Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články II: 30 - 39 | 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace

37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace

Jiří Novák Vloženo 12.10.2010
Jiří Novák

Vesmírní lidé žili trvale stovky i tisíce let mimo Přírodu a odchýlili se proto od normální evoluce. Dlouhodobě jim chyběla energie bylin. Takové prostředí vyvolává sklony k agresivnímu necitovému chování, k násilí a hrubostem. Vede ke znatelné převaze agresivního mužského vladařského chování navenek ve hmotném životě. Galaktická konfederace tak ve skutečnosti představovala násilné seskupení vyspělých galaktických civilizací udržované okupačními režimy a tvrdým vojenským nátlakem. Sdružovala nedobrovolně desítky tisíc civilizací. Jediná vyspělá civilizace, která odolala její vojenské síle, byli Arkturiané. Schopnost Vesmírných lidí rozšiřovat vnitřní prostor, vytvářet nové dimenze, odchytávat mrtvé, vytvářet umělé bytosti, roboty, bioroboty, využívat hmotná těla jiných bytostí. Uměle vytvořený žebříček duchovní moci – Prvotní Stvořitel, Stvořitel, Otec, Syn, Duch Svatý, Hospodin.

Zasahování Plejáďanů na Zemi v minulosti

Než jsem poznal Vesmírné lidi - Plejáďany na vlastní kůži, věděl jsem už z různých informačních zdrojů, co všechno tady na Zemi prováděli (viz článek 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi: Napřed fungující mimozemská základna na Sinaji, potom její zničení atomovým výbuchem, zkáza Sodomy, Gomory i Sumerské civilizace, vedení Mojžíše a předání Desatera, vedení mise Ježíše a převrácení neúspěchu jeho mise ve vítězství, vznik mučednické legendy, která tak negativně ovlivnila další vývoj po celé dva tisíce let, božská zjevení ve 20. století – Fatima, Medžugorje, kontaktování jednotlivců, napsání knih o těchto kontaktech a svědectví o dokonalosti jejich technologií. Ve 20. století pak na Zemi telepaticky přenášeli řadu projevů – většinou jménem Ježíše, který s tím však neměl nic společného. Například Poselství z Borupu (dánská duchovní škola) podrobně popisující plán evakuace půl miliardy pozemšťanů na konci tisíciletí, Poselství Ježíše Krista vegetariánům v Pardubicích (Vlastimil Prokeš) a další.

Stačilo porovnat věty, nadřazený styl vyjadřování a určité manipulativní energie v pozadí, které z těchto knih a projevů vyzařovaly. Zaštiťovali se jménem Ježíše, přitom jejich velkopanská nadřazenost je stavěla do zřetelného protikladu k původnímu čistému učení Ježíše. Každá publikovaná fotografie byla zářičem, který skrytě manipuloval člověka.

Bratrská pomoc Vesmírných lidí?

Když jsem se v roce 2004 osobně setkal se zástupci Vesmírných lidí, Plejáďany, a tyto všechny jejich minulé zásahy jim připomenul, divili se, jak to, že všechno víme, když si byli jisti dokonalostí své kamufláže. Ale nemyslete si, že toto dělají běžní Plejáďané, lidé žijící na planetě Erra. Je to složitější a rád bych to vysvětlil.

Vesmírní lidé takto zasahující na planetách měli vždy plná ústa slov o lásce a bratrské pomoci. Ale přitom očividně lhali, manipulovali, zastírali, byli neupřímní. Od počátku jsem vnitřně cítil, že systém, který toto vše dělá, nemůže být v pořádku. Ale poté, co se nám v dalších měsících a letech začal rozkrývat pravý stav věcí, sami jsme nevěřili svým očím, jak vysoké úrovně ovládání celých civilizací tento násilnický systém zvaný Galaktická konfederace opěvovaný Vesmírnými lidmi a jejich pozemskými kontaktéry v průběhu vývoje dosáhl. A jakým způsobem hrubého nátlaku a násilí byl vlastně udržován. Dostal jsem impuls, abych o tom v tomto článku napsal všechny potřebné detaily, i když vypadají sebevíce fantasticky.

Rozpory kontaktérských hnutí

Jakmile jsem začal v roce 1998 navštěvovat přednášky s duchovní problematikou v Kulturním domě Vltavská v Praze, zajímaly mne od počátku také jakékoliv informace o Vesmíru a o dalších vesmírných civilizacích. V té době u nás fungovala dvě hnutí zabývající se touto vesmírnou problematikou. První takovou instituci představoval Diskusní klub Františka Hladíka, který zveřejňoval zejména výsledky bádání Švýcara Eduarda Alberta Meiera. Druhé mnohem masovější hnutí vedl Ivo A. Benda – tato skupina sama sebe označovala názvem Vesmírní lidé a měla i své rozsáhlé internetové stránky. Očividně sami komunikovali s Plejáďany a dalšími mimozemšťany, ačkoliv je veřejnost považovala spíše za náboženskou sektu či hnutí. Hlavní představitel tohoto hnutí Ivo A. Benda vícekrát mluvil na různých televizních kanálech – tato jeho vystoupení jsou dodnes dostupná na Internetu.

Jak František Hladík, tak i Ivo A. Benda vychvalovali dokonalost civilizace na planetě Erra. Benda však byl více zaměřen na celou Galaxii a mluvil jménem i dalších mimozemských bytostí, které všeobecně označoval Vesmírní lidé. Nešlo mi na rozum, proč tato dvě hnutí se navzájem přímo nesnášejí. Došlo to tak daleko, že v roce 2004 podal pan Meier žalobu na Ivo A. Bendu za zneužívání jeho obrázků a porušování autorských práv. Jaké je duchovní pozadí tohoto konfliktu?

Ještě pro zajímavost uvádím sdělení Aštara z 18.12.1997 (kniha Rozhovory s mými přáteli z Vesmíru I, str. 118), které jen prohlubuje rozkol mezi oběma hnutími: „Milý Ivo, upřímně tě zdraví Aštar, velitel Velké vesmírné flotily… Mám pro tebe sdělení, že ten Hladík je opravdu černý… dříve takový nebyl… Máme tě, milý Ivo, tak rádi, že ty se velmi dobře bráníš těmto vlivům, a je to dáno právě tvojí čistotou a správnou životosprávou…“ Můj názor na tato dvě hnutí je však zcela odlišný.

Osm základen plejádských vědců na Zemi

Činnost Eduarda Alberta Meiera, Františka Hladíka a dalších podobných skupin na Zemi podporovalo 8 skrytých plejádských základen na naší Zemi. Zde na Zemi byly zhruba 50 let od poloviny 20. století. Spojení s těmito základnami jsme navázali v listopadu 2004. Tehdy nám řekli, že prvních 25 let měli spojení se svojí planetou, pak jej ztratili a nevěděli, co se v okolním Vesmíru děje. Šlo o vědce a další specialisty z planety Erra. Jejich úkolem byla podpora skupin na Zemi, které rozšiřují mírovým způsobem informace o existenci mimozemšťanů. Po celou dobu dodržovali zásady nevměšování – informovat, ale nezasahovat do vývoje, nemanipulovat, neznásilňovat k určité činnosti. Byli to původně skuteční obyvatelé Plejád, lidé jako my. Neměli tušení, jak se tady jiní Plejáďané na Zemi v minulosti i dnes vměšují a z takových informací byli zdrceni. Proti takovým Plejáďanům, kteří dodržují zásady nevměšování, nic nemám.

Umělé bioenergie nemohou nahradit pozitivní vliv Přírody

A kdo naopak stojí za Ivo A. Bendou? Také šlo o bytosti pocházející z planety Erra a dalších civilizací. Tito Vesmírní lidé však již tisíce let zajišťovali chod galaktické říše a žili v kosmických lodích mimo planety. Těmto říkám Vesmírná šlechta, protože se chovají velmocensky, panovačně, nadřazeně. Proč? Jak k tomu dospěli? Co je v pozadí za jejich vývojem, když přece pocházejí z téže planety? Tomuto tématu věnuji celý tento článek a vysvětlím zde, jak ve skutečnosti fungovalo to úžasně popisované „dokonalé“ seskupení označované jako Galaktická konfederace. Co je v pozadí za krásnými slovy o jednotě, spolupráci a bratrství.

Tito Vesmírní lidé, které tak propagoval Ivo A. Benda, žili trvale stovky a někteří i tisíce let mimo Přírodu a odchýlili se proto od normální evoluce. Dlouhodobě jim chyběla energie bylin, běžná normální bioenergie planety. I když jejich obří kosmické lodě představovaly plovoucí archy, které obsahovaly i ostrůvky Přírody. Nešlo však o skutečnou Přírodu typickou pro naši Planetu nebo jiné podobné světy. Z důvodu pobytu mimo prostředí planet byla jejich „Příroda“ udržována umělými energiemi. Výsledkem tak bylo, že celé prostředí jejich kosmických lodí, i když vypadalo na první pohled přirozeně, bylo udržováno umělými technicky vyrobenými bioenergiemi.

Dlouhodobý nedostatek bioenergie rostlin v prostředí vede k agresivitě

Jednoznačně lze zhodnotit, že z pohledu života člověka jde ještě o horší a stabilnímu životu méně příznivé prostředí, než je to, které se zde na Zemi nachází v oblasti pouští. Možná si vzpomenete, co jsem o takovém typu životního prostředí napsal v článku 27. Vitální, životní a informační bioenergie.

Dlouhodobý nedostatek rostlinné bioenergie v prostředí vyvolává sklony k agresivnímu necitovému chování, k násilí a hrubostem. Vede ke znatelné převaze vnitřního mužského principu u každého člověka nad principem ženským. A tento nadbytek mužského uvnitř se promítá i do nadvlády agresivního mužského vladařského chování navenek ve hmotném životě. Výsledkem je naprostý odklon od citů a zvýšená tendence k násilnému chování, agresivitě. Typická je i jasně viditelná převaha intelektu nad klidným vnitřním přijímáním a vnitřní intuicí. Jedním z důsledků trvalého pobytu v prostředí s nedostatkem rostlinné vegetace u nás na Zemi jsou nerovnoprávné vztahy mezi oběma pohlavími a nedůstojné zacházení se ženami, které jsou zde utiskovány, podceňovány a často se stávají osobním majetkem mužů - typické je i mnohoženství.  

A kam se dostali Vesmírní lidé za tisíce let pobytu v takovém prostředí kosmických lodí? Nepochybuji o tom, že jejich původní pohnutky sdružování civilizací do větších celků mohly být zpočátku zcela čisté. Možná šlo o zcela jasně pozitivní snahu stabilizovat vývoj na planetách a v celé Galaxii. Dát dohromady kolektivní sílu schopnou odolat nájezdům temných civilizací, které se rozpínaly a toužily ovládnout, zotročit, podřídit si, další světy. Paradoxem je to, že tito Vesmírní lidé se postupem času začali chovat úplně stejně jako ty vysloveně temné civilizace. A navíc – proti nájezdům temných civilizací naši Zemi stejně nedokázali uchránit. Rád bych proto uvedl na pravou míru utopické myšlenky o dokonalosti uspořádání galaktického systému, který je označován jako Galaktická konfederace.

Místo pro trvalý život člověka je na planetách

Místo pro trvalý život člověka je na planetách a ne na kosmických lodích. Během dlouhotrvajícího pobytu mimo běžnou Přírodu po celá staletí a tisíciletí se pak z něj stane agresivní bytost, která likviduje jiné civilizace ve jménu svého dokonalého pořádku. A která v důsledku takového způsobu chování ve Světle padá, a tedy na straně Temna rychle stoupá. A čím dál více se přibližuje svým chováním těm temným civilizacím, proti kterým systém Galaktické říše původně budovala.

Režim v lodích se totiž podobá režimu ve vojenských kasárnách. Takový režim se stal pro Vesmírnou šlechtu tisíciletou dokonalostí, vzorem, modlou, kterou přenášejí násilím na jiné planety a myslí si, že je to správné. Vše zajištěné vojenskou okupací a miliónovými vojsky. Kde berou tolik vojáků? Pochopil jsem to detailně při mnoha léčebných a bojových akcích. Nedokážete si představit ani v nejbujnější fantazii, co všechno dělali druhým a jak to měli dokonale zajištěné. V dalším textu popíšu konkrétní případy.

Galaktická konfederace

Tito Vesmírní lidé postupně vytvořili velkou galaktickou říši, pro kterou používali název Galaktická konfederace a popisovali ji jako demokratický, svobodný a harmonický systém vyspělých civilizací na světelné cestě - viz Ivo A. Benda a další propagátoři. O co ve skutečnosti šlo? To, že mluvím v minulém čase, není náhodou. Protože v uplynulých letech přestala tato struktura ve Vesmíru fakticky existovat. Jak k tomu došlo, naznačím v dalším článku 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru.

Co ve skutečnosti představovala Galaktická konfederace? Šlo o násilné seskupení vyspělých galaktických civilizací udržované okupačními režimy a tvrdým vojenským nátlakem. Sdružovalo nedobrovolně desítky tisíc civilizací. Manipulace s obyvatelstvem prostřednictvím energií a překroucených informací však postupně vykonala své. Mnoha lidem začal takový pevný řád vyhovovat. Postupně s ním mnozí kolaborovali. Líbilo se jim, že za ně státní režim vše vykoná. Civilizace pak degenerovaly a duchovně upadaly.

Nepřipomíná vám to něco? Ano, šlo o velmi dokonalý systém násilnického galaktického komunismu. My jsme podle nich byli rozvojovou planetou. Chtěli nás pozvednout, převychovat a zařadit do této jejich „skvělé“ říše. Chtěli byste být součástí takovéhoto nesvobodného násilnického seskupení? Já ne! Ale Ivo A. Benda a Vesmírní lidé dokázali přesvědčit obrovské počty pozemšťanů, kteří meditovali ve stejnou dobu a vědomě takto volali o pomoc tyto vesmírné bratry, žádali jejich zásah na Zemi. Počet takto zmanipulovaných lidí podle samotných Vesmírných lidí den za dnem narůstal, od tisíců přes desítky tisíc až po statisíce (Příroda potvrzuje hodnověrnost těchto údajů). A to není maličkost. Mně takováto proklamovaná vesmírná péče a láska nevyhovuje. Já jsem svobodný člověk. Proto se snadno dohodnu na společné cestě s obyčejnými lidmi na planetě Erra. Ale nikdy se nedomluvím na společném postupu s Vesmírnou šlechtou. Jejich metody typu - přijet v kosmických lodích, děti oddělit od rodin a převychovat, většinu dospělých pobít – jsou pro mne nepřijatelné. V jiném pokračování tohoto tématu se k tomu vrátím podrobněji.

Jediná civilizace dokázala odolat vojenskému nátlaku Konfederace

Vojenskému nátlaku Galaktické konfederace dokázala odolat jediná vyspělá civilizace na cestě Světla – Arkturiané. Jedině ti dokázali ve svém systému vytvořit ochranné silové pole, které vojska Konfederace nedokázala prolomit. Ovšem přesto Konfederace dokázala magicky ovlivnit jejich planetu, takže začali mít vážné problémy, které jejich věda nedokázala řešit. Ivo Benda udává ve své knize soupis všech vyspělých civilizací na cestě Světla. Nikde však ani slovo o Arkturianech. Přitom jsou v systému Arktura na světelné cestě dvě technicky i duchovně vyspělé civilizace. Především civilizace na 3. planetě, kterou jsem se podrobněji zabýval v minulém pokračování 37B. Arkturiané, Plejáďané a další kosmické civilizace, a druhá civilizace, o něco méně technicky vyspělá, na sousední 4. planetě.

Nepřipomíná vám to naši pozemskou minulost? Násilně sdružená Světová socialistická soustava a mimo ni jediná země směřující k socialismu vlastní cestou – Jugoslávie? Mluvit o ní bylo tabu. Cestovat tam bylo možné jen na devizový příslib stejně jako do všech kapitalistických zemí. Proč to všechno? Přece proto, že se vymkli systému a dovolili si zvolit vlastní cestu. Tehdy na tom byli po stránce osobních svobod i ekonomiky zřejmě lépe, ale násilné řešení národnostní otázky uvnitř jejich federace se jim později krutě vymsti lo.

Schopnost manipulace s prostorem a vytváření nových dimenzí

Technické schopnosti a možnosti Vesmírných lidí byly z našeho pohledu ohromující. Uvedu jen některé z nich, které jsme si na naší duchovní cestě potvrdili. Především měli schopnost vytvářet vnořením do jiných dimenzí své základny i celé paralelní světy. Ty pak zabydlovali ukradenými bytostmi, které tam dovedli pod příslibem dokonalé evoluce. Například Ivo A. Benda hovořil o tom, že takto odchytávají mrtvé po katastrofách (např. vlna tsunami v Indonésii na Vánoce 2002) a odvážejí je do jimi vytvořených „lepších čistých světů“. Hovořil o tom, že obyčejných vrabců je čím dál méně proto, že i je odvážejí na tyto jejich planety s „dokonalým životem“. Na co potřebují tolik dalších lidí? Přece na svá okupační vojska, na přípravu dalších vojáků ve formě biorobotů.

Své základny zanořené do jiných dimenzí mohli takto ukrýt kdekoliv na světě. O existenci každé takové základy bylo možné se dozvědět pouze v případě, že někdo zevnitř této základny „vystrčil hlavu“ do naší dimenze a do něčeho se zamíchal. Při nevměšování však takové základny mohly existovat desítky i stovky let a ve skrytu čekat na svoji příležitost zásahu. Nešlo však o skupiny pouhých desítek nebo stovek osob. Jejich průměrná základna měla obvykle kolem sto tisíc běžných bytostí a navíc silnou vojenskou výbavu zhruba jednoho milionu vojáků ve formě robotů či biorobotů (robotů s lidskými orgány nebo naopak lidmi s umělými orgány, lidské stroje s centrálně řízeným vědomím, vyznačující se agresivitou a mimořádnou vojenskou silou).

Konkrétní příklady umělých základen

5.8.2004: Kolegyně mi přinesla knihu Ivo A. Bendy – „Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru I“. Otevřel jsem ji a po chvíli někteří z nás začali na sobě jasně cítit určité napadení, ovlivnění. Kolegyně viděla úzkou štěrbinu, vchod do základny, který se dočasně otevřel a odtud na nás vylézali nehmotní a běžně neviditelní Plejáďané. Skrytá základna měla 20 tisíc bytostí.

23.12.2005: Otevírám knihu Romana Kindla – „Netradiční kuchařka“. Někdo na mne vylezl, začal mne škrtit a nasadil mi něco na hlavu a do břicha. Ztrácím hlas a cítím silný pokus o mentální ovládnutí. Podle karmy je v pozadí základna, která má 30 tisíc bytostí a půl milionu vojáků.

14.3.2005: Spolupracovnice se vzbudila v 5 hodin ráno. Něco za ní přišlo. Drželi jí hlavu, otevírali pusu. Posílala je pryč. Cítila, že jí něco strkají do nosu. Vyšetřením zjišťuji, že na štítné žláze má polohmotnou anténu, v nose implantát, na zádech jakési špionážní zařízení. Podle energie sleduji, odkud přišli. Linie se ztrácí v našem světě a přechází do paralelního umělého světa. Je tam asi jedna miliarda bytostí. Z toho 50 milionů těch, co to řídí. Jedno z míst, kam tahali lidi pod slibem dokonalého světa. Teď jsou z nich otroci, kterým promítají umělou realitu (viz film Matrix). Vesmírní lidé tedy dělají přesně to, před čím sami varují.

Na těchto příkladech je dobře patrná jejich strategie. Jakmile někdo projeví zájem o problematiku Vesmírných lidí, ale také třeba o zdravé vegetariánství, a má-li navíc vhodné energie, okamžitě ho obsadí mimozemská bytost, aby jej dále směrovala a skrytě manipulovala.

Rozšiřování vnitřního prostoru

Manipulace s prostorem využívají také k rozšiřování vnitřního prostoru bytu, kosmické lodi. Cituji Jacka Robertsona – „Žil jsem s mimozemšťany“, o kterém jsem se zmínil již v předchozím článku 37B. Arkturiané, Plejáďané a další kosmické civilizace, a kterého v roce 1974 při sběru hornin kdesi v Arizoně naložilo UFO.  O rozšiřování prostoru, který sám osobně zažil, když nejprve zvenčí viděl malý přistávající disk a poté do něj nastoupil, uvádí následující (str. 89): „Podle mého odhadu se mi jevil velice malý… Zvenčí jsem odhadl jeho vnitřní plochu na nejméně desetkrát menší, než jaká byla ve skutečnosti… Do malého prostoru jednoho menšího UFO se tedy pohodlně vměstnal prostor několikanásobně větší a podle potřeby se dále ještě rozevíral, což jsem pochopil naplno až během letu, kdy jsme z centrální paluby disku vcházeli do stále nových a nových místností podle toho, jak jsme právě uskutečňovali záměry. Mohli jsme se procházet v obrovské hale, kde parkovalo několik menších disků, mohli jsme navštívit rozlehlou pozorovatelnu… Když jsme odtud odešli, zapadly za námi dveře a mně připadlo, že se za těmi dveřmi musí nezbytně nacházet meziplanetární prostor. Neuvěřitelné? Ovšem já to spatřil na vlastní oči.“

Chápete to? V bytě, který zvnějšku vypadá jako jednopokojový, můžete ve skutečnosti mít několik dalších místností, bazén, soukromé hřiště, zahradu, parkoviště. To je přece úžasné. Má to však jeden háček. Žádný člověk nemá právo o své vůli měnit hranice dimenzí ve Stvoření.

Vlastní linka do posmrtné dimenze

Giorgio Dibitonto ve své knize „Andělé v hvězdných lodích“ (str. 105) popisuje scénu po smrti pozemského muže, kterou mu vesmírní bratři jakousi projekcí promítli. Člověk překročil práh smrti a jeho astrální duch se uvolnil z hmotného těla. Místo andělů však přicházejí Vesmírní lidé: „Muž znovu pohleděl na své tělo v posteli, které nevykazovalo žádné známky života, a pokusil se znovu dorozumět s příbuznými, kteří toto nehybné tělo objímali. Ale ti, kteří jej přišli uvítat v jeho novém světě, mu vysvětlili, že to není možné… Jednotlivé osoby ve skupině… již nešly po zemi, zdálo se, že se vznášejí kousíček nad povrchem a pohybují se přitom směrem dopředu. Muž udělal na začátku několik kroků, ale poté, co chvíli pozoroval ostatní, podařilo se mu pohybovat se dopředu, aniž by dělal kroky, jenom se lehce vznášel nad povrchem. Celá skupina přišla k malému létajícímu disku, jehož dveře byly otevřeny. Teď nastoupíme, řekl jeden z bratří příchozímu… Dopravíme k vám příbuzné, přátele a známé, kteří vás očekávají ve vyšších světech.“

Takto kradou lidi mnoha civilizací. A co s nimi pak udělají? V posmrtné lince je zmanipulují, z mnohých z nich pak udělají bioroboty – ovládnuté, přetvořené lidi, bez vlastní vůle. A ti se stanou řadovými vojáky okupačních vojsk. A třeba pak na své původně domovské planetě bojují proti vlastní rase.

Vytváření umělých bytostí, robotů, biorobotů

Lidský materiál na výrobu robotů či biorobotů tedy získávají tak, že nakradou miliony i miliardy bytostí jiných civilizací a ty pak přetvoří. Uvedu konkrétní příklady, které se nám při zásazích a léčbách vynořily z duchovního pozadí světa.

10.9.2004: Kolegyně přišla na léčení, necítila se dobře. Na sobě měla „divného“ zeleného Plejáďana. Dostali jsme informace, že to byl původně člověk, nyní biorobot přetvořený do agresivní podoby. Dostal se na ni tím, že projevila pozornost vyvěšenému velkému nápisu Vesmírní lidé, který se objevil na protějším domě. Prostě si jen všimla, že tam nápis je a pomyslela si, kdo to tam asi dal. A to stačilo k tomu, aby se na ni navázal. Energetická stopa, po které přišel, vedla do základny – 100 milionů biorobotů – invazní vojsko. Energetické linky odtud vedou k dalším dvěma stovkám základen téhož typu po celém Vesmíru. Nacházíme i hlavní centrum - jakási bílá planeta na Plejádách s armádou jedné miliardy těch samých biorobotů. Bytosti vysoké pouze 50 cm, navenek malé, ale uvnitř rozšířený prostor. Obsahoval malou pojízdnou továrnu, tanky, zbraně. Dokážou sami sebe opravit, mohou vytahovat ze sebe další válečnou techniku. Pro případ utajení se dokážou do sebe sbalit – jakoby sami sebe spolknou a zmizí z naší dimenze.

Opět 10.9.2004: Továrna na roboty ze součástek, oblast Jupitera. Vypadají jako dokonalí lidé. Po celém Vesmíru 75 základen a výroben, skladů. Některé obsahují až 10 miliard robotů.

Další příklad: Bioroboti nové generace vytvoření přímo z ukradených lidských duchů. Jsou proto věční. Protože duchové obvykle nemají nohy, přidělali jim místo nohou podvozky. Ve Sluneční soustavě jedna základna obsahující 300 milionů takových bojových strojů. Po celém Vesmíru další základny s celkově miliardovými počty biorobotů.

Už chápete, jaká vojenská síla dokázala udržet pohromadě desítky tisíc civilizací v celé galaxii? Uvědomujete si tu zrůdnost a její dalekosáhlé následky do budoucna? I kdyby všichni Vesmírní lidé zahynuli, pak jsou ještě připraveny základny těchto robotů, ve skrytu zanořené do jiných dimenzí, aby další stovky a možná i tisíce let rozšiřovaly dokonalý řád Vesmírných lidí. Chápete, že posláním NDC bylo toto všechno s přímou účastí Přírody a jejích energií vyhledat, zničit a zabránit, aby byl ovládnut celý Vesmír?

Schopnost transformace hmoty i svého vlastního těla

Ve většině případů jsou mimozemšťané neviditelní, při kontaktech se však někdy zhmotní do viditelné podoby – viz Adamski, Dibitonto v předchozím článku 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi. Mohou pak chodit mezi námi a běžný člověk je nepozná. Dokáží se objevit i v zářivé astrální podobě, aby vypadali jako anděl – viz Dibitonto. Totéž mohou udělat s kosmickou technikou. Ve hmotné podobě ji vícekrát předváděli panu Meierovi – odborníci prokázali autentičnost jeho fotografií.

Transformaci, kterou normální pozemšťan prochází až po ukončení svého fyzického života, zvládli Vesmírní lidé technickým způsobem a jsou schopni provádět ji i za života. Mohli bychom to nazvat „duchovní transformace bytosti“, která představuje kompletní přeměnu bytosti hmotného člověka do polohmotné či nehmotné formy, která je pro nás již neviditelná. Oni sami to označují jako „energetické přepólování“ a stačí jim k tomu pouhé přepnutí páčky přístroje, jak uvádí Ivo A. Benda (Rozhovory I, str. 313):

 „Máme přístroje, kterými jsme schopni využívat polarizační síly obou dimenzí (pozn.: tedy hmotného a proti němu polohmotného a nehmotného světa). Přepneme jednoduše na protisvět a okamžitě zmizí pozemským pozorovatelům naše kosmická loď se vším jejím inventářem... Přepólování vesmírné lodi znamená současně přepólování jejího osazenstva. Žádný pozemský radar není schopen zjistit její existenci.“ Toho pak využívají k rychlému překonávání vesmírných vzdáleností. Když chtějí pouze pozorovat a sami zůstat neviditelnými jak pro lidský zrak, tak i pro pozemské radary, pak „k pozorování Země stačí přepólování silového pole“.

Dokonalé kosmické lodě, přeprava hyperprostorem

Právě tohoto způsobu „přepólování“ používají při cestování hyperprostorem na velké vesmírné vzdálenosti. Nejprve projdou i s celou kosmickou lodí a veškerým vybavením transformací, odhmotněním. Z Plejád na Zemi se pak dostanou za pouhých 7 minut. Tento způsob přepravy byl názorně vizuálně ztvárněn v některých filmech, například série „Hvězdné války“, nebo „Star Trek“. I když jejich kosmické lodě vykazují schopnosti a možnosti obrovského zrychlení a náhlých změn směrů, uvnitř přitom necítí žádné přetížení. Které je u nás na Zemi tak typické pro piloty bojových a sportovních letounů.

Podřízenost technologickému rozvoji, řádu a pořádku

 Láska a harmonie Vesmírných lidí znamenají bezmeznou podřízenost technologickému rozvoji, řádu a pořádku. Není to pro ně výraz násilí, ale spíše absolutní oddanosti a zodpovědnosti. Taková tendence vede k vnitřnímu potlačování svobody jednotlivce ve jménu podřízenosti a oddanosti celku. Nerespektuje, že harmonický vývoj civilizace by měl zajišťovat vyváženost zájmů jednotlivce a celku.

 Přirozená partnerská volba, partnerská přitažlivost a láska byly postupně odsunuty do pozadí. Dochází ke státem řízené centrální volbě partnera i plození potomků. Vše plánováno v podřízenosti technologickému rozvoji (nejlepší genetické předpoklady, optimální profesní předpoklady). I životní poslání je podřízené technologickému plánu a ne duchovnímu vývoji člověka.

Trestající Nejvyšší bytost

 Pro Vesmírné lidi existuje důsledně rozdělený a odstupňovaný žebříček umělé moci. Na samotném nejvyšším stupni tohoto žebříčku mocenské hierarchie stojí Nejvyšší bytost (Stvořitel), která ovšem nemá nic společného se skutečným Stvořitelem, tvůrcem tohoto Vesmíru, jak vyplývá z mnoha náznaků. Mimozemšťané sami tuto bytost popisují následujícími slovy. Není-li uvedeno jinak, pak následující citáty jsou z knih Ivo A. Bendy: Rozvory s mými přáteli z Vesmíru I a II: „Existuje Nejvyšší bytost, která řídí chod celého stvoření. Tato bytost je nepoznatelná... Řídí život ve Vesmíru za pomoci Rad moudrých, které jsou tvořeny jedinci majícími přímé duchovní spojení s nejvyšší bytostí. Rada moudrých dbá na dodržování zákona a určuje tresty za jeho porušení“.

 Nedivme se, že až příliš to připomíná pozemskou křesťanskou církev, která také sama sebe prohlásila za prodlouženou ruku nejvyššího Boha, kterého pokládala za trestající bytost. Vždyť křesťanství na Zemi vzešlo naprosto očividně z tvořivé dílny Vesmírných lidí, jak jsem popisem podrobných situací a zásahů naznačil v článku 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi. Skutečný Stvořitel rozhodně není okázale násilně trestající bytostí, jejíž zákroky hraničí až s pomstychtivostí. Na ukázku uvádím ještě další z výroků „Stvořitele Vesmírných lidí“: „Já je však na kolena srazím, je to až pěkná nestydatost... takto se vyvyšovat. To vše bolí a oči rmoutí. To vše se stane z lásky k nim, aby prohlédli svůj čin. S láskou váš Otec“.

Energie Stvořitele nemůže člověka spálit

Uvedu ještě další rozporná vyjádření ohledně této Nejvyšší bytosti. „Já jsem ten jediný, který tě ani na vteřinu neopustí... Jsem tu neustále a při meditaci prostupuji tvým tělem. Mé světlo ti otevírá čakry... Tvůj milující Otec – Stvořitel“. Tento výrok vyvolává dojem, že Stvořitel je jako „hodná“ energie, která proudí každou živou bytostí. Na jiném místě knihy Ivo A. Bendy je však sděleno, že rozhovory se Stvořitelem „probíhají přes prostředníka, vysokou bytost v 8. či 9. dimenzi. Přímo komunikovat se Stvořitelem může jen Rada devíti. Nikdo jiný, neboť by byl energií Stvořitele doslova spálen“. Také pozemská církev měla podobný strach, aby náhodou člověk sám nezačal poznávat Boha a nezjistil něco jiného, než je mu církví předkládáno. Dokonce pak ti, kteří usilovali o vlastní poznání Boha, byli prohlašováni za kacíře. Navíc je tady jeden důrazný argument proti možnému spálení energií Stvořitele.

Ano, je známo z minulosti, že umělá extrémně silná energie při některých zasvěcovacích rituálech mohla nepřipraveného člověka doslova zničit, nenávratně fyzicky či psychicky poškodit nebo dokonce i zabít. To všechno však proto, že šlo o uměle naakumulovaný proud energie pomocí určitých zasvěcovacích zařízení (pyramida, královská koruna se speciálně umístěnými drahokamy na místě čaker, atd.). Duchovně čistá přirozená přírodní energie nebo energie čisté bytosti o velmi vysokých frekvencí nemůže člověka spálit. Nemá-li člověk sám dostatečně vysokou frekvenci své vnitřní energie, jednoduše nemá přijímací antény na příjem takové energie a ta jím projde bez odezvy - nepřijata a nevyslyšena. Projde jím bez účinku, jako kdyby on se svými hrubými vibracemi pro ni neexistoval. Taková energie však rozhodně není agresivní a člověku nemůže uškodit. Naopak připraveného člověka může taková energie očistit, pozvednout a duchovně nastartovat k další etapě jeho života.

Všemocný Bůh jako zástěrka pro zdůvodnění neetických činů

Mít takovou všemocnou bytost v systému moci je vždy výhodou. Jakmile potřebuji udělat něco, co porušuje zákony, odvolám se na všemocného „Boha“, který mi to dovolil, a který přece ví, co je správné. Nebo který mi to dokonce nařídil. Dokládá to jeden z dalších autentických výroků Vesmírných lidí z knihy Ivo A. Bendy, týkající se ohlašované evakuace obyvatel planety Země: „Dlouho jsme se rozhodovali to učinit, a až teď jsme se rozhodli, protože situace se vyhrocuje. Je to sice násilný zásah (pozn.: který závazné Kosmické zákony nikomu nedovolují), ale máme povolení od Stvořitele našeho“.

Když konkrétní lidé, kontaktéři, na to reagovali v Bendově knize námitkami, proč by Stvořitel dával impuls ke zkáze, když v tom starém přece klíčí semeno nového a razí si samo cestu, a navíc kde je jistota, že tato pomoc je pro lidi správná, Plejáďané reagovali slovy: „Bůh ví, co činí, nech to na něm“. Tématu evakuace Planety se budu věnovat v samostatném článku.

Vytvoření kultu nejvyšší bytosti

Podle jednoho ze závazných zákonů pro členy Galaktické konfederace (viz Benda: Rozhovory I, str. 89) se uvádí: „Existuje nejvyšší bytost, která řídí chod celého Stvoření... Tato bytost obsahuje veškeré informace od počátku Stvoření... Nejvyšší bytost je uctívána všemi ostatními bytostmi“. Jde o vytvoření kultu Nejvyšší bytosti, která vše ví a zná a o všem může rozhodnout. Proto Vesmírní lidé nikdy neříkají, že na otázku neznají odpověď, ale vždy se odvolají na svého Stvořitele. Trochu sečtělý člověk však snadno pozná, že jejich odpovědi týkající se historie Země nepřinášejí nic nového, jen opakují to, co kdesi na naší Planetě vyčetli ve zde vydaných knihách a textech. To svědčí jednoznačně o tom, že v případě jejich nejvyšší bytosti jde pouze o pokus Vesmírných lidí uměle vyvolat dojem vševědoucnosti.

Otec, Syn, Duch Svatý a Hospodin

Nejvyšší bytost však není tím jediným, čemu postupně dali život. Církev hovoří o Svaté trojici - Otec, Syn a Duch svatý, případně o další bytosti zvané Hospodin. I v případě těchto čtyř bytostí se nám více situacemi potvrdilo, že jde jen o další stupínky v  hierarchii duchovní a církevní moci nad lidstvem, světem a Vesmírem, která byla uměle vytvořena Vesmírnými lidmi. Umělý Stvořitel, umělý Prvotní Stvořitel, umělý Otec, umělý Syn, umělý Duch Svatý. Stupínky, jejichž jménem Vesmírní lidé často vystupovali. A jejichž hodností a autoritou zaštiťovali neoprávněné zásahy, které se rozhodli proti světelné etice provést. Například svržení atomové bomby na Sinaj, které pak vysvětlili jako zásah Hospodina. Demonstrativní poprava 250 lidí protestujících proti bezcílnému putování pouští rovněž ve jménu Hospodina. Vybíjení původního obyvatelstva celých měst při návratu Hebrejců do země zaslíbené. To vše jsem popsal v článku 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi.

V případě umělého Stvořitele, Ducha Svatého, Hospodina a dalších však nejde pouze o symboly na papíru, které nemají reálný obsah. Jde o umělá monstra, která si Vesmírní lidé svojí duchovní tvořivou silou a prokazováním úcty postupně vytvořili. Je přece známo, že pozemská magie dokáže vytvářet umělé bytosti – elementály, které pak „slouží mágovi jako věrní sluhové“ (viz František Bardon: Brána k opravdovému zasvěcení, str. 113). A co když jej při neopatrnosti mohou ovládnout? Jsou známy astrální bytosti, larvy, které člověk vytvoří svojí vášní a závislostí například na kouření či alkoholu, a které mu v podobě batohu sednou na záda a k udržování této vášně jej skrytě podněcují.

Přístrojová technická magie Vesmírných lidí má však mnohem větší sílu a během věků dokázala vytvořit tato umělá monstra, která měla původně sloužit člověku, jeho víře ve spravedlivý a čistý svět. Jejich neustálé posilování a dotování energiemi miliard lidských bytostí na mnoha planetách však dospělo k tomu, že tato umělá monstra začala mít vlastní život a naopak lidé jim čím dál více začali sloužit odevzdáváním drahocenné energie (zejména energie životní jiskry, nebo energie plodící nový život produkované pohlavními žlázami).

Z principů duchovního fungování tohoto světa pak jednoznačně vyplývá, že čím více podobných „masakrů“ Vesmírní lidé vykonali ve jménu těchto umělých bytostí, tím více posílili jejich temnou stránku a tím více upevnili ovládání věřících těmito uměle vytvořenými symboly či postavami. Běžný člověk netuší, jak moc je tato situace podobná rituálům obětování dávných Keltů i jiných národů. Náplň je stejná, jen už nejde o minulost, ale o reálnou přítomnost. A kde se tyto umělé bytosti, které mají budit dojem dokonalé čistoty, současně však mnohé konkrétní náznaky potvrzují, že jsou současně dokonale temné, nacházejí? Zjistili jsme, že každá z těchto uměle vytvořených bytostí okupuje střed jedné z hvězd hvězdokupy Plejád.

Služba Vesmírných lidí umělým monstrům

Uvedu konkrétní situaci, kterou jsme zaznamenali:

5.6.2005: Někdo mi přinesl výstřižek z novin Blesk. Americká televize uvedla záběry UFO nad Vatikánem těsně před pohřbem papeže. Prověřili jsme to – Příroda nám zpětně ukázala, co se tam dělo: UFO sestupuje nad kupoli chrámu sv. Petra. Dolů proudí bílá energie a zahaluje truchlící lidi. Je to manipulace. Zesílilo to lítost lidí, jako kdyby je to vymačkalo, vyždímalo jejich city. Energie těchto citů se z celého okolí kumuluje do katedrály a do těla papeže. Najednou vystřelí směrem na Plejády do středu jedné z hvězd paprsek. Veškerá energie je odsáta na Ducha svatého. Všichni věřící lidé jsou tam takto opakovaně napojováni. Sledovali jsme UFO, co bude dělat dál a kde má základnu. Začalo oblétávat kostely a vysávat z nich další energii pro Ducha svatého. Míří ku Praze. Odebírají takto desátky, které jim dává lítost a pokora věřících. Sestupují shora do chrámu na Staroměstském náměstí. Tam se zasouvají do jiné dimenze. V pozadí základna 100.000 Vesmírných lidí, 1 mil. vojáků – biorobotů. Na celé Planetě asi 10 takových základen, které jiné úkoly zajišťovaly stabilitu víry v Otce, Syna a Ducha svatého.

Metody udržování vnitřní harmonie civilizace

 Z hlediska vnějšího pohledu dosahují Vesmírní lidé vysokého stupně vnitřní harmonie. Ale vnitřní pořádek je udržován za cenu skrytého násilí, skrytého ovládání a tvrdé eliminace všeho (osob, nástrojů, metod), co by chtělo nebo mohlo směřovat k nalezení jiné vlastní cesty. Celkový rozvoj společnosti i partnerské vztahy, to vše se postupně stane podřízené technologickému vývoji a zachování stanoveného řádu a pořádku v civilizaci.

 Na planetách, které přijali „pod svá ochranná křídla“ obvykle funguje dávno propracovaná a fungující jednotná evidence a centrální sledování osob pomocí implantátů nebo jiných technologických zařízení. Stane-li se osoba nepohodlnou, stačí jednoduše vyřadit její identifikační kód. Tím ztratí přístup ke všemu, co je centrálně řízené, a to jsou prakticky všechny oblasti života (např. doprava, spotřeba potravin a dalších běžných věcí denní potřeby, služby). Člověk oficiálně jakoby přestane existovat. Stačí si pak pro něj přijet - jeho implantát přece prozradí, kde se skrývá - a přemístit jej do nápravných zón. Tam může zůstat oddělen na celý zbytek života, pokud se státní nebo planetární moc nerozhodnou „ukončit v jeho vlastním zájmu“ existenci takového člověka hned. Neboli jinými slovy - zabít ho, aby neškodil sám sobě a druhým.

 Jimi prosazovaná planetární zřízení lze z celkového pohledu charakterizovat jako určité formy státního či celoplanetárního komunismu dovedené do velmi vysokého stupně dokonalosti. I s přesně odstupňovaným systémem trestů za jednotlivé prohřešky. Jedním z nejtěžších prohřešků je přitom nesouhlas se stávajícím zřízením a jakákoliv aktivita proti němu.

Příklady nápravných opatření

 Uvedu několik příkladů z „Knihy Pravdy Óm“ (Kánon 22, str. 51 – 55), kterou telepaticky přenesl z Plejád Eduard Albert Meier, a kterou zde rozšiřovalo hnutí Františka Hladíka. Pokud člověk udělá chybu, následuje „opatření“ (neboli potrestání). Za menší provinění, např. křivá výpověď, žárlivost, obtěžování, následují „tři stupně opatření“. Po prvním provinění následuje pouze „napomenutí a varování“, po druhém provinění již „opatření sedmiročně“, po třetím provinění dokonce „opatření doživotně“. Tyto dvě možnosti znamenají sedmileté nebo doživotní vyhnanství na odděleném a přísně střeženém místě, kde jsou viníci podrobováni převýchově. Za větší provinění, např. příživnictví, loupež, tělesné ublížení, způsobení škody na majetku, podněcování vzpour a revoluce, ale také usmrcení nenarozeného života staršího než 21 dní (tedy potrat), následuje rovnou „opatření doživotně“. Přitom „opatření“ platí pro viníky, pro jejich pomocníky a pomocníky pomocníků. „Také zrušení svazku jakéhokoli druhu je proviněním, jak zlomení svazku mezi národy, tak také zrušení svazku v manželství mezi mužem a ženou... tak má být na místě opatření doživotní.“

 Pro umístění viníků jsou volena nejodlehlejší místa jako ostrovy a jiné planety, odkud není návratu. Muži a ženy zde bývají odděleni, aby ti, co se provinili, nemohli plodit děti. Jednou z takových planet, kde byli vysazováni trestanci či vyhnanci nebo i celé problémové rasy z různých končin Galaxie byla před svým zničením i planeta Maldek (Malona, Tir) ve Sluneční soustavě a později po omezenou dobu i planeta Země.

Přivlastnění si práva manipulace s druhými bytostmi

 Takové zřízení si osobuje právo i ukončovat život člověka, nejde-li cestou, která je centrálně považována za správnou. Není to však nazýváno trestem, to vše je děláno ve jménu jeho „duchovní záchrany“. Ušetří mu tím přece zbytečnou inkarnaci a člověk dostane možnost lépe si připravit své další zrození. Nejčastějšími zaklínadly v takovém případě se stávají slova „ve jménu Stvořitele“ a „Bůh přece ví, co je pro člověka nejlepší“. Vlastně tím sami sebe pasují na karmickou instituci.

 Podobně fungující civilizace má přirozené tendence zachraňovat druhé ve jménu svého pojetí pořádku a lásky. Má přirozené ambice povýšit sebe sama na vůdčí kosmickou sílu pro své okolí a třeba i násilným způsobem zasahovat do vývoje okolních civilizací ve jménu svého pojetí evoluce. Proto Plejáďané často zasahovali do evoluce v jiných hvězdných soustavách, kam pronikali po skupinách.

Pokusy o přenesení plejádského systému na naši Planetu

 V dostupných informacích lze nalézt celou řadu konkrétních náznaků o tom, že plejádské způsoby nápravy byly v minulosti vícekrát přenášeny i na naši Planetu. Také z historie naší Planety známe podobný způsob zbavování se nepohodlných osob. Např. Austrálie byla místem, kam po určitou dobu Velká Británie odesílala trestance a nepohodlné elementy.

 V knize Rainera Holbeho (My z Atlantidy, str. 50) jsou uveřejněny následující vzpomínky herečky a zpěvačky Penny McLean na právní systém v určitém období Atlantidy, na období, kdy sama působila jako učitelka právní vědy: „Lidé, kteří pochybili, byli nejprve odděleni, žili ve svého druhu kolonii, srovnatelné s internátem, kde musely být opakovány životní lekce. Při obzvlášť těžkých pochybeních se mohlo klidně stát, že určití Atlantiďané tam byli nuceni strávit celý život... Rozsudek se nikdy nevynášel proti odsouzenému, nýbrž ve spolupráci s ním. Musel pochopit, proč se dostal právě do dané situace a vyvodit z toho příslušné poučení“.

Humánní systém nebo oficiální manipulace?

 Takový způsob řešení provinění vypadá na jedné straně velmi hezky jako zcela humánní systém, který má člověku umožnit pochopení fungování zákona karmy a odhalení i nápravu svých vlastních chyb. To by však taková forma musela fungovat zcela automaticky na bázi přirozené přitažlivosti duchovních energií, řízena Kosmickým vědomím nebo spravedlivou karmickou institucí. Jedině tak může být zaručena naprostá správnost a úplná spravedlnost vycházející z dostatečného nadhledu. Pokud však při jejím prosazování působili „nadlidé“ jakéhokoliv typu zrození ve hmotném světě, kteří se sami stali zákonem a sami přitom stáli nad zákonem, pak se za touto formou soudnictví skrývala obrovská manipulační síla stojící nad životy jednotlivých lidí i celé společnosti.

 Dokládá to další pokračování předchozí citace. Pokud někdo odmítal dobrovolně přijmout opatření, následoval tvrdý zásah. „Vyskytovali se Atlantiďané, kteří o svém pochybení lhali a nebyli ochotni přijmout vynesený rozsudek? Ano, avšak tito lidé byli postaveni pod kopuli, v níž byl vysílán vysokofrekvenční tón. Když se tam obžalovaný dostal oprávněně, nesnesl ho... Byl to detektor lži s nepříjemnými důsledky pro duševní zdraví. Nejvyšší soudce ovšem takové pomůcky nepotřeboval. Byl to skutečně zasvěcený jedinec, který stál nad zákonem“.

A pak už zbýval stejně jako na Plejádách pouze poslední stupínek a nejvyšší vrchol všech opatření. Jestliže člověk příliš zkazil svůj život, šel podle mínění veřejné moci nesprávnou cestou a narušoval program evoluce: „Dodnes se – podobně jako kdysi – vyskytují mylné inkarnace, které odčerpávají energii a narušují program konstituování člověka. Zasvěcení je posílají nazpět, aby si své ztělesnění ještě rozmysleli. Šlo o fyzickou eliminaci, i když to v současnosti zní nejspíš velmi ošklivě. Soudobí zasvěcení se zdráhají používat podobné zásahy. Sedí kdesi v Tibetu, Indii nebo Kalifornii, meditují a mlčí. Zdá se mi, jako by nechtěli přebírat žádnou odpovědnost... Nač vlastně ještě čekají? Nacházíme se v konečné fázi. Je za pět minut dvanáct. Jejich mlčení musí skončit... Nebo se dopustí stejných chyb jak v Atlantidě.“. Jinými slovy, zbavili jej hmotného života, neboli popravili jej, aby toho nemohl zkazit ještě více. Až příliš mnoho podobného s plejádskou Knihou Pravdy. Ale co je na tom to nejhorší, autorka vzpomínek žádá, aby dnešní zasvěcení neváhali a podobné praktiky začali uskutečňovat i dnes. Tak i taková by mohla být situace, kdyby „vyvolení“ nad běžnými lidmi měli i nadále možnost používat v plném rozsahu nejvyšších stupňů magie.

Inspirování komunistických a fašistických režimů na Zemi

Takže nejenom zásady fungování křesťanské církve, ale i komunistická ideologie na naší Planetě byly inspirovány civilizacemi z Vesmíru. A zřejmě se vším všudy, tedy i s komunistickými nápravnými tábory, odkud pro mnoho lidí nebylo návratu. Tyto směry se snažily nastolit naprosto jednotný řád a pořádek nejprve ve skupině několika zemí a výhledově i na celé Planetě. V neharmonickém prostředí naší Planety však podobné komunistické směry prokázaly svoji nefunkčnost již po několika desítkách let. Mimo jiné pro zaostávání ekonomického vývoje a obrovské rozšíření korupce.

 Zlo rozšířené na naší Planetě dokázalo podobné myšlenky Vesmírných lidí ještě více rozvinout směrem k tvrdým represím a naprosto zřetelnému ovládání člověka člověkem. Vrcholem zla ve hmotné rovině naší Planety se stal fašismus a jeho koncentrační tábory uskutečňující plány na převýchovu a vyhlazení celých ras, spojené se zabavením jejich veškerého majetku. Navíc zneužívající člověka jako levnou pracovní sílu i jako zdroj materiálu po jeho smrti (např. náplň do matrací z lidských vlasů). Ať už to byl komunismus nebo fašismus, vždy v takové společnosti existovala síla, která si vytvořila vlastní zákon, která takový zákon reprezentovala a prosazovala a přitom sama stála nad zákonem.

Využívání hmotných těl jiných bytostí

Vesmírní lidé mohou také využívat těla jiných bytostí - člověka a zvířat, potřebují-li se rychle a pouze na omezený čas projevit ve fyzické rovině Planety a mít tak určitou možnost ovlivnit fungování hmotné roviny. Víte, co znamená zkratka A. ve jménu Ivo A. Bendy? Přijal jméno Ivo Aštar Benda. Vesmírní lidé mu totiž namluvili, že člověk je vícedimenzionální bytost, která má dvanáct částí ve dvanácti dimenzích, třetí bytostí ve třetí dimenzi jsme my sami pozemšťané: „Tvým prvním úkolem je stát se multidimenzionální bytostí (MDB), to je spojit se se všemi bytostmi tvé MD osobnosti. Znáš už dvě tyto bytosti, je to Orton a já, Aštar Šeran.“

Takže dalšími multidimenzionálními částmi Ivo Bendy jsou podle Vesmírných lidí Aštar – velitel kosmické flotily hlídkující v oblasti Země a Orton – duchovní ručitel Galaxie. Podle nich je potřeba se s nimi čím dál více ztotožňovat a umožňovat jim jakékoliv vystoupení skrze své hmotné tělo. Jak hezky Vesmírnými lidmi vymyšleno - viz sdělení z 24.12.1998 (Rozhovory II): „Současně, milý Ivo, se blíží okamžik, kdy můj duch vstoupí do tvého těla… a pocítíš to tím, že ráno budeš poněkud jiný člověk v tom smyslu, že budeš mít podstatně širší vědomí i energii lásky a budeš mít hlubší paměť ze svých i mých prožitků… Orton, duchovní ručitel Galaxie… Umožněním vstupu Ortona do mého fyzického těla si plním úkol stát se multidimenzionální bytostí. Ivo.“

Chápete význam toho všeho? Zajistit, aby bytost Ivo Bendy mohla kdykoliv posloužit jako vozítko, skrze které bude promlouvat k našemu lidu přímo „veliký“ Aštar Šeran nebo Orton. To už trochu připomíná praktiky nacistů, kdy skrze Hitlera, který byl dokonalým médiem, promlouvalo nehmotné Černé bratrstvo. Ze seminářů v roce 1998/99 vím z vyprávění našeho učitele, že Aštar se v našem světě při kontaktech někdy projevoval v podobě hmotné sovy, jejíž tělo zřejmě okupoval. Což potvrzuje tendence k využívání těl zdejších pozemských bytostí i jiných forem života. Také poznatky o vícedimenzionalitě člověka uvedu později na správnou míru ve speciálním pokračování.

Přivlastnění si těl pozemšťanů

Toto využívání cizího těla však může mít ještě temnější formu. Mimozemšťan vleze dovnitř pozemského člověka, aniž by ten o tom věděl. A v jeho těle pak ukrývá pod ochranou energetického obalu nejen sám sebe, ale i bojovou a špionážní techniku, komunikační zařízení. Většina lidí to nepozná, ale za čas začnou mít zdravotní problémy. Když jsem byl na přednášce Ivo A. Bendy, takových lidských jedinců, nosících v sobě mimozemšťany, aniž by o tom věděli, tam byly desítky.

Uvedu příklad, jak na takovou okupaci vlastního těla reaguje citlivé dvouleté dítě. Listopad 2004. Kluk šel s maminkou na procházku. Najednou se zasekl, nechtěl se pohnout dál, brečel, křičel, vztekal se, až za půl hodiny se uklidnil. Pak ale opakovaně dostával během dne podobné záchvaty trvající vždy kolem půl hodiny. Poté, co jsem byl požádán o pomoc, jsem zjistil následující: Měl v sobě Plejáďana, Vesmírného člověka původem z planety Erra. Ten umístil do hlavy kluka laser – paprskové dělo, na štítnou žlázu svoji komunikační anténu a přístroj na manipulující energie do břicha. Vyslechli jsme ho. Jeho úkol byl ovládnout nebo přímo zlikvidovat některé jednotlivce, kteří zde na Zemi usilují o změnu vývoje, o nalezení nové evoluční cesty.

Důsledky nadměrně rozvinuté vědy a techniky

 Věda a technika směřující k používání nejen hmotných, ale i duchovních technologií, pak začíná hrát podobnou roli, jakou má na naší Planetě magie. Duchovní technologie i magie představují snahu obejít přirozený duchovní postup, přirozenou cestu zvyšování vnitřní harmonie. Umožňují dostat člověka mimo pořadí do vyšších informačních úrovní nebo získat vyšší duchovní tvořivé schopnosti. Umožňují zasahovat do oblastí činnosti, které by měly natrvalo zůstat výhradně doménou Tvůrců.

Nadměrně rozvinutá věda a technika i magie tak vytvářejí vnitřní předpoklady pro zneužití této převahy. O zneužívání magie už jsem toho napsal dost – viz články 16. Magie z pohledu historie, 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie. Zneužívání technologické převahy Vesmírných lidí v oblasti naší Planety jsem popsal v článku 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi. Zbývá ještě podrobněji rozebrat, co se vlastně dělo v období Ježíše Krista. Jakým způsobem zde Vesmírní lidé zasahovali do vývoje. To však přijde na řadu až později.

Na ukázku pro nás nepředstavitelných možností manipulace uvádím následující vyjádření mimozemšťanů: „Máme takové přístroje, kterými monitorujeme jejich aktivity (rozuměj: lidí, kteří se starají jen o peníze), a máme možnost jim umožnit určitý obrat v jejich životní filozofii, a to tím, že jim vysíláme naše láskyplné vibrace, které v těchto lidech posouvají základní hodnotové struktury... Jsou to takové vibrace, kterým neodolá nikdo, je to otázka času, kdy se tento člověk obrátí“. Takový výsledek dokážou zajistit pouze energie nesoucí určitý magický manipulující informační náboj. V popsaném působení se proto nejedná o vyzařování čisté lásky, ale o pokusy uměle zmanipulovat a ovlivnit člověka.

© Jiří Novák, říjen 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 353
  • 33
  • 27
  • 22
  • 55

Celkový počet hlasů: 490