Pravčická brána
Úvodní stránka | Zážitky v přírodě | Z22. Návštěva Velkého Blaníku II

Z22. Návštěva Velkého Blaníku II

Petra Nováková Vloženo 7.12.2013
Petra Nováková

Duchovní vnímání dávné cesty na Blaník

Pokračování zážitků spojených s návštěvou Blaníku

Tento text navazuje na články Z20. Cesta na Malý Blaník, Z21. Návštěva Velkého Blaníku I. V předcházející části byly uvedeny všeobecné informace o Velkém Blaníku a dále první část duchovních komunikací Marie Mejdrové a Petry Novákové spojených s návštěvou Velkého Blaníku 31.8.2013. Jiný pohled na tuto společnou návštěvou Velkého Blaníku předkládá článek Jana Páníka P13. Další časové úseky minulosti karmických rytířů. I v něm jsou uvedeny duchovní komunikace a pozdější duchovní vnímání spojená s touto návštěvou v poslední srpnový den 2013.

V tomto dalším pokračování vyprávění o cestě na Blaník nejprve navazujeme na duchovní komunikaci Petry Novákové se Sférou Čistých světelných zásad a začínáme duchovním vnímáním dávné cesty na Blaník, které Petře Novákové tato světelná sféra zprostředkovala.

Duchovní vnímání dávné cesty na Blaník

Soustředím se na duchovní vnímání. Naše cesta začíná pod Blaníkem. Mám dlouhé dobové šaty, a dlouhé hnědé vlasy. Proháním se na bílém koni Naharovi. Ujíždíme po cestě vzhůru, která vede na Velký Blaník a kudy jsme šli při jeho návštěvě. A pak po té odbočce, kudy jsem měla pocit, že mám běžet k menším skalám. Tady sesedám. Je tu krásně, chodím sem přemýšlet, je to mé oblíbené místo. Ze skal tryská čistá voda jako fontánka a mohu z ní pít.

    

   Cesta k prvnímu místu, kde jsem vnímala gejzír vody ze skály

   a promlouvala jsem zde nejprve se svým bratrem z minulosti,

                      pak s mužem, který přišel odjinud

    Zde mi ukázal vizi budoucnosti, kterou přišel pomoci změnit

 

Pak si lehám na kámen a odpočívám. Jsou tu krásné energie. Přichází muž, rytíř, je mi blízký, je to můj bratr. Hned vnímám energie Jana Páníka. Tady spolu občas rozmlouváme. Vodí mě s sebou na zasedání rytířů, mluvíme o jejich úkolech.

Jdeme cestou ke skalám, kterou jsme šli i nyní v reálu, kde údajně podle pověsti mají Rytíři spát ve skále (Veřejová skála). Zde vnímám obrovský prostor, přírodní, není však uvnitř skal, ale je zde volný průchod. Zároveň je ten prostor nějak skalami chráněn. Jako posvátné přírodní místo. Bez střechy a dveří. A přesto nepovolaný dovnitř nevstoupí.

  

                                             Veřejová skála, 

        kde se podle pověsti ukrývá vojsko Blanických rytířů

 

           

       Cesta na vrchol skály ukrývající podle pověsti Blanické rytíře

 

Zde se rytíři scházejí a řeší důležité věci. Sedím a poslouchám jejich rokování. Někdy i řeknu svůj názor. Jsou někdy příliš chtiví řešit věci bojem. Ale obdivuji jejich rytířství, sama ho nosím v srdci, ctím ho, jeho principy, řád, světelné zásady. Rytířství je mou součástí stejně jako jejich, i když nejsem rytíř. Srdcem jsem.

  

    Vrchol Veřejové skály ukrývající podle pověsti Blanické rytíře

 

Běhám si tu po lese, žiju v souladu s tímto místem a nade vše ho miluji. Jsme tu doma. Vše zde ke mně promlouvá. Příroda, skály, nikdy nejsem sama. Ale stále součástí něčeho. Opírám se o další skálu, kterou jsme postupně při naší návštěvě při cestě vzhůru navštívili. A zde ke mně promlouvá Příroda. Slyším ji.

    

                        Jiný pohled na Veřejovou skálu

 

Setkání s cizincem

Příroda: „Jednou přijde muž a změní tvůj život. Buď na to připravená. Povedeš ho, budeš ho učit a on tě bude následovat. Ukaž mu všechno, co víš o kráse tohoto místa.

Otevři mu své srdce a on tě bude následovat. Nechej ho mluvit, sama se uč být potichu, předej mu všechno své vědění, kterému jsem tě učila. Nauč ho vnímat mě, naslouchat mému hlasu. Dej mu poznat volnost, svobodu, která se ukrývá ve vašem spojení se mnou, s Přírodou. Důvěřuj mu, jen tak ti může věřit. Buď jeho průvodcem, otevři jeho srdce.

A vlož do něj svou lásku. Až přijde čas. Sám tě vybídne. Pozná ten okamžik stejně jako ty. Ukáže ti nové obzory, důvod, proč přišel. Pak poznáš jeho úkol, smysl jeho bytí. Ukáže ti to, co vidí jen on sám. On ví. Je jiný než vy všichni ostatní. On ví. Někdy víc, než by sám chtěl. Pomoz mu jeho úkol naplnit a pak ho nech odejít. Pomůže vám všem a změní vaše životy. Cítíš ten čerstvý vítr, který s sebou nese? Všichni ho potřebují. I ty. Nech se vést, pak nemůžeš chybovat. Srdce ti napoví.“

        

                    Rozhledna na vrcholu Velkého Blaníku

      Místo, kde jsem vnímala přicházet mého bratra z vnímání

              s neznámým mužem, kterého mi představoval

 

Mezitím dál pokračuje moje duchovní vnímání minulosti. Během té doby, co Příroda mluví, vnímám, že přicházím nahoru, k vrcholu, kde kdysi bylo asi místo našeho bydlení (dnes tam stojí rozhledna). Stojí tam Jan Páník a představuje mi nového hosta. Já vím, že to je ten muž, o kterém mluvila Příroda. Cítím nedůvěru a strach. Ale on se na mě usměje. V tu chvíli ze mne strach opadává a také se usměji. Poznávám v něm svého dnešního partnera Petra. A tady mé vnímání zatím končí.

 

Petra Nováková: Sféro Čistých světelných zásad, prosím, můžeš mi zprostředkovat další pokračování mého duchovního vnímání na vrcholu Blaníku? Děkuji. (Duchovní komunikace z 9.10.2013)

Sféra Čistých světelných zásad: „Jsem ráda, že máš opět prostor a čas a ty správné energie, které ti pomohou vnímat další část příběhu.“

Přišel pomoci změnit náš svět

Snažím se nejprve napojit na poslední vjem. Očekávám, že příběh bude navazovat, pokračovat, ale pořád nic nevnímám. Pak mě napadá, že se možná moc soustředím na přímé pokračování. Že další příběh může začínat jinak. Zcela se uvolním a začínám vnímat:

Sedím s Petrem na té první skále, kde jsem byla na začátku s Janem. Sedíme naproti sobě, povídáme si. Náš vztah už je bližší. Není již cizincem, ale bližší bytostí.

Ptám se ho: Proč jsi přišel?

Petr: Chtěl jsem poznat váš svět.

Petra: Příroda říkala, že víš víc než my. Jaký je tedy tvůj úkol?

 

On se postavil, pohladil rukou prostor před sebou a objevilo se jakoby průhledné plátno. Jako obraz, který visí přímo před očima v prostoru. A je skrz něj vidět okolní prostředí, příroda, která je za ním.

Petr: Viděl jsem tenhle obraz. Zemi zpustošenou, rytíře pobité.

Petra: Vidím před sebou ten výjev.

Petr: Přišel jsem pomoci to změnit.

Petra: Co máš v sobě, co my ne?

 

Položí mi prst na ústa na znamení, abych se už neptala, a vede mě nahoru, na další skálu, kde jsme spolu byli teď při návštěvě Blaníku. Na níž stál strom a byl zde výhled do okolí.

Ukázal mi směrem dopředu. „Mračna se stahují. Strhne se boj.“

Petra: Vidím, jak se nebe kaboní a blýská. Ale je to ještě v dáli.

Petr: „My spolu můžeme něco otevřít. Pomoz mi se všemu naučit. Pak se na tohle místo vrátíme.“

Učím ho stát se součástí Přírody, naslouchat Přírodě

Pak vnímám, že ho všemu učím, jak navázat spojení s Přírodou, vnímat její dotek a stát se její součástí. Stojíme spolu u stromu, opíráme se o jeho kmen. Vnímám Přírodu, jak říká: Už přišel čas.

Petr mě bere za ruku, obracíme se k sobě tváří. Otvírám mu své srdce, on to své a plním ho láskou. Proudí mezi námi neuvěřitelná harmonie, jako dokonalé duchovní splynutí. Stoupáme spolu frekvenčně po energiích vzhůru. (Připomíná mi to film Avatar. Kdy hlavního hrdinu dcera náčelníka kmene učí jejich zvykům. On přišel odjinud, jeho úkol byl pomoci vymýtit zlo, které přišlo odtud, odkud i on. Stává se jedním z nich a po vzájemném spojení běží za ostatními z kmene varovat je před blížícím se nebezpečím.)

Společně učíme rytíře vnímat duchovní impulzy

Pak běžíme společně za rytíři. Chystají se do zbraně. Ale Petr je ve své tehdejší podobě zastavuje, že takhle by temnou sílu neporazili. Že musí bojovat více duchovně. Že takto by bitvu prohráli. Pak nastal čas, aby nám odhalil svůj úkol. Rytíři jeden po druhém s ním společně navazují kontakt. Jako před bitvou, když se přibírá nový člen. Pravou ruku si vzájemně položí na rameno. Vybavují se mi slova z filmu První rytíř. „Jsem ti bratrem, tvůj v životě i smrti.“

Pak všichni běžíme nahoru na skály, kde jsem v současnosti vyfotila kouli. Tam utvoříme kruh. Ze Země stoupá energie, která vytváří obrovskou naoranžovělou bublinu. Která stále stoupá vzhůru. Díky Petrovi se bublina této energie otevírá, Jan je v té době uprostřed kruhu z pravomoci velitele rytířů. Energie tvořící kouli se rozpojí a utvoří souvislý pruh. Rytíři stojí jeden vedle druhého a oranžové energie postupně zahalují, spíše obalují jejich štíty a meče. Jako duchovní posila. A pak společně vyráží do bouře, která se rozpoutala na obloze. Vše se velmi rychle projasňuje jako by se na oblohu vracely červánky. Jako záře z energií, která rytířům pomáhá. Petr říká, že je čas jít, že už to zvládnou. Nechce se mi loučit. Připomíná mi to film Thor. Kde se také hlavní hrdina vrací nahoru, aby ve svém světě pomohl zničit to, co ohrožovalo i ten dole.

Snad to není definitivní loučení.

    

                           Na vrcholu Velkého Blaníku

 

Rytíři nalezli duchovní rozměr svého úkolu ochraňovat Zemi

Pak se vše ale ještě pozdrží, rytíři se vracejí, vzájemně se s Petrem loučí, klaní se s úctou navzájem, drží přitom pravou ruku na svém srdci. Petr jim ukázal nový rozměr jejich úkolu ochraňovat Zemi, vývoj. Působit nejen na hmotné rovině, ale získat také větší spojení na duchovní rovině. Dosáhnout propojení s duchovní složkou událostí i celého světa. S čistými světelnými duchovními energiemi.

Petr pak jde plnit druhou část svého úkolu, tu hlavní, kvůli které přišel. Přichází nahoru k té samé skále, kde jsme předtím v mém vnímání udělali kruh. Příroda mu pomáhá. Petr do skály noří svou ruku stále hlouběji, jako by se mu prodlužovala. Vytahuje něco černého jako kouli, ze které šlehají blesky. A dává ji do černé torny, která mu visí u boku. Jde o nějakou věc, která k nám na Zemi nepatří, pochází odjinud a on měl za úkol ji přinést zpět, aby neohrožovala náš vývoj. Torna je ochrana, aby nemohla koule působit. Je v ní odstíněná.

Pak vnímáme za zády Přírodu, otáčíme se k ní. A vnímáme slova Petra:

„Spojte své síly s Přírodou. S ní jste daleko silnější, než dokážete být bez ní.“

Příroda ještě říká, že nám Petr přišel pomoci a že zde svůj úkol splnil. Když se obracíme zpět, už je pryč.

Petra: Děkuji, Přírodo, za vnímání.

Odpovědi na všechny otázky není možné znát hned

Petra Nováková: Sféro Čistých světelných zásad, prosím máš pro mě ohledně tohoto vnímání nějaké informace? Nebo ještě další vnímání, které by vše dokreslilo? Když jsme byli v tomto seskupení, jakou roli hrály v příběhu kamarádky, které se výletu účastnily? Děkuji. (Duchovní komunikace z 10.10.2013)

Sféra Čistých světelných zásad: „Ne všechny odpovědi je možné znát hned. To ty už víš. Na to jsi zvyklá. Dnes se vrátíme k tvému vnímání. Co v něm bylo důležité a co je potřeba ještě doplnit informacemi.

Vnímání jasně naznačuje, že v Blaníku je uložená velmi důležitá, cenná energie, která dokázala pomoci Karmě, karmickým rytířům prosadit přirozenou cestou spravedlivý řád a ochranu Země a vývoje v určitém období. Jde o energie související s tímto místem, které jsou zároveň propojené i s Přírodou. Už ve tvé první komunikaci ses dozvěděla, že šlo o přirozenou tvůrčí sílu Karmy. Která pomohla Rytířům, jako části instituce Karmy, prosadit spravedlivou ochranu daného místa a tím i vývoje.

Proto se tato energie objevila i na fotce v podobě světelné koule. Zároveň však byla zasažena vysoce nepříznivými energiemi, které byly umístěny také uvnitř Země téměř na stejném místě. Které tehdy Petr vyjmul, ale ne vše se dalo takhle lehce napravit. Až teď přišla doba úplného dočištění. Ty jsi vnímala vysoce nepříznivé energie, když ses podívala na fotku s koulí. Ale vnímala jsi ne tuto cennou energii, ale tu temnou, nepříznivou, jejíž určitý otisk v podobě kříže zůstal uvnitř koule uložený a tuto čistou tvůrčí energii tak silně ovlivnil. Petr měl v sobě napojení na ten svět, ze kterého temná energie pochází. Znovu tedy bylo potřeba rozplést vazby a obnovit spolupráci. Vrátili jste se na místo v tomto seskupení, protože všichni z vás zde hráli určitou roli. Tobě se zatím objevily souvislosti s Petrem a s Janem.

Není důležité řešit, zda jste se ještě s Petrem znovu potkali a jak se příběh dál rozvíjel. Tohle byl důležitý stěžejní bod minulosti, který v tobě zůstal jako střípek mozaiky. Aby odhalil souvislosti, které je teď potřeba znát.

Ale je zde ještě další důležitá událost. Zkus toto období zachytit v duchovním vnímání.“

Také Rytíři potřebují své duchovní vedení

Vnímám, že sedím na skále, na místě, kde mi při návštěvě před několika lety bylo tak dobře. A měla jsem pocit, jestli zde není uložené něco, co ke mně patří.

Ve vnímání se tehdy v dávné minulosti obracím na Přírodu: Přírodo, kam mám dál směřovat své bytí?

Příroda: „Zkus se více zapojit do dění v rytířské skupině. Zkus být více nápomocná při hledání vyššího vedení, které může rytíře vést k lepšímu vyladění, k rozhodnějšímu a pevnějšímu kroku, co se týká budoucích rozhodnutí ohledně dalšího vývoje. Ty mě znáš lépe než oni. Jsem tvou přirozenou ochranou, pomocí i vedením. Ale mohou být i další bytosti, které vám ukážou cestu.

Být rytířem je velká zodpovědnost. Rytíři ji mají přirozeně v sobě. Někdy je však tato zodpovědnost zaslepuje a drží je v určitém koridoru, který jim neumožňuje zvednout hlavu a vidět výš. Zkus jim dát tento nový duchovní rozměr a naučit je více naslouchat. Aby se toto duchovní spojení stalo jejich přirozeností, jako je tvou.

Rytíř má svou čest, odhodlanost, vytrvalost, touhu po spravedlnosti, rozhodnost, etiku a mnoho dalších důležitých vlastností, které jsou součástí rytířství. Právě tyto vlastnosti by měly být obrazem rytířství, jehož záři v sobě rytíři nesou. Jejich přirozeností však je i boj. To z nich dělá tvrdší muže. Současně však Rytíři potřebují vnímat i jemné vedení. Potřebují uvnitř sebe mít prvek, který jim toto vedení pomůže vnímat, cítit, vidět.  A také ho následovat. Pamatuješ na slova Petra? On věděl, co Rytíři potřebují, co jim schází. Nauč je to, stejně jako jsi to učila Petra. A pomoz jeho rady, jeho poznání nést dál.

I Rytíři potřebují své duchovní vedení. Nejen však mé, Přírody, ale i dalších důležitých světelných sfér, které vědí, co vývoj potřebuje. To bude tvůj další úkol, aby mohla Země dále vzkvétat. Nebudeš však na to sama. Bude vás víc.“

Příroda dokáže zprostředkovat duchovní kontakt

Zatím vnímám, že jako žena se cítím osamělá po skončení posledních událostí. Rytíři mají plné ruce práce, aby vše řádně zajistili. A já si připadám nevyužitá.

Příroda mi jemně praví: „Lehni si teď a vnímej.“

Petra: Ach, Přírodo, jak je to nebe vysoké a světy v něm tak vzdálené. Kde asi leží ten, odkud přišel on (mám na mysli Petra)?

Vedle sebe náhle vnímám jeho postavu jako jemný opar z energií.

Petr: „Jsem pořád s tebou. Nevnímáš mě ve svém srdci? Jednou přijde čas, kdy se potkáme. Zatím mám já své úkoly a ty zas ty své. Vývoj světa nás teď potřebuje. Každý jsme důležití přesně na tom místě, kde jsme teď. Proto jsme se tam zrodili. Tam je teď naše místo. Ne však napořád. Ještě mnoho práce na nás čeká, ale neboj, bude i společná. Jednou se vrátím, ale dnes není ten den.“

Petra Nováková: Zdáš se mi?

Petr: „Ne, to Příroda zprostředkovala náš kontakt. Stejně jako předtím.“

Lehám si na ten kámen, je to ten samý, kde jsem před několika lety při návštěvě Blaníku ležela. Pomalu pode mnou kámen zarůstá mechem. Tvoří se měkké lůžko. Petr náhle už není jen energie, ale je zde, vedle mě. Ležíme vedle sebe, vnímáme své energie, společně usínáme stočení čelem k sobě držíce se za ruce. Jak noc bledne, i jeho energie se postupně vytrácejí. Řídnou, až se ráno probudím sama. Ale často sem chodím, tady máme spolu spojení. Nevím, jak je to možné, ale energie tohoto místa společně s Přírodou nám to umožňují.

Když se to první ráno probouzím, Příroda říká: „Vstávej, máš hosty.“

A já jim běžím naproti. Vnímám, že přichází mé kamarádky, se kterými jsme Blaník navštívily. Říkám jim: Už jsem na vás čekala.

A ony se na sebe jen podívají.

Alespoň na krátkou dobu fungovali Rytíři ve vysoké harmonii, v propojení s Přírodou

Pak vnímám ještě o kousek dál v čase, kdy zasedání skupiny Rytířů se přesunulo na samý vrchol Blaníku, kde vše je daleko lépe propojené s Přírodou. Kde Příroda je neustálou součástí, neoddělitelnou složkou. Sedíme všichni v kruhu, zahalení tou naoranžovělou energií. Já a mé kamarádky jsme součástí skupiny a sedíme mezi rytíři tak, že tvoříme přesný trojúhelník. Takto jsou síly vyvážené a energie místa se o hodně zvedla. Rytíři se stali těmi, jakými skutečně měli být, těmi, co v sobě nesou všechny aspekty Rytířské sféry. Na níž získali opět napojení. Tedy i srdce, cit, duchovní spojení, moudrost Přírody, rozhodnost a sílu, podpořenou silou duchovní, lehkost, volnost, rytířský slib i svobodu, kterou cítili ve svém rozhodnutí být takovými, jakými byli právě v té chvíli. Štít a meč jim zajišťoval ochranu. Spojení s Přírodou a dalšími světelnými sférami zajišťovalo správné vedení. Vše bylo alespoň na kratičkou chvíli téměř dokonalé.

Příroda: „Tohle všechno bylo důležité pro pochopení vašich souvislostí na toto místo. Tehdy jste ho pomohli pozdvihnout na vysokou duchovní úroveň. A proto jste se vrátili znovu probudit a vyzdvihnout to, co teď vývoj potřeboval. Přišli jste sice již v daleko menší skupince, ale ty nejdůležitější zůstali. A to bylo podstatné. Pomohli jste tak každý sám sobě, ale i celému vývoji. A to jsou velké zásluhy.

Je zásadní znát i pozitivní úseky své minulosti

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, Sféro Čistých světelných zásad, prosím, co mi ještě můžete říci k těmto vnímáním a k naší návštěvě na Blaníku. Děkuji. (Duchovní komunikace z 12.10.2013)

Sféra Čistých světelných zásad: Takto je příběh ucelený, není potřeba k němu více přidávat. Co bylo potřeba zpracovat, se obnažilo. Blaník pro tebe odhalil další tajemství, další souvislosti na tvůj vývoj. A částečně i na vývoj ostatních, kteří s tebou Blaník navštívili.

Tento příběh je velmi důležitý kvůli Rytířům samotným, protože ukazuje světelný úsek jejich vlastní existence. Což je i pro ně dosti zásadní, protože tím vývoji velmi pomohli. A z hlediska karmického jim to umožňuje, těm, kteří zbyli v duchovních sférách nebo jsou v tomto období zrozeni ve hmotě, lepší zpracování jejich karmické zátěže. Což je opět prospěšné i z hlediska celkového vývoje.

    

                         Cesta dolů z Velkého Blaníku

 

Důležité je odkrývat aktuální souvislosti

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, prosím, můžete mi ještě dát nějaké informace ohledně souvislosti Rytířů na současný vývoj? Je potřeba ještě něco doplnit? Děkuji. (Duchovní komunikace ze 14.10.2013)

Sféra Čistých světelných zásad: „Skupina Rytířů v nehmotném duchovním pozadí světa nacházející se v oblasti Blaníku byla dlouho skupinou, která i v rámci Nového vývoje, nastartovaného po roce 1999, hrála dost důležitou roli. Jejich karmická očista však byla velmi náročná. Většina členů této skupiny ji nedokázala ustát, zvládnout a byli proto Spojenými Silami Světla vyřazeni z Nového vývoje. Z toho důvodu se již na budování Nového vývoje jako skupina nepodílejí, zůstali jen jednotlivci.

Jiní Rytíři jsou v tomto období zrozeni ve hmotném světě a zpracovávají karmickou zátěž svou i celé původní skupiny vlastní prací na sobě. Rytířských skupin však bylo více, nejen ta, o které vypráví pověsti z Blaníku. Tím však není potřeba se zabývat. Hlavní je odkrýt ty souvislosti, které jsou zrovna aktuální. Víc vědět v danou chvíli k vaší návštěvě obou Blaníků nepotřebujete.“

O Karmických Rytířích pojednává i celá řada dalších textů uveřejněných na těchto webových stránkách, například: Velké věci se rodí z práce na čistotě svého života, Nastává období prosazování čistoty a spravedlnosti do hmoty, P10. Temná minulost Karmy a Karmických rytířů, P11. Další setkání s Karmickými rytíři, 39D. Způsoby umělého řízení Karmy v minulosti, Karmičtí rytíři byli účinným nástrojem prosazování principů karmy, Poctivost, důslednost, pečlivost by se měly stát vašimi výsadami, Svět potřebuje bytosti, které budou dalším ukazovat čistou cestu, Také minulost dávných karmických institucí je plná přehmatů, 57C. Optimální partnerský vztah I – Příběhy z minulosti, P13. Další časové úseky minulosti karmických rytířů, 65C. Bytosti, skupiny, síly s karmickými pravomocemi v minulosti I.

 

© Petra Nováková, prosinec 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 135
  • 21
  • 18
  • 18
  • 18

Celkový počet hlasů: 210