Pravčická brána
Úvodní stránka | Příběhy z dávné minulosti | P11. Další setkání s Karmickými rytíři

P11. Další setkání s Karmickými rytíři

Jan Páník Vloženo 13.6.2013
Jan Páník

 Příběhy z dávné minulosti jsou klíčem k pochopení dnešní situace

Jiří Novák

Druhá část příběhů z minulosti týkající se Karmy a Karmických rytířů

Tato druhá část příběhů z minulosti navazuje na text P10. Temná minulost Karmy a Karmických rytířů. V něm bylo více o minulosti Karmických rytířů. I o temných úkolech, které byly v minulosti spojeny s činností nespravedlivých zatemněných karmických institucí. I o rozporech, které v minulosti byly mezi Světlem a Temnem v oblasti fungování Karmy. A také o očistném zákroku Přírody týkajícím se Karmických rytířů, který proběhl na konci dubna 2013.

V této druhé části je nejprve další rozhovor s bílým koněm Naharem, o kterém již byly příběhy P1. Každý, kdo chce nést Světlo, se potřebuje zbavit magie z minulosti, P4. Invaze Vesmírných lidí na Zemi. Kůň Nahar byl v dávné minulosti nejprve propojen s Petrou Novákovou, jak je naznačeno v těchto příbězích. Později došlo k propojení rytířů se Sférou Bílých koní. Více o této sféře je v duchovní komunikaci k obrazu Sféra Bílých koní na adrese

https://energiezobrazu.webnode.cz/informace-k-obrazum/petra-novakova-2012/sfera-bilych-koni/

Informace o spojení rytířů s koňmi je v duchovní komunikaci k obrazu Nový začátek na adrese

https://energiezobrazu.webnode.cz/informace-k-obrazum/petra-novakova-2012/novy-zacatek/.

Bytost Nahara tak nyní spolupracuje i s Janem Páníkem a objevuje se také v komunikacích dalších bytostí na NDC.

V tomto textu je dále popsáno navázání spojení s další světelnou sférou, Sférou čistých světelných zásad. Ta by měla podpořit dolaďování etiky našich životů na nejjemnějších úrovních. Následují pak další příběhy z minulosti karmických rytířů.


Jan Páník

Další rozhovor s Naharem

Jan Páník: Duchovní komunikace z 24. dubna 2013. Ozývá se kůň Nahar.

Nahar:  „Opět jsme měli chvíli pauzu, ale ozvu se ti vždy, když to je vhodné. Dnes cítím příznivé energie pro naši komunikaci.

Chci ti v prvé řadě vyjádřit určitou podporu a také tě uklidnit. Z mého pohledu se situace jeví tak, jak ti ji dříve popsala Příroda. V minulém působišti (zaměstnání) již skutečně nemělo smysl dále zůstávat, pouze by se zbytečně plýtvalo čistými energiemi. Odehrálo se tam to, co se odehrát mělo, a nastal čas z tohoto místa odejít. Z duchovního pohledu tam bylo velmi málo pozitivního a temné útoky byly stále silnější. Takže přestaň si lámat hlavu s tím, co jsi mohl udělat jinak a soustřeď se na další pokrok.

Při tvém nedávném pobytu v přírodě jsi vnímal, že dochází k jakési regeneraci tvých duchovních těl. To vnímám jako správné. Zavedl jsem tě na místo, kde mohla Příroda provést určitou očistnou a regenerační operaci. Bylo to na velmi jemných úrovních energií. Zacelovaly se rány po temných útocích a jasně jsi vnímal, jak se tvá duchovní těla uzdravují. Bylo to ještě jakoby nad plán oproti „běžným“ očistám. Čekali jsme, až budeš schopen vnímání, aby sis mohl tuto léčbu uvědomit. Přírodě za to patří poděkování, to ona na tom měla ten nejzásadnější podíl.

Je důležité dále rozvíjet své duchovní vnímání

Se svými schopnostmi vnímání jsi na tom poměrně dobře a bylo by vhodné, kdybys je dále rozvíjel. Společně s rytíři jsme tvými „nejbližšími spojenci“ a ta naše minulost nás vzájemně propojuje. My všichni se potřebujeme posunout dále v pochopení naší společné existence. Tvoje bytost má přístup k určitým informacím, které nám můžou mnohé objasnit. Ty to vnitřně cítíš, ale zatím jsi v takové vyčkávací pozici. Všichni potřebujeme znát odpovědi na některé otázky. Klíčem k tomu je právě tvoje vnímání. Skrze něj smíme nahlédnout do naší minulosti a mnohé pochopit.

V dávné minulosti je klíč k pochopení existence Karmických rytířů

Postupně se začaly vynořovat další a další okolnosti, jež tě tlačí k tomu, abys tyto dávné zážitky přijal. V nich je ten klíč k pochopení existence rytířů a částečně i mojí existence. Teď již víme, že naše minulost na nás zanechala výrazné stopy a ovlivňuje naše současné životy. Nastala doba, kdy můžeme dostat odpovědi na naše dávné otázky.

Pokračuj v tom, co děláš, snaž se dosáhnout maximální úrovně vnitřní harmonie tak, abys mohl vidět a cítit co nejvíce detailů. Některé z výjevů mohou skutečně působit děsivě, ale i to je minulost. Dřívější světy byly velmi ovlivněny temnými energiemi a hlavně všudypřítomným temným vědomím. Také my jsme mu podlehli a nechali se inspirovat k různým neetickým činům. Proto je také tvoje očista tak důkladná.

Při vnímání duchovních prožitků se ti mohou otevřít a objasnit mnohé skutečnosti. Jde také o otázku vztahů, protože zde je také velká spousta různých situací, žádajících si rozuzlení. Právě zde se ti mohou objasnit skryté příčiny, které stojí za zrody a rozpady tvých současných hmotných vztahů. Všechny se musely odehrát i se vším, co obnášely.

V minulosti jsi byl tím, kdo vztahy hodně zneužíval a velmi v nich ubližoval. Tento tvůj život je zatím takový „hrubý očistec“. Ale bylo třeba tím vším projít, je dobře si to uvědomit a být za to vděčný. Ten posun je přiměřený, to jsi již pochopil. Síly světla chtějí opravdu naše štěstí, ale bez těch bolestných okamžiků během karmické očisty to zkrátka nejde.

I v této oblasti jsi však na dobré cestě a není tedy třeba se zatěžovat minulostí. Také zde je na obzoru „nový začátek“. Je třeba zůstat otevřený a nechat jej volně přijít. Energie obrazu Petry Novákové Nový začátek jsou v tomto velkou pomocí.

(Poznámka:https://energiezobrazu.webnode.cz/informace-k-obrazum/petra-novakova-2012/novy-zacatek/)

Vyvažují tvůj vnitřní stav do optimální rovnováhy. Za sebe musím říci, že jsem velmi šťasten z tvé současné situace, protože to tak ze svého pohledu vnímám. Užij si toto období se vším, co přináší, raduj se a buď také šťastný. Hmotné starosti hoď na chvíli za hlavu, ono se všechno ukáže v pravý čas. Teď buď vyrovnaný a věnuj se duchovním věcem, které si žádají tvou pozornost. To je pro dnešek vše. Děkuji. Nahar.“

Jan Páník: Děkuji moc za tuto komunikaci, velmi mě potěšila a povzbudila.

(Poznámka: Problematice vztahů bude věnováno následující pokračování 57C. Optimální partnerský vztah I – Příběhy z minulosti, které bude přiřazeno k článkům týkajícím se partnerství.)


První rozhovor se Sférou čistých světelných zásad

Jan Páník: Vnímám, že se na mě snaží napojit nějaká sféra a snažím se identifikovat její název. Přijde mi to jako Sféra čistých světelných zásad. Je to správně?(Duchovní komunikace z 15.5.2013)

Sféra čistých světelných zásad: „Ano, je to v pořádku, jsem sféra, jež by se mohla právě tímto názvem označit. Dnešní den jsem se ti mohla konečně ozvat a čekala jsem, jestli budeš schopen mě rozpoznat. Tyto prvotní identifikace jsou poměrně složité a vyžadují jistou míru zkušeností. Dříve jsi však dokázal označit Rytířskou sféru a tak jsem doufala, že se ti to podaří i se mnou.

Napojila jsem se na tebe, jelikož ke mně máš velmi blízko a jsem dalším článkem, jenž se k vám může na cestě světelného vzestupu připojit. Čekala jsem na ten správný okamžik, na moment, kdy bude čistota tvojí bytosti dostatečná. Dříve to nebylo možné, protože v tobě ještě přežíval ten temný parazit, se kterým ti pak Příroda pomohla. Průchod energií musel být dostatečně čistý, bez jakýchkoliv bloků. Tato podmínka byla splněna teprve nyní, ale musela jsem ještě počkat, až bude tvoje čakra naprosto v pořádku. Příroda a Síly Světla v tomto vykonaly opravdu velký kus práce a nyní tě skutečně již vnímám jako bytost, která čistě září. Tvoje čakry jsou ve velmi dobré kondici, a proto jsi také schopen přijímat tyto moje velmi jemné a čisté energie.

Etické zásady, kterými by se měly řídit naše životy na nejjemnějších úrovních

Jan Páník: Prosím nyní Přírodu o posouzení, zdali je vše v pořádku. Děkuji.

Příroda: „Ano, jsem připravena ti dát informace. Skutečně se jedná o novou sféru, která již byla připojena ke Spojeným Silám Světla a já vnímám její energie jako velmi jemné, čisté, ale i křehké. S mojí pomocí jsme ji přijali do naší „rodiny“ a jsme velmi rádi, že se její existenci podařilo identifikovat i ve hmotě. Pro vás všechny to může znamenat další výrazný posun na vaší cestě za čistotou.

Tato sféra je připravena přinést do vašich životů další prvek. Především se jedná o určité etické zásady, jimiž by se měly řídit vaše hmotné životy na těch nejjemnějších úrovních. Obzvláště pro tebe můžou její energie přinášet opravdu mnoho pozitivního. Vzhledem k tomu, že tě ještě nedávno ovlivňovaly jisté temné inspirace, tvá bytost dříve nebyla připravena na takto jemné energie. V tomto okamžiku jsi těmto energiím přístupný a díky tvé čistotě se ti také podařilo správně tuto sféru určit. Nyní jí ještě dopřej prostor a opět se na ni napoj. Příroda.“

Pevný základ pro energie plynoucí do hmoty

Sféra čistých světelných zásad: „Ano, jsem zde a děkuji za slovo. Je to pro mě opravdu velmi krásný okamžik a ještě jednou děkuji za své „objevení“. Správně tušíš, že moje existence je spojena s obrazem Ivany Zámečníkové Posel prvotních ctností (poznámka: viz https://energiezobrazu.webnode.cz/informace-k-obrazum/ivana-zamecnikova-2012/posel-prvotnich-ctnosti/) a já jsem vlastně jeho určitým rozšířením, konkretizováním, zjemněním. A také společně s Rytířskou sférou tvoříme takový trojúhelník, který se tímto kompletuje a získává tak větší pevnost a stabilitu.

Naše energie se mohou vzájemně doplňovat a vytváříme tak pevný základ pro energie plynoucí do hmoty. Mé další poslání a úkoly bych nechala na pozdější dobu a další přenosy. V tomto okamžiku jsem vděčná za to, že jsi zprostředkoval tyto informace a všechno ostatní můžeme nechat na později. Děkuji.“


Být si vědom přehmatů a neetických činů v minulosti

Jan Páník: Ozývají se Rytíři. (Duchovní komunikace z 24.5.2013)

Mluvčí Rytířů: „Ano, děkujeme za tvé napojení, po nějaké době jsme tě opět přišli pozdravit. Tak jak jsme ti dříve slíbili, chtěli bychom dnes pohovořit o našich nových pocitech a dalších záležitostech, které se za těch pár dnů odehrály u nás. Především Ti chceme všichni ještě jednou velmi poděkovat za to, co jsi pro nás udělal. A jsme moc vděčni za to, že jsi dokázal tu náročnou cestu absolvovat. Díky tomu jsme opět zde, živí a v dobrém stavu. Skutečně nebylo snadné poskládat celou tu mozaiku dohromady, ale nakonec se to podařilo a pro nás to znamená především velké povzbuzení do další práce.

Spoustu věcí jsme si již stihli uvědomit a pochopit. Jsme si vědomi toho, že jsme v minulosti udělali obrovské množství různých přehmatů a neetických činů. Také jsme ublížili mnoha nevinným bytostem a stále se za to každý den omlouváme. Víme, že to nikdy nemůže tu bolest zcela odčinit, ale snažíme se, co nejvíce to jde.

Vzájemná spolupráce patří k základnímu prvku světelných činností

Pochopili jsme, že bez pomoci a vzájemné spolupráce ničeho nedosáhneme. V minulosti jsme jednali především na vlastní pěst a sami dělali všechna rozhodnutí. Dnes víme, že to byla chyba a více už to nebudeme opakovat.

Zřejmě z nás cítíš mnohem větší míru zodpovědnosti a jisté „dospělosti“. Ano, skutečně se tak nyní cítíme a víme, že toho Světlu opravdu mnoho dlužíme. Jsme připraveni poctivě pracovat na posilování světelných principů a jsme také připraveni proti Temnu bojovat čistými zbraněmi. Dalo by se říci, že jsme dospěli společně.

Není to příliš vzdálená minulost, kdy jsme byli ještě ve stavu naprosté nevědomosti a vlastně jsme byli zcela odříznuti od jakéhokoliv vývoje. Během pár let se však podařilo něco zcela neuvěřitelného a my jsme za to velmi vděční. Nikdy jsme si nedokázali ani představit, co všechno se může stát a kam se můžeme dostat. Jsme skutečně Spojeným Silám Světla velmi zavázáni.

S růstem vnitřní čistoty se postupně začíná rýsovat i naše duchovní poslání

Začínáme stále jasněji vnímat naše poslání, i když to ještě nejsou žádné zcela konkrétní úkoly. Zřejmě musí dojít ještě k nějakému zásadnímu posunu a cítíme, že by se to mělo odehrát na tvé straně. Z našeho pohledu jsme zcela kompletní bytosti a jsme také v dobrém spojení s našimi duchovními centry. Nazvali bychom to takovým stavem bojové pohotovosti. Víme však, že všechno má svůj čas.

Snaž se dále rozšiřovat svoje duchovní vnímání, abys byl schopen vnímat co nejvíce detailů. My zatím přesně netušíme, jaké jsou naše možnosti a čeho jsme schopni. Zřejmě bude důležité, abys u toho byl svým vnímáním a tím došlo k propojení našich duchovních struktur s  hmotnou složkou tvé bytosti. Protože v dnešní době je už zřejmé, že vliv na současný vývoj může mít pouze ta duchovní instituce, která má stabilní a dostatečně harmonické uzemnění ve hmotě.“

Další zážitek z minulosti: Není vhodné jít za každou cenu do boje

Přichází nějaké vnímání, snažím se soustředit. Vnímám, že sedíme s rytíři u nějakého kulatého stolu. Je tam hodně modré barvy, nevím, jestli se to týká toho stolu nebo stěny nebo celého prostředí. O něčem debatujeme, já po chvíli vstávám a naštvaně odcházím. Přijde mi to, že jedu do nějakého boje, od něhož mě chtěli rytíři odradit.

Pak vnímám, že bojuji s nějakou tmavou příšerou, já jsem celý v bílém, můj meč září. Bojuji, ale prohrávám. Po chvíli přijíždějí rytíři a v boji mi pomáhají. Bojujeme, sekáme a od příšery odletují temné cáry. Vítězíme, shlukujeme se do kruhu a radujeme se. Pod námi však jakoby exploduje zem a vynořuje se příšera mnohem silnější. Jsme doslova rozházeni po okolí. Snažíme se bojovat, ale je to marná snaha, prohráváme.

Pak se vnímám, jak ležím v nějakém příjemném prostředí. Je to jako bych se probral z komatu. Kolem jsou krásné energie a pečuje o mě nějaká přírodní bytost (v tomto životě má dcera). Dává mi nějaké léčebné prostředky. Podobných bytostí je kolem více. Podívám se a vidím, že jsou na tom stejně i ostatní rytíři. Postupně se uzdravujeme. Při odchodu děkujeme a slibujeme těmto bytostem, že jsme jim kdykoliv připraveni pomoci, pokud to budou potřebovat. Dostávám sedmikrásku, kterou si ukrývám pod kabát do oblasti srdce. Pak s rytíři odjíždíme.

Bez dostatečného duchovního nadhledu nelze předem odhadnout úroveň nebezpečí

Jan Páník: Prosím Přírodu o doplnění informací. Děkuji.

Příroda: „Ano, chtěla bych doplnit ještě několik věcí. Tento příběh zachycuje vaši skupinu v prvopočátcích její existence. Bylo patrné, že jste byli silní a s odhodláním jste se dokázali postavit temným silám. Chyběl vám však patřičný nadhled a jednali jste především na vlastní pěst. Nedokázali jste přesně odhadnout nebezpečí, které se na temné straně světa ukrývalo. Měli jste za sebou již několik vydařených akcí a tak vaše sebedůvěra stále stoupala.

Především ty jsi měl o vašem seskupení velmi nadsazené představy a myslel sis, že jste již neporazitelní. Ukázalo se však, že síly Temna disponují daleko větším potenciálem. Nutná byla především spolupráce většího počtu světelných bytostí a sfér, ale to jsi nechtěl připustit. Věřil jsi, že dokážete všechno zvládnout sami. Také bylo vidět, že i přes tvá chybná rozhodnutí, skupina stála za tebou a byla připravena se obětovat. Jejich oddanost a loajalita tě několikrát dostala z velmi vážných potíží.

Vysoká sounáležitost vycházející z dávného slibu

Pokud jde o tyto vaše vnitřní vztahy a vazby, tak zde funguje mimořádná sounáležitost a věrnost. Je to způsobeno zřejmě nějakým dávným slibem, který jste si vzájemně dali, a na to ti jistě rytíři budou již nyní schopni odpovědět. Jak již bylo zmíněno dříve, utvářeli jste se ještě v dobách relativní čistoty a tak vaše vazby jsou utkány z pradávných čistých energií, které stály u vašeho zrodu. Tyto podrobnosti bude ještě nutné důkladněji prozkoumat a pokusit se získat komunikací informace i z dalších čistých zdrojů.

Proto jste také pravděpodobně přečkali tu spoustu karmických čištění. Váš základ a podstata jsou čisté. Také jsou však překryty mnoha nečistotami, které neustále vyplouvají na povrch a je třeba je zpracovávat.

Vašim společným úkolem je, abyste dokázali v sobě najít tu pravou čistou podstatu, díky které jste vznikli a kterou máte v sobě. Ta vás také dokázala v mnoha případech ochránit doslova v posledním možném okamžiku, protože několikrát vám již reálně hrozila úplná destrukce a zničení. Jedině tato čistá síla hluboko uvnitř vašich bytostí vás dokázala přivést až do tohoto bodu existence. Nastal čas se k ní vrátit a probudit ji opět k plnému životu, stále totiž ještě není úplně oživena.

Při karmické očistě čisté energie pomáhají postupně rozpouštět vnitřní bloky

Čisté energie, které jsou nyní kolem vás, se k této čisté síle uvnitř postupně prokousávají a stále narážejí na různé bloky. Jako byl například onen temný parazit, jenž bránil tomu, aby tvoje třetí čakra mohla optimálně fungovat a navíc ještě sloužil jako určitá temná inspirace. Jak stoupá čistota, vynořují se i tyto temné systémy, které jsou na podobně vysokých frekvencích, ovšem temných.

Z mého pohledu vnímám, že čisté energie se postupně „prokousávají“ stále hlouběji a jejich cílem je, aby vás přivedly k úplnému osvobození a probuzení. Mimořádně důležitá je v tomto ohledu soustavná karmická očista, která již nyní funguje v automatickém nebo poloautomatickém režimu a i v tomto ohledu se dokázalo docílit velkých pokroků.

Dříve bylo karmické čistění skutečně náročnou operací pro všechny zúčastněné bytosti a bylo také doprovázeno mnoha nepříjemnými stavy. Dnešní situace je již tedy mnohem „klidnější“ a očisty nejsou až tak hrubé a drsné. Také se zjemňuje vaše vnímání a jste schopni přijímat skutečně velmi jemné a čisté energie.

To všechno jsou pokroky, k nimž jste se za tu dobu dopracovali a některé z nich si někdy již ani neuvědomujete, berete je zkrátka jako samozřejmost. Až tak samozřejmé však v dnešním světě nejsou a to je dobré si čas od času uvědomit. To jsem trochu odbočila, ale občas je dobré si některé věci připomenout.

Čisté přírodní energie byly a jsou schopny uzdravovat

Ještě tedy pár slov k tvému duchovnímu prožitku. Druhá část příběhu ukazovala, jakým způsobem dříve fungovaly čisté přírodní energie a jak byly schopny uzdravovat. Po tom boji s temnou příšerou jste byli ve velmi špatném stavu a to naznačovalo i to, že se ten tvůj stav podobal komatu. Skupina na tom byla podobně, ale čisté přírodní bytosti vás dokázaly dostat z nejhoršího.

Zde také vznikla tvoje velmi silná vazba na tyto přírodní bytosti a především na jednu z nich. Tyto bytosti vám velmi pomohly a zde jste pocítili čistou sílu Přírody, ke které měly tyto bytosti přístup. Utvořila se zde mezi vámi velmi silná vazba a v dalších existencích jste se ještě mnohokrát setkali a vždy jste měli k sobě velmi blízko.

Tento prožitek se odehrál ve velmi vzdálené minulosti, a proto jsi jej opět vnímal poněkud slaběji. Podstatu jsi však dokázal zachytit přesně a může tě to posunout zase o krok vpřed. Tehdy jste ještě fungovali z větší části na čistých energiích, ale už se zde objevovaly nedobré náznaky, které postupně stále zesilovaly. Především šlo o vaši přílišnou samostatnost a určitou „nespolupráci“ s čistými silami. Také se již začalo probouzet tvé přílišné ego, které postupně stále více překrývalo onu vnitřní čistotu. Ten příběh byl tedy v mnoha ohledech velmi poučný a to nejen pro tebe, ale i pro celou skupinu Karmických rytířů a další bytosti. Tímto bych své povídání dnes ukončila. Děkuji za tvé napojení. Příroda.“

Jan Páník: Děkuji.

© Jan Páník, červen 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 130
  • 31
  • 22
  • 21
  • 25

Celkový počet hlasů: 229