Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VII: 80 - 89 | 84B. Kam nesměřuje systém NDC – konspirace

84B. Kam nesměřuje systém NDC – konspirace

Jiří Novák Vloženo 10.3.2017
Jiří Novák

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová.


Co nejlépe dělat, chceme-li změnit svět? Pravidla, návyky, zvyky sestupovaly z duchovních sfér dolů do hmoty. Setrvačnost dosavadního vývoje je obrovská. V předvečer zlomu musejí být změny zásadní a okamžité. Cesta úsilí o změnu duchovního pozadí tohoto světa. A co lidé zastávající pozici neutrality? Konspirace o tom, kdo a co všechno řídí tento svět. Je Nová duchovní cesta konspirační teorií? Pracují konspirace s informacemi vysoké úrovně pravdivosti? Průměrná pravdivost konspiračních informací. Vysoké riziko rozšiřování konspirací. David Icke – výjimka mezi konspirátory? Takovou cestu k probuzení nepropagujeme. Mohou tedy konspirace samy o sobě změnit tento svět?

Co nejlépe dělat, chceme-li změnit svět?

Dejme tomu, že chceme změnit svět. Co je pro tento cíl nejúčinnější? Jednou z možností je snažit se napravit, změnit duchovní pozadí tohoto světa. Svým osobním vlivem energeticky přispět k vyšší úrovni jeho čistoty. Snažit se odstranit, oddělit od moci temné systémy v pozadí, které drtí tento svět a inspirují osoby na rozhodovacích místech k neetičnostem. To je to, co dělají jednotlivci, kteří jsou součástí cesty světelného vzestupu. Kteří překročili frekvenční bariéru svého nejvyššího vnějšího dvanáctého energetického těla a stali se postupně stabilní součástí systému Nové duchovní cesty.

Toto byl vlastně původní cíl, kvůli kterému celý systém NDC vznikl. Vytrvalou prací každý člověk sám na sobě získat vyšší frekvenční napojení mimo tento Vesmír i jeho duchovní obaly. A zprostředkovat tak na planetu Zemi příchod čistých světelných energií velmi vysoké hladiny frekvence. Inspirovala nás k tomu kniha Geoffa Boltwooda Posel, o které je napsáno více v textech 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru, 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?, 71D. Hodnotné knihy s duchovní tématikou, přínosy a nedostatky II.

A tyto čisté světelné energie pomáhají čistit Přírodu i Planetu. Umožňují postupnou očistu duchovního pozadí naší Planety i celého Vesmíru. Jde přitom mnohdy o boj s existujícími nehmotnými temnými systémy v pozadí tohoto světa. Které dříve ovládaly svět. A které mají i nadále tendence udržet toto ovládání za každou cenu i pro další období. Nejde však a ani nemůže jít o boj s existujícími hmotnými bytostmi či institucemi.

Proč boj s hmotnými institucemi nebude v běžné společnosti dostatečně účinný? Podpora ze strany temných institucí v pozadí je stále velmi silná. To je to skutečné jádro, které udržuje určitý směr vývoje ve hmotě, z pohledu Světla zásadně vychýlený. Nejde o jednu konkrétní vládu nebo jinou řídící strukturu ve hmotě, případně i tajnou, nebo dokonce o jednoho určitého člověka v čele. Odejdou-li, přijde jiná veřejná garnitura, jiná tajná společnost inspirovaná těmi samými vysoce zatemněnými impulsy z duchovního pozadí. Nejde tedy o to, vyměnit nátlakem hmotnou instituci, nebo jednotlivého člověka v čele. Tím se ještě nic zásadního nezmění, jak jsme si ověřili i v naší zemi, kde se střídají vládní garnitury. Pravice nebo levice, vývoj ve skutečnosti běží ve stále stejném vychýleném korupčním prostředí. Dostatečně účinnou na zásadní změnu vývoje může být pouze omezení, narušení, až kompletní likvidace temných systémů v duchovním pozadí tohoto světa.
 

Pravidla, návyky, zvyky sestupovaly z duchovních sfér dolů do hmoty

V našich textech i knihách jsme vysvětlili, že pravidla, možnosti, principy určující současný způsob fungování dnešního světa postupně sestupovaly a tvořily se přenosem zvyků, pravidel shora z duchovních sfér dolů do hmoty. Není tomu tedy tak, že tento svět je špatný, zdeformovaný. Že to vše špatné, vychýlené vzniklo až tady ve hmotě. Zatímco duchovní sféry nad hmotou jsou nesmírně čisté. Prakticky každý tradiční duchovní a filozofický směr mluví o tom, že jsme tady proto, abychom se čistili, učili, vylaďovali. A pak se vrátili přes tuto očistnou školu hmotné roviny zpět nahoru k jakémusi hypotetickému dokonalému počátku, kde je vše čisté. V řadě textů na webu jsme vysvětlovali, že tyto „pohádky“ o dokonalém světě nad hmotou představují zásadně vychýlené postoje. Například v našem předchozím textu 84A. Kam nesměřuje systém NDC – dávné mimozemské programy. I v obou našich vydaných knihách, Kniha 1 - Cesta za hranice hmotného světa, Kniha 2 - Cesta za dávnými civilizacemi.

Skutečnost je taková, že drtivá většina vychýlených, eticky nečistých návyků vznikla nejprve v duchovním pozadí za hmotou a odtud sestupovala shora dolů. Chceme-li tento svět nějak změnit, napravit, tak logické je postupovat obdobným způsobem. Tedy nejprve změnit duchovní pozadí za hmotou. Upevnit nové principy duchovní cesty civilizace nejprve v duchovním pozadí tohoto světa. Takové principy, které budou v souladu s etikou Nového vývoje, jak ji detailně popisujeme na těchto webových stránkách i v naší první knize Kniha 1 - Cesta za hranice hmotného světa. A poté udělat vše pro to, aby tyto nové, eticky čisté principy, začaly sestupovat dolů do hmoty. A takto čím dál více ovlivňovat také dění ve hmotě. Ano, právě toto je z našeho pohledu ta nejlepší cesta.
 

Setrvačnost dosavadního vývoje je obrovská

Proč jde přenášení nových principů do hmoty tak ztuha? Znovu opakuji slova z textů 47A. Proč nestačí být pouhým příznivcem našich informací, 41A. Soupeření mezi Světlem a Temnem v duchovním pozadí světa spěje ke zlomu  - citace z dřívějších textů jsou formátovány v kurzivě:

Vývoj každého celku i každé jednotlivé bytosti určitým směrem, třeba i směrem naprosto nevhodným z pohledu Světla, má obrovskou setrvačnost. Například vývoj současné civilizace představuje doslova vlak s miliardami vagonů, který se řítí stabilní rychlostí určitým směrem. Na to, aby vlak uhnul jiným směrem a přitom aby nevykolejil, nepřevrátil se, potřebuje nejprve zpomalit, zbrzdit nastoupené tempo a poté na výhybce odbočit novým směrem. K tomu je však potřeba vynaložit obrovské množství energie, protože síla setrvačnosti vlaku je nesmírná. Kde vzít tu energii?

Je potřeba dát dohromady dostatek energie, síly, dobré vůle světelných bytostí nacházejících se na světelném vzestupu. Které mají právo do vývoje mluvit na základě určitého aktuálního světelného pověření pro Nový vývoj, na základě své přirozené vnitřní čistoty. Tím však nejsou myšleny bytosti nacházející se v pádu z důvodu určitého lpění na starých metodách a principech, tedy například na magii nebo jiných metodách Staré duchovní cesty typických pro umělé ovlivňování vývoje. Minulost nám totiž dává jasné poučení o tom, že všechny tyto způsoby dostaly pozemské lidstvo do pádu a trvale jej tam udržovaly bez možnosti zásadní změny. Více o tom je v naší knize Kniha 2 - Cesta za dávnými civilizacemi.

Je jednoduché podvolit se setrvačnosti starého vývoje a pokračovat takto dál. Protože ta setrvačnost člověka vede sama. Je to pro něj velmi pohodlné poddat se setrvačnosti, ničím se nezabývat, jen takto plynout dál. Naopak změna cesty vyžaduje vynaložení velké energie, překonání odporu setrvačnosti starého, překonání konfliktů, rozporů i destrukcí, které k člověku provádějícímu změnu plynou z okolí i ze zdeformované části vlastního nitra…

Kdo ten vlak současného vývoje řídí? Kdo doposud určoval jeho směr? Ano, jde tady o magii. Zda magii ještě ANO ve vývoji, nebo už zásadně NE. Starý směr je skrytě určován systémy magie a vším, čeho se magie stala součástí. Nový směr naopak jako základní předpoklad vyžaduje definitivní se vzdání pomoci magie. Zásadní spor mezi Světlem a Temnem je tím v našem světě jasně vymezen. Dosavadní vývoj – to je to všudypřítomné ovládání, manipulace gigantického rozsahu. Manipulace člověka druhými lidmi či institucemi, manipulace Planety a Přírody člověkem. V pozadí toho všeho jsou dávné magické systémy. Manipulace a ovládání za pomoci síly a záludnosti skryté magie se nezbavíme do té doby, dokud magie z tohoto světa zcela nevymizí ve všech jejích podobách.

Vlak starého vývoje má jednu hlavní lokomotivu magie a tisíce či dokonce miliony podpůrných menších pohonných agregátů jednotlivých mágů nebo těch, co magii nevědomě používají. A za tím vším je připojeno 8 miliard drobných vagónků obyčejných lidí, kteří ať už vědomě nebo nevědomě na sebe nechávají magii všeho druhu působit. A kteří tak vlastně posilují celkovou moc této magie tím, že ji nechávají parazitovat na svých energiích, na své vlastní tvořivé životní síle. A proto jsou tímto vlakem taženi směrem, který vybrala magie. Protože také k tomuto směru přispívají a dobrovolně jej tím přijímají. Každý z nich přispívá sice jen maličko, ale zato jsou jich ohromné zástupy, celé miliardy takto ovládnutých obyvatel Planety.

Setrvačnost tohoto kolosu starého vývoje je obrovská. Je mnohem jednodušší udržovat s minimálním vynaložením tento kolos v původním směru. Než ho s vynaložením obrovské síly, mimořádného tlaku, nejprve zpomalit, postupně zastavit a pak teprve odklonit opačným směrem. Tentokrát ke skutečnému Světlu. K takovému Světlu, které sice kolem sebe nemává slovy Láska, Kristus, atd. Ale lze je poznat podle jednoduchých principů, které z tohoto skutečného Světla vyplývají. A ze kterých jednoznačně vyzařuje Světlo…

Taková síla tady dnes už k dispozici je. Je to spojená síla Planety, Přírody a lidských bytostí na skutečné cestě vzestupu ve Světle. Je to i síla Vesmíru a milionů či dokonce miliard dalších vyšších světů, sfér, úrovní nad naším Vesmírem. Je to síla prostředí všech těchto světů. A ti všichni chtějí celkovou změnu ve fungování světů. Ti všichni se spojili proto, aby tuto změnu prosadili a zajistili.
 

V předvečer zlomu musejí být změny zásadní a okamžité

Pokud by člověk nebo civilizace zaregistrovali impulsy k nezbytné změně včas, změna by mohla proběhnout postupně, nenápadně, nenásilně. Pokud však lidé nereagují na první jemné nenápadné náznaky, přicházejí postupně náznaky silnější. A tak to jde dál, až se jednoho dne situace zcela vyhrotí. V takovém okamžiku už pak není čas na pomalé postupné změny. Chce-li se zachránit další vývoj a další cesta vpřed, zásadní změny je již nutné přijmout okamžitě, naráz…

Právě v takto vyhrocené situaci se ocitlo lidstvo na konci 20. století. Kdekdo předpovídal katastrofy. Přitom skutečné změny, které v té době v duchovním vývoji lidstva probíhaly, byly pouze dílčí, částečné a pro změnu vývoje nedostačující. Až přišel rok 1999 a s ním i poslední šance zachránit vývoj. V té době už pomoci mohla pouze naprosto zásadní změna. A ta nakonec také přišla. Byla nastartována Nová duchovní cesta. Která přinesla zásadně nový přístup k drtivé většině duchovních otázek našeho života.
 

Cesta úsilí o změnu duchovního pozadí tohoto světa

A dodávám: Postupně vznikla rozsáhlá skupina jednotlivců ve hmotné rovině planety Země i v rámci jiných civilizací, kteří se stali součástí této Nové duchovní cesty. Tito lidé usilovnou každodenní prací na sobě, na každodenním zvyšování své vnitřní čistoty, umožňují přivádět do našeho světa nové energie. Tito lidé se stávají těmi, kteří začínají mít na změnu duchovního pozadí tohoto světa největší vliv. Takže toto je naše cesta, za kterou jsme se veřejně postavili svými bytostmi, svými energiemi. Právě tuto cestu, po které kráčíme, veřejně doporučujeme. Je to cesta úsilí o změnu duchovního pozadí tohoto světa.

Usilujeme o to, aby všechny naše zveřejňované informace měly nejvyšší možnou pravdivost za daných podmínek v daném časovém bodě. Tím, že je tato Nová duchovní cesta samoopravná, máme možnost informace podle přicházejících nových impulsů dále zpřesňovat. Dbáme tedy na šíření pravdy a na jejím neustálém zpřesňování. A pravda je, jak víme, doprovázena jednoznačně světelnými energiemi. Čím přesnější úroveň pravdy, tím také vyšší frekvence doprovodné světelné energie. Navíc, na čistou pravdu se temné systémy nedokážou uchytit. Temné systémy nemohou využít pravdu ke svému dalšímu rozšiřování se po světě.

Je na nás, abychom se důkladnou kontrolou publikovaných informací dokázali vyhnout chybám, nepřesnostem. A takto den za dnem předcházeli tomu, aby se na nás a na naše webové stránky napojily, zahákovaly temné systémy přes neopatrně šířené deformované informace s nízkou úrovní pravdivosti. Pokud vysokou hladinu pravdivosti publikovaného dokážeme udržet, pak už temným systémům zbývají pouze možnosti provokovat, snažit se nás vychýlit, znejistět, rozkolísat. Ale nemohou námi šířenou pravdu využít ve svůj prospěch.
 

A co lidé zastávající pozici neutrality?

Na kterou stranu se vlastně stavějí ti, co usilují o pozici neutrality na duchovní cestě? Všichni neutrální svojí pasivitou umožňují, aby dosavadní vývoj pokračoval setrvačností dál. Kdo pasivně vyčkává a čeká, jak to vlastně skončí, podporuje tím mlčky křičící stranu, která chce zachovat dosavadní stav.

Těmito slovy se nesnažíme inspirovat další lidi, aby se vrhali do veřejného vystupování, do nejrůznějších diskusí na zatemněných webech. Ale především, aby začali pracovat sami na sobě. Aby se svým každodenním osobním úsilím přidali ke světelné cestě. Aby správným způsobem usilovali o dosažení cesty světelného vzestupu. A to přirozeným způsobem, jak to detailně popisujeme v oddíle Jak nastartovat vlastní duchovní cestu?  Nikoliv tedy metodami Staré cesty – magií, konstelacemi, meditacemi, regresemi, diamantovou vodou, prsteny Atlantů, atd. Ale soustavnou jednoduchou každodenní činností na posilování světelných základů své bytosti. Kdo chce pozitivní změnu našeho světa, důležité je alespoň se svým vnitřním rozhodnutím jednoznačně přidat k jedné ze stran sporu. I pouhé vnitřní rozhodnutí nebo gesto slovní podpory mají svůj význam.

Nejde jen o pouhá slova. Jde o zřetelné vyjádření svého postoje. Jde o energetické připojení se k novému vývoji, k úsilí o zásadní změnu dosavadního stavu na planetě Zemi. Nejhorší ze všeho je pasivita navenek i uvnitř. Nezapomeňme na slova Stevena M. Greera: „Při této pasivitě mají vzteklí psi volné pole působnosti.“

Z pohledu NDC je ovšem podstatné, že neutralita na duchovní cestě představuje něco úplně jiného než jakoby „skrytá neutralita“ ve hmotě daná tím, že o duchovní přeměnu světa usiluji nenápadnou duchovní činností především sám na sobě a dále zprostředkováním energetické pomoci naší Přírodě a planetě Zemi. O nátlakových akcích přímo ve hmotě, které naopak z pohledu NDC nedoporučujeme, bude více v dalším textu 84C. Kam nesměřuje systém NDC – odpor proti státním institucím.
 

Konspirace o tom, kdo a co všechno řídí tento svět

Pak jsou tady lidé, kteří se snaží změnit vývoj jiným způsobem. Jsou to lidé zabývající se tzv. konspiracemi. Tedy „zaručenými“ zprávami, kdo nebo co skrytě řídí tento náš svět. Co vše se skrytě děje, aniž by o tom měla veřejnost tušení. A pokoušejí se veřejně upozorňovat na tyto skryté hmotné či nehmotné instituce v pozadí za vládami a veřejnými institucemi, které nenápadně tahají za nitky vývoje. O těchto skrytých skupinách tvrdí, že mají celý vývoj pod kontrolou. Že vlády světových velmocí jsou pouhými loutkami v jejich rukou. Máme tady odborníky na ještěří vlivy v pozadí. Další konspirátoři píší hlavně o Novém světovém řádu, který byl vytvořen a je prosazován skrytou institucí v pozadí. Jiní píšou o mimozemšťanech, chemtrails, Haarpech, tajných základnách na Marsu, apod. A mnoho dalších jejich informace přebírá, protože nemají nástroj, jak zjistit, do jaké míry jsou tyto informace pravdivé. A naopak do jaké míry jsou zdeformované nebo záměrně někým vymyšlené.

Podle Wikipedie je termín konspirační teorie: „používán téměř výlučně pro odkazování na okrajové teorie, které vysvětlují historické nebo současné události jako výsledek tajného spiknutí skupiny mocných činitelů. Zastánci konspiračních teorií obvykle tvrdí, že touto skupinou jsou vlády, tajné služby, mocné korporace nebo mezinárodní organizace, tajné spolky, představitelé určitých národů či náboženství nebo i mimozemské civilizace. Samo použití pojmu „konspirační teorie“ je do jisté míry problematické, protože tento termín používají především skeptici a odpůrci teorií spiknutí a přikládají mu hanlivý smysl. Označí-li mluvčí nějaké tvrzení jako „konspirační teorii“, pak tím obvykle dává najevo, že je považuje za smyšlené a nepodložené. Termín bývá tedy používán jako automatické zamítnutí tvrzení, které je považováno za směšné, nesprávné, paranoidní, neopodstatněné, bizarní či iracionální.“

I úsilí těchto jednotlivců má svůj význam. Naznačují lidem na Zemi, že všechno není takové, jak to na první pohled vypadá. Že existuje i cosi v pozadí.

Některé konspirace se zabývají výhradně tajnými hmotnými skupinami, institucemi v pozadí za vládami. Které skrytě ovlivňují rozhodování vlád a sledují přitom výhradně své vlastní zájmy. Jiné teorie popisují i další roviny světa v pozadí za hmotou, odkud k nám plynou ovládací vlivy. Co říci na adresu těchto teorií?
 

Je Nová duchovní cesta konspirační teorií?

A co takhle Nová duchovní cesta? Je snad také konspirační teorií v tomto smyslu? Podle předchozího popisu z Wikipedie nikoliv. Snažíme se detailně popisovat, jak funguje tento svět. Jaké jsou hybné síly událostí. Jak se stalo, že jsme dospěli až do dnešní doby – do podoby světa, kde jeden ovládá druhého, kde někteří energeticky parazitují na druhých. Kde mnoho věcí není takových, jak se to běžnému člověku z omezeného pohledu jeho pěti smyslů jeví. Ve kterém většina lidí hledá jen svůj vlastní prospěch. Kde i ti demokraticky volení představitelé, kteří by měli sloužit lidu, slouží mnohdy více vlastní peněžence a touze po dosažení vlastní moci a vlivu. Snažíme se odhalit příčiny tohoto stavu.

My neupozorňujeme na nějaké konkrétní viníky, kteří skrytě drží tento svět v nevědomosti. Nehledáme jakási současná globální spiknutí, která tento stav světa uměle drží. Spíše se snažíme rozborem historie i vlivů z duchovního světa nad hmotou vysvětlit, proč tento svět dospěl až sem. Jakých zásadních chyb se lidstvo a jeho duchovní vedení nad hmotou opakovaně dopouštělo. Co potřebujeme každý z nás dělat, abychom se z toho dokázali vymotat. Aby se tento svět konečně změnil. Nehledáme tedy konkrétní tajné spolky, které stojí za tím vším. Jednoduše odhalujeme historii vývoje, která nás postupně až do tohoto stavu dovedla.

Myslím si, že tento přístup představuje něco úplně jiného než to, co označujeme jako konspirační teorie.

Snažíme se tím dovést další a další jednotlivce ke změně jejich životů. Zveřejňujeme možnost, jak pracovat sám na sobě, aby se člověk začal prokazatelně vnitřně měnit. Aby dospěl k probuzení vyššího nadhledu nad tímto světem. Protože změna světa nenastane tím, že odhalíme tajné spiknutí a upozorníme na něj veřejnost. Změny nedosáhneme, když vyměníme vlády, instituce, když odstraníme skryté skupiny tajně řídící svět.

Opakuji ještě jednou slova z počátku tohoto textu:

Podpora ze strany temných institucí v duchovním pozadí je stále velmi silná. To je to skutečné jádro, které udržuje určitý směr vývoje ve hmotě, z pohledu Světla zásadně vychýlený. Nejde o jednu konkrétní vládu nebo jinou řídící strukturu ve hmotě, případně i tajnou, nebo dokonce jednoho určitého člověka v čele. Odejdou-li, přijde jiná veřejná garnitura, jiná tajná společnost inspirovaná těmi samými vysoce zatemněnými impulsy z duchovního pozadí.

Změny dosáhneme jen ruku v ruce se změnou nás samých, dostatečného počtu obyvatel této Planety. Že se konečně probudíme a dokážeme se podívat na tento svět a události v něm z vyšší hladiny nadhledu.

Už Albert Einstein kdysi řekl:  

„Významné problémy, před které jsme dnes postaveni, nemohou být vyřešeny na stejné úrovni myšlení, na které jsme byli, když jsme je vytvořili. (The significant problems we face today can't be solved at the same level of thinking we were at when we created them.)“  
(viz
https://cs.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein)

Neboli řečeno jinými slovy: Chceme-li vyřešit závažné současné problémy dnešního světa, potřebujeme se na ně nejprve podívat z vyššího nadhledu, z pohledu vyšší roviny vědomí. To je ten rozdíl mezi omezeným pohledem Staré duchovní cesty, v rámci které byly problémy vytvořeny a nemohou tedy být vyřešeny. A zcela odlišným otevřeným pohledem Nové duchovní cesty, která dává každému možnost postupného získání vyššího duchovního nadhledu nad situací. Na toto téma už jsme zveřejnili celou řadu textů, například: 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru, 45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I, …, 45E. Proč právě Nová duchovní cesta? V

Navíc, na našem webu jsme zveřejnili jednoduchý návod, jak podstatně zvýšit svoji šanci stát se součástí vzestupné světelné cesty. Dobrým začátkem je začít den za dnem soustavně pracovat na posílení světelných základů své bytosti. Nikoliv hodinami meditací, chozením na přednášky s duchovní tématikou. Ale na posílení kvality své hmotné výživy a každodenní optimalizaci svého energetického systému pravidelným cvičení Pěti Tibeťanů. A navíc ještě vyhýbáním se činnostem, záležitostem, které světelný vzestup blokují. Více o tom je v oddílech Hledáte změnu?, Jak nastartovat vlastní duchovní cestu?
 

Pracují konspirace s informacemi vysoké úrovně pravdivosti?

Jaká je úroveň pravdivosti informací, se kterými tyto konspirace zacházejí? Hmotným způsobem to lze jen těžko zjistit. Obvykle po ruce nebudou žádné přímé důkazy. Někteří citují zaručené zdroje. Ale i tyto „zaručené“ zdroje si mnohdy vymýšlejí.

Uvedu jeden příklad. V článku 40H. Je již lidstvo připraveno na skutečné odhalení? jsem uvedl následující informaci převzatou z internetových stránek badatele Jiřího Wojnara:

V červenci 2002 byl v Moskvě na tiskové konferenci RIA Novosti oznámen zásadní objev skupiny ruských vědců:

„Jde o domácí elektrárny s výkonem 3 - 4 kW, které se budou samy nabíjet s využitím externích polí“. V té době však ještě nebylo jasné, najde-li se vhodný investor. Již v únoru 2003 však podepsala kanadská delegace vedená ministerským předsedou kontrakt o objemu 168 miliónů USD, uzavřený s Volgogradským vědeckým a výrobním centrem GRUS:

„Specialistům GRUS se podařilo vyvinout technologii hromadné výroby malých energetických generátorů, které mohou bez jakéhokoliv dodatečného dobíjení nepřetržitě generovat elektrickou energii, prakticky bez ztráty výkonnosti. Podle konstruktérů je jejich životnost prakticky neomezená. V rámci uzavřeného kontraktu bude kanadská strana v periodě necelých dvou let financovat výstavbu dvou továren - jedné v Rusku a druhé v Kanadě - s produkcí 70 000 autonomních zdrojů energie ročně. Výkon agregátů bude mezi 3 až 10 kW, takže mohou dodávat dostatek elektřiny všem elektrickým spotřebičům v bytech, rodinných domcích a malých podnicích.“  

Zdálo by se tedy, že naše civilizace je před energetickou krizí zachráněna. Protože ten informační zdroj vypadá dostatečně věrohodně. Co k tomu říci s odstupem času? Nic se v tomto směru neděje. Je několik možností. Mohlo jít o pravdivou informaci v té době, ale vše se v průběhu změnilo. Například smlouva byla podepsána, ale z nějakých důvodů nedošlo k realizaci. A další informace o tom již nebyly zveřejněny. Nebo šlo o záměrný podvod, snahu některých kruhů zviditelnit se. Takové informace bývají označovány jako hoaxy, v překladu mystifikace, podvody. V rámci konspirací se právě takových informací vyskytuje celá řada. Lidé zabývající se takovými informacemi obvykle nemají možnost zjistit, kde je skutečná pravda. Jestli příspěvek, který z jiného zdroje převzali, je skutečně pravdivý. Často se orientují jen podle toho, kolik uznávaných webů už takový příspěvek převzalo. Spoléhají se na to, že pravdivost příspěvku za ně prověřili jiní. Jeden spoléhá na druhé a na světě je další nepravdivá informace, která se volně šíří po internetu.
 

Průměrná pravdivost konspiračních informací

Když se zeptám Přírody, jaká je průměrná pravdivost všech zveřejněných konspiračních textů, dostávám odpověď, že kolem 25 %. Když se zeptám konkrétně například na informace o chemtrails, dostávám pravdivost 58 %, Haarp 72 %, budování základen na Marsu 38 %. Informace o Novém světovém pořádku (New World Order, zkratka NWO) kolem 40 %. V těch nejznámějších a nejvíce sledovaných tématech obvykle bývá nebo alespoň zpočátku bylo určité pravdivé jádro. Další lidé však tyto informace dotvářejí, přikrášlují a tím pravdivost dále klesá. Mnohé z dalších témat jsou však úplně mimo. Lidé si je jednoduše vymysleli, nebo citovali někoho, kdo se chtěl tímto způsobem zviditelnit. 

K těm zcela vychýleným patří například některé informace zprostředkované Vesmírnými lidmi. Propagace dávných mimozemských programů týkající se určitých tendencí pro nápravu současného vývoje. Tomu byl věnován předcházející text 84A. Kam nesměřuje systém NDC – dávné mimozemské programy.
 

Vysoké riziko rozšiřování konspirací

Základní protiklad našeho světa lze vyjádřit ve více podobách: Dobro proti Zlu, Světlo proti Temnotě, ale také Pravda proti Nepravdě, Otevřenost či Upřímnost proti Zastírání. Pravda je spojená se světelnými energiemi. Nepřesná či deformovaná pravda už ovšem s sebou přináší i určité procento zatemněných energií. Logicky tedy každý, kdo zachází veřejně s konspiracemi s nižší úrovní pravdivosti, přichází do styku se zatemněnými energiemi. Otázkou je, zda je na to připraven nebo není.

Ve více textech jsme vysvětlovali, že čelit temným energiím dokáže pouze člověk dostatečně stabilní na cestě světelného vzestupu. I když by Temno na něj zaútočilo, dokáže se vzestupem svojí frekvencí nad frekvenční pozici Temna vždy po nějaké době dostat, ovládání odrazit a plně se z toho následně vyčistit.

Na člověka bez vzestupu ovšem vždy budou jednoho dne působit temné energie vyšší frekvence, kterým čelit nedokáže. Na které jednoduše „nemá“. Protože bez vzestupu se nad ně nemůže dostat. On jim nejen není schopen odolat, ale ani je nedokáže vnímat, rozpoznat. A tyto energie se pak jednoduše skrytě zaháknou do jeho nitra. Aby jej dále nenápadně usměrňovaly podle přání temného systému v pozadí.

Takový člověk pak začíná dělat rozhodnutí, která by dříve nedělal. Výsledkem bývá to, že mnozí veřejní propagátoři konspirací už ve skutečnosti přestávají bojovat za stranu Světla. Protože na nevědomé úrovni začínají nenápadně plnit nový úkol. Cílem jejich textů, pro mnohé přitažlivých a zajímavých, je pak jednoduše roznášet temné energie velmi vysoké frekvence. Někdy je cílem takových informací vyvolat nejistotu, chaos.

Původně bylo možné tyto konspirátory považovat za jedince, kteří jsou ještě na straně Světla. Dnes již některé z nich vnímám jako jednoznačně zatemněné. Jako klíny, které používá temná strana pro šíření svého vlivu. Tématika, kterou se začali zabývat, způsobila jejich silné zatemnění.

Podobné jevy lze pozorovat také v politice. Protože politika představuje oblast lidské činnosti, kde je šířeno, využíváno mnoho nepravd. Takže i v politice jsou ve hře silné až extrémně silné temné vlivy v pozadí. Na několika veřejně známých případech v ČR bylo v uplynulých letech patrné, že jakmile vstoupil relativně čistý člověk do veřejné politiky, během měsíců a let se zásadně změnil.

Mohu z toho učinit závěr. Pokud člověk není dostatečně pevný na světelné cestě a ponoří se do činnosti, ve které kolují silné temné energie, obvykle jej to zlomí, skrytě ovládne, nebo dokonce úplně překlopí na temnou stranu.

I někteří jednotlivci na NDC se pokoušeli zabývat se některými konspiračními projekty. Například projekty na využití „volné energie“. Jaký byl výsledek? Obvykle spuštění silné karmické očisty mimo pořadí. Nutnost čelit silnějším temným vlivům, na které v tu chvíli ten člověk ještě nebyl připraven. A z toho vyplývající dočasná vychýlenost, špatné zvládání pokračující očisty.
 

David Icke – výjimka mezi konspirátory?

Za krále konspiračních teorií bývá někdy označován anglický spisovatel, veřejný mluvčí, bývalý profesionální fotbalista a televizní komentátor David Icke, narozený v roce 1952. Je autorem více než 20 knih. U nás v posledních letech vyšly dvě z nich: Jen Nekonečná Láska je skutečná (… a vše ostatní je iluze) a Život v přeludu. Je pozoruhodným řečníkem, který v dnešní době na svých turné objíždí desítky zemí. Jeho přednášky trvají neuvěřitelných 10 hodin.

Na cestu konspiračních teorií jej zavedla série vlastních paranormálních zkušeností v roce 1990. Jakýsi hlas na něj začal mluvit, takto získal skryté duchovní vedení. Ta vnitřní proměna proběhla náhle a předznamenala jeho další cestu životem. Svoji kariéru v této oblasti začal neobvyklým způsobem, když na tiskové konferenci a v následné televizní show v hlavním vysílacím čase prohlásil, že je „syn boží“. A předpověděl brzké zničení světa zemětřesením a pevniny zaplavené mořem. Poté se na nějaký čas odmlčel, a začal poznávat sám sebe i svět. Aby pak začal propagovat boj proti nastupující globální totalitě v tomto světě. Tedy z jeho pohledu i proti Evropské unii.

Jeho názory jsou i pro nás velmi neobvyklé. Veřejně šíří celou řadu na pohled zcela fantastických myšlenek. Například:

„Když se našich pět smyslů podívá na tyto iluminátské rody, jako je Britská královská rodina a Bushovi, atd., vidíme jejich pěti smyslovou podobu – samozřejmě lidskou. Ale za maskou se skrývá reptiliánská bytost vibrující na lehce odlišné frekvenci a kontrolující myšlenkové pochody a jednání „lidské“ úrovně…“ (kniha Jen nekonečná láska je skutečná… a vše ostatní je iluze, str. 37).

Nebo je zastáncem konspirační teorie, že měsíc je dutý, viz například webová stránka https://konspiracni-teoriee.blog.cz/1307/byl-mesic-vytvoren-mimozemstany

Dále se v té samé knize zmiňuje o tom, jak jsme krmeni frekvencemi Matrixu, který nás chce ovládat: „Matrix nám prodává iluzi, že se pohybujeme z minulosti do budoucnosti. My však ve skutečnosti nejdeme nikam. Čas je jedním z nejefektivnějších způsobů k našemu zotročení. Jednota je bez-čas.“ (str. 85)

V této knize na straně 52 a dále popisuje svoji neobvyklou zkušenost s jihoamerickou halucinogenní bylinou ayhuasca. Kdy skrze něj prostupoval proud neuvěřitelné energie, který dokázal rozsvítit i zhasnutá světla na stropě. Aby mu poté jasný ženský hlas řekl: „Davide, vezmeme tě tam, odkud pocházíš, aby sis vzpomněl, kdo jsi. Toto je Nekonečno, Davide. Odtud pocházíš a sem se také vrátíš.“

Bylo mu řečeno, že potřebuje vědět jen jedinou věc a tato slova se mu neustále v hlavě opakovala: „Jen nekonečná Láska je skutečná a vše ostatní je jen iluze!“

Ten hlas k němu promlouval zhruba pět hodin. Vysvětlil mu, že existence Nekonečného vědomí je jedinou pravdou, vše ostatní je jen představa onoho vědomí – iluze. Slovo Láska tady ovšem není myšleno ve smyslu tělesné hmotné lásky: „Láska (city, prožitky) ve smyslu Nekonečné lásky je tou nejvyrovnanější ze všech… Je to také Nekonečná inteligence, Nekonečné vědění, Nekonečné vše. Jsou to Veškeré možnosti v perfektní rovnováze, dokonalá jednota.“
 

Takovou cestu k probuzení nepropagujeme

Použití halucinogenní drogy nepředstavuje cestu k probuzení, kterou bychom doporučovali na našem webu. I některé další jeho tvrzení odporují našim poznatkům, které zveřejňujeme na webu. Je zřetelně ovlivněn tím vším, co na něj působilo, a s čím se během cestování po světě setkává. Přes to všechno však David Icke na mne působí jinak než další veřejně známí konspirátoři. Vnímám jej ve srovnání s dalšími konspirátory jako relativně hodně čistého. Jaká skrytá duchovní síla je v pozadí za ním?

V určitém smyslu se jeho příběh i zážitky podobají zážitkům Geoffa Boltwooda, které jsem popsal v článku 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru. Ale ostatní okolnosti mluvícího „hlasu“ spíše naznačují, že šlo o přenos z astrálu od Vesmírných lidí. Zejména jde o myšlenky týkající se Nekonečné lásky a přicházející zkázy. Nebo návrat zpět nahoru, jakoby do vybájené 5. dimenze. Právě témata Lásky a blížící se katastrofy byla aktuální u všech, co přijímali channelingy od Vesmírných lidí.

I přes toto ovlivnění Vesmírnými lidmi však jiné indicie a světelné impulsy přicházející shora naznačují, že David Icke je vedle Geoffa Boltwooda dalším vyslancem Nekonečného vědomí zde na Zemi. Což by mu dávalo určitou mimořádnou ochranu. Možná právě kvůli tomu se dokázal vymknout vlivu Vesmírných lidí a dál už postupoval na vlastní pěst. I mně se na počátku mé duchovní cesty stalo, že na mne mluvili Vesmírní lidé a naznačovali, jak je důležité připravit se na Druhý příchod Krista. Až později jsem se dostal nad jejich vliv a přijímal jsem informace z frekvenční oblasti nad naším Vesmírem. Abych pochopil, že všechno je jinak.

Na webové adrese https://www.exopolitika.cz/david-icke-v-praze-rozhovor-pro-ceskou-exopolitiku-2016-1-h-9-min/4298 je dostupný zhruba hodinový rozhovor, ve kterém David Icke odpovídá na otázky české  Exopolitiky. Video opatřené českými titulky je z roku 2016, kdy David Icke navštívil na svém turné také Českou republiku a měl zde jednu ze svých přednášek. Při sledování videa jsem si uvědomil, že mnohé jeho obecné životní postoje jsou velmi podobné našim. Objektivita informací v tomto videu je velmi vysoká, podle Přírody až nad 90%. Jakmile bychom šli do konspiračních detailů, už se ovšem budeme zásadně rozcházet v přístupu k mnoha informacím. Podle Přírody je celková objektivita jeho teorií těsně nad 50%. Za pozitivní považuji například jeho následující dílčí výroky z tohoto videa:

Svět, ve kterém žijeme, je ve skutečnosti manipulován silou ve skrytu, která nemá lidskou podstatu. My ji nevidíme, protože vnímáme jen pouhý zlomek skutečnosti.

Mým informačním filtrem je srdce, to pro mne citlivě pracuje celých posledních 26 let. Všichni máme srdce, jenomže lidé se ho musí držet. Protože mozek je manipulovatelný. Mozek a mysl mohou být zcela manipulovány. Mozek myslí a snaží se na tu věc přijít rozumově. Srdce skutečně ví. Srdce je napojeno na mnohem rozšířenější úroveň vědomí. Budeme-li používat srdce a držet se ho, pak máme šanci vymotat se z dezinformací takovým způsobem, kterým by to mozek nikdy nedokázal.

Naše poznámka k poslednímu citátu: V textu A44. Průnik energie z duchovního Srdce Přírody do hmoty  jsme naznačili, že i srdce může být ovládnuté. Že také jednostranné naslouchání srdci nás může za jistých okolností svést ze správné cesty. Jako optimální proto bereme vyvažovat rozum a srdce, aby si navzájem pomáhaly udržet světelný směr cesty.


Jeho další výroky:

Pokud chcete změnit společnost, lidé musí nejprve změnit sami sebe. Lidé potřebují změnit způsob, jakým vnímají svět a sami sebe.

Lidé srdce usilují o situaci, ve které vyhrává každý, ne jenom jedna ze stran.

Nejsem posedlý výsledkem, protože výsledek se o sebe postará sám.

Pokud se vám podaří donutit informace víc a víc a víc obíhat, ony se již postarají samy o sebe.

Probuzení je odstranění izolačních slupek, umožnění vstupu rozšířeného vědomí dovnitř.

 

Mohou tedy konspirace samy o sobě změnit tento svět?

Takže jak to vlastně je? Může být tato možnost šíření konspirací účinnější ve snahách změnit tento svět?  Představuje „lepší“ variantu, než nenápadný boj o čistotu duchovního pozadí tohoto světa? Odpověď je jednoduchá.

Šíření konspirací představuje vysoce rizikovou činnost. Zacházení s vychýlenými informacemi přitáhne temné energie, které většinu konspirátorů postupně ovládnou. Výjimek mnoho nenajdeme.

Na jedné straně je správné vědět, že ne všechno v našem světě je takové, jak se o tom píše. Že v pozadí za našimi vládami a rozhodovacími institucemi jsou i jiné skryté síly, které jedou samy na sebe. A které ovlivňují rozhodování demokraticky volených institucí. V tom všem mohou konspirační teorie pomoci otevřít oči mnoha lidem. Samy o sobě však nemohou zvýšit hladinu vnitřní čistoty jednotlivců, aby lidé dospěli k dosažení vyšších stavů vědomí.

Probuzení zázrakem, drogami nebo magickým zásahem, například regresí, nepředstavují cestu, kterou by mohli nebo měli jít běžní lidé. Takové cesty jsou pro mnoho jedinců velmi nebezpečné. Člověk se může „propadnout“ do karmických vrstev, na jejichž energie není připraven. Ani nedokáže sdělení z těchto vrstev správně pochopit a už vůbec nemá možnost se z toho karmicky vyčistit. Výsledkem bývá chaos ve vědomí takového člověka, někdy až drtivý. Otevření nejrůznějších hlasů, neobvyklých zážitků, trvale otevřené napojení na jiný svět, do jiných dimenzí. Ve vyhrocených situacích přestává být takový jedinec schopen normálního samostatného fungování ve hmotě. A dostává se na psychiatrii s diagnózou schizofrenie, apod. Léky jen utlumí jeho vychýlenou situaci, ale zpravidla nevedou k řešení. Na druhé straně nalézt čistou cestu, jak z toho ven, je obvykle za dané situace velmi obtížné. Je to na roky trpělivé každodenní práce na posilování světelných základů své bytosti. Přitom škody na celistvosti vlastního vědomí jsou někdy tak hluboké, až nenapravitelné, že pozitivní výsledek není zaručen.

A vzít konspirační činnost za hlavní smysl svého života? Pokud takový člověk nemá pro tuto činnost zvláštní předpoklady, neuvědomuje si vysoké riziko svého konání. A vlastně netuší, že po určité době začne být jeho činnost dotována temnými energiemi v pozadí. Navíc si neuvědomuje, že k pozitivní přeměně světa tím přispěje jen částečně. Protože samotné informace lidstvo nedokážou změnit.

Člověk ještě potřebuje vědět, jak má na sobě pracovat, aby dospěl k přirozenému rozšíření svého vědomí. A potřebuje tyto znalosti začít soustavně uplatňovat v praxi svého každodenního života. Doprovodné inspirace metodami Staré cesty, i třeba použití drog, nejsou tím, co pomůže lidstvo změnit.

© Jiří Novák, březen 2017
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 188
  • 28
  • 22
  • 21
  • 22

Celkový počet hlasů: 281