Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC V | Slova, která používáte, energeticky zasahují do vašich životů

Slova, která používáte, energeticky zasahují do vašich životů

Věra Talandová Vloženo 25.7.2013
Věra Talandová

Duchovní komunikace ze 15.6.2013

                                                                                           


Věra Talandová

Život ve hmotné rovině se stále zrychluje

Určitě se shodneme na tom, že současný život na Planetě je rychlý, intenzivní. A s každou novou generací se vše ještě zrychluje. Za časů mé babičky se člověk řídil podle Slunce. Například moje babička vstávala za svítání a chodila spát se „slepicemi“. Přes léto většinou intenzivně pracovala a v zimě, tak jako celá příroda spíš odpočívala, její aktivity byly mírnější. Její život se řídil podle Slunce a ročních období na Zemi.

A nyní? Člověk žije velmi intenzivně celý rok, noc místo odpočinku využívá k dalším aktivitám. Nemá čas se zastavit, nemá čas vnímat, co je důležité. A chtěl by zvládnout mnohem víc. A stále má pocit, že „nestíhá“. A toto slovo mě inspirovalo k tomu, napsat o tomto tématu a zjistit, jak to vidí Spojené Síly Světla.

Některá slova mají silný energetický náboj

I já používám slovo „nestíhám“. A to toho stihnu v životě opravdu hodně, protože jsem pracovitá a zároveň rychlá. I přesto často říkám, že nestíhám. A říká to i celé okolí, i přátelé. Nedávno jsem pracovala v sadu a zachytila jsem impulz, že slovo nestíhám, je vlastně takové novodobé zaklínadlo. A že by bylo vhodné toto téma zpracovat. Protože ho používají mnozí a v mnoha situacích, dostalo toto rčení docela silný energetický náboj. A ne pozitivní. A tím, že se stále udržujeme při vědomí, že nestíháme, si ve svém životě tuto skutečnost upevňujeme.

Čím více bytostí používá slovní spojení, tím více se posilují energie těchto slov

Věra Talandová: Ptám se tedy Spojených Sil Světla, zda mi toto téma může někdo blíž vysvětlit. (Duchovní komunikace z 15.6.2013)

Sféra čistých světelných zásad: Tady Sféra čistých světelných zásad. Je dobré toto téma otevřít a uvědomit si, jak některé výrazy energeticky zasahují do vašich životů.

V běžném životě málokdo vnímá, že i slova, slovní spojení mají svůj energetický náboj, energie, které jsou za tím. A čím více bytostí tato slova, slovní spojení k určitému významu používá a čím častěji, tím silnější tyto energie jsou. A zpětně pak tyto energie působí na bytosti, které daná slova, slovní spojení či moudrosti používají.

A jaký energetický náboj slova mají? Je to dáno hlavně účelem, ke kterému slouží. Vnímej sama, jaké energie cítíš za slovy hrubými, krutými, nadávkami, zaklínadly, prokletím, modlitbami, slovy, kterými si stěžujete, naříkáním. Nebo za slovy povzbuzení, pochvaly, různých moudrostí a hlavně za slovy, která se maximálně přibližují pravdě.

Slovo „nestíhám“ zatím ještě nemá sílu výrazně škodit. Ale napojením se na toto velmi rozšířené slovo vaší současnosti a jeho častým používáním, může docházet k drobným ztrátám energie. Jako byste dobrovolně částečku své energie odevzdali takovému zvláštnímu útvaru, co se okolo této lamentace utvořil. A ten z těchto částeček energie žije a sílí, protože přispěvatelů je velmi mnoho.

S dalším světelným vzestupem přichází na řadu i zpracování dalších nevhodných vazeb

Vaším důležitým úkolem je karmická očista, kdy se postupně dostávají na řadu různá témata, která je potřeba zpracovat. Ve srovnání s tím představuje používání slova „nestíhám“ zdánlivou drobnost. Ale na vysokých úrovních světelného vzestupu, kdy je důležité se nezastavovat, ale stoupat stále výš, je důležité posvítit si na všechny oblasti ve vašich životech. Tedy i na to, jestli nepoužíváte nějaká nevhodná negativní slova či slovní spojení, zvlášť ta napojená na temné systémy.

Za touto módní lamentací doposud není silný temný systém. Ale častým používáním tohoto slova se postupně posiluje menší astrální energetický útvar vytvořený tímto pocitem a začíná nabývat podoby astrálního egregoru. Jeho temnota zatím není moc silná. Ale je zbytečné a nevhodné se na něj připojovat, a stále jej takto posilovat a upevňovat. Pokud už potřebujete takto definovat nějakou svoji současnou situaci, použijte jiné slovní vyjádření.

(Poznámka Jiří Novák: O astrálních egregorech, jejich vzniku, způsobu fungování a o jejich působení na člověka je více v textech 38A. Návyky Přírody, morfická a morfogenetická pole, 38C. Vliv astrálních egregorů na vývoj.)

Čím výše se na svém světelném vzestupu dostanete, tím více musíte věnovat pozornost všem vašim myšlenkám, slovům i činům. A co ještě bylo únosné na určité úrovni, pak o několik úrovní výše je potřeba se nad tím znovu zamyslet a přehodnotit to. To platí ve všech oblastech, jak jsi už mnohokrát zjistila.

Posilování energetického vlivu slova „nestíhám“

Váš světelný vzestup zahrnuje nejen důležité, zásadní záležitosti, ale i tisíce „drobností“. Každý z vás nějaké vnímáte. Podělte se o ně s ostatními.

V poslední době jsi vnímala nevhodné energie za slovem „nestíhám“. Ať už jsi ho vyslovila sama nebo ho slyšela od ostatních. A vnímala jsi, že je lépe se takovému hodnocení situace vyhnout. Či vymyslet nějaké vhodnější označení okolností, které nastaly.

Záměrně už se nebavíme o lhaní, kamuflování, pomlouvání… Toho všeho jste se ve svých životech vzdali už v začátcích, kdy jste se rozhodli pro světelný vzestup.

Přijali jste vnitřní rozhodnutí, že navzdory současné situaci na Planetě, navzdory neetickému chování většiny jejích obyvatel, vy budete usilovat o čistý etický život, o vnitřní čistotu.

I zdánlivé maličkosti vytvářejí celkovou mozaiku vašich životů

Každá i zdánlivá maličkost je kamínkem do mozaiky vašich životů. Vaše cesta za čistotou v sobě obsahuje dodržování určitých etických zásad, kontrolu čistoty myšlenek a patří k tomu i zásada nepoužívat slova, která nějakým způsobem čistotu narušují.“

 

Věra Talandová: Uvědomuji si, že těm, kteří zatím nejsou na světelném vzestupu a zjišťují co všechno je potřeba udělat a kontrolovat, těm se to může zdát náročné. Ve skutečnosti však na sebe jednotlivé věci plynule navazují, odkrývají se teprve, až když je na ně člověk připravený. A sám se touží posunout o kousek výš. Já osobně mám radost, že se objevují stále nové a nové inspirace, jak ve svém životě zlepšovat další věci, a to nejen na fyzické úrovni, ale i na těch jemnějších.

Sféra čistých světelných zásad: „Začali jsme tím, že jsme si vysvětlili na jedné novodobé rozšířené lamentaci její nevhodnost. Ale v podstatě jsme zpracovali téma, jak nevhodná slova mohou narušovat či zpomalovat vaši cestu za vnitřní čistotou.

Vypouštějte nevhodná slovní spojení z vaší mluvy

Jsou samozřejmě výrazy nebo slovní spojení, které jsou více škodlivé, někdy i nebezpečné. To už opět záleží na vašem vnímání, která slova by bylo dobré z vašich projevů vypustit. To vám určitě i logicky zní, že někdo, kdo se vyjadřuje sprostě a vulgárně, nemůže být představitelem čistého a etického života. To už nemluvím ani o používání slov spojených s magií a jinou temnotou.

Zamyslete se každý nad tématem vašeho slovního projevu. Vnímejte, jak by se dal zlepšit, zjemnit, vyčistit. Můžete se obracet i na mě, či další zástupce Spojené Síly Světla. I s tímto vám můžeme pomoci.

 

Věra Talandová: Děkuji, Sféro čistých světelných zásad.

© Věra Talandová, červenec 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 189
  • 20
  • 17
  • 8
  • 16

Celkový počet hlasů: 250