Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC I | Božská magie a její odraz ve hmotě

Božská magie a její odraz ve hmotě

Marie Mejdrová Vloženo 1.5.2011
Marie Mejdrová

Duchovní komunikace z 8.–11.4.2011              

Přírodo, jak vypadá celková situace po včerejším rozhodnutí Spojených Sil Světla definitivně se vzdát všech forem magie jako prostředku pro udržování a vedení vývoje. (Duchovní komunikace z 8.4.2011): 

Magie definitivně končí jako prostředek udržování a vedení vývoje

Příroda:  "Když se na to podíváte zpětně, vlastně celý vývoj k takovému rozhodnutí směřoval. Už statisíce let. Magie a čistá cesta jednoduše nemohou existovat vedle sebe. Jsou absolutně nekompatibilní, protichůdné. Jedna likviduje druhou. A zároveň platí, že žádná cesta skutečného duchovního vzestupu ve Světle v sobě nemůže zahrnovat magii jakéhokoli druhu!

To rozhodnutí je velice snadné a jednoznačné z vysokého duchovního světelného nadhledu.

Další podpora magie brání jejímu odchodu

Dokud si budou lidé ve hmotě a další bytosti myslet, že znát magii, být mágem, je z jakéhokoli důvodu výhodné, ať už pro jednotlivce nebo celkový vývoj, pak bude mít magie stále podporu a nezanikne. Co je živeno, posilováno, to nezaniká. Tam je jednoduchá přímá úměrnost.

Tito mocní mágové jsou už do posledního kousku svého nejen duchovního, ale i hmotného těla, spojeni s magií. S jejími praktikami. Protože magie získala za celé věky obrovskou obratnost v práci se hmotou, včetně vlastního fyzického těla. Magie vlastně zná a pracuje s mechanismy propojení duchovního pozadí, duchovních živlových energií s živly zhmotněnými. A umí používat právě tělesná gesta, zvuky, slova, písmena, hlas, dech k rychlému propojení hmoty jemné a hmoty hrubé. Tedy jednotlivých vrstev těl a obalů bytostí i Přírody a Planety. Magie vlastně zasahuje do toho oživujícího principu, manipuluje svévolně s tímto citlivým a jemným propojením vrstev hmoty a jejího duchovního pozadí. Rezonuje tím s tzv. božskou magií, navazuje na její prastaré praktiky. Mágové si hrají na stvořitele, kteří tvořili a měnili pomocí magie – umělé tvořivé síly."

 

Argument mágů je, že magie tu byla vždycky

To je právě problematické, že příznivci magie s tímhle argumentují. V tom smyslu, že magie tu byla vždycky, že byla použita při tvoření celého světa a že je tím pádem přirozenou součástí všeho. Navěky. Jakoby to bez ní nešlo. Jakoby prostě byla neměnným fyzikálním zákonem. Jak na tohle reagovat?

Konzervativci se vždy příchodu nového účinně brání

Příroda: "Vždycky, když přichází něco nového, konzervativní zastánci starých pořádků si prostě nedokážou představit, že by to mohlo fungovat. Nebo že by to dokonce mohlo být podstatně lepší v dlouhodobém výhledu, než to staré, zavedené. Každý nový přístup vyžaduje odvahu hned na několika frontách:

·         Převzít zodpovědnost za minulost.

·         Připustit si chyby, kterých jsme se dopustili.

·         Hledat cesty, možnosti, jak ty chyby napravit.

·         Přikročit k upřímné a účinné nápravě těch chyb.

·         Převzít zodpovědnost i za to, co se děje v současnosti a jak se bude odvíjet budoucnost.

·         Převzít zodpovědnost za metody a praktiky, které používáme v současnosti. Ať už jsou prostými kopiemi těch používaných v minulosti nebo jsou v něčem pozměněné nebo jsou podstatně či dokonce úplně jiné.

·         Odvahu vzepřít se konzervativcům a čelit jejich posměchu nebo i záškodnickým akcím, ztrátě společenské prestiže, respektu, postavení. Někdy i ztrátě přátel nebo dokonce rodinných příslušníků, zaměstnání, finančního zázemí.

·         Odvahu jít z takzvané „jistoty“ do nejistoty. Protože vše nové, revoluční, přináší i nejistotu, stres. Ty jsou ovšem přítomné, i když se jede podle starých zavedených pořádků, jenže to si skalní konzervativci nechtějí připouštět.

Pro zahájení nového projektu se musí seskupit řada podmínek

Aby se člověk vůbec pustil do něčeho průkopnického, musí se seskupit několik základních podmínek: 

·         Dostatek vnitřní energie – vitality

·         Dostatečná motivace

·         Dostatečná vůle

·         Dostatečná trpělivost

·         Zásadovost

·         Dostatečné zdraví

·         Dostatečná píle

·         Prvotní impuls – nápad, myšlenka, silné vnitřní nutkání, zážitek, zkušenost, životní otřes apod.

·         Pokud jde o duchovní činnost na světelném základě, je potřebné, ba nutné být na dostatečně rychlém světelném vzestupu. Jen to mu zajistí včasné a správné inspirace, příležitosti, možnosti se čistit, ubránit a pokračovat v pionýrském díle dál a dál.

·         Příhodná karmická situace jednotlivce i celého lidstva

·         Příznivý aktuální stav bioenergií v prostředí, v němž se pohybuje.“ 
 


 

 

Přírodo, jak to tedy bylo s BOŽSKOU MAGIÍ? (Duchovní komunikace z 10-11.4.2011).

Přirozená tvořivá síla byla urychlována magií

Příroda:  „Tady je třeba oddělit dvě věci. Jednak vždy tvořila Příroda svojí přirozenou tvořivou silou. Která pramení z jejího růstu, vývoje, prostě z oživujícího principu. Ze života samého. A do toho probíhaly zásahy magie, která v té době vývoj zásadním způsobem urychlovala. Tím, že vytvořila ve chvilce něco, co by jinak trvalo velice dlouhou dobu. A bylo by k tomu potřeba obrovské cílené seskupení čisté přírodní síly. A navíc další vysoká tvořivá duchovní inteligence zastoupená individualizovanou bytostí, sférou nebo silou. Nebo jejich skupinou. (Tento zodpovědný vedoucí prvek vnese do projektu jasnou vizi, plán, program. A Příroda pak k němu vytvoří realizační podmínky. Po celou dobu pak Příroda aktivně přispívá vlastními zkušenostmi, nápady. Někdo musí ovšem celý projekt koordinovat. A to je právě ta bytost, síla, která ho navrhla, naplánovala.)

Magie zpočátku pomohla rychlému rozběhu evoluce

Takže tzv. „bílá“ magie na počátku pomohla rychlému rozběhu evolučního projektu. Tam ovšem měla její úloha skončit. Úlohu urychlovače, katalyzátoru, převzaly vytvořené organické bytosti, završením jejichž vývoje byl člověk. Který má schopnost propojit nebe se zemí, obrazně řečeno.

Člověk ve hmotě však měl postupně převzít výkonné vedení vývoje

Jak se říká, člověk je obrazem toho tvůrce (tvůrců) v duchovních sférách. Je jeho dítětem. A jak dospíval, měl postupně převzít výkonné vedení vývoje. V trvalé a těsné spolupráci s Přírodou a za respektování vesmírného Řádu a karmických zákonitostí.

Proč lidé ve hmotě? Protože karmická očista, proces harmonizace, práce s protikladnými elementy a silami, vylaďování se do středu mezi extrémy, ukotvení, stabilita a ochrana ve hmotě kombinovaná s možností duchovního napojení a přímé duchovní komunikace, duchovní růst lidstva, u člověka 2. typu dokonce ničím neomezený. To jsou všechno podmínky nutné pro účinný boj s Temnými silami a světelnou evoluci.

Magie zásadně narušuje přirozené procesy ve hmotě

Magie tyto procesy zásadně narušuje – svévolně mění posloupnost, zasahuje negativně do výchovných metod karmické instituce. Místo naslouchání intuici a Přírodě a dalším duchovním silám a bytostem světelného systému.

Odkládá karmické energie nebo je dokonce využívá ve svůj prospěch za nekalými cíly, namísto aby podporovala jejich čištění a karmické vyvazování. Jindy umožňuje neoprávněné přehrabování v karmických vrstvách, čtení toho, co ještě nemůže být správně pochopeno a bezpečně kompletně zpracováno.

Magie vytváří kastu nadřazených, vyňatých z pravidel

Neoprávněně získanými informacemi, výbavou, možnostmi a silou magie zprostředkuje situace a pozice, pro jejichž zvládnutí není svou vnitřní čistotou, etikou a zkušenostmi adept připraven.

Umožňuje zásahy do tvůrčích procesů, které nenáleží do spektra úkolů a odpovědností člověka.

Uměle získaná privilegia vytvářejí kastu nadřazených, vyňatých z pravidel a zákonitostí, které mají platit pro všechny bez rozdílu. A dvojnásob pro ty disponující tvořivou mocí a silou.

Takovéto narušování vývoje rozhodně nebylo v plánu Stvořitelů

To vše očividně nemohlo být v plánu čistých světelných stvořitelů. Vždyť by kazili, ničili svoji vlastní práci. Projekt, na kterém si dali tolik záležet. Projekt, který byl smyslem jejich života. Plodem velkého úsilí a soustředěné práce po celé věky.

Magie byla člověku tenkrát ponechána v určité omezené míře, protože se mělo za to, že s ní bude pokračovat ve stvořitelské práci a v plnění svého úkolu. Že ji využije k dobrému, jako dar od svých rodičů. Že mu pomůže vytvářet hezčí a příjemnější životní podmínky. Že mu usnadní a zpříjemní život, vývoj. Jako dítěti stvořitelů mu byla ponechána část i z těchto schopností jeho rodičů.

Člověk se musí ke schopnostem dopracovat vlastním úsilím

Tyto předpoklady byly ovšem mylné. Člověk se musí sám dopracovat k tomu, co je pro něj a okolí dobré a co ne. K poznání, jakou má co hodnotu a kolik úsilí stojí něco pozitivního vybudovat. Co člověk dostane zadarmo, toho si neváží. Nebo neváží dostatečně.
A dále, tvořivé schopnosti a nabízené možnosti musejí jít vždy striktně ruku v ruce s duchovní úrovní člověka. S jeho etikou, duchovní vyspělostí, výší frekvence vnitřní bioenergie, která je mu vlastní. V opačném případě se spěje logicky k problémům až zkáze.
Je to jako dát dvouletému dítěti do rukou ostrý meč nebo zodpovědnost za vybudování města.

Další důvody, proč magie zůstala ve vývoji

Druhým důvodem proč magie zůstala ve vývoji, byla jednoduše skutečnost, že nebyl nalezen způsob, jak se jí účinně a definitivně zbavit.

Třetím důvodem byla setrvačnost, kontinuita, nasáklost magií. Ty bytosti, které sestupovaly postupně do hmoty, byly původně duchovní bytosti a sféry, stvořitelé, Dhyané a nižší andělé. Používaly magii ve svých minulých existencích. Stala se součástí jejich zvykového chování, jejich karmických vrstev. Byla navázaná na vrstvy jejich duchovních těl, astrálního těla a poté i těla hmotného. A navíc, byla neustále přítomna i ve vnějším prostředí, v němž se pohybovaly. Takže se znovu a znovu obnažovala, vynořovala, vyvolávala k životu.

Významná podpora magie ze strany Temných sil

A konečně čtvrtým důvodem byla podpora magie ze strany Temných sil, protože je jejich hýčkaným nástrojem, trumfem, prostředkem k ovládání, manipulaci, obcházení řádu a pravidel.
V tomto smyslu šlo i o podporu z vlastních řad – skrytě ovládnutých lidských Duchovních hierarchií, duchovních světelných bytostí, sfér, institucí a pracovníků dole ve hmotě.

Magie měla definitivně vymizet příchodem člověka 2. typu

Magie měla být definitivně smetena ze stolu, vyjmuta z vývoje s nástupem člověka 2. typu. Jehož unikátní skrytá schopnost neomezeného duchovního vzestupu měla zvrátit vývoj zpět ke Světlu. A tato jeho schopnost se nemohla rozvinout, dokud bude magii používat nebo ji nechá na sebe působit. Ale protože výše uvedené důvody, podmínky stále přetrvávaly, nestalo se tak.

Dokud se v polovině 20. století všechny zbývající síly Světla nezmobilizovaly k vytvoření a realizaci plánu frontálního útoku na samou podstatu temného vývoje a Temných sil. Se zřetelem na vše, co Temno podporuje a chrání. Tak dlouho to trvalo, než bylo pochopeno, co všechno zapříčiňuje neustálé znovuobnovování a růst Temnoty a úpadek a oslabování Světla.

Z urychlovače vývoje se magie během věků stala brzdou

Po omezenou dobu byla magie urychlovačem vývoje, pak se stala naopak brzdou světelné evoluce. Způsobovala další a další karamboly a katastrofy. Muselo se začínat znovu a znovu od začátku nebo od určitého bodu zpět. A k tomu směřovala vývoj čím dál více k temné variantě. K dokonalejšímu ovládání, násilí, manipulaci, zaslepování. Odváděla člověka od jeho matky Přírody, od vesmírného Řádu, kteří jediní mohou zajistit jeho zdárný vývoj.“

© Marie Mejdrová, květen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 173
  • 21
  • 17
  • 15
  • 22

Celkový počet hlasů: 248