Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články IV: 50 - 59 | 56F. Tantra vede člověka k nepřirozenému využívání sexuality

56F. Tantra vede člověka k nepřirozenému využívání sexuality

Jiří Novák Vloženo 19.12.2012
Jiří Novák

Samotný sex k dosažení světelného vzestupu nestačí. Sexualita jen zesiluje tu situaci, ve které se člověk nachází. Sexualita tak může sloužit jako podpora světelné cesty i temné cesty. Tantra a nepřirozené využívání sexuality. Co je podstatou duchovního učení Tantry? Také Tantra představuje určitý druh magie. Deformování původního duchovního učení Tantry v západním světě. I Tantra obsahuje varování, ta jsou však nedostačující, protože neberou v úvahu objektivní existenci temných sil a dvou cest k vyšší duchovní pokročilosti, světelné a temné. Trojí rizika Tantry – je napojena na staré indické tradice hinduismu, nahrazuje přirozené životní pochody uměle vykonstruovanými cvičebními rituály, zesiluje tu situaci, ve které se člověk právě nachází, tedy i pád k temnu. Základním cílem hromadění sexuální energie je zapálit očistný impuls hadí síly.

Správný není ani druhý extrém – že světelné cesty lze dosáhnout sexem

Toto další pokračování navazuje na článek 56E. Zdeformované postoje k lidské sexualitě dříve i dnes  a je druhou součástí tématu o vychýlených postojích k lidské sexualitě v dnešní době. V minulém pokračování jsem se zabýval jednak přehlcením dnešní společnosti na hmotné úrovni všudypřítomnými sexuálními impulsy. A současně přezíravým postojem k sexualitě v řadě duchovních učení. Dnes přichází na řadu opačný extrém. Duchovní přeceňování významu sexuality, které je typické pro směr nazývaný Tantra, který vychází z indických tradic.

Sexualita jen zesiluje tu situaci, ve které se člověk nachází

Správný není ani opačný extrémní názor, že člověk se může dopracovat k duchovnímu probuzení a nastoupení vzestupné světelné cesty výhradně speciálními technikami spojenými se sexem. Sexuální energie a s ní spojená hadí síla totiž neovlivňují přímo směr rotace čakry, takže neoptimalizují psychologické prožívání v dané oblasti. Působí pouze nepřímo na celkové zvýšení nálady a psychické pohody člověka, na posílení jeho zdraví.

 

Z duchovního pohledu má sexuální energie i hadí síla tendenci zesilovat tu situaci, ve které se člověk nachází. To znamená, je-li člověk na cestě Světla, sexualita v dobře energeticky vyladěném páru bude podporou světelné cesty. Bude-li však v té době člověk na temné cestě, sexuální energie bude jeho temné nasměrování ještě více zesilovat. A zároveň bude podporovat i zesílení nevyrovnaného psychologického prožívání v oblasti do té doby vychýlených čaker. Sexualita proto může fungovat jako podpora jak světelné cesty, tak také cesty temné.

 

Typickým duchovním učením, které přeceňuje význam sexuality, je Tantra. Chce-li se člověk dostat na světelný duchovní vzestup a trvale se tam udržet, sex v jakémkoliv podání mu k tomu nemůže stačit.

Ke světelnému vzestupu nevede žádná nepřirozená umělá pomůcka či metoda

Jak potvrdila karmická očista mnoha jednotlivců na Nové duchovní cestě, ke světelnému vzestupu nevede žádná nepřirozená metoda, umělá pomůcka, která nahrazuje lidskou přirozenost něčím jiným. Chce-li se člověk dopracovat ke světelnému vzestupu, přirozené je začít soustavně den za dnem pracovat na posilování světelných základů své bytosti. To znamená pravidelné cvičení Pět Tibeťanů, které optimalizuje fungování čaker člověka, optimální výživa z pohledu bioenergií a vyhýbání se škodlivým záležitostem, které světelný vzestup blokují.

 

Tyto všechny činnosti jsou přirozené. Naproti tomu používání jakékoliv umělé tvořivé síly magie a její vkládání do léčebných prostředků, pomůcek, metod, již přirozené není. Proto ze světelné cesty člověka strhávají umělé orgonity, mandaly, tibetské mísy, prsteny Atlantů. Ale také bylinné kapky impregnované magickým příkazem, atd.

 

To vše je podrobně vysvětleno v článku U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?, i všech dalších textech v oddíle Jak nastartovat vlastní duchovní cestu?

Tantra a nepřirozené využívání sexuality

Ke světelnému duchovnímu vzestupu nepovede ani jakékoliv nepřirozené využívání lidské sexuality, které je typické pro duchovní směr nazývaný Tantra.

 

O co se v Tantře jedná? Vybírám z článku „Tantra říká: Sex je posvátný!“ na adrese

https://zena.centrum.cz/clanek.phtml?old_url=zena/sex-vztahy/vse-o-sexu/2007/7/13/clanky/tantra-rika-sex-je-posvatny/

„Sex je jednou z nejdůležitějších potřeb v lidském životě. Existuje však jedno náboženství, které ho posouvá do úplně jiné roviny. Podle tantry je sex posvátný.

Tantra je stará asijská duchovní technika, je to jakýsi kult erotické extáze. Tím, že se člověk osvobodí od všech předsudků týkajících se sexu, které v nás vytvořily roky nadvlády křesťanství, dosáhne duchovní i lidské svobody. Ale v tantře není na prvním místě sex, jde o celkové uchopení života, které je v dnešní době narušené děsivou spoustou věcí.

Vědomě se oba partneři naučí ovládat svá těla, své reakce. Muž ovládne své vyvrcholení, sex tak může probíhat celé hodiny. Žena díky tantře přijme své ženství, naučí se mít ráda a odbourá stud. Partneři jsou tak schopni dělat takové věci, za které by se dřív styděli. To všechno, protože jsou si daleko blíž, než kdykoliv předtím.“

 

I když je v tomto článku zdůrazněno, že Tantra není jen o sexu, ale o celkovém přístupu k životu, západní styl života vede k tomu, že Tantra je vnímána především jako souhrn technik, které mají zvýšit intenzitu sexuálních prožitků. Výsledkem toho je pak skutečnost, že mnozí z těch, kteří začali zkoušet techniky Tantry, se o duchovní pozadí světa vůbec nezajímají. Zajímá je jen vrcholný akt extáze, jehož prožití vytrvalé cvičení Tantry umožňuje.

Co je podstatou duchovního učení Tantry?

Abychom blíže pochopili, v čem vlastně klasická Tantra spočívá, vybírám několik základních myšlenek ze specializovaných webových stránek www.tantrahealing.cz:

 

Tantra je stará indická duchovní nauka, která zve člověka na cestu k sobě, k svému tělu, k jeho smyslům, k životu kolem. Je to cesta vědomého prožívání sebe, života, skrze smysly, též skrze potěšení těla. Sjednocuje všechny úrovně  bytí - tělo, duši i ducha. Učí nás naplno vnímat a prociťovat sebe, svoji spiritualitu, sexualitu, i sílu přítomného okamžiku, učí nás žít  tady a teď. 

V Tantře se rovněž učíme vnímat energii a vědomě s ní pracovat.

Tantra učí člověka vnímat sebe jako energetickou bytost.

Tantrická cvičení pomáhají též uvolnit proudění energie v těle, i v místech kde je její tok z různých důvodů blokovaný.

Volné proudění energie omlazuje a léčí nejen tělo, ale cítíme se mnohem lépe i na duši.

Tantra nás vede v práci s energií ještě dále. Sděluje nám, že svoje energie můžeme směřovat vědomě i do naplnění svých snů v materiálním světě.

Tantra vnímá sex nejen jako zdroj rozkoše a potěšení. Inspiruje partnery k hlubšímu duchovnímu i tělesnému propojení a zároveň k extatickému milování, při kterém mizí všechny hranice bytí.

Tantra podporuje duchovní rozvoj člověka. Partnery vede k hlubší lásce,  porozumění, pochopení a ke vzájemné podpoře.

V Tantře se za pomocí technik zaměřených na práci s tělem, energií a s dechem můžeme naučit prožívat svůj sexuální život mnohem celistvěji a intenzívněji, a čerpat z něj energii a sílu i do jiných oblastí života.

Symbolem Tantry je spojení boha Šivy a bohyně Šakti v milostném objetí - v extázi.

Také Tantra představuje určitý druh magie

Na první pohled většina z těchto myšlenek vypadá pozitivně. Konečně vrátit sexu jeho pravé postavení. Jenže ze sexu se v tomto podání naopak stává jakýsi duchovní kult. Dokonalých účinků je pak navíc dosahováno ne zcela přirozenými postupy, ve kterých jsou patrné stopy magie.

 

V technikách Tantry jde sice o jiný způsob práce se svým tělem a jeho duchovním pozadím, než jak to provádí běžná magie. Ale cíle magie a Tantry jsou prakticky stejné: Dosáhnout vyšší duchovní pokročilosti ne zcela přirozeným cvičením. Získat schopnosti práce s určitým druhem energií, které umožní směřovat energie vědomě i do naplnění svých snů ve hmotném světě. A to už je přece magie, i když je zabalená do učení Tantry.

 

Magie sice obvykle pracuje se živly. Ale i vědomé ovládání sexuální energie a její rozvádění zásahem vůle a vědomí na určitá místa vlastního těla jsou činnosti typické pro magii. Takže i Tantru můžeme charakterizovat jako určité speciální odvětví magie, které je zaměřeno na manipulaci se sexuální energií.

Deformování původního učení Tantry v západním světě

Abychom měli představy o samotné podstatě technik, které jsou v oblasti sexu spojovány v západním světě s Tantrou, vybírám nahodile z dalších příspěvků na webu věnovaným této problematice:

„Jedná se o zadržování a ovládání ejakulace za pomoci akupunkturního bodu, který se nachází ve středu mezi šourkem a konečníkem.“

„Prakticky se jedná o oddálení orgasmu a co nejdelší setrvávání na jakési extatické hladině. Cílem tantrického sexu není dosažení orgasmu, ale dosažení nekonečné a trvalé hladiny nejvyššího vzrušení. Po každém vrcholu totiž nastává pád a ten je nežádoucí. Tantra umožňuje zažívat nekonečné stavy rozkoše.“

„To však neznamená, že orgasmus prožije jen jeden a to na konci milování, jak je běžné. Tantra totiž rozlišuje orgasmus a ejakulaci. Když se tvůj partner naučí ovládat svou ejakulaci, bude odměněn sérií menších orgasmů. Největší odměnou vám bude společný bouřlivý orgasmus nakonec.“

Co je tedy podstatou tantrické sexuality?

Z předcházejících dílčích úryvků vyplývá, že pro tantrickou sexualitu v západním světě jsou typické techniky, které umožní manipulovat s ejakulací muže. A po vytrvalém cvičení konečně dosáhnout tzv. suchého orgasmu. Kdy se semeno nevystříkne ven, ale buď dovnitř do močového měchýře, nebo se výstřik naprosto potlačí. Není těžké rozpoznat, že každá taková technika narušuje přirozený průběh životních pochodů, které se odehrávají mezi mužem a ženou.

Například v knize Drahokam v lotosu se píše (str.8 a dále):

„Techniky zde uvedené patří mezi nejmocnější nástroje, které člověk vynalezl, aby posílil svůj růst… Z rozsáhlého učení, které tvoří tantrickou krijajógu, jsme vydestilovali dvanáct lekcí, které zaručí systematický růst… Krijajóga je systém technik, které nám umožňují vědomě přenášet energii v těle.“

I tantra obsahuje varování, ta jsou však nedostačující

Zároveň je však v této knize také naprosto správné varování:

„Cvičení Tantry zesílí všechno, co se děje. Jste-li klidní a vyrovnaní, váš klid a vyrovnanost se změní v blaženost. Jste-li rozháraní, vaše rozháranost se bude stupňovat… Jde o velmi mocné techniky a velmi mocné síly.“

Ano, toto varování je naprosto správné, avšak zdaleka není dostačující. Ti, co holdují učení Tantry, si neuvědomují, co všechno mohou soustavnými tantrickými cvičeními zesílit a zvýraznit. Protože zapomínají na dvě zásadní záležitosti, které vyplynuly z duchovního nadhledu na Nové duchovní cestě. A které se prolínají mnohými texty na našich webových stránkách.

První nebezpečí – objektivní přítomnost temných sil

Prvním nebezpečím pro jakoukoliv duchovní cestu je v prvé řadě objektivní přítomnost jednotlivých i organizovaných temných sil na Zemi. Které jsou typické vysokým procentem temných levotočivých bioenergií ve svém fungování.

Téma temných sil bylo v mnohých učeních Staré duchovní cesty podceňováno, jak jsem již naznačil v článku 56A. Mužský a ženský princip tvoření. Kde jsem vysvětlil, že ani přehlížení a tolerování Zla propagované v různých učeních „lásky“ (viz článek 56C. Energetické pozadí přitažlivosti muže a ženy), ani boj proti Zlu magií – nic z toho nevede z dlouhodobého pohledu ke světelnému duchovnímu vzestupu, jak potvrdila dlouhá historie naší Země.

Druhé nebezpečí – jsou dvě cesty k vyšší duchovní pokročilosti, světelná a temná

V článku 55G. Indigové, křišťálové, diamantové a perleťové děti I jsem navíc připomenul druhou zásadní záležitost:

A sice, že jsou dvě cesty nahoru k vyšší duchovní pokročilosti, k lepšímu duchovnímu vnímání a k získání většího vlivu na fungování světa. Jedna ke Světlu a druhá pryč od Světla směrem k Temnu. Temno však získalo na naší Zemi před koncem 20. století jasně navrch. Průvodním jevem této situace je, že drtivá většina duchovních aktivit, principů, metod, pomůcek, teorií rozšiřovaných na naší Zemi však ke smůle všech hledajících podporuje tu druhou nevhodnou možnost – cestu k Temnu pryč ze Světla.

 

Jediné, co nám pro vzestupnou světelnou cestu zbývá, je soustředit se na metody a postupy naprosto přirozené a v životě normálního člověka běžné. A navíc důsledné vyhýbání se všemu, co světelný vzestup blokuje a převrací v pád.

 

Trojí rizika Tantry

Jak na tom je z  pohledu čistoty, přirozenosti a obvyklosti Tantra?

Zaprvé, Tantra je duchovním systémem, který je napojen na staré indické tradice hinduismu. A už to samo o sobě přináší smíšené světelné i temné vlivy, stejně jako u buddhismu, u všech odvětví jógy apod.

Zadruhé, Tantra, stejně jako mnohé další metody, postupy, učení Staré cesty, nahrazuje přirozené životní pochody uměle vykonstruovanými cvičebními rituály, které nejsou přirozeností lidského organismu. A také toto samo o sobě tlačí cestu člověku pryč ze Světla.

A zatřetí, drtivá většina hledajících v dnešním světě, která při pokusech nastoupit duchovní cestu využila některých metod Staré cesty, se již dříve, před započetím studia Tantry, dostala do duchovního pádu směrem k Temnu. S plnou platností je proto aktuální varování z předcházející citace: Protože cvičení Tantry zesiluje všechno, co se děje, logicky zesílí a urychlí i pád člověka směrem k temné straně vesmírné síly.

 

Sečteno a podtrženo: Přes všechny pozitivně vypadající proklamace není systém Tantry tím, co dokáže pozvednout úlohu lidské sexuality a konečně ji využít přirozeným způsobem ke stabilnímu světelnému vzestupu. Musíme začít hledat to, co je pro vztahy mezi dvěma partnery naprosto přirozené a co již svým původem pochází od Přírody. A tam umělé manipulování s lidskou sexualitou rozhodně nepatří.

 

Je správné vyhýbat se orgasmu nebo ejakulaci?

Řada knih s duchovní i sexuální tématikou tvrdí, že při sexu je lepší vyhýbat se výstřiku semene, nebo orgasmu vůbec, protože tím údajně člověk ztrácí příliš mnoho životní síly, živin, minerálů a dalších cenných složek, protože jde o koncentrovanou dávku toho nejlepšího po stránce hmotné i energetické, co člověk v sobě má.

Můj názor vycházející z nadhledu světelného vzestupu je opačný.

Člověk přece spotřebovává energii, hmotnou výživu a životní sílu při každé činnosti a přeměňuje ji na něco jiného. Na základě předchozího pohledu by proto bylo nejlepší nedělat nic. Pak by zase své vykonala psychika a zejména intelekt, které dokážou člověku odebrat ještě daleko více síly než jakákoliv fyzická činnost. Navíc sex i samotný orgasmus nám na oplátku dávají něco jiného. Vůbec tedy nejde o zbytečně vynaloženou energii.

 

Člověk je však tvor, pro kterého je celodenní aktivita běžná. Lidé v západním světě nežijí v období, kdy by bylo třeba za každou cenu šetřit svoji životní sílu třeba proto, že by nebylo co jíst. Člověk by se proto neměl bránit ani orgasmickému zážitku spojenému s výstřikem oplodňujícího semene. Samozřejmě, spotřebuje se tím určitá energie, ale ta se přemění na vyšší formu energie a vyvolá očistný energetický impuls. Navíc posláním zdravého člověka není šetřit energii, ale tuto energii rozumně vydávat, spotřebovávat či transformovat na jinou formu a znovu a znovu ji obnovovat. To je přece základem života i postupné evoluce.

 

Základním cílem hromadění sexuální energie je zapálit očistný impuls hadí síly

Předchozí názor o vyhýbání se orgasmu vychází do určité míry ze zaměňování sexuální energie a hadí síly. Ve skutečnosti se však jedná o dvojí oddělenou energetickou výbavu člověka. A každý si může vyzkoušet sám na sobě, že dlouhodobá sexuální stimulace bez následného kompletního orgasmu dokáže vyvolat silně nepříjemné fyzické pocity v oblasti sexuálních orgánů a pohlavních žláz - od nepříjemných tlaků až k intenzivním bolestem. I na to však „moudré rady“ následujícího typu na webu pamatují:

„To není problém. Stačí, když si v případě takových potíží lehnete do vany a horká voda vám to rozežene.“

Soudný člověk chápe, že dělat ze sebe cvičenou sexuální opici podle podobných rad není tím pravým způsobem, jak se dobrat na světelnou cestu.

 

Sexuální energie se hromadí při jakékoliv stimulaci právě proto, aby dokázala zapálit očistný a omlazující výbuch hadí síly. To je její rozhodující poslání u člověka. Pokud k aktivaci hadí síly během styku nedojde, sexuální styk nedokázal naplnit svoji důležitou úlohu přirozeného prodlužování věku člověka.

 

Žena by se proto neměla bránit prožití třeba i několika orgasmů během prodlouženého sexuálního styku, pokud jí to její individualita umožňuje. Protože tato možnost patří k přirozené výbavě některých žen.

Naopak muž sice může během sexuálního kontaktu do určité míry oddalovat okamžik vyvrcholení. To však nikoliv záměrným tlakem na určité akupunkturní body nebo zásahem svojí vůle a stisknutím svalů, ale jednoduchou přestávkou. A vše by mělo být u muže završeno přirozeným prožitím jediného orgasmu na závěr. Taková je zase přirozená výbava muže.

Člověk směřující ke Světlu by se měl soustředit na to, co je přirozené

Experimentování se zadržením výstřiku semene při orgasmu nemá s přirozeností muže nic společného. A pokud to něco posiluje, pak jedině další pád ze Světla na druhou stranu. A navíc to bývá mnohdy doprovázeno výrazně nepříznivými pocity, nebo dokonce i začínajícími zdravotními problémy.

Ještě jednou se k tomuto tématu vrátím v části 56?. Jak lze posilovat sexuální energii.

 

Na závěr znovu opakuji, že člověk směřující ke Světlu by se měl ve svém životě vyhýbat umělým nepřirozeným postupům manipulace se svým vlastním tělem. A naopak by se měl soustředit především na ty činnosti, které jsou naprosto normální a běžné. A to i v oblasti lidské sexuality. Na přirozené využívání té výbavy, která nám byla dána ze strany Tvůrců, nebo která se na nás přenáší v každém dalším zrození prostřednictvím morfických polí Planety a Přírody.

 

Více o hadí síle a její úloze v životě člověka bude v následující samostatné části 56G. Hadí síla a orgasmus.

© Jiří Novák, prosinec 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 236
  • 29
  • 23
  • 24
  • 29

Celkový počet hlasů: 341