Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články III: 40 - 49 | 48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní cestě?

48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní cestě?

Jiří Novák Vloženo 4.2.2012
Jiří Novák

Lidstvo dnes doplácí na zásadní podceňování prvních tří úrovní vývoje. Proto se prvními třemi úrovněmi tak podrobně zabývám. Čím vlastně je to všeobecně uznávané „šíření lásky“? Co je, a co není čistá láska? Vědomé vyzařování lásky je magickou manipulací s energiemi. Je správné milovat toho, kdo mi hodlá ublížit? Proč některým lidem funguje šíření „lásky“ a druhým ne? Proč lidé chtějí nahlížet dále a výše mimo pořadí? Důvody, proč lidé v dnešní době nedělají, co je potřeba a místo toho se naučili přeskakovat duchovní úrovně: Duchovní výbava přenesená z minulosti vytváří iluzi vlastní duchovní pokročilosti. Nové lidstvo bylo vysazeno na nečisté Planetě. Sami také máme v sobě vysoce nepříznivou minulost. A dále nekompetentnost, neprofesionalita dnešních duchovních pracovníků. Pro jednotlivce přeskakující duchovní úrovně je typická jasná nadvláda rozumu, a to i v duchovních záležitostech.

Proč se tak podrobně zabýváme prvními třemi úrovněmi?

Prvním třem duchovním úrovním, které odpovídají Nižšímu Já člověka, jsem věnoval celý předcházející článek 48E. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty I.  A ještě se k tomu navíc vracím i v tomto pokračování.

 

Proč se tímto začátkem na duchovní cestě tak podrobně zabývám? Protože právě v nedostatečném vyladění těchto prvních tří úrovní u drtivé většiny pozemské populace se nachází příčina hlubokého duchovního pádu dnešního lidstva.

 

Možná se to někomu jeví jinak. Internet je dnes přece plný webových stránek zaměřených na duchovní cestu člověka. V posledních desetiletích 20. století začalo být ve světě (a v naší zemi od 90. let) vydáváno obrovské množství knih zabývajících se duchovní problematikou. V mnoha zemích se konají přednášky a semináře na duchovní téma. Významní duchovní učitelé objíždějí se svými programy mnoho zemí světa. Rozmáhající se náboženství a esoterní nauky po celém světě lákají hledající na duchovní cestu.

Na první pohled to proto může vypadat, jak se celková duchovní situace lidstva mění k lepšímu. Jak velké počty jedinců dosahují v posledních letech duchovní pokročilosti. Že hledající mají dnes k dispozici celou řadu dostupných možností, jak se dostat na duchovní cestu. To vše jako by naznačovalo, že lidstvo zažívá v tomto období doslova duchovní rozmach. Jenomže co je to vlastně za duchovní cestu, na kterou nás všechny tyto rozmáhající se aktivity lákají?

 

Cílem většiny jednotlivců i celého lidstva je nastoupit světelnou duchovní cestu. Jenomže to, co je nám veřejně předkládáno, by se dalo z pohledu skutečné světelné cesty charakterizovat jako pouhé pozlátko. Zářivý obal neodpovídající skutečnému vnitřku – reálnému stavu duchovní evoluce dnešního lidstva. Stačí totiž, abyste byli schopni vnímat charakter a druh energií, které z těchto „nádherně“ vypadajících webových stránek, zajímavých přednášek mnohých významných učitelů či poutavých knih některých světoznámých autorů, vyzařují. A byli byste hluboce rozčarováni, doslova zdrceni. Jeden web, další kniha či přednáška s temným vyzařováním za druhou.

 

A přitom jejich autoři, někdy anonymní, mnohdy naopak ve světě uznávaní, jednohlasně prohlašují, jak tady bojují za Světlo. Jak právě jejich stránky, knihy, přednášky popisují tu pravou cestu ke Světlu. A to je ve většině případů hluboký omyl. Informace s výrazně temným vyzařováním ve skutečnosti popisují jen další možnost, jak se poměrně rychle dostat do hlubokého pádu směrem k temné straně.

A není také náhodou, že mnozí z veřejně publikujících autorů na Internetu nesplnili ani základní povinnost, která by pro každého autora měla být naprosto samozřejmá. Uvést své plné jméno a třeba i stručně popsat dosavadní historii svého života. Jak se vlastně na duchovní cestu dostali. Co je motivovalo, jak se dopracovali ke svým schopnostem, k duchovnímu vnímání. Že by nebyli ochotni stát celou svojí bytostí za informacemi, které takto veřejně publikují?

Snaha o rychlé získání duchovní pokročilosti

Problém je v tom, že jakmile lidé uznají existenci duchovního pozadí světa, začnou usilovat o to, aby se v poznávání tohoto pozadí dostali co nejdále, co nejvýše a navíc ještě co nejrychleji. Uvnitř svých bytostí i na hmotné úrovni svých životů však mají hluboké zásadní neharmonie. Je to i proto, že většina jedinců na duchovní cestě tuto oblast úzce spojenou s hmotou zásadně podceňuje. Vedou je k tomu na mnoha místech publikované nesprávné informace, že do vyšší fáze duchovního vývoje se dostanu tím, že hmotu opustím. A jakmile tuto myšlenku přijmou za svou, už mají zaděláno na velké problémy.

 

Nikdo jim dříve neřekl, že na počátku své duchovní cesty by především měli začít s důslednou každodenní péčí o základy své bytosti tím nejúčinnějším způsobem – péče o výživu, životní prostředí, pravidelné cvičení Pěti Tibeťanů, vyhýbání se škodlivým záležitostem. Místo toho si mnozí nechali namluvit, že nejdůležitější je získat co nejvíce duchovních informací a důsledně kolem sebe šířit lásku. Že právě to je jedna možnost, jak prokázat vlastní duchovní pokročilost. A tak studují knihy, navštěvují řadu přednášek a seminářů, nechávají se zasvěcovat. A ještě navíc kolem sebe šíří energii, které říkají „láska“, a netuší, že tato jejich „láska“ mnohdy v sobě přináší silně manipulující a ovládací náboj a dokonce obsahuje třeba až 70% temné energie.

Čím vlastně je to všeobecně uznávané „šíření lásky“?

Říkají tomu všelijak:  Ho-oponopono, Toltécká cesta ke svobodě, rituály probuzení bohyně lásky. Na mnoha místech je popisováno, „jak šířit lásku“. Na duchovních webech se objevují „výzvy k šíření lásky“, „poslední výzva k lásce“, všude se „rozsévá láska“. Některé knihy mají podivné názvy, například „S tebou lásko kvete láska v každém věku“. Najdeme i rozumové kreace na téma „Proč je Reiki energií lásky?“ A když víme, jak systém Reiki parazituje a zneužívá mnoho připojených lidí (viz text Jak fungují systémy Reiki a Šambala?), co si pak pod takovým sloganem máme představit?

Dojde to až k takovým situacím, kdy třeba úplně cizí žena, která se mi poprvé ozve na moji emailovou adresu s nějakým běžným dotazem, mi na závěr napíše: S láskou ta a ta.

Kdyby tak lidé používající podobná hesla tušili, co vlastně šíří. Okamžitě by s tím přestali. Oni však o tom nemají ponětí. Protože nesrovnali dostatečně první tři duchovní úrovně své bytosti. Nemají proto schopnost čistého vnitřního posuzování energií. Nedokážou rozpoznat pravotočivé energie Světla (dobra) od levotočivých energií Temna. Nemají ponětí, jakého typu je energie, kterou takto vyzařují do celého světa, a kterou se cíleně snaží přenášet na druhé lidi.

 

V tradičním významu slova je přece láska „pojmenování pro silnou emoci či vztah vyjadřující hluboké osobní zaujetí a náklonnost k subjektu lásky“ (Wikipedie). Tím obvykle bývá druhý člověk. Může to však být vlast, území v Přírodě, kulturní památka, objekt náboženské víry, nebo i předmět. Až v poslední době začalo být módou vyjadřovat slovem „láska“ určitý druh vyzařované energie. Nebo dokonce tímto slovem vyjadřovat životní postoj, duchovní postoj.

 

Za „rozšiřováním lásky“ zatemněnými lidmi není nic jiného než temná manipulace

Jenomže energie může být světelná pravotočivá nebo temná levotočivá. My pozemšťané jsme sice byli vytvořeni jako bytosti světelné. Dlouhodobým vývojem jsme však dospěli k tomu, že mnoho z nás má v sobě menší či větší procento levotočivé temné bioenergie. Co asi takoví lidé ze sebe vyzařují? Nemohou vyzařovat nic jiného než to, co mají uvnitř sebe. Na jaký druh energie je jejich bytost naladěna. A to má být ta všeobecná „láska“, mnohdy více temná než světelná? To má být ten zázrak, který má spasit lidstvo? Ne, spíše to vnímám jako další novou víru v něco dobře zakamuflované, aby vlastně nebylo jasně patrné, co tato nová modla a víra v ní lidem přináší. Víru, kterou sem k nám na Zemi přinesli Vesmírní lidé.

Dalo by se to říci i takto. Klíšťata rozsévají boreliózu a encefalitidu, a duchovně zaměření lidé směřující v pádu k temné straně světa zase rozsévají něco, co nazývají „láska“. Má to mnoho podobného. Často se za tím skrývá energetická manipulace, dokonce i přímé energetické napadení, snaha o ovládnutí druhé bytosti. Příklady zásahů Vesmírných lidí a jejich šíření manipulující ovládající „lásky“, které někteří z nás na Nové duchovní cestě zažili v tomto životě na vlastní kůži, jsem popsal ve více článcích: 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi, 37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru, 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi.

Co tedy je, a co není čistá láska?

Tímto vůbec nechci naznačovat, že láska jako vnitřní cit, jako vnitřní postoj k někomu nebo něčemu, je snad špatná. Nebo že by se člověk měl obávat mít rád druhé, aby jim neublížil.

 

Jedna věc je však láska jako čistý vnitřní cit - čistá láska člověka, která nekalkuluje na žádné úrovni. Ve své lásce se takový člověk ani v nejmenším nesnaží druhého manipulovat, tlačit určitým směrem, nebo dokonce ovládat, energeticky zneužívat. Jako se to naopak mnohdy děje ve vztahu, kde jeden z partnerů chápe lásku jako svoje právo vlastnit druhého. Mít ho vždy k dispozici, jakmile se mu zachce. Vyžadovat po něm, aby bez odkladu splnil každou jeho touhu a potřebu.

 

Člověk, který správným způsobem bez přeskakování duchovních úrovní kráčí po vzestupné světelné cestě, se postupně zbavuje svých zlozvyků. A naopak trvale posiluje své pozitivní vlastnosti. Je pro něj typické zvyšování sebeúcty k sobě samému a stejně tak i úcty k druhým bytostem, k Přírodě, Planetě. Na své cestě se postupně zbavuje jakýchkoliv dřívějších tendencí ovládat, manipulovat. Uvědomuje si, že i manipulace „v dobrém úmyslu“ je špatná a pro Světlo nevhodná.

Tak jak stoupá na světelné cestě výše, jeho nitro se vylaďuje na vyšší a vyšší frekvence. Takový člověk kolem sebe šíří vysoce příznivou příjemnou energii, aniž by měl potřebu vyhlašovat, že posílá druhým lásku. Vyzařování jeho nitra jasně naznačuje, co takový člověk v sobě má. A citliví lidé to dokážou vnímat.

 

Takový člověk může milovat partnera, Přírodu, svůj rodný domov, své rodiče. A přitom nemá potřebu vědomě k někomu posílat lásku. Z čistého člověka tato láska k objektu jeho přízně vyzařuje naprosto automaticky. Není to vědomý postoj, vědomé vyzařování energie „lásky“. Je to výsledek jeho vnitřního citového stavu. A v tom je právě zásadní rozdíl mezi světelnou cestou a cestou, která vede opačným směrem pryč od Světla.

Vědomé vyzařování lásky je magickou manipulací s energiemi

Jakékoliv vědomé vyzařování „lásky“ jako určité energie, vědomé oblažování druhého určitou energií, je ve skutečnosti záměrnou manipulací s energiemi. Taková činnost proto v sobě vždy obsahuje prvky magie. A chceme-li jako lidstvo kráčet na duchovní cestě směrem ke Světlu, potřebujeme se dnes všech podobných záměrně prováděných manipulativních činností vzdát.

Proto také toto vědomé vyzařování lásky mnohdy vnímám vysoce nepříznivě – často jako nepříjemný a silný tlak na břicho. Podobným způsobem vyzařují mnohé webové stránky šířící tímto způsobem „teorie vyzařování lásky“. Proto také mám nepříjemný pocit, když se ve zprávě ke mně naprosto cizí žena podepíše dovětkem „s láskou“. Protože dnes už jsem schopen vnímat, co to je za energii, kterou tito lidé kolem sebe a na druhé bytosti vědomě rozšiřují.

 

Takže pozor: Můžeme milovat druhého člověka. Můžeme milovat Přírodu. Energie vyzařující tento náš postoj z nás pak přirozeně vyzařuje. Není však už správné někomu vědomě posílat lásku. Protože to již znamená určitou vědomou manipulaci s energiemi. A taková činnost vždy v sobě obsahuje prvky magie.

O nepříznivých výsledcích jednoho takového pokusu poslat vědomě energii bezdomovci, jsem se zmínil v textu 47D. Nepříznivé vlivy Staré duchovní cesty na dnešní vývoj. Zde jsem uvedl následující:

Někteří z nás, co jdeme po NDC, jsme také dříve měli tendence pomáhat kdekomu. K tomu se váže jeden příběh, který prožila jedna z bytostí na NDC ještě v období počátků této cesty. Když šla kolem ležícího bezdomovce, měla pocit, že tento člověk potřebuje posílit energií a určitým způsobem zprostředkovala poslání energie pro jeho bytost. A co se stalo? Bezdomovec vystartoval, napadl ji a nakopl do kotníku. Zjevně musel na duchovní úrovni vnímat, že se s ním něco děje, a nelíbilo se mu to. Ona sama byla z toho doslova zdrcená a nezmohla se na jedinou reakci.

Tenkrát to byl pro nás všechny velmi výrazný impuls, že není správné a ani eticky čisté jakýmkoliv energetickým zásahem pomáhat člověku, který o tom neví, který o to sám nepožádal. I ve vyhrocených situacích přímého ohrožení života je nezbytné mít k takovému zásahu souhlas karmické instituce.

Je správné milovat toho, kdo mi hodlá ublížit?

Pak je tady ještě druhá zásadní věc. Různé systémy hovoří o tom, že je potřeba posílat lásku dokonce všem. Nejen objektům své skutečné lásky, ale i všem ostatním. A také dokonce svým nepřátelům. Těm, kteří mají právě jasně v úmyslu nám ublížit, zničit nás, zlikvidovat. Může být takový postoj na světelné cestě správný?

Odpověď je jednoduchá a dospějeme k tomu při popisu dalších duchovních úrovní v následujícím článku 48G. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty II.

 

Člověk se potřebuje nejen naučit neubližovat druhým. Stejně důležitým úkolem pro něj je také sám si od druhých nenechat ubližovat. Takže místo posílání lásky svému nepříteli je na místě něco úplně jiného. Pokud nám někdo ubližuje, měli bychom se proti tomuto ubližování zřetelně a jednoznačně postavit. Dát jasně najevo, že už to nebudu dále tolerovat. Že doba, kdy jsem si nechal v tichosti ubližovat, už skončila. Rozhodně zde není na místě, začít šířit lásku vůči nepříteli, který mne chce zničit. To už je přece magie. A žádná forma magie dnes není na světelné cestě přijatelná.

 

Ano, je pravdou, že magie dokáže mnohé. Takže i takto magicky šířená láska dokáže někdy zastavit nepřítele. Druhému však už totéž fungovat nebude. Jednoduše proto, že jeho magická vnitřní tvořivá síla už není dostatečně silná. Před léty jsem v jednom z životopisných pořadů ČT o prezidentu T. G. Masarykovi slyšel následující příhodu z jeho života. Podávám ji v tom tvaru, jak si to ještě pamatuji:

Jednoho dne, když T. G. Masaryk vystupoval na veřejnosti, stál v davu člověk se zbraní připravený na atentát. Masaryk si toho nějakým způsobem svým vnitřním vnímáním všiml. Vyslal k tomu člověku určitou energii, možná dokonce k němu přistoupil a podal mu ruku a on se svého původního záměru vzdal.

Byla to čistá láska nebo magie? Můžeme tomu říkat třeba „láska“, ale v každém případě to vypadá na použití magie. O prezidentu Masarykovi se přece veřejně píše, že byl zednářem. Kdyby totéž udělal někdo jiný, už by to nemuselo fungovat.

Tímto nijak neberu prezidentu Masarykovi zásluhy za budování našeho státu. Na počátku 20. století byla zcela jiná situace než dnes. Tehdy ještě magie byla důležitou součástí vývoje, jak jsem naznačil v článku 16. Magie z pohledu historie. Svět v té době nebyl připraven na nahrazení magie něčím jiným. Dnes je již situace jiná. Chceme-li jako lidstvo na této Planetě přežít, potřebujeme se všech pozůstatků magie vzdát.

Proč některým lidem funguje šíření „lásky“ a druhým ne?

Nepochybuji o tom, že některým lidem magické šíření energie, kterou nazývají „láskou“, funguje nebo v nedávné minulosti fungovalo. A dosáhli tím nepřehlédnutelných pozitivních výsledků. Právě takto vznikla různá „učení lásky“. Lidé jen mluvili o svých vlastních osobních zkušenostech, nic víc. Zásadní chybou však už je vydávat takové učení za univerzální postoj, který pomůže každému a za všech okolností.

Chápete ten rozdíl? Někdo prostě v sobě má větší magické předpoklady ovládání energií, jiný zase menší nebo vůbec žádné. To vše je buď o nevědomém přenosu umělých schopností z minulých existencí, nebo o vědomém praktikování výcviku magie a procházení třeba sérií magických zasvěcení a zkoušek. Magické předpoklady ovládání energií mají také přímou souvislost s fungováním pozitivního myšlení, jak jsem naznačil v článku 40i. Film Tajemství - jaké jsou hranice pozitivního myšlení? Někomu bude takový přístup fungovat téměř stoprocentně, jinému zase ne.

 

Proto někomu takové „šíření lásky“ nebo pouhé „pozitivní myšlení“ přinese zásadní naprosto jednoznačné pozitivní výsledky. A jinému zase nepřinese nic. Naopak - bude třeba zavražděn, protože se nedokázal včas ochránit proti plánované agresi, pokud o ní předem věděl. Například tím, že by vystoupení zrušil, nebo jsou přece i jiné možnosti.

 

Proč lidé chtějí nahlížet dále a výše mimo pořadí?

Žebříček úrovní na duchovní cestě je zde proto, aby lidé postupně překonávali jednu úroveň po druhé. Přes to všechno je však dnes běžnou módou přeskakování, nahlížení mimo pořadí, otevírání dveří, za které ještě člověk nemá právo nahlížet. Lidé to dělají z několika důvodů. Prvním z nich je snaha rychle získat něco mimořádného, určitou výhodu, třeba i finanční prospěch – zajistit si lásku určitého člověka, získat společenskou pozici, prestiž, uznání, rychle vyřešit problémy ve vztazích, se zdravím, v zaměstnání.

Mnohdy je vede nedočkavost, uplatnění své chtivé touhy dosáhnout něčeho co nejdříve a co nejjednodušším způsobem. Pohodlnější než každodenní práce na sobě je přece zaplatit pár tisíc a projít určitým zasvěcením nebo jiným rituálem, třeba za použití drog, abych alespoň nahlédl.

Abych zjistil včas, jestli mi to vůbec stojí za to pachtit se kvůli nějakému duchovnímu pozadí. Pokud z toho nemám sám pro sebe získat dostatečné výhody, proč bych to dělal. Proto si zjistím předem, co to vlastně obnáší, než se budu zbytečně osobně namáhat a angažovat. Možná právě takto uvažují mnozí z těch, když neváhají utratit tisíce za nejrůznější pokusy dostat se rychle na duchovní cestu.

Nahlížení do minulých životů prostřednictvím regresních terapií. Rychlý zážitek nehmotného pozadí světa pomocí drog, holotropního dýchání, šamanského bubnování a dalších umělých rituálů. Kupování si za peníze nejrůznějších typů zasvěcení, studium magických a čarodějných knih, aby člověk co nejrychleji získal zvláštní tvořivé schopnosti, které by mu daly převahu nad ostatními. Aby si dokázal uspokojit přesně ty potřeby, jaké jsou pro jeho ego důležité. To všechno v dnešním světě stále ještě velmi táhne.

Druhým důvodem přeskakování je iluze vlastní pokročilosti

Pak je tady rozsáhlá skupina lidí, kteří by chtěli postupovat po duchovní cestě poctivým způsobem. Jejich vědomým nápadem tedy není přeskakovat, ale přesto to dělají. Proč a z jakého důvodu? Důvodem jsou obvykle prvky duchovní výbavy přenesené do tohoto života z minulosti. Zvláštní duchovní vnímání, mimořádná tvořivá schopnost v podobě magie, neobvyklá privilegia nebo dokonce jakási neoprávněná karmická imunita, která člověka zbavuje odpovědnosti za své činy.

 

Stává se pak poměrně často, že člověk se „díky“ svému mimořádnému vnímání přenesenému z minulosti dozvídá o existenci duchovního pozadí světa. A protože sám určité jevy takto prožil a vnímá je, nemá důvod tomu nevěřit. Přijme tedy existenci duchovního pozadí nikoliv na základě dostatečné vyladěnosti svého Nižšího Já, ale přenosem zvláštních schopností z minulosti. A tyto umělé schopnosti si ještě dále rozšiřuje přenosem od druhých bytostí formou zasvěcení, případně účastí na umělých rituálech.

 

Takoví lidé získali dojem, že protože mají lepší vnímání než většina běžných lidí, patří z toho důvodu mezi duchovně vyspělé a pokročilé. A neměli by se proto zdržovat nějakými spodními úrovněmi své cesty, ale naopak by měli jít rychle nahoru, aby odtud mohli vést další.

Tato tendence se například projevuje v tom, že mnoho takových lidí má potřebu vytvořit si své vlastní internetové stránky a dávat tak najevo dalším svoji duchovní pokročilost a vyspělost. A mnoho z nich se dokonce považuje za vyspělé duchovní učitele. To však nemění nic na tom, že si nedokázali dostatečně srovnat první tři duchovní úrovně své bytosti. A stali se tak uměle vyhnanými jedinci, kteří nejsou schopni odlišit pravdu od nesmyslů. Tragické je, že se pak snaží vést civilizaci tím samým směrem, pomocí těch samých metod, teorií, pomůcek, kterými už dříve v minulosti došla ke katastrofě.

Příklady problematických projevů a návyků přeskakujících osob

Stáváme se pak svědky dokonce následujících paradoxů. Člověk například usiluje o pokročilou duchovní cestu, ale ještě se nedokázal vzdát kouření, alkoholu či drog. Dokonce může drogy označovat za způsob, jak se dostat na své cestě dále. Navíc třeba píše na toto téma knihy nebo pořádá veřejné semináře.

Jak to pak může dopadnout, jsem naznačil v článku 3. Jak lze proniknout do duchovního pozadí světa. Ve kterém jsem popsal událost z roku 2001 – řízenou meditaci za použití indiánských drog, při které bylo 32 účastníků akce přiotráveno a muselo být převezeno do několika pražských nemocnic, někteří z nich údajně v bezvědomí. Přes to všechno patří organizátor této akce i dnes mezi uznávané odborníky na duchovní problematiku a i nadále propaguje svoji duchovní cestu na vlastních stránkách.

Nebo se setkáme s mágem, který se navenek projevuje obrovskou arogancí, nedůtklivostí k názorům jiného, přezíravostí, jednoznačnou nadřazeností nad jinými lidmi. Ani to přece nesvědčí o dostatečném vyladění jeho bytosti na nejnižším stupni bytosti – v oblasti Nižšího Já.

Ve všech podobných případech jsou základy takové bytosti ve hmotné existenci velmi vratké a nepevné. Úroveň frekvence, na kterou je takový člověk vnitřně naladěn, se pohybuje v úrovni Nižšího já. A přesto takový člověk již dávno přijímá informace z oblasti Vyššího Já. Rozsahem svých znalostí a i tím, jak sám sebe prezentuje, jakoby napohled patří mezi duchovně nejen probuzené, dokonce i mezi duchovně pokročilé bytosti. Svojí suverenitou pak často svádí na slepé stezky mnoho dalších lidí, které dokáže silou působení své bytosti přitáhnout.

Více o tom uvádí duchovní komunikace Marie Mejdrové V auře duchovního mistra. Další zkušenosti jsem uvedl v textech  Jak fungují systémy Reiki a Šambala?, Hromadné skupinové meditace na podporu Planety. Každý takový zásah do druhé bytosti nebo hromadně organizovaná veřejná akce přináší dotyčnému i okolí mnohé problémy.

Projevem nedostatečně srovnaných základů je i skutečnost, že takoví lidé si pobytu ve hmotě příliš nepovažují. Je to pro ně jen jedna přechodná existence, nic víc. A někdy naopak až příliš ulétávají do vlastního duchovního světa, který však často neodpovídá skutečnosti, ale spíše jde o jejich individuální projekci virtuální reality tak, jak by svět podle nich měl vypadat.

Jde o pád z  výšky v důsledku svého zatemnění nebo o obcházení duchovního prahu?

Pokud má člověk nedostatečně srovnané, doslova vratké základy své bytosti, a přesto se dostal do dalších vyšších úrovní, obvykle jsou dvě možnosti. Buď takový člověk „obešel“ blokovací mechanismus 4. duchovní úrovně. Má sice určité duchovní vnímání nebo uměle vytvořené tvořivé schopnosti, nebo jakási duchovní privilegia jako pozůstatky z minulých existencí, která mu umožňují dosáhnout výše, ale frekvence jeho vědomí bariéru 4. těla nepřekročila.

Nebo je zde druhá možnost. Bytost se sice zpočátku třeba přirozeně dostala na vyšší úroveň. Ale hromaděním menších či větších přehmatů, a zejména pokračováním dalších magických zásahů do druhých bytostí, Přírody a Planety, se dostala do frekvenčního pádu ve Světle. Takže dosah jejího vědomí spadl pod úroveň 4. těla, jak naznačuje dnešní zřetelně vychýlené vnější jednání. Takže tento člověk frekvencí svého vědomí propadl do úrovně duchovně neprobuzeného člověka, ale původní znalosti a zkušenosti mu zůstaly. Stále se tak cítí být tím, kdo v tomto světě patří mezi duchovně nejvyspělejší, přestože už tomu tak dávno není. A to je právě ten problém uměle propůjčovaných schopností a privilegií.

 

Pokud se člověk dopracuje k duchovnímu vnímání či jiným duchovním schopnostem čistou světelnou cestou pod vedením Spojených Sil Světla bez použití magie, pak pádem z této cesty zase přirozeně o tyto schopnosti přijde. K takové situaci, kdy už nic jiného nebude fungovat, se dnešní lidstvo potřebuje dopracovat.

 

Zatímco uměle propůjčené schopnosti přetrvávají i po jakémkoliv pádu. A dokonce se i do jisté míry přenášejí do dalších zrození. Přenos privilegií a umělých schopností do dalších reinkarnací se vlastně podobá dědičně propůjčenému právu určitého rodu na královský trůn, které známe ze středověku. A kam až to mnohdy vedlo, známe z minulosti. Kdy osoba neschopného krále byla pouhou figurkou v rukou mocenských zájmů řady dalších bytostí, které stály v pozadí.

Jasná nadvláda rozumu osob přeskakujících duchovní úrovně

Typické pro takto nepřirozeně duchovně probuzené lidi je jasná nadvláda jejich rozumu nad ostatními složkami a navíc často i vyhraněný egoismus. Mohou patřit mezi nesmírně sečtělé, sbírají nejrůznější duchovní informace, svým intelektem o nich přemítají a rozumují. Ale nemají se obvykle sami v sobě čeho chytit.

Mnozí čerpají ze své minulosti. Z doby, kdy ještě měli duchovní napojení a takto dokázali přenášet informace. Další se od počátku orientují na známé duchovní kapacity, na většinové duchovní mínění kolem sebe, v knihách, na internetu. Přijímají na duchovní cestě vše, co je obvyklé. A naopak razantně odhazují všechno, co většina kolem nich ještě nepřijala. Právě všeobecně uznávané duchovní mínění kolem nich – to je obvykle základní kritérium pro jejich rozhodování. Tudy však cesta ke skutečnému světelnému vzestupu nevede.

Každý člověk by měl hledat oporu sám v sobě

Duchovní těla člověka 2. typu na Zemi byla Tvůrci navržena a vytvořena tak, aby každý člověk měl oporu sám v sobě. Aby na své duchovní cestě postupně překonával jednu úroveň po druhé a nepřeskakoval. Aby procházel stupínky, úrovněmi, které má sám v sobě. Ne aby neustále pošilhával po hodnocení jiných. A dokonce převážně těch, kteří s dnešním vývojem na Zemi nemají nic společného – a těmi jsou jak bytosti mimozemských civilizací, tak starověcí učitelé lidstva patřící k civilizacím, které vývoj zde ve hmotě nezvládly.

 

Proč toto všechno, co je duchovními světelnými silami vedoucími dnešní vývoj hodnoceno jako správné, dnešní lidstvo nedělá, když je to tak jednoduché? Proč dnešní lidstvo má ve zvyku přeskakovat, nahlížet mimo pořadí, upínat se k jakýmsi falešným autoritám? A v důsledku toho pak zde na Zemi šířit již zcela nepravdivé informace o tom, jak dnešní duchovní pozadí světa skutečně funguje? Proč k tomu všemu dochází? Protože především dnešní lidstvo neví, co je správné. Protože většina veřejně působících duchovních pracovníků nedokázala natolik vyladit duchovní základy své bytosti, aby rozpoznali skutečnou pravdu.

Pokud bychom byli zcela novými bytostmi 2. typu bez další minulosti vysazenými na čistou Planetu, ani bychom neměli k dispozici možnosti a příležitosti, jak přeskakovat. Jsou však tři základní důvody, proč je přeskakování pro nás možné a proč se za dlouhé tisíce let našeho vývoje stalo naprosto běžným způsobem poznávání duchovního pozadí světa a zdolávání jeho nástrah.

Nové lidstvo bylo vysazeno na nečisté Planetě

Zaprvé, byli jsme vysazeni na nečisté Planetě plné magie, ovládání a manipulací všeho druhu. Na Planetě, kde magie je považována za základní metodu duchovní práce. Kde i Příroda je postižena magií. V duchovních vrstvách mnoha míst na Zemi jsou otisky magie a drastických zákroků prostřednictvím magie. Duchovní tradice mnoha národů a územních celků jsou tak tvrdě zasaženy magií. Celý náš svět je doslova prosycen, impregnován, všudypřítomnou energií magie. Magie se zde stala běžným postojem k duchovnímu pozadí světa. A tohoto všeobecně přijímaného a doposud převažujícího postoje není jednoduché se zbavit.

 

Všudypřítomné stopy magie a magických zásahů jsou v dnešní době příčinou mnoha dílčích katastrof. Pokud lidé žijící v daném místě nenašli cestu ke karmickému rozvázání se z minulosti. Viz článek 39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit popisující duchovní příčiny zemětřesení v Indickém oceánu o Vánocích 2004 a následnou vlnu tsunami, která připravila o život statisíce lidí. A také duchovní příčiny dalšího zemětřesení na Haiti v lednu 2010, které mělo rovněž za následek statisíce lidských obětí. Výsledkem podobného „divokého“ karmického čištění míst a národů je to, že životy mnohých bytostí na Zemi jsou doslova smýkány tím, jaké hrůzy jejich předchůdci v daném místě navršili.

Sami také máme v sobě vysoce nepříznivou minulost

Zadruhé, drtivá většina z nás je bytostí s vlastní minulostí. Tedy nejenom někdo před námi se v daném místě dopouštěl zrůdných neetických činů. Často jsme to byli my sami v dřívějších zrozeních zde na Zemi, kteří takové hrůzy navrhovali, prováděli, nebo na jejich provádění z pozice vedoucích bytostí dohlíželi.

 

V hloubi karmických nádrží svých bytostí máme uloženy zkušenosti z doby, kdy jsme byli bytostmi 1. typu na Zemi, zkušenosti z jiných světů, jiných úrovní hmoty, i zkušenosti z dlouhodobého pobytu v nehmotných úrovních. Drtivá většina z nás ve svých minulých existencích používala magii. Protože magie byla jedním ze základních způsobů poznávání světa – viz články A8. Pohled do minulosti na počátek vzniku magie, A9. Magický systém ovládající lidskou civilizaci na Zemi.

 

Prakticky všichni v sobě proto máme stopy magie, adresy na své dávné osobní magické systémy, i na magické systémy institucí, které jsme zastupovali. Máme v sobě adresy na světy zničené magií, na ovládnuté a uvězněné bytosti, které posloužily jako základ síly magického systému. Máme adresy na instituce, které magickými zásahy zničily mnohé civilizace tím, že je nesprávným vedením dovedly ke katastrofě. Byli to přece tehdy v minulosti v jiných identitách mnozí z nás, z dnešních obyvatel planety Země, kdo o tom všem tenkrát rozhodovali, kteří to navrhovali a prováděli.

 

Vlivem působení vnějších energií i vlivem vlastní přirozené karmické očisty se teď toto vše postupně dostává na povrch do přítomného vědomí. To vše zničené je potřeba osvobodit, vyvázat, očistit. Člověk musí být opravdu na správné duchovní cestě, rozuměno na cestě skutečného stabilního světelného vzestupu, aby se dokázal minulosti bez pocitů ztráty vzdát. A aby měl v sobě předpoklady a sílu se z této minulosti vyvázat.

 

Protože však drtivá většina bytostí na Zemi tuto základní podmínku světelného vzestupu nesplňuje, obnažování minulé výbavy vede nikoliv k jejímu odhození a karmickému vyvázání se z jejího používání. Nevede to k očištění minulé zkázy. Ale vede to naopak k přenášení magické výbavy z minulosti do dnešního světa. Vede to k pokračování přípravy další zkázy v tomto dnešním světě.

 

Proto je dnes lidstvo na planetě Zemi doslova zavaleno všemi možnými způsoby vědomého nebo nevědomého používání magie. Je obrovským paradoxem, že drtivá většina toho, co duchovní učitelé, duchovní pracovníci a léčitelé dnes doporučují jako metody pro dosažení světelného vzestupu, ve skutečnosti tlačí člověka do pádu.

 

Neupřímnost, nekompetentnost, neprofesionalita dnešních duchovních pracovníků

Třetí základní důvod je následující. Duchovní vývoj na naší Planetě je dnes provázen obrovskou neupřímností, nekompetentností a neprofesionalitou.

 

Světelný duchovní vývoj se snaží veřejně vést ti, kteří jsou ve skutečnosti v hlubokém a drtivém pádu směrem k temné straně vesmírné síly. Naprostá většina duchovních pracovníků v dnešním světě doporučuje na cestu ke Světlu metody, principy, pomůcky, které jsou typické pro Temno, a které je samotné dovedly do pádu k Temnu. A logicky to pak dovede k pádu do Temna i další, co těmto duchovním učitelům naslouchají.

 

Problémem je zejména to, že duchovní úpadek lidstva pokročil tak daleko, že málokdo z veřejně působících duchovních pracovníků dokáže rozpoznat rozdíly světelné a temné duchovní cesty. A tím pádem nemůže dokázat rozlišit světelnou bytost od bytosti temné.

Nejvíce rozšířen je dokonce názor, že žádné dobro a zlo neexistuje. Že to je pouze projev myšlení v protikladech těch „méně duchovně vyvinutých“. Zatímco ti, co neustále hovoří o lásce, a doslova cpou slovo láska do každé své věty, jsou podle nich připraveni postoupit do „vyšší“ nehmotné 5. dimenze, kde je vše v jednotě a o žádném dobru a zlu už nemůže být řeč. Takové postoje neustále zdůrazňující lásku pocházejí především od mimozemských Vesmírných lidí a také od některých větví náboženství.

Pravdou však je, že právě tito „láskaři“ patří mezi nejvíce ovládnutou část pozemské populace. Zkušenosti z kontaktů s mnoha podobnými veřejně působícími lidmi i s mnohými jejich žáky potvrzují, v jak hlubokém pádu bytosti zastávající tyto postoje jsou.

Lidstvo doplácí na zásadní podceňování prvních tří úrovní vývoje

Existuje vůbec cesta, jak z tohoto marastu ven? Samozřejmě – přestat podceňovat vyladění prvního stupně bytosti člověka, tří duchovních úrovní Nižšího Já. Přestat se tvářit, že jsme duchovní mistři světa, kteří už mají základy dávno za sebou. A naopak se právě na péči o tyto základy zaměřit. A začít postupovat po stupínku duchovních úrovní bez přeskakování, jednu po druhé. Tak jak to popisuji v této dvojici článků.

 

To však znamená, že pokud se chci seznamovat s vlivy duchovního pozadí světa, pokud chci pronikat do duchovního pozadí světa a nebýt přitom zjevně vychýlen a ovládnut, potřebuji nejprve začít důkladně pracovat na posílení základů své bytosti – hmotná výživa, prostředí, ve kterém žiji, vyhýbání se věcem a záležitostem, které jdou proti Světlu a každodenní péče o fungování svých čaker. Není to tak složité. Rozhodně je to jednodušší než několik hodin denně cvičit magii. A poskytuje to mimořádné výsledky v krátkém časovém horizontu.

Lidem se však nechce soustavně na sobě pracovat

Mnoho lidí se mi ozývá, abych jim pomohl zbavit se toho a toho zasvěcení, toho a toho nepříznivého vlivu. Odepíšu podrobně, co všechno musí začít dělat a jakých výsledků potřebují dosáhnout, aby pomoc ze strany energií a systémů Nové duchovní cesty přinesla trvalé výsledky. Většina z takových bytostí se už vícekrát neozve. Jednoduše proto, že tak „obyčejná“ a „jednoduchá“ soustavná práce na sobě nikomu nevoní.

Lidé jsou zvyklí platit vysoké částky za zasvěcení, chodit na esoterní festivaly, tam si kupovat například náramky, magické pomůcky, mandaly, orgonity. Pít „zázračnou“ diamantovou vodu, úžasné kapičky MMS (jinak ovšem jedovatou chemickou sloučeninu, která nemá s živou Přírodou nic společného).

Podceňování skutečného vlivu hmotné výživy na duchovní cestu

„Ale obyčejná výživa? To je přece pro ty hmotaře.  Nebo snad pro ty nemocné? Já jsem přece zdravý a už vůbec nejsem hmotař. Na své duchovní cestě potřebuji hmotu co nejdříve opustit. Tak proč bych tím ztrácel čas? Výživa pránou, to je to, co mne zajímá. Tím bych získal každý den mnoho času. Nemuset se pachtit za jídlem.“

Jen kdyby znali skutečné pozadí lidí, kteří propagují život bez stravy a údajné živení se pránou. Pak by pochopili, že to vše je záležitostí vysoké magie používané na nevědomé úrovni. Která umožňuje parazitování na obrovském počtu jiných lidí. Ti, co se v posledních dnech čistili z tohoto druhu parazitování na druhých, ať už přišli do osobního kontaktu s člověkem, který to po světě propaguje, nebo to sami v minulosti provozovali, by mohli vykládat své zkušenosti.

 

Výživa pránou je však jen jedním extrémem. Pak je tady ještě drtivá většina ostatních, kteří prostě nechápou, že pouhá výživa může tak jednoznačně a přímo ovlivňovat světelný duchovní vzestup. V žádné knize zabývající se duchovní problematikou, ani na přednáškách či seminářích zastánců Staré duchovní cesty, přece hledající doposud neměli šanci se něco takového dozvědět.

 

Popis dalších duchovních úrovní od páté do jedenácté, i celkové závěrečné grafické shrnutí popsaných duchovních úrovní, bude následovat v dalším pokračování 48G. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty II. V návazném pokračování 48H. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty III  pak uvedu nové duchovní úrovně, kterých je možné dosáhnout v rámci Nové duchovní cesty, po otevření své možnosti ničím neohraničeného vzestupu přes všechny bariéry a duchovní prahy.

© Jiří Novák, únor 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 231
  • 24
  • 19
  • 20
  • 29

Celkový počet hlasů: 323