Pravčická brána
Úvodní stránka | Odpovědi na reakce čtenářů | Reakce čtenářů na naše texty - Příloha 2

Reakce čtenářů na naše texty - Příloha 2

k článku 11. Uvolnit nebo nadále tajit informace o duchovním pozadí světa?

 

Odpovědi na dotazy a připomínky čtenářů

 

    1.       Na rozdíl od většiny diskutujících bohužel nemohu hodnotit tento článek pouze pozitivně. Samozřejmě s většinou věcí nelze než souhlasit, ale dle mého názoru autor příliš absolutizuje svou cestu jako jedinou správnou a myslím, že tak to prostě ani být nemůže. Neexistuje jediná správná cesta pro všechny už jen z toho důvodu, že každý jsme jiný a na jiné úrovni.
    Autor píše: Usiluji o čistý duchovní vzestup bez jakýchkoliv neetických zkratek a nečistých pomůcek a totéž učím druhé lidi. Tvrdě odmítám jakékoliv pokusy ovládat energie vůlí a vědomím.
Kdo rozhodne (tedy kromě autora článku), která zkratka je neetická a co je to nečistá či čistá pomůcka. Co je míněno ovládáním energie vůlí a vědomím (např. práce s čakrami)? Jsou naopak duchovní učení, která považují práce s energiemi za základ. (mirzel, 3.1.2010).

 

Následují mé odpovědi, které jsem uvedl na webu Osud.cz:

 

Má cesta jako jediná správná?

     Ano, cestu čistého duchovního vzestupu považuji za jedinou možnost, jak se dostat ze současné situace na planetě. A svými články se o tom pokusím přesvědčit každého, kdo bude ochoten naslouchat a přijímat. Čistý vzestup bez umělých pomůcek, bez neoprávněných zkratek, bez drog, magie, ovládání energií vůlí. Ale to přece není "moje" cesta. Taková možnost tady vždy byla a kdo chtěl, tak po ní šel. Ale nikdy to nebylo mnoho lidí. Protože lidé spíš hledají rychlé výsledky a někdy i dobrodružství.

    Čistý vzestup a jeho rychlost neboli moment vzestupu ve srovnání s optimem pro daného člověka - to lze měřit frekvencí vnitřní bioenergie, na kterou jsem naladěn. Z duchovního pozadí lze získat info, že např. tento člověk stoupá s momentem +20 vůči svému optimu, které je +100%. Jedině při duchovním vzestupu se přirozeně uvolňují karmické vrstvy a mohou se zpracovat - omluvou, odpuštěním, vyčištěním. Pokud člověk klesá, moment je záporný, a pak naopak den za dnem na sebe nabaluje další své přehmaty nebo další vrstvy, kterými jej někdo druhý ovládá.

    Někteří používají pojem duchovní čistota. Co to ale je? Jak bych to měřil? Vůči jakému standardu? Je čistý ten, kdo pomáhá druhým a neubližuje? Ale co když pak při karmickém čištění vylezou na povrch vrstvy, ze kterých se zjistí, že v andělských funkcích způsobil katastrofu postupně deseti civilizací? To není vymyšlený příklad, to je konkrétní situace z praxe. Ještě považujete takového člověka za čistého? Jedině moment duchovního vzestupu je zásadní ukazatel. Co je platné někomu, že má ohromný přehled, zasvěceně se dokáže zapojit do každé diskuse, když ve skutečnosti duchovně padá, každý den na sebe nabaluje další ovládací vrstvy a necítí to?

Co je čistá a co nečistá pomůcka?

    Pro cestu čistého duchovního vzestupu jsou všechny umělé pomůcky špatné - přístroje, rituály, umělé techniky. Jak lze čistě zvyšovat svoji vnitřní frekvenci? To, co jím, piju, dýchám, mne nejvíce ovlivňuje. Principy zdravé výživy z pohledu bioenergií (bude asi v 18. a 19. článku). Přirozená péče o čistotu svých čaker (cvičení Pěti Tibeťanů). Vědomá práce na zlepšování svých vlastností a zvyků, odstraňování zlozvyků. Vyhýbat se všemu, co mi škodí - nevhodné potraviny, osoby, prostředí. Ano, než takto nahlédnu do duchovního světa, bude to jistě trvat déle než vyzkoušení jedné drogy. Ale přinese to trvalé výsledky.

 Které duchovní zkratky jsou neetické

    Na čisté duchovní cestě dostávám všechny informace v pravý čas, kdy jsem na ně připraven. Vnímám impulsy, které přicházejí a včas na ně reaguji. To je čistý způsob. Neetické a mnohdy i nebezpečné je nahlížení do knihoven, karmických vrstev i jiných zdrojů informací mimo pořadí. To umožňuje magie, regresní terapie, holotropní dýchání, drogy a další umělé rituály a techniky.

Co míním ovládáním energií vůlí a vědomím?

    Cokoliv, kde vůlí a silou vědomí řídím množství, frekvenci, směr proudění, místo určení bioenergie. Tedy i vizualizaci proudění, vizualizaci čištění, která je doporučována v mnoha knihách. Protože „vizualizuji“ znamená - představuji si, tedy silou vědomí navrhuji, tvořím, určuji. Moje cesta, viz též Barbara Ann Brennan (Ruce světla) je: Děkuji, požádám o energie, popíšu, co a koho chci léčit, uvolním se, naplno se otevřu, čekám a zůstávám pozorovatelem. Za okamžik začne proudit taková energie, která je pro danou situaci optimální. Já jako pozorovatel vnímám směr proudění a odečítám telepaticky informace, které energie přináší. Např. informace o přehmatu či ovládání v minulosti při rozpouštění karmické vrstvy, informaci o celkové duchovní situaci člověka, atd. Dávám tedy k dispozici své tělo jako orgán pro přijmutí bioenergie a pro její převedení na správné místo. Zároveň však bezvýhradně přijímám vyšší duchovní vedení. To je podstata mého energetického léčení sebe, druhých a třeba i planety Země, když jsem o to požádán. Samozřejmě, tento způsob je bezpečný pouze za předpokladu, že jste na duchovním vzestupu.

Chrání duchovní čistota před temnými silami?

    Zkušenosti mnoha bytostí z dávných věků potvrzují, že s květinou v ruce a kosmickou nebo jakoukoliv jinou láskou nemá člověk proti organizovaným silám temna šanci. O těchto věcech budu psát v 6. až 9. pokračování. I snahy o jakoukoliv magickou ochranu dokážou temné síly překonat. Jediné, co vás chrání, je opět a pouze dostatečný moment čistého duchovního vzestupu.

    Nemám v úmyslu odstartovat těmito příspěvky předčasnou diskusi. Protože o všech těchto záležitostech budu postupně psát. Každému ze čtenářů přeju, aby nalezl cestu čistého duchovního vzestupu, aby dokázal na ni vstoupit a udržet se, ať se okolo něj začne dít cokoliv.