Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články IV: 50 - 59 | 50E. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista V

50E. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista V

Jiří Novák Vloženo 20.3.2012
Jiří Novák

Uvolnění Ježíše z duchovního vězení. Přirozené zrození několika částí bytostí Ježíše. Cokoliv bylo v rámci Staré duchovní cesty jménem Ježíše přeneseno do hmotné roviny Země, nebo co bylo jeho jménem předvedeno, schvalováno či prováděno, to vše byla sdělení či projekce pocházející ve skutečnosti od Vesmírných lidí. Nebo od jimi vytvořených a skrytě řízených umělých majestátů – počítačových napodobenin bytosti Ježíše. Jméno Ježíše se stalo zaklínadlem pro všechny. Symbol umučení a popravy nemůže být pro Světlo symbolem vítězství. Pomocí lží a kamufláží nelze budovat světelnou evoluci. Karmické dopady způsobu vedení Ježíšovy mise. Zdeformování původního učení Ježíše. Zdeformování samotného principu Karmy. Karma jako systém začala odporovat intuici i zdravému rozumu. Teze o výjimečnosti a nedotknutelnosti Božího syna umrtvily další evoluci lidstva.

Uvolnění Ježíše z duchovního vězení

V článku 50B. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista II jsem uvedl informaci, že astrálního ducha Ježíše po jeho skutečné fyzické smrti uvěznila na celé dva tisíce let tehdejší lidská Duchovní hierarchie na úrovni Galaxie. A udělala to tak, aby celá událost byla utajena nejen před lidmi ve hmotě, ale i před všemi duchovními pracovníky na Planetě Zemi a ve Sluneční soustavě. Místo Ježíše už byly v té době postupně instalovány umělé modly, umělé majestáty, počítačové systémy, které po celou dobu bytost Ježíše nahrazovaly, hovořily jejím jménem, přenášely do hmoty jeho jménem impulsy.

Andělé Dhyané vysvětlují, že s ústupem Duchovních hierarchií ze scény měl vlastně Ježíš možnost svobody, ale už byl navyklý takovému životu, že ani neměl důvod či odvahu přesvědčit se, jestli jsou dveře stále zavřeny. Až v roce 2004 Dhyané bytost Ježíše uvolnili a přivedli k nám. Podrobněji jsem o tom informoval v článku 43B. Ježíšovo poselství pro lidstvo.

Ježíš během svého dlouhého pobytu v duchovním vězení postupně pochopil, že celá jeho mise byla fiasko. Byl celou dobu v depresi a oni jej drželi izolovaného. Byla to však stále uvnitř čistá, ale zdecimovaná bytost. Když ho poprvé přivedli ke mně, povídali jsme si o těchto letech. Byl zdestruován, že nezvládl svůj úkol tady na Zemi. Navíc poté, co se dostal z energetické izolace, vnímal, že na něj narážejí energie mnoha lidí. Že ho lidé uctívají a nemohl pochopit proč. Měl špatný pocit, že ho uctívají za něco, co nezvládl. Musel jsem mu vysvětlovat, co se tehdy vlastně událo. Až po několika opakovaných léčbách v roce 2004 začal postupně chápat, co se vlastně tehdy stalo a k jaké kamufláži jeho bytost po celé dva tisíce let posloužila.

Přirozené zrození částí bytostí Ježíše

Sám Ježíš při našem setkání v roce 2004 vnímal, že další kousky jeho bytosti jsou zrozeny jako čtrnáct individuálních bytostí ve hmotné rovině planety Země. Některé z nich jsou veřejně známé a dělají záslužné činnosti vůči světu. O své skutečné identitě však zřejmě nemají nejmenší tušení. A i proto není vhodné o nich veřejně psát. V případě zrození těchto oddělených částí bytosti Ježíše však již nešlo o žádný mocenský či magický zákrok. Vše souviselo s vyššími duchovními impulsy, které na Zemi zhruba od roku 1950 přicházely, aby inspirovaly zásadní změnu vývoje, jak jsem naznačil v článku 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj. Tyto impulsy umožnily přirozené oddělení čistých částí bytosti Ježíše a jejich zrození v podobě individuálních bytostí. Tím byla poskytnuta šance karmické očisty dílčím částem bytosti Ježíše.

Po několika energetických léčbách hlavní nehmotné části bytosti Ježíše, kterou k nám andělé Dhyané přivedli v červenci 2004, byla tato část bytosti Ježíše připravena na další vývoj. Spojené Síly Světla vedoucí dnešní vývoj pak rozhodli, že se tato hlavní část bytosti Ježíše připojí k jednomu z kousků zrozených tady na Zemi. Volbu, k jaké zrozené části se připojí, zařídily automaticky energie nového vývoje. K připojení došlo v září 2004.

Informace přenesené na Zemi jménem Ježíše pocházely od Vesmírných lidí

Po celé dva tisíce let po své fyzické smrti až do roku 2004 zůstal astrální duch Ježíše v duchovním vězení, v ústraní mimo vývoj i mimo reálný život ve hmotné rovině Země. A neměl přitom nejmenší tušení o tom, co všechno je jménem jeho bytosti schvalováno a prováděno.

 

Odtud vyplývá, že cokoliv bylo v rámci Staré duchovní cesty jménem Ježíše přeneseno do hmotné roviny Země během této doby, nebo co bylo jeho jménem předvedeno, schvalováno či prováděno, to vše byla sdělení či projekce pocházející ve skutečnosti od Vesmírných lidí. Nebo od jimi vytvořených a skrytě řízených umělých majestátů – počítačových napodobenin bytosti Ježíše. Pro nás jsou to zejména mnohá sdělení pocházející z 20. století a počátku 21. století.

A totéž se týká také všech božských zjevení Panny Marie – nejznámější byly v Lurdech (Francie, 1858), Fatima (Portugalsko, 1914) v době 1. světové války, Medžugorje (Jugoslávie, od roku 1980), Litmanová (východní Slovensko, 1990 – 1995).  Důležité je, že Vesmírnými lidmi vytvořené umělé majestáty hovořící jménem Ježíše zůstaly ještě po dobu několika let funkční i po roce 2004. Více o umělých majestátech bylo v článku 43H. O božských bytostech uměle vytvořených lidmi.

Mimozemské bytosti měly celou tu dobu Ježíše pod kontrolou. A to umožnilo nejen jim, ale i dalším mocnostem a institucím, provádět ve jménu Světla, Boha a Ježíše vrcholně neetické skutky. A toto zneužívání stále ještě neskončilo.

Jméno Ježíše se stalo zaklínadlem pro všechny

Jméno Ježíše se stalo doslova zaklínadlem pro Vesmírné lidi, pro různé úrovně Duchovních hierarchií i pro křesťanskou církev. Zaklínadlem, které umožnilo vést náboženské války, likvidovat pokrokově smýšlející bytosti, znásilňovat vývoj pozemské civilizace, nebo se dokonce snažit „vyhodit“ pozemské lidstvo z evoluce přesunem mimo hmotu.

 

Jméno Ježíše se stalo zaklínadlem i pro běžné lidi. Když chce člověk naznačit, že se mu něco nepovedlo, nebo že je něco úplně špatně, často používá nejen nejrůznější klasické nadávky. Ale místo nich také slova proboha, Ježíši Kriste, Panno Marie. Nebo zkomoleniny, které jsem často slýchával ve svém dětství, např. „ježíšmarjá“. Jako kdyby dotyčný volal samotného Ježíše, případně jeho matku Pannu Marii, ať to konečně napraví.

Jak obrovská tíha tím doléhá na samotného Ježíše. Nejen všechny možné stížnosti na každou drobnou nehodu, neúspěch nebo vyskytnuvší se problém. Ale také nejrůznější neetické činy, záměry, které byly prováděny jménem Ježíše. Všechny možné neskutečné kamufláže, otevřené lži i podvody. Toto vše hodit na jedinou bytost a domnívat se, že samotní strůjci jsou tím mimo jakoukoliv karmickou vinu? Že se tím očistili a ospravedlnili? Velký omyl! Nová Karma postupně nachází nitky ke spravedlivému vyrovnání s veškerou minulostí. Mimo nebudou ani ti, co dělali neetické přehmaty jménem někoho jiného, kdo o tom nevěděl. Nadešel čas zvednout oponu a odkrýt pravdu o minulosti.

Co je podstatné, podobným způsobem jako s Ježíšem, naložili Vesmírní lidé postupně i s dalšími důležitými bytostmi, jejichž významná část se tak dostala pod jejich přímou kontrolu – Buddha, Panna Marie, Mohammed, také například Višnu, Šiva a další.

Ježíšovi byla po celé dva tisíce let odepřena možnost očisty

Kolik ze zde zrozených bytostí bylo v minulých životech černými mágy. A mnohé z nich dokonce opakovaně. Všichni tito lidé však dostali novými zrozeními příležitost se z této své nepříznivé minulosti karmicky vyčistit a vyvázat. Jen Ježíšovi byla tato možnost Vesmírnými lidmi a Duchovními hierarchiemi na dlouhou dobu odepřena. To vše proto, aby Vesmířané a lidské Duchovní hierarchie mohli po celé dva tisíce let pokračovat v započaté kamufláži.

Dnes je však již 21. století. Čeká nás nový věk, nová etapa evoluce lidské civilizace na Zemi. A konečně tak přišel čas zveřejnit pravdu o nejvíce bolavých místech naší historie lidstva 2. typu. Jak už jsem vysvětlil v textu 48H. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty III, tato samostatná historie trvá teprve pět a půl tisíce let. Přesto však máme co čistit. Jako nové lidstvo jsme dopadli až na úplné dno vývoje. Dopracovali jsme se k téměř totálnímu ovládnutí ze strany Temna.

 

Dva tisíce let většina z nás dokázala naslouchat nepravdivé báchorce a řídit podle ní své životy. I v dnešní době věří této legendě stále ještě většina pozemské civilizace. Nejhorší na tom je celková zvrácenost, s jakou byla tato „nesmrtelná legenda“ vytvořena.

 

Symbol umučení a popravy nikdy nemůže být pro Světlo symbolem vítězství

Pro každého běžného člověka je jakýkoliv symbol násilí, mučení, drastické smrti vždy nositelem výrazně nepříjemných pocitů a nepříznivé energie. Stačí si to vyzkoušet při sledování zpráv některých soukromých televizních stanic, které jsou výčtem všech nehod, krádeží, vražd a živelních pohrom. Zvrácenost vyznávání symbolu ukřižování je právě v tom, že ze symbolu utrpení, porážky, úpadku Světla, zkázy a zmaru byl vytvořen symbol údajného vítězství, očisty a vzkříšení. Že lidem se namluví, že poprava je vítězstvím. A oni to pak přijmou jako nejvyšší Pravdu. K tomu už není co dodat. Jen systémy a instituce v temných službách mohou utrpení a popravu záměrně překroutit do vítězství a radosti.

 

I dnes se propaguje pojem Kristovo vědomí jako něco dokonalého, neskutečného, co umožnilo takový zázrak. A současně jako vizi toho, k čemu máme ve svém vývoji směřovat. Dodnes je Kristovo vědomí součástí mnoha duchovní teorií, které hledí do budoucnosti a snaží se nás určitým způsobem vést. Je důležité si v této chvíli uvědomit, odkud a z čeho pojem Kristovo vědomí vznikl. Byl vytvořen na základě nepravdivého silně zakamuflovaného a zmanipulovaného popisu událostí před dvěma tisíci lety. Vzešel tedy z nepravdivých výmyslů, které byly dílem Vesmírných lidí.

 

Znovu s ohledem na to opakuji myšlenku z článku 48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno?:

 

Člověk, který zná zásady budování jakékoliv teorie, si je vědom, že v rámci teorie, která vznikne z nesprávných základních počátečních tvrzení, z nevhodných prvotních axiomů, lze pak odvodit a dokonce dokázat cokoliv.

 

Taková je dodnes situace ve hmotné rovině naší planety Země, když drtivá většina všeobecně uznávaných duchovních učení vychází z nepravdivého popisu dávných událostí. Přišel však čas pozvednout hlavu a dozvědět se konečně pravdu. A vytřídit a vyloučit z rozšiřovaných informací všechny ty, které jsou zasaženy přijetím nepravdivých informací o Ježíši Kristovi, o jeho životě a ukřižování.

Na téma „Kristovo vědomí“ uvedu samostatný článek  Zvyšující se frekvence, Kristovo vědomí a údajná neviditelnost.

Předpokladem zásadního zvratu bylo znemožnit Vesmírným lidem další vměšování

Není možné více pokazit dobrou příležitost, než jak to udělali Vesmírní lidé zde na Zemi před dvěma tisíci lety. V tomto období dějin nám zcela „zavařili“ a doslova „zatemnili“ vývoj. Vměšování Vesmírných lidí však touto událostí neskončilo a ve skryté podobě pokračovalo ještě další celé dva tisíce let.

Pokud jsme chtěli zvrátit vlastní vývoj, bylo nutné se jim vzepřít. Nová duchovní cesta a Spojené Síly Světla na to získaly dostatečné mocenské nástroje. V letech 2004 - 2006 byli Vesmírní lidé, zástupci Galaktické konfederace, vyhnáni z naší Planety a celé Sluneční soustavy. Některé dílčí skupiny Vesmírných lidí byly odsunuty na jejich domovské planety. Stovky jejich základen, mnohé z nich zasunuté v jiných dimenzích, však byly zlikvidovány. Podrobné informace o tom jsem uvedl v článku 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru.

Pomocí lží, kamufláží nelze budovat světelnou evoluci

K prosazení skutečné světelné evoluce nestačí jenom dokonalá technika, magická moc a síla. A už vůbec nepomáhá lež, kamufláž a likvidování celých skupin obyvatelstva. Je třeba vyvarovat se neoprávněného vměšování do cizích bytostí, sfér a civilizací. Vše konzultovat s vysokými duchovními Silami Světla, které mají v daném období nejvyšší duchovní nadhled nad situací. Základem Nové duchovní cesty se musí stát pokora, harmonie, vnitřní duchovní čistota, vyvážení co nejblíže k optimálnímu středu ve všech aspektech.

 

Ježíš vysokou vnitřní čistotu v sobě měl a má ji i dodnes. Byl však zneužit mocností, která si přisvojila právo řídit vývoj na Zemi. Stejné právo si později přivlastnily i temné síly. Abychom dokázali nastoupit cestu skutečné světelné evoluce, museli jsme se nejprve sami dostatečně vnitřně vyladit. A pak začít pod vedením Spojených Sil Světla bojovat proti všem, kteří se nám snažili světelnou evoluci vzít. První na řadě bylo Černé bratrstvo na Planetě v dubnu 1999. Postupně následovaly další temné síly z vyšších duchovních světů. Pak přišla řada na Vesmírné lidi. I těch bylo třeba se zbavit za pomoci přiměřeného násilí, protože dobrovolně odejít nechtěli.

 

Možná jsme museli zažít období Ježíše a celé ty následující dva tisíce let, abychom si uvědomili, kudy cesta ke světelnému vývoji nevede. Proto je a bylo tak důležité období Ježíše zpracovat, pochopit a pravdivě vyhodnotit.

 

Omezené fungování Karmy v oblasti Země

Původní karmické síly v oblasti Země už před tisíci lety ztratily dosah na běžné průměrné bytosti ve hmotě – nedokázaly se na ně lokalizovat. Okamžitá spravedlivá Karma pro běžné jednotlivce na Zemi postupně přestala fungovat a karmická náprava situace byla uměle odkládána do dalších zrození.  Důvodů k tomu byla celá řada a podrobně jsem se tím zabýval v článku 39A. Karma jako duchovní a etický princip. Jediné, co tady stále fungovalo a nepřestalo fungovat, je určitá automaticky fungující planetární nebo vesmírná Karma posuzující lidstvo jako celek.

K výjimečné karmické reakci mohlo dojít také tehdy, když se jednalo o bytost duchovně velmi čistou, jakou byl Ježíš, a s tou bytostí byly spojeny velké etické přehmaty, které zásadně ovlivňovaly další vývoj. V takové situaci mohl být dosah automaticky fungující karmy zachován a karmické vyrovnání mohlo přijít prakticky okamžitě ještě během téhož života.

 

A cokoliv neetického, co duchovně čistá bytost buď provádí sama, nebo dopustí, aby to jiné mocnosti s její bytostí prováděly, pak může mít velmi drtivé nepříznivé následky. A to ze dvou důvodů. Prvním z nich je přirozený a automaticky vytvořený karmický následek. Druhý důvod je ten, že každá vrcholně neetická akce prováděná ve jménu Světla přitahuje nejen pozornost, ale i odvetné reakce temných sil. A nezáleží přitom příliš na tom, jestli ten člověk to dělá sám, nebo jestli to dělá někdo druhý za něj – jestli on se stal nástrojem jiných sil či duchovních institucí.

 

Karmické dopady způsobu vedení Ježíšovy mise

Bod po bodu proberu stručně největší přehmaty spojené s plánováním a organizačním zajištěním Ježíšovy mise a jejich karmické následky, které přišly buď okamžitě, nebo postupně. Zdůrazňuji, že drtivou většinu těch přehmatů nezavinil Ježíš sám, ale tehdejší Vesmírní lidé a také duchovní Síly Světla v podobě lidských Duchovních hierarchií na úrovni Planety, Sluneční soustavy a Galaxie, které s ním manipulovaly:

 

Nepřiměřená propagace příchodu Ježíše.

→ Důsledek:    Od počátku byl Ježíš pronásledován a bylo usilováno o jeho fyzickou likvidaci.

 

Umělé početí a obcházení přirozené sexuality mezi mužem a ženou.

→ Důsledek:  Umělé početí mělo představovat výjimečný božský čin, který je svojí čistotou mnohem výše než „obyčejný“ partnerský sex. Důsledkem takového postoje je určité pohrdání partnerskou láskou spojenou se sexem ze strany těch, kteří sebe považují za vysoce duchovně pokročilé. Slovo „láska“ začíná mít úplně jiný význam než původní láska partnerská. Slovem láska se pak dokonce označují i cílené manipulace a skryté ovládání. Více o tom bylo v článku 48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní cestě?  Zdržení se sexu je dokonce mnohdy doporučováno i jako cesta k dosažení duchovní dokonalosti. Přitom sexualita v rámci optimálního partnerského svazku dvou světelných bytostí je právě naopak důležitou duchovní silou dnešního člověka 2. typu. Více o partnerství a u duchovní úloze lidské sexuality bude později v samostatném článku.

 

● Podceňování partnerských vztahů a života v rámci rodin.

→ Důsledek: Ježíš byl vnitřně vychýlen do přílišné oddanosti Bohu na úkor partnerského vztahu a dalších běžných hmotných záležitostí. Proto se také nechal obalamutit Plejáďany a až do konce jim plně důvěřoval. Život bez partnerství, muži a ženy v houfu, navíc s velkou převahou mužů – to není to pravé, co by mělo zvrátit vývoj lidstva. Výsledkem je i nerovnoprávné postavení žen vůči mužům, které bylo vloženo do základů křesťanství. Kdy jedině muž může spojovat člověka s Bohem. A to ještě muž, který se podřídí povinnosti celibátu. K tomu se ještě v dalším textu vrátím.

 

Propůjčení nejvyšších magických schopností Ježíši.

→ Důsledek:  Cesta k duchovnímu probuzení pro obyčejného člověka nebyla nalezena. Ježíš nemohl být za daných podmínek vzorem, který lze následovat. Magické schopnosti Ježíše se staly ohromným lákadlem pro temné síly, aby takového člověka získaly na svou stranu. Podařilo se jim to.

 

● Nekritická podřízenost vůči vyšším duchovním silám.

→ Důsledek: Stejnou nekritickou podřízenost vůči nehmotným duchovním silám převzali po Ježíšovi i běžní lidé hlesající duchovní cestu životem. I zde je nutno hledat střed, jak jsem vysvětlil v článku 48G. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty II. Jinak se člověk na cestu neomezeného světelného vzestupu nedostane. A navíc – instituce křesťanské církve požadavek této nekritické podřízenosti zdeformovala v tom smyslu, že nekritickou úctu je potřeba směřovat na církev a její pracovníky ve hmotě, protože oni jsou jedinými oprávněnými zprostředkovateli kontaktu mezi člověkem a Bohem nebo jinými vyššími duchovními silami.

 

Teze o výjimečnosti a nedotknutelnosti Boha, Stvořitele, Otce a Božího syna.

→ Důsledek:  Lidé nejen že jsou nekriticky podřízeni vůči duchovním silám. Ale dokonce považují úroveň Boha, Stvořitele, Božího syna za nedotknutelnou a nedosažitelnou. To před lidstvo 2. typu vystavělo umělou hranici, kterou nikdy nemůže překonat. Výsledkem bylo udržení pozemského lidstva v hlubokém pádu další dva tisíce let, protože nová cesta nemohla být za těchto podmínek nalezena. Toto podrobněji rozvedu v samostatném oddíle.

 

Vměšování se mimozemských mocností do vývoje na Zemi.

→ Důsledek:   Přitáhlo to vměšování ještě silnější duchovní síly, kterou bylo rodící se Černé bratrstvo. Navíc to této rodící se temné síle otevřelo cestu k ovládnutí a zneužití samotné bytosti Ježíše.

 

Všechny lži, kamufláže, neupřímnosti spojené s Ježíšem, zejména s jeho ukřižováním.

→ Důsledek:  Výsledkem se stal výrazný nástup temných sil na Zemi a překroucení samotného Ježíšova učení. Uvedu podrobněji v samostatných oddílech.

 

Teze o sejmutí hříchů (tedy nepříznivé karmy) utrpením Božího syna.

→ Důsledek:  Další, ještě výraznější zdeformování původně čistého a spravedlivého principu Karmy. Uvedu podrobněji v samostatných oddílech.

Zvrácenost Věku Ryb jako následek kamufláže

Kamufláž s předvedeným ukřižováním měla pro vývoj naší Planety mnohem drastičtější následky než výbuch atomové bomby v Sodomě a Gomoře. Největší vychýlení celkového duchovního vývoje pozemského lidstva na celé dva následující tisíce let vyvolala zdánlivě nevinná lež o sejmutí hříchů prostřednictvím ukřižování a utrpení jediného člověka. Tehdy to byla drobná finta – pouhé východisko z nouze. Náhlý nápad plejádského velitele v kosmické lodi, jak zachránit situaci, když jim Ježíše někdo ukradl.

 

Tato zdánlivě neškodná lež o sejmutí hříchů ukřižováním se však v průběhu dalších století stává nejuznávanější neochvějnou duchovní pravdou pro celý věk Ryb. Vzniká teorie o mučednictví jako o posilování pravdy. Téměř všichni duchovní pracovníci této lži uvěřili a dodnes ji vydávají za pravdu. Lež se tak stala nejvyšší pravdou. A celý duchovní vývoj založený na této lži je obrovským omylem, do záhuby vedoucí slepou uličkou.

 

A v tom je celá zvrácenost věku Ryb. Proto i celý věk Ryb proběhl jakoby naruby. Místo duchovního vzestupu sil Světla dochází k drtivému nástupu sil Temnoty. Ty postupně ovládnou všechny církve i většinu světské moci. Slovo Bůh získává temný nádech. Všichni pokrokoví lidé, kteří se chtějí vzepřít – léčitelé, kazatelé, myslitelé, ale také třeba pozitivní energií nabité kamenné menhiry - to vše je záměrně likvidováno, popravováno, umrtvováno, ničeno, pohřbíváno. Jaký zvrácený svět, ve kterém mají temné síly žně. A stačila k tomu jediná zásadní lež doplněná cílenou kamufláží. Výsledkem je svět zkažený nejen hmotně, ale i duchovně. Temní ovládli nejen hmotu, ale i duchovní sféry, duchovní pracovníky. Temno dostalo zelenou ve všech oblastech naší existence.

 

Samotné Síly Světla posílají v následujících stoletích do náruče temných sil další a další mučedníky, své nejlepší lidi. Každou takovou smrtí je pravda znovu opakovaně ještě více ubita. Ostatní pak již dokončí samotná církev – miliony ukřižovaných, popravených, upálených, ubitých ve jménu Ježíše, Boha a církevní zvrácené pravdy.

 

Více o mučednictví bude v dalším článku 51A. Mučednictví jako cesta k ovládnutí lidstva.

Co se stalo s učením Ježíše?

Tak jak byl překroucen a zakamuflován samotný Ježíšův život, tak bylo v pozdějším vývoji překrouceno i původní Ježíšovo učení, na tehdejší dobu pokrokové a čisté. Rozhodující nosné myšlenky byly vynechány, tvrdě zakázány – např. na církevním koncilu v Konstantinopoli (Cařihradu) v r. 533 n. l. Šlo zejména o reinkarnaci a možnost spojování se s Bohem a s duchovními silami skrze své nitro – protože přece komunikovat s Bohem může jen církev.

 

Na tomto místě znovu opakuji slova Centrální Karmy nového vývoje již jednou uvedená v předchozím pokračování:

Centrální Karma: „NEJZÁVAŽNĚJŠÍM MEMENTEM UDÁLOSTÍ KOLEM UKŘIŽOVÁNÍ JEŽÍŠE JE TO, CO ZNAMENALY PRO CELÝ DALŠÍ VÝVOJ. CO TO UMOŽNILO A ZAPOČALO. TOTIŽ NÁSTUP MNOHEM SILNĚJŠÍCH A NAVÍC DOBŘE ORGANIZOVANÝCH TEMNÝCH SIL NA SCÉNU. NEJEN NA ZEMI, ALE V CELÉM VESMÍRU A STVOŘENÍ.“

 

Zdeformování samotného principu Karmy

Celá ta nepravdivá historie o životě, ukřižování, vzkříšení a nanebevzetí Ježíše Krista se výrazně zasloužila i o zdeformování principu Karmy. To, co tady na Zemi s původním čistým karmickým principem provedly během historie nejrůznější duchovní instituce a naposledy lidské Duchovní hierarchie (viz články 39D. Způsoby umělého řízení Karmy v minulosti, 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi) bylo po misi Ježíše ještě více zdeformováno a vychýleno.

Starý zákon v Bibli popisuje drsné příběhy ve smyslu „oko za oko“, „zub za zub“. Kdy po přehmatu následuje přísný trest. Nový zákon přinesl nové pojetí: Milost Boha, která je na lidi přenášena skrze Božího syna – Ježíše. To je nová možnost, jak se ze svého hříchu očistit. Někteří dokonce hovoří a zrušení principu Karmy a jeho nahrazení jiným principem ve smyslu slov připisovaných Ježíšovi:

„Víra tvá tě uzdravila, jdi a nehřeš více!“

Tento výrok je vyloženě o podpoře magie a umělých magických zásahů. Ježíš to říká v Bibli člověku, kterého předtím magicky zázračně vyléčil. Dává mu najevo, že vyléčení dostal za odměnu, za dostatečně silnou víru v Boha, v Božího syna a v nové učení, které Ježíš přinášel. V tom se ovšem skrývá nebezpečná deformace – připouštění výjimek, schvalování magického obcházení přirozeného zákona karmy, a tím i obcházení Přírody a přírodních zákonitostí. Obcházení výchovného i očistného působení nezávislé karmické instituce (viz článek 39A. Karma jako duchovní a etický princip).

 

To je ta magická „Kristova síla“, jejímž nositelem je „Kristovo vědomí“. Na tomto bylo vybudováno umělé mimozemské učení MCEO (viz článek 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?) a podobné další ideologie Vesmírných lidí. Takovou cestou se ovšem světelný vývoj ubírat nemůže.

 K tématu Kristova vědomí se vrátím v jiném článku Zvyšující se frekvence, Kristovo vědomí a údajná neviditelnost.

Samotná pevná víra a pokora nemohou stačit ke karmickému vyčištění

Je to hezké říci lidem: Jdi a nehřeš více. To však k pochopení, v čem chybovali, nestačí. Taková teze vede lidi k poznání, že nejdůležitější ze všeho je pevná víra. Teprve po ní že přichází milost Boha, která je z jejich hříchů očistí. Ani víra, ani milost Boha však ke skutečnému světelnému vzestupu nevede. Takto uplatňovaný princip vede lidi k tomu, aby se stali pouhými ovcemi bez vlastní intuice a dokonce mnohdy i bez vlastního rozumu. A komu právě takový systém vyhovuje, je nasnadě. Vyhovuje právě těm, kteří potřebují vytvořit z lidu houf plně důvěřujících a vírou ochromených poslušných jednotlivců.

 

Nejprve to měl být Ježíš, který údajně sejmul hříchy ze všech lidí najednou. A který zázračně uzdravoval vybrané lidi svojí vysokou magií. Později tohoto zprostředkovatele očisty od Boha hrála církev prodejem církevních odpustků a rituálem zpovědi a svatého přijímání. Kdy údajně Bůh prostřednictvím kněze odpouští kajícníkovi hříchy. Přičemž podle církve k tomu stačí pouze pokora a upřímná lítost nad spáchanými přestupky.

Předpokladem karmického vyvázání je pochopení vlastních chyb a náprava situace

K rozvázání karmického zatížení člověka však nestačí „sejmout hříchy“. Důležité je ještě zajistit nápravu situace, tak jak to bylo vysvětleno v článcích 39B. Karmické vrstvy a předpoklady karmické očisty, 39G. Principy přirozené karmické očisty, 39J. Principy nového karmického pořádku, 41C. Vrcholná pirátská akce upadající magie.

 

Náprava spočívá v tom, že člověk plně pochopí podstatu svých chyb. Že dokáže vnitřně odstranit svoji vychýlenost, která tyto chyby vyvolala. Že ze sebe odstraní vnitřní tendence konat podobné chyby. To však ještě není všechno.

 

Součástí světelného karmického vyvázání člověka a dané situace je vždy také energetická očista jeho bytosti a všeho, co je s jeho bytostí v daném případě duchovně spojené. To znamená, že je ještě potřeba napravit, vyčistit, zharmonizovat následky činu do té míry, jak je to v dané chvíli možné. A to u všech bytostí, které byly tímto činem poškozeny, vychýleny. A stejně tak se to týká škod na prostředí Planety, na Přírodě. A to vše zásahem oprávněných Sil Světla, Karmy a Přírody.

Magický zásah nedokáže zajistit úplné karmické rozvázání situace

Ježíš tehdy léčil jednotlivé lidi magickým zásahem. Za těmito zásahy však nebyly energie a rozhodnutí Přírody a karmické instituce, jak by to mělo být. Ti lidé tenkrát neměli šanci pochopit, v čem dělali chyby. Protože jim to nikdo nevysvětlil. Navíc nebyla učiněna energetická náprava toho, co poškodili. Jejich celková vyladěnost se mohla zlepšit jedině dočasně tím, že z nich byly odstraněny obnažené karmické vrstvy a s nimi odešly i nepříznivé hmotné příznaky. Jenže ke skutečnému karmickému rozvázání problému ve skutečnosti nedošlo. Karma byla pouze zásahem magie odsunuta a uložena jinam.

Takže sejmutí hříchů z celého lidstva najednou, současně odstranění z těchto lidí vnitřní vychýlenosti vedoucí k přehmatům a energetická náprava vzniklých škod – to už je pouhá neskutečná iluze.

V tomto směru připomínám slova Centrální Karmy z článku 50D. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista IV:

„Skutečný průběh událostí naznačil, že žádná forma magie není všemocná. Protože zaprvé, tyto magie nebyly schopny zajistit dostatečnou ochranu Jana Křtitele ani Ježíše před hmotným násilím, nebezpečím násilné smrti, případně před jejich ovládnutím temnými silami.

A zadruhé, sejmout hříchy z někoho a už vůbec ne z celého lidstva najednou, to ani umělá individuální magie Ježíše, ani technologická magie Vesmírných lidí zajistit nedokázaly. Pokud mágové o něčem takovém jako o holém faktu hovoří, nejde o nic jiného než o pouhou hru na ty, co řídí svět.“

A církev, která později vychází z Ježíšova odkazu? Ani z její strany už nebylo údajné sejmutí hříchů doplněno ničím, co by z člověka odstranilo jeho vnitřní vychýlenost, určité tendence konat určitý druh chyb. Takže tendence dělat ty samé chyby v člověku i po církevní zpovědi zůstávají. Kam tímto způsobem údajným čištěním karmy Božím synem a poté dalšími zástupci Boha – kněžími, svět dospěl, vnímáme dnes naprosto jasně. Doopravdy očištěný svět se skutečně karmicky očištěným lidstvem by přece musel vypadat úplně jinak.

Karma jako systém začala odporovat intuici i zdravému rozumu

Z celého systému Karmy se takto vytratila veškerá logika a spravedlnost. Karma jako systém řízený Duchovními hierarchiemi a později samotnou církví začala odporovat intuici i zdravému rozumu. Stala se systémem propojeným se zkorumpovanou církevní mocí. Do kostela pro rozhřešení přece chodili i členové mafie, kteří vraždili lidi stojící v cestě jejich záměrům. Rozhřešení dostávali vojáci likvidující ve jménu Boha celé vesnice osob jiného vyznání (pohanů), včetně žen, dětí i starých lidí. Rozhřešení dostali i zástupci církve, kteří prováděli obrovské zrůdnosti na domorodcích v koloniích ve jménu rozšiřování svaté víry. Rozhřešení dostávali i členové církevní inkvizice, kteří odsuzovali k drastické smrti nevinné. Ve jménu Boha a spravedlnosti jednali i kardinálové Vatikánu, když po skončení druhé světové války pomáhali v útěcích do Jižní Ameriky nejvýznamnějším válečným zločincům Německé říše. Rozhřešení před Bohem dostali i ti kněží, kteří se celá léta dopouštěli sexuálního zneužívání.

 

Exorcismus jako vrchol církevní „léčby“

Kam až tato tendence snímat hříchy církví postupně dospěla, naznačuje následující informace z Teletextu ČT ze 3.2.2012:

„Půl milionu Italů vyhledalo v roce 2011 vymítače ďábla. V Itálii roste zájem o služby církevních vymítačů ďábla. Loni se na ně obrátilo rekordních 500 tisíc lidí, o třetinu více než před pěti lety. S odkazem na Mezinárodní asociaci exorcistů to napsal italský časopis Panorama. V Itálii má oprávnění k vyhánění zlých duchů 300 biskupů. Čekací listiny pro zájemce jsou prý dlouhé. Exorcisty oslovují z 65 % ženy, zejména z jižní a střední Itálie. Exorcisté musejí spolupracovat s psychology a psychiatry, aby měli jistotu, že žadatel netrpí duševní chorobou.“

Exorcismus ve skutečnosti není žádnou léčbou. Ale představuje zvrácený rituál, kdy prostřednictvím kříže a dalších církevních pomůcek a zatemněných symbolů jsou z postiženého vyháněny temné síly parazitující na jeho bytosti. Nejde o nic jiného, než o pokus používat temné metody proti temným bytostem. Jinými slovy - jedno temné postižení člověka nahradit jiným temným vlivem, který bude pro něj přijatelnější. Jak naznačují některé zdroje, ne vždy se to ovšem podaří. A mnohdy jde při těchto rituálech doslova o život.

Několik zajímavých článků o exorcismu, které naznačují někdy až extrémní praktiky vymítačů a popisují tragické výsledky těchto rituálů, napsal na svém webu publicista Karel Wágner. V příběhu z jednoho kláštera v Rumunsku uvádí následující:

„Po neúspěšném vymítání pak Maricu podle instrukcí exorcisty Daniela po tři dny držely zavřenou v cele, uvázanou na kříži bez jídla a bez vody, s roubíkem v ústech. Dívka, kterou vymítač považoval za posedlou, tak v klášteře Nejsvětější Trojice v červnu 2005 zemřela dle soudních znalců dehydratovaná a vyčerpaná na udušení.“                     

Zdroj: https://karelwagner.blog.idnes.cz/c/249610/Exorcismus-jako-vrazda-druheho-stupne.html

Celibát jako rizikový faktor katolické církve

Závazným pro všechny kněží římskokatolické církve je celibát - závazek žít bez manželství a bez sexuálních styků. Na Planetě, kde život v párech, sexualita a plození dětí jsou běžným způsobem, jak zajistit pokračování civilizace a lidského rodu, představuje celibát umělý cizorodý prvek.

Samotní kněží tuto podmínku vysvětlují nejrůznějším způsobem. Například na křesťansky zaměřených webových stránkách najdeme výroky následujícího typu:

 „Stavem panictví neboli celibátem zachovávaným pro nebeské království se kněží zasvěcují Kristu novým a vynikajícím způsobem; snáze jdou za ním s nerozděleným srdcem, svobodněji se v něm a s ním oddávají službě Bohu a lidem, s větší volností slouží jeho království a dílu nadpřirozeného obrození, a tak se stávají schopnějšími ve větší šíři přijmout otcovství v Kristu.“

„Celibát je cenný Boží dar i pro současnost. Chce-li tedy církev mít svaté kněze, kteří by dokázali především doprovázet druhé ke Kristu, nemůžeme odstraňovat radikalitu, kterou sám Ježíš uvedl v život.“

 

Ano, platí opět totéž, co jsem uvedl již vícekrát. Na jednu rozsáhlou lež a kamufláž týkající se života Ježíše se nabalují další neupřímnosti a vzletná slova o oddanosti službě Bohu a lidem.

 

Ve skutečnosti však celibát představuje velmi rizikový faktor církve. Dává jednoduchou možnost přetvářky a podvodů. Což ostatně není v kauze Ježíše Krista a jeho následovníků nic nového. Jak to začalo, tak to pokračuje i dál. Cyril Höschl v článku

https://www.reflex.cz/clanek/nazory/44001/je-celibat-rizikovym-faktorem.html

uvádí následující informace:

„Pokusím se tedy držet pouze suchých fakt, i když je to obtížné – už proto, že jejich sběr je nesnadný a validita sporná. Opakovaně se udává, že asi 50 % kněží v celibátu žije sexuálním životem. Více než 30 % má podle některých údajů stálou partnerku (hospodyni, milenku). Podobné proporce lze vystopovat i u homosexuálně orientovaných kleriků v celibátu, jichž je větší procento než v obecné populaci. Jedna studie uvádí výskyt homosexuálních jedinců mezi americkými biskupy až 30 %, což je šestkrát až sedmkrát víc, než by se čekalo.“

Je to normální, aby tak vysoké procento katolických kněží podvádělo vůči jedné ze základních zásad kněžství a spojení s Bohem? A dokonce aby nejen podváděli, ale aby se i dokonce dopouštěli sexuálního násilí na druhých? Přirozený sexuální pud daný člověku na Zemi si i přes všechna nařízení najde cestu ven. A protože běžné naplňování sexuality je zakázáno, dochází pak k úchylkám i trestným činům.

A nejen to, vykonávání kněžského povolání u římskokatolické církve může za těchto podmínek přitahovat psychicky i duchovně nesrovnané jedince, jak naznačuje i Cyril Höschl:

„Také nezaměňujme kauzalitu, jež v tomto případě není jednosměrná, podobně jako u psychiatrie, která podivíny z psychiatrů nevyrábí, nýbrž je přitahuje.“

Psychicky i duchovně nesrovnaní jedinci však jen těžko mohou dobře duchovně vést další lidi, což by pro kněze mělo být samozřejmým úkolem.

Vlna sexuálních skandálů v katolické církvi

A důsledek? Po celém světě se vyšetřují případy sexuálního zneužívání ze strany kněží. Například Wikipedie v tématu „Sexuální skandály katolických duchovních“ uvádí následující informace:

„Doposud největší snaha přimět papeže a vatikánské činitele k odpovědnosti za sexuální zneužívání dětí kněžími katolické církve nastala 13. září 2011, kdy organizace „Síť obětí katolických kněží“ předložila mezinárodnímu trestnímu soudnímu dvoru v Haagu 84stránkovou zprávu a 20 tisíc stran dokumentace obvinění, že papež a činitelé z Vatikánu tolerovali a umožňovali systematické utajování znásilňování a pedofilie, páchané katolickými kněžími po celém světě.“

Další příklad zvrhlého zneužívání vybírám z článku https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/262186-nizozemska-cirkev-udajne-lecila-mlade-homosexualy-kastraci.html?ref=boxE

„Katolická církev v Nizozemsku prý nechala v 50. letech minulého století vykastrovat několik nezletilých chlapců v rámci "léčby" jejich homosexuálních sklonů. Podle citace agentury DPA šlo o nezletilé, kteří předtím byli v katolických školách a internátech sexuálně zneužíváni církevními představiteli. Chirurgické zákroky byly údajně provedeny na církevních psychiatrických klinikách a zdůvodněny snahou "vyléčit děti z jejich nemoci". Nizozemský list se odvolává na výpovědi obětí, lékařské zprávy, soukromé dopisy a právní dokumenty… Vlna skandálů se sexuálním zneužíváním zasáhla v roce 2010 katolickou církev v řadě zemí. V Evropě dosud byly pokládány za nejpostiženější Irsko, Německo, Belgie, Rakousko a nejnověji Nizozemsko.“

Jeptišky jako nevěsty Ježíše Krista

Pro úplnost dodávám, že existuje také ženská obdoba celibátu, kterou je slib jeptišek v katolické církvi. Katolická církev učí, že všechny jeptišky jsou mysticky zasnoubeny s Ježíšem Kristem. Slib jeptišek vypadá jako manželský obřad, při kterém dívka oblečená do bílého šatu dává veřejný slib církvi. V něm je řečeno, že se stala nevěstou Ježíše a tímto způsobem je zasvěcená Bohu do konce života. Takto jí církev nabízí náhradu za skutečné manželství a opravdový pozemský partnerský vztah.

A důsledek? Pokud jde o sexuální skandály, neomezily se pouze na kněží. Obdobné následky to mělo i na komunity v mužských a ženských klášterech: Potají narozené děti vychovávané jako anonymní nalezenci, homosexuální styky i jako jisté východisko z nouze, atd.

Potlačování přirozené sexuality není cestou k duchovní dokonalosti

Co k tomu říci závěrem? Jakákoliv forma celibátu zdůvodněná církevními nebo duchovními důvody jde proti přirozenosti člověka 2. typu. Sexuální aktivity v partnerském vztahu přece nejsou „zvrhlostmi“, kterých je potřeba se na světelné duchovní cestě vystříhat.

V článku 49B. Tři úrovně života ve hmotném světě II jsem vysvětlil, že člověk na Planetě má výlučné postavení v tom, že produkuje nejvyšší formu bioenergie, kterou můžeme označit jako plodivou reprodukční bioenergii. Ta je silou plodící nový život a především se stává motorem postupného světelného vzestupu a duchovního probouzení člověka. Tato nejvyšší forma bioenergie úzce souvisí se vztahy mezi opačnými pohlavími a doprovází zejména projevy lidské sexuality.

Neznamená to, že bez sexu se člověk nemůže duchovně probudit. Sexualita v rámci partnerské dvojice dvou světelných bytostí však může duchovní probuzení usnadnit a mít i pozitivní vliv na další světelný vzestup. A jedině při nalezení světelného vzestupu se člověk na Zemi může stát skutečným katalyzátorem evoluce, jak bylo vysvětleno v článcích 37A. Proč existuje člověk ve Vesmíru?, 49B. Tři úrovně života ve hmotném světě II.

Naopak jakékoliv umělé potlačování běžného a přirozeného sexuálního pudu člověka v rámci partnerského vztahu je cestou proti Přírodě a znamená i popření původních záměrů Tvůrců, které měli s novým lidstvem 2. typu.

Teze o výjimečnosti a nedotknutelnosti Božího syna

Celý tento systém řízení světa založený na historce o Ježíšově ukřižování a vzkříšení má jasně naznačit, že dosáhnout úrovně Stvořitele je absolutně nemyslitelné. Že to je rouhání, kacířská myšlenka. Že to je zcela mimo jakékoliv možnosti běžného člověka. Něco takového může přece dokázat pouze vyvolený Boží syn.

Je to opět hra na vyvolené a ty ostatní, díky které postupně zdegenerovala například Egyptská civilizace. V článku 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla  jsem podrobně vysvětlil, kam až Egypt s touto strategií během tisíců let došel.

 

Jakmile by běžný člověk jen pomyslel na to, že by mohl něčeho podobného také dosáhnout, už jenom tím podle církve hřeší, protože si zahrává s troufalými myšlenkami svého zatemněného ega. Toto je další uměle vytvořený princip, který umrtvuje jakoukoliv případnou další světelnou evoluci lidského rodu.

 

Vysvětlil jsem to podrobně v článku 48B. Může člověk překonat dokonalost Stvořitele tohoto světa? Zde jsem uvedl následující myšlenky:

Jakmile by se v určitém systému či celku stalo, že dokonalost bytosti otce nebo vůdce bude učiněna nedotknutelnou a nedosažitelnou pro všechny jeho potomky či podřízené, evoluce takového celku se dříve nebo později zastaví a přejde v postupný úpadek.

Není tedy rouháním snažit se být dokonalejším, lepším a čistějším než pozemský otec, i než náš duchovní otec, tedy Otec Stvořitel. Je to z pohledu vývoje naprosto přirozené a navíc žádoucí.

 

Církev dokonce v dalších stoletích vzala lidem i možnost napojovat se vnitřní intuicí na vyšší duchovní sféry. Pod hrozbou označení za kacířství a uvrhnutí do klatby zakázala možnost, aby lidé sami bez zprostředkujícího vlivu církve přijímali duchovní sdělení shora.

Dokáže se lidstvo poučit a probudit se z neskutečného snu?

Dokáže se konečně lidstvo z toho všeho poučit? Nebo i nadále budeme poslouchat báchorky o ukřižování Ježíše, o sejmutí hříchů z lidstva?

 

I nadále budeme ochotni podporovat duchovní lež, aby stále ještě trvaly příznivé podmínky i pro lži ve hmotné rovině? Protože všechny zásadní principy se přece z duchovního pozadí postupně vtiskly a i nadále vtiskují do hmoty? Dokud nepřijmeme Pravdu o fungování duchovního pozadí světa, do té doby nás nebude ve hmotě obklopovat Pravda hmotná.

 

Chceme se snad i nadále dívat, jak političtí a státní představitelé zemí po celém světě, kteří by přece měli být těmi nejlepšími ze svých národů, i nadále podvádějí, neoprávněně získávají vysokoškolské vzdělání a tituly, opisují diplomové a dizertační práce? Zahrávají si domů malé neoficiální odměny (úplatky či krádeže) v řádu desítek milionů (u nás v korunách, jinde v eurech či dolarech)?

Chceme i nadále sledovat, jak mocní tohoto světa i v dnešní době pokračují v potlačování zdrojů levné a čisté energie a místo toho si drží pod kontrolou světové zásoby ropy a vedou kvůli tomu války? Aby ještě měli další zisky navíc ze státních zakázek na další a další nové zbrojní systémy?

 

Nebo už nechceme, aby nám naši politici, ministři, předsedové vlád nadále lhali? Aby se naši soudci, soudní dvory, policisté a další, „nejspravedlivější ze spravedlivých“, „nejspolehlivější ze spolehlivých“ a „nejčestnější z čestných“ i nadále zaplétali do korupčních afér všeho druhu? Opravdu už nechceme svět s takovou spravedlností a státní mocí, s církvemi založenými na lži, tajnými mocenskými spolky, mafií, tajnou vědou pro zájmy privilegovaných, diktátory podporovanými vojenskou silou? Pak se ale nejprve potřebujeme zasloužit o to, aby konečně přestaly být rozšiřovány lži ve všech duchovně zaměřených zdrojích informací.

 

Nejjednodušší je začít nápravu světa přijmutím pravdy o Ježíšovi

Nejjednodušší je začít obrovskou lží spojenou s minulostí Ježíše Krista. Když pochopíme, že toto bylo jinak, pak z toho vyplývá, že i proklamované Kristovo vědomí je pouhým podvodem na nás lidech. Že na mnoha duchovních webech doporučovaný odchod lidstva do nehmotné 5. úrovně je dalším zákeřným podvodem na nás lidech 2. typu na Zemi.

 

Znovu připomínám, že více o tom bude v článku Zvyšující se frekvence, Kristovo vědomí a údajná neviditelnost.

 

To vše bylo jednoznačně zinscenováno mimozemšťany, aby nás dotlačili zpět k podmínkám panujícím za dávných civilizací 1. typu. Přitom tyto dávné civilizace již nejsou ve hmotné rovině Země proto, že ve svém vývoji zásadně selhaly. Stačí si to konečně uvědomit. I běžný člověk s obyčejným rozumem toto pochopí snáze než člověk s dobrým duchovním vnímáním sevřený duchovními předsudky všeho druhu a obalený temnými ovládacími vrstvami.

 

Pravda je jednoduchá a člověk otevřený čistotě a pravdě ji jednoduše cítí v kostech. Pravda mu dokáže příznivě rozvibrovat celé tělo. Zatímco lež jej naplňuje stresem, úzkostí, sevřením, napětím i jinými nepříznivými pocity.

 

Je však potřeba se nejprve osvobodit od nesmírně silného vlivu dosavadních předsudků, které ovládají lidstvo na hmotné i duchovní úrovni. Které velí lidem říkat: Nerouhej se, jak si můžeš dovolit na něco takového pomyslet, nebo to dokonce veřejně napsat! Předsudky však nejsou tím jediným, co běžného člověka drtí. Také je důležité očistit se od všech dobrovolně přijatých ovládacích vrstev, které jsou spojeny s temnými systémy za náboženstvími i za mnohými duchovními teoriemi, metodami, pomůckami, rituály. A začít se hloubkově karmicky čistit. Každá cesta však musí začít prvním krokem.

 

Proto jednoho dne muselo vyjít najevo to všechno o Ježíši Kristovi, o jeho ukřižování a jeho dalším životě v podobě černého mága. I o jeho dva tisíce let trvajícím uvěznění nahoře v duchovních sférách. A o zneužívání jeho jména Vesmírnými lidmi, mágy i dalšími mistry Duchovních hierarchií. I o zneužívání jeho jména křesťanskou církví. Je přece rok 2012. Doba ke zveřejnění těchto informací konečně dozrála. Bod zlomu je ve svých účincích a vlivech již velice aktivní. Zlom právě probíhá a potřebuje od nás lidí pomoci. Aby se vývoj konečně zlomil ke Světlu a nikoliv definitivně k Temnu.

 

Katastrofický film může být pro mnohé varováním

Doporučuji podívat se na katastrofický film „2012“ režiséra Rolanda Emmericha. Třeba jen proto, aby si člověk dokázal představit, jak skončily některé dávné vysoce technicky rozvinuté a dostatečně hrdé civilizace na Zemi, které jsou nám dávány za vzor. Například dávná Atlantida se svojí veškerou vědou, technikou, magií a magickými pomůckami. A my jsme dnes duchovními učeními pocházejícími od mimozemšťanů tlačeni k tomu, abychom se bytostem těchto civilizací co nejvíce připodobnili formou zasvěcování a třeba i únikem ze hmoty. Nebuďme bláhoví. Je přece tragické opakovat stejnou chybu mnohokrát.

O tomto filmu se píše:

 „Příběh, ve kterém lidstvo čelí globální katastrofě apokalyptických rozměrů, je zatím nejvelkolepějším počinem, do kterého se Emmerich pustil. Přitom s destrukcí planety už zkušenosti má, například ve filmu „Den poté“ jí nechal téměř celou zamrznout.“

Zdroj: https://kultura.idnes.cz/film-2012-pri-specialnich-efektech-nesetril-praci-zvladlo-dve-ste-pocitacu-1o2-/filmvideo.aspx?c=A091019_182056_filmvideo_efl

Připomínám, že tento režisér byl také tvůrcem filmu „Den nezávislosti“, ve kterém se lidstvo dokázalo postavit proti nepřátelské mimozemské invazi hrdinstvím obyčejných lidí.

 

Je skutečně pozoruhodné sledovat, jak by mohla vypadat celosvětová evakuace před blížící se globální katastrofou Země a během této katastrofy. Jakým způsobem by mohly být vytvořeny novodobé Noemovy archy. Rozhodně je sledování takového filmu hodnotnějším počinem, než i nadále bojovat za udržení nepravdivé legendy o ukřižování Ježíše Krista, jeho vzkříšení a nanebevzetí. I za to, že touto dobrovolnou obětí sejmul hříchy z lidstva. Jak se k tomu dnes stavějí mnozí z těch, co mají ambice vést hmotný či duchovní vývoj na planetě Zemi. A jak v tom budou zřejmě ještě nějakou dobu neochvějně pokračovat.

 

Dokáže každý vyjádřit svůj postoj k těmto informacím?

Na závěr si opět po delší době udělejme menší referendum v rámci čtenářů těchto webových stránek. Vyberte, prosím, v následující anketě jednu z několika možností, která nejlépe odpovídá současnému stavu vašeho duchovního poznání a celkovému postoji k tomuto světu a jeho duchovnímu pozadí.

© Jiří Novák, březen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Vyberte, prosím, jednu z následujících několika možností, která nejlépe odpovídá současnému stavu vašeho duchovního poznání a celkovému postoji k tomuto světu a jeho duchovnímu pozadí.

  • 221
  • 89
  • 38
  • 31
  • 27
  • 30
  • 24

Celkový počet hlasů: 460