Pravčická brána

O závisti a sebelítosti

Marie Mejdrová Vloženo 30.8.2011
Marie Mejdrová

Duchovní komunikace ze 13. - 15.8.2011

Nejvyšší Karmo, prosím o bližší informaci ke karmickému čištění z minulosti z 9.8.2011, kdy jsem se chtěla za jakoukoli cenu vyrovnat bytosti … (Duchovní komunikace ze  13 .- 15.8.2011)

 

Karma: „Pokud není člověk stabilně srovnaný ve Světle a zároveň na světelném vzestupu, je těžké v blízkých vztazích nepadat občas do nebezpečné a zrádné sítě závisti. Jeden chce to, co má ten druhý, kterého má tak často před očima. Pokud se tomu druhému daří podstatně lépe, budí to velké napětí. Spoustu otázek, touhy mít (alespoň) to samé. Pochopit proč to tak je, co za tím je, jestli je to čistě získané a tudíž to má perspektivu, jestli je to vůbec pro daného člověka prospěšné a i jestli mu to vůbec přináší skutečné uspokojení, to je možné posoudit jen z dostatečného duchovního nadhledu. Pokud ho člověk má a zároveň se dokáže se stejným nadhledem dívat i na vlastní životní situaci, pak je závist bezpředmětná. Ani nemá z čeho klíčit.

 

Zaprvé totiž vnímá, že každý má možnost se posunovat v životě dál. Je na něm, jaké má v životě priority. Jak je důsledný a houževnatý. Jestli má pozitivní přístup namísto nekonstruktivního a sebezničujícího propadání se do extrémů sebelítosti a nenávisti. Záleží jen na něm, jestli si začne více všímat impulsů, které dostává od Vesmíru, Přírody, Karmy a včas využije nabízených příležitostí.

 

Zadruhé to, co vypadá jako ideál, může být pro toho druhého ve skutečnosti vyloženě škodlivé. Nebo to může vystavovat na odiv na veřejnosti, ale vnitřní spokojenost mu to nepřináší. A konečně, je třeba chápat, že to, co je prospěšné nebo přináší spokojenost jednomu, může být pro nás naprostý opak. Z hlediska hmotného, duchovního nebo obou.

 

Zatřetí, pokud cokoli z toho nebylo získáno čistou cestou, tedy přirozenými světelnými prostředky, neboli v souladu s vyššími etickými principy, tak je to velice nestabilní, nemá to dlouhého trvání a v konečném důsledku to přinese mnohem více škody než užitku. Čím větší překročení Vesmírného řádu, tím méně příjemná bude pro aktéra zpětná reakce. Samozřejmě, aby toto pravidlo rychle, korektně a viditelně fungovalo, musí mít karmická instituce možnosti a schopnosti promptně v takových případech vychovatelsky zasahovat, a to u kohokoli, bez rozdílu. Čím více se prostředí planety pročišťuje, tím lépe a rychleji toto pravidlo bude fungovat i u těch, kteří se Vesmírnému řádu a Karmě dobrovolně podřídit nechtějí.

 

Proč tedy závidět někomu to, co mohu dosáhnout také, jsem-li ochoten obětovat to samé, co on, pracovat tak, jako on?

 

Proč závidět někomu něco, co mu stejně štěstí nepřinese?

 

Proč závidět někomu něco, co by mému typu bytosti, osobnosti, založení stejně nevyhovovalo?

 

Začtvrté, každý jsme také jedinečná individuální bytost s jiným talentem, specifickými vlohami pro určité úkoly. Každý máme rozdílnou karmickou situaci. Každý jsme jinak stará bytost a prošli jsme odlišnými situacemi a zkušenostmi v mnoha předchozích životech – z hlediska typu i objemu. Souhrnným výsledkem je, že každý tady máme jiný životní úkol a dostali jsme pro tenhle život do vínku jiné schopnosti a možnosti. Každý máme možnost jinak přispět do mozaiky světelného života na Planetě i v celém Vesmíru. Tak, aby byla kompletní a světelná evoluce tak mohla běžet optimálním tempem.

Když člověk plní ten skutečný světelný životní úkol, se kterým se tu narodil, pak se nemusí obávat, že by ho v životě něco zásadního minulo. Včas k němu z Vesmíru přijde vše, co potřebuje k optimálnímu vývoji celé své bytosti v dlouhodobém měřítku. A to zahrnuje příležitosti a možnosti duchovní i hmotné. Když si tohle člověk uvědomuje a vnitřně to prožívá, je to velice osvobozující a uklidňující pocit.

 

Zapáté, je třeba také pokory a trpělivosti při vědomí, že v sobě neseme každý naše karmické břímě z minulosti. A že pokud probíhá hloubková očista dle karmického plánu, chodí nám právě ty příležitosti, které jsou vhodné pro náš celkový vývoj. V té správné posloupnosti a v optimální době. Pokora a trpělivost  nevyvstanou, dokud nepřijmeme plnou zodpovědnost za naši minulost.

 

Zašesté, je třeba také vděku za to, že nám byla dána (ještě jedna) možnost se karmicky vyčistit. Že nad námi bdí Síly Světla a snaží se nám poskytnout ty nejlepší podmínky k tomu, abychom pochopili, v čem jsme dělali a stále děláme chyby, které už přinesly tolik utrpení nám a okolí. Podmínky k tomu, abychom mohli splatit naše dluhy a srovnat se do optimálního středu ve všech oblastech našeho myšlení a jednání. A mohli tak konečně vést čistý a harmonický život, a to i podle těch nejvyšších duchovních měřítek.

Častá námitka je, že ten a ten měl už od počátku pokřivený život, protože se narodil v rozvrácené rodině se špatnými vzory a chybným stylem výchovy. Nebo že má vrozené těžké zdravotní problémy atd. Je to vnímáno jako nespravedlnost, nešťastný osud. Ale to jsou argumenty člověka ještě zanořeného do hmoty, duchovně neprobuzeného. Protože kdyby už chápal principy fungování duchovního pozadí světa, bylo by mu jasné, že ani tyto situace nemá v životě náhodou a že tyto podmínky byly také naplánovány tak, aby pravděpodobnost karmického vyvázání byla co nejvyšší. Z hlediska možnosti pochopit určité zákonitosti příčiny a následku, navázání hlubších vztahů s určitými bytostmi, získání správných postojů v určitých oblastech života, získání určitých zkušeností apod. Jestli pak člověk takto naservírované podmínky pochopí jako velkou výhodu a dar, vklad pro lepší budoucnost, to už záleží na něm.

Všechny tyto náhledy a pochopení v sobě ovšem člověk nevykřeše, pokud nemá dostatečnou důvěru ve spravedlnost a moudrost Vesmírného řádu a zákona Karmy. A tato důvěra roste přímo úměrně s křivkou světelného vzestupu. Pokud důvěra zcela chybí nebo kolísá, je za tím vždy energetický propad člověka. Buď dlouhodobý nebo chvilkový, způsobený obnažením karmických vrstev s vysoce nepříznivým obsahem, ze kterých je nutno se vyvázat.

 

Neporovnávejme se s druhými v tom, co oni mají a my ne. Hledejme místo toho příklady správných postojů, které plodí životní okolnosti čisté a srovnané ve hmotě i v duchovním pozadí. Postojů přinášejících optimální světelný vývoj, který jediný zajistí dlouhodobě skutečně uspokojující život. A těmito příklady se na své cestě inspirujme.“

© Marie Mejdrová, srpen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 214
  • 15
  • 17
  • 18
  • 24

Celkový počet hlasů: 288