Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC II | Vedení vývoje na Planetě se dostává do světelných rukou

Vedení vývoje na Planetě se dostává do světelných rukou

Petra Nováková Vloženo 25.7.2011
Petra Nováková

Je potřeba docílit definitivního sesazení magie z vládnoucích pozic

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně celkové situace, co je teď pro nás důležité. Děkuji. (Duchovní komunikace ze 14.5.2011)

 

Příroda: „Pro celý vývoj je teď nezbytné ukotvit zcela přirozené přírodní zákony ve veškerých strukturách hmoty. Docílit definitivního sesazení magie ze všech „vládnoucích pozic“, které jí poskytovaly prostředky k plnění svých zvrácených vizí. Jak již bylo řečeno, magie měla svůj význam pouze při tvoření, aby celý proces urychlila. Definitivně se však ukázalo, že i zde měla být použita přirozená tvořivá síla Přírody, která též dokáže celý proces urychlit. Nedělá to však na úkor kvality. Příroda dokáže přesně vyvážit poměr tak, aby vše, co se nově tvoří, bylo co nejdokonalejší, ale zároveň co nejúčelnější a to v nejkratším možném čase. Kvantita s kvalitou jdou ruku v ruce, doplňují se, nikoli aby šli na svůj úkor.

Magie představuje používání síly bez citu, bez vyššího vedení, které by dokázalo vše detailně vyvážit. A protože magie nespadá pod Přírodu, není jí řízena, ani jí nepodléhá, nemá žádné omezení, které by jí dávalo jasné mantinely. Magie se vyvíjí dál jako něco, nad čím jeho tvůrci často ztrácejí kontrolu. A z toho nikdy nemůže vzejít nic pozitivního. Magie naopak chce Přírodu řídit, podrobuje si ji. Magii jsou nadřazené jediné řídící bytosti – lidé. Lidé však nemohou být nad Přírodou, proto se zákonitě stane, že magii podlehnou jako její služebníci.

Tento umělý žebříček moci, kde na vrcholu je člověk a Příroda je úplně poslední, je od počátku zvrácený. A to vede i ke zvrácení systému, který je tímto žebříčkem udržován. LIDÉ – MAGIE – PŘÍRODA: to je umělý systém, který se velmi rychle zvrtnul na zcela jiné pořadí moci: MAGIE – PŘÍRODA – LIDÉ. Příroda si vůči lidem a na jejich úkor bere to, co jí náleží. Což je projev zodpovědnosti za svůj vlastní vývoj. A stejně tak činí ruku v ruce i Planeta Země, která již odmítá nechávat zodpovědnost za vývoj v rukou mágů či jiných rádoby řídících struktur pod vlivem temné moci. Zodpovědnost se tak vrací k těm bytostem či institucím, kterým právem náleží.

Samotná Příroda však nedokáže zbavit svět magie. A mnohdy se ani nedokáže od následků magie plně očistit. To mohou udělat jenom lidé. Ti, kteří v dávné minulosti magii vytvořili, jsou dnes těmi, kteří jedině mohou svět a Přírodu od této magie zbavit.“


 

Čistí se další problematická místa na Planetě

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně celkové situace. Co je teď důležité vědět? Děkuji. (Duchovní komunikace z 15.5.2011)

 

Planeta Země: „Na Zemi jsou stále místa s velkými energetickými propady a těžkým karmickým zatížením. Navíc vše je mnohdy vázáno na přehmaty konkrétních bytostí. Očista pak není možná, dokud se neotevře dotyčnému člověku. Vše je do té doby jakoby zapečetěno a nedá se s tím hnout.

Teď přichází období, kdy se další oblasti mohou čistit, protože se uvolnil tento pomyslný klíč k otevření třinácté komnaty těchto oblastí. Příroda tak vyspravuje další slabá místa, která v celoplošné planetární síti tvoří propady. Taková místa pak vytvářejí šance pro temné dále se rozšiřovat, škodit.

Jak se postupně zvyšuje informovanost lidí, kteří se o vývoj zajímají, zvyšuje se i celková frekvenční hladina prostředí na Planetě. To je důležité pro to, aby se vedení vývoje zcela dostávalo pouze do světelných rukou a naopak z těch temných bylo stále více a rychleji bráno. Také se teď objevuje skutečnost, že vnitřní obaly, struktury – ty, co chrání to nejcennější uvnitř každé bytosti, byly potrhány. Protože to však bylo na velmi vysoké frekvenční úrovni, objevuje se to až teď. Aby mohla morfická pole Planety správně fungovat, musí zde být stoprocentní propojení všech částí a složek Přírody i Planety od nejvyšších až k nejnižším. Stejně jako nemůže stoprocentně fungovat bytost, která má poškozená ať už duchovní těla nebo vnitřního ducha.

Stejně tak je tomu i u Planety. Poškození vnitřních struktur způsobovalo nesoulad v jejím fungování. A tento nesoulad se promítal i do fungování morfických polí. Stejně jako je tomu u bytostí, kdy se nesoulad z duchovních těl promítá do fungování čaker a posléze do hmotného fungování. Morfická pole jsou do určité míry jako jedny z duchovních těl Planety Země. Jsou jejich náplní i rámcem současně. Jsou odrazem a zároveň předlohou veškerého fungování Planety."


 

Systém karmy na Zemi zaznamenává zásadní změny 

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně celkové situace, co je důležité vědět. Děkuji. (Duchovní komunikace ze 16.5.2011)

 

Karma: „Karma teď zaznamenává velké vzedmutí energetické síly a protažení, vyčištění kanálů, které v rámci Přírody mají pomáhat karmu vést a rozvádět přímo na Zemi tam, kam je potřeba. K tomu však je zapotřebí, aby fungovala Karma, Příroda i Planeta Země a to obě jejich složky – hmotné i duchovní. To je předpoklad, aby Karma mohla spravedlivě fungovat.

Díky mnoha okolnostem nemohla Karma jako zrcadlo odrážet to, co přicházelo. Temní dokázali najít mnoho možností. Jedna fungovala na principu zrcadlového bludiště. To znamená, že temní byli schopní nastavit další zrcadla tak, že obraz se odrážel různě, jen ne k nim. Tato umělá zrcadla jsou a byla postavena kolem temných tak důkladně, že zůstali za nimi zcela skryti. Zrcadlo bylo ze dvou vrstev. První BÍLÁ, která odraz propustila, druhá TEMNÁ, která ho pohltila. Navíc ho dokázala přetvořit na jiný typ energie jako solární panely a temní tak dokázali karmickou zátěž nejen odkládat, ale ještě z ní čerpat.

Tento nový typ ochrany se teď začíná odhalovat. Karmě sice dost bránilo i zakalené prostředí, které je však teď již velmi pročištěné a proto se objevil další způsob temné ochrany proti karmě, který je nutné začít temným brát. Navíc v případě, že karmická odvetná reakce byla příliš velká, nevyužitelná, v rámci temné, černé vrstvy se otevřela jakoby černá díra, která vše vtáhla do sebe a kdovíkam přesměrovala. Samozřejmě tohle všechno čeká, aby se to mohlo vrátit svým majitelům."

© Petra Nováková, červenec 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 153
  • 22
  • 15
  • 12
  • 14

Celkový počet hlasů: 216