože naopak duchovně vyspělý člověk žije v jednotě a žádné konflikty nevyhledává.

Nebo dokonce, že se tyto dvě protikladné vesmírné síly vzájemně doplňují, vyvažují. Že jedna strana bez druhé nemůže existovat. Někdy dokonce tento protiklad přirovnávají k protikladu mužské a ženské energie a ztvárňují ho čínským symbolem jin – jang. Vybírám z informací ve Wikipedii:

„Síla jin a síla jang jsou dvě spojené části jednoho celku. Z etymologického hlediska znamenají znaky jin a jang temnotu a světlo… Jin (ženskost, tma, pasivní síla) a Jang (mužská, světlá, tvořivá síla) jsou popisem doplňujících se opaků a nejsou absolutní – proto jakákoliv dichotomie jin a jang bude z jiné perspektivy vypadat opačně… Jin a jang se nevylučují. Jin a jang se navzájem podporují. Část z jin je jang, a část z jang je jin.“

 

Ano, toto jsou informace vycházející z dávné čínské filozofie. V dnešní době je podle Přírody pravdivost těchto citovaných informací pouhá dvě procenta. Je to jeden z nejběžnějších způsobů, jak lidem vsugerovat myšlenku, že proti Temnu se nemá bojovat.

 

Další informace o deformujícím vlivu čínského symbolu jin - jang byly uvedeny v textu 49A. Tři úrovně života ve hmotném světě I.

 

Právě takové a jiné podobné teze umožnily temným silám dosáhnout v tomto hmotném světě tak vysokého stupně ovládnutí všech běžných bytostí. Protože nejsnáze se přece necháte ovládnout tím, když vnitřně přijmete postoj, že žádné ovládání neexistuje. A tím pádem když budete každé ovládnutí ignorovat.

 

Nemůžeme se pak divit, že podobná situace dnes nastává například v boji naší vládní garnitury s korupcí. Pokud by neexistovala hodnocení nezávislých zahraničních agentur a pokud by energie Přírody netlačily na veřejné odhalování korupčních kauz, vládní úředníci by znovu a znovu vydávali veřejná prohlášení o tom, že zde přece žádná korupce není. Že jakékoliv řeči o korupci jsou pouze úsilím opozice, která chce podlomit stabilitu současné vlády. Nebo výmyslem novinářů, kteří hledají senzace.

Nový pohled vede k pochopení, že dobro a zlo jsou reálně existující duchovní síly

Typické pro starý pohled na svět je to, že vede člověka k tolerování temných bioenergií. Někteří z veřejně diskutujících zastávají stanovisko, že také tyto energie jsou potřebné, a že je možné si je ochočit. Nový pohled naopak odmítá jakoukoliv toleranci temných energií.

 

Až teprve duchovní nadhled z pozice NDC umožnil jasně pojmenovat, co je to dobro, Světlo a co je to zlo, Temno. A že s tím mužská a ženská polarita nemá nic společného. Že nejde jen o postoj, o pouhý psychologický aspekt prožívání člověka, jak tvrdí někteří dnešní duchovní pracovníci.

 

Ale že dobro a zlo, Světlo a Temnota, představují dvě strany vesmírné síly, které se jasně oddělily, a každá z nich je tvořena bioenergií protikladné a vylučující se povahy.

 

Až nový pohled na svět jednoznačně odmítá jakoukoliv, i třeba dílčí, toleranci temných levotočivých bioenergií. Proto vysvětluje, že temnou stranu vesmírné síly je nezbytné se všemi levotočivými bioenergiemi důsledně z tohoto světa vytlačit, dříve než to ona udělá se světelnou stranou.

 

Proto je jedním z nejdůležitějších prvků pochopit na počátku duchovní cesty, že dobro a zlo jsou samostatně existující duchovní síly, které fungují na odlišných typech energie. Že pro dobro, Světlo je typická pravotočivá bioenergie. Zatímco zlo, Temno funguje na bioenergiích levotočivých.

 

Více o tom je v článcích 5. Energie duchovní roviny života, akaša, bioenergie a živly, 6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů, 9. Světlo a temnota v duchovním pozadí světa, 12. Opakované pokusy temných sil ovládnout hmotný svět, 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě.

Pravotočivost a levotočivost bioenergií umožňuje odlišit Světlo od Temna

Právě identifikace bioenergií na pravotočivé a levotočivé umožňuje jednoznačně identifikovat a odlišit dobro od zla, skutečné světelné záměry od temných úmyslů. A stejně tak metody podporující světelný vzestup od metod, které naopak člověka tlačí do pádu směrem k temné straně světa.

 

Není náhodou, že právě proti rozlišování bioenergií na pravotočivé a levotočivé nejvíce brojí ti, kteří chtějí i nadále ovládat duchovní vývoj na této Planetě. Kteří sice prohlašují, že zde vedou světelný vývoj, ale ve skutečnosti jsou již dávno na temné stezce a ve světelném pádu.

 

Magie totiž neumožňuje jednoznačně rozlišit dobro od zla.

 

Více o tom bylo v článcích 40D. Duchovní konzervatismus jako brzda vývoje lidstva, 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců? a také například v textu Proč musí být Stará cesta nahrazena Novou duchovní cestou?

Nahrazení skutečné péče o sebe učením lásky nevede k cíli

Místo skutečného posilování světelných základů své bytosti, místo vyhýbání se všemu, co tlačí člověka na temnou cestu, si mnoho lidí nechalo namluvit, že nejdůležitější je získat co nejvíce duchovních informací a důsledně kolem sebe šířit lásku. Že právě „šíření lásky“ je jednou ze zásadních možností, jak prokázat vlastní duchovní pokročilost. A tak studují knihy, navštěvují řadu přednášek a seminářů, nechávají se zasvěcovat. A ještě navíc kolem sebe šíří energii, které říkají „láska“, a netuší, že tato jejich „láska“ mnohdy v sobě přináší silně manipulující a ovládací náboj a dokonce obsahuje třeba až 70% temné energie.

 

Čím vlastně je to všeobecně uznávané „šíření lásky“?

Říkají tomu všelijak, například:  Ho-oponopono, Toltécká cesta ke svobodě, rituály probuzení bohyně lásky. Na mnoha místech je popisováno, „jak šířit lásku“. Když však někdy omylem nebo záměrně na takové informace nahlédnu, obvykle pocítím silně nepříznivý pocit svědčící o vysokém procentu temných energií, které takové teorie vyzařují.

 

Záměr těchto teorií šíření lásky je přitom velmi jednoduchý. Nejlépe z lidí uděláte ovládnuté ovce, když jim dokážete namluvit, že žádné zlo neexistuje. Že nemají proti ničemu bojovat, protestovat. A že je naopak proti všemu nepravému důkladně ochrání šíření lásky.

 

A tak mi cizí ženy a dokonce i někteří muži, kteří se poprvé ozvou emailem, píšou na závěr dovětek „s láskou ta a ta (ten a ten)“. Já si však pod pojmem láska představuji něco zcela jiného, jak jsem naznačil v článku 48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní cestě? Takový závěr emailové zprávy od cizí ženy nebo neznámého muže jsem už zažil několikrát. Můj pocit z takového oslovení byl vždy vysoce nepříznivý. A už to, že cizí člověk běžně takový dovětek používá, naznačuje, jak hluboce je nasáklý mimozemskými vlivy z mnohých na Zemi vydaných knih. Doposud nikdo z těchto lidí nedokázal přijmout nové informace, protože byli doslova zabetonováni starými předsudky.

Důležitost pochopení rozdílu dávného lidstva 1. typu a nového lidstva 2. typu

Dalším důležitým poznáním, které se nám otevřelo na Nové duchovní cestě, bylo pochopení a rozpoznání dvou zásadně odlišných typů člověka na Zemi i ve Vesmíru.

 

Nesmírně důležité pro pochopení principů nového vývoje je také dokázat pochopit a vnitřně přijmout, že na naší Planetě během historie existovaly dva zásadně odlišné typy lidských bytostí. V dávných dobách zde žilo lidstvo 1. typu s otevřeným duchovním vědomím a vnímáním, s rozsáhlými tvořivými schopnostmi a s délkou věku, která v počátcích dosahovala tisíců let a až teprve postupně se v důsledku narůstajících neharmonií zkracovala na stovky let. Lidstvo, pro které byly běžné vysoké tvořivé schopnosti.

 

A protože původní typ lidstva i přes mnohé v detailech se lišící varianty opakovaně selhal a nikdy nedospěl ke stabilnímu světelnému vzestupu, Tvůrci vytvořili nový projekt člověka. My dnešní lidé na planetě Zemi jsme novým lidstvem 2. typu, rodíme se se zastřeným duchovním vědomím, máme minimální tvořivé schopnosti a dožíváme se krátkého věku. Protože délka našeho věku je geneticky omezena na 120 let. V sobě však máme pečlivě ukrytou zcela novou evoluční schopnost – možnost dosáhnout stabilního světelného vzestupu a mít tam možnost překonat jakékoliv duchovní bariéry a prahy. A schopnost dokonce ve své evoluci překročit i dokonalost svých duchovních rodičů, samotných Stvořitelů lidských bytostí.

 

Náš nový vícestupňový genetický program pak umožňuje získávání dalších hmotných i duchovních schopností v závislosti na výši vnitřní harmonie, které na své vzestupné duchovní cestě dosáhneme. Více o tom bylo v článcích 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu, 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo, 44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I, 44B. Další srovnání lidstva 1.a 2. typu II, 44C. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu III.

A protože ti, co zde na Zemi tisíce let vedli duchovní vývoj, nedokázali plně pochopit a přijmout princip odlišnosti dvojího lidstva a skutečné záměry vysazení nového člověka, pro samotný vývoj lidstva to mělo, a dodnes ještě má, nedozírné následky. Viz články 14. Důsledky nepochopení rozdílů dvojího lidstva, 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla.

Jsme novým lidstvem vyššího evolučního typu

Podstatné na tom všem je, že přestože se my, noví lidé, zdáme méně schopní a ve srovnání s dávným lidstvem duchovně zaostalí, skutečnost je opačná. Naše skrytá schopnost neomezeného vzestupu nás přímo tlačí k nalezení cesty světelného vzestupu. Zatímco dávné lidstvo s nesmírnými tvořivými schopnostmi v sobě žádný motiv pro vzestup nemělo. Bylo přece dokonalé a tím i uspokojené samo se sebou a se svojí situací. Důvody pro další zlepšování zde nebyly.

 

A když k tomu ještě přidáme opakované používání magie a dalších umělých pomůcek i privilegií, malou odolnost vůči působení mentálního ovládání i neochotu postavit se tvrdě proti Temnotě dostatečně silnými prostředky, výsledek je nasnadě. Jen relativně krátká období dočasné prosperity dávných civilizací, zatímco z dlouhodobého pohledu dávné lidstvo 1. typu ve svém vývoji jen a jen duchovně padalo a degenerovalo.

 

Více o tom bylo v článcích 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu, 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo.

Abychom dokázali své poslání naplnit, potřebujeme se důsledně vzdát všech metod a pozůstatků po dávném lidstvu i po mimozemských civilizacích 1. typu. Především opustit to, co zkoušelo dávné lidstvo: Snahu navrátit si tvořivé schopnosti poté, co je člověk duchovním pádem a duchovní degenerací postupně ztrácel. A formou zasvěcování se ještě dlouhé tisíce let snažil své původní schopnosti obnovovat, znovuprobouzet.

Více o tom bylo v textech a duchovních komunikacích Jak fungují systémy Reiki a Šambala?, Minulost přináší poučení, nikoli nové způsoby vývoje, O úpadku a katastrofách Atlantidy, Nezpracovaná minulost člověka ohrožuje jako živoucí bomba, Nelitujte staré výbavy (a zbavte se jí, dokud je čas),

My lidé 2. typu si potřebujeme vytvořit zcela nové metody duchovní práce

My jako lidé nového typu si potřebujeme vytvořit své vlastní a úplně nové metody duchovní práce, než jsou ty, které běžně používalo lidstvo 1. typu, a které jsou opakovaně přenášeny z minulosti i do dnešního světa. Jakékoliv umělé schopnosti a metody jsou zkázou, hrobem nejen pro naši světelnou cestu, ale i pro světelnou cestu dalších vesmírných civilizací. Místo ke Světlu tlačí civilizace do pádu a do postupného úplného zatemnění.

 

O tom, jak nakonec dopadli Vesmírní lidé představující násilné sdružení mnoha vesmírných civilizací do systému Galaktické konfederace, jsem uvedl více v článcích 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi.

Model člověka 1. typu na Zemi i v jiných oblastech Vesmíru se z dlouhodobého pohledu jasně prokázal jako neúspěšný. Jednou z mála výjimek, kdy civilizace 1. typu nedošla do hlubokého pádu ve Světle, je civilizace Arkturianů, o kterých bylo uvedeno více v článcích 37B. Arkturiané, Plejáďané a další kosmické civilizace, 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru, 37E. Transformace Arkturianů do nové podoby.

 

My lidé 2. typu představujeme nový pokus Tvůrců. Jsme průkopníky nové evoluce. Jedinou možností pro nás je najít čistou duchovní cestu bez jakýchkoliv umělých pomůcek, metod, eticky nečistých zkratek. Stejně tak dávná učení pro nás představují zkázu a pád. A pokud se naše Nová cesta ve světelné evoluci jednoznačně osvědčí, tento vzor se bude šířit prostřednictvím energií a morfických polí dál, na další vesmírné civilizace.

 

Viz o omylech Staré cesty a nepoužitelnosti dávných učení na dnešní vývoj bylo v textech 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva? A vysvětlení, jak se v Přírodě vytvářejí nové návyky, a jakým způsobem se po potvrzení praxí šíří dále, bylo v textech 38A. Návyky Přírody, morfická a morfogenetická pole, 38B. Vývoj nových návyků člověka a Přírody.

Pochopení správného vztahu hmoty a duchovního pozadí

Dalším důležitým výsledkem nového pohledu na svět je pochopení skutečné úlohy hmotné roviny a hmotné části světa. V průběhu dosavadního vývoje této lidské civilizace byla hmota a duchovní pozadí světa chápány jako dva protikladné, navzájem se vylučující póly. Lidstvo proto doposud kolísalo mezi dvojicí extrémů. Od jednostranně hmotného pohledu materialismu, který zcela odmítá existenci duchovní roviny světa až po mnohé duchovní nauky, které naopak zdůrazňují potřebu postupného odpoutání se lidstva od hmoty a přesun do nehmotných sfér, do údajné „vyšší hladiny vývoje lidstva“.

 

Nová cesta učí člověka pochopit, že oba tyto protikladné a doplňující se póly je potřeba nikoliv nadále oddělovat, ale naopak je dokázat spojit v jediný optimálně vyvážený celek. Pochopit, že cílem evoluce člověka není opustit hmotu, zbavit se hmoty. Ale naopak, důslednou prací na sobě dosáhnout co nejdokonalejšího vzájemného vyladění hmotné a duchovní části své bytosti v jediný harmonický celek.

 

Více o tom bylo v článku 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty.

Pochopení, proč magie musí z tohoto světa ven

Magie byla doposud běžně uznávanou metodou strany Světla. Protože bez magie nebylo možné realizovat žádné závažné rozhodnutí. Problém je však v tom, že magii v podobě umělých tvořivých systémů a schopností používají i temné bytosti. Proto se někdy hovoří o bílé magii a černé magii. Magie ve své podstatě je však jediná. Obě tyto základní varianty magie vycházejí ze stejného základu a používají tentýž eticky nečistý způsob celkového nakupení umělé tvořivé síly. A historie potvrzuje, že magická výbava světelných mistrů byla velmi často zneužita temnými systémy. Právě opakované používání magie bytostmi Světla je postupně připravovalo k pohodlnému ovládnutí ze strany temných systémů.

 

Pokud se strana Světla chce vymknout z temného područí, potřebuje začít soustavně používat pouze a výhradně takové metody duchovní práce, kterých už nebude možné zneužít. Které strana Temna nebude schopná používat. A k těm magie rozhodně nepatří.

 

Pokud člověk plně pochopí a přijme rozdílnost dvou typů člověka, pak už pro něj není těžké přijmout následující skutečnost. Že magie, ani jakékoliv další umělé schopnosti a metody nepatří a nemohou patřit k výbavě člověka 2. typu. Pro civilizace 1. typu mohlo vést používání magie k určitým obdobím prosperity, jak naznačuje například minulost Atlantidy. Z dlouhodobého pohledu však magie vždy byla a doposud je příčinou opakovaných katastrof a jednoznačného pádu do Temna.

 

Vztah nás, lidí 2. typu, k magii je ještě více vyhrocený. Používání magie nám (jako civilizaci) nemůže přinést ani dočasnou krátkodobou prosperitu. Naopak na civilizaci má zničující duchovní následky. A vyvolává, přitahuje trvalý a nezadržitelný pád civilizace do temného područí.

 

Důležité je dnes vůbec správně pochopit, co to magie vůbec je. Co všechno je potřeba považovat za magii a jak se liší magická cesta od cesty čistého světelného vzestupu, Tomuto tématu byla věnována řada textů, například 16. Magie z pohledu historie, 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie, A8. Pohled do minulosti na počátek vzniku magie, A9. Magický systém ovládající lidskou civilizaci na Zemi.

Pro světelnou evoluci je magie zkázou

Závěr: Na vzestupné světelné duchovní cestě jsme postupně dospěli k poznání, že s magií už cesta ke Světlu v dnešním světě nevede. Protože dávná i nedávná historie jednoznačně potvrzuje, že v jakémkoliv souboji „světelné“ a „temné“ magie vždy z dlouhodobého pohledu nakonec i přes dílčí světelná vítězství zvítězila strana temna. Skrytá temnota se postupně vkrádala do původně čistých mágů a rytířů, až je postupně zcela pohltila.

 

V tomto směru doporučuji přečíst si duchovní komunikace týkající se magie: Magie jako pozůstatek bývalé moci, slávy a postavení, Magie jako nástroj evoluce již ztratila svou sílu, Strana Světla musí najít schopnosti typické právě a jen pro Světlo, Postoj planety Země k magii, Postoj Přírody k magii.

Z diskusních příspěvků některých mágů a jejich podporovatelů je jasné, k jaké aroganci, sebepředvádění a touze po moci nakonec vytrvalým praktikováním magie dospěli. Stále si však o sobě myslí, že jsou na světelné cestě a dokonce že někteří z nich zde na Planetě vedou duchovní vývoj. Viz články 41A. Soupeření mezi Světlem a Temnem v duchovním pozadí světa spěje ke zlomu, 41B. Další nepřijatelné praktiky mágů, 41C. Vrcholná pirátská akce upadající magie.

Jiný pohled na Boha, víru v Boha a náboženské modlitby

Nová duchovní cesta přinesla i zcela nový pohled na problematiku Boha a jakékoliv víry v Boha. Na Zemi však stále ještě přetrvává problém v tom, že většina pozemské populace si plete skutečnou duchovní cestu s vírou v Boha, s uznáváním některého ze světových náboženství. Projevilo se to i ve sčítacím formuláři při posledním sčítání lidu v našem státě. Kde sice byly uvedené nepovinné otázky týkající se náboženské víry, ale již nic dalšího pro skutečnou duchovní cestu. Jednoduše proto, že ateisté považují za duchovní cestu víru v Boha a neuznávání zákonů evoluce podle Darwina. A současně i věřící se domnívají, že náboženská víra je tou jedinou správnou duchovní cestou. A k tomuto Bohu se pak modlí a hledají u něj pomoc.

 

Život člověka v tomto světě však nezajišťuje žádný Bůh, ale samotná Planeta jako živoucí bytost, Příroda a Vesmír – Kosmické vědomí. Na tyto bytosti by se proto člověk měl obracet s žádostí o podporu a pomoc. Lépe však na tom bude ten, kdo dosáhl dostatečného světelného vzestupu a dokáže s těmito obřími bytostmi či systémy duchovně komunikovat. Ten, který se úrovní své vnitřní harmonie stal skutečnou součástí Přírody. Ten, který celým svým životem Planetu i Přírodu na ní podporuje, chrání a dostatečně si jich váží.

 

Slovo Bůh získalo v tomto světě nepříznivý temný nádech. A už jeho pouhé vyslovení je doprovázeno vysoce nepříznivými temnými levotočivými bioenergiemi. Slovo Bůh dnes nemá nic společného s čistotou, za kterou je víra v Boha považována. V mnoha situacích se totiž jedná o uměle vytvořené modly, za jejichž vytvořením a udržováním stojí mimozemští Vesmírní lidé. Více o tom bylo v článcích 36A. Co všechno se skrývá pod pojmem Bůh?, 36B. Stvořitel, andělé, Kosmická inteligence, mimozemšťané, 43H. O božských bytostech uměle vytvořených lidmi.

Nový pohled na vyspělé mimozemské civilizace

Nadhled získaný z pozice Nové duchovní cesty umožnil lépe pochopit také úlohu vyspělých mimozemských bytostí, ke kterým stále mnozí lidé vzhlíží jako ke vzorům. A které byly při dávných návštěvách naší Planety považovány pozemšťany za Bohy. K dávným návštěvám mimozemšťanů se váže řada rituálů, které dodnes některé národy světa vyznávají. Aniž by tušily, koho tím vlastně uctívají.

Na našich stránkách jsme především vysvětlili, jak ohromujících neoprávněných manipulací se tito Vesmírní lidé na Zemi dopustili – viz článek 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi. A v sérii článků tématu 37 jsem vysvětlil, v čem jsou tyto bytosti odlišné od nás pozemšťanů. A že tak vysoce opěvovaná Galaktická konfederace nebyla ničím jiným než násilnickým nedobrovolným seskupením galaktických civilizací cestou tvrdého mocenského vojenského nátlaku. A také jaké byly skutečné záměry Vesmírných lidí s lidstvem naší Planety na konci 20. století. Viz zejména články 37B. Arkturiané, Plejáďané a další kosmické civilizace, 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace.

Shodou okolností právě v těchto dnech běžel v televizi film Proroctví, který o této evakuaci vybraných obyvatel napojených telepaticky na mimozemské zachránce hovořil. Skutečné tehdejší záměry mimozemšťanů na konci 20. století však byly jiné, než jak ukázali tvůrci tohoto filmu – viz článek 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi.

Důležité je přestat lpět na starých informacích

Člověk hledající světelnou vzestupnou cestu potřebuje přestat lpět na starých, již překonaných informacích, přestože takové informace stále ještě zaplňují stovky vydaných knih. A naopak se stát otevřeným vůči naprosto novým informacím.

 

Ano, je to těžké, najednou opustit to, co člověk celá léta studoval a byl přesvědčen o pravdivosti a správnosti takového počínání. Kdo však není ochoten staré informace opustit, může dopadnout jako vědečtí skeptici, článek 40C. Za co ve skutečnosti bojuje hnutí skeptiků?  Jejichž vystupování v minulosti je z dnešního pohledu směšné a zabedněné. Stane se pak skeptikem duchovním – ty jsem označil jako duchovní konzervativce, viz texty 40D. Duchovní konzervatismus jako brzda vývoje lidstva, 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců?

Proč je nezbytný nový vývoj a jinudy už nemůžeme?

V souhrnných článcích 45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I45E. Proč právě Nová duchovní cesta? V  jsem vysvětlil všechny možné důvody pro to, proč jedině cesta stabilního světelného vzestupu, kterou jsme nazvali Nová duchovní cesta, vede ke zdárnému cíli. A proč už jakékoliv pošilhávání po starých metodách, učeních, cestách už nemůže dnešního člověka zbavit temného ovládání. Které je dnes na Zemi široce rozšířené, doslova všudypřítomné. Ještě jednou se k tomuto tématu vrátím v části U7. Proč vede ke světelnému vzestupu jediná cesta?

Proč je důležitá jednoznačnost?

Ozývá se nám řada lidí, kteří chválí naše stránky. Ale současně naznačují, že s některými záležitostmi nesouhlasí, a že některé z metod Staré cesty si ještě ponechají.

 

V rámci tohoto světa však není jednoduché odpoutat se od temné mašinerie, která vše svazuje. Aby to člověk dokázal, musí být ve svých postojích naprosto jednoznačný, poctivý a čistý.

 

Přestože hlásáme jednoduché čisté způsoby života, zdravý životní styl, řada jednotlivců nás označuje za fanatiky. Snad proto, že jsme ve svých činech, záměrech a činnostech naprosto důslední. Neděláme nic napůl. Přitom neděláme nic neobvyklého: pravidelně cvičíme Pět Tibeťanů, propagujeme vegetariánskou stravu, zdravý životní styl a vyvážený denní režim. A důsledně se vyhýbáme všemu škodlivému, co světelný vzestup blokuje. Například důsledně vystupujeme proti všem formám magie, kam patří třeba i na pohled neškodná vizualizace. Tvrdíme, že jedině cesta čistého vzestupu dovede dnes člověka k žádoucímu cíli, ke světelnému vzestupu, a že éra magie musí nezbytně skončit.

 

Sami na sobě jsme se přesvědčili, že jakékoliv i drobné zaváhání v zásadních záležitostech pootevírá do člověka dvířka pro možnost vloupání se temných systémů.

 

Sedět na dvou židlích nelze

Znáte přece přísloví o dvou židlích. Sedět současně na dvou židlích nelze. Pokud člověk jednoznačně s plným odhodláním nezvolí čistý světelný vzestup, i dílčí přežitky starého, které si ponechal v sobě, jej postupně dovedou do duchovního pádu.

 

Světelná cesta dnes vyžaduje naprostou jednoznačnost záměrů, vysokou vnitřní rezonanci s principy čistého světelného vzestupu. Plnou důvěru v informace Přírody, Planety, Kosmického vědomí a dalších Sil Světla, které vedou nový vývoj. A plné odhodlání postupně se zbavit všeho nečistého a již přežitého.

 

Viz texty 47A. Proč nestačí být pouhým příznivcem našich informací, 47B. Přijmout NDC znamená uznat nové principy kompletně, 39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit  a také téma 48 o duchovních úrovních, například články 48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě?, 48D. Vícedimenzionalita z pohledu Nové duchovní cesty, 48E. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty I, 48G. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty II, 48H. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty III.

Jak postupovat, když je člověk v partnerském páru?

Ještě však dodávám, že v partnerském páru je lepší, když tutéž duchovní cestu nastoupí oba. Jinak je nebezpečí, že se existující rozpory mezi nimi, pokud nějaké jsou (například vysávání v rodině), začnou zvýrazňovat.

Rozhodně to nefunguje tak, že když jeden z partnerů nastoupí duchovní cestu, pak se problémy automaticky vyřeší. Naopak se může stát, že budete náznaky tlačeni řešit skryté problémy, které v rodině existují a doposud pod pokličkou nenápadně dřímaly. A které doposud brzdily vaši hloubkovou očistu a harmonizaci. Například vysávání ze strany partnera, rodičů, příbuzných, atd.

Další pokračování

Hledající také zajímá, jaké možnosti poskytuje Nová duchovní cesta. Jestli se člověk na této cestě dopracuje k rozvinutí duchovních schopností. Co nového proti dosavadním informacím v rámci Staré cesty zde člověk získává. Více o tom bude v dalším pokračování

U6. Jaké jsou výhody a možnosti na Nové duchovní cestě?

© Jiří Novák, červen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Je pro vás tato nová složka našich webových stránek přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 195
  • 22
  • 19
  • 15
  • 18

Celkový počet hlasů: 269