Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články I: 1 - 29 | 10. Sílu čistého vzestupu nelze na rozdíl od magie zneužít proti Světlu

10. Sílu čistého vzestupu nelze na rozdíl od magie zneužít proti Světlu

Jiří Novák Vloženo 22.2.2010
Jiří Novák

Každý ví, že magie stála u zrodu tohoto světa. Víme také, že jejím cílem je návrat k dávným schopnostem. Podstatné však je, že magie byla již mnohokrát zneužita proti straně Světla. Přišla však doba, kdy už nemůžeme podvacáté, posté opakovat stejnou chybu a stále se snažit bránit prostředky, které už tolikrát neuspěly. Přišla doba, kdy je nezbytné objevit nějakou zvláštní sílu typickou právě a jen pro stranu světla, protože jedině takovým nástrojem může strana Světla získat definitivní převahu. Tím novým prostředkem je síla čistého vzestupu, která dokáže odolat i magii, a která nemůže být proti Světlu zneužita. Přitom však má sílu a moc dostat konečně lidstvo na cestu trvalého duchovního vzestupu.

Nejde jen o střet dvou bytostí, jde o celkový vývoj světa

    Rozhodl jsem se, že se ještě jednou vrátím k odmítavým reakcím pana Luďka Kováče na naše texty a duchovní komunikace. Někdo by mohl namítnout, proč to dál rozmazávat. V čem je tedy problém? Problém je, že tady nejde pouze o střetnutí dvou obyčejných názorů. Jde o střet životních úkolů, o střet protichůdných energií a konceptů. Které se zdaleka netýkají jen našich dvou bytostí, ale jde v nich o celkový vývoj světa. A proto považujeme za nezbytné obhájit svůj postoj a nepřihlížet nečinně k jeho zesměšňování. Protože naše stanovisko není jen pouhou teorií, ale je podložené praxí – informacemi z mnoha karmických čištění řady bytostí. Je posíleno vnímáním toho, jak svět dnes skutečně funguje. A je potvrzeno intuicí, přijímáním duchovních impulsů, vyšším duchovním nadhledem.

    Z toho všeho bylo možné získat mnoho informací o tom, jaké chyby se mnohokrát na planetě Zemi i v dalších světech opakovaly. Jaké přehmaty znovu a znovu vedly k ovládnutí bytostí i celých světů temnými silami. Víme, že si nemůžeme tyto informace nechat sami pro sebe a nečinně přihlížet, jak někteří duchovní pracovníci zrození zde na planetě vedou bytosti k tomu samému, co už mnohokrát selhalo. Učí dělat začátečníky opět to, co už bylo v minulosti mnohokrát prokázáno jako neúčinné, nedostačující na zvrat ve vývoji, neschopné odolat postupujícímu ovládání ze strany Temných sil.
 

Proč nás druhá strana nechápe?

    Z opakovaných reakcí pana Kováče je zřejmé, že vlastně zcela odmítá naše informace, aniž by si je pořádně přečetl, promyslel a vstřebal jejich dopad na současný svět. Ptám se proč? Jedno z možných vysvětlení je následující. Pokud někdo jedná na určité impulsy velmi agresivně, jednou z možností je, že má strach, mnohdy až panický strach z toho, co se to najednou děje. Možná proto, že se domnívá, že magie je jediným prostředkem ochrany Světla proti Temnu. A že my se snažíme proti této jediné ochraně světa bojovat a tím vydáváme Světlo všanc? A že tudíž podle jeho logiky sloužíme Temných silám a bojujeme proti Světlu? Tak tomu však není.

    Nová duchovní cesta a čistý vzestup poskytují zcela jiný prostředek pro potlačení Temna na planetě, a to čistou duchovní sílu. Vím, že před deseti roky se na seminářích tvrdilo: „mystika je kvalita a magie je kvantita, která dodá této kvalitě potřebnou sílu“. A vytvářel se tak dojem, že především magie dokáže dodat čistému duchovnímu záměru správný směr a dostatečnou sílu. Pohledem do minulosti při karmické očistě se však prokázalo, že magie nebyla v minulosti takovou silou, která by dokázala světelnou civilizaci na Zemi ochránit před ovládnutím Temnem. Toto tvrdím z pohledu celkové tendence vývoje. Nemluvím o jednotlivých dílčích střetnutích.

    Proč tomu tak bylo, naznačím v dalším článku o magii a ještě později asi v 18. pokračování, kde shrnu na základě zkušeností z karmické očisty hlavní přehmaty, které se v minulosti často opakovaly. Přišla doba, kdy už nemůžeme podvacáté, posté opakovat stejnou chybu a stále se snažit bránit prostředky, které už tolikrát neuspěly. Přišla doba, kdy je nezbytné objevit nějakou zvláštní sílu typickou právě a jen pro stranu světla, protože jedině takovým nástrojem může strana Světla získat definitivní převahu - viz též Strana Světla musí najít schopnosti typické právě a jen pro Světlo.
 

Černá magie vznikla chybami bývalých pracovníků strany Světla

    Uvědomte si jednu základní věc. Civilizaci na Zemi zakládaly výhradně světelné bytosti, andělé Dhyané. Všichni měli mimořádná privilegia, zvláštní tvořivou výbavu. Používali magii, měli magická žezla - 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu. Jak tedy vznikla černá magie, když původně byly na planetě vysazeny výhradně bytosti Světla? Tím, že světelné bytosti přecházely svými omyly, chybami, hrubými přehmaty k Temnu. Tím, že svá původní světelná privilegia a zvláštní schopnosti začaly využívat proti straně Světla, ze které pocházely. Právě takto se vznikaloTemno v tomto světě - 6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů.

    Toto všechno jasně naznačuje, že strana Světla musí konečně najít vlastnost, prostředek typický právě jen pro Světlo, aby nastala šance zvrátit vývoj. Ano, o způsobu použití magie rozhoduje člověk. A roli v tom často hrají jeho touhy, slabosti, tendence chytat se na lákavé nabídky. Právě člověk je na jedné straně evolučně nejvyspělejším tvorem na Zemi. Tvorem, který je schopen vývoj světa nejvíce urychlit. Tedy jakýmsi katalyzátorem duchovní evoluce. Ale také je současně nejrizikovějším článkem vývoje. Je bytostí, která je schopna vývoj světa zvrátit k Temnotě.
 

Magie může být využita na zvrat k temnu, síla čistého světelného vzestupu však ne!

    Může vychýlený člověk, původně pracovník Světla, použít magii ke zvratu vývoje k Temnu? Ano, může a mnohokrát se to již stalo. Může čistá duchovní síla, síla světelného vzestupu zvrátit vývoj civilizace k Temnu? V žádném případě. Protože samotným principem světelného duchovního vzestupu je to, že jakmile člověk podlehne lákavým svodům nebo udělá hrubou chybu, jeho vzestup se zastavuje nebo dokonce přechází v pád. A o sílu čistého vzestupu tak přichází. Pádem svojí energetické frekvence zároveň automaticky ztrácí odpovídající úroveň schopnosti vnímat, čistit, měnit a tvořit. Už chápete, co tím chci říci? Sílu čistého vzestupu nelze zneužít proti Světlu. Zatímco magii proti Světlu zneužít lze.
 

Síla čistého vzestupu dokáže odolat i magii

    Zbývá ještě druhá věc. Je síla čistého vzestupu dost pevná a rozhodná na to, aby dokázala čelit Temnu? Ano, naše zkušenosti to jednoznačně potvrzují. Dostanete-li se svým vzestupem na Novou duchovní cestu, která vás dovede až za hranice Vesmíru, dokážete odolat i magii. Ať už tuto magii používá bytost Světla nebo temná bytost. To je realita našeho světa. Co na toto všechno řekne zdravý rozum a intuice? Když máme k dispozici prostředek, který Temno nemůže zneužít, proč bychom používali zastaralý prostředek, který stokrát, tisíckrát v minulosti byl proti Světlu zneužit.
 

Kdo rozhoduje o tom, jaký koncept získá ve hmotě převahu?

    Cituji úryvek z kritiky Zbyňka Pokorného ke komunikaci o magii od Marie Mejdrové - Magie jako pozůstatek bývalé moci, slávy a postavení: „Jak může tvrdit (a na základě čeho ?), že se v minulosti ta magie dlouhodobě neosvědčila? Promiňte mi, ale člověk by až brečel, když to čte !!! Neboť když si to, to, co píše autorka v tomto článku, převedu do duchovně-magické oblasti, tak nakonec zjistím, že Bůh, andělé, archandělé, elementálové, a jiní duchovní pomocníci a vládci to mají již spočítáno, a že už musejí jít od „válu“, neboť jim to takto předurčila autorka článku !!! „

    Možná si mágové myslí, mysleli, že oni rozhodují o tom, který koncept získá ve hmotě převahu. A že by teď z nás mohli mít pocit, že jim tuto možnost chceme vzít. Je to přece úplně jinak. Podstatné je, že o tom, který prostředek, metoda, získají ve hmotné rovině převahu, nerozhoduje člověk. Ale rozhoduje o tom sama Příroda, planeta Země. Do morfických polí se během času a tisíců let promítne ten vzor, který je z evolučního hlediska dokonalejší. Například právě v článku 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo je vysvětleno, proč a jak na planetě došlo k postupnému přechodu od lidstva 1. typu s magickými schopnostmi k obyčejným lidem 2. typu. Kteří sice magické schopnosti od narození nemají, ale mají v sobě novou schopnost neomezeného duchovního vzestupu.
 

Magie usiluje o návrat k dávným schopnostem

     O co se pokouší adept magie? Samozřejmě, také pracuje na zlepšování svých vlastností, na své vnitřní očistě. Ale i k tomu často používá magické postupy – například impregnování jídla, pití, vdechovaného vzduchu myšlenkou. Přes veškeré čištění však v každém mágovi zůstávají tendence manipulování s druhými bytostmi. Jednoduše proto, že jde o jeden ze základních principů magie. Každý mág manipuluje. I když to třeba dělá s dobrým úmyslem, nelze vyvrátit, že přitom manipuluje. A právě touto vnitřní vlastností či schopností se mágové stávají zranitelnými. Protože manipulovat, ovládat – to jsou vlastnosti typické pro temnou stranu. To je to, čím nitro každého mága rezonuje s temnými levotočivými energiemi. Proto se právě mágové s nejdokonalejší tvořivou magií stali mnohokrát v minulosti snadnou kořistí pro temné síly.

    Vytrvalým magickým výcvikem se mág vrací ke schopnostem dávného lidstva 1. typu. Toho lidstva, které bylo z hmotné roviny planety jako neúspěšné vytlačeno. Chápete, proč souboj principů Nové duchovní cesty proti názorům obhajujícím magii označuji za boj starého proti novému? Teď už jde o to, aby strana mágů opravdu odložila své ego a důkladně si přečetla naše informace. A uvážila, co dál. Tvrdí o nás, že chceme ovládnout svět. Samozřejmě, toužíme po tom, aby strana Světla získala v tomto světě převahu. Aby tady zavládla spravedlnost, stabilita a aby se opět obnovila duchovní etika.

    Usilujeme o čistý vzestup. Už z názvu vyplývá, že jakmile bychom se v kterékoliv chvíli výrazně provinili proti řádu Světla, tak tento vzestup ztrácíme. Čeho se tedy skupina bytostí podporujících magii bojí? Jestli se ovšem především bojí o to, že ztratí svá privilegia a schopnosti, které z nich dělají jakousi vyšší skupinu nad ostatními, pak je to ovšem jenom ego a nic jiného. Pak už jim nejde o vývoj světa, jak se snaží naznačit.
 

Každý ví, že magie stála u zrodu tohoto světa

    Víme, že magie stála u zrodu tohoto světa. Nepolemizujeme o důležitosti a významu některých významných bytostí v minulosti, které používaly magii. My jenom tvrdíme, že za celou historii nedokázala magie dovést lidstvo k trvalému a stabilnímu vzestupu. Tvrdíme, že dnes je doba, kdy je nutné zamyslet se nad historií a vyvodit z ní poučení. Zastavit se ale nad skutečnou historií, tak jak je s vysokou pravdivostí popsána v knihách Ivo Wiesnera a J.R.R. Tolkiena. A ne nad pohádkami o minulosti popsanými v některých uznávaných ezoterních spisech.

    Jsme přesvědčeni o tom, že to, k čemu jsme v tomto životě došli, představuje zcela nové poznatky. Rádi bychom se o ně podělili s  vyspělými bytostmi na Zemi i s úplnými začátečníky na duchovní cestě. Místo vzájemné diskuse a výměny dalších informací však od pana Kováče a dalších zastánců magie přichází tvrdý úder. Proč? To je věc, která je jen těžko k pochopení. Přitom jejich výpady postrádají faktické argumenty, kterými by dokázali vyvrátit námi sdělované informace. Naopak, sami se ve svých výrocích dopouštějí mnohých závažných chyb, které jsou zcela zjevné a očividné.

    Znovu tedy v tomto textu rozeberu některé výroky pana Kováče, abych prokázal, že naše informace jím nebyly vyvráceny. Chce-li prokázat, že naše myšlenky neplatí, ať konečně přijde se skutečnými protiargumenty. A ne pouze s očerňováním, podceňováním, zesměšňováním.
 

Přijmout zcela novou Pravdu bývá vždy těžké

    Věděli jsme, že přijmout novou pravdu je pro někoho velmi těžké.  Přesně v duchu slov francouzského spisovatele Marcela Pagnola: „Pravda je vůbec to nejtěžší, co lze lidem předložit, aby tomu věřili.“ Očekávali jsme určitá názorová střetnutí. Ale nečekali jsme, že při pouhé prezentaci nových informací dojde tak brzy k agresivnímu výpadu ze strany zastánců starých informací a starých pořádků. Ze strany zastánců magie, zastánců skryté nadřazenosti nad všemi. Zastánců skrytého řízení vývoje lidstva duchovními institucemi shora sestavenými z lidských duchovních mistrů. Ano, i já jsem byl součástí těchto institucí před tímto životem. Ale impulsy mne dovedly k tomu, abych začal zde ve hmotné rovině planety Země hledat naprosto jinou, zcela novou a radikálně odlišnou duchovní cestu.
 

Prosazování nového se brání každý, kdo tím ztrácí

    Je logické, že nejvíce při prosazování nového kopá ten, kdo takovou změnou ztrácí. Koho se nový vývoj zásadně dotýká. Koho nové čisté etické principy nejvíce omezují. My jsme neudělali nic jiného, než vyšli na širší veřejnost s novými informacemi. Na jejich dolaďování a upřesňování pracujeme již 10 let. Už toto naznačuje, že z naší strany nešlo o žádné náhlé vnuknutí, o nepromyšlenou dobrodružnou akci. Ale o pečlivou přípravu nových informací, které je ve vhodnou dobu potřeba sdělit veřejnosti. K tomu jsme dostali impuls v listopadu 2009. Oslovil jsem tedy pana Jiřího Maška a zaslal mu prvních sedm článků série. Aby posoudil a rozhodl, zda v tomto tvaru je vhodné články na portále Osud.cz publikovat.

    V té chvíli jsem ještě neměl pocit, že si mám zakládat vlastní nové webové stránky. Publikace na Osudu úspěšně začala, ale časově to vázlo. Nebylo to jednou týdně a občas dvakrát, jak jsme se původně domluvili, ale bylo to jednou za 2 – 3 týdny. Tehdy jsem dostal impuls připravit své vlastní stránky a vydávání urychlit. A poděkoval jsem panu Maškovi, že mne vlastně nepřímo dovedl k tomu, abych vytvořil vlastní webové stránky, což se ukázalo zase ne tak složité, jak jsem původně očekával. Čas spěchá a z našeho pohledu je předávání informací v těchto článcích naprosto zásadním úkolem.
 

Vystupujeme s novou úrovní Pravdy

    Z tohoto všeho vyplývá, že nevystupujeme s nedodělanými, napůl pravdivými informacemi. Vystupujeme s novou úrovní Pravdy, s informacemi pečlivě doladěnými, ve kterých nejsou žádné vnitřní rozpory jako v mnoha knihách s duchovním zaměřením. Navíc tyto informace předáváme v podobě pochopitelné a přístupné každému běžnému člověku. Naším záměrem není oslovit přednostně duchovní teoretiky, ale předat vzkaz této nové pravdy každému běžnému člověku na planetě Zemi.

    Ano, vydání našich textů bylo a je dlouhodobě připravovanou záležitostí. Bylo naším úkolem, který sleduje jediný cíl. Dostat vývoj na této planetě jiným směrem, než kudy po celé věky naší historie běží. Zamezit dalšímu pokračování postupného duchovního pádu lidstva a stále zřetelnějšímu ovládání obyvatel planety temnými systémy nejrůznější povahy. A dostat se konečně, zřejmě poprvé v historii, na cestu opravdového a trvalého duchovního vzestupu.
 

Jsme připraveni na střetnutí starého s novým

    Chceme ujistit všechny, kdo nám skrytě nebo dokonce i otevřeně fandí, a kteří nás dokázali podpořit souhlasnými diskusními příspěvky. Všechny, koho oslovily informace na našich stránkách. Každého, kdo vnímá čistou pozitivní energii plynoucí z těchto našich informací. Jsme na toto střetnutí starého s novým, které teď začalo probíhat, připraveni. A nenecháme se odradit jedním kopajícím a urážejícím člověkem. Ani skupinou dalších mágů, kteří se k němu otevřeně přidají. Budeme se bránit proti těmto osobám, které chtějí kolem našich webových stránek Novaduchovnicesta.cz  i kolem našich dalších příspěvků na Osud.cz a jinde, záměrně vybudovat atmosféru nenávisti, zmaru, zkázy, atmosféru diletantismu a neprofesionality.
 

Otevřený boj jsme nevyvolali my

    Otevřený souboj cesty čistého vzestupu s cestou magie a umělých schopností o budoucnost tohoto světa začal. My však nejsme ti, kteří ho otevřenou agresí vůči druhému vyvolali. Máme však právo postavit se za sdělované informace. Budeme dál dělat svoji práci, kterou považujeme za velmi potřebnou a v dnešní době až nezbytnou. A současně se budeme bránit všemi prostředky, které nám naše čistá duchovní síla bez magie dává k dispozici.

    Boj mezi příznivci Nové duchovní cesty a mezi propagátory magie je z našeho pohledu bojem mezi starým a novým. Z pohledu bioenergie je to boj mezi etickou čistotou, čistým vzestupem bez manipulací na jedné straně a snahou o manipulaci, násilí, ovládání, udržení si mimořádných privilegií na straně druhé. Přitom právě tyto praktiky druhé strany představují způsoby a metody, které odedávna rezonují s temnými energiemi.
 

Seriál článků vzbudil převážně velmi pozitivní reakce čtenářů

    Co je důležité, seriál našich článků, který začal být zpočátku vydáván na webu Osud.cz, vzbudil v převážné většině velmi pozitivní reakce čtenářů.  Většinu z těchto poděkování a povzbuzení do naší další práce uvedu ve speciální složce Reakce čtenářů na naše texty - Příloha 1.    

    Byli jsme však připraveni i na odmítavé reakce. Očekávali jsme ale spíše věcné argumenty, námitky, dotazy volající po upřesnění našich myšlenek a závěrů. Ano, někteří jedinci vznesli i konkrétní námitky. Také ty uvedu ze stejného důvodu ve složce Reakce čtenářů na naše texty - Příloha 2  i se svojí reakcí a vysvětlením.

    Jedná se o následující témata:

Má cesta jako jediná správná?

Co je čistá a co nečistá pomůcka?

Které duchovní zkratky jsou neetické?

Co míním ovládáním energií vůlí a vědomím?

Chrání duchovní čistota před temnými silami?
 

Nečekaný agresivní útok

    Ano, nechtěli jsme odstartovat předčasnou diskusi k věcem, o kterých teprve budeme psát. Diskuse se však rozběhla naplno. A neočekávaně přišla rána pod pás. Nečekali jsme tak náhlý a agresivní útok zrovna od člověka, který byl tím prvním, komu bych byl rád věnoval první výtisk své nové knihy, až bude jednou vydána. Můj bývalý duchovní učitel se však postavil do pozice vševědoucího Mistra, který je odhodlán všemi možnými způsoby zastavit, nebo alespoň znemožnit a zesměšnit vydávání našich příspěvků.

    Část z této polemiky mezi mnou a panem Kováčem jsme uveřejnili na svých stránkách - Proč musí být Stará cesta nahrazena Novou duchovní cestou? Původně jsme vynechali soukromá sdělení. Pan Kováč však prohlásil, že cenzuruji a trval na uveřejnění celé této korespondence. A tak se také stalo, jak na našich stránkách, tak také na Osudu. Většina lidí zaujala nezávislý postoj pozorovatele, ale někteří se dokázali jasně přiklonit na stranu Nové duchovní cesty. Jejich názory pro toho, kdo je nemohl číst, uvádím ve složce Reakce čtenářů na naše texty - Příloha 3.
 

Kdo agresivně kritizuje, obvykle mluví sám o sobě

    Už jste si někdy všimli, že ten, kdo agresivně a nevybíravě kritizuje druhé a útočí na ně, vlastně mluví sám o sobě? Že to, co vyčítá druhým, že oni dělají, že to vlastně dělá především on sám? Že jeho křik je vlastně o tom, co on dělá, jak se on snaží ovládat druhé? Já už jsem si toho všiml vícekrát. Zrovna útoky pana Kováče jsou toho přímo čítankovou ukázkou.

    Naše zásada je – říkáme druhým, aby dělali to, co děláme sami. Nepoužíváme však přitom žádného křiku, slovního nátlaku, ani agrese. Dáváme každému možnost svobodného výběru, zda tyto informace přijme nebo ne. A jaké jsou zásady pana Kováče? Útočí na druhé a vyčítá jim, co dělají ne oni, ale on sám.

    MY NEÚTOČÍME, NEPROVOKUJEME, NEURÁŽÍME, NENAPADÁME. Jen informujeme o situaci na Zemi. Přinášíme informace způsobem, který je názorný, jednoduše pochopitelný a přijatelný pro každého.

    NIKOHO NENUTÍME, aby naše informace četl nebo aby podle nich postupoval.

    NEVYHROŽUJEME BOŽÍMI TRESTY a věčným zatracením.

    JEN DÁVÁME K POSOUZENÍ informace a PONECHÁME NA KAŽDÉM, jak bude postupovat dál.
 

Další agresivní kritika pana Kováče přímo na našich stránkách

    Ani tento agresivní výpad panu Kováčovi nestačil. Poté, co jsme otevřeli naše stránky Novaduchovnicesta.cz, zaplavil naše příspěvky další kritikou. Nedá se říci, že by jeho námitky byly věcné a logické. Nebo že by odhalovaly chyby a rozpory v našem popisu duchovního pozadí světa. Spíše šlo o celkovou nespokojenost s našimi texty. O opakování dalších a dalších bodů teorie, která s našimi texty prakticky nesouvisí. Kritizující strana předložila minimální množství skutečných argumentů. Více se chytala slovíček, detailů, ale nebyla schopna reagovat na rozhodující nosné myšlenky v našich textech.

    Považuji za svou povinnost a za závazek vůči všem čtenářům, kteří se zájmem čtou naše stránky, abych na některé kritické připomínky tohoto typu reagoval (viz 11. článek). Dále se pak už těmito připomínkami nebudu zabývat. Protože nás pouze odvádí od našeho úkolu. Snaží se nám brát čas i chuť do další práce. Na připomínky o magii budu reagovat ve speciálním 12. článku věnovanému podrobnému rozboru magie z pohledu etických principů Nové duchovní cesty.

 

Některé z témat následujícího 11. článku:

Rozdíl mezi hmotným a duchovním přístupem při hledání nové Pravdy.
Proč agresivní člověk sám nevnímá svoji agresi?
Zveřejnit duchovní informace nebo je i nadále utajovat?
Právě osobní mocenská privilegia jsou častou příčinou přechodu k Temnu.
O co dnes běží na Zemi? Vyučování dalších civilizací nebo hledání nové koncepce vývoje?
Jak vypadala situace na Zemi před koncem 20. století?

 


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci.


V rubrice  Vydané KNIHY  najdete přehled a objednávkový formulář k našim knihám zaměřeným na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.


V krátkých videích na Facebookové stránce  Proč jsme tady na Zemi  vysvětlujeme témata spojená s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, aby se hledajícímu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním bytostí. Pro přehrání videa není nutné mít vlastní účet na FB a přihlašovat se na FB. Případně lze zadat odkaz napřímo na všechna videa:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos


© Jiří Novák, únor 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 255
  • 26
  • 23
  • 20
  • 20

Celkový počet hlasů: 344


Diskusní téma: 10. Sílu čistého vzestupu nelze na rozdíl od magie zneužít proti Světlu

Datum 18.07.2010

Vložil Guyver

Titulek Překlad do srozumitelnějšího jazyka:

Síla čistého vzestupu = NDC = systém pana Nováka

Příroda = starý bůh Pan = Ďábel XV. arkána. Ten drží pochodeň, tedy (Luciferovo) Světlo. Písmeno Samek, astrální had, had z ráje, Uroboros, osudovost, slepé přírodní síly...

Pravý význam: "Systém pana Nováka, nelze, na rozdíl od správně uchopené magie, využít k tomu, aby se člověk vymanil z područí luciferského světla. Je tomu čertovi tak maximálně pro smích a proto jej schvaluje a tleská mu."


 

Datum 26.07.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Překlad do srozumitelnějšího jazyka:

Magie za celou minulost nedokázala svět vymanit z náručí temna. Čistá cesta to dělá teprve 10 let a první výsledky jsou zřetelně vidět pro toho, kdo je otevřený. Pro smích jsou většině lidí na vzestupu spíše vaše příspěvky.

Datum 24.07.2010

Vložil Guyver

Titulek ad "Nečekaný agresivní útok"

Vymazáno - viz diskuse k článku 30C.

Datum 26.07.2010

Vložil Martin

Titulek zbytečné...

Objevil jsem tyto stránky, pročítám si články, zdají se fajn. Jen mě tu docela ruší, že tu věnujete tolik prostoru oponentům. Přijde mi to ke škodě a celkem mi to už i kazí prvotní skvělý dojem. Vnímám to jako souboj ega dvou lidí. Z ohledu čtenáře mi to nic nepřináší, naopak. Dovolím si mluvit i za ostatní návštěvníky, jsme ve většině svéprávní lidé, proto si troufám tvrdit, že je vcelku zbytečné tu něco argumentovat, obhajovat. Naopak to vnímám jako tlaky. Přece máme právo na svobodné rozhodnutí. Je jen na mě, jaké informace a kolik si z toho odnesu a žádné sveřepé tvrzení že to tak není či obhajování na tom nic nezmění. Sám jsem egoista, ale doufám, že se mi mé ego daří krotit a v budoucnu se do podobných třenic nedostanu. Je to částečně směšné, částečně smutné... Ale jak jsem naznačil, každý si na to utvoří vlastní názor. ;)