Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC IV | Nový vývoj nepřipouští žádné karmické výjimky

Nový vývoj nepřipouští žádné karmické výjimky

Petra Nováková Vloženo 31.1.2012
Petra Nováková

Duchovní komunikace ze 17. - 20.1.2012

Bytosti budou v roce 2012 vedeny ke změnám ve svých vlastních životech

PN: Spojené Síly Světla, jaké pro mě máte v tuto chvíli informace? Co by měl ve vývoji představovat rok 2012? Děkuji. (Duchovní komunikace ze 17.1.2012)

 

Centrální Karma: „Rok 2012 měl být podle dávných proroctví rokem určitého zlomu a možná i ukončením pozemského života drtivou celoplanetární katastrofou. Což by z duchovního pohledu znamenalo drtivé karmické vyrovnání jednorázovou událostí. Bezprostřední nebezpečí drtivé katastrofy bylo zatím zažehnáno, protože vývoj na Planetě se změnil. Karmické vyrovnání tížící Zemi však dosud zpracováno nebylo.

 

Takže ano, tento rok bude rokem karmických vyrovnání. Jedině tak může vývoj pokračovat. Zejména půjde i nadále o jednotlivce, kteří vývoj nejvíce brzdí. Ale protože vývoj je kolektivní záležitostí všech, každá bytost bude vedena ke změnám ve svém vlastním životě, ke změnám, které budou znamenat osobní vývoj. Budou však představovat pozitiva i pro vývoj celkový. Každý máte své resty, nezpracované oblasti, které Planetu zatěžují. A každý sám musí začít vyvíjet úsilí na jejich zpracování.“


Karmický princip byl v našem světě zatemněn a zdeformován

PN: Spojené Síly Světla, prosím o informace, co se teď děje s Karmou? Jaké další informace máte k roku 2012?  Děkuji. (Duchovní komunikace z 19. a 20.1.2012)

 

Centrální Karma: „Aby Karma mohla fungovat tak, že to bude zcela odpovídat všem principům Nové duchovní cesty, musí mít zcela odlišné parametry než dříve. Instituce Karmy fungovala v různých etapách vývoje nestejně. Někdy její vliv dostačoval, jindy zase nebyl dostatečně důsledný. A někdy vlastně nebyl žádný na základě odstínění Karmy, nedostatečného dosahu karmických vlivů a také působením nespravedlivé temné karmy. To, co doposud odrážel tento váš dnešní svět, byl téměř vrcholný úkaz nefunkčnosti světelné Karmy.

Nic nebylo Světlem řízeno, vše se dělo určitou setrvačností a doslova žilo svým vlastním životem. Ti, kdo měli dostatečnou magickou sílu, karmu vlastní i Karmu jako instituci ovládli ve svůj prospěch. Ti, co sílu na ovládnutí Karmy neměli, kterým schopnosti či další důvody chyběly, s těmi si naopak nespravedlivá Karma pohrávala podle své libosti. Myšleno Karma v podobě zatemněné stínové vlády nad světem a řízená různými strukturami Duchovních hierarchií.

 

A je nutné podotknout, že pokud Karma vůbec kdy fungovala, vždy to bylo v čistém světě. Není jednoduché, aby instituce nové Karmy začala fungovat ve světě, kde karmický princip byl zmanipulován, obcházen a doslova nechtěn. Nicméně se tak uskutečnilo. Nová Karma byla do vašeho světa dosazena, či lépe řečeno doslova vznikla v něm a v duchovních sférách nad ním. Myšlenka potřebnosti a vytvoření nové Karmy pochází jak shora z duchovních sfér, tak také přímo od vás, zevnitř hmoty, z podnětu světelného vývoje ve hmotě.

 

Nová Karma byla vybudována přímo uvnitř vašeho světa. To znamená, je zde žebříček dílčích institucí, který zajišťuje vedení, řízení, čistotu karmického principu. Není tedy jen jediná instituce Karmy, ale je více jejích větví, které pracují speciálně pro hmotu. A navíc existuje Centrální Karma, která vše zaštiťuje. Impulsy od Centrální Karmy přicházejí níže do struktur samotné hmoty a uvádějí do pohybu Karmu, která byla vybudována přímo uvnitř vašeho hmotného světa. Tak, aby se mohla stát vůči temným systémům a energiím ze hmoty odolná. Aby splňovala parametry hmoty, zároveň aby jí nechyběl vysoký světelný nadhled, napojení na nejvyšší světelné struktury.

Nová Karma bude přímo součástí hmoty

Už nebylo vhodné znovu opakovat dřívější vzor pro Karmu. To znamená vytvořit ji vysoko nad hmotným světem a zajistit, aby se z této pozice snažila do hmoty při posuzování etiky činů pronikat. Protože výsledek by pak nikdy neodpovídal tomu, jak je to v rámci světelného vývoje nezbytné!

 

Hmota má ve vývoji naprosto jiný význam, než jaký jí byl v dosavadním vývoji přisuzován. Hmota není pouhým nečistým přívažkem nehmotných sfér, nebo územím dočasné nižší formy evoluce lidstva. Hmota byla rozpoznána jako úroveň nezbytná pro další pokračování evoluce lidstva i celého světa.

 

Proto se tentokrát postupovalo jinak. Vznikla Karma přímo pro hmotu, která chápe fungování hmoty, orientuje se ve hmotě, a je proto schopná ve hmotě spravedlivě fungovat. Hmota této Karmě není cizí. Proto ji hmota zdeformovaná Temnem nevnímá jako vnějšího parazita – jako něco, co tu prakticky nikdy nebylo. Z těchto důvodů bylo nutné, aby vznikla Karma přímo pro hmotu, protože co existuje ve hmotě a vzniklo to v rámci Přírody, to se automaticky stává přirozenou součástí vývoje ve hmotném světě. Což Karma jako taková nikdy dříve nebyla.“

Nový vývoj nepřipouští žádné karmické výjimky

Karma pro hmotu: „Již delší dobu se buduje karmická instituce, která by byla doslova šitá na míru hmotnému vývoji. Která by flexibilně reagovala na veškeré potřeby a zároveň byla stabilní, pevná. A její základní principy aby zůstaly jakoukoli změnou netknuté. Ochrana těchto světelných principů by tak byla stoprocentní.

 

Teď se vše začíná postupně spouštět. Nikde nesmí být chybička, žádné zaváhání, chaos či destrukce. Absolutní oproštění od čehokoli temného, nečistého. To všechno chce čas. A vaší připravenost. Vše se děje tak, abyste vy, co jdete po Nové duchovní cestě, působení této hmotné Karmy ustáli. Protože vy jste se ve svých životech stali prvními nositeli Karmy a její nezpochybnitelné spravedlnosti.

 

O výjimkách se mluvilo už mnohokrát. Pokud má být vše pevné, stabilní a čisté, musíte být právě vy, kteří jste součástí Nové duchovní cesty, těmi, na které bude nová Karma působit bez výjimek. Pro mnohé z vás je čištění na základě sestupu Karmy do hmoty velmi zatěžující, nicméně velmi dobře funguje. To máte vyzkoušené!“


I vědomé karmické čištění může přinášet drobné nepříznivé události

PN: Prosím Spojené Síly Světla o další informace. Proč jsem dnes měla drobné úrazy, proč mi některé záměry nevyšly? Co to vše znamená?

 

Hmotná Karma: „Tvé drobné nesrovnalosti vznikají na základě silné očisty a vrstev, které se stále zpracovávají. Pro bytost je to namáhavé, svým způsobem může probíhající karmická očista přitahovat drobný chaos z okolí. Protože ve chvíli obnažení nepříznivých karmických vrstev nejsi vyladěná, harmonická, a neodpovídá tomu ani hmota.

 

Hmota se tvoří duchovními energiemi. Ve hmotě vše klape, pokud je stejný předobraz i v duchovním pozadí. Proto nelze změnit hmotné situace, pokud nejste dostatečně připraveni duchovně. Proto vás teď Karma hodně propírá. A tato vaše příprava probíhá velmi intenzivně.

 

Vaše výhoda je, že se učíte i od druhých. Situace, kdy se mění Karma a vše se tak připravuje ve hmotě ke změně, jsou velmi nestabilní. Je nutné je pečlivě sledovat. Mohou přijít nenadálé zvraty, i nové příležitosti. Ale stejně rychle mohou také odejít, pokud si nevšimnete včas náznaků.

Nová Karma mění zajeté pořádky ve hmotě

Mění-li se karma ve hmotě, mění se tím prakticky všechno. A to mnohdy velmi rychle. Je důležité být pozorní, nic nepromeškat. To, co se zdá být úžasné, se na základě působení Karmy a vašeho jednání, reagování na impulsy může zcela změnit. Navíc rozhoduje velmi vaše očista. Věci se mohou jevit příznivě, obnaží se však nová skutečnost a vše je nutné zcela změnit.

 

Karma zcela mění zajeté pořádky, které dosud byly velmi ovlivněné působením nepříznivých vlivů na Planetě, temných systémů, které si dokázaly hmotu zcela podmanit. Teď se vše mění! To přináší změnu nejen vnitřní, ale i vnější!

 

Je důležité, abyste byli flexibilní. Protože má-li se vše někam posunout, musí to probíhat zrychleně. To znamená, že jedna hmotná situace, která vás měla něčemu naučit, se může velmi rychle změnit v úplně jinou, protože jí už není třeba a je nutné zabývat se dalšími dosud nezpracovanými věcmi. Toto období tak s sebou nenese pomalé, plynulé přechody, ale naopak rychlé skoky a zvraty. Kdo je na to připraven, počítá s tím, snáze se přizpůsobí a tímto přechodným obdobím projde jednoduše bez šrámů.

Dostatečný duchovní nadhled umožňuje překonat pocity ztráty starých jistot

Je důležité snažit se vše vidět z nadhledu. Na ničem nelpět, nespatřovat důležitost v malichernostech, které vás pak brzdí. Nadhled vám pomáhá udržet si určitý odstup, neprožívat tolik vnitřně, citově ztráty, které nutná očista přináší. Ztráty starých jistot.

 

Nový život znamená odložení starého. Jinak by nebyl nový, pouze by byl pokračováním s drobnými změnami. Nový znamená nový. Naučte se změny přijímat pozitivně. Chcete nové, ale změn se bojíte. To se však vylučuje.

Náprava karmy bez nepříznivých následků je možná jen do určitého bodu

Karma znamená spravedlnost a jistotu. Žádného trestajícího Boha, před kterým se všichni musí bát. Ano, minulost bytostí nechává svědomí velmi zatížené a přijmout Karmu znamená i přijmout důsledky. Světelný vzestup však umožňuje vše dát do pořádku s přijatelnými důsledky, protože prvotní a prioritní není důsledek, ale náprava vlastních chyb. Máte možnost napravit vše, co jste pokazili.

 

Každý tuto možnost má, pokud ji využije včas. Ještě než se důsledky samy silou svých energií přihlásí o slovo a tím ho o možnost nápravy bez destrukcí a nepříjemných událostí připraví. Někteří se mylně domnívají, že na nápravu chyb a škod je času dost. Ale není. Protože odkaz minulých chyb a přehmatů stále působí a ovlivňuje přítomnost dotyčného, v horším případě celý vývoj.

 

Náprava je možná jen do určitého bodu. Pak už se sklízí jen důsledky. Které se ve vyhroceném případě doslova valí jako obří vlna tsunami, kterou již není reálné zastavit. Nenechte se spláchnout vlastními chybami a pohodlností. Snažte se karmicky vyvázat z nepříznivé minulosti včas, ještě než se tyto chyby stanou nezvratnými.“

© Petra Nováková, leden 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 169
  • 20
  • 19
  • 16
  • 18

Celkový počet hlasů: 242