Pravčická brána
Úvodní stránka | K aktuálním otázkám nového vývoje | K aktuál. otázkám nového vývoje A1-29 | A13. Skrytá nebezpečí novodobých atlantských náramků

A13. Skrytá nebezpečí novodobých atlantských náramků

Ivana Zámečníková, Jiří Novák Vloženo 27.3.2012
Ivana Zámečníková Jiří Novák

Co je v pozadí za působením balančních náramků? Naše zkušenosti s energiemi těchto náramků. Obliba těchto náramků nabývá ohromných rozměrů. Jaký je skutečný vliv těchto náramků?  Kdo nosí balanční náramky, nevědomě ubližuje nejen sobě, ale často i druhým. A v důsledku toho se dostane do světelného pádu. Člověk se postupně stává závislý na energiích náramku. Dlouhodobé nošení náramku je spojeno s úpisem. Náramky představují jednoduchý způsob, jak dostat temné energie k dalším lidem. Opětné vytahování strašidla atlantské magie na světlo dnešního světa. Jak pohodlné je nosit náramek místo každodenního úsilí a svůj vývoj. Osidla temných úpisů čekají na každého, kdo podceňuje svůj duchovní vývoj. Dávné příběhy jsou přece pro nás důrazným varováním. Ve Světle člověk nemůže stoupat na úkor druhých. Naopak na temné straně je dovoleno vše.

Ivana Zámečníková:

Co je v pozadí za působením balančních náramků?

Internet je dnes zaplaven nabídkami nejrůznějších typů náramků, zkušenostmi s jejich nošením a jejich možnými účinky. Tyto náramky jsou označovány nejrůznějšími názvy: balanční náramky, zdravotní náramky, ionto-magnetické náramky, náramky s hologramy, atd. Co je za těmito náramky s hologramy schováno? Jakým způsobem, jakými energiemi působí na člověka? Mají pouze pozitivní účinky? Jaké je skutečné pozadí těchto pomůcek?

Výrobci a distributoři tvrdí, že tyto náramky nemají žádný negativní vliv na organismus. Mluví však pouze o vlivech, které jsou schopni zachytit svými přístroji. Nezkoumají skutečnou duchovní podstatu těchto náramků – množství temné energie a temné síly, které jsou obsaženy v těchto náramcích s hologramy. Uniká jim skutečné skryté působení těchto náramků na pozadí hmoty.

Dostali jsme několik přímých duchovních impulsů, že je potřeba zveřejnit skutečnou pravdu o těchto náramcích a jejich skrytých účincích.

Moje zkušenosti s energiemi těchto náramků

Již při samotném hledání přesných názvů těchto tzv. balančních, harmonizačních, funkčních, zdravotních náramků na internetu jsem velmi silně vnímala nepříznivé energie, které ze stránek o náramcích, z jejich fotografií a podobných výrobků vyzařovaly.

V mé profesi fyzioterapeutky jsem neustále ve velmi úzkém kontaktu s lidmi. Ti mají různá duchovní zaměření, nebo jsou veskrze vehementní materialisté. Každý však přichází s nějakými zdravotními problémy. V poslední době se stále častěji dostávám do kontaktu s osobami, které nosí různé pomůcky, např. různé typy silikonových náramků s hologramy.

 

S pomocí těchto balančních náramků si mnozí chtějí udržet či zlepšit vlastní zdravotní stav, kondici, podpořit regeneraci, a to údajným zharmonizováním průtoku energií jejich tělem. Mezi běžnou populaci (která jinak neuznává duchovní podstatu světa) se tak dostává stále více magicky ovlivněných pomůcek, které mají temné pozadí.

 

Obliba těchto náramků nabývá ohromných rozměrů

Dnes již nejde jen o pár lidí, kteří by nosili tyto náramky. Jde o propagaci v obrovském celonárodním až celosvětovém měřítku. Dochází totiž k jejich prezentaci i např. ve filmu (např. Šťastný nový rok 2012), dále je chválí různí sportovci, známé osobnosti. Lidé samozřejmě chtějí nosit to, co je moderní, co představuje módní hit a ještě k tomu to „pomáhá“. Tyto náramky si díky tomu kupuje stále více lidí, kteří si chtějí alespoň trochu podpořit své zdraví.

Lidé často vůbec nevědí o duchovním pozadí světa, nemají proto žádné povědomí o možné existenci skrytých temných energií a jejich nástrahách, které jsou často uloženy v podobných výrobcích. Bezhlavě věří tomu, co je o těchto náramcích uváděno výrobcem.

Jde o módní záležitost, která přinesla obrovskou vlnu zájmu. O pomůcku, která je prezentována jako prostředek k získání rovnováhy, síly a pružnosti. Pro běžného člověka jde tedy o velké lákadlo. Lidé sahají po něčem, co jim prý může přinést „užitek“ a přitom se o své zdraví a kondici nemusí výrazněji starat.

 

Skutečným problémem však je, že lidé nevědí o tom, že si nošením těchto náramků a jiných podobných umělých pomůcek ve skutečnosti ubližují. Protože náramky obsahují velké množství extrémně silných temných energií. 

 

Místo toho, aby lidé sami pracovali na změně svého životního stylu aktivní prací na sobě – změnou životosprávy, stravy, přístupu k sobě a druhým, staráním se o sebe a své okolí včetně Přírody – rádi veškerou odpovědnost za své zdraví i svůj život předávají druhým. Zejména lékařům a v poslední době prostřednictvím těchto náramků také určitým skrytým duchovním silám, které jsou v jejich pozadí.

Jaký je skutečný vliv těchto náramků?

Důležité je uvědomit si, že běžní lidé obvykle nemají schopnost vnímat temné levotočivé bioenergie tvořící skryté pozadí podobných umělých výrobků. A když už někteří jednotlivci určité duchovní vnímání druhů energií mají, pak mohou vnímat pouze ty energie, které nepřesáhnou určitou laťku, určitou hladinu frekvence, na kterou je bytost toho člověka duchovně vyladěna. Běžní lidé i drtivá většina duchovně zaměřených jednotlivců se hladinou své vnitřní harmonie nacházejí někde na úrovni 2. - 5. duchovního těla. Proto nebudou vnímat skutečné skryté duchovní působení náramků, které zpravidla působí na mnohem vyšších frekvencích. (Více o duchovních úrovních bylo v článcích  48E. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty I, 48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní  cestě?, 48G. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty II, 48H. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty III  )

Proto běžní lidé spíše vnímají hmotné působení náramků, které může být pro ně i částečně pozitivní. Další se pak nechají zmást všeobecně uznávaným  míněním nebo doporučovanými módními trendy. Zatímco dobře skryté skutečné duchovní působení těchto balančních náramků už drtivá většina jednotlivců nevnímá. A to právě proto, že skrytá nepříznivá temná síla podobných zařízení je obvykle přenášena na mnohem vyšších frekvencích, na které už běžní lidé dosah nemají.

Při hlubším prozkoumání obsahu skutečných bioenergií těchto výrobků jasně vnímám, že obsahují jen trochu světelných energií o malé síle. A to proto, aby tento světelný obal skryl skutečnou podstatu – tedy velmi silné temné energie, které člověka při pravidelném nošení náramku skrytě ovlivňují a ovládají. Tyto skryté temné energie tak postupně pomaličku nenápadně přebírají kontrolu nad jeho duchovním, fyzickým i psychickým stavem.

Moje osobní zkušenost

Sama mám mnohonásobnou osobní zkušenost s vnímáním působení těchto „harmonizačních“ náramků na lidi. A to z mé praxe, kdy se dostávám do přímého kontaktu s lidmi, kteří tyto náramky nosí. Na těle lidí a v jejich osobním duchovním obalu vnímám skryté temné energetické vlivy, které pocházejí z těchto náramků (balančních, funkčních, zdravotních apod.). Jde o formu temného úpisu, temných pout, sešněrování části těla, na které je náramek nošen. V horším případě – při dlouhodobějším nošení vnímám, že je temnými energiemi dokonce spoutána celá bytost.

 

Díky těmto temným energiím, které vnímám, které postupně prosákly až do hmotného těla člověka, je pro mě dotek na oblasti, kde člověk nosí tento náramek, velmi nepříjemný.

 

I samotná přítomnost člověka s tímto náramkem není pro mě příjemná. Proto tyto lidi žádám, aby si problematické pomůcky (náramky, prsteny, symboly) sundali a alespoň ke mně je nenosili. I po sundání náramku však skryté temné pouto a úpis v hmotném i duchovním těle zůstávají. Člověk s dobrým duchovním vnímáním, který je vyladěn na příjem dostatečně čistých světelných energií, je schopen tyto velmi temné energie vnímat, rozpoznat a správně vyhodnotit.

Lidé s nedostatečným nadhledem vnímají pouze kamufláž ze světelných energií

Problémem je, že většina lidí nedokáže správně vyhodnotit skutečnou podstatu energií ukrytých v těchto výrobcích a jejich negativní působení na člověka. Vnímají pouze jakoby světelné pozlátko, energii, do které jsou temné systémy, temné energie zabaleny (zakamuflovány). Ano, tyto výrobky mohou člověku „pomoci“ (stejně jako léky) uklidit pod koberec některé menší zdravotní problémy. Vlastní příčina problému se však nevyřeší, spíše prohloubí nebo přesune do jiné oblasti.

 

Lidé se při nošení balančních náramků můžou cítit svěžejší, mohou mít klidnější spánek, být více v klidu. Ale na jak dlouho a za jakou cenu? Zdá se vám cena úpisu, ovlivnění temnými energiemi, trvalé odebírání vaší životní energie a předávání jí nějakému temnému systému či temné bytosti, která stojí v pozadí těchto výrobků, přiměřená?  Stojí vám za to nosit tyto náramky či jiné podobné pomůcky či talismany s vědomím toho, že na vás mají opravdu silný skrytý negativní vliv? Mně tedy ne. Negativní vliv balančních náramků se projeví nejprve okamžitě na duchovní úrovni a posléze v řádu několika měsíců se mohou problémy přesunout až do fyzické a psychické roviny.

Kdo nosí balanční náramky, nevědomě ubližuje nejen sobě

To, že tyto náramky lidé nosí, ovlivňuje nejen je. Ovlivňují tím i své blízké okolí.  Další osoby, v blízkosti kterých žijí, nebo jsou s nimi přímo v tělesném kontaktu (doteku). Tito všichni jsou bez jejich vědomí ovlivňováni temnými energiemi z náramků.

 

Velmi dobrým příkladem tohoto ovlivňování druhých byla pro mne zkušenost s člověkem s balančním náramkem při skupinovém cvičení v bazénu, které jsem vedla. Při pobytu tohoto člověka v bazénu jsem jasně duchovně vnímala, jak temné energie z balančního náramku doslova prosycují vodu kolem tohoto člověka. Tyto energie pak samozřejmě měly negativní vliv i na ostatní, kteří se v bazénu nacházeli nebo budou nacházet.

 

Z toho vyplývá i vlastní karmická zodpovědnost za toto manipulativní ovlivňování druhých temnými energiemi, kterým si vlastník náramku přihoršoval svoji karmickou situaci. Protože na nevědomé úrovni uměle ovlivňuje temnými energiemi lidi, Přírodu, zvířata, vodu ve svém okolí.

Nepříznivé energie z náramku přecházejí volně do okolí

IZ: Prosím Přírodu o informace o náramku s hologramy u člověka, který byl v bazénu. Když náramek působí na člověka 100 procenty své energie a síly, kolik procent temné energie z jeho působení se dostalo do vody a působí přes vodu i na druhé lidi? (Duchovní komunikace z 16. 3. 2012)

 

Příroda: „Do vody se dostávalo až 80 % temných energií tohoto náramku. Temné energie samozřejmě ve vodě určitou dobu přetrvávají. Záleží na celkovém objemu bazénu a průtoku vody, nakolik se tyto temné energie rozptýlí a jak dlouho v něm budou zbytkové temné energie přítomné. Je dobré začít přemýšlet o tom, jak vaše rozhodnutí mají vliv na vaše okolí.“

 

Z celkového stoprocentního působení náramku na člověka se do vody v bazénu dostalo kolem 80 %. Z toho vyplývá, že nejde jen tak o zanedbatelné množství temných energií, které půl hodiny volně plynuly z náramku tohoto člověka do vody a ovlivňovalo to tak další účastníky skupinového cvičení.

Sundání náramku se pozitivně projeví na celkovém stavu člověka

Další příkladem, jak dokáže člověk ovlivněný společností a tím co je moderní, je šestnáctiletý chlapec na vodoléčbě. Na obou rukách balanční náramky. Vnímám v něm temné sešněrování a ovlivnění celé jeho bytosti, částečně i jeho vnímání a myšlení. Ptám se ho, z jakého důvodu náramky nosí. A upřímná odpověď? Pro mě naprosto zdrcující. – Já ani nevím, jen tak.

Po mém doporučení, že není vhodné náramky nosit, již byl při další návštěvě bez náramků. Jeho bytost působila mnohem čistěji, svěžeji, zdravěji, myšlení měl zřetelně jasnější – méně ovládnuté. Stále však byly jasně patrné temné energetické kroužky (pouta) na místech, kde dříve nosil náramky a magický úpis, který nošením nevědomě podepsal.

Energetické vyzařování různých druhů náramků

IZ: Zeptala jsem se Přírody na množství temných levotočivých bioenergií a jejich temnou sílu v různých typech náramků (t.e. - temná levotočivá bioenergie, t.s. temná síla):

 

Poznámka (Jiří Novák): Pro vysvětlení dodávám, že procento temné bioenergie naznačuje energetické složení vyzařované energie. To však nemusí být pro celkové působení podstatné. Protože malé množství temné bioenergie vysoké frekvence může mít na vývoj podstatně větší vliv než velké množství zašpiněné světelné bioenergie nízké frekvence. Celkový vliv náramku na člověka a jeho další vývoj se tak lépe vyjádří procentem temné nebo světelné síly. Protože právě celková síla světelných nebo temných bioenergií naznačuje skutečný vliv na vývoj. A jasně ukazuje, zda v takovém výrobku převažuje světelný nebo temný vliv.

 

Příroda:

„Typ Power balance: t.e. – 20 %, t.s. – 100 %

 

Poznámka (Jiří Novák): To, že ve výrobku je 20 % temných bioenergií, ještě neznamená, že zbývajících 80 % jsou čisté pravotočivé bioenergie. Do celkového energetického složení se totiž promítá jednak energie materiálu, který byl použit a také vliv umělých technologických procesů. Ve skutečnosti je ve zbývajících 80 % bioenergií pouze malá část, zhruba 2 - 3 %, čistých pravotočivých bioenergií. Tato čistá bioenergie obvykle tvoří zářivý obal, aby takový výrobek přitáhl pozornost těch, co hledají Světlo. Zbývající procenta tvoří světelné energie silně zašpiněné a zdeformované umělými technologickými výrobními procesy. Rozhodující je přitom celkový vliv na člověka vyjádřený temnou silou. Temná síla je stoprocentní, což znamená, že takový výrobek působí jednoznačně v temném směru. Že tlačí člověka do temného pádu. Zatímco menší množství čistých světelných bioenergií je použito pouze jako návnada).

       

Forsa balance:           t.e. 20 %, t.s. 100 %.

 

LiDun:           t.e. 20 %, t.s. 99 %.

 

ION Balance:  t.e. 30 %, t.s. 100 %.

 

Proformance band: t.e. 25 %, t.s. 100 %.

 

EPO: t.e. 18 %, t.s. 100 %.

 

Point break: t.e. 30 %, t.s. 100 %.

 

Z tohoto přehledu je patrné, že účinky jednotlivých typů náramků jsou velmi podobné. Ve všech případech je rozhodující a naprosto shodný téměř stoprocentní temný vliv náramků na bytost člověka a jeho další vývoj. Skutečná síla temné energie obsažená v těchto všech náramcích jasně ukazuje, že hlavní vliv na člověka budou mít temné energie, které rozhodně nepřinášejí nic dobrého. Ty jsou vždy určeny ke skrytému ovládání a zneužívání těchto lidí a jejich nejcennějších bioenergií pro temné účely.

 

Z toho, co já i další lidé na NDC s dostatečným duchovním vnímáním pozorujeme, je jasně patrné následující:

 

Lidé svým rozhodnutím nechat se „harmonizovat“ – léčit, regenerovat, posilovat pomocí vysoké technologické magie obsažené v těchto náramcích, skrytě a nevědomě negativně ovlivňují zejména sebe, své okolí, ale i bytosti, které jsou s těmito náramky a lidmi v úzkém kontaktu. I tato pomůcka tedy znemožňuje trvalý světelný vzestup a duchovní probuzení. Lidé se stávají ovcemi, z kterých jsou tímto způsobem ždímány nejen peníze, ale i jejich vlastní energie.

 

Člověk se postupně stává závislý na energiích náramku

Skutečný vliv těchto náramků na člověka je však následující: Znemožnění duchovního probuzení člověka, jeho skryté energetické ovládání. Vlastník náramku se postupně stává závislým na energiích z tohoto náramku. Cítí se velmi nepříjemně, když ho nemá na sobě. Jak jednoduché - jde o jakýsi druh abstinenčních příznaků, kterými si temná strana snaží udržet zdroj energií pro své účely.

 

Také další výrobky, které prodávají firmy zaměřené na distribuci a výrobu těchto náramků, vnímám jako problematické a skrytě temné. Jde např. o různé typy silikonových hodinek, údajné „hypoalergenní“ zlaté a stříbrné šperky i jiné výrobky, apod.

Dlouhodobé nošení náramku je spojeno s úpisem

IZ: Prosím Přírodu o informace, na jakém principu fungují balanční náramky? Na co mají vliv? Děkuji. (Duchovní komunikace z 16. 3. 2012).

 

Příroda: „Opět jde o použití umělé techniky pro zajištění „harmonizace, zrychlení regenerace, ustoupení bolesti, zlepšení spánku“ apod. To však není pro lidi vůbec přirozené, ale je to pro ně (zejména na duchovní úrovni) naopak velmi škodlivé.

 

Člověk s nedostatečným duchovním vnímáním nedokáže vycítit ani rozpoznat temné energie velmi vysoké frekvence. Vnímá pouze světelné energie, které obalují tyto náramky jako balicí papír, aby nebylo vidět a poznat, co je uvnitř. Skryté temné energie, které jsou v těchto náramcích důkladně ukryté, mají obrovskou sílu, která na člověka působí.

 

Při nošení těchto náramků dochází k úpisu a napojení se na temné systémy, které člověku deformují jeho přirozený příjem pravotočivých bioenergií skrz vlastní čakry. Dochází také k tomu, že část energií, které člověk přijímá z potravy, a další část, kterou získal svými čakrami z Přírody, ze Slunce, je mu odejmuta a použita k temným magickým účelům a posilování magického systému, který je za touto nepřirozenou holografickou technikou schován.

 

Nejde pouze o krátkodobou záležitost, ale o úpis, který zajišťuje nepřetržité odsávání těchto důležitých světelných energií člověku. Současně se člověk dobrovolně nechává zanášet temnými energiemi z těchto pomůcek, což prohlubuje jeho pád ve Světle. Tyto pomůcky fungují velice podobně jako farmaceutika – naoko se stav může zlepšit, ale skutečná příčina problému stále přetrvává, něco jiného se zhoršuje.“

 

Náramky představují jednoduchý způsob, jak dostat temné energie k dalším lidem

IZ: Může tento náramek skutečně pomoci k uzdravení na všech rovinách bez vedlejších účinků?

 

Příroda: „Stoprocentní temná síla těchto náramků obalených v menším množství světelných energií velmi dobře ukazuje, o jak kvalitní kamufláž jde - je to vlk v rouše beránčím. Šlo o velmi výhodný tah, kdy temné systémy stojící v pozadí těchto výrobků se dostávají i k energiím lidí, kteří jsou zarytí materialisté. V tom je největší problém těchto velmi se rozmáhajících náramků. Tyto náramky naoko lehce pomohou, ale daň za tuto „pomoc“ je VELMI tvrdá a nesmlouvavá. Ztráta vlastních energií a podpora temného systému i přes to, že člověk na duchovní pozadí světa nevěří.“

 

IZ: Děkuji.

 

Každý člověk je výjimečný a proto potřebuje skutečně individuální přístup. Ten vám může poskytnout pouze Příroda. Nikoli technika, medicína, které nemají dostatečný rozhled, pokud jde o skutečné příčiny vašich nemocí.


Jiří Novák:

Opětné vytahování strašidla atlantské magie na světlo dnešního světa

Tyto náramky nejsou ničím jiným než inovací myšlenek a záměrů, které byly vloženy do atlantských náramků a prstenů. To znamená znovu do naší přítomné doby přenášet dávnou atlantskou magii. Ti, co to dělají, a přitom si třeba myslí, že pracují pro Světlo, si neuvědomují, jak je to škodlivé. Z duchovního nadhledu, který umožňuje NDC, je pochopitelné, že právě atlantská magie a její zneužívání proti bytostem, národům, Planetě a Přírodě, byly tehdy rozhodujícím důvodem zkázy tehdejší vysoce technicky rozvinuté civilizace. Chtějí snad totéž zajistit ti, co tato dávná „magická strašidla“ v podobě magicky ovlivněných náramků opět vytahují na světlo dnešního světa?

 

Jak pohodlné je nosit náramek místo každodenního úsilí o svůj vývoj

Chápu, je přece mnohem pohodlnější koupit si náramek a myslet, že to se mnou udělá to samé, jako kdybych začal každodenním úsilím výrazně měnit svůj životní styl. Snažil se zdravě jíst, k tomu přidal určité cvičení, pravidelný pobyt v Přírodě, vyvážený denní režim. Není jednoduché měnit svůj dosavadní režim, který mám zaběhnutý mnoha lety praxe svého života.  Chce to vůli, rozhodnost, vytrvalost a především pochopení, že toto vše potřebuji nezbytně sám pro sebe udělat. Člověka takové změny někdy doslova „bolí“. Vlastní bytost se setrvačností života vzpírá proti zásadním změnám, které jsou navíc pracné a zpočátku velmi zatěžující.

Jak je pohodlné toto všechno nahradit jedním rázem tím, že si koupím „zázračný náramek“. Který to všechno zajistí za mne. A výsledek bude podle slibů výrobců a prodejců dokonce ještě mnohem lepší. A především podstatně rychlejší. K tomu nepotřebuji téměř žádnou vůli. Stačí jen vydat peníze, které si přece vydělám a pak náramek jen důsledně nosit. Jak je to pohodlné a bezpracné.

Osidla temných úpisů čekají na každého, kdo podceňuje svůj duchovní vývoj

Ale právě toto jsou obvyklá lákadla, jak dostat člověka do osidel skrytých temných úpisů. Jak jej pomalu a nenápadně začít překlápět do temné podoby. V dnešní době se již úpisy nepodepisují krví. Místo toho se nevědomě podepisují vlastními energiemi. Nevědomým slibem, že své energie a mnohdy i celou svoji bytost dávám k dispozici těm, co mi nabídli okamžitý zázrak.

 

Ano jistě, magie dlouho fungovala a v některých situacích stále ještě funguje. Magie je schopna z krátkodobého pohledu posílit energii člověka, změnit zdraví, dokonce i změnit strukturu hmoty, změnit počasí, napravit určité destrukce. Dlouhodobé výsledky používání magie však bývají přesně opačné: narušení přirozených životních pochodů a tím i postupné poškození až zničení zdraví, skryté ovládnutí člověka, skryté ovládnutí Přírody. To vše se hromadí až k určité hranici, po jejímž překročení následuje náhle katastrofa – jedinců, Přírody, civilizace, Planety.

 

K čemu dochází při kontaktu náramku s hmotným tělem?

Již samotný náramek oddělený od člověka má nepříznivé energetické vyzařování. Ale to je poměrně slabé. Skutečná síla náramku se probudí až po jeho nasazení na ruku člověka. Tím dojde k tomu, že magie náramku se propojí s celou bytostí člověka – s hmotným tělem i s duchovním obalem. Magie doslova prolne celou bytostí člověka. Člověk sám se tak stane fungujícím magických systémem, který je řízen tímto náramkem. A v takové situaci se temné vyzařování náramku nasazeného na ruku člověka mnohonásobně zesílí. Protože přítomná magie dokázala do procesu rozšiřování temných energií zapojit samotnou bytost člověka.

 

Magický systém náramku tak začal parazitovat na člověku. A výsledek? Člověk se na nevědomé úrovni stal aktivním spolupracovníkem temných systémů. Aktivně se vlastní bytostí zapojil do dalšího infikování prostředí naší Planety temnými levotočivými bioenergiemi.

 

Lidé si přitom ani neuvědomují, jak snadno se člověk stává aktivním spolupracovníkem Temna. Stačí si jen nasadit balanční náramek a den za dnem ho na sobě nosit. Při pravidelném nošení náramku moment světelného vzestupu takových jedinců brzy překročí kritickou hranici - 100 %. Aby dosáhl hrozivých hodnot - 150 %, - 250 %, i vyšších. Člověk pak už nejen padá do Temna, ale stal se přímo aktivním spolupracovníkem temné strany světa. Chytá do tohoto ovládacího systému další nic netušící bytosti ve svém okolí. A čím déle náramek nosí, tím větší temné zásluhy na své nové cestě získává. A tím více se jeho pád směrem k Temnu zrychluje.

Náramek mobilizuje temné síly a temné schopnosti v člověku

Na ruce nošený náramek zřetelně posiluje vše temné, co bylo v člověku doposud třeba i skrytě uloženo. Náramek tak doslova mobilizuje temné síly a temné schopnosti člověka. Hromadně rozšiřované náramky uvádějí do pohybu skryté temné síly v lidech. A to s jasným cílem, aby Temno dokázalo definitivně převzít otěže vývoje na Zemi.

 

Jak dopadlo sledování toho samého cíle na sklonku dávné Atlantidy, je nám přece dobře známo. Přirozeně existující planetární a vesmírné karmické síly včas formou katastrofy zajistily, aby takto zvrácená civilizace nemohla plně ovládnout svět. A co by asi čekalo nás, kdyby zde Temno směřovalo k jednoznačnému vítězství? Jednoznačně to samé – další drtivou katastrofu, kterých už bylo v dávné historii lidstva tolik.

Dávné příběhy jsou přece pro nás důrazným varováním

Příběhy jednotlivců, které se dozvídáme z karmického čištění, i příběhy dávných civilizací, které se dostávají na povrch při očistě Planety a Přírody, jsou pro nás velmi důrazným varováním. Tímto vším si již většina z nás v minulosti prošla. Téměř každá z bytostí zrozených v dnešní době ve hmotě planety Země zažila v minulých existencích na vlastní kůži zkázu svého života nebo dokonce zkázu celé civilizace v důsledku dlouhodobého používání magie. A mnozí dokonce vícekrát. Všichni ti se zde zrodili znovu proto, aby konečně pochopili své dávné chyby. Aby konečně v dnešních podmínkách zvolili úplně jinou cestu. Nejsou tady přece proto, aby již poněkolikáté znovu zatvrzele stejnou fatální chybu opakovali.

Závislost člověka na energiích balančních náramků

A ještě jeden příklad ze školy, o kterém jsem byl informován. Žák prvního stupně základní školy byl učitelem při hodině tělesné výchovy vyzván, aby si sundal náramek. Což je v případě hodinek, náramků, řetízků na krku při cvičení běžná záležitost z důvodů zajištění bezpečnosti. Zatvrzele to odmítal, protože to prý nutně potřebuje na to, aby byl v pohodě. Aby mohl fungovat a cokoliv dělat. Chápete? To není uvažování dospělého člověka. To je uvažování desetiletého dítěte, kterému bylo toto vsugerováno. Navíc je pravděpodobné, že jeho myšlení již bylo do jisté míry energiemi tohoto náramku skrytě zmanipulováno.

Ve Světle člověk nemůže stoupat na úkor druhých

Jsem původně matematik, a proto mívám ve zvyku používat k ohodnocení duchovního vzestupu, duchovní pokročilosti člověka, čísel. Například první zásadní věcí, na kterou se ptám Přírody, když mne dotyčný požádá o pomoc, je moment světelného vzestupu vůči osobnímu optimu toho člověka, které je vždy +100%.

Mnoho lidí, kteří mne žádají o pomoc, je v pádu ze Světla směrem k Temnu. Pozná se to tak, že jejich moment světelného vzestupu je záporný. Místo světelného vzestupu jsou proto ve světelném pádu. A světelný pád automaticky naopak znamená temný vzestup, zvyšování temné pokročilosti své bytosti. A to vše i přesto, že ten člověk má třeba velmi slušné duchovní vnímání. A přestože se třeba sám považuje za pokročilého. A myslí si o sobě, že je svým životem ve Světle. Jen se ozval, jestli mu mohu pomoci s odstraněním zasvěcení do některého z propagovaných systémů, o kterém se z našich článků dozvěděl, že přináší skryté ovládání.

 

Moment světelného vzestupu člověka nemůže nikdy přesáhnout jeho osobní optimum +100%. Ve Světle nelze stoupat rychleji než využitím svých vlastních možností a etickou spoluprací s Planetou a Přírodou. Člověk ve Světle nemůže stoupat na úkor druhého. To světelná etika vylučuje.

 

Naopak na temné straně je dovoleno vše

Pokud člověk ve Světle padá, takže naopak stoupá k Temnu, jsou dvě možnosti. Buď jde k Temnu výhradně působením vlastních sil a toho všeho, co sám na sebe dobrovolně nabalil. Jako výsledek toho, že se nechává dobrovolně vysávat. Že na své bytosti nechává dobrovolně nalehnuté parazitující temné síly. Pak hranice jeho pádu nepřekročí hodnotu momentu -100 %.

 

Ozývají se mi však i lidé, jejichž moment světelného vzestupu tuto hranici překročil a dosáhl hodnoty třeba až –250%. To už znamená, že člověk nesměřuje k Temnu pouze vlastním přičiněním, působením vlastních chyb. V tomto případě už jeho temný vzestup běží na úkor ubližování druhým lidem. Jinými slovy – skrze temné systémy přisedlé na bytost tohoto člověka je ubližováno dalším lidem v jeho okolí. Jsou tlačeni k Temnu, je s nimi manipulováno, je jim odsávána bioenergie. Všechny tyto akce však probíhají přes prostředníka, kterým je onen člověk. A on za to nese plnou karmickou odpovědnost, i když o tom vůbec nemusí vědět. Nevědomost je částečnou polehčující okolností, ale karmický problém se tím neřeší.

 

Každý, kdo vyrábí, prodává, propaguje, nosí balanční náramky, se dostane do pádu

Každý, kdo vyrábí, prodává nebo propaguje tyto balanční náramky a jakékoliv jiné magií zmanipulované výrobky, tím přispívá k roznášení temného ovládání na další jednotlivce a dostává se tak do hlubokého pádu směrem k Temnu. A do jisté míry platí totéž i pro ty, kteří pouze náramky nosí, protože energie z těchto náramků infikují další jednotlivce v jejich okolí – například v prostředí rodin i různých společných zájmových činností, v rámci partnerských i pracovních vztahů, ve školách, v dopravních prostředcích, ve veřejných bazénech, při koncertech, sportovních akcích apod.

 

Moment světelného pádu takových osob po určité době překročí první z kritických hranic, kterou je hodnota -100%. To pak znamená, že stoupají k Temnu už na úkor druhých bytostí. A budou-li v takové činnosti pokračovat dostatečně dlouho, za čas se přiblíží k další kritické hranici pádu. Která se může individuálně lišit a nachází se zhruba v úrovni pádu -700%. Podstatné je, že kdo překročí i tuto druhou kritickou hranici, jeho cesta k Temnu je podle Přírody a Karmy již pro tento život definitivní a nezvratná.

V  pozici hlubokého pádu k Temnu je i řada dnešních lidí, kteří aktivně vystupují na různých přednáškách, seminářích, nebo si vytvořili vlastní webové stránky a v rámci toho všeho veřejně propagují různá dávná učení, nebo jiné již překonané informace Staré duchovní cesty. Tedy informace, jejichž úroveň pravdivosti je dnes pod úrovní deseti procent. Těmito informacemi pak napomáhají tomu, aby lidé nenašli světelnou duchovní cestu. Aby lidé raději věřili těm informacím, kterých je sice všude plno, které je však tlačí do pádu. Protože se stále ještě mnoho lidí nechává unášet dojmem, že čím vícekrát jsou určité informace opakovány, tím vyšší úroveň pravdy by podle nich měly vyjadřovat. Takové kritérium pravdy však ve skutečnosti vůbec nefunguje.

Více o tomto tématu bylo napsáno v článcích  40D. Duchovní konzervatismus jako brzda vývoje lidstva, 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců? 

V dalším článku této rubriky „K aktuálním otázkám nového vývoje“ si řekneme více o skrytém duchovním působení „Diamantové vody“, „Pí vody“, Vody Světla“, které jsou dnes tak široce propagovány prostřednictvím internetu.

© Ivana Zámečníková, březen 2012
© Jiří Novák, březen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 222
  • 23
  • 25
  • 21
  • 57

Celkový počet hlasů: 348