Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články I: 1 - 29 | 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie

17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie

Jiří Novák Vloženo 19.3.2010
Jiří Novák

Na cestě čistého vzestupu vnímáme svět z pohledu bioenergií. Naopak magie se dívá na svět z pozice živlů. Oba pohledy jsou zásadně odlišné a těžko lze mezi nimi najít společná styčná místa. Z pohledu bioenergií však dokážeme rozlišit dobro od zla, pravotočivé od levotočivého. Zatímco magie podobné rozlišení neposkytuje. Magie znamená nepřirozené deformování celé bytosti člověka – jeho vnímání, jeho způsobu fungování i jeho pohledu na svět. Mág se stává vychýleným individualistou, který se zcela vyděluje z běžného řádu fungování Přírody a světa. A to je to poslední, co lidstvo v dnešní situaci potřebuje. Trend dnešního vývoje musí být zcela opačný, chceme-li jako živočišný druh na této Planetě přežít. To znamená hledat cesty k těsnější spolupráci s Přírodou, k sepětí s Přírodou. Potřebujeme se stát součástí Přírody, její harmonie, čistoty i jejích tvořivých sil. A ne se z ní vydělovat jako její Pán a vládce. A usilovat o její další ovládání. Proto potřebujeme nahradit původní magii splynutím s etickým řádem Přírody a získáním přístupu k jejím tvořivým silám.

Co nás především spojuje s Přírodou?

    Každého běžného člověka spojuje s Přírodou konzumování hmotné potravy, vzduch, který dýchá a příjem bioenergií, které jsou nezbytné pro fungování hmotných i duchovních struktur jeho bytosti. Při cestě čistého vzestupu se ve svých životech zaměřujeme právě na toto přirozené pouto s přírodou. V duchovní oblasti jsme tak jednoznačně orientováni na bioenergie.

    Náš vzestup je odvozen od toho, do jak vyvážené harmonie dokážeme v sobě vyladit všechny dvojice doplňujících se pólů. Těmi jsou například hmotné tělo člověka a duchovní část jeho bytosti. Nebo láska k sobě a láska k druhému. A tím nejjednodušším, čím toto vnitřní vylaďování můžeme ovlivnit, je právě oblast hmotné výživy a oblast fungování systému našich čaker. Nepotřebujeme se proto učit žádné umělé rituály. Nemáme potřebu posilovat speciálními cviky své vědomí.
 

Na cestě čistého vzestupu nepoužíváme vůli a vědomí na ovládání

    Svou vůli a vědomí nepoužíváme na ovládání a znásilňování druhých bytostí nebo na manipulování s nimi. Ani na ovládání, směrování přírodních bioenergií. To však neznamená, že jsme zcela bez vůle. Naopak, fungujeme jednoduše jako normální člověk. Používáme svoje vědomí a vůli na lidské činnosti, na které se mají běžně používat. Jsme důslední a vytrvalí v zajišťování si optimální výživy a v každodenní péči o své vlastní čakry. Jsme neoblomní v úsilí o zvyšování své vnitřní harmonie a čistoty den za dnem. Směrujeme svou vůli a vědomí k tomu, abychom se stali přirozenou součástí Přírody. A abychom tak získali přístup k  tvořivým silám Přírody.

    Protože čistá bioenergie má ohromnou tvořivou sílu. Je-li nasměrování a vedení této bioenergie ponecháno samotné Přírodě, pak tato bioenergie je schopna jednoduše a kompletně obnovit a opravit jakkoliv vychýlené a poškozené duchovní tělo člověka. A také je schopna čistit, léčit a obnovovat i energetické struktury, vazby a matrice dalších bytostí a objektů v Přírodě, na Planetě, ve Vesmíru.
 

Na cestě čistého vzestupu vnímáme svět z pohledu bioenergií

    Bytosti jdoucí po cestě čistého vzestupu, tedy i my, vnímáme duchovní pozadí světa v energetické hladině tvořené bioenergiemi. Právě bioenergie odpovídají v Přírodě za všechny tvary, a tím i za celkovou stabilitu a celistvost bytosti, předmětu. Z pohledu bioenergií vnímáme celkovou vnější i vnitřní harmonii jednotlivých bytostí, systémů a jejich částí. Jsme schopni rozlišit, jak člověk energeticky funguje. Tento pohled je přitom velice šetrný. Nezasahuje do fungování člověka, nenarušuje činnost jeho orgánů, jen jej zvnějšku pozoruje.

    Víme, že drtivá většina patologických situací začíná poruchami energetických obalů, poruchami v příjmu bioenergií a dlouhodobou špatnou výživou. Proto se zajímáme o to, jak je vhodné se stravovat a co dělat pro to, aby naše čakry fungovaly optimálně. A pokud je potřeba něco opravit, zdokonalit, lépe se vyladit, stačí pak napojit se na tvořivé síly Přírody. Logicky pak platí, že čím vyšší hladiny vnitřní harmonie člověk dosáhl, tím k vyšším úrovním tvořivých sil Přírody má přístup.
 

Orientace magie na živlový svět

    Pro všechny umělé tvořivé systémy, kterými jsou zejména magie, Reiki a další umělé metody ovládání energií, je typická zcela jiná orientace. Je to vazba na astrální svět, oddělenou nadzemskou posmrtnou úrovni a Duchovní hierarchie v ní. Právě magie totiž představuje tvořivý systém, který je založen na ovládání živlových energií, které jsou nosnými energiemi astrálního světa, a nejen to.

    Magie se dívá do duchovního pozadí z pohledu živlů. Vidí jakoby rentgenem do samého nitra Přírody, obrazně řečeno do jejích střev. Stejným způsobem se mág dívá i na člověka. Neposuzuje ho obvykle zvnějšku sledováním jeho čistoty. Ale přesune své vědomí do něj a takto začne prolézat jeho tělo a jednotlivé orgány. Jen samotná přítomnost části bytosti pozorovatele mága se svojí energií přímo uvnitř člověka má logicky znatelný vliv na chod jeho vnitřních procesů. Už jenom tento způsob magického zkoumání znamená do jisté míry nešetrné zásahy do fungování vnitřních procesů zkoumaného člověka.
 

Magie má moc ovládat a ovlivňovat přirozené přírodní pochody

    Je známo, že veškerá anorganická hmota ve Vesmíru, to vše vzniklo a utvářelo se působením čtveřice živlových energií. Živlové energie vytvářejí různorodost vnitřních poměrů ve hmotě, vnitřních sil, struktur a vlastností. Navíc živlové energie stojí v pozadí fungování gravitace, elektrických i magnetických sil v Přírodě. Sil, které ovlivňují veškeré pochody na povrchu planety i v jejím nitru, v říši nerostné, rostlinné i živočišné. A je logické, že působením přes živlové energie lze tyto přirozené přírodní pochody ovlivňovat, jak to dokáže magie a každý její vyspělý adept.
 

Mág se stává pánem nad životem a smrtí

    Samotným principem magie je ovládání energií myšlenkou a vůlí. Tato činnost pak umožňuje měnit strukturu hmoty, ovládat Přírodu a druhé bytosti, zasahovat do běhu života bytostí. Mág se skutečně stával neomezeným pánem nad životem a smrtí. Mohl zemřelého člověka přivolat zpět do života, ale mohl také naopak magickou smrtí člověka zničit.

    Z minulosti známe takovéto oživující zásahy Ježíše Krista a dalších významných mágů minulosti. Vzpomínám si také na příklad z kanadského seriálu Faktor PSI, který byl natočen na základě skutečných událostí. A hororovou scénu, kde osoba se zvláštními schopnostmi dokázala zpět přivolat do života již týdny mrtvého člověka, jehož tělo bylo ve vysokém stupni rozkladu. Je snad oživování mrtvých to pravé, co by člověk měl umět a používat? Nemohu si pomoci, ale takovéto příklady oživení vnímám spíše jako určitou demonstraci vlastní moci a síly než příklady vhodné pro následování obyčejným člověkem.

    Mág, který ovládá živlové energie, dokáže přivolat déšť či krupobití nebo naopak tyto úkazy odvede na jiné místo či rozežene. Znám bytosti, kterým taková schopnost fungovala i v dnešní době. Protože v sobě měly pozůstatek jakési přírodní magie a šamanských schopností z dob slávy indiánských kmenů a národů. Tyto schopnosti jsou zdokumentovány i veřejně. Ve 30. letech 20. století popsaly pražské noviny konkrétní případ, kdy František Bardon vyvolal za jasné oblohy blesk nad městem.

    Mág také dokáže magicky vyvolat zemětřesení a jiné poruchy v běžném fungování Přírody. Protože si určitá duchovní instituce může myslet, že takovým násilným zákrokem spojeným s vybitím nahromaděné karmické energie dojde k pročištění duchovního pozadí dané civilizace. Měl by takový zákrok opravdu pozitivní výsledek? Nebo je to úplně jinak? Jsou také toto ty vhodné zásahy, které by měl člověk dělat na záchranu naší existence na naší planetě? O problematice karmy jako instituce i o karmické energii a způsobech jejího zpracovávání v minulosti ještě budu psát ve speciálním pokračování.
 

Pohled mága na duchovní pozadí světa je odlišný

    Pochopil jsem, proč se náš pohled bytostí na cestě čistého vzestupu tak zásadně liší od pohledu mágů na svět. My se na svět díváme z pohledu bioenergií. Z pohledu tvarů, z pohledu celkové vnitřní i vnější harmonie. Mág se naopak dívá na svět z pohledu živlů. Tedy z pohledu vnitřních struktur hmoty. Mág jakoby vidí Přírodě do střev a z této pozice hodlá ve světě zasahovat. Mění samotnou podstatu hmoty, mění poměry živlů v jednotlivých látkách a bytostech. A myslí si, že toto je jediná a nejlepší cesta k nápravě světa.

    Pohled z pozice bioenergií a pohled z pozice živlů. Jde o dvojí možný pohled na totéž duchovní pozadí světa. Jak naznačují probíhající konflikty a diskuse, oba tyto pohledy jsou zásadně odlišné. Ten první pohled vnímá čakry přijímající bioenergie a vnější energetická těla utkaná z vláken bioenergie. Pohled mága místo toho vnímá živlové vyzařování vnitřního ducha a je dosti pravděpodobné, že vidí i jiné čakry dotyčného člověka.
 

Příroda sama rozhodne souboj dvou koncepcí

    Připomíná mi to jinou záležitost. Astronomické knihy – fotografické pohledy do nitra Vesmíru. Všimli jste si, že fotografie galaxie v oboru světelného spektra je zcela jiná než pohled na tutéž galaxii v infračerveném pásmu nebo dokonce pohled v rentgenovém pásmu? Jiná frekvence, odlišná hladina energie, jiné vidění světa. Takže se vlastně s mágem nikdy nemůžeme shodnout na tom, co v tom duchovním pozadí světa vlastně vnímáme. Proč tedy mág bojuje proti nám? My jen popisujeme náš způsob vidění světa.

    Mág ať si popisuje zase svůj živlový způsob vidění. Příroda sama rozhodne tento souboj dvou koncepcí. A jak to tak bývá, jeden z těchto dvou konceptů získá v tomto světě převahu a druhý postupně zmizí v propadlišti dějin.

    Můžeme rozpoznat, který z těchto pohledů je správný? Samozřejmě. Závisí na tom, co považujeme za cíl svého vývoje. Pokud někteří lidé tvrdí, že Vesmír patří člověku, že potřebujeme ovládnout a přizpůsobit si Přírodu, aby nám lépe sloužila, pak takovou cestu člověku umožní orientace na magii, na schopnost zacházení s živly, na praktiky manipulace s Přírodou a živými bytostmi. Jak to pak za nějakou dobu skončí? V takovém případě bychom měli být připraveni na zásah samotné Planety, která se proti takovému zacházení bude bránit katastrofami.

    A pohled čistého vzestupu? Chceme-li na této planetě jako živočišný druh přežít, potřebujeme se přiblížit k Přírodě. Potřebujeme směřovat ke spolupráci s Přírodou a stát se její harmonickou součástí. Jedině tak nás bude Příroda chránit a podporovat jako živočišný druh. Pak je správný pohled bioenergie. Pohled respektování Přírody, nezasahování do jejích vnitřních struktur. Pozice úcty a skromnosti vůči Přírodě a jejím tvořivým silám.
 

Pohled magie není slučitelný se spoluprácí s Přírodou

    Tyto dva pohledy jsou však neslučitelné. Pokud se chtějí adepti magie stát přirozenou součástí Přírody, pak je potřeba na prvním místě vzdát se všech metod manipulace a tedy i magie. Takže volba magie ANO nebo NE je současně i o tom, zda mým záměrem je přiblížit se Přírodě a splynout s ní. Nebo naopak zda se chci postavit do pozice toho, kdo diktuje Přírodě, kdo ji ovládá a zneužívá.

    Dávné civilizace před námi již tento problém nejednou řešily. V Atlantidě byla vybrána magie. Člověk začal zneužívat síly Přírody a podroboval si další národy a země. Výsledek známe. Pád do zapomnění. Ve škole se o Atlantidě zatím vůbec neučí. Toto období jakoby vypadlo z hmotné paměti lidstva. A to je velký problém. Protože dnešní lidé pak nevědí, že v tomto životě dělají opět a znovu chyby podobné těm, které v minulosti zavinily zkázu civilizace Atlantidy.

    Mágové přece mají informace o minulosti. Ví, jak skončila Atlantida, a měli by chápat, proč se tak stalo. Proč tedy usilují o to, abychom si podobný zážitek ještě jednou zopakovali? Proč se nesnaží hledat jinou cestu řešení? Nebo ještě lépe – když taková cesta již existuje a je podrobně popsána, proč se ji snaží zničit? Zkušenosti z minulosti a chyby, kterých jsme se dopustili – to je tady přece proto, abychom se poučili. Abychom neopakovali stejnou chybu stále znovu a znovu. Proč mágové staví vlastní egoistickou potřebu udržet si svoji dočasnou moc nad celkové potřeby vývoje lidstva?
 

Člověk na cestě čistého vzestupu směřuje ke vnitřní rovnováze

    V  článku 15. Duchovní vzestup člověka a trojice hybných sil evoluce jsem vysvětlil, že bytost člověka je složena ze čtyř základních částí – vůle, citů, intelektu a vědomí. Člověk, který jde cestou čistého vzestupu, směřuje postupně k takovému vyladění všech těchto čtyř složek, aby žádná z nich neměla zřetelnou převahu nad ostatními. Aby každá z nich zaujímala přibližně stejnou poměrnou část celkové síly bytosti. Pokročilé bytosti na této cestě se přibližují k ideálnímu vzájemnému vyladění těchto čtyř složek v jeden celek. To znamená takovému vyladění, kdy každá ze čtveřice vůle, city, intelekt, vědomí tvoří přibližně jednu čtvrtinu, to znamená 25 % celkové síly bytosti.

    My neprovádíme žádná speciální cvičení své vůle, ani síly svého vědomí, ani intelektu. Směřujeme jen ke stále dokonalejšímu vyladění do středu všech protikladných polarit, extrémů. Jak už jsem uvedl v článku 16. Magie z pohledu historie, jeden ze způsobů vychýlení této psychiky podporovaly temné síly, kterým zcela chybí složka citů, pocitů. Jiný typ vychýlení rovnováhy člověka podporuje pozemská magie, jak vysvětlím v dalším textu.
 

Přiřazení živlových energií složkám psychiky

    Bytost člověka se skládá ze čtyř složek, stejně jako se každá hmota skládá ze čtveřice živlových principů, energií. Logické přiřazení těchto živlů složkám bytosti člověka, nebo složkám jeho psychiky, je následující. Princip vody, který je dobře jímavý a vodivý, odpovídá citům, pocitům. Princip vzduchu, který je typický svou lehkostí, pohyblivostí a přizpůsobivostí, svým působením jako zprostředkovatele, odpovídá intelektu. U těchto dvou není žádných pochyb.

    U dalších dvou se však běžný náhled liší od toho, co používá magie. Živel země představuje stabilitu, soudržnost, pevnost, vytrvalost, stálost, pravidelnost. A logicky by měl odpovídat vůli člověka. Jako člověka se silnou vůlí si představujeme toho, kdo pevně stojí na nohou. Kdo je důsledný, vytrvalý, pevný.

    Poslední živel ohně má typické vlastnosti odpovídající čtvrtému skupenství hmoty – plazma. Jsou jimi aktivita, expanze, rozšiřování nebo naopak zhušťování, snadné přemísťování a pronikání kamkoliv. Logicky bychom řekli, že právě takto funguje lidské vědomí umístěné v hlavě. Protože právě vědomí se může rozšířit do celého prostoru nebo naopak zúžit do jediného bodu.
 

Záměrná vychýlenost člověka mága

    Je zajímavé, že magie přiřazuje vůli k živlu ohně a vědomí k živlu země. A to i přesto, že vědomí člověka sídlí v hlavě, zatímco živlu země v magii logicky odpovídá spodní část těla od nohou až po pánev. Toto zdánlivě nelogické přiřazení dává mágovi právě ty výhody, které jsou pro magii typické. Co na to říká Příroda?

    „Toto není omyl nebo náhoda. Jde o skrytý záměr, jak sílu vědomí povýšit na něco pevného, stabilního, čemu nelze odolat. A naopak vůli povýšit na něco výbušného, všepronikajícího, co dokáže kdekoliv prosadit záměr, vůli mága. Navíc je zde ještě následující podtext. Magie činí hmotu proměnlivou a takto snadno ovladatelnou. Vědomí činí naopak pevným dokonale průrazným nástrojem. Vůči živlovým strukturám Přírody jde o nepřirozené deformování nebo dokonce znásilňování osobou mága a jeho zesílenou vůlí a vědomím. Jde o zcela nepřirozenou situaci, kdy se jednotlivec postavil svými manipulativními schopnostmi nad Přírodu, nad Vesmír. Karmicky jde o neudržitelnou situaci. A jakmile karma sestoupí do hmoty, toto bude první záležitost, která bude řešena – neoprávněná manipulativní moc mágů.“ Tolik z mé komunikace s Přírodou ze dne 3.3.2010.
 

Člověk mág směřuje k velké vnitřní vychýlenosti a nerovnováze

   Mág na svém vzestupu posiluje stále výraznější vychýlení své bytosti z rovnováhy jednotlivých složek. Na základě informací Přírody porovnám optimálně vyladěného člověka se zástupcem pokročilých mágů. U optimálně vyladěného člověka zaujímá každá ze čtyř složek jeho psychiky přibližně 25 % z celkové síly jeho bytosti, která je 100 %.

    Vnitřně srovnaný člověk: city 25 %, intelekt 25 %, vůle 25 %, vědomí 25 %, celkem 100 %.

   Mág vytrvale den za dnem cvičí koncentračními cvičeními svoji vůli a sílu svého vědomí. Logicky budou tyto složky jeho bytosti ve srovnání s běžným člověkem podstatně silnější. Následující hodnoty procent pokročilého mága vyjadřují sílu složek jeho bytosti vůči sto procentům vnitřně vyrovnaného člověka. Proto může celkový součet u mága přesáhnout 100 % a vypadá to, že celková osobnostní síla mága je vyšší než u běžného člověka. K této skutečnosti se vrátím v dalším oddílu.

    Pokročilý mág: city 12 %, intelekt 17 %, vůle 51 %, vědomí 48 %, celkem 128 %.

   Jaký z toho vyplývá závěr pro fungování mága v normálním životě?

    Jeho intelekt je oslaben zhruba o jednu třetinu. Důsledkem je horší přijímání nových myšlenek, určitá strnulost a neschopnost měnit pozice a závěry podle aktuálního vývoje. Tedy přílišná setrvačnost starých postojů. Zadruhé, jeho city, pocity jsou oslabeny na polovinu. Z toho vyplývá určitá necitelnost v chování, tvrdost až bezohlednost a nelítostnost, na polovinu potlačené svědomí.

    Naproti tomu vědomí je posílené téměř na dvojnásobek síly běžného člověka. Je tak snáze schopno stát se nástrojem agrese, manipulování, ovládání. Tím spíše, že je přirovnáno k pevné hmotě, k ostrému břitu, který dokáže pronikat do mentálních struktur jiné bytosti a takto je zcela ovládnout a znásilnit.

    Na dvojnásobek zesílená vůle, navíc přetvořená do podoby agresivního ohně, se pak projevuje vysokou až nelítostnou agresivitou, tvrdým a bezohledným prosazováním vlastních mocenských zájmů.
 

Osobnostní síla mága vypadá větší, ale oslabuje jej oddělenost od Přírody

    Ještě je přitom podstatné, že celková osobnostní síla mága je téměř o třetinu vyšší než samotná síla vnitřně vyladěného člověka – 128 % vůči 100 %. Mohlo by se pak zdát, že mág má jasnou převahu v působení jednoho proti jednomu. Že magie je silnější než čistá cesta duchovního vzestupu. To je také důvod, proč mágové tak troufale reagují na člověka, který jen vyšel s jinými informacemi a vůbec je osobně nenapadá.

    Skutečnost je však jiná. Mág je individualista. Je sám proti všem. A i když se spojí s dalšími mágy, pořád jde o skupinu individualistů. A nejen ve sportu je známo, že ze samých individualistů nemůžete nikdy sestavit dobrý tým.

    U nás, co jdeme cestou čistého vzestupu, city, intelekt, vůle, vědomí – to všechno táhne za jeden provaz. Každá z těchto složek má zhruba stejnou sílu. Proto celkové vyladění našich bytostí se blíží optimálnímu stavu a naše bytosti dobře zapadají do struktur Přírody.

    Mág má silnější vůli a pronikavější sílu vědomí, ale je sám. My zase lépe cítíme, přesněji vnímáme realitu, skutečnost. Náš intelekt snáze přijímá nové myšlenky a není rigidně strnulý a neschopný měnit pozice a závěry podle aktuálního vývoje. Není neohebný jako zátylek staršího člověka.
 

Čistý vzestup z nás činí přímé spojence Přírody

    Naše každodenní práce na vlastní vyrovnanosti a čistotě z nás činí přímé spojence Planety, Přírody a Vesmíru. Takže kdokoliv z nás není jen a jen za sebe. Za námi stojí a s námi spolupracuje síla Přírody, se kterou komunikujeme, a se kterou jsme svojí harmonií neustále těsně spojeni. Každý z nás je Přírodou. V každém z nás se ukrývá a skrze každého z nás promlouvá síla harmonie Přírody a planety Země. A Příroda nám logicky pomáhá, protože my udržováním své vnitřní harmonie pomáháme jí.

    Podobně jako ve filmu Avatar stála Příroda na straně těch, kteří vedli spravedlivý boj. Každý z nás je proto zástupcem Přírody a planety Země. Jednotlivec mág ani skupina mágů nemají proti této síle očištěné Přírody, která se prosazuje skrze jednotlivce, šanci. To je závěr z tohoto hodnocení možností a sil.
 

Mág musí neustále řešit rozpory v sobě

    Bytosti jdoucí po cestě čistého vzestupu nemají rozpory samy v sobě, samy se sebou. Rozpory mezi tím, co chtějí nebo mohou udělat. Co by chtěly udělat a o čem ví, že to není správné. Naše myšlenky, slova a činy jsou dobře sladěné. To vše je v jednotě. Totéž nemůže říci mág. Ten je v neustálém sporu mezi tím, co by mohl udělat, kam až sahají jeho schopnosti, a tím co by chtěl udělat nebo co smí udělat, aby neměl problém. To jej neustále omezuje.

    Víme z minulosti, že člověk vybavený mocí, kterou není etické použít pro každý účel, bude vystavován mnoha pokušením. Mnoha vnitřním i vnějším žádostem a žádostivostem, aby použil tu sílu. Aby konečně rovnou jedním magickým gestem dosáhl toho, o čem je přesvědčen, že je správné. A často pak udělá hrubou chybu, jak se mnohokrát v minulosti skutečně stalo. Sebevědomá pozice, že dobrý mág nemůže nikdy zneužít svoji sílu, je zcela nerealistická. A neodpovídá rozsáhlým zkušenostem, které mám z karmického čištění mnoha bytostí.
 

Magie byla v minulosti mnohokrát zneužita

    Ano, magie byla mnohokrát zneužita nesprávným směrem. Magie byla mnohokrát zneužita proti straně Světla tím člověkem, který byl na svět poslán se speciálním světelným posláním. Magie byla mnohokrát zneužita proti bývalým kolegům a spolupracovníkům na straně Světla. Magie a zvláštní privilegia či schopnosti se mnohokrát v minulosti staly předmětem úpisů vysoce postavených světelných bytostí se silami Temna. Světelné bytosti vybavené silnou magií mnohokrát selhaly a přešly na temnou stranu. Taková je realita minulosti našeho světa. Jakákoliv místopřísežná prohlášení, že magii nelze zneužít, jsou prázdnými slovy. Neplatnými frázemi, které byly mnohokrát v minulosti vyvráceny.

    Mág může nevhodným zásahem zničit, zdestruovat, hrubě poškodit nebo dokonce připravit o život. A může dokonce mít pocit, že tím ve jménu určité duchovní instituce pomáhá lidstvu. Na jeho magické schopnosti však i takové činy obvykle nemají okamžitý dopad. Proto nepřichází bezprostřední poučení, dopustí-li se vážné chyby vůči Přírodě nebo lidstvu. A protože je mág oddělen od Přírody, Příroda nemá šanci dát mu okamžitý náznak, že jednal nesprávně.

    My na cestě čistého vzestupu používáme takové principy duchovní práce, že při výskytu jakékoliv chyby dostáváme okamžité náznaky. Dělat chyby je lidské. Ale na Nové duchovní cestě je běžné, že pokud člověk udělá vážnější chybu, okamžitě dostane silný karmický náznak a začne svou harmonií padat dolů. Tím se s okamžitou platností snižuje frekvence jeho vnitřní energie a klesá i schopnost provádět očistné a léčebné energetické zásahy do okolí. A pokud svůj počínající duchovní pád okamžitě neřeší nápravou situace, vypadne automaticky z Nové duchovní cesty, protože energie za touto cestou jej vytlačí ven.

    Na Nové duchovní cestě tak máme přímé duchovní vedení od Přírody a karmické instituce v každém okamžiku TEĎ. V každém momentu dostáváme poučení z menších chyb. Výsledkem pak je, že takové chyby neopakujeme, a že závažnější chyby jsou výjimečné. Nic takového mág říci nemůže. A proto mág může dělat chyby, proto dokonce opakuje tytéž chyby a dlouho se nic neděje.
 

Magie a živlové energie nejsou přirozeností člověka

    Magie není přirozeností žádného člověka. Živlové energie, se kterými mág pracuje? Běžný člověk s nimi nemá nic společného. Nepotřebuje sledovat bilanci živlů. Ani nepotřebuje tuto bilanci měnit. Všechny praktiky, které toto dělají, například různé druhy medicíny, klasická, čínská a další, jsou pouze umělými modely, které mají souvislost s magií. Samozřejmě, i takové umělé metody fungují a mohou člověku pomoci zlepšit zdraví. Přirozené pro člověka však je sledovat bilanci příjmu bioenergií a v tomto směru provádět změny, aby se tato bilance zlepšovala. To je naprosto postačující u běžného člověka k tomu, aby si zajistil dobře vyvážené zdraví a optimální fungování své bytosti.
 

Živly představují aparát samotných Tvůrců a Přírody

    Běžný člověk v sobě nemá čakry ani jiné orgány na přijímání oddělených živlových energií. Mág si však dokáže vytrvalým cvičením takové orgány vytvořit. Z mágů se pak stává jakoby zvláštní sorta lidí s odlišnými energetickými orgány a jinou tvořivou výbavou. Dokáží manipulovat s aparátem živlů. Dokáží měnit poměry živlů ve hmotě a měnit tak samotnou strukturu a povahu hmoty. Vlastně tím zasahují do oblasti, která by měla zůstat trvale vyhrazena jen Tvůrcům civilizací z vyšších světů a také samotné Přírodě.

    Mág se tak povyšuje na všemohoucího, který má jakoby poukaz od samotného Stvořitele, aby takto zasahoval ve hmotné rovině planety. Proč by člověk měl mít možnost používat ten samý aparát? Vždyť Stvořitelé a jejich prodloužené ruce, andělé, byli bytostmi vyšší úrovně reality. Měli přirozeně větší rozhled, vyšší duchovní nadhled nad situací.

    Pro Přírodu je aparát živlů vnitřní přirozeností. Nelze přece srovnávat harmonii, dokonalost a možnosti Přírody s dokonalostí jediného člověka. Pokud člověk zasahuje svými magickými schopnostmi do struktury živlů v Přírodě, lze to přirovnat k tomu, jako kdyby chtěl opravit nefungující a zanesené hodinky pomocí kladiva a majzlíku. Fungování Přírody je ve většině oblastí velmi jemné, dokonale vyvážené, precizní. Jen si všimněme dokonalosti vytvořené sněhové vložky, krásy květu, nádhery některých forem života. A teď si představme mága se svojí nevyrovnanou vnitřní rovnováhou vůči harmonii Přírody, jak se rozhodne s kladivem své magie provést zásah na Přírodě nebo jiné bytosti. Zásah, který považuje za správný.
 

Pokud mág ztratil původní skromnost a úctu, stává se nadřazenou šlechtou

    A pokud se takový mág ještě navíc namísto skromnosti, tichosti a skrytí svých skutečných možností začne chovat povýšeně, arogantně, a dokonce silou magie vyhrožuje druhým, pak je na místě přirovnání k jakési nadřazené duchovní šlechtě. Že nejde jen o prázdná slova, potvrzuje následující osobní vyjádření pana Zbyňka Pokorného, které bylo uveřejněno na stránkách Rahunta.cz jako reakce na duchovní komunikaci Magie jako pozůstatek bývalé moci, slávy a postavení.    

    „Řeknu na rovinu, že bude-li i nadále autorka propagovat takové nehorázné nepravdy (přímo lži), tak si „vystačí“ pouze u lidí, kteří jsou méně sečtělí. Ale u lidí, kteří ví a znají, tak se zcela odepíše pro svou hloupost a neznalost. A vzhledem k tomu, že bude tzv.: „Očerňovat“ bytosti světla výmysly a lživými nepravdami, potom může očekávat tzv.“Magickou facku“ od oněch bytostí světla.  Ta „Magická facka“ není nic jiného, než-li nějaká reakce, která bude míti za cíl, bolestivé osvícení v hlavě paní autorky. Ne prosím, toto není vzedmutí mého EGA, je to pouze popis magické reakce. Tedy to, co může nastat. To, že magická díla a síla nejsou každému ukazována a předkládána, tak to ještě neznamená, že tato síla není. JE  A  JAKÁ !!!!!! “
 

Magický způsob léčby může snadno ublížit

    I když si mág ponechá skromnost a nebude arogantní, ani nadřazený, magické formy zásahů nebývají optimální z pohledu člověka nebo Přírody. Jeden z duchovních učitelů vyprávěl na semináři příběh o začátcích své léčby. Rozhodl se, že bude léčit energií paní, která měla problémy. Obrátil se na ni se slovy: „Budu do vás pouštět energii. Pokud byste měla pocit, že to je na vás moc silné, tak zvedněte ruku.“

    Víte, jak to dopadlo? Paní nestačila zvednout ruku, jednoduše zkolabovala, omdlela, protože použitá energie byla na ni moc silná. Právě toto dobře charakterizuje magický způsob zásahů. Kdy o přiměřenosti každého zásahu rozhoduje pouze a jedině osobnost mága.

    Čistý způsob, jak pomoci bioenergií, který využíváme na cestě vzestupu, a který praktikuje například také uznávaná léčitelka Barbara Ann Brennan (kniha „Ruce světla“), je zcela jiný. Stát se součástí Přírody, stát se kanálem, skrze který začnou přicházet léčivé energie. Úroveň, frekvenci a intenzitu působení bude řídit sama Příroda. Protože právě Příroda ví, co je pro kterého člověka optimální. Viz stránka Jak požádat o energie z duchovních sfér?

    Takový je rozdíl mezi tím, když mág ovládá Přírodu a energie svojí vůlí, svým magickým kladivem. A mezi tím, když se člověk dopracuje k tomu, aby se stal přirozenou součástí tvořivých sil Přírody. Aby léčil druhého nikoliv z pozice - Já ego, Já individuum určuji rozsah a použití energií. Ale aby se stal součástí Přírody, jedním z orgánů Přírody. A aby vedení celé akce předal řídícímu systému Přírody.
 

Mág nedokáže rozpoznat dostatečně jasně dobro od zla

    Člověk mág funguje na živlech. Dlouhodobým cvičením si vypracoval orgány na přijímání živlových energií. Nepracuje však s bioenergiemi, které jsou lidskou přirozeností. Nemá pro bioenergie vypracovanou potřebnou citlivost. Dokonce odmítl informace o pravotočivých a levotočivých bioenergiích jako zbytečnost a nesmysl. V článcích

5. Energie duchovní roviny života, akaša, bioenergie a živly,

6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů,

9. Světlo a temnota v duchovním pozadí světa 

jsem podrobně vysvětlil odlišnou energetickou podstatu dobra a zla. Dobro spojené s pravotočivými bioenergiemi a naopak zlo spojené s bioenergiemi levotočivými.

    Proč cesta čistého vzestupu poskytuje dobrou identifikaci dobra a zla? Zaprvé, na cestě vzestupu se každému postupně rozvíjí duchovní cit pro odlišení pravotočivých a levotočivých bioenergií. Zadruhé, na cestě vzestupu se vždy dokážu duchovně dostat nad objekt, bytost, instituci. A při pohledu shora z vyššího duchovního nadhledu lze každou takovou bytost vidět jako na dlani a jakákoliv její případná přetvářka a kamufláž přestává fungovat.

    Pokud mág tuto jednoznačnou identifikaci dobra a zla neuznává, vzdává se pak jediné objektivní možnosti, jak dobro od zla rozeznat. Protože na bázi živlů nelze dobro od zla spolehlivě identifikovat. Mág proto nedokáže rozpoznat na druhém, že již propadl temnu. A logicky to už vůbec nedokáže rozpoznat sám na sobě. Jednoznačně tuto skutečnost prokazuje historie. Proto se mohlo stát, že všechny struktury světelných Duchovních hierarchií byly již na konci 19. století infikovány temnými bytostmi. Že v každém seskupení světelných mistrů seděli nepoznáni temní mistři, jak už jsem uvedl v minulém článku 16. Magie z pohledu historie.
 

Ne všechno, co kdy magie udělala pro druhé, bylo správné

    Mág dokáže pouze rozlišit, zda používá magii pro sebe nebo zda ji nepoužívá pro sebe. O tom si myslí, že to je rozhodující. Má za to, že každý jeho zásah, který nedělá pro sebe, je správný. Mnohokrát neoprávněně manipuluje s druhými a nemá ani tušení, že dělá něco špatně. Jeho sebeuspokojení a dosažená moc jej mnohdy ukolébaly v pocitu, že nemůže udělat chybu.

    Zkušenosti však potvrzují něco zcela jiného. Každý mág mnohokrát udělal chybu. A za všechny tyto minulé chyby ponese dříve či později následky. Zákon karmy je neúprosný. Jak zaseješ, tak jednoho dne sklidíš. V jednom však má mág pravdu. Pokud mu stále ještě funguje magie, je do jisté míry ochráněn před dopadem karmy za všechny své dávné přehmaty. Protože magie dokázala v minulosti obcházet karmické zákonitosti a odkládat negativní karmu. Jakmile mu Příroda magii sebere, bude stát nahý před vesmírnou spravedlností.
 

Podpora pozemských duchovních směrů vnitřní manipulací

    Při karmickém čištění řady osob jsem zaznamenal i následující situace, které ukazují na skutečné praktiky Duchovních hierarchií při řízení civilizací na Zemi. Jak by asi měla vypadat přirozená podpora, vedení a směrování těch, kteří sestoupili do hmoty, a měli za úkol vytvořit nové duchovní hnutí? Očekávali bychom vedení dodáváním informačním impulsů, energetickou pomoc, čištění, vylaďování.

    Co se však opakovaně dělo ve skutečnosti? Duchovní mistr přímo vstoupil částí své bytosti do člověka ve hmotě. A takto jej přímo a nezakrytě manipuloval a směroval určitým směrem. To už je z pohledu světelné etiky zcela nepřípustné. Připomíná to podobné praktiky šamanů z dřívějších dob. Šaman vstoupí svým vědomím do dravého zvířete, takto jej ovládne a pak zajistí například roztrhání svého protivníka ve hmotě tímto zvířetem. A vypadává tak z jakéhokoliv podezření. Jak by to mohl udělat, to přece bylo zvíře, co jej roztrhalo.

    Toto všechno bylo zjištěno při karmickém čištění v posledních měsících. Ukazuje se, že celá řada významných osobností ve hmotě byla takto vnitřně zmanipulována duchovním mistrem. Každý chápe, že takovýto způsob vedení už přesahuje etiku světelné existence a stává se praktikami temných sil. Stává se výsledkem dlouhodobého působení temných mistrů z rozhodujících pozic v Duchovních hierarchiích. A nemusím jistě připomínat, že tou technikou, která přesun části bytosti duchovního mistra do jiného člověka podporuje, je právě magie.
 

Žebříčky skutečného duchovního vzestupu

    Nová duchovní cesta popisuje čistý duchovní vzestup měřený frekvencí vnitřní bioenergie, na kterou je člověk naladěn. Kterou vyzařuje svými myšlenkami, slovy a činy. Která prolíná každou jeho aktivitu. Tato úroveň čistoty tak zároveň vyjadřuje i úroveň jeho etiky, morálky, svědomí. Navíc je známo, že frekvence bioenergie zároveň vyjadřuje také úroveň pravdy, která je touto bioenergií přenášena. Čím vyšší frekvence, tím vyšší hladina pravdy. To je jednoduchá úměra. Odtud vyplývá, že na čím vyšší frekvenci bioenergie je člověk naladěn, tím lepší a dokonalejší vnímání objektivní pravdy světa kolem nás se mu dostává.

    Žebříček čistého vzestupu tak zároveň vyjadřuje úroveň poznávané a vnitřně zpracované pravdy. Z tohoto pohledu budeme popisovat bariéry, které na cestě skutečného duchovního vzestupu člověk překonává a informační témata, která přitom vnitřně zpracovává. Vyjádřeno za pomoci popisů dvanácti úrovní energetických duchovních těl člověka. I když magie to tak nevnímá.

    Je to jednoduché. Pokud chce člověk informace o vyšší úrovni pravdy, potřebuje se vnitřně čistit, duchovně růst a zvyšovat frekvenci bioenergie, na kterou je naladěn nejen uvnitř sebe, ale i ve svých myšlenkách, slovech a činech. Z tohoto pojetí vnímání úrovně pravdy vychází žebříčky duchovního postupu člověka uváděné v následujících dvou článcích 18. Cesta k duchovnímu probuzení člověka, 19. Mystické zážitky a vzestup do sféry Věčného Já.
 

Co potřebujeme pro skutečný a trvalý duchovní vzestup?

    Když se chceme uvnitř vyladit na velmi vysokou hladinu vnitřní harmonie a tuto hladinu si nejen udržet, ale den za dnem ji zvyšovat, co pro to musíme dělat? Jednoduše to, co je pro člověka přirozené. Nepotřebujeme denně hodiny posilovat svoji vůli a sílu vědomí. Stačí jen sledovat kvalitu několika základních činností během dne.

    Naší přirozeností je zdravě jíst a aktivně se pohybovat. Vyhýbat se všem vlivům, které mne energeticky stahují dolů. To znamená například – dokázat se odpoutat od partnera, který mne energeticky vysává. Dokázat odejít z práce, kde jsem zneužíván. Netrávit čas s bytostmi, které mi ubližují a jakýmkoliv způsobem se pokoušejí se mnou manipulovat, krást mé vnitřní energie. Vyhýbat se všemu, co prokazatelně škodí zdraví. A to nejsou jen cigarety, alkohol, nadměrné množství kávy, ale i všechny nevhodné potraviny (viz pozdější pokračování).

    Denně si zajistit očistu svých čaker a zbavení se stagnujících energií, které jsem nachytal při styku s okolím. A to nejlépe každodenním cvičením Pěti Tibeťanů. Jak je toto všechno jednoduché a přitom v dlouhodobém měřítku maximálně účinné. A k tomu ještě patří vyvážený denní režim, pobyt v Přírodě, neustálé sledování etiky svého života, svých myšlenek, slov a činů. A také si zajistit karmickou očistu, energetickou léčbu, když se obnaží závažné karmické vrstvy. Které se bez léčby nevyřeší jinak než nějakým velkým problémem, který by člověka nadlouho zastavil v postupu.

    Může však být pozdě začínat „jen“ se zdravou výživou a Pěti Tibeťany v situaci, kdy máte rakovinou prorostlá játra nebo střeva. I v takto kritické situaci máte ještě šanci na zvrat, ale pak už musíte dojít k naprostému přerodu své bytosti po všech stránkách. Svědčí o tom životní příběhy následujících osobností: Louise L. Hay (Miluj svůj život, Síla je ve vás) a u nás Michal Burda (Vesmír v nás).
 

Žebříčky magické vyspělosti

    A teď se podívejme na duchovní postup člověka z pohledu magie. Magie nabízí jiné žebříčky – žebříčky magické pokročilosti a magických schopností, magické úrovně, úrovně síly a pevnosti svého vědomí, úrovně moci nad druhými, úroveň ovládání živlů, úroveň schopností nahlížet někam mimo pořadí. A možná také úrovně propůjčených privilegií a zvláštních schopností. To je něco úplně jiného. Magie totiž nepracuje s bioenergiemi, ale s živly. Magický žebříček proto vyjadřuje úroveň ovládání živlů osobou mága. Vyjadřuje tedy úroveň toho, jak se mág vyděluje z běžného fungování Přírody.

    Platí pak jednoduchá úměra – čím vyšší je magická úroveň, tím více je mág oddělen od Přírody. Tím více je schopen ovládat Přírodu a stavět se proti přirozenému řádu vývoje světa. Nejde tedy o žádnou přirozenost, o skutečné sepětí s Přírodou. Nejde pak, a ze samé podstaty magie ani nemůže jít, o skutečný duchovní vzestup měřený zvyšováním vnitřní harmonie člověka. Jde naopak o vydělení se z Přírody jako jakási vyšší kasta. A když si chce mág tuto svoji výlučnost vypěstovat a udržet, musí pravidelně cvičit magii.
 

Pozice magické vyspělosti a úrovně čistého vzestupu nelze srovnávat

    Je pak logické a samozřejmé, že každý, kdo jde cestou čistého vzestupu, se nedostal ani do pozice učedníka na magické stezce. Takže mágové mají pravdu v tom, že každý člověk, který se rozhodl pro cestu čistého vzestupu, je zcela mimo úrovně magické stezky vzestupu. Tak to je v pořádku. To je přece jeden ze základních etických principů cesty čistého vzestupu – zcela se vyhnout magii i dalším metodám ovládání a manipulace s druhými bytostmi a s Přírodou.

    Ale není už správné uvažování mágů, že jsme duchovně na úplném počátku duchovní cesty. Není v pořádku, že mág se snaží svůj umělý žebříček vydávat za jediný ukazatel duchovní vyspělosti. To už je zásadní nevědomost nebo snad dokonce cílená manipulace.

    A jak tomu je obráceně? Jak je na tom mág, který zaujímá nejvyšší pozice magického žebříčku, pokud jde o frekvenci bioenergie, na kterou je naladěn? To podrobně rozeberu v následujícím článku 18. Duchovní probuzení člověka. Kde ukážu a doložím argumenty, že vyspělý mág se úrovní své vnitřní čistoty nachází v pozici začátečníka na cestě čistého vzestupu a etiky.

    Každý běžný začátečník však má před sebou otevřenu cestu dalšího vzestupu. To však již neplatí pro mága. Protože samotný princip a podstata magie mu nedovolují pohnout se úrovní své vnitřní čistoty výše. Mág tedy zůstává na cestě vzestupu vnitřní čistoty věčným začátečníkem. Jediné, co by mu umožnilo pohnout se dál a výš, by bylo zcela se vzdát magie a všech výhod, které mu magie přináší.

    Z tohoto shrnutí vyplývá, že nelze srovnávat magické pozice s pozicemi čistého vzestupu a etickými úrovněmi člověka. Jde přece o něco úplně jiného. Nazvali nás duchovními misomusy. Konečně se mi podařilo toto slovo najít ve starém slovníku cizích slov. Misomus znamená ten, kdo brání vzdělání, zejména vyššímu a uměleckému.

    Ano, skutečně vystupujeme proti dalšímu vzdělávání v oboru magie a vysvětlili jsme proč. Opravdu jsme proti další existenci jakékoliv nadřazené skupiny lidí nad ostatními. Ať už si říkají mágové nebo zasvěcenci. Rozhodující důvod je ten, že magie jde proti Přírodě. Zatímco cesta člověka v Novém věku musí naopak hledat těsnější spojení a splynutí s Přírodou, abychom nedopadli jako mnohé civilizace před námi. Magie tak vlastně jde proti přirozenému řádu světa, proti logickému a přirozenému vývoji.
 

Nahlížení magie mimo pořadí

    Dveře příbytků, institucí, finančních ústavů jsou pro nezvané návštěvníky běžně uzamčeny. Každý jednotlivec či instituce mají právo chránit si své soukromí. A toto právo je nezbytné podle právního řádu většiny svobodných zemí respektovat. Co však můžete udělat? Můžete podstoupit speciální výcvik a naučit se odemykat cizí zámky, překonat bezpečnostní zařízení a stát se zlodějem. Nebo se můžete naučit překonávat bezpečnostní brány a přehrady počítačových sítí a stát se hackerem, tedy zlodějem informací. Který neoprávněně proniká do cizích datových knihoven a získává odtud informace pro běžného člověka nedostupné.

    Samozřejmě, můžeme namítnout, že potřebujeme zámečníky, kteří otevřou zabouchnuté dveře bez klíče. Potřebujeme techniky, kteří dokáží zachránit informace z poškozených médií. Ale v převážné většině případů je taková činnost neetická a dokonce i podle právního řádu trestná. A co takhle magie? Dělá vlastně to samé. Speciálním posilováním své vůle a síly vědomí se naučíte nahlížet tam, kam už váš přirozený dosah a skutečná harmonie nesahá. Astrálním cestováním dokážete pronikat do soukromí osob i institucí.

    Mág je sice začátečníkem z pohledu etiky a čistoty vzestupu. Má nízkou úroveň skutečné vnitřní vyladěnosti vůči Planetě, Přírodě a Vesmíru. Ale jeho magické schopnosti mu dávají možnost nahlížet mimo pořadí, mimo skutečnou výši dosažené vnitřní harmonie. A navíc má aparát na to, aby těchto vyšších duchovních informací aktivně ve hmotě využíval. A to je obrovský precedens, který přímo volá po zneužití. Příležitost, která byla již mnohokrát v minulosti zneužita. V tomto bodu se skrývá největší nebezpečí existence magie. Příroda se v tomto období čistí a posiluje. A nenechá si líbit existenci takto nadřazené skupiny bytostí nad řádem Přírody a Universa.
 

Vychýlené chování mága

    Stačí sledovat chování mága a velmi zřetelně si pak všimnete následujícího paradoxu. Na jedné straně má takový člověk mimořádné duchovní informace i schopnosti. Není však schopen je tvůrčím způsobem měnit a přizpůsobovat nové situaci. Na straně druhé úrovní svého jednání vůči druhému zůstává až úplně dole jako všichni ti, kteří se sotva začínají duchovně probouzet a teprve se rozkoukávají před vstupem na duchovní cestu. To je realita. Agrese, vyhrožování, zesměšňování. To je pravý opak snahy o porozumění, spolupráci, o respektování druhých bytostí i Přírody jako celku.
 

Každý člověk má před sebou okamžik volby

    Co k tomu ještě dodat? Myslím, že vše podstatné už bylo napsáno. Na každého člověka bude v  blízké budoucnosti čekat okamžik volby – pro každého jindy, to závisí na mnoha okolnostech. V tomto článku jsem se snažil popsat, o čem ta volba vlastně bude. Nemáme však před sebou desítky možností, desítky nejrůznějších variant duchovní cesty, jak si ještě někteří myslí. Celý problém je možné zredukovat na jednoduchou otázku se dvěma možnostmi odpovědi. Magie ANO nebo NE? Proti Přírodě nebo s Přírodou? Proto jsem ve svých úvodních článcích psal, že jen jediná cesta je správná. Dát přednost magii nebo se raději orientovat na spolupráci s Přírodou? Obojí najednou se totiž vylučuje.
 


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci.


V rubrice  Vydané KNIHY  najdete přehled a objednávkový formulář k našim knihám zaměřeným na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.


V krátkých videích na Facebookové stránce  Proč jsme tady na Zemi  vysvětlujeme témata spojená s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, aby se hledajícímu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním bytostí. Pro přehrání videa není nutné mít vlastní účet na FB a přihlašovat se na FB. Případně lze zadat odkaz napřímo na všechna videa:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos


© Jiří Novák, březen 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 244
  • 29
  • 20
  • 22
  • 20

Celkový počet hlasů: 335


Diskusní téma: 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie

Datum 19.03.2010

Vložil Dismas

Titulek Proč Vám ta Magie tolik vadí ?

Z Vašich textů obecně mám pocit, že se snažíte vytvořit u čtenářů přesvědčení, že Magie se musí rovnat slůvku manipulace. Podle mne Vám mnohem více vadí, že skutečná Magie znamená především poznávání a učení se duchovním zákonům. Z toho totiž plyne i ona Vámi "proklínaná" MOC občas do něčeho zasáhnout. Vy máte zřejmě u lidí radši NE-MOC, že ? Ne-mocní lidé se lépe ovládají, to je pochopitelné ...
Vždy tady budou lidé/skupiny/entity, které mají zájem o ty ne-mocné (=ovce). Určitě tady ale neskončí se svým působením jenom proto, že jim to svou naukou "zakázal" nějaký titulovaný človíček ze třetí dimenze ... :-))

Datum 19.03.2010

Vložil Marie Mejdrová

Titulek Re: Proč Vám ta Magie tolik vadí ?

Pane Dismasi,
skutečnost je taková, že právě Nová duchovní cesta přináší člověku dříve nevídané možnosti hloubkově poznávat sama sebe a svět kolem a učit se duchovním zákonům. A také schopnost umět bezpečně a rychle rozpoznat kdo, kdy, proč a jakým směrem mě manipuluje. A jak se tomu na základě vlastní čistoty ubránit a jak se z ovládacího pouta beze zbytku očistit.

Datum 20.03.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Proč Vám ta Magie tolik vadí ?

Ano skutečně, magie znamená manipulaci. A magie také znamená nahlížení výše mimo pořadí, mimo úroveň své vnitřní harmonie. A dále - podívejte se na svět kolem sebe, jak to vypadá. Do jaké míry jsou lidé ovládnuti. Magie je přitom jako metoda vedení lidstva používána dlouhé věky. proč tedy podle Vás ta "dobrá" magie tomuto skrytému i otevřenému ovládnutí nezabránila? Z mého pohledu již měla dost času na to, aby mágové vedoucí lidstvo dokázali tomuto ovládání zabránit. Jakkoliv - vlastním zásahem, výchovou lidí, směrováním impulsů k duchovnímu probuzení atd. Proč to tedy nezajistili? Nedokázali to zajistit nebo to nechtěli zajistit? Každopádně ze současného stavu ve světě vyplývá, že vedení lidstva z pozice magie příliš neuspělo. Musí proto přijít změna. Vést lidi jiným způsobem k tomu, aby se dokázali ovládání vzepřít. A to je právě ta čistá cesta duchovního vzestupu. Která tady existuje. Kterou již dříve propagoval Buddha, než jeho učení bylo záměrně také "posíleno" magií. Takže cesta čistého vzestupu není nic nového. Jen je třeba ji dovést do konce a ono se otevře něco dalšího, jak se snažíme v řadě textů na tomto webu vysvětlit. Nedělat magii a nemanipulovat neznamená, že je člověk nemožný a lépe ovládatelný. Jste-li na cestě vzestupu a pokračující karmické očisty, tak jste naopak mnohem méně ovládnutelný než mág. Jednoduše proto, že sám nemanipulujete a proto ani manipulaci zvenčí nepřitahujete. Naproti tomu mág má manipulaci v sobě a proto ji také ve zvýšené míře přitahuje z okolí.
A otázka skončit magii nebo ne není rozhodnutím jednoho človíčka, ať už je titulovaný nebo ne. Jde o automatickou regulaci prostřednictvím morfických polí planety a lidstva. Jde o proces, který řídí samotná Příroda. O proces, který automaticky vypouští záležitosti, které dlouhodobě neuspěly a nahrazuje je novými, která právě prokazují svoji vyšší účinnost. Takže cesta čistého vzestupu bude na této planetě prosazena do morfických polí jedině v případě, že dokáže prokázat vyšší účinnost při odolávání pozemskému zlu ve srovnání s magií.

Datum 20.03.2010

Vložil MS

Titulek Re: Proč Vám ta Magie tolik vadí ?

Vážený Dismasi, máte pravdu, autorovi těchto článků magie "vadí". Proto také tyto články vznikly a tento je v pořadí 17-tý. Zatím se autor snaží zdařile vysvětlovat svou názorovou linii. Zkuste si je všechny přečíst a dostanete dost hutnou odpověď.
Pokud jste zastáncem jiných názorů a NDC Vám nevyhovuje, tak máte k dispozici mnohem více zajímavých serverů, kde naleznete názorově spřízněné duše...
Trochu se také pletete, NIKDO - NIKOMU - NIC nezakazuje. Máte stále právo svobodné volby.

Datum 20.03.2010

Vložil R.Samotář

Titulek Re: Proč Vám ta Magie tolik vadí ?

Pane Dismasi, protože jsem ve svém počátku hledání mimo materielního života, byl jsem jinou osobou "natipován" na reiki I (za tučný polatek + knihy a amulety s prodejem) a mohu potvrdit, že magie je opravdu manipulace, individuální "zasvěcování" a lákání na další kurs II. Nebylo to žádné poznávání, ale nucené vtlačování vlivu mistra, jeho učení reiki do mého já. A nebylo mi po těch dvou dnech dobře a na další chválený předem běh jsem již nereagoval, jen zbytečně ztratil více jak 2 tisíce kč. A proto po těch zkušenostech, ale i z přednášek jiných (Prokeš, Hladík, ap.), jsem až na principu NDC, kterou již vnímám cele, vše vnímal osobně a svobodně, bez naléhání a přesvědřování. Moje žití se nachází ve zcela jiném vnímání a klidu a nastoupená NDC mi pomohla i v mých nedávných krizových opakovaných obdobích 2 let , kdy mi medicina plánovaně nepomohla, ale poškodila (pouze ortopedie !!). Tak pro vás: Ne-moc mi potvrdila správnost NDC a NE magii, kterou je i dnešní medicina. Váš příspěvek mi vyznívá pohrdavě, útočně, u vás vyciťuji možnou ztrátu toho ovládání druhých, chybně jste formuloval předposlední jednoduchou větu a poslední souvětí, pro mne je to důkaz ... Zcela nepravdivě celý smysl statě Jiřího Nováka stáčíte do nátlaku z jeho strany na NDC zákazem, atd. Opak je pravdou. Každý máme možnost svobodné volby, ještě nikdy před tím jsem se nesetkal s tak otevřeným , přátelským a nezaujatým projevem bez zesměšňování a útočení, jako u Jiřího Nováka. Vám bych odmítl naslouchat, určitě by mi nebylo dobře.

Datum 21.03.2010

Vložil Erien Azarin

Titulek Re: Re: Proč Vám ta Magie tolik vadí ?

Takže po týdnu duchovna už víte, která cesta je správná a která je špatná, a to vše vám řekl pan Novák. Obávám se, že je tu něco špatně, nemyslíte?? Já jsem na duchovní cestě cca třicet let, a nikdy bych nikomu jeho duchovní cestu nevyvracel. Ale to bude tím, že jsem ten zlý černokněžník, který dříve než stiskne kliku, potřebuje vědět proč do těch dveří vlastně leze.

Datum 21.03.2010

Vložil samotář

Titulek Re: Re: Re: Proč Vám ta Magie tolik vadí ?

Vy vůbec nevnímáte obsah mého diskusního textíku. Žádný týden! Ale 4. rokem jsem svobodnou vlastní volbou na NDC. Možnost internetu se stránkami NDC jsou proto nyní pro mne velmi přínosné. Eriene Azarine, proč mne vyzýváte nucenou otázkou, abych sám sebe pošpinil ve svém svobodném rozhodnutí? Na jaké duchovní cestě 30 let jste vlastně Vy? Abyste lidi obviňoval jako činili ty dva tisíce let organizovaní katolíci?

Datum 23.03.2010

Vložil Erien Azarin

Titulek Re: Re: Re: Re: Proč Vám ta Magie tolik vadí ?

Říkáte že nevnímám obsah: "protože jsem ve svém počátku hledání mimo materielního života". 4 roky???

Předáváme především to, co vnímáme svojí intuicí, co získáváme při oboustranné komunikaci s vyššími bytostmi = magie

– planetou Zemí, Kosmickým vědomím a dalšími vyššími světy a sférami = magie

A co jsme také odhalili pohledem do dávné minulosti nás i celého lidstva při karmické očistě = magie

Takže co je ta vaše vlastní jedinečná cesta postavená na základech magie? Myslím že jen přebarvujete slova podle své vlastní potřeby a tak jak se vám hodí je vysvětlovat. Když je používáte vy, je to NDC, když někdo jiný, je to magie. Máte to dobře promyšlené až na to, že bez magie se ke svému poznání nikdy nedoberete. Jestli máte touhu se sám špinit, tak to dělejte, ale já po nikom nic takového nechci. A třicet let je dlouhá doba, jenže já Boha miluji, takže mi to zas tak dlouho nepřipadá. Nejsem katolík a člen žádné církve.

Datum 23.03.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Re: Re: Re: Re: Proč Vám ta Magie tolik vadí ?

Duchovní komunikace je magií pro toho, kdo na základě svých magických schopností komunikuje s bytostí, institucí vyšší hladiny harmonie, než kam sahá jeho přirozený dosah. To Vám přece nikdo nevymlouvá. Pro Vás je magie i způsob poznávání duchovní pravdy. Ani to Vám přece nikdo nevymlouvá. Ale už nesprávně zobecňujete, ža magií je každá komunikace. I s takovými názory, které říkají, že magie je úplně všechno, každá lidská činnost, jsem se setkal.
Myslím, že jsem v článku na příkladu léčby dost názorně vysvětlil, jaký je rozdíl mezi léčbou magií a čistou léčbou bez magie. Kdo to chce pochopit, ten to pochopí. Kdo tvrdí, že magie je všechno, ať si to říká. Je to jeho věc. Není to však objektivní pravda v tom kontextu, co je v tomto světě za magii považováno. Spíš jde o názor člověka, který nechce vidět, že existují i jiné možnosti poznávání reality, duchovní komunikace, duchovního vzestupu, než jen magie. Celý tento seriál článků je o poznávání duchovního pozadí světa bez magie, o komunikaci bez magie, o duchovní léčbě bez magie.

Datum 23.03.2010

Vložil Tara

Titulek Magie

Vase stranky jsem objevila pred dvema dny. Mohu rict, ze z 97% s nim souhlasim. Jen by mne zajimalo, cemu vsemu rikate magie. Pripada mi toho nejak moc. Ja klidne medituji, ale nezameruji se na sve nizsi ja, ale naopak vidim sve vyssi ja ve vsem, ve slunci, v mrazu, ve snehove vanici. Otaceni caker vnimam take jako vy.
Pestovani vule taky jako magii nevnimam a koncetraci uz vubec ne. Naopak dozvidam se zajimave informace, ktere mne treba zavedly na vase stranky. Pred necelymi tremi tydny jsem dostala informace, ze se mam zamerit na levotocive a pravotocive energie a v tomto smeru jste mi nesmirne pomohl si to ujasnit. Protoze chemii jsme meli jen jeden rok a dost jsem v tom tapala. Za to Vam mnohokrat dekuji. Je toho vic v teto oblasti, napr. po 2.sv. valce dle meho soudu zmenili snad krome Anglie i jizdu aut z leve strany vpravo, aby vznikal levotocivy vortex a lepe se sirilo to negativni na planete. Vim, ze vetsinou s pocity, ktere jsou tezce vnitrne sdelitelne se nechodi dobre na trh, mam s tim zkusenosti na https://novazeme.ning.com/ tento web pisu z jineho uhlu pohledu a casto mne trhaji na kousky. Co nadelame. Abych se vratila k tematu. Jedine co nechapu je cemu vsemu rikate magie. Ja se dokazu modlit otcenas - chapu ho jinak - dle antroposofickeho pojeti. Cistim tim vsech sedm svych tel a nenapojuji se tim na cirkev. Take manipulace muze byt spojena s magii i bez ni. Sama bych jiz neprijala zadne zasveceni, kdysi jsem prijala reiki a zjistila jsem tam takovou spoustu manipulace a neg. sil, ktere si s Vami pohravaji, tezce jsem se toho zbavovala. Je to magie, nevim? Taky nemohu zavrhnout vsechny lekare, jen proto, ze jednou jsem potkala jednoho spatneho, co mi kdysi ublizil. Taky mne prekvapuje, ze si neuvedomujete, ze karma je jen stejna manipulace, abychom si oduvdonili reinkarnace. Jsme pro ne jen zdroj energie . A cistit se muzete donekonecna, to nema celkem smysl po tech tisic reinkarnacich, co mame kazdy za sebou. To je jen iluze. Vsichni jsme uz vsim byli, je nas nyni 7 miliard archandelu, co se musi povznest. Tak to vidim ja. Protoze lide se tezce shodnou v nazorech, ale mohou se shodnout v lasce.

Datum 23.03.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Magie

Prosím, přečtěte si úvod našich stránek "Co je to Nová duchovní cesta", tam najdete odpovědi. Dále, každému čtenáři doporučujeme číst články popořádku od prvního. Takto najde postupně a přirozeně odpovědi na své otázky. Rozdíl mezi magickým postupem a čistým postupem jsem v článku vysvětlil na příkladu duchovní léčby.
Váš přístup je velmi podobný, ale ještě není zcela jednoznačný. Nová duchovní cesta je samoopravná. Nezbavili jsme se všech nepříznivých činností okamžitě a naráz. Ale postupně dostáváme impulsy, co je potřeba opustit teď, aby náš vzestup mohl pokračovat. Právě takto to funguje na cestě přirozeného vzestupu.
Každá existence je konečná a každá očista jednou skončí. O karmě ještě budu psát. Karmu jako takovou řídili andělé, později duchovní mistři. Ne všechno bylo správné a spravedlivé.

Datum 25.03.2010

Vložil Dva dny

Titulek Re: Re: Magie

To, ze je znam dva, nyni jiz ctyri dny, neznamena, ze jsem je necetla. Je to opravdu trosku nesrozumitelne. Brala bych to taky jako impuls. Ale vas zaber je obrovsky.
Ano i ja dostavam impulsy a repektuji je, proto jsem tady. Mozna je to srozumitelne pro vas. Mozna je to treba trosku zpruhlednit pro lidi, kteri toho jeste nevi tolik.
Nechci se Vas dotknout, pro mne je magie trosku neco jineho a nic takoveho nepouzivam. Nemanipulovala jsem ani deti. Snad pejska jsem oblbla salamem, kdyz jsem mu chtela vlozit tabletku na odcerveni do tlamicky.
Ja treba citim cakry a jejich tocivost stejne jako vy i stejne si uvedomuji ostatni tela lidi.
Ale citim vice caker u sebe. To cemu rikate cisty postup lecby pouzivam cela leta. Obcas proste mam jen pocit, ze magie je vsechno a pak to nejak otocite a magie to neni. Pisu Vam to skutecne proto, ze stranecky se mi libi a citim tuto cestu jako dobrou a velmi schudnou nabizejici reseni pro lidi bez toho aniz by prijimali neustala zasvecovani. Je to cesta zalozena na "zdravem rozumu a logice" v souladu s prirodou, coz kladne hodnotim. Ted mne to napadlo, tech konkretnich pripadu je velmi malo. Oslovujete siroky okruh lidi, ja treba vetsinu informaci, o kterych pisete znam z jinych zdroju mimochodem i ze sveho vyssiho ja. Ktere mne vzdycky navede. Ja opravdu nevim, zda staci cistit cakry, i kdyz to delam, ale jinak, zdrave jist, i kdyz to delam a zdrave zit. Velice mne zaujalo Vase vysvetleni levotocivych a pravotocivych energii. To jsem potrebovala. Nemohla jsem se v tom zorientovat. Dokonce pry rockova hudba a obrazy Picassa maji v sobe levotocive energie, z cehoz je lidem spatne. Vas web je uzasny, vidim, ze tomu venujete hodne prace, je to ciste, jen snad sam si trosku omezujete okruh sveho poznani. Ne múj pristup neni jednoznacny Vasemu, ale moje duchovni cesta je naprosto cista a vubec mi nevadi cist Vase stranky a navstevovat je. Ja myslim, ze se to nevylucuje.
Ja take ziskavam informace z urovne, nad kterou chci resit, to prece neni magie. Sam pisete, ze to delate. Sam lecite. Lecite karmicky. Libi se mi Vase koncepce a rozhodne ji budu doporucovat lidem, kteri tapou a hledaji se. Tara

Datum 24.07.2010

Vložil Guyver

Titulek ad "Proč vám ta magie tolik vadí?"

Příspěvek vymazán - viz diskuse k článku 30C.

Datum 26.07.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: ad "Proč vám ta magie tolik vadí?"

Každý, kdo odpadne z určité cesty, pak začne za svůj neúspěch kritizovat všechny kolem, jen ne sám sebe. To je i průvodní jev diskusních příspěvků každého člověka, který je místo vzestupu v duchovním pádu.