Pravčická brána
Úvodní stránka | K aktuálním otázkám nového vývoje | K aktuál. otázkám nového vývoje A30-60 | A34. Odstranění prsních žláz jako údajná prevence rakoviny? I

A34. Odstranění prsních žláz jako údajná prevence rakoviny? I

Jiří Novák, Věra Talandová Vloženo 1.6.2013
Jiří Novák Věra Talandová

Nekritizujeme konkrétního člověka, ale způsob fungování lidstva jako celku. Čím bylo neobvyklé osobní rozhodnutí zdůvodněno?  Vytvoření klamné nepravdivé iluze, která vychází z naprosto nesprávného zploštění celé situace na hmotnou úroveň. A i na hmotné úrovni došlo ke zúžení všech možných příčin rakoviny na jedinou příčinu – genetickou situaci. Přitom je lékařům dobře známo, že nejobvyklejší příčinou propuknutí rakoviny je nezdravý životní styl člověka. A duchovně uvažující lidé jsou si navíc vědomi, že každá nemoc má své skryté duchovní příčiny. Prevencí přece nemůže být odřezávání zdravých částí těla. Mnoho lidí se vzdalo zodpovědnosti za své zdraví.  Nejvhodnější pro zdraví je život v souladu s Přírodou. Ani ozařování částí těla přístroji není skutečnou prevencí. Takový případ je spíše varováním, kam až jsme jako lidstvo dospěli. Vyvolávání strachu a paniky usnadňuje skryté ovládání.

Jiří Novák

Nekritizujeme konkrétního člověka, ale způsob fungování lidstva jako celku

Tento a následující text nebyly napsány za účelem kritiky jedné konkrétní ženy, která ve svém životě přijala neobvyklé osobní rozhodnutí a dobrovolně si nechala odstranit zdravé části těla, obě své prsní žlázy, pod hrozbou budoucího výskytu rakoviny. Hrozbou, kterou v ní vydatně přiživily názory lékařů. Berme tento text jako způsob, jak naznačit až neskutečnou manipulaci s lidmi a jejich osobními rozhodnutími ze strany medicíny a farmaceutických koncernů.

Tato žena přijala takové rozhodnutí i z toho důvodu, že nedostala čisté a objektivní informace. To se v životech mnoha lidí stává. Problém je však v tom, že tato americká herečka je slavnou osobností. Mnoho dalších jedinců ji může mít za svůj vzor. Za vzor nezávislosti a emancipovanosti. A nemůžeme se pak divit tomu, že její rozhodnutí bude „odvážně“ následovat mnoho dalších žen.

Lékařská obec toto rozhodnutí podporuje a vítá. Jako vrcholný důkaz odpovědnosti člověka za svůj život a své zdraví. Pokud se však na takový čin podíváme z duchovního nadhledu, vzbuzuje to v nás naprosto odlišné pocity. Nejsme přitom první, kdo se o tomto tématu rozhodl veřejně psát z poněkud jiného pohledu, než je lékaři přijímaný postoj.

Čím bylo neobvyklé osobní rozhodnutí zdůvodněno?

A důvody, proč si tato žena nechala dobrovolně preventivně odstranit obě prsní žlázy?

„Nosím v sobě vadný gen BRCA1, který výrazně zvyšuje riziko rakoviny prsu a vaječníků. Lékaři odhadli, že riziko onemocnění rakovinou prsu je 87 procent a rakoviny vaječníků 50procentní,“ popsala 37letá matka šesti dětí v úterním vydání deníku New York Times.

Herečka popsala, že proces odstranění prsní mléčné žlázy a tkáně trval dva měsíce… Hlavní operace, při níž je vyjmuta tkáň, a místo ní jsou vloženy dočasné vycpávky, trvala osm hodin… Za devět týdnů následovala poslední operace - rekonstrukce prsou implantáty. Tato procedura šla v posledních několika letech hodně dopředu a výsledek může být krásný…

Rozhodla zodpovědnost vůči dětem. Společně se svým druhem vychovávají šest dětí - tři adoptované a tři vlastní. Riziko rakoviny se u ní po úspěšném zákroku snížilo na 5 procent.

"Cítím se neskutečně silná, že jsem udělala důležité rozhodnutí, které nemá žádný vliv na mou ženskost. Byla bych ráda, kdyby každá žena, která tohle čte, věděla, že existují řešení," řekla Jolie s tím, že by ráda vlila optimismus každé ženě, která si dělá starosti s genetickými dispozicemi své rodiny k rakovině.

Zdroje: https://www.novinky.cz/zena/301793-angelina-jolie-si-dala-preventivne-odstranit-prsa.html, https://m.aktualne.centrum.cz/article.phtml?id=779529

Existuje-li vysoká pravděpodobnost, že žena onemocní dědičnou formou rakoviny prsu, lékaři jí mohou doporučit preventivní odstranění prsních žláz či vaječníků. Tento zákrok může snížit riziko onemocnění až o osmdesát procent. Problém je, že zmíněný způsob prevence využívá jen minimum žen. Důvodem je hlavně psychika. Své prsy si nyní nechala odstranit herečka Angelina Jolie.

Zdroj: https://ona.idnes.cz/rakovina-prsu-a-preventivni-odstraneni-prsu-fnf-/zdravi.aspx?c=A130514_115732_zdravi_pet

Vytvoření klamné nepravdivé iluze

Úroveň pravdivosti a stupeň objektivity informací, že pouhým vyříznutím zdravých ženských orgánů a následnou léčbou se sníží riziko propuknutí rakoviny z 87% na pouhých 5%, jsou pro tohoto konkrétního člověka velmi nízké. Podle Přírody pouze kolem 8%. To ovšem znamená naopak, že stupeň lživosti, smyšlenosti, nepravdivosti těchto informací je až 92%. A na základě těchto pouhých odhadů i zkušenosti, že na rakovinu již zemřeli dříve další členové jejího rodu, konkrétně matka a babička, dokázal člověk přijmout drsné rozhodnutí nechat si dobrovolně vyřezat několik zdravých orgánů. A ještě je za to veřejně vyzdvihován jako hrdina. Jak neskutečně primitivní je takový způsob vytváření lékařských prognóz a takové uvažování vůbec.

Tyto údaje vycházejí z naprosto nesprávného zploštění celé situace na hmotnou úroveň. A i na hmotné úrovni došlo ke zúžení všech možných příčin rakoviny na jedinou příčinu – genetickou situaci. Přitom je lékařům dobře známo, že nejobvyklejší příčinou propuknutí rakoviny je nezdravý životní styl člověka. A duchovně uvažující lidé jsou si navíc vědomi, že každá nemoc má své skryté duchovní příčiny.  Kterými jsou určité zásadní neharmonie, nerovnovážnosti v bytosti člověka. A navíc i karmické příčiny, možnosti postižení celého rodu určitým temným útokem typu prokletí apod.

O systému fungování prokletí jsem uvedl více v článku 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj. Kde je mimo jiné uveden i příklad životního příběhu známého herce Borise Rösnera, který zemřel na rakovinu v květnu 2006 ve věku pouhých 55 let.

Odřezáním zdravých orgánů se rozhodně automaticky neodstraní nesprávný životní styl člověka. A už vůbec nebudou dotčeny skryté duchovní důvody nemoci. Proto případná nemoc, pokud by se skutečně u daného člověka měla projevit, se může za čas projevit jinak, jiným způsobem, jinou formou nemoci. Než je právě ten způsob, který předpokládali lékaři na základě genetického vyšetření. Více o tom všem bude v tomto článku. Soustřeďme se na podrobnější vysvětlení důvodů, příčin a důsledků.

Další zajímavé články týkající se rakoviny

Právě v oblasti léčby rakoviny existují nejrůznější názory i mezi samotnými lékaři. V tomto směru dodávám adresy na zajímavé články týkající se obecně nemocí, dále rakoviny a její léčby. Neočekávejme však od těchto textů stoprocentní pravdivost. Některé úvahy v nich jsou správné, jiné naopak zřetelně vychýlené:

  1. „Co vyvolává rakovinu?“

Zdroj: https://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2013050003 (volný článek)

Pravděpodobně vás také donekonečna učili, že rakovinu způsobuje poškození genetického systému. To je ale vědecky absurdní.

Každá lidská bytost má v těle rakovinové buňky! Každý, kdo teď čte tuto větu, jich má v těle mnoho. Příroda nicméně utvořila naše tělo tak, aby si během statisíců let vybudovalo velice důmyslný imunitní systém, který je, mimo jiné, navržen tak, aby bezpečně zjistil rakovinové buňky a uměl je rychle zlikvidovat.

Když lékaři u někoho „diagnostikují“ rakovinu, znamená to, že v jeho těle došlo k nerovnováze mezi výkonností imunitního systému a počtem rakovinových buněk. Jinými slovy, něco poškodilo jeho imunitní systém nebo něco způsobilo tvorbu příliš velkého množství rakovinových buněk, které přetížený imunitní systém nestíhá likvidovat. Důsledkem této nerovnováhy je pak abnormálně vysoký počet rakovinových buněk prospívajících v těle postiženého. Jejich počet následně může neřízeně růst a člověku nakonec najdou rakovinu.

Ano, ke stejným závěrům vede i duchovní pohled na svět. Nemoc vzniká jako důsledek určité vnitřní nerovnováhy, neharmonie, v těle člověka. Ta má původ v duchovní vychýlenosti (například karmická zátěž z minulosti, energetické napadení, parazitování od jiné bytosti, či temného systému, nevyrovnané prožívání citů a pocitů), a také v celkově nevhodném životním stylu člověka. V důsledku této vnitřní vychýlenosti se v organismu uchytí nemoc.

V rozporu s tím je ovšem další tvrzení z citovaného článku, že rakovina je způsobena přítomností určité baktérie v buňkách. To je v přímém rozporu i s následujícím dřívějším článkem v tom samém časopise.

  1. „Fakta o vzniku bílé medicíny“

https://www.wmmagazin.cz/view.php?nazevclanku=fakta-o-vzniku-bile-mediciny&cisloclanku=2009030012 (volný článek)

Medicína vychází ve svém přístupu z teorie choroboplodných zárodků Louise Pasteura, podle které jsou nemoci způsobeny především mikroorganismy. V současné době však bylo v mnoha případech potvrzeno, že tytéž mikroorganismy má v sobě jak člověk, který trpí určitou nemocí, tak také člověk, který je zdravý. Naproti tomu výzkum jiného francouzského vědce Antoine Béschampa byl jiný:

Béschamp přišel s poznatkem, že tělo není uvnitř ani zdaleka sterilní, ale že příčinu zdraví i nemoci nosí v sobě. Dokázal, že nemoc zvenčí přijde jen tehdy, když se v těle změní to, čemu říkal „terén“ (přesněji „složení půdy“ nebo „prostředí“; něco, co lze chápat jako obdobu rovnováhy pH), a že až změna prostředí uvnitř těla „přizve“ zvenčí nemoci. Abychom tomu zabránili, je podle Béchampa zapotřebí všímat si především rovnováhy prostředí uvnitř těla a nezaměřovat se na to, co poletuje vzduchem.

K jeho výsledkům se však dostal Pasteur, poněkud je překroutil a potom na jejich základě sestavil vlastní teorii škodlivých virů, kterou nakonec prosadil. Nepříliš společenský a ostýchavý Béchamp se tak dostává do Pasteurova stínu.

Ironií osudu je, že sám Pasteur na smrtelné posteli prohlásil (a je to zaznamenáno!): „Antoine měl pravdu. Je to terén.“ ... a vzkázal Bechampovi omluvu za pomluvy a příkoří, které mu způsobil. To vše je známo a dokázáno, což ovšem vůbec nic nemění na tom, že ještě stále platí mylná posvátná doktrína. Pasteur nic neobjevil. Ukradl výsledky Béchampova výzkumu, překroutil je a stal se s masívní politickou podporou oslavovaným „otcem moderní medicíny“.

Zdroje: Citovaný článek a Wikipedie.

  1. „Hon na nemoci“

Zdroj: https://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2013010006 (placený článek)

Z volné části článku: Lékařské prohlídky sloužící k zvýšení prodeje. Test na rakovinu může napáchat víc škod, než užitku.

  1. „Chemoterapie znamená konec“

Zdroj: https://www.wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2012110008 (placený článek)

Vybírám z volného úvodu: „Tým odborníků, který hledal odpověď na to, proč jsou nádorové buňky tak odolné, udělal náhodně mnohem důležitější objev.  Při výzkumu zjistili, že chemoterapie těžce poškozuje zdravé buňky, z nichž pak uvolňuje protein, který udržuje a doslova dodává „palivo“ pro růst nádoru.“

  1. „Chemoterapie nyní začíná zabíjet samotné farmaceuty, kteří ji připravují a poskytují pacientům s rakovinou“

Zdroj:https://www.osud.cz/chemoterapie-nyni-zacina-zabijet-samotne-farmaceuty-kteri-ji-pripravuji-poskytuji-pacientum-rakovino (placený článek)

Stejně jako provádění RTG vyšetření je výrazným rizikem i pro obsluhující personál, ukazuje se, že i zacházení s toxickými látkami, které jsou při chemoterapii vpravovány do těla nemocných rakovinou, je pro ošetřující personál rizikové.

Z volně přístupného úvodu lze vyčíst:

„Zde je nový termín, který jste pravděpodobně nikdy předtím neslyšeli: pasivní chemoterapie. Nyní je používán pro popis extrémní toxicity, která zasahuje pracovníky ve zdravotnictví, kteří jsou vystaveni toxickým chemoterapeutickým přípravkům. Jedním z vedlejších účinků chemoterapie je ironicky rakovina. Lékaři zabývající se rakovinou o tom příliš nemluví, ale je to vytištěno přímo na varovných letácích chemoterapeutických léčiv (malými písmeny, samozřejmě). Pokud jdete na kliniku léčící rakovinu s jedním typem rakoviny, a dovolíte, aby vám byly vstříknuty chemoterapeutické chemikálie, často u vás vznikne jako důsledek další typ rakoviny. Váš onkolog bude často tvrdit, že vaši první rakovinu úspěšně vyléčil, i když dostanete druhý nebo třetí typ rakoviny, který je přímo způsoben chemií použitou při léčbě původní rakoviny.“

 

V další části tohoto článku předávám slovo Věře Talandové a jejím osobním pocitům a následným duchovním komunikacím o podstatě problému. Poté se v dalších navazujících článcích A35. Odstranění prsních žláz jako údajná prevence rakoviny? II, A36. Odstranění prsních žláz jako údajná prevence rakoviny? III  pokusíme o podrobnější pohled na danou problematiku a ocitujeme také zveřejněné kritické názory dalších jednotlivců.


Věra Talandová

Nepochopitelné způsoby údajné prevence

Dnes, 14. 5. 2013, upoutal moji pozornost článek o jedné známé americké herečce, která si dobrovolně nechala chirurgicky odstranit obě prsa. To vše kvůli riziku, že onemocní rakovinou jako její matka, která na ni zemřela ve svých 56 letech. Nevěřícně jsem na článek zírala. Jak je možné, že se lidstvo dopracovalo k takovýmto způsobům „prevence“, že si lidé dobrovolně nechají uříznout části těla a mají pocit, že pro prevenci onemocnění udělali to nejlepší, co mohli? Slova této ženy to dokládají.

„Rozhodla jsem se být proaktivní a minimalizovat riziko, co nejvíc to jde. Rozhodla jsem se pro preventivní dvojitou mastektomii. Začala jsem s prsy, protože riziko onemocnění rakovinou je mnohem vyšší a operace složitější. Píšu o tom, protože doufám, že další ženy můžou z mé zkušenosti čerpat.“

I u nás v Česku ženy podobný „preventivní“ zákrok podstupují. Uvádí se, že za posledních 40 let stoupl počet rakoviny prsu u Češek dvojnásobně. Sami lékaři přiznávají, že i když k onemocnění přispívá genetická zátěž, hlavní vinu na strmém nárůstu má nezdravý životní styl.

Kam až takovéto „prevence“ mohou zajít? Až k extrému, že člověk, který zrovna nemá dobré vyhlídky, protože stran obou rodičů nemá nejlepší předpoklady dožít se dlouhého věku ve zdraví, se raději preventivně zastřelí, aby neonemocněl?

Prevencí přece nemůže být odřezávání zdravých částí těla

Je sice známé přísloví, že je lepší tuna prevence, než gram léčby. Ale zdravý selský rozum mi říká, že prevencí není myšleno preventivní odřezání částí těla, aby v nich nepropukla nemoc.

V této souvislosti mě napadá další velmi rozšířený mýtus. Ženy od určitého věku jsou zvány na „preventivní“ mamografické vyšetření. Je to opravdu prevence jak neonemocnět rakovinou? Opakované ozařování částí těla se nastřádá. Občas je potřeba zrentgenovat zuby, kosti, to i ono. Tělu naopak dá vždycky dost práce se s ozařováním vyrovnat.

Myšlení společnosti je nastavené tak, že všichni věří, že ozařování těla prevence je. Uvedu příklad. Jedna žena se snaží žít zdravě, její životospráva je šetrná k tělu, nekouří, nepije, má hodně pohybu v přírodě. Odmítla opakovaná ozařování na mamografu jako prevenci. Za prevenci považuje zdravý životní styl.

Druhá žena kouří, pije, skladba životosprávy je otřesná, její životní styl dost nepřátelský k tělu. Pravidelně chodí na mamografy. Věří, že tím pro svou prevenci dělá, co může.

Kterou ženu lékař, případně i celá společnost, pochválí? Tušíte, že B je správně. Ta první žena bude naopak neustále mít problémy pro svou údajnou „nezodpovědnost“.

Takto jsme „vychováváni“. Takto se s námi manipuluje. A když nepodlehneme po dobrém, vymyslí se jak na nás. Nikdo už se nepozastaví například nad tím, jak takové ozáření rozhodí tělo a jeho buňky. Kolik tělu dá práce se znovu vrátit do předchozího stavu. A když to náhodou někdo prokáže, tak se to stejně ututlá. Systémy se snaží vyvolávat v nás strach a poté nabídnou jakousi naději, řešení, jak z té hrůzy ven. A v situacích, kdy jde lidem o život, je snadné jim podlehnout.

Mnoho lidí se vzdalo zodpovědnosti za své zdraví

Někteří lidé jsou už naprosto zmatení. Dokládá to další z příkladů. Člověk má žlučníkové bolesti. Přijde k lékaři a chce svoje léky na bolesti a také takové, aby mohl všechno jíst a vzal si pak lék, aby mu nebylo špatně. Narazí na rozumného lékaře. Ten mu doporučí změnit životosprávu, a protože je to venkovský lékař a zná svoje pacienty, doporučí mu zlepšit nebo vyřešit vztahy v rodině, trochu je zklidnit. Vysvětlí mu, že cpát do sebe tolik léků škodí zase jeho dalším orgánům. A že změnou svého života by došel k tomu, že léků bude potřebovat mnohem méně.

A co udělal tento člověk? Rozčílil se (to jeho žlučníku zase neprospělo). On si přece přišel pro léky, doktor je tam od toho, aby jeho zdravotní problémy vyřešil. A ne aby on poslouchal nějaké bláboly. A změnil lékaře. Bude přece chodit k takovému, který ho nebude nutit něco dělat.

Je to v pořádku, že nemáme zodpovědnost ani za své zdraví? Že jsme rozhodování o něm předali nějakému systému? Úplně, beze zbytku? A nemáme nad tím ani kontrolu, té jsme se také vzdali?

Pokud někdo touží přebrat zodpovědnost za své zdraví do svých rukou a ostatním nechat jenom hlas poradní, je ideální s tím začít co nejdříve. Nejlépe v mládí při plném zdraví. Člověku staršímu, s vážnými zdravotními problémy, chycenému v systému zdravotnictví, závislému na lécích, se těžko dostává z těchto pout ovládnutí. A to ovládnutí jak ze strany nemocí, tak také ze strany systému. Ale jde to: Jen už to dá hodně práce.

A když už člověk přebere zodpovědnost za své zdraví, měl by vědět, že to není jediná zodpovědnost, kterou by měl ve svých rukou mít. Je důležité postupně přebírat svůj život do svých rukou ve všech aspektech, na všech úrovních.

Nejvhodnější pro zdraví je život v souladu s Přírodou

VT: Spojené Síly Světla, máte k tomuto tématu další informace? (Duchovní komunikace z 15. 5. 2013)

 

Sféra harmonického zdraví: „Tady Sféra harmonického zdraví. Je smutné, že v oblasti zdraví a péče o něj je situace ve vašem světě na velmi nízké úrovni. Přestože slýcháváte pravý opak. Že zdravotnická péče je na čím dál vyšší úrovni. Většina „pomocí“ a zásahů do těla je však nevhodná a člověka odvádí od přirozené péče o svou tělesnou schránku.

Lidé dávno zapomněli, že přirozený, čistý život v souladu s Přírodou je ten nejvhodnější i pro jejich zdraví. Žijí si své životy, někdy jsou úplně odtržení od přirozených energií. Žijí v jakémsi umělém světě, konzumují nevhodné, často umělé potraviny. A k tomu ještě tuny chemických léků, na nichž se stávají závislými. Místo regenerace v přírodě se nechávají energeticky vysávat u nevhodných zábav.

Jejich myšlení, co se týká zdraví, je pokřivené. Je poplatné vládnoucím systémům zdravotnictví, farmaceutického průmyslu, výrobě všelijakých umělých pomůcek „podporujících“ zdraví. Potom není daleko k extrémům, o kterém jsi četla. Nechat si odřezat kusy těla jako prevenci, aby člověk neonemocněl.

Ani ozařování částí těla přístroji není žádnou skutečnou prevencí

Toto je vychýlený názor. Stejně jako to, o čem píšeš – že totiž ozařování na mamografu je prevence proti nádorovému onemocnění prsou. Už správnější a ne tolik matoucí by bylo označení sekundární prevence. To znamená objevení nemoci, která už v těle je a zabránění dalšímu šíření. Samotné ozáření totiž nezabrání vzniku rakovinného bujení, jen ho objeví, když už v těle je. Nese to však svoje rizika. Opakované ozařování může mnohdy ke vzniku rakoviny naopak přispět.

Shodneme se na tom, že mnohem důležitější je dosažení zdravého životního stylu. A zároveň se stát součástí čistého světelného vzestupu, při kterém se čistí temná minulost, která je také živnou půdou pro bujení mnoha nemocí.

Ve zdravotnickém systému jsou i věci a vynálezy, které jsou pro člověka přínosné a přinášejí mu úlevu. V dnešní době však převažují ty, které se vymykají přirozenosti, které nepodporují přirozené zdraví. Ale které naopak zdraví ohrožují. Ten extrém, o kterém jsi četla, bude mít další a další následovníky. Ale zároveň to bude pro některé varování, kam až to může zajít. A jak takový systém dokáže úplně zblbnout přirozenou inteligenci lidí.

Takový případ je spíše varováním, kam až jsme jako lidstvo dospěli

Věřme, že tento příklad bude více sloužit jako varování, než jako krok hodný následování. Systém by měl sám sebe znemožnit, aby se probudilo více lidí. Toto je ale pořád slabý příklad na to, aby se probudila většina obyvatel Země, slepě věřící medicínským systémům. Kterým dobrovolně přenechala péči o své zdraví.

Ale díky za každého probuzeného člověka na světelné cestě. Protože ten má mnohonásobně větší sílu a možnost přispět novému vývoji než ten, který je neprobuzený nebo je v temném pádu. Takoví lidé jsou zatím jen loutkou v rukách vládnoucích systémů na Zemi.“

VT: Děkuji.

Bezmoc bytosti v rukou matrixového systému

Příroda: „Tady Příroda. Tento příklad je velmi negativní a pesimistický. Je ukázkou toho, jak je bytost bezmocná v rukou matrixového systému. Jak ji systém dostane tam, kde potřebuje. I za cenu jejího týrání a poškození. Za tímto případem je hlavně ovládání a poslušnost. Ačkoliv se tento případ veřejně prezentuje jako příklad zodpovědnosti za své zdraví a zároveň jako příklad jakési vyšší péče.

Hodně bytostí cítí odpor a hrůzu z takových praktik. I ty, jejichž zdraví je zatím zcela v rukou těchto systémů. A to je naděje alespoň na malý posun.“

VT: Děkuji, Přírodo. Půjdu teď na chvíli spočinout do tvé náruče, abych si zlepšila náladu. Napojím se i na Sféru čiré radosti a chvíli si to užiju.

 

Pro úplnost připojuji odkaz na svou komunikaci na téma zdraví: Najděte si cestu k přijetí zodpovědnosti za své vlastní zdraví.

S odstupem několika dnů připíšu k předcházejícímu textu dodatek. Zmíním se o obrovské mediální masáži, která vypukla po zveřejnění prohlášení této americké herečky. Sdělovací prostředky nás bombardují obdivnými vyjádřeními slavných lidí, vděčností českých lékařů k této ženě, protože díky ní se začaly plnit ordinace mamografů. Média sice občas dovolí někomu, aby vyjádřil své pochybnosti, ale celé to vyzní jako výkřik do tmy, jako hlas nějakého zoufalce, který problematice nerozumí. Matrixové systémy se tváří, že všechno mají opět pod kontrolou. Že to zase plně ovládají.

Jenže tahle hra na život může fungovat jen do určité úrovně. Opravdový život je někde úplně jinde, na frekvenčně mnohem vyšší úrovni. Zatím si lidstvo svými předchozími životy vysloužilo všechno to lhaní, kamufláže, ovládání, parazitování, boje o energie, strachy, které vládnoucí systémy rozsévají, aby poté nabídly podivná řešení. Je nejvyšší čas žít tak, abychom si zasloužili něco lepšího.

Vyvolávání strachu a paniky usnadňuje skryté ovládání

VT: Vnímám, že se hlásí Příroda.

Příroda: „Tady Příroda. Ještě se vrátíme k tématu strachu, který matrixové systémy používají k ovládání bytostí. Vyvolávají strach a paniku, šíří zoufalství. A když už jsou dotyčné bytosti důkladně vystrašené a zoufalé, temné systémy jim nabídnou různá bombastická řešení. Bytosti v pudu sebezáchovy se dají snadno přesvědčit, že to s nimi systémy myslí dobře. A tím je systém lapil a už má dotyčnou bytost pod kontrolou. Například v systému zdravotnictví nejsou zmiňované operace jednorázovou záležitostí. Systém naopak takto vytvoří z bytosti doživotního pacienta, který je do konce života závislý na péči, na lécích, hormonech…

A právě strach, který systém vyvolal touto akcí, je za tím, že se plní ordinace lékařů a mamografická vyšetření. Když má systém pocit, že jeho síla slábne, sáhne po vyšším temném kalibru. A zmiňovaný případ je důkazem, že to pořád ještě funguje.

O to důležitější je, aby ti, co prohlédnou a dostanou se na světelný vzestup NDC, dokázali svoje vyladění a svoji čistotu udržet a neustále zvyšovat. Aby jich přibývalo. To by měla být odpověď. Když se určité téma, určitá situace vyhrotí, je pro vás šance tuto situaci čistou cestou zpracovat, vyčistit a temný systém o kousek oslabit. Možná se vám to někdy zdá pomalé, postupovat krůček po krůčku. Ale i z malého pramínku je nakonec řeka. A berte také v úvahu v jakém stavu civilizace je.  A co všechno se už podařilo díky světelnému vzestupu zpracovat a vyčistit. A to tato světelná vzestupná cesta existuje z hlediska věčnosti jen nepatrný mžik.“

VT: Děkuji, Přírodo.

 

A na závěr vložím pojmenování dalšího článku, který se objevil na internetu. Každý sám za sebe ať zkusí vnímat, jestli je tento příběh pro něho hodný následování. Nebo zda to na něj působí spíše jako odstrašující příklad.

„Dotyčná osoba pokračuje v prevenci. Po mastektomii si nechá odstranit i vaječníky“.


Toto téma pokračuje dalšími dvěma částmi A35. Odstranění prsních žláz jako údajná prevence rakoviny? II, A36. Odstranění prsních žláz jako údajná prevence rakoviny? III.  V nich se pokusíme o podrobnější pohled na danou problematiku a ocitujeme také zveřejněné kritické názory dalších jednotlivců.


© Jiří Novák, červen 2013
© Věra Talandová, červen 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 194
  • 22
  • 17
  • 17
  • 21

Celkový počet hlasů: 271